caractere mai micireseteazacaractere mai mari

Cele mai recente contributii la rubrica SPUNE 

FRR şi CNSAS – Recapitulare şi încheiere

de (11-12-2011)
1 ecou

RECAPITULARE

CNSAS sediu

Pentru aceia dintre dumneavoastră care sunteţi interesaţi de demersul CNSAS în acest material final doresc să recapitulez pe scurt cronologic fazele principale ale acestei iniţiative, care a avut atât adepţi cât şi numeroşi detractori.

10 mai 2008: Din convingerea că foştii colaboratori ai Securităţii nu sunt demni de a ne reprezenta, de a conduce destinele radioamatorismului românesc, dat fiind că nu prezintă nici un fel de garanţii din punct de vedere moral, am adresat Federaţiei Române de Radioamatorism o Scrisoare deschisă, publicată pe Radioamator.ro şi expediată şi prin poştă.

Propuneam ca persoanele care vor candida la funcţii în noul Consiliu de administraţie, care urma să fie ales la Adunarea generală din 17 mai, să semneze de bunăvoie o declaraţie pe proprie răspundere că nu au colaborat cu fosta Securitate. Ar fi fost o cale de a-i convinge pe cei care într-un fel sau altul au cauzat prin aceasta daune colegilor, prietenilor, rudelor lor să facă un pas înapoi, să renunţe din proprie voinţă la dorinţa de a mai ocupa funcţii publice – presupunând că printre candidaţi s-ar fi numărat astfel de persoane. Vechiul C.A. a examinat propunerea şi a decis s-o boicoteze, ea nici nu a fost prezentată Adunării generale. 10 dintre foştii membri ai C.A. şi-au păstrat funcţiile în noul C.A. La cererea mea nu am primit vreodată un răspuns.

18 august 2008: În virtutea art. 3 litera «y» a Ordonanţei de urgenţă nr. 24 din 10 martie 2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, care reglementează activitatea Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, am adresat CNSAS cererea de a verifica dacă cei 22 de membri ai Consiliului de administraţie au fost colaboratori sau lucrători ai Securităţii. Acţiunea a fost anunţată prin articolul «Deconspirarea Securităţii» publicat de mine în aceeaşi zi pe saitul Radioamator.ro. Iată paragraful în baza căruia am solicitat verificarea:

Art. 3

Pentru a asigura dreptul de acces la informaţii de interes public, orice cetăţean român, cu domiciliul în ţară sau în străinătate, precum şi presa scrisă şi audiovizuală, partidele politice, organizaţiile neguvernamentale legal constituite, autorităţile şi instituţiile publice au dreptul de a fi informate, la cerere, în legătură cu calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, a candidaţilor la alegerile prezidenţiale, generale, locale şi pentru Parlamentul European, precum şi a persoanelor care ocupă următoarele demnităţi sau funcţii:

[a)…x)]

y) persoanele cu funcţii de conducere, inclusiv membru al consiliului de administratie in regii autonome, companii şi societăţi naţionale, societăţi comerciale având ca obiect activităţi de interes public sau strategic, precum şi membrii conducerii fundaţiilor, asociaţiilor şi filialelor care activează pe teritoriul României, inclusiv fondatorii acestora.

9 octombrie 2008 – CNSAS îmi aduce la cunoştinţă că cererea a fost înregistrată cu nr. P2982/08 din 8 septembrie 2008 şi că «instituţia a iniţiat procedura de verificare pentru toate persoanele nominalizate în cerere,  în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

Octombrie 2008 – februarie 2009: Conform procedurii uzuale CNSAS s-a adresat individual fiecărui membru al C.A. prin intermediul FRR pentru obţinerea datelor personale, necesare identificării fără dubiu a identităţii persoanelor. Din 22 de persoane la solicitarea  CNSAS nu a răspuns iniţial nimeni. Atunci CNSAS a adresat solicitarea FRR-ului ca instituţie să colecteze datele respective, însă fără succes.

18 martie 2009: CNSAS adresează o nouă cerere FRR-ului de a colecta datele celor 22 de membri ai C.A., reducând la solicitarea mea lista documentelor personale care urmau să fie prezentate.

