Loading

caractere mai micireseteazacaractere mai mari

Cele mai recente contributii la rubrica Repere carteziene 

Naţionalismul economic al lui Donald Trump

de (9-2-2017)
45 ecouri

 
De îndată ce Donald Trump şi-a luat mâna de pe Biblia pe care a jurat ca Preşedinte să păstreze, să protejeze şi să apere Constituţia Statelor Unite, a şi început să schimbe în mod radical şi rapid direcţia guvernului american. Preluând (cel puţin în sens metaforic) pana din mâna lui Barack Obama, a semnat o serie întreagă de decrete prezidenţiale (executive orders). Mai multe dintre ele conturează premizele şi principiile care ghidează grosul deciziilor sale politice, şi care constau în naţionalism politic şi economic.

Unul din aceste decrete prezidenţiale declară că Statele Unite îşi retrag intenţia de a mai participa sub vreo formă sau alta la Partenariatul Trans-Pacific (TPP – Trans-Pacific Partnership), al cărui scop declarat este reducerea barierelor comerciale între 12 state (*), specificând în acelaşi timp un număr de condiţii care trebuiesc îndeplinite ca parte a înţelegerii.

Un alt decret prezidenţial cere accelerarea aprobării şi construirii conductelor de petrol Keystone şi Dakota, care are ca funcţiune transportul ţiţeiului dinspre Canada spre rafinăriile plasate mai aproape de coasta Golfului Mexic.

Încă un decret autorizează construirea „Zidului” pe care a promis că îl va ridica la graniţa între SUA şi Mexic, autorizează angajarea personalului suplimentar pentru paza graniţei, precum şi suprimarea subvenţiilor federale pentru oraşele americane care găzduiesc şi protejează imigranţi ilegali.

Un decret şi mai recent este cel care opreşte temporar intrarea refugiaţilor care vin în Statele Unite dintr-un număr de şapte ţări despre care decretul consideră că reprezintă un risc de securitate pentru Statele Unite.

Ce este naţionalismul economic?

Comun tuturor acestor decrete este ataşamentul la ideologia politică şi economică a naţionalismului. Cum am putea să-l definim? Am putea, de exemplu, să folosim definiţia lui William E. Rappard, economist elveţian liberal şi adept al pieţii libere. În eseul său “Naţionalismul economic”, scris în anul 1937 când, între cele două războaie, ideologia naţionalistă agresivă era endemică în aproape toată lumea, Rappard scria:

Naţionalismul este deci doctrina care plasează naţiunea la vârful scării valorilor politice, adică deasupra a trei valori concurente – valorilor individului, ale unităţilor regionale şi ale comunităţii internaţionale…

Dacă dorim să definim naţionalismul economic prin obiectivul care îi stă la bază, trebuie să spunem că este doctrina menită să servească naţiunii nu prin a o face mai înstărită, ci a o face mai liberă, promovând nu bunăstarea ei materială, ci independenţa ei de influenţele străine. Naţionalismul economic este politica autarhiei, a autosuficienţei naţionale…

Naţionalismul economic caută mai întâi să limiteze consumul ţării la acele bunuri care sunt rodul propriului pământ şi a propriei munci… Apoi naţionalismul economic caută să încurajeze producţia internă a tuturor acelor bunuri care constituie o necesitate imperativă a naţiunii… În a treilea rând, când şi aceste eforturi se dovedesc zadarnice, naţionalismul economic este capabil să înceapă să ceară mai mult spaţiu vital, adică anexarea teritoriilor vecine sau coloniale…

Cum niciun fel de măsuri de restrângere a importurilor, de stimulare a producţiei domestice şi de expansiuni teritoriale nu sunt capabile să facă ca, în condiţiile de astăzi, o ţară să devină întrutotul autosuficientă, naționalismul economic încercă, în al patrulea rând, să-şi asigure o balanţă comercială pozitivă. În acest moment această politică devine self-contradictorie. Tot în acest moment naţionalismele economice rivale intră în mod necesar în conflict.

Într-adevăr, pentru a-şi asigura o balanţă comercială pozitivă, un stat dominat de această doctrină va căuta inevitabil să cauzeze vecinilor tratamentul de care încearcă el însuşi să se protejeze. Dacă toate ţările se străduiesc să-şi dezvolte exporturile, restrângând în acelaşi timp importurile, să atragă capital şi turişti străini, interzicând în acelaşi timp împrumuturile externe şi descurajând călătoriile în străinătate, dacă se străduieşte să-şi extindă activităţile de transport, bancare şi de asigurări dincolo de frontierele sale, monopolizându-le în acelaşi timp în interior, atunci nu poate rezulta decât un eşec general, conflicte şi haos.

William Rappard subliniază că rezultatul inevitabil al acestei aspiraţii de naţionalism politic şi economic este că ”individul va ajunge să fie subordonat statului”.

Desigur că în prezent lumea în care trăim nu suferă, din fericire, de frenezia naţionalistă a anilor 1930, când Rappard a oferit definiţia sa a naţionalismului economic în contextul hiper-colectivismului din acele timpuri.

Sofismele şi ignoranţa lui Trump privitoare la comerţul internaţional

Cu toate acestea, genul proxim al acelei atmosfere poate fi identificat în concepţia lui Trump asupra lumii, aşa cum apare ea în perspectiva sub care acesta abordează chestiunile interne şi externe. Esenţa acestei perspective se reduce la convingerea că interacțiunile internaţionale au loc într-o lume cu sumă nulă [câştigul tău este pierderea mea, şi viceversa/n.tr.]. Aceasta transpare pregnant în retorica sa despre ideea că alte naţiuni au profitat de Statele Unite în domeniul comerţului şi în alte aspecte ale relaţiilor cu ţările străine. Fie că este vorba de Acordul Nord-American de Comerț Liber (NAFTA) sau de propusul dar încă neratificatul acord TPP, în mintea lui Trump celelalte ţări „distrug” producţia din SUA, „fură” locuri de muncă de la americani şi „profită” de caracterul deschis al comerţului, investiţiilor şi imigrării din America.

Această concepţie a lui Trump de sumă nulă se reflectă de asemenea în convingerea sa că deficitul balanţei comerciale în comerţul cu alte ţări este o dovadă că Statele Unite sunt în pierdere, iar celelalte state sunt în câştig. De aici Trump trage concluzia că Statele Unite trebuie să încheie tratate comerciale bilaterale negociate politic cu fiecare ţară din lume în parte şi care să prevadă, fiecare, un echilibru al balanţei comerciale. Această concepţie nu este numai un regres către concepţiile mercantiliste din trecut, ci şi una din versiunile lor cele mai primitive, care nu ia în consideraţie nici măcar balanţa comercială globală cu toate ţările. Nici măcar mercantiliştii din secolul XVII nu erau atât de lipsiţi de cultură economică!

Manipularea climatului de afaceri pentru atingerea „măreţiei naţionale”

Mulţi conservatori şi unii libertarieni au aclamat decizia lui Trump de a debloca construcţia conductei de petrol Keystone, sau promisiunea de a reduce povara reglementărilor şi a impozitelor asupra firmelor americane. Dar întrebarea este: din ce motiv propune el aceste schimbări în politica economică? Este oare pentru că consideră, la nivel de principiu, că statul trebuie să lase pe oameni să-şi ia propriile lor decizii atât în viaţa lor personală cât şi pe piaţa competitivă?

