caractere mai micireseteazacaractere mai mari

Arhiva rubricii Oportunitati

 

Programul de burse oferite de statul român cetăţenilor străini, anul universitar 2013 – 2014

de (30-9-2012)

[In English below]

Programul de burse oferite de statul român cetăţenilor străini pentru anul universitar 2013 – 2014 prin Ministerul Afacerilor Externe

Text integral:
În limba română, format DOC, PDF
In English, format DOC, PDF

1. Condiţii generale de atribuire a burselor

Numărul de burse : 85 de burse pentru studii universitare şi postuniversitare în România, prin concurs de dosare organizat pe baza reglementărilor în vigoare de către Ministerului Afacerilor Externe (MAE) şi Ministerului Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului (MECTS).

Criterii de calificare : cetăţeni care provin din toate statele lumii, cu excepţia statelor membre UE. Au prioritate cetăţenii proveniţi din state ne-membre UE cu care România nu are perfectate documente de colaborare culturală şi educaţională. Cetăţenii străini de origine română şi cei aparţinând comunităţilor istorice româneşti din proximitate beneficiază de alte programe de burse.

Bursele se acordă pentru 3 niveluri de studii :

a) licenţă: Acest program se adresează absolvenţilor de studii liceale sau ai unor studii preuniversitare echivalente, precum şi candidaţilor care solicită echivalarea de studii parţiale şi continuarea studiilor universitare în România. Programul complet se derulează pe o perioadă de 3 – 6 ani, în funcţie de profilul facultăţii alese, şi se încheie cu susţinerea unui examen de licenţă.

b) masterat: Acest program se adresează absolvenţilor de studii universitare/postuniversitare, se derulează pe o perioadă de 1,5 sau 2 ani şi se încheie cu susţinerea unei disertaţii.

c) doctorat: Acest program se adresează absolvenţilor studiilor universitare/ postuniversitare – program de masterat, se derulează pe o perioadă de 3 – 4 ani, în funcţie de profilul facultăţii alese şi se încheie cu susţinerea unei teze de doctorat.

Domenii prioritare : Vor fi promovate, cu prioritate, solicitările candidaţilor care doresc să studieze ştiinţe politice şi administrative, ştiinţele educaţiei, cultură şi civilizaţie românească, jurnalism, studii tehnice, petrol şi gaze, ştiinţe agricole, medicină veterinară, arhitectură, arte.

Solicitările care vizează alte domenii nu vor fi respinse.

Limba de studiu : În scopul promovării limbii şi a culturii române în rândul cetăţenilor străini, MECTS a decis ca beneficiarii burselor acordate de statul român să studieze doar în limba română. Pentru candidaţii care nu cunosc limba română, se acordă un an pregătitor suplimentar pentru studiul limbii române. Studenţii care declară că au cunoştinţe de limba română trebuie să susţină un examen de limba română organizat de instituţiile de învăţământ superior.

Pentru textul integral vezi linkurile de mai sus

=================================

Scholarships for foreign citizens for the 2013- 2014 academic year offered by the Romanian State through the Ministry of Foreign Affairs

1. General conditions:

Number of scholarships: 85 scholarships for undergraduate and graduate studies in Romania, by means of selection of applications, organized by the Ministry of Foreign Affairs (MFA) and the Ministry of Education, Research, Youth and Sports (MECTS), according to the current Romanian legislation.
Who can qualify: citizens of non-EU countries. Priority is given to citizens from countries not members of the European Union (EU) that do not have any cultural or educational cooperation agreements with Romania. Foreign citizens of Romanian origin or belonging to historical Romanian communities in the proximity, benefit of other scholarship programs.

The scholarships are granted for three levels of study:

a) Undergraduate: dedicated to high school graduates or graduates of an equivalent pre-university system, as well as to candidates who request the equalization of their partial studies, in view of continuing their studies in Romania. The complete cycle of university studies lasts for 3 to 6 years, depending on the field of study chosen, and ends with a final examination (bachelor’s exam);

b) Master’s degree: dedicated to graduates of undergraduate / graduate studies; it lasts for 1.5 to 2 years and ends with a dissertation;

c) Doctorate, PhD: dedicated to the graduates of undergraduate/graduate studies (i.e. master’s degree); it lasts for 3 to 4 years, depending on the field of study chosen and ends with a doctor’s thesis.
Priority Fields: priority will be given to the candidates applying for: political and administrative sciences, education studies, Romanian culture and civilization, journalism, technical studies, oil and gas, agricultural sciences, veterinary medicine, architecture, arts.

Requests for other fields will also be taken into account.

Language of Study: In order to promote the Romanian language and culture, the Ministry of Education, Research, Youth and Sports has decided that the scholarship recipients should study in the Romanian language only. The applicants who do not speak Romanian are offered an additional preparatory year to study the language. The applicants, who declare that they speak Romanian, will be required to pass a Romanian language exam, organized by Romanian institutions of higher education.

For full text see the links above

 
 
3.229.117.191