2 aprilie 2009: Radioamator.ro a luat un interviu secretarului general al FRR Vasile Ciobăniţă în perspectiva Adunării generale din 17 aprilie. Printre întrebări figurează şi chestiunea cererii mele adresate CNSAS şi a refuzului conducerii FRR de a da curs solicitărilor Consiliului. Doi amatori,  YO8RPV şi YO7HMY m-au atacat cu comentarii încărcate de ură, rasiste. YO7HMY a mers într-atât de departe în ura sa încât recomanda amatorilor YO vizionarea unor videouri vitriolant antisemite.

6 aprilie 2009: La şedinţa C.A. dinaintea Adunării generale s-a încercat din nou colectarea tuturor datelor personale ale membrilor C.A., dar fără succes. Preşedintele F.R.R. V. Niculescu YO7FT îmi scria: «Sunt dezamăgit de colegi, am făcut mai multe tabele, ca să treacă fiecare datele cerute… nu au trecut decât două persoane.» În timpul Adunării generale V. Ciobăniţă a dezinformat delegaţii şi întreaga opinie publică, a repetat ceea ce a spus şi în interviu, afirmând că eu aş fi solicitat unor membri ai C.A. să-mi prezinte mie declaraţii de necolaborare şi, în plus, că aş fi pus-o pe lista destinată verificării şi pe contabila FRR Zehra Liliana – minciuni! Unele dintre aceste neadevăruri sunt reproduse şi în procesul-verbal al Adunării generale. Nicio încercare de a obţine din partea lui V. Ciobăniţă o retractare a acestor răstălmăciri sfruntate nu a dus la vreun rezultat.

Cu toate acestea, cu circa un an întârziere majoritatea informaţiilor solicitate ajung în cele din urmă la CNSAS, cu excepţia datelor a trei membri, care şi-au menţinut până la sfârşit refuzul de a le furniza. A fost necesar ca CNSAS să recurgă la serviciile Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanei pentru a le obţine datele pe baza adreselor de domiciliu. S-a renunţat la verificarea celor doi cenzori, din lipsa adreselor lor.

22 octombrie 2009: CNSAS transmite un prim rezultat al investigaţiilor sale, nouă membri ai C.A. primesc adeverinţe de necolaborare: Ovidiu Vasile BURDUCEA (YO9XC), Romeo Cătălin GALEŞ (YO4RST), Marius Călin NEGULESCU (YO3HKW), Ovidiu ORZA (YO2DFA), Ionel SILION (YO6BBQ), Vasile CIOBĂNIŢĂ (YO3APG), Vasile GROSOŞIU (YO3GON), Marius MITRUŢ (YO3CZW) şi Virgiliu NESTERIUC (YO2CJX). Rezultatele sunt făcute de mine publice pe saitul Radioamator.ro, respectiv pe grupul de discuţii Yahoo «Radioamator-Radioamatorism în România».

17 noiembrie 2009 CNSAS revine cu o nouă adresă prin care alţi doi membri primesc adeverinţe de necolaborare: Augustin PREOTEASA (YO7AQF) şi Virgiliu NICULESCU (YO7FT). Aceste rezultate sunt făcute de mine publice pe grupul de discuţii Yahoo «Radioamator-Radioamatorism în România».

18 iunie 2010: CNSAS îmi expediază o adresă semnată de vicepreşedintele conf.univ.dr. Virgiliu-Leon Ţârău, prin care îşi exprimă regretul pentru lentoarea soluţionării demersului (cauzată mai ales de conducerea FRR, care a depus toate eforturile posibile pentru împiedicarea şi tergiversarea procedurii şi întârzierea soluţionării cu circa un an – nota mea, YO4PX), mă asigură că se depun eforturile necesare soluţionării în integralitate a petiţiei şi mă anunţă că «din varii motive, cele mai multe independente de voinţa noastră, verificările în privinţa domnilor Marcel ALECA (YO4ATW), Carol BUGHEŞIU (YO5OEF), Nicolae DINCĂ (YO3ND), Gheorghe DRĂGULESCU (YO3FU), Vasile DURDEU (YO5BLA), Ştefan FENYO (YO3JW), Szabolcs OLAH (YO5OBP), Gheorghe PAISA (YO8WW) şi Petru-Iosif SCHMIDT (YO6FCV) sunt încă în derulare.» (indicativele au fost inserate de mine, YO4PX)

22 octombrie 2010 –  Soseşte un nou răspuns de la C.N.S.A.S. prin care se comunică faptul că alţi trei membri ai Consiliului de administraţie ai FRR primesc adeverinţe de necolaborare: Carol BUGHEŞIU (YO5OEF), Nicolae DINCĂ (YO3ND) şi Marcel ALECA (YO4ATW). Acesta din urmă este menţionat în calitate de urmărit în dosarul informativ nr. I 85318. «În privinţa celorlalte 6 persoane rămase din solicitarea iniţială procedurile de soluţionare sunt încă în derulare», se încheie scrisoarea semnată de preşedintele CNSAS Dr. Dragoş Petrescu.

