caractere mai micireseteazacaractere mai mari

Cele mai recente contributii la rubrica Repere carteziene 

Naţionalismul economic al lui Donald Trump

de (9-2-2017)
174 ecouri

 
De îndată ce Donald Trump şi-a luat mâna de pe Biblia pe care a jurat ca Preşedinte să păstreze, să protejeze şi să apere Constituţia Statelor Unite, a şi început să schimbe în mod radical şi rapid direcţia guvernului american. Preluând (cel puţin în sens metaforic) pana din mâna lui Barack Obama, a semnat o serie întreagă de decrete prezidenţiale (executive orders). Mai multe dintre ele conturează premizele şi principiile care ghidează grosul deciziilor sale politice, şi care constau în naţionalism politic şi economic.

Unul din aceste decrete prezidenţiale declară că Statele Unite îşi retrag intenţia de a mai participa sub vreo formă sau alta la Partenariatul Trans-Pacific (TPP – Trans-Pacific Partnership), al cărui scop declarat este reducerea barierelor comerciale între 12 state (*), specificând în acelaşi timp un număr de condiţii care trebuiesc îndeplinite ca parte a înţelegerii.

Un alt decret prezidenţial cere accelerarea aprobării şi construirii conductelor de petrol Keystone şi Dakota, care are ca funcţiune transportul ţiţeiului dinspre Canada spre rafinăriile plasate mai aproape de coasta Golfului Mexic.

Încă un decret autorizează construirea „Zidului” pe care a promis că îl va ridica la graniţa între SUA şi Mexic, autorizează angajarea personalului suplimentar pentru paza graniţei, precum şi suprimarea subvenţiilor federale pentru oraşele americane care găzduiesc şi protejează imigranţi ilegali.

Un decret şi mai recent este cel care opreşte temporar intrarea refugiaţilor care vin în Statele Unite dintr-un număr de şapte ţări despre care decretul consideră că reprezintă un risc de securitate pentru Statele Unite.

Ce este naţionalismul economic?

Comun tuturor acestor decrete este ataşamentul la ideologia politică şi economică a naţionalismului. Cum am putea să-l definim? Am putea, de exemplu, să folosim definiţia lui William E. Rappard, economist elveţian liberal şi adept al pieţii libere. În eseul său “Naţionalismul economic”, scris în anul 1937 când, între cele două războaie, ideologia naţionalistă agresivă era endemică în aproape toată lumea, Rappard scria:

Naţionalismul este deci doctrina care plasează naţiunea la vârful scării valorilor politice, adică deasupra a trei valori concurente – valorilor individului, ale unităţilor regionale şi ale comunităţii internaţionale…

Dacă dorim să definim naţionalismul economic prin obiectivul care îi stă la bază, trebuie să spunem că este doctrina menită să servească naţiunii nu prin a o face mai înstărită, ci a o face mai liberă, promovând nu bunăstarea ei materială, ci independenţa ei de influenţele străine. Naţionalismul economic este politica autarhiei, a autosuficienţei naţionale…

Naţionalismul economic caută mai întâi să limiteze consumul ţării la acele bunuri care sunt rodul propriului pământ şi a propriei munci… Apoi naţionalismul economic caută să încurajeze producţia internă a tuturor acelor bunuri care constituie o necesitate imperativă a naţiunii… În a treilea rând, când şi aceste eforturi se dovedesc zadarnice, naţionalismul economic este capabil să înceapă să ceară mai mult spaţiu vital, adică anexarea teritoriilor vecine sau coloniale…

Cum niciun fel de măsuri de restrângere a importurilor, de stimulare a producţiei domestice şi de expansiuni teritoriale nu sunt capabile să facă ca, în condiţiile de astăzi, o ţară să devină întrutotul autosuficientă, naționalismul economic încercă, în al patrulea rând, să-şi asigure o balanţă comercială pozitivă. În acest moment această politică devine self-contradictorie. Tot în acest moment naţionalismele economice rivale intră în mod necesar în conflict.

Într-adevăr, pentru a-şi asigura o balanţă comercială pozitivă, un stat dominat de această doctrină va căuta inevitabil să cauzeze vecinilor tratamentul de care încearcă el însuşi să se protejeze. Dacă toate ţările se străduiesc să-şi dezvolte exporturile, restrângând în acelaşi timp importurile, să atragă capital şi turişti străini, interzicând în acelaşi timp împrumuturile externe şi descurajând călătoriile în străinătate, dacă se străduieşte să-şi extindă activităţile de transport, bancare şi de asigurări dincolo de frontierele sale, monopolizându-le în acelaşi timp în interior, atunci nu poate rezulta decât un eşec general, conflicte şi haos.

William Rappard subliniază că rezultatul inevitabil al acestei aspiraţii de naţionalism politic şi economic este că ”individul va ajunge să fie subordonat statului”.

Desigur că în prezent lumea în care trăim nu suferă, din fericire, de frenezia naţionalistă a anilor 1930, când Rappard a oferit definiţia sa a naţionalismului economic în contextul hiper-colectivismului din acele timpuri.

Sofismele şi ignoranţa lui Trump privitoare la comerţul internaţional

Cu toate acestea, genul proxim al acelei atmosfere poate fi identificat în concepţia lui Trump asupra lumii, aşa cum apare ea în perspectiva sub care acesta abordează chestiunile interne şi externe. Esenţa acestei perspective se reduce la convingerea că interacțiunile internaţionale au loc într-o lume cu sumă nulă [câştigul tău este pierderea mea, şi viceversa/n.tr.]. Aceasta transpare pregnant în retorica sa despre ideea că alte naţiuni au profitat de Statele Unite în domeniul comerţului şi în alte aspecte ale relaţiilor cu ţările străine. Fie că este vorba de Acordul Nord-American de Comerț Liber (NAFTA) sau de propusul dar încă neratificatul acord TPP, în mintea lui Trump celelalte ţări „distrug” producţia din SUA, „fură” locuri de muncă de la americani şi „profită” de caracterul deschis al comerţului, investiţiilor şi imigrării din America.

Această concepţie a lui Trump de sumă nulă se reflectă de asemenea în convingerea sa că deficitul balanţei comerciale în comerţul cu alte ţări este o dovadă că Statele Unite sunt în pierdere, iar celelalte state sunt în câştig. De aici Trump trage concluzia că Statele Unite trebuie să încheie tratate comerciale bilaterale negociate politic cu fiecare ţară din lume în parte şi care să prevadă, fiecare, un echilibru al balanţei comerciale. Această concepţie nu este numai un regres către concepţiile mercantiliste din trecut, ci şi una din versiunile lor cele mai primitive, care nu ia în consideraţie nici măcar balanţa comercială globală cu toate ţările. Nici măcar mercantiliştii din secolul XVII nu erau atât de lipsiţi de cultură economică!

Manipularea climatului de afaceri pentru atingerea „măreţiei naţionale”

Mulţi conservatori şi unii libertarieni au aclamat decizia lui Trump de a debloca construcţia conductei de petrol Keystone, sau promisiunea de a reduce povara reglementărilor şi a impozitelor asupra firmelor americane. Dar întrebarea este: din ce motiv propune el aceste schimbări în politica economică? Este oare pentru că consideră, la nivel de principiu, că statul trebuie să lase pe oameni să-şi ia propriile lor decizii atât în viaţa lor personală cât şi pe piaţa competitivă?

Este clar că nu-i aşa. Doar un exemplu: Trump a condus convorbiri telefonice şi întrevederi cu directori de companii înainte şi după asumarea președinției, în care le-a cerut să-şi păstreze în Statele Unite unităţile producătoare, insistând ca aceştia să creeze mai multe locuri de muncă în America, pentru muncitorii americani, şi i-a ameninţat cu masive penalizări dacă încearcă să se mute în afara Statelor Unite şi să reimporte bunurile produse în afară.

Viziunea lui Trump nu este cea a libertăţilor individuale şi a libertăţii economice. Nu, este vorba de idealul colectivist a unei „măreţii naţionale” restaurate, la care trebuie să pună umărul toţi americanii şi căruia toţi americanii vor fi făcuţi să se conformeze, inclusiv cu ajutorul pârghiilor fiscale şi normative ale statului.

Dorinţa lui Trump de a continua construcţia conductei Keystone izvorăşte din intenţia ca America să fie „independentă energetic”. Impozitele pe profit vor fi diminuate iar reglementările vor fi reduse cu scopul ca firmele americane să aibă o flexibilitate mai mare şi capacităţi financiare mai bune pentru a investi în America şi a crea „joburi bune” pentru americani. În măsura în care întreprinderile îşi vor putea păstra o partea mai mare din veniturile lor şi vor avea de luptat cu mai puţine reglementări, acestea vor constitui mijloace pentru atingerea acelei măreţii americane.

Dacă Trump decide mâine că pentru „a restaura măreţia Americii” sunt necesare alte reglementări şi alte poveri fiscale asupra întreprinderilor şi consumatorilor americani, atunci, spre binele lor colectiv naţional, indivizii vor trebui să suporte poverile acelor reglementări şi impozitelor.

Sacrificarea consumatorilor şi a contribuabililor pentru „Zid”

Afirmaţia din paragraful precedent rezultă clar din decretul lui Trump privind „Zidul” de la graniţa cu Mexicul şi felul în care acesta va fi plătit. În mintea lui, primejdiile culturale şi sociale, precum şi depravările care ameninţă America, vin de peste graniţa cu Mexicul, iar el, Trump trebuie să protejeze poporul american de acestea.

În ciuda asigurărilor că pentru construirea Zidului va plăti Mexicul, fapt este că îl vor plăti contribuabilii americani. Ei vor fi cei care vor fi taxaţi, fie prin impozite în prezent, fie prin impozite viitoare din care vor trebui restituiţi banii împrumutaţi (plus dobânzile aferente). Propunerea de a impune o taxă de import de 20% pe bunurile mexicane care intră în SUA nu schimbă rezultatul final. Într-adevăr, taxele de import se adună la costul de a aduce aceste bunuri pe piaţa americană şi se vor repercuta sub formă de preţuri mai mari ce vor trebui să fie plătite de consumatorii americani, plus o probabilă reducere în cantităţile şi calitatea bunurilor mexicane care vor fi suficient de profitabile pentru a fi importate în Statele Unite. Interesele şi dorinţele consumatorilor şi a întreprinderilor de import americane vor fi sacrificate binelui superior al măreţiei naţionale restaurate.

Indivizi sacrificaţi pe altarul „siguranţei naţionale”

Ultimele furori în jurul noilor restricţii asupra refugiaţilor şi imigranţilor dintr-un număr de state musulmane poartă stigmatele aceluiaşi colectivism naţional. Dacă indivizilor din unele ţări musulmane, care deja posedă permisiunile corespunzătoare de a intra în Statele Unite, li se refuză intrarea, atunci… ei bine, atunci nevoile lor trebuie să fie sacrificate intereselor naţionale ale Americii.

Dacă unele întreprinderi americane nu mai pot angaja sau păstra străini talentaţi şi calificaţi – să zicem în industria hi-tech, atunci talentul lor inovativ şi competitiv trebuie să fie abandonat în numele „binelui superior al naţiunii ca întreg”. În plus, dacă soluţii mai calme şi mai deliberative, ce respectă primatul legilor şi simpla decenţă faţă de cei care au avut de suportat dificultăţi în ţările lor de baştină, dacă asemenea soluţii trebuie să fie ignorate doar din cauza concepţiilor personale despre „securitatea naţională” ale lui Trump, atunci şi acestea sunt parte din preţul ce va fi plătit pentru măreţia naţională regăsită.

Dar fără îndoială că n-am decăzut încă într-atât în vechile forme agresive de naţionalism politic şi economic, încât America să acapareze teritorii din alte ţări în numele interesului naţional sau a self-suficienţei economice. Sau…? Nimeni altul decât Donald Trump a fost acela care a spus că, după ce au invadat Irakul şi l-au răsturnat pe Saddam Hussein, Statele Unite ar fi trebuit să „păstreze” câmpurile petroliere ale acestei ţări pentru a împiedica „duşmanii” să le folosească şi drept un mijloc de a face America independentă energetic – ca plată pentru faptul că am eliberat acea ţară. Concluzia urmează logic din premize…

Cu ideologia lui Trump şi cu implementarea viziunii sale a naționalismului politic şi economic în detrimentul libertăţii individuale, a drepturilor de proprietate, a primatului legii şi a statului limitat constituţional, America se află sub amenințarea unor timpuri sumbre.

Despre autor:

Dr. Richard M. Ebeling este Profesor distins de etică şi liberă iniţiativă la Colegiul Militar din Carolina de Sud. El a fost profesor de economie politică la Northwood University, preşedinte al Fundaţiei pentru Educaţie Economică (FEE) între 2003 şi 2008, profesor la Catedra Ludwig von Mises la Hillsdale College (1988-2003) şi este vicepreşedinte al Fundaţiei Future of Freedom (FFF).

(*) Australia, Brunei, Canada, Chile, Japonia, Malaysia, Mexic, Noua-Zeelandă, Peru, Singapur, SUA (retras), Vietnam

Preluat cu premisiune de pe situl Fundaţiei pentru Viitorul Libertăţii (FFF).

Ecouri

 • Alexandru Leibovici: (9-2-2017 la 15:00)

  Acest articol al lui Richard Ebeling a apărut în traducere (germană) şi pe situl (şi buletinul) Institutului Liberal Elveţian („Liberales Institut”).

  Trumps verhängnisvoller Nationalismus (Dezastruosul naţionalism al lui Trump)

 • CHARLIE: (10-2-2017 la 00:37)

  Trump vrea sa practice o forma de izolationism economic. Bariere de vama ridicata distruge comertul international si eventual duce la razboaie.

 • Nicu Adrian Udriște: (10-2-2017 la 18:45)

  Multe dintre afirmațiile lui Trump sînt coerente și au o anume logică. De ex. cea cu care autorul încheie, referitoare la Irak. Sau, fără componentă economică: o mare putere, dacă a pus piciorul undeva, nu pleacă repede-repede ca să scape de povară, deoarece va lăsa locul altuia. Ceea ce s-a și întîmplat,a venit ISIS; iar în Siria și ISIS, iar Rusia și-a consolidat puterea. Practic, pe zona Siria, SUA și Europa au fost scoase complet din joc, iar retorica antirusească și anti-Assad este goală și fără efect.
  Zidul? Hm… au mai fost unii care au făcut un zid de aproape 22.000 de km și l-au făcut degeaba, mongolii l-au ocolit frumos și au cucerit China.
  Izolaționismul? Hm… Cunoașteți cumva vreo mare putere din istoria lumii care să fi fost izolaționistă? Eu nu. O mare putere nu poate fi izolaționistă, deoarece nu va mai fi mare putere. Izolaționiste au fost, în ultimii 50 de ani, să zicem, Coreea de Nord, Cuba, Albania și, la un moment dat, România; iar „lagărul comunist” era un fel de izolație mai mare, dar tot izolație era. Mesajul lui Trump pare unul ferm și coerent, el denotă – în subsidiar – o mare teamă, să nu spun spaimă, de viitor, pe care dorește să o rezolve repede și radical. Da, dar cum? Mesajul implidat și de Trump și de UK după votul Brexit este unul bizar, ciudat: nu mai vrem să fim mari puteri mondiale, ne restrîngem în cochilie, cheltuim prea mult cu NATO, mai puneți voi bani, noi nu mai dorim să fim superputeri, este suficient să fim niște puteri regionale. Dacă într-adevăr asta doresc SUA și UK, atunci asta vor fi, în cîteva decenii. Le vor lua alții locul, fără doar și poate. În clipa în care o mare putere începe să se retragă în cochilie, va crea premisele unui gol de putere care va fi umplut de altcineva…

 • Alexandru Leibovici: (27-2-2017 la 22:08)

  The Zero-Sum World of Donald Trump este titlul unei conferinţe a autorului articolului de mai sus, Richard Ebeling, ţinută pe 21 februarie 2017. Textul conferinţei, precedat de un sumar, poate fi găsit aici.