Este clar că nu-i aşa. Doar un exemplu: Trump a condus convorbiri telefonice şi întrevederi cu directori de companii înainte şi după asumarea președinției, în care le-a cerut să-şi păstreze în Statele Unite unităţile producătoare, insistând ca aceştia să creeze mai multe locuri de muncă în America, pentru muncitorii americani, şi i-a ameninţat cu masive penalizări dacă încearcă să se mute în afara Statelor Unite şi să reimporte bunurile produse în afară.

Viziunea lui Trump nu este cea a libertăţilor individuale şi a libertăţii economice. Nu, este vorba de idealul colectivist a unei „măreţii naţionale” restaurate, la care trebuie să pună umărul toţi americanii şi căruia toţi americanii vor fi făcuţi să se conformeze, inclusiv cu ajutorul pârghiilor fiscale şi normative ale statului.

Dorinţa lui Trump de a continua construcţia conductei Keystone izvorăşte din intenţia ca America să fie „independentă energetic”. Impozitele pe profit vor fi diminuate iar reglementările vor fi reduse cu scopul ca firmele americane să aibă o flexibilitate mai mare şi capacităţi financiare mai bune pentru a investi în America şi a crea „joburi bune” pentru americani. În măsura în care întreprinderile îşi vor putea păstra o partea mai mare din veniturile lor şi vor avea de luptat cu mai puţine reglementări, acestea vor constitui mijloace pentru atingerea acelei măreţii americane.

Dacă Trump decide mâine că pentru „a restaura măreţia Americii” sunt necesare alte reglementări şi alte poveri fiscale asupra întreprinderilor şi consumatorilor americani, atunci, spre binele lor colectiv naţional, indivizii vor trebui să suporte poverile acelor reglementări şi impozitelor.

Sacrificarea consumatorilor şi a contribuabililor pentru „Zid”

Afirmaţia din paragraful precedent rezultă clar din decretul lui Trump privind „Zidul” de la graniţa cu Mexicul şi felul în care acesta va fi plătit. În mintea lui, primejdiile culturale şi sociale, precum şi depravările care ameninţă America, vin de peste graniţa cu Mexicul, iar el, Trump trebuie să protejeze poporul american de acestea.

În ciuda asigurărilor că pentru construirea Zidului va plăti Mexicul, fapt este că îl vor plăti contribuabilii americani. Ei vor fi cei care vor fi taxaţi, fie prin impozite în prezent, fie prin impozite viitoare din care vor trebui restituiţi banii împrumutaţi (plus dobânzile aferente). Propunerea de a impune o taxă de import de 20% pe bunurile mexicane care intră în SUA nu schimbă rezultatul final. Într-adevăr, taxele de import se adună la costul de a aduce aceste bunuri pe piaţa americană şi se vor repercuta sub formă de preţuri mai mari ce vor trebui să fie plătite de consumatorii americani, plus o probabilă reducere în cantităţile şi calitatea bunurilor mexicane care vor fi suficient de profitabile pentru a fi importate în Statele Unite. Interesele şi dorinţele consumatorilor şi a întreprinderilor de import americane vor fi sacrificate binelui superior al măreţiei naţionale restaurate.

Indivizi sacrificaţi pe altarul „siguranţei naţionale”

Ultimele furori în jurul noilor restricţii asupra refugiaţilor şi imigranţilor dintr-un număr de state musulmane poartă stigmatele aceluiaşi colectivism naţional. Dacă indivizilor din unele ţări musulmane, care deja posedă permisiunile corespunzătoare de a intra în Statele Unite, li se refuză intrarea, atunci… ei bine, atunci nevoile lor trebuie să fie sacrificate intereselor naţionale ale Americii.

Dacă unele întreprinderi americane nu mai pot angaja sau păstra străini talentaţi şi calificaţi – să zicem în industria hi-tech, atunci talentul lor inovativ şi competitiv trebuie să fie abandonat în numele „binelui superior al naţiunii ca întreg”. În plus, dacă soluţii mai calme şi mai deliberative, ce respectă primatul legilor şi simpla decenţă faţă de cei care au avut de suportat dificultăţi în ţările lor de baştină, dacă asemenea soluţii trebuie să fie ignorate doar din cauza concepţiilor personale despre „securitatea naţională” ale lui Trump, atunci şi acestea sunt parte din preţul ce va fi plătit pentru măreţia naţională regăsită.

Dar fără îndoială că n-am decăzut încă într-atât în vechile forme agresive de naţionalism politic şi economic, încât America să acapareze teritorii din alte ţări în numele interesului naţional sau a self-suficienţei economice. Sau…? Nimeni altul decât Donald Trump a fost acela care a spus că, după ce au invadat Irakul şi l-au răsturnat pe Saddam Hussein, Statele Unite ar fi trebuit să „păstreze” câmpurile petroliere ale acestei ţări pentru a împiedica „duşmanii” să le folosească şi drept un mijloc de a face America independentă energetic – ca plată pentru faptul că am eliberat acea ţară. Concluzia urmează logic din premize…

Cu ideologia lui Trump şi cu implementarea viziunii sale a naționalismului politic şi economic în detrimentul libertăţii individuale, a drepturilor de proprietate, a primatului legii şi a statului limitat constituţional, America se află sub amenințarea unor timpuri sumbre.

Despre autor:

Dr. Richard M. Ebeling este Profesor distins de etică şi liberă iniţiativă la Colegiul Militar din Carolina de Sud. El a fost profesor de economie politică la Northwood University, preşedinte al Fundaţiei pentru Educaţie Economică (FEE) între 2003 şi 2008, profesor la Catedra Ludwig von Mises la Hillsdale College (1988-2003) şi este vicepreşedinte al Fundaţiei Future of Freedom (FFF).

(*) Australia, Brunei, Canada, Chile, Japonia, Malaysia, Mexic, Noua-Zeelandă, Peru, Singapur, SUA (retras), Vietnam

Preluat cu premisiune de pe situl Fundaţiei pentru Viitorul Libertăţii (FFF).

Ce părere aveţi despre acest articol?
 • Corect 
 • Frumos spus 
 • Îmi dă de gândit 
 • Am învăţat ceva! 

Ecouri

 • Alexandru Leibovici: (9-2-2017 la 15:00)

  Acest articol al lui Richard Ebeling a apărut în traducere (germană) şi pe situl (şi buletinul) Institutului Liberal Elveţian („Liberales Institut”).

  Trumps verhängnisvoller Nationalismus (Dezastruosul naţionalism al lui Trump)

  Opinie solidară cu comentariul Imi place 0 Nu-mi place 0

 • CHARLIE: (10-2-2017 la 00:37)

  Trump vrea sa practice o forma de izolationism economic. Bariere de vama ridicata distruge comertul international si eventual duce la razboaie.