9 decembrie 2010 – Soseşte primul răspuns care conţine o Notă de constatare, referitoare la Vasile DURDEU (YO5BLA). Documentul este publicat iniţial în extras pe pagina mea de internet, apoi la 11 decembrie cele 8 pagini ale sale scanate sunt prezentate integral în articolul Un nou răspuns de la CNSAS. Dl. Durdeu îmi solicită publicarea copiei răspunsului său adresat Curţii de Apel Bucureşti, care urmează să decidă în aprilie 2011 dacă dumnealui a făcut poliţie politică prin informaţiile furnizate Securităţii. Dl. Durdeu anunţă că nu intenţionează să demisioneze din Consiliul de administraţie. Scrisoarea este publicată integral la 19 decembrie, apariţia ei fiind anunţată şi pe Radioamator.ro şi grupul de discuţii de pe Yahoo. Atât Nota de constatare cât şi scrisoarea lui YO5BLA sunt accesate masiv de vizitatorii saitului. Conform saitului Curţii de Apel Bucureşti instanţa a amânat dezbaterea cauzei la 4 aprilie 2011, la 11 aprilie 2011 a amânat pronunţarea, iar la 14 aprilie a admis acţiunea iniţiată de  C.N.S.A.S. şi a constatat calitatea de colaborator al Securităţii a d-lui Durdeu. Împotriva acestei hotărâri dumnealui a făcut recurs, dar la 13 iulie 2011 instanţa a confirmat decizia anterioară. Dl Durdeu a făcut din nou recurs şi dosarul cu nr. 10719/2/2010  se află din 10 august 2011 pe rolul la Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.


În luna mai 2011 CNSAS se adresează în repetate rânduri FRR-ului cu cererea de a i se pune la dispoziţie o organigramă a Consiliului de administraţie, dat fiind că Direcţia juridică a instituţiei, aflată deja în posesia unei Note de constatare referitoare la relaţiile lui Peter Iosif SCHMIDT (YO6FCV) cu fosta Securitate, doreşte să cunoască statutul dumnealui în cadrul Comisiei de Apel-Litigii. Din aprilie 2011 dl. Schmidt este singurul membru al Comisiei, după retragerea lui Carol BUGHESIU (YO5OEF) şi a lui Ştefan FENYO  (YO3JW). FRR nu dă curs acestor solicitări, scrisorile trimise pe adresa sa sunt returnate expeditorului fără a fi măcar deschise, conform relatării d-nei Raluca Vasilescu de la CNSAS.

9 iunie 2011 – Un nou răspuns primit de la CNSAS se referă la relaţiile pe care le-au avut cu Securitatea Szabolcs OLAH (YO5OBP), Gheorghe PAISA (YO8WW), Gheorghe DRĂGULESCU (YO3FU) şi Ştefan FENYO (YO3JW). Cu toţii au semnat angajamente, au primit nume conspirative şi au furnizat Securităţii note informative referitoare la alte persoane, printre care radioamatori străini şi români (cu excepţia lui YO5OBP, care nu a informat despre radioamatori).  Prin cele patru adeverinţe CNSAS a certificat că «elementele mai sus prezentate nu se circumscriu prevederilor art.2 lit.a şi b din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 24/2008, astfel celor patru membri respectiv foşti membri ai Consiliului de administraţie (…) nu li se poate atribui calitatea de lucrători/colaboratori al Securităţii. (…)  La 9 iunie s-a publicat articolul „Penultimul răspuns de la C.N.S.A.S„, iar la 10 iunie articolului i-au fost adăugate şi imaginile scanate ale celor patru adeverinţe. Publicarea articolului este anunţată pe Radioamator.ro şi pe grupurile de discuţii Yahoo şi, la fel ca şi în cazul celorlalte două articole pe această temă, înregistrează recorduri de audienţă, aceasta şi datorită linkurilor din rubrica «Scurte, Ultrascurte» de pe Radioamator.ro (tks N2YO).
19 iulie 2011 – CNSAS prin d-na Raluca Vasilescu îmi comunică telefonic imposibilitatea finalizării Notei de constatare în cazul Peter Iosif Schmidt si a întregului demers din cauză că nu primeşte un răspuns la cererile adresate FRR-ului pentru obţinerea unei organigrame. La sugestia mea este chemat la telefon V. Ciobăniţă, secretarul general al FRR, care confirmă afirmaţiile mele cu privire la statutul lui YO6FCV şi promite expedierea unui fax cu datele solicitate.  Nu cunosc în ce măsură această promisiune a fost respectată.