  Din sumar:

  „Ţara pare să fie împărţită în două grupuri radical opuse: cei de stânga care consideră îl consideră pe Donald Trump drept „diavolul” care este pe punctul să abată asupra Statelor Unite o distrugere apocaliptică, şi cei din dreapta care îl văd drept un leader care ne deschide ochii şi care va restabili „măreţia” Americii.

  De fapt, Trump nu este decât încă un politician care promite să refacă America printr-un asortiment haotic („grab bag”) de trucuri fiscale şi intervenţioniste, însă cu mai multă fanfaronadă şi tweet-uri improvizate decât alţi vânători de putere politică. Caracteristica inedită a viziunii sale politice şi a promisiunilor sale este concepţia despre lume ca un joc cu sumă nulă [câştigul tău este pierderea mea, şi viceversa].

  Concepţia lui Trump reprezintă întoarcerea la concepţia numită „mercantilistă” din anii 1600 şi 1700 după care popoarele şi statele cărora le aparţin se află în conflict inerent pentru supremaţia economică şi politică, iar dacă un stat câştigă în bogăţie şi bunăstare, atunci este numai pentru că un alt stat a pierdut lupta globală pentru tăria materială.

  De aici şi apelul pentru a conclude noi „deal-uri” în acordurile comerciale pentru a împiedica alte state să-i ia pe americani de fraieri, luîndu-le job-urile, furându-le industriile de fabricaţie şi creîndu-le deficite în balanţa de comerţ […]

  Donald Trump is a central planner. He knows where and what type of “American” jobs should be created. He knows where “American” private businesses should produce and what they should be manufacturing. He knows what goods “American” consumers should be allowed to select from and at what sale prices by restricting imports and raising taxes on bringing them into the country.

  In this, how is Trump any different from Barack Obama who wanted to direct American industry away from fossil fuels and toward “alternative energies” through regulatory and taxing policies? And like Obama, Trump is happy to use his presidential executive pen to do by fiat whatever he can get away with, without Congressional approval or federal court restriction.

 • Victor Manta: (28-2-2017 la 00:54)

  Un speech foarte interesant. Am observat că dl. Ebeling a văzut şi lucruri pozitive în părerile lui Trump:

  But in spite of all his embarrassing personality hijinks and his thin-skinned rhetorical street brawling following every presumed challenge and affront, he is, after all, not Hillary Clinton, and has promised to follow through with many policies long desired by the Republican and conservative movement, especially in the arena of domestic economic policy.

  He has said personal and corporate taxes are to be significantly reduced, including the double taxation of profits earned by American companies from overseas operations. He has said that federal regulations of business will be radically cut to free up the enterprise environment in which companies make their investment and production plans and actions.

  Trump has signed off on completing the Keystone oil pipeline connecting oil fields in Canada and the Dakotas with oil refineries and related facilities in the American south. He has challenged the global warming and climate change mania. And he ran on and insists upon abolishing and replacing the Affordable Care Act – ObamaCare – to restore more personal choice over health insurance and medical care options.

  Din păcate pentru unele iniţiative salutare ale lui Trump, Ebeling are dreptate când arată neajunsurile de bază ale acestor planuri:

  What should be fairly clear is that behind President Trump’s mantra of “America First” is a dangerous paternalistic protectionism that sees tax cuts and reduced regulation of business at home not as ends in themselves to restore individual liberty and economic freedom to the American people; but, instead, as fiscal and interventionist policy tools to influence and manipulate the direction and form of economic activity in the United States.

  Pe scurt, se poate spune că Trump îşi dă cu dreptul în stângul.

 • Wanda Lucaciu: (1-3-2017 la 22:19)

  For the first time,last night, Trump looked and sounded like the President of United States!

  DAR, sa vedem cum va pune in aplicare toate promisiunile care le-a facut.

 • Victor Manta: (1-3-2017 la 23:25)

  @Wanda

  > For the first time,last night, Trump looked and sounded like the President of United States!

  Da, a fost mult mai bine decât de obicei. Un punct pozitiv a fost că nu s-a mai luat de zăpezile din anii trecuţi, numite Obama şi H. Clinton.

  Este drept că a fost folosită şi ceva regie pentru ca să Trump apară mai preşedinte. Doamna al cărei soţ a fost ucis de terorişti în Yemen îţi rupea cu adevărat inima doar prin prezenţa şi trăirile ei, ceea ce publicul de seamă a simţit şi a ovaţionat îndelung. În stânga doamnei se afla fiica lui Trump, aceasta pentru a nu se pierde cumva asocierea.

  Un comentator, pe FoxNews, şi-a amintit că ideea cu martorii utili, aduşi la asemenea mari reuniuni, vine de pe vremea lui Reagan, care, actor fiind, avea simţul profesional al punerii în scenă. Aceasta nu-i lipseşte desigur nici lui Trump, cel care a fost o personalitate cunoscută şi recunoscută a televiziunii americane.

  > DAR, sa vedem cum va pune in aplicare toate promisiunile care le-a facut.

  Sper că nu va reuşi să le pună în aplicare pe toate. Îl citez din nou pe economistul Dr. Ebeling:

  What should be fairly clear is that behind President Trump’s mantra of “America First” is a dangerous paternalistic protectionism that sees tax cuts and reduced regulation of business at home not as ends in themselves to restore individual liberty and economic freedom to the American people; but, instead, as fiscal and interventionist policy tools to influence and manipulate the direction and form of economic activity in the United States.

 • Wanda Lucaciu: (2-3-2017 la 03:46)

  @Victor

  Nu sint de parere cu ultima fraza a Dr-lui Ebeling „but, instead, as fiscal and interventionist policy tools to influence and manipulate the direction and form of economic activity in the United States.”

  Parerea mea este ca Trump va aduce „acasa” (in SUA) ceea ce se produce (nu toate ) peste hotarele Statelor Unite. Eu cred si sper ca economia Statelor Unite si jobs se vor inbunatati.

  De asemenea sper ca democratii din ambele case (senatori si congressmen) vor vota pentru binele tarii, ci nu impotriva republicanilor si cel mai important lucru este ca Trump to engage his brain before opening his mouth.

 • Victor Manta: (2-3-2017 la 16:28)

  @Wanda

  > Parerea mea este ca Trump va aduce „acasa” (in SUA) ceea ce se produce (nu toate ) peste hotarele Statelor Unite. Eu cred si sper ca economia Statelor Unite si jobs se vor inbunatati.

  Ar fi interesant de aflat de ce crezi aceste lucruri.

  Apropo, le credeai oare şi înainte să ţi le spună Trump, cel care, după tine, trebuie „… to engage his brain before opening his mouth”.

  Închei prin a cita dintr-un articol apărut foarte recent pe ACUM:

  Prin urmare, rădăcinile cele mai profunde ale Americii constau în ideea că statul nu poate avea vreo pretenţie de a domina activitatea economică privată. Este ideea că suntem un popor şi o economie care au un guvern, iar nu un guvern care are o economie.

 • Wanda Lucaciu: (7-3-2017 la 19:42)

  Congresman Steve King, Republican din statul Iowa, a declarat astazi 7/3/17 la New York Times, că el crede ca exista un „deep state” care încearca de a submina administrația președintelui Trump.

  „Este vorba despre apariția unui „deep state” condusă de Barack Obama, și că este ceva ce ar trebui să ne împiedice”, a declarat King la NY Times. „Persoana care înțelege cel mai bine acest lucru este Steve Bannon, și aș crede că el pledează pentru a face unele mișcări pentru a remedia problema.”

  Termenul „deep state”, care este o denumire relativ nouă a politicii americane, este un termen care a fost folosit pentru a descrie un stat militar, unde se manipuleaza politica guvernului in secret.

  Tot congressman-ul King, a spus ca Trump trebuie sa se debaraseze de birocratii din adminitratia lui Obama, pentru ca acestia subminează administratia lui și șansele sale de succes.”

  Eu propun ca acest congressman Steve King, are nevoie sa se interneze la un spital, unde medicii sint specializati sa cureze paranoia.

 • Victor Manta: (7-3-2017 la 20:47)

  @Wanda

  > Tot congressman-ul King, a spus ca Trump trebuie sa se debaraseze de birocratii din adminitratia lui Obama, pentru ca acestia subminează administratia lui și șansele sale de succes.”

  Ipoteza că oamenii cu un cuvânt mai greu de spus din vechi administraţii ar putea să-i pună beţe în roţi uneia noi, indiferent despre ce administraţii este vorba, nu mi se pare chiar absurdă. Se ştie că în SUA, atunci când vine un nou preşedinte, sute de oameni din administraţie sunt înlocuiţi.

  Am citit undeva că lui Trump i s-a reproşat că nu a pus destui oameni de ai săi în locul celor plecaţi, la care el a răspuns că nu este convins că acele posturi merită să fie reocupate.

  > Eu propun ca acest congressman Steve King, are nevoie sa se interneze la un spital, unde medicii sint specializati sa cureze paranoia.

  Cu privire la paranoia unora, ce ar trebui tratată, mie îmi lipseşte pregătirea şi experienţa necesară pentru ca să mă pronunţ, motiv pentru care nu o fac.

 • Wanda Lucaciu: (8-3-2017 la 03:00)

  @Victor Manta

  „Cu privire la paranoia unora, ce ar trebui tratată, mie îmi lipseşte pregătirea şi experienţa necesară pentru ca să mă pronunţ, motiv pentru care nu o fac.”

  Nici eu nu sint psihologa, dar fiica mea este. I-am aratat articolul si dupa ce l-a citit, ea singura a spus: „This man is paranoid”

 • Victor Manta: (8-3-2017 la 13:01)

  @Nici eu nu sint psihologa, dar fiica mea este. I-am aratat articolul si dupa ce l-a citit, ea singura a spus: „This man is paranoid”

  A diagnosis for paranoid personality disorder is made by a mental health professional comparing your symptoms and life history with those listed here. They will make a determination whether your symptoms meet the criteria necessary for a personality disorder diagnosis.

  https://psychcentral.com/disorders/paranoid-personality-disorder-symptoms/

  Probabil că fiica ta ştie multe despre istoria vieţii acestui om, deoarece un simplu articol nu pare suficient pentru o diagnoză.

 • Wanda Lucaciu: (8-3-2017 la 16:29)

  Victor,

  You are always right and everyone else is wrong!

  Do you feel better,now?

 • Victor Manta: (8-3-2017 la 17:51)

  @Wanda

  > You are always right and everyone else is wrong! Do you feel better,now?

  Este ceea ce spun de regulă oamenii care nu (mai) au argumente.

  Observă, te rog, că nu te mai referi la obiectul discuţiei, ci la persoana mea. Pe acest subiect găseşti multe informaţii pe web, căutând cu „ad hominem”.

 • Wanda Lucaciu: (13-3-2017 la 16:04)

  L-am introdus pe congressman Steve King intr-un comentariu anterior si i-am pus diagnoza de paranoid.
  In link-ul de mai jos, puteti citi ca „sufera” si de o doza mare de bigotry.

  Rep. Steve King: ‘We can’t restore our civilization with somebody else’s babies’
  https://www.yahoo.com/news/rep-steve-king-we-cant-restore-our-civilization-with-somebody-elses-babies-212831392.html?.tsrc=fauxdal

 • Victor Manta: (13-3-2017 la 18:01)

  @Wanda

  > In link-ul de mai jos, puteti citi ca „sufera” si de o doza mare de bigotry.

  „si”-ul se referă la faptul că, aşa cum şi scrii, „i-am pus diagnoza de paranoid”.

  Diagnoza de „paranoid” pentru Steve King nu ai putut-o justifica, şi nu poţi deci să o legi de acuzaţia cea nouă (adevărată sau nu) de bigotism.

  „Bigotry” înseamnă intoleranţă, ce poate merge până la rasism. Nu toţi bigoţii sunt paranoici, tot aşa cum nu toţi paranoicii sunt bigoţi.

  Dacă nu te refereai la paranoia diagosticată de tine înainte, nu cred că aş fi avut neapărat motive să comentez.

 • Wanda Lucaciu: (13-3-2017 la 18:29)

  @ Victor,

  Nu te supara, dar as vrea sa stiu daca era linga tine , la computer o persoana care te ameninta cu un revolver CA TREBUIE SA RASPUNZI LA COMENTARIUL MEU?

 • Victor Manta: (13-3-2017 la 18:55)

  @Wanda

  > Nu te supara, dar as vrea sa stiu daca era linga tine , la computer o persoana care te ameninta cu un revolver CA TREBUIE SA RASPUNZI LA COMENTARIUL MEU?

  Nu mă supăr, nici cu această ocazie, nici în general la comentariile pe care le citesc. Trăiesc şi eu într-o ţară liberă, deci pot, sau nu, să răspund la orice comentariu.

  Am vrut să clarific că dacă nu reintroduceai partea cu diagnoza ta de paranoid, rămasă în coadă de peşte, nu aş fi avut de ce să comentez partea legată de bigotism. Dar deoarece ai reintrodus-o, am comentat în legătură cu combinarea paranoiei cu bigotismul, pe care nu le găsesc legate.

  Mă înşel cumva?

  Cum eu ţi-am răspuns la întrebare, aş aprecia dacă ai răspunde la rândul tău la întrebarea pe care ţi-am pus-o.

 • Wanda Lucaciu: (16-3-2017 la 21:55)

  Unul din tweets a presedintelui Trump…”Cât de jos s-a pretat președintele Obama să inregristreze convorbirile mele telefonice în timpul procesului electoral , un eveniment foarte sacru. Aceasta actiune din partea presedintelui Obama, este la fel ca Nixon / Watergate. Un tip Rău (sau bolnav mental) !”

  Miercuri, House Intelligence Committee Chairman Devin Nunes, R-Calif., si US Congressmean Adam Schiff, D-Calif., ambii au declarat că nu au văzut dovezi care să susțină afirmația lui Trump .Trump nu a citat nici o informație specifică atunci când l-a acuzat pe fostul președinte, Barack Obama.

  Joi, House speaker Paul Ryan a susținut ca declarațiile facute de Trump, nu au nici o dovada concreta.