  Opinie solidară cu comentariul Imi place 2 Nu-mi place 0

 • Nicu Adrian Udriște: (10-2-2017 la 18:45)

  Multe dintre afirmațiile lui Trump sînt coerente și au o anume logică. De ex. cea cu care autorul încheie, referitoare la Irak. Sau, fără componentă economică: o mare putere, dacă a pus piciorul undeva, nu pleacă repede-repede ca să scape de povară, deoarece va lăsa locul altuia. Ceea ce s-a și întîmplat,a venit ISIS; iar în Siria și ISIS, iar Rusia și-a consolidat puterea. Practic, pe zona Siria, SUA și Europa au fost scoase complet din joc, iar retorica antirusească și anti-Assad este goală și fără efect.
  Zidul? Hm… au mai fost unii care au făcut un zid de aproape 22.000 de km și l-au făcut degeaba, mongolii l-au ocolit frumos și au cucerit China.
  Izolaționismul? Hm… Cunoașteți cumva vreo mare putere din istoria lumii care să fi fost izolaționistă? Eu nu. O mare putere nu poate fi izolaționistă, deoarece nu va mai fi mare putere. Izolaționiste au fost, în ultimii 50 de ani, să zicem, Coreea de Nord, Cuba, Albania și, la un moment dat, România; iar „lagărul comunist” era un fel de izolație mai mare, dar tot izolație era. Mesajul lui Trump pare unul ferm și coerent, el denotă – în subsidiar – o mare teamă, să nu spun spaimă, de viitor, pe care dorește să o rezolve repede și radical. Da, dar cum? Mesajul implidat și de Trump și de UK după votul Brexit este unul bizar, ciudat: nu mai vrem să fim mari puteri mondiale, ne restrîngem în cochilie, cheltuim prea mult cu NATO, mai puneți voi bani, noi nu mai dorim să fim superputeri, este suficient să fim niște puteri regionale. Dacă într-adevăr asta doresc SUA și UK, atunci asta vor fi, în cîteva decenii. Le vor lua alții locul, fără doar și poate. În clipa în care o mare putere începe să se retragă în cochilie, va crea premisele unui gol de putere care va fi umplut de altcineva…

  Opinie solidară cu comentariul Imi place 0 Nu-mi place 3

 • Alexandru Leibovici: (27-2-2017 la 22:08)

  The Zero-Sum World of Donald Trump este titlul unei conferinţe a autorului articolului de mai sus, Richard Ebeling, ţinută pe 21 februarie 2017. Textul conferinţei, precedat de un sumar, poate fi găsit aici.

  Din sumar:

  „Ţara pare să fie împărţită în două grupuri radical opuse: cei de stânga care consideră îl consideră pe Donald Trump drept „diavolul” care este pe punctul să abată asupra Statelor Unite o distrugere apocaliptică, şi cei din dreapta care îl văd drept un leader care ne deschide ochii şi care va restabili „măreţia” Americii.

  De fapt, Trump nu este decât încă un politician care promite să refacă America printr-un asortiment haotic („grab bag”) de trucuri fiscale şi intervenţioniste, însă cu mai multă fanfaronadă şi tweet-uri improvizate decât alţi vânători de putere politică. Caracteristica inedită a viziunii sale politice şi a promisiunilor sale este concepţia despre lume ca un joc cu sumă nulă [câştigul tău este pierderea mea, şi viceversa].

  Concepţia lui Trump reprezintă întoarcerea la concepţia numită „mercantilistă” din anii 1600 şi 1700 după care popoarele şi statele cărora le aparţin se află în conflict inerent pentru supremaţia economică şi politică, iar dacă un stat câştigă în bogăţie şi bunăstare, atunci este numai pentru că un alt stat a pierdut lupta globală pentru tăria materială.

  De aici şi apelul pentru a conclude noi „deal-uri” în acordurile comerciale pentru a împiedica alte state să-i ia pe americani de fraieri, luîndu-le job-urile, furându-le industriile de fabricaţie şi creîndu-le deficite în balanţa de comerţ […]

  Donald Trump is a central planner. He knows where and what type of “American” jobs should be created. He knows where “American” private businesses should produce and what they should be manufacturing. He knows what goods “American” consumers should be allowed to select from and at what sale prices by restricting imports and raising taxes on bringing them into the country.

  In this, how is Trump any different from Barack Obama who wanted to direct American industry away from fossil fuels and toward “alternative energies” through regulatory and taxing policies? And like Obama, Trump is happy to use his presidential executive pen to do by fiat whatever he can get away with, without Congressional approval or federal court restriction.

  Opinie solidară cu comentariul Imi place 0 Nu-mi place 0

 • Victor Manta: (28-2-2017 la 00:54)

  Un speech foarte interesant. Am observat că dl. Ebeling a văzut şi lucruri pozitive în părerile lui Trump:

  But in spite of all his embarrassing personality hijinks and his thin-skinned rhetorical street brawling following every presumed challenge and affront, he is, after all, not Hillary Clinton, and has promised to follow through with many policies long desired by the Republican and conservative movement, especially in the arena of domestic economic policy.

  He has said personal and corporate taxes are to be significantly reduced, including the double taxation of profits earned by American companies from overseas operations. He has said that federal regulations of business will be radically cut to free up the enterprise environment in which companies make their investment and production plans and actions.

  Trump has signed off on completing the Keystone oil pipeline connecting oil fields in Canada and the Dakotas with oil refineries and related facilities in the American south. He has challenged the global warming and climate change mania. And he ran on and insists upon abolishing and replacing the Affordable Care Act – ObamaCare – to restore more personal choice over health insurance and medical care options.

  Din păcate pentru unele iniţiative salutare ale lui Trump, Ebeling are dreptate când arată neajunsurile de bază ale acestor planuri:

  What should be fairly clear is that behind President Trump’s mantra of “America First” is a dangerous paternalistic protectionism that sees tax cuts and reduced regulation of business at home not as ends in themselves to restore individual liberty and economic freedom to the American people; but, instead, as fiscal and interventionist policy tools to influence and manipulate the direction and form of economic activity in the United States.

  Pe scurt, se poate spune că Trump îşi dă cu dreptul în stângul.

  Opinie solidară cu comentariul Imi place 0 Nu-mi place 0

 • Wanda Lucaciu: (1-3-2017 la 22:19)

  For the first time,last night, Trump looked and sounded like the President of United States!

  DAR, sa vedem cum va pune in aplicare toate promisiunile care le-a facut.

  Opinie solidară cu comentariul Imi place 2 Nu-mi place 0

 • Victor Manta: (1-3-2017 la 23:25)

  @Wanda

  > For the first time,last night, Trump looked and sounded like the President of United States!

  Da, a fost mult mai bine decât de obicei. Un punct pozitiv a fost că nu s-a mai luat de zăpezile din anii trecuţi, numite Obama şi H. Clinton.

  Este drept că a fost folosită şi ceva regie pentru ca să Trump apară mai preşedinte. Doamna al cărei soţ a fost ucis de terorişti în Yemen îţi rupea cu adevărat inima doar prin prezenţa şi trăirile ei, ceea ce publicul de seamă a simţit şi a ovaţionat îndelung. În stânga doamnei se afla fiica lui Trump, aceasta pentru a nu se pierde cumva asocierea.

  Un comentator, pe FoxNews, şi-a amintit că ideea cu martorii utili, aduşi la asemenea mari reuniuni, vine de pe vremea lui Reagan, care, actor fiind, avea simţul profesional al punerii în scenă. Aceasta nu-i lipseşte desigur nici lui Trump, cel care a fost o personalitate cunoscută şi recunoscută a televiziunii americane.

  > DAR, sa vedem cum va pune in aplicare toate promisiunile care le-a facut.

  Sper că nu va reuşi să le pună în aplicare pe toate. Îl citez din nou pe economistul Dr. Ebeling:

  What should be fairly clear is that behind President Trump’s mantra of “America First” is a dangerous paternalistic protectionism that sees tax cuts and reduced regulation of business at home not as ends in themselves to restore individual liberty and economic freedom to the American people; but, instead, as fiscal and interventionist policy tools to influence and manipulate the direction and form of economic activity in the United States.

  Opinie solidară cu comentariul Imi place 0 Nu-mi place 0

 • Wanda Lucaciu: (2-3-2017 la 03:46)

  @Victor

  Nu sint de parere cu ultima fraza a Dr-lui Ebeling „but, instead, as fiscal and interventionist policy tools to influence and manipulate the direction and form of economic activity in the United States.”