30 octombrie 2011 – Până la această dată CNSAS nu a trimis vreun rezultat referitor la YO6FCV, ultimul dintre membrii Consiliului de administraţie cu privire la care trebuia să se mai primească un răspuns. Având în vedere că au trecut deja peste trei ani de la iniţierea demersului consider că este cazul de a se face abstracţie de posibilul rezultat favorabil sau nefavorabil al verificării Notei de constatare de către Comisia CNSAS şi de a încheia această acţiune care durează de mult prea mult timp, pe de o parte din cauza piedicilor puse de conducerea FRR (vezi mai sus), pe de altă parte din cauza lentorii cu care CNSAS soluţionează anumite solicitări care îi sunt adresate. La întrebarea privind motivele acestei încetineli persoane cu funcţii de răspundere mi-au invocat numărul mic al personalului, numărul mare al solicitărilor şi, nu în ultimul rând, faptul că instituţia dispune de prea puţini avocaţi care s-o reprezinte în faţa Curţii de Apel şi, dacă e cazul, în faţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ceea ce implicit reduce în opinia mea şi numărul persoanelor în cazul cărora Notele de constatare întocmite sunt transmise instanţelor judecătoreşti.

ÎNCHEIERE

Am convingerea că perioada închisă între paginile kilometrilor de dosare face parte din viaţa noastră de dinainte de 1989, pe care avem dreptul s-o cunoaştem, aşa cum a fost ea, cu bune şi cu rele. Activitatea unor radioamatori care au deţinut şi deţin funcţii de conducere în România a făcut şi face parte şi ea din viaţa noastră, a influenţat-o şi, mai cu seamă, o influenţează şi în prezent. Cred că am fost pe deplin îndreptăţiţi să-i cunoaştem pe aceşti reprezentanţi ai noştri, să ştim întreg adevărul despre ei.
Nu am nicio îndoială că sunt mulţi cei care se arată total dezinteresaţi de această chestiune (mai ales generaţia tânără, care nu a trecut prin anii de totalitarism). Au fost numeroşi şi cei care au manifestat iritare cu privire la demersul meu. Am primit însă şi numeroase încurajări şi manifestări de adeziune la ideea şi necesitatea verificării celor care ne conduc, iar rezultatele sosite de la CNSAS le-au provocat multor radioamatori consternare şi dezgust. Trebuie să precizez din nou (pentru a câta oară?) că nu am pretins nimănui să citească aceste materiale şi, cu atât mai puţin, să ţină seama de ele dacă nu doreşte acest lucru.

Din motive diferite YO8WW («Gabi», fost preşedinte al Comisiei de telegrafie-viteză), şi YO3JW («Ştefan», fost preşedinte al Comisiei de Apel, o funcţie care ar presupune o moralitate fără cusur) au părăsit Consiliul de administraţie al FRR. YO5BLA («Popa Alexandru» şi «Alex», preşedintele Comisiei tehnice), YO3FU («Ghiţă» şi «Vasile», secretar federal, salariat al FRR) şi YO5OBP («Sandu», preşedintele Comisiei de R.G.A.) continuă să fie membri ai acesteia. Niciunul dintre ei nu pare să aibă vreo tresărire de conştiinţă, vreun dram de remuşcare sinceră pentru faptul că a încheiat pactul cu Securitatea şi şi-a turnat semenii. Niciunul nu a recunoscut înaintea acestui demers că a făcut-o, niciunul nu a cerut scuze celor cărora le-a pricinuit necazuri, atunci când faptele sale au ieşit la lumină. Cu toţii au ocupat şi reocupat funcţii publice în urma unor alegeri regizate, unii dintre ei timp de decenii. Se pare că din partea lor nu ne putem aştepta la gesturi de regret sau la demisii de onoare.