  „Nu cred că a existat o inregistrare telefonica reala la Trump Tower”, a spus Nunes.

 • Victor Manta: (17-3-2017 la 02:22)

  @Wanda

  Citez ce zic şi alţii.

  Some Republicans lawmakers, such as Sen. Lindsey Graham, R-S.C., called on the FBI to make a statement on the matter.

  “While I appreciate the House and Senate Intelligence Committees’ chairmen and ranking members putting out bipartisan statements indicating they have seen no evidence of surveillance of Trump Tower by the Obama Administration, I strongly believe that these statements by political leaders should not be a substitute for a public response from the Federal Bureau of Investigation and Department of Justice on this matter,” he said.

  Pe scurt, senatorul republican Lindsey Graham i-a cerut FBI-ului să facă o declaraţie pe acest subiect, afirmând că declaraţiile liderilor politici nu pot înlocui o declaraţie publică a FBI-ului şi a Departamentului de Justiţie.

 • Wanda Lucaciu: (17-3-2017 la 02:30)

  @ Victor
  Vom vedea raspunsul FBI-ului in circa o saptamina.

 • Victor Manta: (17-3-2017 la 02:54)

  @Wanda

  > Vom vedea raspunsul FBI-ului in circa o saptamina.

  Mă întreb dacă FBI are dreptul să dezvăluie tot ceea ce ştie, şi dacă se poate incrimina pe el înşuşi, desigur că în situaţia în care chiar el ar fi făptuitorul delictuos.

 • Wanda Lucaciu: (17-3-2017 la 13:31)

  @ Victor

  Trump nu poate sa fie lasat sa faca o astfel de acuzatie, fara sa aibe ceva concret.
  Acuzatia lui Trump TREBUIE sa fie investigata!

  Deasemenea vreau sa-ti atrag atentia, ca Trump s-a exprimat despre Obama ca fiind „un tip Rău (sau bolnav mental)”. Oare Trump are voie sa-i puna o diagnoza de „bolnav” fara sa fie doctor? Daca Trump are voie, atunci fiica mea care este psihologa, are dreptul sa-si dea parerea, chiar daca nu a examinat pacientul.

 • Victor Manta: (17-3-2017 la 18:18)

  @Wanda

  > Acuzatia lui Trump TREBUIE sa fie investigata!

  Nu cred că cei de pe ACUM ar avea mijloace pentru aceasta. În rest, dacă alţii găsesc că este necesar, din partea mea pot să treacă la acţiune.

  > Deasemenea vreau sa-ti atrag atentia, ca Trump s-a exprimat despre Obama ca fiind „un tip Rău (sau bolnav mental)”.

  Partea dintre paranteze ar fi putut, după gustul meu, să lipsească. Restul nu este exclus.

  > Oare Trump are voie sa-i puna o diagnoza de „bolnav” fara sa fie doctor?

  Nu ştiu dacă este interzis de lege. Să nu uităm însă că o răbufneală politică poate fi explicabilă atunci când vine din partea un candidat la preşedenţie care a fost (poate) spionat în propria sa casă din ordinul lui Obama.

  > Daca Trump are voie, atunci fiica mea care este psihologa, are dreptul sa-si dea parerea, chiar daca nu a examinat pacientul.

  Desigur că şi fiica ta, şi tu aveţi voie să insultaţi, dar nu deoarece ar avea voie Trump, ci deoarece se pare că este tolerat. Dacă nu are voie, atunci Obama ar putea să-l dea în judecată pe Trump, iar Trump pe tine şi pe fiica ta. 🙂

  Cum fiica ta este o profesionistă în psihologie, sunt de părere că pentru ea standardele sunt mai ridicate. Aceasta nu implică faptul că ar avea mai puţine drepturi, nefiind vorba despre vreun pacient de al ei. Amintesc că aici este vorba de parlamentarul american Steve King, unul care a spus ceva ce nu v-a fost pe plac, drept care l-aţi declarat „paranoid”.

  Dacă ai fi spus-o doar în treacăt, fără intenţia explicită de a-l declara bolnav mintal pe Steve King, atunci nu era nevoie să ceri confirmarea fiicei tale, psiholog de profesie. Dar ai făcut-o, deci nu a fost doar un slip of the tongue.

 • Wanda Lucaciu: (18-3-2017 la 00:50)

  Wanda> Acuzatia lui Trump TREBUIE sa fie investigata!

  Victor >Nu cred că cei de pe ACUM ar avea mijloace pentru aceasta. În rest, dacă alţii găsesc că este necesar, din partea mea pot să treacă la acţiune

  Wanda
  Cine a spus ca cineva de pe ACUM sa investigheze? Daca intradevar convorbirile telefonice a lui Trump au fost inregistrate de Obama, asta este o actiune ilegala.

  Wanda> Oare Trump are voie sa-i puna o diagnoza de „bolnav” fara sa fie doctor?

  Victor >Nu ştiu dacă este interzis de lege. Să nu uităm însă că o răbufneală politică poate fi explicabilă atunci când vine din partea un candidat la preşedenţie care a fost (poate) spionat în propria sa casă din ordinul lui Obama.

  Wanda
  Bineinteles ca nu este interzis de lege! Dar intr-un comentariu anterior, mi-ai facut teorie ca cum, de ce, nu este just sa-mi dau parerea despre starea mentala a lui Steve King.

  Wanda> Daca Trump are voie, atunci fiica mea care este psihologa, are dreptul sa-si dea parerea, chiar daca nu a examinat pacientul.

  Victor >Desigur că şi fiica ta, şi tu aveţi voie să insultaţi, dar nu deoarece ar avea voie Trump, ci deoarece se pare că este tolerat. Dacă nu are voie, atunci Obama ar putea să-l dea în judecată pe Trump, iar Trump pe tine şi pe fiica ta.

  Wanda
  Eu nu gasesc ca a spune despre Steve King ca este paranoid, este o insulta.
  Felul cum s-a exprimat, a fost motivul pentru care apare a fi paranoid.

  Victor >Amintesc că aici este vorba de parlamentarul american Steve King, unul care a spus ceva ce nu v-a fost pe plac, drept care l-aţi declarat „paranoid”.
  Wanda
  Pentru ca este parlamentar, nu am voie sa-mi permit sa spun ca este paranoid?

 • Victor Manta: (18-3-2017 la 04:39)

  @Wanda

  > … mi-ai facut teorie ca cum, de ce, nu este just sa-mi dau parerea despre starea mentala a lui Steve King.

  Nu tot ce este legal, sau la limită, este şi frumos.

  > Eu nu gasesc ca a spune despre Steve King ca este paranoid, este o insulta.

  Numai când este spus de un specialist pacientului său, cu argumente medicale valabile, atunci nu este o insultă. Altfel este ca şi cum i-ai spune cuiva că este nebun deoarece aşa crezi tu.

  > Pentru ca este parlamentar (King – vm), nu am voie sa-mi permit sa spun ca este paranoid?

  Nu am afirmat acest lucru. Am amintit doar despre cine vorbeai, pentru a nu se confunda cu Trump.

  Ieri m-am distrat când Trump i-a răspuns unui reporter, alături fiind şi d-na Merkel, afirmând mai în glumă, mai în serios, că şi el şi cancelarul german sunt în aceeaşi oală, fiind amândoi ascultaţi pe ascuns de serviciile americane.

  D-na Merkel a zâmbit, iar sala a râs. Faptul că d-na Merkel a fost spionată pe internet de serviciile americane (pe vremea lui Obama preşedinte) este unul care a fost bănuit, administraţia germană protestând la vremea respectivă, iar Merkel chiar sunându-l pe Obama pe această temă.

 • Wanda Lucaciu: (18-3-2017 la 13:06)

  @Victor

  M-am razgindit sa-l acuz pe Steve King de paranoia. 🙂

  In loc de paranoia, ii dau urmatoarea diagnoza, care se aplica la cam toti politicienii 🙂

  Two crocodiles were sitting at the side of the swamp near the lake.

  The smaller one turned to the bigger one and said, „I can’t understand how You can be so much bigger than me. We’re the same age; we were the same size as kids. I just don’t get it.”

  „Well,” said the big Croc, „what have you been eating?”

  „Politicians, same as you,” replied the small Croc.

  „Hmm. Well, where do you catch them?”

  „Down the other side of the swamp near the parking lot by the Capitol.”

  „Same here. Hmm. How do you catch them?”

  „Well, I crawl up under one of their Lexus cars and wait for one to unlock the car door, Then I jump out, grab them by the leg, shake the sh** out of them and eat ‘em!”

  „Ah!” says the big Crocodile, „I think I see your problem. You’re not getting any real nourishment. See, by the time you finish shaking the sh** out of a Politician, there’s nothing left but an asshole and a briefcase.”

 • Victor Manta: (18-3-2017 la 16:10)

  @Wanda

  > M-am razgindit sa-l acuz pe Steve King de paranoia. ????

  Ar fi un pas înainte, dar mă încurcă smiley-ul…

  > In loc de paranoia, ii dau urmatoarea diagnoza, care se aplica la cam toti politicienii ????

  Pe scurt, bancul spune că mai toţi politicienii (americani) sunt nişte tâmpiţi umpluţi cu rahat. Ignorând smiley-ul, aş pune întrebarea dacă tu l-ai votat pe vreunul dintre aceştia, iar dacă da, de ce?

 • Wanda Lucaciu: (18-3-2017 la 19:20)

  Raspuns:

  Nu l-am votat pe Trump si Steve King este undeva in alt stat, deci nu-l pot vota.
  In schimb, am votat pentru imbecila de Clinton. Dana Brazil i-a suflat intrebarile intervievatorilor, ca s-o pregateasca cu raspunsuri, cind acestia au „scos-o la tabla”.
  Cind noi faceam asta la scoala, primeam un 4 si cel care ne-a suflat era si el/ea pedepsit. Sa vedem ce repercusiuni va avea Dana Brazil, pt ce a facut ea.
  Hai sa facem pariu, ca nu va primi nici o pedeapsa.
  Si cu toate defectele acestei tari, sint fericita ca traiesc in tara asta!

 • Victor Manta: (18-3-2017 la 23:51)

  @Wanda

  Nu ai răspuns la întrebarea mea dacă ai votat vreodată vreun politician dintre cei ca în bancul tău, adică tâmpiţi umpluţi cu rahat.

  > Dana Brazil i-a suflat intrebarile intervievatorilor, ca s-o pregateasca (pe candidata la preşedenţie H. Clinton – vm) cu raspunsuri, cind acestia au „scos-o la tabla”.

  Suntem la curent cu faptul de câteva luni, de exemplu de când pe canalul Fox această Donna Brazile (!) nu a putut contesta aceste acuzaţii grave. Pe acest motiv canalul CNN, unde ea era corespondentă, s-a despărţit de ea.

  Pe 17 martie 2017 ea a recunoscut public faptele şi şi-a exprimat regretul ei tardiv.

  Să amintesc că Brazile a devenit în 2016 preşedinte interimar al lui Democratic National Convention, care organizează la 4 ani aşa numitele Convenţii, care au scopul de a alege candidaţilor proprii la preşedenţia SUA.

  „Ajutorul” primit de la Brazile i-a folosit lui H. Clinton să lupte cu contracandidatul ei, susţinut de o parte din Partidul Democrat, senatorul Bernie Sanders.

  >Hai sa facem pariu, ca nu va primi nici o pedeapsa.

  Nu cred nici eu că va primi vreuna, dar sper că s-a terminat cu cariera ei politică, ceea ce este şi ea o pedeapsă la cei 57 de ani pentru o persoană cu „strălucire” naţională.

 • Wanda Lucaciu: (19-3-2017 la 00:43)

  @Victor

  Cei doi crocodili din bancul meu, nu era nici unul timpit. Unul era gras si mare pt ca minca tot politicianul cu rahat cu tot. Celalalt crocodil a vrut sa fie ceva mai fin si nu minca rahatul politicienilor. Dupa ce a aflat ca daca maninca tot politicianul cu rahat cu tot, poate sa fie si el mare si tare. Acuma, cind ma gindesc mai bine, si oamenii de fiecare zi, daca vor sa iasa in evidenta, maninca rahat cu polonicul. Bineinteles, ca nu ma refer la noi, cei de la ACUM! 🙂
  Pai am scris ca am votat pentru Clinton. Ea nu este timpita deloc, dar fara discutie ca este plina de rahat si increzuta. De fapt, Trump cu toate ca nu este politician, este si el plin de rahat.
  Crocodilii care se gasesc linga Capitol Hill, din punct de vedere de hrana, o duc splendid. 🙂

  In ce priveste Brazil, she is a „has been”. Iti aduci aminte cind ea si Pres Clinton s-au intilnit pe aeroport, fiecare in avionul lui, si au avut o conversatie tete a tete? Probabil ca nu au vorbit despre copiii lor sau nepoti. Donna Brazil a fost pusa in postul ei de Pres. Clinton si a trebuit sa-i „multumeasca”.

 • CHARLIE: (19-3-2017 la 13:36)

  A iesit secretul. Trump a dat aproape faliment de cateva ori. Cazinoul din Atlantic City a dat faliment dar nu pe banii lui. Alta data era pe cale sa dar bancile americane n’au vrut sa-i imprumute bani. S’a dus in Rusia si i-au dat bani dar de atunci le este dator. Dator la bani si din punct de vedere politic. Putin are cu ce sa-l preseze. Asta este marele secret al „succesului” lui Trump. Stay tuned!

 • Victor Manta: (19-3-2017 la 14:40)

  @Wanda

  În ceea ce mă priveşte, dacă nu am făcut munca altora şi nu am constatat că am făcut-o mai bine decât ei, mă abţin să judec pe ansamblu acea muncă. Nu am fost niciodată politician.

  > Iti aduci aminte cind ea (D. Brazile – vm) si Pres Clinton s-au intilnit pe aeroport, fiecare in avionul lui, si au avut o conversatie tete a tete?

  Nu îmi amintesc. Eşti sigură că nu era vorba de întâlnirea pe aeroport a fostului preşedinte Bill Clinton cu Attorney General (ministrul de justiţie) Loretta Lynch, în perioada în care soţia lui Bill, Hilary C. era investigată pentru probleme legate de folosirea serverului ei personal de email? Această întâlnire a dus la un scandal de presă.

  Întreb din preocuparea ca ACUM să nu răspândească cumva Old Fake News 🙂

 • Boris M. Marian: (19-3-2017 la 14:58)

  @ W. Lucaciu

  Pe lângă cacofonii, aveți și obsedante reveniri la „rahat”, nu mi se pare civilizat acest mod de exprimare. Nici nu este real, politica are regulile ei ca la box, de aceea mie nu-mi place, dar caut numai esența unor fenomene, iar Trump este un fenomen, nu se știe de ce natură – benignă sau nu.

 • Wanda Lucaciu: (19-3-2017 la 15:32)

  @Victor

  Ai perfecta dreptate! Era Loretta Lynch, nu Donna Brazile!

  MEA CULPA!!