  Parerea mea este ca Trump va aduce „acasa” (in SUA) ceea ce se produce (nu toate ) peste hotarele Statelor Unite. Eu cred si sper ca economia Statelor Unite si jobs se vor inbunatati.

  De asemenea sper ca democratii din ambele case (senatori si congressmen) vor vota pentru binele tarii, ci nu impotriva republicanilor si cel mai important lucru este ca Trump to engage his brain before opening his mouth.

  Opinie solidară cu comentariul Imi place 3 Nu-mi place 0

 • Victor Manta: (2-3-2017 la 16:28)

  @Wanda

  > Parerea mea este ca Trump va aduce „acasa” (in SUA) ceea ce se produce (nu toate ) peste hotarele Statelor Unite. Eu cred si sper ca economia Statelor Unite si jobs se vor inbunatati.

  Ar fi interesant de aflat de ce crezi aceste lucruri.

  Apropo, le credeai oare şi înainte să ţi le spună Trump, cel care, după tine, trebuie „… to engage his brain before opening his mouth”.

  Închei prin a cita dintr-un articol apărut foarte recent pe ACUM:

  Prin urmare, rădăcinile cele mai profunde ale Americii constau în ideea că statul nu poate avea vreo pretenţie de a domina activitatea economică privată. Este ideea că suntem un popor şi o economie care au un guvern, iar nu un guvern care are o economie.

  Opinie solidară cu comentariul Imi place 0 Nu-mi place 2

 • Wanda Lucaciu: (7-3-2017 la 19:42)

  Congresman Steve King, Republican din statul Iowa, a declarat astazi 7/3/17 la New York Times, că el crede ca exista un „deep state” care încearca de a submina administrația președintelui Trump.

  „Este vorba despre apariția unui „deep state” condusă de Barack Obama, și că este ceva ce ar trebui să ne împiedice”, a declarat King la NY Times. „Persoana care înțelege cel mai bine acest lucru este Steve Bannon, și aș crede că el pledează pentru a face unele mișcări pentru a remedia problema.”

  Termenul „deep state”, care este o denumire relativ nouă a politicii americane, este un termen care a fost folosit pentru a descrie un stat militar, unde se manipuleaza politica guvernului in secret.

  Tot congressman-ul King, a spus ca Trump trebuie sa se debaraseze de birocratii din adminitratia lui Obama, pentru ca acestia subminează administratia lui și șansele sale de succes.”

  Eu propun ca acest congressman Steve King, are nevoie sa se interneze la un spital, unde medicii sint specializati sa cureze paranoia.

  Apreciat. Îți place sau nu: Imi place 4 Nu-mi place 0

 • Victor Manta: (7-3-2017 la 20:47)

  @Wanda

  > Tot congressman-ul King, a spus ca Trump trebuie sa se debaraseze de birocratii din adminitratia lui Obama, pentru ca acestia subminează administratia lui și șansele sale de succes.”

  Ipoteza că oamenii cu un cuvânt mai greu de spus din vechi administraţii ar putea să-i pună beţe în roţi uneia noi, indiferent despre ce administraţii este vorba, nu mi se pare chiar absurdă. Se ştie că în SUA, atunci când vine un nou preşedinte, sute de oameni din administraţie sunt înlocuiţi.

  Am citit undeva că lui Trump i s-a reproşat că nu a pus destui oameni de ai săi în locul celor plecaţi, la care el a răspuns că nu este convins că acele posturi merită să fie reocupate.

  > Eu propun ca acest congressman Steve King, are nevoie sa se interneze la un spital, unde medicii sint specializati sa cureze paranoia.

  Cu privire la paranoia unora, ce ar trebui tratată, mie îmi lipseşte pregătirea şi experienţa necesară pentru ca să mă pronunţ, motiv pentru care nu o fac.

  Opinie solidară cu comentariul Imi place 0 Nu-mi place 0

 • Wanda Lucaciu: (8-3-2017 la 03:00)

  @Victor Manta

  „Cu privire la paranoia unora, ce ar trebui tratată, mie îmi lipseşte pregătirea şi experienţa necesară pentru ca să mă pronunţ, motiv pentru care nu o fac.”

  Nici eu nu sint psihologa, dar fiica mea este. I-am aratat articolul si dupa ce l-a citit, ea singura a spus: „This man is paranoid”

  Opinie solidară cu comentariul Imi place 3 Nu-mi place 0

 • Victor Manta: (8-3-2017 la 13:01)

  @Nici eu nu sint psihologa, dar fiica mea este. I-am aratat articolul si dupa ce l-a citit, ea singura a spus: „This man is paranoid”

  A diagnosis for paranoid personality disorder is made by a mental health professional comparing your symptoms and life history with those listed here. They will make a determination whether your symptoms meet the criteria necessary for a personality disorder diagnosis.

  https://psychcentral.com/disorders/paranoid-personality-disorder-symptoms/

  Probabil că fiica ta ştie multe despre istoria vieţii acestui om, deoarece un simplu articol nu pare suficient pentru o diagnoză.

  Opinie solidară cu comentariul Imi place 0 Nu-mi place 5

 • Wanda Lucaciu: (8-3-2017 la 16:29)

  Victor,

  You are always right and everyone else is wrong!

  Do you feel better,now?

  Controversat. Tu ce crezi? Imi place 4 Nu-mi place 2

 • Victor Manta: (8-3-2017 la 17:51)

  @Wanda

  > You are always right and everyone else is wrong! Do you feel better,now?

  Este ceea ce spun de regulă oamenii care nu (mai) au argumente.

  Observă, te rog, că nu te mai referi la obiectul discuţiei, ci la persoana mea. Pe acest subiect găseşti multe informaţii pe web, căutând cu „ad hominem”.

  Opinie solidară cu comentariul Imi place 2 Nu-mi place 3

 • Wanda Lucaciu: (13-3-2017 la 16:04)

  L-am introdus pe congressman Steve King intr-un comentariu anterior si i-am pus diagnoza de paranoid.
  In link-ul de mai jos, puteti citi ca „sufera” si de o doza mare de bigotry.

  Rep. Steve King: ‘We can’t restore our civilization with somebody else’s babies’
  https://www.yahoo.com/news/rep-steve-king-we-cant-restore-our-civilization-with-somebody-elses-babies-212831392.html?.tsrc=fauxdal

  Opinie solidară cu comentariul Imi place 0 Nu-mi place 0

 • Victor Manta: (13-3-2017 la 18:01)

  @Wanda

  > In link-ul de mai jos, puteti citi ca „sufera” si de o doza mare de bigotry.

  „si”-ul se referă la faptul că, aşa cum şi scrii, „i-am pus diagnoza de paranoid”.

  Diagnoza de „paranoid” pentru Steve King nu ai putut-o justifica, şi nu poţi deci să o legi de acuzaţia cea nouă (adevărată sau nu) de bigotism.

  „Bigotry” înseamnă intoleranţă, ce poate merge până la rasism. Nu toţi bigoţii sunt paranoici, tot aşa cum nu toţi paranoicii sunt bigoţi.

  Dacă nu te refereai la paranoia diagosticată de tine înainte, nu cred că aş fi avut neapărat motive să comentez.

  Opinie solidară cu comentariul Imi place 1 Nu-mi place 1

 • Wanda Lucaciu: (13-3-2017 la 18:29)

  @ Victor,

  Nu te supara, dar as vrea sa stiu daca era linga tine , la computer o persoana care te ameninta cu un revolver CA TREBUIE SA RASPUNZI LA COMENTARIUL MEU?

