caractere mai micireseteazacaractere mai mari

Arhiva rubricii Invatamant

 

Ora de limba romană. Mona Moldoveanu Pologea (IV)

de (25-2-2018)
15 ecouri


Ca absolvent al unei facultăți de filologie din România, nu am crezut ca vreodată acest studiu avea să-mi fie folositor în lumea largă. Datorită fluxului de imigranți români în Europa am lucrat că translator pe lângă instituțiile de stat din Germania și din Canada.

În ultimii ani odată cu relațiile din ce în ce mai strânse dintre S.U.A. și România predau limba română câtorva stdenti americani.

Singurul obstacol în pregătirea lecțiilor, a programului de predare rămâne materialul didactic cel mai important- Manualul. Profesori emeriți de Limba Română din Iași, Cluj, București, foști pregătitori ai studenților străini la facultățile din țară s-au străduit să tipărească manuale minunate și folositoare.

Metodologia studiului limbilor străine în școlile americane a evoluat printr-o revoluție continuă începută de un imigrant german pe nume Maximilian Berlitz, ajuns în S.U.A. în urmă cu un secol. Acesta se împotrivea metodelor clasice și a impus una directă a predării fără a folosi limba engleză, ci numai limba străină de studiu, după caz.

În condițiile de astăzi când statul nu mai investește prea mult pe plan internațional în cursuri de limba română ori în propagarea culturii munca de predare în afara țării nu este una simplă. E vorba de pretențiile studenților și a tehnologiei digitale, dar și de realitatea lingvistică, numărul redus al vorbitorilor de limbă română în lume. Investiția pare nerentabilă.

Mona Moldoveanu Pologea a pornit de la un vis și dintr-un simplu apartament de bloc ajuns să devină autoarea câtorva cărți de specialitate în domeniul predării limbii române.

Absolventă a unei facultăți de filologie în București, apoi doctorand reușește să
deschidă o școală de pregătire a studenților străini ROLANG cu sucursale și în alte orașe românești.
Obiectivele cursurilor de română sunt adecvate rigorilor noi și cerințelor profesionale ale studenților, fie că vor lucra în țara, fie că sunt căsătoriți cu persoane din România.

La întrebarea legată de ce vor învăța studenții Doamna Pologea ne răspunde:

“- curriculă corespunzătoare fiecărui nivel conform Cadrului Comun European de Referintă pentru Limbi
– noțiuni de istorie a limbii și de etimologie utile în predarea limbii române străinilor
– studii de caz concrete și exemple edificatoare
– explicarea principalelor dificultăti gramaticale din perspectivă străinilor: pluralul și articolul, pronumele în dativ și acuzativ, aspecte referitoare la principalele timpuri verbale, regulile privind pronumele semiindependente (a, al, ai, ale, cel, cea, cei, cele), genitivul și dativul pronumelor nehotărate și relative, numeralul ordinal, structuri cu pronumele în dativ și acuzativ, inversiunea subiect-verb, ordinea cuvintelor în propoziție, contracțiile, regulile privind utilizarea prepoziției „pe” în structuri relative, gerunziul și supinul
– alte aspecte specifice predării limbii române străinilor din perspectivă tipologică”

De aproape un an am intrat în posesia manualului de limbă română și realizez că datorită acestuia predarea prezintă mai mult interes în rândul studenților.

Limba, exemplele, lecțiile și exercițiile sunt în pas cu cerințele socio-culturale de astăzi, dar și de realitățile lingvistice survenite în ultimii ani.

Manuale mai vechi presărate cu texte literare vechi de peste un secol, ale căror limbaj e înțesat de regionalisme și de cuvinte nefolosite astăzi ne îngreunează munca noastră, a instructorilor de limbă română.

Manualul se prezintă în două volume – o secțiune de aproape 50 lecții și tematici felurite menite să sprijine studenții să se descurce în viața reală, a două secțiune fiind rezervată exercițiilor de vorbire, de gramatica

 
 
3.238.121.7