 • Victor Manta: (19-3-2017 la 16:03)

  @Boris M. Marian

  > … politica are regulile ei ca la box, de aceea mie nu-mi place, …

  Ştiu că întreb degeaba, dar nu mă pot abţine. Care sunt, după dv., regulile din politică?

  La box ele ţin de fair play şi de protecţia combatanţilor.

 • Wanda Lucaciu: (19-3-2017 la 18:30)

  @Victor

  >În ceea ce mă priveşte, dacă nu am făcut munca altora şi nu am constatat că am făcut-o mai bine decât ei, mă abţin să judec pe ansamblu acea muncă. Nu am fost niciodată politician. >

  Nici nu-ti doresc! Esti un om etic si moral. Aceste doua calificari face ca sa nu poti fi politician. A politician talks on both sides of their mouth! Whatever is convenient at that time!

 • Boris M. Marian: (19-3-2017 la 20:12)

  @ V. Manta

  M-am ADRESAT unei doamne, dar nu mă ia în seamă, nu-i bai,nici eu nu am așteptări.

  „Pe lângă cacofonii, aveți și obsedante reveniri la „rahat”, nu mi se pare civilizat acest mod de exprimare. Nici nu este real, politica are regulile ei ca la box, de aceea mie nu-mi place, dar caut numai esența unor fenomene, iar Trump este un fenomen, nu se știe de ce natură – benignă sau nu.”

  Acesta era citatul complet, ați luat doar o parte. Am să răspund pe măsura așteptării unui domn atât de atent, ca Dvs. Politica are niște reguli pe care nu le respectă mulți politicieni – a fi informat, a fi decis, a lupta cu adversarii fără intrigi, dezinformări, calomnii, a nu fura din avutul obștesc, a nu produce conflicte armate decât în caz de pericol pentru propria țară, etc. OK?

 • Victor Manta: (19-3-2017 la 23:20)

  @Boris M. Marian

  > M-am ADRESAT unei doamne, dar nu mă ia în seamă, nu-i bai,nici eu nu am așteptări.

  În timp este normal ca aşteptările să scadă 🙂

  > „Pe lângă cacofonii, aveți și obsedante reveniri la „rahat”, nu mi se pare civilizat acest mod de exprimare.

  Aveţi dreptate, dar pot exista şi circumstanţe atenuante. Una este să trăieşi permanent în mijlocul limbii române şi să ai o educaţie de nivel mai înalt în această limbă, şi cu totul altceva să pleci de foarte tânăr şi să trăieşti mulţi, mulţi ani în mijlocul unor oameni ce vorbesc o altă limbă. Noi, cei mai versaţi în limba română, mai avem şi avantajul că ne pricepem să жечь глаголом (ardem cu verbul), şi nu cu alte părţi ale vorbirii.

  > Politica are niște reguli pe care nu le respectă mulți politicieni… OK?

  Not OK, de vreme ce nu le respectă. Poate că se poate spune chiar că aceste reguli sunt mai degrabă excepţiile ce infirmă regulile. Aceasta explică incredibilile votări unanime din Parlamentul României, o ţară care a devenit în principiu liberă.

  Revenind la comparaţia dv., aţi văzut ce li se întâmplă pe ringul de box protagoniştilor care nu respectă regulile? Priviţi şi veţi afla că meciul este oprit şi boxerii recalcitranţi descalificaţi.

  Se mai întâmplă şi în politică, atunci când politicienii nu sunt realeşi, dar durează mult şi rău, pe când în box pedeapsa definitivă este aproape imediată. Spun aproape, deoarece în cazuri mai puţin grave întâi boxerilor li se dau avertismente, care influenţează în mod negativ punctajul final.

 • Boris M. Marian: (20-3-2017 la 06:58)

  @ V. Manta

  Corect

 • Wanda Lucaciu: (22-3-2017 la 17:31)

  Trump a descoperit că asistența medicală este complicata.

  În timpul campaniei prezidențiale din 2016, Donald Trump a promis ca nu se va atinge de Social Security, Medicare, si Medicaid.

  DAR, este prima trădare majoră a unei promisiuni de campanie de către președintele Trump.
  Planul lui Trump, va reduce $880 miliarde din programul Medicaid, care va afecta persoanele cu dizabilități, copii si persoanele in varsta in casele de ingrijire medicala

  Cu privire la Medicare, presedintele Trump, in ciuda numeroaselor promisiuni ca va salva programul federal de asigurări de sănătate pentru cei peste 65 de ani, susține un proiect de lege care ar micsora o sursă de finanțare cheie, pentru programul Medicare.
  Donald Trump a mințit poporul american sau el trebuie să spună că el va veto orice reduceri de Medicare, Medicaid si Social Security
  DA, Victor Manta, Trump a mintit poporul American. Imi cer scuze ca intr-un alt comentariu al meu despre Trump, nu am acceptat faptul ca este un mincinos ordinar.

 • Victor Manta: (22-3-2017 la 19:03)

  @Wanda

  > Donald Trump a mințit poporul american sau el trebuie să spună că el va veto orice reduceri de Medicare, Medicaid si Social Security

  Pentru aceasta ar trebui să arăţi, cu citate credibile, că el a spus ceea ce zici tu că ar fi spus, şi cu alte citate credibile, că el a aprobat ceea ce zici tu că ar fi aprobat. Altfel rămân cu ceea ce am ştiut până acum, ceea ce înseamnă că nu cu mare lucru.

  > DA, Victor Manta, Trump a mintit poporul American.

  Patetic! Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? (Când, Catilina, vei înceta să abuzezi de răbdarea noastră?).

  Eu mă simt pus de tine în rolul apărătorului lui Trump, acuzat tot aşa cum a fost Catilina de Cezar în Senatul Roman, în urmă cu două milenii.

  > Imi cer scuze ca intr-un alt comentariu al meu despre Trump, nu am acceptat faptul ca este un mincinos ordinar.

  Mă întreb dacă Trump este chiar singurul care determină politica americană. Oare parlamentul nu are nici un cuvânt de spus? Dacă totuşi are, atunci poate că lucrurile arată mai puţin dramatic pentru Trump şi promisiunile sale greşite.

  Cât despre Medicare, Medicaid si Social Security, s-a văzut în alte ţări, mai „avansate” în materie, că toate aceste „mecanisme” nu reuşesc să-şi acopere costurile şi trebuiesc ajustate periodic, la scurte intervale de timp. Ajustările constau, în esenţă, în injectarea de bani luaţi altfel de la populaţie (taxe), prin reducerea permanentă a prestaţiilor şi prin împrumuturi luate de la instituţii private (pentru care se plăteşte dobândă).

 • CHARLIE: (22-3-2017 la 19:41)

  D-le Manta! Daca urmariti cu atentie cum promisiunile lui Trump au inceput sa intimpine mari greutati deoarece erau apa de ploaie dela inceput. In primul rand unele posturi care au fost anuntate cu mare fanfara ca se intorc din Mexico nu se prea realizazea. Firma Carrier continua sa concedieze lucratori din SUA. Marile centrale electrice vor reicepe sa intrebuinteze carbuni si deci minierii americani vor gasi locuri de lucru. Rahat. In Ohio, un stat care l’a votat pe Trump au anuntat: fara carbuni. Obamacare pe care el vrea s’o desfinteze v’a fi inlocuit cu un plan nou mult mai bun si mai ieftin nimeni nu l’a vazut!!! s.a.m.d. In schimb relatia lui Trump cu Putin este investigata de FBI. STAY TUNED.

 • Victor Manta: (22-3-2017 la 21:37)

  @CHARLIE

  > D-le Manta! Daca urmariti cu atentie cum promisiunile lui Trump au inceput sa intimpine mari greutati …

  Pentru ca să evităm eventuale neînţelegeri viitoare, permiteţi-mi să reiterez că eu nu sunt un adept al ansamblului schimbărilor pe care le-a promis Trump. Am reacţionat la postarea Wandei deoarece a vorbit despre un domeniu despre care ştiu (din experienţa europeană) că nu stă corect şi sigur pe picioare proprii. Mă refer la „Medicare, Medicaid si Social Security”.

  În rest nu am de gând să apăr tot ceea ce a promis, sau tot ce face Trump, un intervenţionist în economie, un dur în relaţiile interumane, o persoană inexperimentată în politică, ceea ce se poate vedea din postarile mele anterioare.

  > In primul rand unele posturi care au fost anuntate cu mare fanfara ca se intorc din Mexico nu se prea realizazea.

  Bănuiesc că vă referiţi la firmele americane care s-ar întoarce din Mexico datorită politicii lui Trump a zăhărelului (reduceri de impozite) şi biciului (taxe la importuri de produse in SUA).

  În opinia mea nu politicienii trebuie să decidă ce, unde şi cum face economia. Dacă sunt în stare să o ajute (ceea ce mă îndoiesc că vor/pot), să o facă, iar dacă nu, atunci măcar să nu se amestece.

  > Firma Carrier continua sa concedieze lucratori din SUA.

  Îi merge prost acestei firme, a reuşit să devină mai eficientă, sau expandează în străinătate? Nu sunt la curent.

  > Marile centrale electrice vor reicepe sa intrebuinteze carbuni si deci minierii americani vor gasi locuri de lucru. Rahat. In Ohio, un stat care l’a votat pe Trump au anuntat: fara carbuni.

  Concluzia mea: federalismul funcţionează în SUA, unde puterile locale au un cuvânt greu de spus. În rest, nu ştiu cât de periculoasă pentru populaţie este folosirea cărbunelui în industria energetică şi ce au adus noile avansuri tehnologice (filtre, altceva?). Poate ştiţi dv.?

  > Obamacare pe care el vrea s’o desfinteze v’a fi inlocuit cu un plan nou mult mai bun si mai ieftin nimeni nu l’a vazut!!! s.a.m.d.

  Daţi ceva aparent convenabil la milioane de oameni (Obama), ceva care deja funcţionează prost, după scurt timp, pentru unii devenind repede scump şi din ce în ce mai limitat (deoarece asiguratorii se retrag din state), pentru alţii fiind încă foarte convenabil şi devenind un drept, plătit desigur de alţii. Apoi încercaţi să schimbaţi ceva (Trump), pentru a preîntâmpina ca lucrurile să meargă şi mai rău. Ce găsesc eu că este sigur, este faptul că Partidul Democrat a câştigat multe voturi prin Obamacare, iar după aceasta poate să vină şi potopul.

  > In schimb relatia lui Trump cu Putin este investigata de FBI.

  În schimb la ce? Şi ce au găsit cei de la FBI?

 • Wanda Lucaciu: (31-3-2017 la 16:08)

  Primele 100 de zile a lui Trump, ca presedinte, sint pline de probleme.

  Flynn vrea imunitate ca sa dea depozitii despre Russian involvement in the presidential election. IT DOES NOT SOUND GOOD FOR FLYNN OR THE ADMINISTRATION!!!!

 • Victor Manta: (31-3-2017 la 16:32)

  @Wanda

  > Primele 100 de zile a lui Trump, ca presedinte, sint pline de probleme.

  A vrut postul, aşa că acum are ce rezolva, atât ce i-au lăsat alţii, cât şi ce mai apare datorită acţiunilor proprii. În SUA postul de preşedinte nu este pur onorific.

  > Flynn vrea imunitate ca sa dea depozitii despre Russian involvement in the presidential election. IT DOES NOT SOUND GOOD FOR FLYNN OR THE ADMINISTRATION!!!!

  Trump a salutat acest lucru, ceea ce ar contrazice cele de mai sus în ceea ce priveşte administraţia. Este de presupus că s-ar putea să-i folosească şi lui Flynn, de vreme ce el este cel care a cerut imunitatea.

  Nu este zis că o va şi primi.

 • Wanda Lucaciu: (1-4-2017 la 01:00)

  „Trump lacks team and clear plan for quick tax reform”

  Trump ne-a dezamăgit!
  Dacă ceva radical nu se întâmplă cu adevărat în curând, vom avea probleme profunde!

 • Victor Manta: (1-4-2017 la 03:46)

  @Wanda

  > Trump ne-a dezamăgit!

  Ai spus mai demult în acest fir despre Trump că este un „mincinos ordinar”, motiv pentru care nu văd cum putea să te dezamăgească.

  > „Trump lacks team and clear plan for quick tax reform”

  Îmi amintesc vag că Trump a promis că va prezenta repede planul respectiv, dar iarăşi nu-mi pot imagina că tocmai tu l-ai crezut.

  > Dacă ceva radical nu se întâmplă cu adevărat în curând, vom avea probleme profunde!

  La ce probleme profunde care se vor datora lui Trump te aştepţi, ce lucru „radical” trebuie să se schimbe şi cine trebuie să-l facă?

  Aş menţiona că Trump a fost ales în urma unui proces electoral legal, motiv pentru care a face ceva „radical” împotriva voinţei poporului care l-a ales mie nu-mi sună bine. În schimb a face ceva legal împotriva unor decizii neconforme cu jurisdicţia este cu totul altceva şi chiar a şi fost făcut.

 • Victor Manta: (7-4-2017 la 18:04)

  @Wanda

  > Primele 100 de zile a lui Trump, ca presedinte, sint pline de probleme. … Trump ne-a dezamăgit (on tax reform – vm)!

  Ce părere ai despre confirmarea de către Senat a candidatului lui Trump, Neil Gorsuch, ca membru al Curţii Supreme din SUA şi despre calificarea acestuia pentru post?

  Neil Gorsuch are 49 de ani. „He graduated from Georgetown Preparatory School and earned his Bachelor of Arts from Columbia University, Juris Doctor from Harvard Law School and Doctor of Philosophy in Law from University College, Oxford. … Gorsuch was nominated to the United States Court of Appeals for the Tenth Circuit by President George W. Bush on May 10, 2006.” (Wikipedia).

  Este aceasta o promisiune, făcută de Trump în campania prezidenţială, pe care a respectat-o? S-ar zice că da. Unii comentatori afirmă chiar că aceasta ar fi cea mai importanţă realizare a sa de până acum, în primele 100 de zile de guvernare ca Preşedinte al SUA.

 • Wanda Lucaciu: (11-4-2017 la 19:50)

  @Victor

  „Ce părere ai despre confirmarea de către Senat a candidatului lui Trump, Neil Gorsuch, ca membru al Curţii Supreme din SUA şi despre calificarea acestuia pentru post? ”

  !. In ce priveste confirmarea de catre Senat a lui Neil Gorsuch, te rog sa citesti articolul urmator: „How Neil Gorsuch’s Confirmation Fight Changed Politics”
  http://time.com/4730746/neil-gorsuch-confirmed-supreme-court-year/

  2. Faptul ca a fost confirmat, ma bucura nespus de mult!

  Atacul cu rachete asupra Siriei a fost „aplaudat” de amindoua camere (Senat si Congres). Cel putin de data asta democratii nu s-au opus.

 • Victor Manta: (11-4-2017 la 20:31)

  @Wanda

  > In ce priveste confirmarea de catre Senat a lui Neil Gorsuch, te rog sa citesti articolul urmator: …

  Articolul este lung şi spune multe. La ce anume referi?