  Opinie solidară cu comentariul Imi place 0 Nu-mi place 2

 • Victor Manta: (13-3-2017 la 18:55)

  @Wanda

  > Nu te supara, dar as vrea sa stiu daca era linga tine , la computer o persoana care te ameninta cu un revolver CA TREBUIE SA RASPUNZI LA COMENTARIUL MEU?

  Nu mă supăr, nici cu această ocazie, nici în general la comentariile pe care le citesc. Trăiesc şi eu într-o ţară liberă, deci pot, sau nu, să răspund la orice comentariu.

  Am vrut să clarific că dacă nu reintroduceai partea cu diagnoza ta de paranoid, rămasă în coadă de peşte, nu aş fi avut de ce să comentez partea legată de bigotism. Dar deoarece ai reintrodus-o, am comentat în legătură cu combinarea paranoiei cu bigotismul, pe care nu le găsesc legate.

  Mă înşel cumva?

  Cum eu ţi-am răspuns la întrebare, aş aprecia dacă ai răspunde la rândul tău la întrebarea pe care ţi-am pus-o.

  Opinie solidară cu comentariul Imi place 1 Nu-mi place 2

 • Wanda Lucaciu: (16-3-2017 la 21:55)

  Unul din tweets a presedintelui Trump…”Cât de jos s-a pretat președintele Obama să inregristreze convorbirile mele telefonice în timpul procesului electoral , un eveniment foarte sacru. Aceasta actiune din partea presedintelui Obama, este la fel ca Nixon / Watergate. Un tip Rău (sau bolnav mental) !”

  Miercuri, House Intelligence Committee Chairman Devin Nunes, R-Calif., si US Congressmean Adam Schiff, D-Calif., ambii au declarat că nu au văzut dovezi care să susțină afirmația lui Trump .Trump nu a citat nici o informație specifică atunci când l-a acuzat pe fostul președinte, Barack Obama.

  Joi, House speaker Paul Ryan a susținut ca declarațiile facute de Trump, nu au nici o dovada concreta.

  „Nu cred că a existat o inregistrare telefonica reala la Trump Tower”, a spus Nunes.

  Opinie solidară cu comentariul Imi place 0 Nu-mi place 0

 • Victor Manta: (17-3-2017 la 02:22)

  @Wanda

  Citez ce zic şi alţii.

  Some Republicans lawmakers, such as Sen. Lindsey Graham, R-S.C., called on the FBI to make a statement on the matter.

  “While I appreciate the House and Senate Intelligence Committees’ chairmen and ranking members putting out bipartisan statements indicating they have seen no evidence of surveillance of Trump Tower by the Obama Administration, I strongly believe that these statements by political leaders should not be a substitute for a public response from the Federal Bureau of Investigation and Department of Justice on this matter,” he said.

  Pe scurt, senatorul republican Lindsey Graham i-a cerut FBI-ului să facă o declaraţie pe acest subiect, afirmând că declaraţiile liderilor politici nu pot înlocui o declaraţie publică a FBI-ului şi a Departamentului de Justiţie.

  Opinie solidară cu comentariul Imi place 0 Nu-mi place 0

 • Wanda Lucaciu: (17-3-2017 la 02:30)

  @ Victor
  Vom vedea raspunsul FBI-ului in circa o saptamina.

  Opinie solidară cu comentariul Imi place 0 Nu-mi place 0

 • Victor Manta: (17-3-2017 la 02:54)

  @Wanda

  > Vom vedea raspunsul FBI-ului in circa o saptamina.

  Mă întreb dacă FBI are dreptul să dezvăluie tot ceea ce ştie, şi dacă se poate incrimina pe el înşuşi, desigur că în situaţia în care chiar el ar fi făptuitorul delictuos.

  Opinie solidară cu comentariul Imi place 0 Nu-mi place 0

 • Wanda Lucaciu: (17-3-2017 la 13:31)

  @ Victor

  Trump nu poate sa fie lasat sa faca o astfel de acuzatie, fara sa aibe ceva concret.
  Acuzatia lui Trump TREBUIE sa fie investigata!

  Deasemenea vreau sa-ti atrag atentia, ca Trump s-a exprimat despre Obama ca fiind „un tip Rău (sau bolnav mental)”. Oare Trump are voie sa-i puna o diagnoza de „bolnav” fara sa fie doctor? Daca Trump are voie, atunci fiica mea care este psihologa, are dreptul sa-si dea parerea, chiar daca nu a examinat pacientul.

  Opinie solidară cu comentariul Imi place 0 Nu-mi place 0

 • Victor Manta: (17-3-2017 la 18:18)

  @Wanda

  > Acuzatia lui Trump TREBUIE sa fie investigata!

  Nu cred că cei de pe ACUM ar avea mijloace pentru aceasta. În rest, dacă alţii găsesc că este necesar, din partea mea pot să treacă la acţiune.

  > Deasemenea vreau sa-ti atrag atentia, ca Trump s-a exprimat despre Obama ca fiind „un tip Rău (sau bolnav mental)”.

  Partea dintre paranteze ar fi putut, după gustul meu, să lipsească. Restul nu este exclus.

  > Oare Trump are voie sa-i puna o diagnoza de „bolnav” fara sa fie doctor?

  Nu ştiu dacă este interzis de lege. Să nu uităm însă că o răbufneală politică poate fi explicabilă atunci când vine din partea un candidat la preşedenţie care a fost (poate) spionat în propria sa casă din ordinul lui Obama.

  > Daca Trump are voie, atunci fiica mea care este psihologa, are dreptul sa-si dea parerea, chiar daca nu a examinat pacientul.

  Desigur că şi fiica ta, şi tu aveţi voie să insultaţi, dar nu deoarece ar avea voie Trump, ci deoarece se pare că este tolerat. Dacă nu are voie, atunci Obama ar putea să-l dea în judecată pe Trump, iar Trump pe tine şi pe fiica ta. 🙂

  Cum fiica ta este o profesionistă în psihologie, sunt de părere că pentru ea standardele sunt mai ridicate. Aceasta nu implică faptul că ar avea mai puţine drepturi, nefiind vorba despre vreun pacient de al ei. Amintesc că aici este vorba de parlamentarul american Steve King, unul care a spus ceva ce nu v-a fost pe plac, drept care l-aţi declarat „paranoid”.

  Dacă ai fi spus-o doar în treacăt, fără intenţia explicită de a-l declara bolnav mintal pe Steve King, atunci nu era nevoie să ceri confirmarea fiicei tale, psiholog de profesie. Dar ai făcut-o, deci nu a fost doar un slip of the tongue.

  Opinie solidară cu comentariul Imi place 0 Nu-mi place 0

 • Wanda Lucaciu: (18-3-2017 la 00:50)

  Wanda> Acuzatia lui Trump TREBUIE sa fie investigata!

  Victor >Nu cred că cei de pe ACUM ar avea mijloace pentru aceasta. În rest, dacă alţii găsesc că este necesar, din partea mea pot să treacă la acţiune

  Wanda
  Cine a spus ca cineva de pe ACUM sa investigheze? Daca intradevar convorbirile telefonice a lui Trump au fost inregistrate de Obama, asta este o actiune ilegala.

  Wanda> Oare Trump are voie sa-i puna o diagnoza de „bolnav” fara sa fie doctor?

  Victor >Nu ştiu dacă este interzis de lege. Să nu uităm însă că o răbufneală politică poate fi explicabilă atunci când vine din partea un candidat la preşedenţie care a fost (poate) spionat în propria sa casă din ordinul lui Obama.