De cealaltă parte îi putem găsi pe P.G., D.A., C.G., B.M., B.N., M.Ş, V.I., M.M., H., M.B., C.G. cu soţia şi fiica, un alt P.G. cu soţia, G.A., A.D., G.T., V.G., CVH, P.D., K.F., B.H. cu soţia, V.C., D.S., B., D.M., M.V., JRK, P.L., I.F., M.O. etc. (Fragmentele de text din adeverinţele eliberate de CNSAS sunt doar scurte extrase din dosare, mai mult sau mai puţin voluminoase.) Ei au fost «obiectele muncii» celor dintâi: încrederea lor a fost înşelată, vorbele şi intenţiile le-au fost notate, casele şi shack-urile le-au fost vizitate cu gând ascuns, obiectele pe care le deţineau au fost înscrise în rapoarte informative, viaţa lor privată şi chiar intimă a fost batjocorită, acţiunile lor au fost consemnate şi transmise slugarnic ofiţerilor Securităţii. Unii nu mai sunt în viaţă, alţii trăiesc în România sau în străinătate. Unii nu mai pot vorbi, ceilalţi nu doresc să vorbească.

«Eroarea e mai uşor de perceput decât adevărul, căci ea se află la suprafaţă şi poate fi văzută cu uşurinţă, în vreme ce adevărul zace în adâncuri, acolo unde puţini sunt dispuşi să-l caute.» (Johann Wolfgang Goethe, 1749-1832, poet german, romancier şi dramaturg)

Acest articol recapitulativ  a fost publicat iniţial în noiembrie 2011 pe pagina de internet a autorului http:// yo4px.blogspot.com Materialele anterioare pe această temă, la care se face referire în acest articol, pot fi citite cu ajutorul linkurilor din interior.

Ecouri

 • Tania Iancu: (12-12-2011 la 11:50)

  Domnule Grunberg,
  dvs. vreţi să faceţi o diferenţă între cei care au semnat angajamentele cu Securitatea sau cei care au făcut poliţie politică, pe de-o parte şi cei care au fost spionaţi, pe de altă parte. Dar oare victimele nu sunt şi ele vinovate că acceptă să lucreze azi împreună cu călăii lor?
  Putem judeca noi aceste lucruri? Poate că victimele vor să doarmă liniştite şi nu le interesează să afle cine le-a vrut răul. Oare dvs. le-aţi făcut un bine dezvăluindu-le cine au fost cei care i-au spionat şi i-au turnat? Se adevereşte încă o dată că pactul dintre călăi şi victimele lor există. Sunt sigură că aţi înţeles din primul moment în care aţi primit un răspuns negativ de la FRR, că acolo se ascund foşti securişti, care nu doresc aflarea adevărului. Oare nu era suficient să dezvăluiţi această teamă a conducerii FRR, ca lucrurile să fie clare? Cei nevinovaţi ar fi făcut singuri cerere la CNSAS, dacă doreau să-şi dovedească nevinovăţia. Cititorii sunt într-adevăr, interesaţi de asemenea informaţii, dar victimele? Credeţi că merită să fie din nou bulversate, dacă sunt oameni sensibili, care nu mai doresc decât să ducă o viaţă liniştită? Sau consideraţi că e de datoria lor să sufere iar, pentru a scoate adevărul la iveală?
  Sunt întrebări pe care mi le pun şi mie…
  Vă admir curajul şi totodată îmi explic atacurile antisemite la adresa dvs. ca încercări de răzbunare pentru acest fel de demers al dvs. cu care este evident că i-aţi deranjat pe toţi.Dacă doriţi să scrieţi comentariul dv. cu diacritice: prelungiţi apăsarea tastei literei de bază. Apoi alegeţi cu mouse-ul litera corectă (apare alături de mai multe variante) şi ridicaţi degetul de pe litera de bază. Încercaţi!

Reguli privind comentariile

 
Citește articolul precedent:
Au fost găsite izvoare de apă dulce şi semne de viaţă în Marea Moartă

În prima expeditie de scufundări in Marea Moartă, cercetatorii au descoperit noi tipuri de micro-organisme în creştere, în jurul fisurilor...

Închide
34.236.191.0