  > Faptul ca a fost confirmat, ma bucura nespus de mult!

  Să înţeleg că îi găseşti merite şi lui Trump în această numire?

  Ar fi de luat în consideraţie faptul că aplicarea opţiunii zise „nucleară” de către republicani va face ca ambele tabere să căute mai puţin consensul în numirea viitorilor judecători la Curtea Supremă, ceea ce va mari polarizarea acestei Curţi pe lungi perioade de timp. Tot ea va face ca anumiţi judecători să atingă vârste matusalemice înainte de a se lăsa înlocuiţi, aşteptând mai mult ca înainte momentele prielnice pentru partidul presedintelui care i-a numit.

  > Atacul cu rachete asupra Siriei a fost „aplaudat” de amindoua camere (Senat si Congres). Cel putin de data asta democratii nu s-au opus.

  Unii membri ai Congresului s-au opus, din ambele mari partide. Un Republican care s-a opus cu tărie a fost Senatorul Rand Paul, care a susţinut că SUA nu au fost atacate şi că preşedintele are nevoie de aprobarea Congresului pentru a iniţia asemenea acţiuni militare contra unui alt stat. Necesitatea aprobării este cerută de Constutuţie, a afirmat Rand Paul.

 • Wanda Lucaciu: (2-5-2017 la 14:56)

  Trump la un interview despre wiretapping

  Au trecut aproape două luni de când Donald Trump a declarat că Barack Obama a fost în centrul unei conspirații asemănătoare cu Watergate, care a ordonat efectuarea unei intercepții ilegale in Trump Tower înainte de alegeri. Toate acestea, a spus Trump, se datorează faptului că predecesorul său este fie un om „rău”, fie „bolnav”.

  Teoria conspirației republicanilor nu a rezistat în mod deosebit și, de regulă, atunci când o figură proeminentă acuză în mod fals un fost președinte de astfel de infracțiuni, există unele consecințe. În cazul lui Trump, o mare parte a lumii politice a pornit de la acest punct.
  Când Trump a fost întrebat daca sustine afirmațiile pe care le-a făcut despre Obama, Trump a răspuns: „Nu sustin nimic. Cred că partea noastră a fost dovedită foarte puternic. ”

  Care parte a fost dovedita? Poate eu am omis aceasta dovada? Nu cred! Sigurul adevar spus de Trump a fost „‘I don’t stand by anything”

 • CHARLIE: (2-5-2017 la 16:19)

  Din nefericire Trump este un mincinos patologic. Pacat ca America a ales un astfel de badaran. Dupa Obama care a fost un rahat si n’a inteles nimic in materie de politica externa, dovada afirmatile lui gratuite in Egipt si amenintarea cu linia rosie in Siria. Cum se spune la noi in USA: un tigru de hartie.

 • Wanda Lucaciu: (2-5-2017 la 17:02)

  @ Charlie

  Sa va spun sincer, il prefer pe Trump decit pe Hillary. Amindoi candidatii nu meritau sa fie alesi ca presedinti, dar populatia l-a preferat pe Trump.
  Vom trai si vom vedea.

 • Victor Manta: (2-5-2017 la 17:39)

  @Wanda Lucaciu

  >Care parte a fost dovedita („intercepții ilegale in Trump Tower”)? Poate eu am omis aceasta dovada? Nu cred!

  The head of the House Intelligence Committee partially backed away from his dramatic claim that officials in President Trump’s transition team had been subjects of surveillance by U.S. intelligence agencies, with an aide saying that Chairman Devin Nunes did not know “for sure.” Sursa

  Observă te rog cuvintele „partially” şi „did not know “for sure.” „.

 • Victor Manta: (2-5-2017 la 17:44)

  @CHARLIE

  >Cum se spune la noi in USA: un tigru de hartie.

  Paper tiger is a literal English translation of the Chinese phrase zhilaohu (纸老虎/紙老虎). The term refers to something that seems threatening but is ineffectual and unable to withstand challenge. The expression became well known in the West as a slogan used by Mao Zedong’s Chinese communist state against its opponents, particularly the U.S. government.

  Sursa

 • Wanda Lucaciu: (8-5-2017 la 18:51)

  Orasul Los Angeles din SUA a adoptat o rezoluție prin care solicita Congresul să investigheze dacă vreuna dintre acțiunile lui Donald Trump justifică impeachment
  Membru al Consiliului din Los Angeles, Bob Blumenfield, a intiat mișcarea, pe care consiliul a susținut-o cu 10-0 voturi

  Se presupune că domnul Trump ar fi încălca clauza privind Foreign Emoluments Clause, care interzice președintelui să accepte beneficii financiare, inclusiv plăți monetare și achiziționarea de bunuri și servicii, de la o putere străină.
  Clauza continuă să fie o sursă de contestare a președintelui SUA, criticii indicând numeroasele proprietăți pe care le deține, sugerând că ar putea crea un conflict major de interese.

  Barack Obama, fostul consilier de etică, Norm Eisen, a avertizat că „în cele din urmă scandalul [conflictelor] va lua amploare”.

  „Nimeni nu speră la scandal”, dar în acest caz, președintele personal si-a cauzat acesta problrma .
  Într-o declarație, domnul Blumenfield a afirmat că „apar informații in fiecare zi mai îngrijorătoare cu privire la relațiile de afaceri ale lui Trump și lipsa de transparență și conflicte de interese”.

  „Această rezoluție … nu se referă la pozițiile sale anti-alegere, la politicile sale anti-imigrante sau la eforturile sale de a nega milioane de americani asistența medicală sau cuvintele și faptele sale misoginiste sau oricare dintre pozițiile pe care le considera dezgustătoare”, a subliniat .

  El a criticat întâlnirea dlui Trump cu președintele filipinez Rodrigo Duterte, care a afirmat anterior că „el insusi a omorit oameni”, când a fost primar.

  Domnul Blumenfield a afirmat că noul „Trump Tower” care se va deschide la Manila va câștiga președintelui „milioane de dolari în taxe” .

  Un numar de orase din Statele Unite au adoptat rezoluții similare.

 • Alexandru Leibovici: (8-5-2017 la 23:11)

  @Wanda

  > Congresul să investigheze dacă vreuna dintre acțiunile lui Donald Trump justifică impeachment

  Este probabil dreptul oraşului Los Angeles să ceară asta Congresului. Şi atunci eu sunt pentru ca Congresul să investigheze.

  Cine ar putea fi contra?

 • Victor Manta: (9-5-2017 la 00:24)

  @Wanda

  > Orasul Los Angeles din SUA a adoptat o rezoluție prin care solicita Congresul să investigheze dacă vreuna dintre acțiunile lui Donald Trump justifică impeachment.

  Foarte bine, să ceară, să facă şi să urmărească. Îmi amintesc însă că, ştiind problemele, Trump s-a separat din vreme de afacerile sale globale (mai jos).

  „President-elect Donald Trump is separating himself from his far-flung global business empire by transferring all assets into a trust and putting his two sons, Eric and Donald Jr., in charge, a Trump lawyer said on Wednesday.”

  De altfel tot ce îl priveşte pe Trump interesează foarte mulţi oameni, de exemplu asta: ” But a recent story in Us Weekly raised a few eyebrows when a „Trump insider” revealed that even when they’re together in New York or DC, or at the „Winter White House” Mar-a Lago in Palm Beach, FL, “They have separate bedrooms.” ”

  Să vedem cine şi cum va investiga şi acest lucru. 🙂

 • Wanda Lucaciu: (9-5-2017 la 18:25)

  Președintele Donald Trump a avut repetate confruntari cu consilierul său pentru National Security Generalul H.R. McMaster, în fața personalului său, potrivit unui articol care a parut in Bloomberg, de Eli Lake
  Trump a devenit „deziluzionat” dupa cum spune Lake. Trei oficiali ai Casei Albe au spus că președintele a fost „livid” după ce McMaster l-a chemat la telefon pe omologul său sud-coreean să-l asigure că amenințarea lui Trump ca Seul sa plateasca pentru sistemul de apărare antirachetă avansată THAAD nu era o politică oficială.

  Trump a declarat, de asemenea, în fața lui McMaster că „subminează politica mea”, potrivit celor doi oficiali ai Casei Albe care au vorbit cu Lake.

  Casa Albă nu a răspuns imediat. Cu toate acestea, Bloomberg a primit o declarație de la Trump care a spus: „Nu am putut fi mai fericit cu H.R. Face o treabă minunată.”

  McMaster a fost laudat când l-a înlocuit pe Michael Flynn, Mulți experți au declarat că expertiza sa strategică, doctorat in educație, eroismul în timpul Operațiunii Desert Storm și respectul dintre rang și dosar, ar fi o veste bună pentru Consiliul de Securitate Națională al lui Trump.

  Dar, după cum s-a vazut, în luna februarie, McMaster nu se tipul de om care spune „da”.
  McMaster este tipul de om care spune ce gindeste și va sustine o abordare greșită atunci când o vede.

  Deocamdată, situația lui McMaster în Casa Albă pare a fi „he said, she said” . Totusi trebuie de remarcat faptul că White House a lăudat public performanțele lui Flynn înainte de a fi rugat să demisioneze.

 • Victor Manta: (9-5-2017 la 20:27)

  @Wanda

  > McMaster este tipul de om care spune ce gindeste și va sustine o abordare greșită atunci când o vede.

  N-aş zice că o asemenea abordare îi face cinste. Sau poate că ai vrut să spui altceva?

  Apropo, dacă citezi cate ceva, ar fi util să ne faci cunoscute şi nouă linkurile, pentru ca să vedem şi noi cum este cu abordările. În caz contrar rişti să ai întotdeauna dreptate…

 • Wanda Lucaciu: (10-5-2017 la 01:49)

  Another one bites the dust!!!!

  Decizia de a concedia directorul FBI-ului, James Comey, a fost făcută de Casa Albă și de Departamentul de Justiție.

  Acțiunea președintelui Trump este șocanta!

  Dezvăluirea faptului că revizuirea inspectorului general este în curs de desfășurare și este departe de a fi finalizată, ridică întrebări suplimentare despre motivul pentru care Procurorul general Jeff Sessions și adjunctul procurorului general Rod Rosenstein au ales să recomande concedierea lui Comey in acest moment, înainte de orice constatări oficiale ale anchetatorilor departamentului.

  Având în vedere faptul că directorul Comey a fost responsabil de investigația Rusiei si faptul că președintele a concediat directorul FBI în timpul unei investigații active de contrainformații privind contactele necorespunzătoare dintre campania Trump și Rusia, prezinta nenumarate suspiciuni, ca „something is rotten in Denmark”

 • Victor Manta: (10-5-2017 la 03:40)

  @Wanda

  > … faptul că președintele a concediat directorul FBI în timpul unei investigații active de contrainformații privind contactele necorespunzătoare dintre campania Trump și Rusia, prezinta nenumarate suspiciuni …

  Mi-ar place să aflu ce suspiciuni concrete ai tu? Presa pro-democrată, majoritară, am citit-o deja, şi constat că tot la nivel de suspiciuni neconcretizate este. Ce mi se pare ciudat este că reprezentanţii partidului Democrat, care în urmă cu doar câteva luni cereau demiterea (sau demisia) lui Comey, se revoltă acum că acesta a fost demis de Trump. Iar presa favorabilă lor le cântă în strună, uitând de ce cerea recent.

  > „something is rotten in Denmark”

  O fi fost ceva putred în Danemarca pe vremea lui Hamlet, dar oare ce este putred acum în SUA, legat de noul ei preşedinte? Că l-a concediat pe cel pe care H. Clinton îl acuză că a făcut-o să piardă competiţia cu Trump pentru postul mult râvnit? Dacă Trump nu-l concedia, ar fi fost Trump mai puţin suspect, sau mai mult? Sau poate că există convingerea dominantă că Trump, care i-a călcat şi îi calcă pe mulţi pe bătături, este suspect orice ar face?

  Ar fi de menţionat că locul fostului director al FBI, Comey, concediat de Trump, a fost luat de adjunctul fostului director, McCabe, care lucrează la FBI din 1996.

  > Another one bites the dust!!!!

  Aşa este, e mai bine pentru securitatea postului propriu să fii preşedinte al SUA decât şef al FBI-ului, dar, aşa cum se ştie din istorie, nici acest post nu este nici lipsit de riscuri, nici permanent.

 • Wanda Lucaciu: (10-5-2017 la 15:34)

  Când ceva miroase, există ceva aproape care-i putred!

  When there is smoke, there is fire!

 • Victor Manta: (10-5-2017 la 17:04)

  @Wanda

  > Când ceva miroase, există ceva aproape care-i putred!

  Există multe motive pentru care oameni simt că ceva miroase. Nu este nevoie ca sursa mirosului să fie neapărat ceva putred.

  Un exemplu spune multe. Deseori mirosul este folosit pentru a atrage clienţii, de exemplu în cazul micilor (în RO) sau a hot dog-urilor (în SUA). Mirosul de clor din apa potabilă nu arată nici el că acea apă ar fi neapărat putredă.

  Tot n-am aflat de la tine de ce reprezentanţii partidului Democrat, care în urmă cu doar câteva luni cereau demiterea (sau demisia) lui Comey, se revoltă acum că acesta a fost demis de Trump. Să fie la mijloc ceva putred sau vreun foc mocnit?

 • Wanda Lucaciu: (10-5-2017 la 17:49)

  Comey a actionat neetic, anunțând redeschiderea anchetei cu privire la e-mail-urile lui Clinton, cu puțin timp înainte de alegerile din noiembrie, dar Trump nu a scos o vorba și este cu siguranță ultima persoană din lume care ar face această afirmație.
  Daca Trump a fost asa de indignat de faptul ca Comey a actionat neetic cu privire la ancheta impotriva lui Clinton, Presedintele Trump trebuia sa-l concedieze pe Comey a doua zi dupa ce a fost inaugurat.

  Concedierea lui Comey este evident politică.

  Este clar că administrația lui Trump știe că nu-l poate controla pe Comey, așa că nu are încredere în el. Se pare ca investigatia condusa de Comey cu privire la implicarea lui Putin in electia presidentiala este motivul pentru care Trump i-a trimis mesajul urmator lui Comey: “you are not able to effectively lead the bureau.” (nu esti în măsură să conduci în mod eficient Biroul”.

  Trump a spus că are tot dreptul de a-l concedia pe Comey, așa cum a făcut Clinton cu Sessions. În practică, există o mare diferență între încălcările etice ale lui Sessions , care au fost documentate de George H.W. Departamentul de Justiție al lui Bush și investigatia condusa de Comey a lui Hillary Clinton

 • Victor Manta: (10-5-2017 la 18:17)

  vWanda

  > Comey a actionat neetic, anunțând redeschiderea anchetei cu privire la e-mail-urile lui Clinton, cu puțin timp înainte de alegerile din noiembrie, dar Trump nu a scos o vorba …

  Nu era Trump preşedintele SUA pe atunci… Apropo, tu în locul lui Trump în calitate de candidat prezidenţial, ai fi spus ceva de genul: „Mr. Comey, nu este frumos/legal/corect/etc. ce faci”? Doar nu puteai şti în acea postură ce şi de ce face ceva Mr. Comey, puternicul şef al FBI-ului?