  Wanda
  Bineinteles ca nu este interzis de lege! Dar intr-un comentariu anterior, mi-ai facut teorie ca cum, de ce, nu este just sa-mi dau parerea despre starea mentala a lui Steve King.

  Wanda> Daca Trump are voie, atunci fiica mea care este psihologa, are dreptul sa-si dea parerea, chiar daca nu a examinat pacientul.

  Victor >Desigur că şi fiica ta, şi tu aveţi voie să insultaţi, dar nu deoarece ar avea voie Trump, ci deoarece se pare că este tolerat. Dacă nu are voie, atunci Obama ar putea să-l dea în judecată pe Trump, iar Trump pe tine şi pe fiica ta.

  Wanda
  Eu nu gasesc ca a spune despre Steve King ca este paranoid, este o insulta.
  Felul cum s-a exprimat, a fost motivul pentru care apare a fi paranoid.

  Victor >Amintesc că aici este vorba de parlamentarul american Steve King, unul care a spus ceva ce nu v-a fost pe plac, drept care l-aţi declarat „paranoid”.
  Wanda
  Pentru ca este parlamentar, nu am voie sa-mi permit sa spun ca este paranoid?

  Opinie solidară cu comentariul Imi place 0 Nu-mi place 0

 • Victor Manta: (18-3-2017 la 04:39)

  @Wanda

  > … mi-ai facut teorie ca cum, de ce, nu este just sa-mi dau parerea despre starea mentala a lui Steve King.

  Nu tot ce este legal, sau la limită, este şi frumos.

  > Eu nu gasesc ca a spune despre Steve King ca este paranoid, este o insulta.

  Numai când este spus de un specialist pacientului său, cu argumente medicale valabile, atunci nu este o insultă. Altfel este ca şi cum i-ai spune cuiva că este nebun deoarece aşa crezi tu.

  > Pentru ca este parlamentar (King – vm), nu am voie sa-mi permit sa spun ca este paranoid?

  Nu am afirmat acest lucru. Am amintit doar despre cine vorbeai, pentru a nu se confunda cu Trump.

  Ieri m-am distrat când Trump i-a răspuns unui reporter, alături fiind şi d-na Merkel, afirmând mai în glumă, mai în serios, că şi el şi cancelarul german sunt în aceeaşi oală, fiind amândoi ascultaţi pe ascuns de serviciile americane.

  D-na Merkel a zâmbit, iar sala a râs. Faptul că d-na Merkel a fost spionată pe internet de serviciile americane (pe vremea lui Obama preşedinte) este unul care a fost bănuit, administraţia germană protestând la vremea respectivă, iar Merkel chiar sunându-l pe Obama pe această temă.

  Opinie solidară cu comentariul Imi place 0 Nu-mi place 0

 • Wanda Lucaciu: (18-3-2017 la 13:06)

  @Victor

  M-am razgindit sa-l acuz pe Steve King de paranoia. 🙂

  In loc de paranoia, ii dau urmatoarea diagnoza, care se aplica la cam toti politicienii 🙂

  Two crocodiles were sitting at the side of the swamp near the lake.

  The smaller one turned to the bigger one and said, „I can’t understand how You can be so much bigger than me. We’re the same age; we were the same size as kids. I just don’t get it.”

  „Well,” said the big Croc, „what have you been eating?”

  „Politicians, same as you,” replied the small Croc.

  „Hmm. Well, where do you catch them?”

  „Down the other side of the swamp near the parking lot by the Capitol.”

  „Same here. Hmm. How do you catch them?”

  „Well, I crawl up under one of their Lexus cars and wait for one to unlock the car door, Then I jump out, grab them by the leg, shake the sh** out of them and eat ‘em!”

  „Ah!” says the big Crocodile, „I think I see your problem. You’re not getting any real nourishment. See, by the time you finish shaking the sh** out of a Politician, there’s nothing left but an asshole and a briefcase.”

  Opinie solidară cu comentariul Imi place 0 Nu-mi place 0

 • Victor Manta: (18-3-2017 la 16:10)

  @Wanda

  > M-am razgindit sa-l acuz pe Steve King de paranoia. 🙂

  Ar fi un pas înainte, dar mă încurcă smiley-ul…

  > In loc de paranoia, ii dau urmatoarea diagnoza, care se aplica la cam toti politicienii 🙂

  Pe scurt, bancul spune că mai toţi politicienii (americani) sunt nişte tâmpiţi umpluţi cu rahat. Ignorând smiley-ul, aş pune întrebarea dacă tu l-ai votat pe vreunul dintre aceştia, iar dacă da, de ce?

  Opinie solidară cu comentariul Imi place 0 Nu-mi place 0

 • Wanda Lucaciu: (18-3-2017 la 19:20)

  Raspuns:

  Nu l-am votat pe Trump si Steve King este undeva in alt stat, deci nu-l pot vota.
  In schimb, am votat pentru imbecila de Clinton. Dana Brazil i-a suflat intrebarile intervievatorilor, ca s-o pregateasca cu raspunsuri, cind acestia au „scos-o la tabla”.
  Cind noi faceam asta la scoala, primeam un 4 si cel care ne-a suflat era si el/ea pedepsit. Sa vedem ce repercusiuni va avea Dana Brazil, pt ce a facut ea.
  Hai sa facem pariu, ca nu va primi nici o pedeapsa.
  Si cu toate defectele acestei tari, sint fericita ca traiesc in tara asta!

  Opinie solidară cu comentariul Imi place 0 Nu-mi place 0

 • Victor Manta: (18-3-2017 la 23:51)

  @Wanda

  Nu ai răspuns la întrebarea mea dacă ai votat vreodată vreun politician dintre cei ca în bancul tău, adică tâmpiţi umpluţi cu rahat.

  > Dana Brazil i-a suflat intrebarile intervievatorilor, ca s-o pregateasca (pe candidata la preşedenţie H. Clinton – vm) cu raspunsuri, cind acestia au „scos-o la tabla”.

  Suntem la curent cu faptul de câteva luni, de exemplu de când pe canalul Fox această Donna Brazile (!) nu a putut contesta aceste acuzaţii grave. Pe acest motiv canalul CNN, unde ea era corespondentă, s-a despărţit de ea.

  Pe 17 martie 2017 ea a recunoscut public faptele şi şi-a exprimat regretul ei tardiv.

  Să amintesc că Brazile a devenit în 2016 preşedinte interimar al lui Democratic National Convention, care organizează la 4 ani aşa numitele Convenţii, care au scopul de a alege candidaţilor proprii la preşedenţia SUA.

  „Ajutorul” primit de la Brazile i-a folosit lui H. Clinton să lupte cu contracandidatul ei, susţinut de o parte din Partidul Democrat, senatorul Bernie Sanders.

  >Hai sa facem pariu, ca nu va primi nici o pedeapsa.

  Nu cred nici eu că va primi vreuna, dar sper că s-a terminat cu cariera ei politică, ceea ce este şi ea o pedeapsă la cei 57 de ani pentru o persoană cu „strălucire” naţională.