  > Este clar că administrația lui Trump știe …. Se pare ca investigatia condusa de Comey cu privire la implicarea lui Putin in electia presidentiala este motivul …

  „Este clar” şi „Se pare că” nu stau bine alături. Cu „Se pare că” încep de regulă zvonurile.

  În mod repetat n-am aflat de la tine (deşi te-am întrebat) de ce reprezentanţii partidului Democrat, care în urmă cu doar câteva luni cereau demiterea (sau demisia) lui Comey, se revoltă acum că acesta a fost demis de Trump. În loc să mă lămureşti, tu preferi să relatezi nişte presupuneri legate de motivele lui Trump de a-l demite pe Coney, lucru rumegat pe larg şi zilnic în special de o anume presă americană.

 • Wanda Lucaciu: (10-5-2017 la 18:24)

  @Victor

  Citeste „Daca Trump a fost asa de indignat de faptul ca Comey a actionat neetic cu privire la ancheta impotriva lui Clinton, Presedintele Trump trebuia sa-l concedieze pe Comey a doua zi dupa ce a fost inaugurat”.

 • Victor Manta: (10-5-2017 la 19:53)

  @Wanda

  > Citeste „Daca Trump a fost asa de indignat de faptul ca Comey a actionat neetic cu privire la ancheta impotriva lui Clinton, Presedintele Trump trebuia sa-l concedieze pe Comey a doua zi dupa ce a fost inaugurat”.

  Adică să fi făcut Trump ce n-a făcut Obama, pe vremea căruia s-au întâmplat lucrurile? Nu înţeleg logica afirmaţiei, deoarece nu Trump, ci Obama a fost susţinătorul lui H. Clinton şi ar fi putut, în calitatea lui de preşedinte, să-l demită pe Comey dacă ar fi considerat că cel din urmă ar fi făcut ceva reprobabil.

  Motivele concedierii lui Comey de către Trump se află aici şi se bazează pe evaluarea făcută de Procurorul General al SUA.

  În mod repetat n-am putut afla de la tine (deşi te-am întrebat) de ce reprezentanţii partidului Democrat, care în urmă cu doar câteva luni cereau demiterea (sau demisia) lui Comey, se revoltă acum că acesta a fost demis de Trump. Iată ce spune Casa Albă:

  „(White House Deputy Press Secretary – vm) Sarah Huckabee Sanders also took a shot at Democrats complaining about Comey’s firing, saying it was the “purest form of hypocrisy” considering their frequent past criticisms of the former FBI director. She said it was “startling” that Democrats aren’t celebrating the move …”

 • Alexandru Leibovici: (10-5-2017 la 22:00)

  Câteva consideraţii interesante:

  https://www.cato.org/publications/commentary/some-obvious-thoughts-about-comey-firing

  Ultima: „The question of Comey’s replacement is hugely significant, and the confirmation hearings for the next FBI director are bound to be explosive…”

  pentru că – zic eu – trebuie să fie o persoană cât se poate de independentă de administraţie, inclusiv de cea curentă.

 • Victor Manta: (10-5-2017 la 22:50)

  @Alexandru

  > Câteva consideraţii interesante

  Să citim şi o altă consideraţie interesantă, provenită de la aceeaşi sursă:

  „My own suspicion — for reasons not worth delving into here — is that we’re unlikely to get any unambiguous, smoking gun proof of knowing collusion between senior Trump campaign officials and the Russian government, at least as far as electoral interference is concerned.”

  Autorul spune: „for reasons not worth delving into here”, adică „din motive care nu merită să fie incluse aici”, nu se vor găsi interferenţe clare între oficialii importanţi ai lui Trump şi guvernul rus. Găsesc că motivele ar fi trebuit neapărat incluse, pentru ca să putem judeca şi noi în ce măsură să credem sau nu acuzaţiile respective. Altfel rămânem tot în domeniul speculaţiilor cu caracter foarte general al presei (şi a Wandei 🙂 ) .

  > pentru că – zic eu – trebuie să fie o persoană cât se poate de independentă de administraţie, inclusiv de cea curentă.

  Perfect de acord. Problema practică este că va nu este uşor de găsit un candidat care a ajuns într-o poziţie importantă în una sau mai multe administraţii fără să se bazeze pe, sau fără să aibă legături de toate felurile. Până la urmă se va ajunge la un compromis, aşa cum este în politică.

  Să ne amintim că James Comey a fost numit Director al FBI-ului in 2013 de preşedintele de atunci al SUA, Barack Obama, după ce acesta a fost reales ca preşedinte.

 • Alexandru Leibovici: (10-5-2017 la 23:48)

  @Victor

  > […] Găsesc că motivele ar fi trebuit neapărat incluse […]

  Asta este obiecţia ta principală la articol? Întreb deoarece articolul constă în formularea unui număr de obiecţii serioase legate de demiterea lui Comey, iar observaţia ta se referă doar la un aspect secundar – motivele pentru care autorul bănuieşte că „we’re unlikely to get any unambiguous, smoking gun proof etc.” Trebuie să înţeleg că cu acele obiecţii eşti de acord? De exemplu că:

  – „The stated reasons for Comey’s dismissal are pretextual. They are so transparently, ludicrously pretextual…”

  – the authentic rationale for Comey’s cashiering -… He is… willing to go over the heads of the political appointees to whom he reports when he believes it’s necessary, publicly announcing the findings of an FBI investigation without vetting by the administration.

  – etc.

 • CHARLIE: (11-5-2017 la 00:16)

  Motivul care a fost dat pentru concedierea lui COMEY nu pare a fi verosimil. Se pare ca atat Trump si Flynn au facut facut afaceri necurate cu Rusii si le-au pus intr’o pozitie de a fi santajati de Putin. De aceia se cere o investigatie independenta. Trump se opune si de aceia se crede ca are ceva de ascuns.

 • Victor Manta: (11-5-2017 la 16:37)

  @Alexandru

  > Asta este obiecţia ta principală la articol?

  Să ne amintim de la ce am plecat eu.

  Wanda a scris: „Se pare ca investigatia condusa de Comey cu privire la implicarea lui Putin in electia presidentiala este motivul pentru care Trump i-a trimis mesajul urmator lui Comey: … „.

  La scurt timp după aceea dl. Charlie şi-a adus propria-i contribuţie la aceste variaţiuni pe temă fixă ale presei americane majoritare: „Se pare ca atat Trump si Flynn au facut facut afaceri necurate cu Rusii si le-au (i-au – vm) pus intr’o pozitie de a fi santajati de Putin”.

  Ce îi aseamănă pe Wanda şi pe dl. Charlie este că amândoi au păreri de dreapta şi amândoi sunt americani, ceea ce arată cât de larg sunt infiltrate aceste păreri de către mass media americană. Îi aseamănă pe cei doi comentatori şi că ambii prefaţează cu „se pare” bănuielile lor, aşa cum face şi presa din care ei se inspiră. Aceasta nu înseamnă câtuşi de puţin, cum crede de exemplu dl. Charlie, că Trump ar avea neapărat ceva de ascuns.

  Am sperat că articolului către care dai linkul să lămurească lucrurile, dar, aşa cum am arătat, autorul lui, care este cam de aceeaşi părere cu comentatorii noştri, nu doreşte nici el să ne dezvăluie motivele suspiciunilor sale.

  Aş mentiona că ideea „trădării” se vântură prin media de vreun an, fără să fi fost produsă vreo dovadă concretă a bănuielilor respective. Din acest motiv am încercat să mă pun în situaţia lui Trump şi să văd eu ce aş fi făcut în locul lui, în ipoteza că aş fi nevinovat. Am ajuns la concluzia că aş fi făcut ca Trump, adică aş fi negat acuzaţiile şi m-aş fi opus unor anchete suplimentare, deoarece acestea nu pot decât să-mi slăbească în continuare poziţia de preşedinte în funcţiune, pe o perioadă de timp nedeterminată.

  Cât despre celelalte afirmaţii din articol, ele mi se par mai puţin importante în acest context, deoarece în ceea ce discutăm este vorba despre bănuite legături care pot duce la incriminarea pentru subordonarea SUA, prin preşedinte şi ajutoarele sale, unor puteri străine şi ostile, ceea ce aduce a crimă.

  Faptul că Trump foloseşte în motivarea demiterii acuzaţiile aduse în trecut lui Comey de adversarii săi politici, cu scopul de exemplu de a arăta cât sunt aceştia de inconsecvenţi, şi alte lucruri asemănătoare, poate ridica întrebări valabile legate de etică. Cum ele nu se aseamănă totuşi ca gravitate cu ceva ce ar mirosi a trădare voită şi conştientă de ţară, acesta este motivul meu principal pentru care nu le comentez.

  Alte motive sunt lipsa de timp şi de interes particular. Am eu altele „de împărţit” cu Trump, care mi se par „mai grele” şi despre care sper să public în curând un articol pe ACUM.

 • Wanda Lucaciu: (11-5-2017 la 19:15)

  Interesant de citit cum s-au desfasurat actiunile lui Comey si reactia (sau mai bine spus nici o reactie ) pina pe data de 9 mai, din partea lui Trump.

  Atita timp, cit Comey investiga e mail-urile lui Clinton, Trump n-a scos o vorba. Oare Trump are ceva de ascuns cind vine la investigatia cu Rusia?

  Cind Trump a simtit cum „cutitul se aproprie de coaste” la dat afara pe Comey , in brinci!

  http://abcnews.go.com/Politics/comey-timeline/story?id=47322

 • Victor Manta: (11-5-2017 la 20:55)

  @Wanda

  > Oare Trump are ceva de ascuns cind vine la investigatia cu Rusia?

  Despre ce investigaţie vorbeşti?

  Apropo, tu ce zici, oare ce ar avea ceva de ascuns legat de Rusia, indiferent dacă ar fi chemat sau nu?

  > Cind Trump a simtit cum „cutitul se aproprie de coaste” la dat afara pe Comey , in brinci!

  Ai mai spus-o, dar tot nu am aflat de la tine ce groaznice păcate ascunde Trump. Până acum te-ai tot bazat pe „se pare”…

 • CHARLIE: (11-5-2017 la 21:49)

  Fiecare cu parerea lui. Unii cred ca Trump s’a coborit din cer ca sa salveze America. Eu cred ca s’a urcat din iad-Gehena ca sa-si rotujeasca averea lui si a familiei. Cum poti sa crezi un om care zice azi ceva si a doua zi zice inversul si mai te face pe tine mincinos si prost. O pacoste a venit la putere dar dupa 2018 lucrurile se vor amelioara si va pierde majoritatea in HOUSE si poate si in Senat.

 • Alexandru Leibovici: (11-5-2017 la 23:17)

  @CHARLIE

  > Trump … Eu cred ca s’a urcat din iad-Gehena ca sa-si rotujeasca averea lui si a familiei.

  Eu cred că este extrem de improbabil.

 • Victor Manta: (11-5-2017 la 23:21)

  @CHARLIE

  > Eu cred ca (Trump – vm) s’a urcat din iad-Gehena ca sa-si rotujeasca averea lui si a familiei.

  Care este deosebirea între el şi Bill Gates, adică unul care a făcut şi are cu mult mai mulţi bani decât Trump? Gates de unde s-a „urcat”, iar amândoi pe cine au păgubit?

 • Alexandru Leibovici: (11-5-2017 la 23:37)

  @Victor

  > Care este deosebirea între el şi Bill Gates […]

  Cred că n-ai înţeles.

  În opinia lui CHARLIE, Trump a devenit preşedinte pentru ca să poată să se îmbogăţească şi mai mult. Nu şi Bill Gates…

 • Victor Manta: (12-5-2017 la 00:22)

  @Alexandru

  > Cred că n-ai înţeles. În opinia lui CHARLIE, Trump a devenit preşedinte pentru ca să poată să se îmbogăţească şi mai mult. Nu şi Bill Gates…

  Dacă ar fi aşa cum spui, ar rezulta că, în opinia d-lui Charlie, SUA este chiar iadul, în (şi nu „din”) care miliardarul Trump s-a urcat spre postul de preşedinte pentru a face şi mai mulţi bani.

  Parcă sună ciudat, deoarece prin definiţie iadul este un loc de pedepsire a păcătoşilor de toate felurile, dar mai ştii? Poate aflăm…

 • Wanda Lucaciu: (12-5-2017 la 02:18)

  @Victor

  I know you are a very intelligent person. I am perplexed at the fact that you sound so surprised at my statement „Oare Trump are ceva de ascuns cind vine la investigatia cu Rusia? ”

  Here is a link!!!!

  https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_interference_in_the_2016_United_States_electi

  I think you are playing games and I do not want to join in!

 • Victor Manta: (12-5-2017 la 04:29)

  @Wanda

  >Here is a link!!!!

  Din el am aflat că: Wikipedia does not have an article with this exact name.

  > I think you are playing games and I do not want to join in!

  Nu este nici un joc. Încerc să aflu de la tine, care îl acuzi, ce fapte dovedite îl incriminează pe Trump în legătură cu Rusia. Fără succes…

 • Alexandru Leibovici: (12-5-2017 la 08:41)

  @Victor

  > Dacă ar fi aşa cum spui, ar rezulta că…

  N-ar rezulta.

 • Victor Manta: (12-5-2017 la 12:45)

  @Alexandru

  > N-ar rezulta (dacă ar fi cum spun eu – vm).

  Este un argument puternic… Iată un exemplu de unul la fel de convingător: ba ar rezulta.

 • Wanda Lucaciu: (12-5-2017 la 14:46)

  Victor, remember the words „under investigation„?

  <Încerc să aflu de la tine, care îl acuzi, ce fapte dovedite îl incriminează pe Trump în legătură cu Rusia. Fără succes…>

  https://www.nytimes.com/2017/03/20/us/…/fbi-investigation-trump-russia-comey.html

  https://www.nytimes.com/2017/03/20/…/comeys-haunting-news-on-trump-and-russia.html

 • Victor Manta: (12-5-2017 la 15:13)

  @Wanda

  > Victor, remember the words „under investigation„?

  Cum să nu, le-am auzit de multe ori, în diferite ocazii şi în mai multe limbi.

  Îţi semnalez (din nou) că nici unul din linkurile tale nu merge. Îţi recomand ca pe viitor să le testezi imediat după publicare, iar la nevoie să le editezi (deoarece poţi).

  Îţi amintesc că eu aştept fapte demonstrate, şi nu supoziţii. Părţile relevante poţi de altfel să le publici aici.

 • Wanda Lucaciu: (12-5-2017 la 15:51)

  Victor,

  Eu am verificat cele doua link-uri inainte de a le trimite. Au mers perfect. Nu inteleg de ce nu sint accessible acuma.

  Doar tu sti foarte bine la ce ma refer cind am scris despre investigatia Rusia -Trump-electie.

 • Victor Manta: (12-5-2017 la 17:14)

  @Wanda

  > Nu inteleg de ce nu sint accessible acuma (linkurile – vm).

  Eu nici pe atât!

  > Doar tu sti foarte bine la ce ma refer cind am scris despre investigatia Rusia -Trump-electie.

  Sincer, ştiu tot atât despre dovezile anti-Trump legate de Rusia, cât ştiu despre de ce nu merg linkurile tale. Habar n-am cum de au ajuns /…/ în ele.

  Poate încerci să dai aici nişte citate relevante şi mă vei lămuri. TIA.

 • Victor Manta: (12-5-2017 la 18:18)

  Wanda m-a rugat într-un email privat să postez un link pe care ea nu a reuşit să-l posteze. Deoarece ea îl consideră foarte convingător, desigur că eu îl public, aici.

  În articol eu nu am găsit decât aceleaşi vechi bănuieli, dar nici o dovadă clară a vreunei asocieri ilegale a lui Trump cu Rusia lui Putin.

 • Wanda Lucaciu: (12-5-2017 la 18:32)

  Merci Victor!

 • CHARLIE: (12-5-2017 la 21:40)

  M’am referit la rai sau iad dar nu propriu zis. Nu cred in niciunul din ele. Am gustat ceva asemanator cu iadul cand am trait la Bucuresti sub legionari in 1941. De atunci s’a mai perfectionat iadul de catre diferite popoare : Turcia masacrarea armenilor, Germania iadul din divers lagare : Auschwitz etc. Croatia lagarul de exterminare a evreilor si a sarbilor in WWII, Cambogia sub conucerea lui Pol Pot, Ruanda asasinarea en masse a Tutsilor, Sudan Sudanul de Sud. The more the „merrier”… Cruzimea oamenilor nu are limita superioara.

 • Victor Manta: (12-5-2017 la 23:05)

  @CHARLIE

  > Am gustat ceva asemanator cu iadul cand am trait la Bucuresti sub legionari in 1941.

  Aceasta ar putea să le dea unora, care încă nu au înţeles, o idee despre sursa directă a unor amintiri ale d-lui Charlie.

  > De atunci s’a mai perfectionat iadul de catre diferite popoare

  Să amintim în acest context şi GULAG-ul, şi Laogai-ul chinez.

  Aş remarca, pe o notă pozitivă, că există pe ansamblu mai puţină cruzime astăzi decât a existat în perioada nazisto – comunistă.

 • Wanda Lucaciu: (13-5-2017 la 16:18)

  Când Rod Rosenstein și-a început activitatea în calitate de avocat general în urmă cu două săptămâni, Rod Rosenstein a avut o reputație desavarsita ca avocat al SUA în administrațiile ambelor partide politice. El a fost privit ca având integritatea pentru a servi ca un bastion al independenței în guvernul Trump.

  Dupa cum stim, două săptămâni în administrația Trump este o perioadă extrem de lungă.
  După ce Casa Albă s-a folosit de el, pentru a oferi un pretext pentru concedierea directorului FBI-ului James Comey, lui Rosenstein ii ramine o singură posibilitate pentru a-și salva reputația: să numească un avocat special care să conducă investigația legăturilor dintre campania Trump și guvernul rus; dacă a existat o coordonare între campanie și eforturile Rusiei de a influenta alegerile prezidentiale din 2016.

  Secretarul de presă al Casei Albe, Sean Spicer, a declarat că Rosenstein a început independent această anchetă (acum două săptămâni) și concederia lui Comey „a fost datorita lui. ” Vicepreședintele Mike Pence a spus că Rosenstein „a venit la lucru, s-a așezat și a făcut recomandarea lui”
  Mai multe instituții de presă raportează acum, că motivul real al concedieri lui Comey, pare a fi frustrarea lui Trump față de ancheta Rusiei. Politico declară că Trump „a fost înfuriat de ancheta Rusiei, au spus doi consilieri, frustrați de incapacitatea sa de a controla „povestea ciudata” despre Rusia –Trump-Electie.

  Există doar o singură opțiune și Rosenstein are puterea de a face acest lucru: să numească un Consilier Special și TREBUIE sa o faca , imediat!

 • Victor Manta: (13-5-2017 la 17:33)

  @Wanda

  > … Sean Spicer, a declarat că Rosenstein a început independent această anchetă (acum două săptămâni)… Vicepreședintele Mike Pence a spus că Rosenstein „a venit la lucru, s-a așezat și a făcut recomandarea lui”.

  Unde a greşit Rosenstein? Au fost cele 2 săptămâni prea scurte? Sau ar fi trebuit ca Rosenstein să facă recomandarea stând în picioare? 🙂

  > Mai multe instituții de presă raportează acum, că motivul real al concedieri lui Comey, pare a fi frustrarea lui Trump față de ancheta Rusiei.

  Aşa cum am mai scris, şi eu în locul lui Trump m-aş simţi frustrat dacă aş şti că sunt nevinovat. Şi nici eu nu aş ascunde acest lucru.

  În scrisoarea sa către foştii săi colaboratori de la FBI, Comey a scris de altfel că el a crezut întotdeauna că un Preşedinte îl poate concedia pe Directorul FBI-ului pentru orice motiv, sau fără nici unul.

 • Wanda Lucaciu: (14-5-2017 la 01:18)

  „Unde a greşit Rosenstein?… Sau ar fi trebuit ca Rosenstein să facă recomandarea stând în picioare? ”

  Rosenstein putea sa faca recomandarea chiar sezind pe toileta! 🙁
  THIS IS NOT THE POINT!

  Motivul concedieri lui Comey nu are nici o legatura cu investigatia e mail-urilor lui Clinton. A fost numai un pretext pentru Trup sa-l dea afara, pentru ca investigatia FBI-ului a inceput sa se concentreze pe legatura intre Campania electorala a lui Trump si Rusia.

  Nu stim inca daca Trump si Rusia au colabarat s-o impiedice pe Hillary Clinton sa castige electia. Pentru acest motiv, Rod Rosenstein trebuie sa aduca un consilier neutru ca sa investigheze situatia.

 • Victor Manta: (14-5-2017 la 03:08)

  @Wanda

  >Rosenstein putea sa faca recomandarea chiar sezind pe toileta! ????
  THIS IS NOT THE POINT!

  A fost o glumă, semnalată printr-un 🙂

  > Motivul concedieri lui Comey nu are nici o legatura cu investigatia e mail-urilor lui Clinton.

  Am spus eu asta? Unde?

  > A fost numai un pretext pentru Trup sa-l dea afara, pentru ca investigatia FBI-ului a inceput sa se concentreze pe legatura intre Campania electorala a lui Trump si Rusia.

  Asta de unde rezultă? Sau este o presupunere? Cum de a început să se „concentreze” investigaţia lui FBI acum şi nu deja de pe vremea când Trump era un candidat la preşedenţie printre alţi 15? Timp a fost aproape un an, convorbirile străinilor cu el au fost auzite de cine trebuie, şi atunci de ce întâzie dovezile?

  > Nu stim inca daca Trump si Rusia au colabarat s-o impiedice pe Hillary Clinton sa castige electia.

  Nici eu nu ştiu, dar aştept să aflu de la tine de ce crezi acest lucru. Până nu aflu ceva convingător, nu cred, aceasta deoarece am auzit explicaţii mult mai plauzibile de ce a câştigat Trump alegerile (şi de ce le-a pierdut H. Clinton, lucru cu care foarte mulţi nu s-au împăcat nici până acum).

 • Wanda Lucaciu: (14-5-2017 la 20:26)

  Trump’s next victim could be in the works…

  Sean Spicer!

  Daca este adevarat, Sean Spicer va avea o problema sa gaseasca un alt servici.
  In alte comentarii pe site-ul ACUM, se pomeneste despre IQ. Lui Spicer ii lipseste!

 • Victor Manta: (14-5-2017 la 21:09)

  @Wanda

  > Trump’s next victim could be in the works… Sean Spicer! Daca este adevarat, Sean Spicer va avea o problema sa gaseasca un alt servici.

  Mor de grija lui…

  Mai interesant ar fi dacă Trump nu va continua, aşa cum a spus de mai multe ori, cu tradiţionalele conferinţe de presă ale preşedinţilor din trecut, ceea ce ar fi făcut oricum postul lui Spicer inutil.

 • Wanda Lucaciu: (14-5-2017 la 22:04)

  Nici eu nu ma ingrijorez ca Spicer va fi somer.

  Daca Trump va da conferinte de presa la fiecare doua saptamini, asta inseamna ca nu-si face treaba pentru care a fost ales presedinte.
  Trump se contrazice insusi de cite ori da un interview. Daca nu-I place intrebarea, nu raspunde sau se ridica si pleaca.

  Draga Victor, populatia Statelor Unite a votat un presedinte inept si cuvintul „impeachment” este scris pe fruntea lui!

 • Alexandru Leibovici: (14-5-2017 la 23:08)

  Am dat de un articol interesant despre concedierea lui Comey: http://www.jewishworldreview.com/cols/krauthammer051217.php3

 • Victor Manta: (14-5-2017 la 23:19)

  @Alexandru

  „So why in reality did Trump fire Comey?”

  Extras: „Admittedly, Comey had to go. The cliche is that if you’ve infuriated both sides, it means you must be doing something right. Sometimes, however, it means you must be doing everything wrong.”

  Mi se pare logic.

 • Victor Manta: (14-5-2017 la 23:27)

  @Wanda

  > Daca Trump va da conferinte de presa la fiecare doua saptamini, asta inseamna ca nu-si face treaba pentru care a fost ales presedinte.

  Unde e scris că asta e treaba pentru care este ales un preşedinte? Eu cred că nicăieri, dar aştept să aflu că greşesc.

  > Draga Victor, populatia Statelor Unite a votat un presedinte inept si cuvintul „impeachment” este scris pe fruntea lui!

  Sau eu trebuie să-mi schimb dioptriile la ochelari, sau tu să schimbi preşedintele 🙂

 • Wanda Lucaciu: (14-5-2017 la 23:29)

  @ Alex

  Un articol interesant si clar ! Multumesc Alex

  @ Victor

  Te rog sa citesti articolul mentionat in comentariul lui Alex. Lui Trump ii tremura „pupik-ul” (see Yiddish translation) ca se va descoperi conectia intre el rusi.

  Sincera sa fiu, sper ca nu exista nici o conectie cu rusii, dar tare miroase urât!

 • Victor Manta: (14-5-2017 la 23:45)

  @Wanda

  > Te rog sa citesti articolul mentionat in comentariul lui Alex.

  L-am citit şi deja l-am comentat.

  > Lui Trump ii tremura „pupik-ul” (see Yiddish translation) ca se va descoperi conectia intre el rusi.

  De ce să-i tremure tocmai acum? Şi apoi, unde i-ai văzut tu pupik-ul (buricul)? 🙂 Apropo, în româneşte se spune că îi ţâţâie fundul.

  > Sincera sa fiu, sper ca nu exista nici o conectie cu rusii, dar tare miroase urât!

  Ce miroase oare mai tare, pupik-ul sau dorinţa atâtora să-l elimine cu orice preţ pe Trump? Trumps abia fusese ales şi adversarii săi deja vorbeau despre impeachment.

 • Victor Manta: (15-5-2017 la 22:03)

  @Wanda

  > Există doar o singură opțiune și Rosenstein are puterea de a face acest lucru: să numească un Consilier Special și TREBUIE sa o faca , imediat!

  Poate că există mai multe opţiuni.

  “There is no need for a special prosecutor. There are two congressional committees and the FBI is conducting their own review,” Spicer said at Monday’s press briefing.

  De ce nu ajung pentru anchete cele două comitete ale Congresului şi ancheta FBI-ului? Sunt oare cu toţii corupţi şi şantajabili de Trump, care până de curând era rupt de politică (ceea ce i s-a reproşat de multe ori)? Mie nu-mi vine să cred.

 • Wanda Lucaciu: (16-5-2017 la 16:50)

  @Victor

  I have a feeling you are wearing blinders when it comes to Trump.

  Eu am fost in todeauna inregistrata „republicana”, dar in urma cu doi ani, m-am reinregistrat „independent”

  Trump is a failure!!!!!!! Lumea ride de noi! Credibilitatea Statelor Unite scade de fiecare data Trump si acolitii lui, isi dau cu priceputul.

  Sint sigura ca esti la current cu ce s-a intimplat ieri la Casa Alba , intre Trump si rusi. (Donald Trump threatens ‘leakers’ while seeming to confirm that he leaked classified information to Russia). Am intrebuintat cuvintul IMBECIL in alte comentarii cind m-am referit la Trump. I STAND BY IT!

  Zilele lui ca presedinte sint numarate! In acelasi timp, Pence este asa de conservativ, ca nici pe el nu l-as vrea ca presedinte. Nothing I can do about that.
  Cum spune cintecul ” Que Sera, Sera ” (Ce va fi va fi)

 • Victor Manta: (16-5-2017 la 18:13)

  @Wanda

  > I have a feeling you are wearing blinders when it comes to Trump.

  Don’t trust your feelings but your rational mind.

  > Eu am fost in todeauna inregistrata „republicana”, dar in urma cu doi ani, m-am reinregistrat „independent”

  OK. Ce s-a schimbat la tine de atunci?

  > Sint sigura ca esti la current cu ce s-a intimplat ieri la Casa Alba , intre Trump si rusi.

  N-am fost de faţă, dar am aflat din presă că Trump nu şi-a depăşit prerogativele. Consilierul Naţional de Securitate H.R. McMaster a afirmat că detaliile operaţiilor curente sunt cunoscute de luni de zile din „surse deschise” şi că Preşedintele nu a dezvăluit nici un fel de surse sau metode noi în cursul conversaţiilor sale cu ruşii.

  Dacă nu-i aşa, aştept să fie investigat şi consilierul, şi Trump, judecaţi amândoi şi condamnaţi. Cu atâţia „prieteni” acest lucru ar trebui să se întâmple foarte repede.

  Dar… m-am învăţat să consider cu prudenţă afirmaţiile înflăcărate ale lui Washington Post, publicaţie ale cărei ştiri le relatezi aici cu respectul nejustificat, cuvenit doar adevărului pur.

  > Am intrebuintat cuvintul IMBECIL in alte comentarii cind m-am referit la Trump. I STAND BY IT!

  Acest lucru nu te ajută.

  > Zilele lui ca presedinte sint numarate! …

  Perfect adevăraţ! Mai rămân ceva mai puţin de 4 ani, asta dacă nu e reales.

  > Nothing I can do about that.

  Poţi face multe lucruri. Rămâne de văzut dacă eşti capabilă să convingi mulţi alţii de nişte lucruri adevărate. Cu mine sigur n-ai reuşit cu ce ai venit până acum. De altfel numindu-l imbecil pe Trump nu cred că vei avansa foarte mult, dar desigur fiecare îşi alege metodele sale proprii.

  Poate începi cu articolul meu, critic la adresa lui Trump & Co, şi ne spui acolo ce părere ai despre „lichidarea” lui ObamaCare. Sau ca independentă eşti pentru ObamaCare?

  > Cum spune cintecul ” Que Sera, Sera ”

  Cu această resemnare te-ai dat deja bătută.