  Opinie solidară cu comentariul Imi place 0 Nu-mi place 0

 • Wanda Lucaciu: (19-3-2017 la 00:43)

  @Victor

  Cei doi crocodili din bancul meu, nu era nici unul timpit. Unul era gras si mare pt ca minca tot politicianul cu rahat cu tot. Celalalt crocodil a vrut sa fie ceva mai fin si nu minca rahatul politicienilor. Dupa ce a aflat ca daca maninca tot politicianul cu rahat cu tot, poate sa fie si el mare si tare. Acuma, cind ma gindesc mai bine, si oamenii de fiecare zi, daca vor sa iasa in evidenta, maninca rahat cu polonicul. Bineinteles, ca nu ma refer la noi, cei de la ACUM! 🙂
  Pai am scris ca am votat pentru Clinton. Ea nu este timpita deloc, dar fara discutie ca este plina de rahat si increzuta. De fapt, Trump cu toate ca nu este politician, este si el plin de rahat.
  Crocodilii care se gasesc linga Capitol Hill, din punct de vedere de hrana, o duc splendid. 🙂

  In ce priveste Brazil, she is a „has been”. Iti aduci aminte cind ea si Pres Clinton s-au intilnit pe aeroport, fiecare in avionul lui, si au avut o conversatie tete a tete? Probabil ca nu au vorbit despre copiii lor sau nepoti. Donna Brazil a fost pusa in postul ei de Pres. Clinton si a trebuit sa-i „multumeasca”.

  Opinie solidară cu comentariul Imi place 0 Nu-mi place 0

 • CHARLIE: (19-3-2017 la 13:36)

  A iesit secretul. Trump a dat aproape faliment de cateva ori. Cazinoul din Atlantic City a dat faliment dar nu pe banii lui. Alta data era pe cale sa dar bancile americane n’au vrut sa-i imprumute bani. S’a dus in Rusia si i-au dat bani dar de atunci le este dator. Dator la bani si din punct de vedere politic. Putin are cu ce sa-l preseze. Asta este marele secret al „succesului” lui Trump. Stay tuned!

  Opinie solidară cu comentariul Imi place 1 Nu-mi place 0

 • Victor Manta: (19-3-2017 la 14:40)

  @Wanda

  În ceea ce mă priveşte, dacă nu am făcut munca altora şi nu am constatat că am făcut-o mai bine decât ei, mă abţin să judec pe ansamblu acea muncă. Nu am fost niciodată politician.

  > Iti aduci aminte cind ea (D. Brazile – vm) si Pres Clinton s-au intilnit pe aeroport, fiecare in avionul lui, si au avut o conversatie tete a tete?

  Nu îmi amintesc. Eşti sigură că nu era vorba de întâlnirea pe aeroport a fostului preşedinte Bill Clinton cu Attorney General (ministrul de justiţie) Loretta Lynch, în perioada în care soţia lui Bill, Hilary C. era investigată pentru probleme legate de folosirea serverului ei personal de email? Această întâlnire a dus la un scandal de presă.

  Întreb din preocuparea ca ACUM să nu răspândească cumva Old Fake News 🙂

  Opinie solidară cu comentariul Imi place 0 Nu-mi place 0

 • Boris M. Marian: (19-3-2017 la 14:58)

  @ W. Lucaciu

  Pe lângă cacofonii, aveți și obsedante reveniri la „rahat”, nu mi se pare civilizat acest mod de exprimare. Nici nu este real, politica are regulile ei ca la box, de aceea mie nu-mi place, dar caut numai esența unor fenomene, iar Trump este un fenomen, nu se știe de ce natură – benignă sau nu.

  Opinie solidară cu comentariul Imi place 1 Nu-mi place 2

 • Wanda Lucaciu: (19-3-2017 la 15:32)

  @Victor

  Ai perfecta dreptate! Era Loretta Lynch, nu Donna Brazile!

  MEA CULPA!!

  Opinie solidară cu comentariul Imi place 0 Nu-mi place 0

 • Victor Manta: (19-3-2017 la 16:03)

  @Boris M. Marian

  > … politica are regulile ei ca la box, de aceea mie nu-mi place, …

  Ştiu că întreb degeaba, dar nu mă pot abţine. Care sunt, după dv., regulile din politică?

  La box ele ţin de fair play şi de protecţia combatanţilor.

  Opinie solidară cu comentariul Imi place 1 Nu-mi place 1

 • Wanda Lucaciu: (19-3-2017 la 18:30)

  @Victor

  >În ceea ce mă priveşte, dacă nu am făcut munca altora şi nu am constatat că am făcut-o mai bine decât ei, mă abţin să judec pe ansamblu acea muncă. Nu am fost niciodată politician. >

  Nici nu-ti doresc! Esti un om etic si moral. Aceste doua calificari face ca sa nu poti fi politician. A politician talks on both sides of their mouth! Whatever is convenient at that time!

  Opinie solidară cu comentariul Imi place 1 Nu-mi place 0

 • Boris M. Marian: (19-3-2017 la 20:12)

  @ V. Manta

  M-am ADRESAT unei doamne, dar nu mă ia în seamă, nu-i bai,nici eu nu am așteptări.

  „Pe lângă cacofonii, aveți și obsedante reveniri la „rahat”, nu mi se pare civilizat acest mod de exprimare. Nici nu este real, politica are regulile ei ca la box, de aceea mie nu-mi place, dar caut numai esența unor fenomene, iar Trump este un fenomen, nu se știe de ce natură – benignă sau nu.”

  Acesta era citatul complet, ați luat doar o parte. Am să răspund pe măsura așteptării unui domn atât de atent, ca Dvs. Politica are niște reguli pe care nu le respectă mulți politicieni – a fi informat, a fi decis, a lupta cu adversarii fără intrigi, dezinformări, calomnii, a nu fura din avutul obștesc, a nu produce conflicte armate decât în caz de pericol pentru propria țară, etc. OK?

  Opinie solidară cu comentariul Imi place 0 Nu-mi place 0

 • Victor Manta: (19-3-2017 la 23:20)

  @Boris M. Marian

  > M-am ADRESAT unei doamne, dar nu mă ia în seamă, nu-i bai,nici eu nu am așteptări.

  În timp este normal ca aşteptările să scadă 🙂

  > „Pe lângă cacofonii, aveți și obsedante reveniri la „rahat”, nu mi se pare civilizat acest mod de exprimare.

  Aveţi dreptate, dar pot exista şi circumstanţe atenuante. Una este să trăieşi permanent în mijlocul limbii române şi să ai o educaţie de nivel mai înalt în această limbă, şi cu totul altceva să pleci de foarte tânăr şi să trăieşti mulţi, mulţi ani în mijlocul unor oameni ce vorbesc o altă limbă. Noi, cei mai versaţi în limba română, mai avem şi avantajul că ne pricepem să жечь глаголом (ardem cu verbul), şi nu cu alte părţi ale vorbirii.

  > Politica are niște reguli pe care nu le respectă mulți politicieni… OK?

  Not OK, de vreme ce nu le respectă. Poate că se poate spune chiar că aceste reguli sunt mai degrabă excepţiile ce infirmă regulile. Aceasta explică incredibilile votări unanime din Parlamentul României, o ţară care a devenit în principiu liberă.

  Revenind la comparaţia dv., aţi văzut ce li se întâmplă pe ringul de box protagoniştilor care nu respectă regulile? Priviţi şi veţi afla că meciul este oprit şi boxerii recalcitranţi descalificaţi.

  Se mai întâmplă şi în politică, atunci când politicienii nu sunt realeşi, dar durează mult şi rău, pe când în box pedeapsa definitivă este aproape imediată. Spun aproape, deoarece în cazuri mai puţin grave întâi boxerilor li se dau avertismente, care influenţează în mod negativ punctajul final.

  Opinie solidară cu comentariul Imi place 3 Nu-mi place 1

 • Boris M. Marian: (20-3-2017 la 06:58)

  @ V. Manta

  Corect

  Opinie solidară cu comentariul Imi place 1 Nu-mi place 2

 • Wanda Lucaciu: (22-3-2017 la 17:31)

  Trump a descoperit că asistența medicală este complicata.

  În timpul campaniei prezidențiale din 2016, Donald Trump a promis ca nu se va atinge de Social Security, Medicare, si Medicaid.

  DAR, este prima trădare majoră a unei promisiuni de campanie de către președintele Trump.
  Planul lui Trump, va reduce $880 miliarde din programul Medicaid, care va afecta persoanele cu dizabilități, copii si persoanele in varsta in casele de ingrijire medicala

  Cu privire la Medicare, presedintele Trump, in ciuda numeroaselor promisiuni ca va salva programul federal de asigurări de sănătate pentru cei peste 65 de ani, susține un proiect de lege care ar micsora o sursă de finanțare cheie, pentru programul Medicare.
  Donald Trump a mințit poporul american sau el trebuie să spună că el va veto orice reduceri de Medicare, Medicaid si Social Security
  DA, Victor Manta, Trump a mintit poporul American. Imi cer scuze ca intr-un alt comentariu al meu despre Trump, nu am acceptat faptul ca este un mincinos ordinar.

  Opinie solidară cu comentariul Imi place 0 Nu-mi place 0

 • Victor Manta: (22-3-2017 la 19:03)

  @Wanda

  > Donald Trump a mințit poporul american sau el trebuie să spună că el va veto orice reduceri de Medicare, Medicaid si Social Security

  Pentru aceasta ar trebui să arăţi, cu citate credibile, că el a spus ceea ce zici tu că ar fi spus, şi cu alte citate credibile, că el a aprobat ceea ce zici tu că ar fi aprobat. Altfel rămân cu ceea ce am ştiut până acum, ceea ce înseamnă că nu cu mare lucru.

  > DA, Victor Manta, Trump a mintit poporul American.

  Patetic! Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? (Când, Catilina, vei înceta să abuzezi de răbdarea noastră?).

  Eu mă simt pus de tine în rolul apărătorului lui Trump, acuzat tot aşa cum a fost Catilina de Cezar în Senatul Roman, în urmă cu două milenii.

  > Imi cer scuze ca intr-un alt comentariu al meu despre Trump, nu am acceptat faptul ca este un mincinos ordinar.

  Mă întreb dacă Trump este chiar singurul care determină politica americană. Oare parlamentul nu are nici un cuvânt de spus? Dacă totuşi are, atunci poate că lucrurile arată mai puţin dramatic pentru Trump şi promisiunile sale greşite.

  Cât despre Medicare, Medicaid si Social Security, s-a văzut în alte ţări, mai „avansate” în materie, că toate aceste „mecanisme” nu reuşesc să-şi acopere costurile şi trebuiesc ajustate periodic, la scurte intervale de timp. Ajustările constau, în esenţă, în injectarea de bani luaţi altfel de la populaţie (taxe), prin reducerea permanentă a prestaţiilor şi prin împrumuturi luate de la instituţii private (pentru care se plăteşte dobândă).

  Opinie solidară cu comentariul Imi place 0 Nu-mi place 0

 • CHARLIE: (22-3-2017 la 19:41)

  D-le Manta! Daca urmariti cu atentie cum promisiunile lui Trump au inceput sa intimpine mari greutati deoarece erau apa de ploaie dela inceput. In primul rand unele posturi care au fost anuntate cu mare fanfara ca se intorc din Mexico nu se prea realizazea. Firma Carrier continua sa concedieze lucratori din SUA. Marile centrale electrice vor reicepe sa intrebuinteze carbuni si deci minierii americani vor gasi locuri de lucru. Rahat. In Ohio, un stat care l’a votat pe Trump au anuntat: fara carbuni. Obamacare pe care el vrea s’o desfinteze v’a fi inlocuit cu un plan nou mult mai bun si mai ieftin nimeni nu l’a vazut!!! s.a.m.d. In schimb relatia lui Trump cu Putin este investigata de FBI. STAY TUNED.

  Opinie solidară cu comentariul Imi place 0 Nu-mi place 0

 • Victor Manta: (22-3-2017 la 21:37)

  @CHARLIE

  > D-le Manta! Daca urmariti cu atentie cum promisiunile lui Trump au inceput sa intimpine mari greutati …

  Pentru ca să evităm eventuale neînţelegeri viitoare, permiteţi-mi să reiterez că eu nu sunt un adept al ansamblului schimbărilor pe care le-a promis Trump. Am reacţionat la postarea Wandei deoarece a vorbit despre un domeniu despre care ştiu (din experienţa europeană) că nu stă corect şi sigur pe picioare proprii. Mă refer la „Medicare, Medicaid si Social Security”.

  În rest nu am de gând să apăr tot ceea ce a promis, sau tot ce face Trump, un intervenţionist în economie, un dur în relaţiile interumane, o persoană inexperimentată în politică, ceea ce se poate vedea din postarile mele anterioare.

  > In primul rand unele posturi care au fost anuntate cu mare fanfara ca se intorc din Mexico nu se prea realizazea.

  Bănuiesc că vă referiţi la firmele americane care s-ar întoarce din Mexico datorită politicii lui Trump a zăhărelului (reduceri de impozite) şi biciului (taxe la importuri de produse in SUA).

  În opinia mea nu politicienii trebuie să decidă ce, unde şi cum face economia. Dacă sunt în stare să o ajute (ceea ce mă îndoiesc că vor/pot), să o facă, iar dacă nu, atunci măcar să nu se amestece.

  > Firma Carrier continua sa concedieze lucratori din SUA.

  Îi merge prost acestei firme, a reuşit să devină mai eficientă, sau expandează în străinătate? Nu sunt la curent.

  > Marile centrale electrice vor reicepe sa intrebuinteze carbuni si deci minierii americani vor gasi locuri de lucru. Rahat. In Ohio, un stat care l’a votat pe Trump au anuntat: fara carbuni.

  Concluzia mea: federalismul funcţionează în SUA, unde puterile locale au un cuvânt greu de spus. În rest, nu ştiu cât de periculoasă pentru populaţie este folosirea cărbunelui în industria energetică şi ce au adus noile avansuri tehnologice (filtre, altceva?). Poate ştiţi dv.?

  > Obamacare pe care el vrea s’o desfinteze v’a fi inlocuit cu un plan nou mult mai bun si mai ieftin nimeni nu l’a vazut!!! s.a.m.d.

  Daţi ceva aparent convenabil la milioane de oameni (Obama), ceva care deja funcţionează prost, după scurt timp, pentru unii devenind repede scump şi din ce în ce mai limitat (deoarece asiguratorii se retrag din state), pentru alţii fiind încă foarte convenabil şi devenind un drept, plătit desigur de alţii. Apoi încercaţi să schimbaţi ceva (Trump), pentru a preîntâmpina ca lucrurile să meargă şi mai rău. Ce găsesc eu că este sigur, este faptul că Partidul Democrat a câştigat multe voturi prin Obamacare, iar după aceasta poate să vină şi potopul.

  > In schimb relatia lui Trump cu Putin este investigata de FBI.

  În schimb la ce? Şi ce au găsit cei de la FBI?

  Opinie solidară cu comentariul Imi place 0 Nu-mi place 0Dacă doriţi să scrieţi comentariul dv. cu diacritice: prelungiţi apăsarea tastei literei de bază. Apoi alegeţi cu mouse-ul litera corectă (apare alături de mai multe variante) şi ridicaţi degetul de pe litera de bază. Încercaţi!

Reguli privind comentariile

 
54.166.89.1