 • Wanda Lucaciu: (17-5-2017 la 16:32)

  Reprezentanții republicani încă il suportă peTrump? După concedierea lui Comey, membrii GOP refuză să-l apere pe Președinte (Fox News)

  Mirren Gidda, Newsweek 2 ore și 53 minute în urmă.

  Astazi, la orele 7:00 AM PST 

  Marți, Fox News, Bret Baier, a făcut o prezentare surprinzătoare. „Special Raport”, se străduia să gaseasca oaspeți. Episodul de marți s-a concentrat asupra afirmațiilor într-un memorandum, în care președintele Donald Trump a cerut fostului director al FBI, James Comey, să închidă ancheta asupra fostului consilier al securității naționale, Michael Flynn, despre legăturile cu Rusia. Nici un republican, a spus Baier, nu a fost dispus să vina la televizor și să-și apere președintele

  Note: Fox News a conservative news entity

 • Victor Manta: (17-5-2017 la 16:48)

  @Wanda

  >După concedierea lui Comey, membrii GOP refuză să-l apere pe Președinte (Fox News)

  Nu văd această ştire pe FoxNews. Ce spun alţii poate fi blabla-ul obişnuit, sau în afară de context, sau, sau …

  Poţi să dai un link relevant de pe FoxNews (nu unul de pe Newsweek, The Hill sau Mediate)?

  > Nici un republican, a spus Baier, nu a fost dispus să vina la televizor și să-și apere președintele.

  I-a întrebat oare chiar pe toţi?

 • Wanda Lucaciu: (17-5-2017 la 19:16)

  @ Victor

  1. Daca vrei amanunte, te rog sa te uiti la news pe internet FOX NEWS and CBS News
  „Do Republicans Still Support Trump? After Comey Memo, GOP Members Refuse to Defend President on Fox News”

  2. Wanda: ” Nici un republican, a spus Baier, nu a fost dispus să vina la televizor și să-și apere președintele.”

  Victor: „I-a întrebat oare chiar pe toţi?”

  Victor, How long did it take you to come up with this question? The saying goes like this: If you have nothing to say, say nothing!

 • Victor Manta: (17-5-2017 la 20:49)

  @@Wanda

  > 1. Daca vrei amanunte, te rog sa te uiti la news pe internet FOX NEWS and CBS News

  M-am uitat pe Fox înainte să-ţi scriu, n-am găsit şi de aceea te-am întrebat pe tine. Îţi amintesc că atunci când susţii ceva, este de aşteptat să livrezi tu dovezile, şi nu să-i pui pe alţii să le caute.

  > 2. Wanda: ” Nici un republican, a spus Baier, nu a fost dispus să vina la televizor și să-și apere președintele.”

  O fi spus, dar repet întrebarea mea: Unde este ştirea pe Fox, Beier fiind un jurnalist al acestui trust de presă? Mă interesează relatarea originală şi nu ce scriu apoi unii şi alţii despre ea. Eşti sigură că ai citit-o pe Fox?

  > The saying goes like this: If you have nothing to say, say nothing!

  Eu am avut ceva de spus şi am şi făcut-o. Ai o problemă cu aceasta?

  Mai sunt şi alţii care spun lucruri ce merită să fie citite. Îţi recomand să citeşti extrase din monologul lui Sean Hannity (un alt moderator de pe FoxNews) despre cele 5 forţe majore care s-au aliat să-l termine pe Trump. Destule dintre ele au fost şi continuă să fie din dreapta spectrului politic.

  N-am aflat, deşi te-am întrebat, dacă tu ca o nouă independentă susţii sau nu ObamaCare, subiect care mă interesează mai mult decât bârfele de tot felul. E secret răspunsul tău?

 • Wanda Lucaciu: (17-5-2017 la 20:57)

  @Victor

  Ti-am trimis un titlu de articol! L-ai citit?

  Uite un alt articol : „The major TV networks are struggling to find Republicans to go on-air to defend Trump” by Michelle Mark,Business Insider 5 hours ago .

  Intr-un alt articol: „CBS This Morning” co-host Charlie Rose said Wednesday that the show had contacted 20 Republican senators and representatives to appear on the show, as well as White House representatives, and all declined the invitation.”

  Fox News: In an appearance on Baier’s show, Charles Krauthammer said it was „stunning” that no White House representatives had issued a defense of the president under their own names.

  NU SUSTIN OBAMA CARE!

 • Victor Manta: (17-5-2017 la 21:50)

  @Wanda

  Eu te-am rugat să-mi trimit linkuri către sursele directe de pe Fox care afirmă ceea ce zici tu sau alţii că ar fi spus ele, iar tu insişti să-mi trimiţi extrase din surse indirecte, pe care eu refuz să le citesc (deoarece nu sunt directe).

  Cred că este timpul să renunţ, deoarece îmi este clar că tu nu ai citit decât de pe acele surse indirecte, motiv pentru care nu poţi furniza linkurile cerute de mine. Mersi anyway.

  > Intr-un alt articol: „CBS This Morning” co-host Charlie Rose said Wednesday that the show had contacted 20 Republican senators and representatives to appear on the show, as well as White House representatives, and all declined the invitation.”

  Este un alt subiect. Nu mă miră că 20 de Republicani importanţi au refuzat să participe la un show al postului de regulă ostil lor, CBS.

  > NU SUSTIN OBAMA CARE!

  Mersi pentru răspuns. Susţii cumva proiectul cel nou, votat recent de Camera Reprezentanţilor?

 • Victor Manta: (18-5-2017 la 00:40)

  @Wanda

  „Robert Mueller named special counsel for FBI Russia probe

  The Justice Department announced Wednesday it has appointed former FBI Director Robert Mueller as a special counsel to oversee a federal investigation into the probe of alleged Russian influence in the 2016 presidential election.”

  Constat că investigaţia FBI-ului continuă şi este supravegheată de un consilier special, care nu este orişicine.

  E bine aşa? Se poate avea încredere în dl. Mueller? Putem avea încredere în concluziile viitoare ale anchetei, sau aceasta depinde de rezultate?

 • Wanda Lucaciu: (18-5-2017 la 01:55)

  @Victor
  „„Robert Mueller named special counsel for FBI Russia probe” Finally!

  „Constat că investigaţia FBI-ului continuă şi este supravegheată de un consilier special, care nu este orişicine.” – Fara discutie!

  „E bine aşa? – Este foarte bine asa.

  ” Se poate avea încredere în dl. Mueller? – Absolut

  „Putem avea încredere în concluziile viitoare ale anchetei, sau aceasta depinde de rezultate?” – Voi avea incredere in ancheta si concluzii , fie ele negative (Trump -Rusia collusion) or positive ( Trump si Rusia n-au colaborat)

  Ceea ce im place cel mai mult, este faptul ca Muller nu este constrâns sa investigheze numai relatia intre Trump-Rusia-Electie, ci se poate implica la relatia lui Trump cu Comey, si Gen.Flynn care a acceptat bani de la rusi.

  Aceste investigatii vor dura mult timp si Trump trebuie sa se concentreze in momentul de fata la problemele economiei, sonajul, health insurance si restul de promisiuni facute de el in timpul electiei.

  MR PRESIDENT! GET BACK TO WORK! You promised a lot and until now you did NOTHING!

 • Nicu Adrian Udriște: (18-5-2017 la 06:10)

  Întrucât nu locuiesc în SUA, îmi este greu să evaluez cum percep americanii toate aceste evenimente. Este însă cert un lucru: NICIODATĂ, efectiv niciodată, nici SUA (ca entitate politică), nici Casa Albă, nici mass media asociate acestor componente (prietenă ori adversară, laudativă ori critică) nu a făcut atâta reclamă Rusiei, rușilor, Moscovei, Kremlinului și lui Putin cum s-a întâmplat în ultima jumătate de an. Efectiv ÎN FIECARE ZI, pe toate canalele media, la orice oră, există o singură temă: rușii – rușii și alegerile prezidențiale din SUA, Moscova și Casa Albă, FBI și Moscova, echipa lui Trump și Moscova, Trump însuși și Mocova, Trump și Putin, documentele secrete pe mâna rușilor, influențarea alegerilor de ruși etc. etc. etc. Este, se pare, tema obsesivă a epocii noastre, the consuming obsession, the obsession of all obsessions.

  Există două moduri de a face reclamă cuiva: lăudându-l ori, din contra, criticându-l, creând dintr-o temă ceva obsesiv, în fiecare zi, fapt care plasează acel ceva în sfera inevitabilului, al unei catastrofe iminente. Evident, nu știu și, presupun, aproape nimeni nu știe exact ce a fost, ce este și ce va fi, orice asemenea evenimente ascunse, secrete, învăluite în mister nu pot fi analizate la modul serios, de vreme ce sunt, toate, în sfera posibilului, existența lor însă cotidiană și obsesivă le transformă în cea mai autentică reclamă pentru ruși, pentru Moscova, pentru Putin, la urma urmelor. Această rusofobie afișată s-a transformat într-o autentică rusofilie sau, dacă nu, în rusocentrism.

 • Alexandru Leibovici: (18-5-2017 la 08:57)

  Moise Guran – un rezumat al problematicii Flynn / Comey / amestecul Rusiei putiniste:

  http://www.biziday.ro/2017/05/17/ma-tem-doar-de-ce-ar-putea-face-rusia-ca-sa-l-salveze-pe-trump-din-cosmarul-blabbergate/

 • Nicu Adrian Udriște: (18-5-2017 la 09:08)

  Vreiși să spuneți, domnule Leibovici, că SUA, cu întregul său mecanism democratic reglat de peste două secole, se învârte ineluctabil în jurul deciziilor unui singur om, a lui Trump? Nu mai există mecanisme, factori de decizie, care să corecteze acest lucru? Iar analiza de tip apocaliptic a lui Moise Guran poate fi luată drept reper? Adică citați pozitiv fraza „Trump și Putin sunt doi golani gata să arunce lumea în aer.”?

  Cât privește analiza lui Guran referitoare la acel bombardament din Siria, îmi aduc foarte bine aminte de declarația lui Trump (citez din memorie): „I authorized the strike”. Cu alte cuvinte, în traducere foarte strictă: „ei [structurile militare] mi-au propus lovitura, iar eu am aprobat-o”. Ca atare, a pune în seama lui Trump această decizie mi se pare absurd. Că putea să nu o aprobe este altă poveste, despre ce NU aprobă Trump nu se discută în spațiul public.

  Altfel, și azi, pe TOATE canalele TV pe care le-am deschis și „măturat” din curiozitate, este aceeași temă: Trump și Rusia, Trump și Putin, rușii și America… Obsesiv, repetitiv, obositor…

 • Victor Manta: (18-5-2017 la 15:01)

  @Wanda

  > MR PRESIDENT! GET BACK TO WORK! You promised a lot and until now you did NOTHING!

  Mă îndoiesc că Trump citeşte ceea ce apare pe ACUM, deci cele scrise de tine au caracter de lozincă (slogan).

  De altfel Trump a făcut până acum o mulţime de lucruri, bune sau rele, aşa cum se poate vedea de aici, ceea ce accentuează caracterul de lozincă al chemării tale înflăcărate.

 • Wanda Lucaciu: (18-5-2017 la 15:54)

  Robert Mueller, fostul director al FBI, numit miercuri ca avocat special pentru investigațiile privind interferențele rusești în alegerile din 2016, își începe slujba cu ore și buget nelimitat…

  Dacă un procuror special este ales sa investigheze probleme in Casa Alba, acest lucru poate atenua spiritul. Aceasta face viața mai complicată pentru oamenii care sunt complet nevinovați

  Dacă cineva este vinovat, evident că situatia este mult mai dificilă. Oamenii sunt pusi in situatii stresante, indiferent de ce au făcut și încălcările pe care ei le-au comis vor fi dezvăluite.
  Presiunea nu se va limita doar la personalul superior. Din partea celor care lucreaza in birouri, existența unui procuror special înseamnă a răspunde sarcinilor urgente care nu au nimic de-a face cu activitatea curentă a președinției.
  Cheia a fost aceea de a avea o echipă dedicată să se ocupe de [consilierul independent], astfel încât restul administrației să se poată concentra asupra muncii reale. Usor de spus, dar greu de facut.
  Situatia la Casa Alba, va fi o distragere enorma. Atita timp cit norii atirna peste presidentie, devine mult mai dificil de functonat intr-un astfel de mediu.

  Daca cineva din Casa Alba are macar o idee de a furniza dovezi, TREBUIE sa se consulte mai intii cu un avocat propriu.
  Ex: fostul manager de campanie al lui Trump, Paul Manafort, a cărui activitate în Ucraina va fi investigata, are un avocat. Deasemenea, fostul consilier al securității naționale al Casei Albe, Michael Flynn, care, săptămâna trecută, a primit o citație din partea Comitetului de Informații al Senatului.
  Secretarul de presă al Casei Albe, Sean Spicer, miercurea trecuta, înainte de anunțul știrilor despre Mueller – a respins o întrebare dacă Trump însuși intenționeaza să angajeze un avocat personal care să îl reprezinte în ancheta în curs.
  Michael Cohen, avocatul personal al lui Trump, a răspuns într-un interviu telefonic: „Nu știu dacă a luat o decizie completă. Există mai mulți factori atenuanți. ”

  Mii de documente relevante, comunicatii personale, pot lua dimensiuni enorme si staff-ul Casei Albe se îngrijorează dacă cuvintele lor pot fi interpretate greșit sau folosite împotriva lor în mărturia juraților
  Situatia în Casa Albă a președintelui Donald Trump este pe cale să devină mult mai grea, pentru un timp destul de lung.

  Note to Victor Manta: Victor, do you always feel compelled to make irrelevant comments? Te-am intrebat alta data, daca este cineva linga tine cu un revolver indrepatat spre tine, care te forteaza sa raspunzi la comentarii?
  This is a rhetorical question!

 • Victor Manta: (18-5-2017 la 16:27)

  @Wanda

  > Note to Victor Manta: Victor, do you always feel compelled to make irrelevant comments? Te-am intrebat alta data, daca este cineva linga tine cu un revolver indrepatat spre tine, care te forteaza sa raspunzi la comentarii?
  This is a rhetorical question!

  Întrebarea ta nu este câtuşi de puţin retorică, deoarece îmi este adresată direct şi personal, motiv pentru care răspund la ea.

  Nu, nu este nimeni care mă forţează să comentez, sau nu, orice ar fi. De unde ţi-a venit această idee stranie? M-am plâns eu că trebuie să comentez neapărat ceva? Nu, drept care constat că ai lansat un ieftin şi transparent atac la persoană.

  Eu am scris că: „De altfel Trump a făcut până acum o mulţime de lucruri, bune sau rele …”. Ai răspuns (?) cu o întreagă poliloghie care nu are nici cea mai mică legătură cu observaţia mea, dar nu te-a răbdat inima să nu adaugi o înţepătură la adresa mea, complet irelevantă pentru lucrurile pe care le-ai relatat.

 • Wanda Lucaciu: (18-5-2017 la 16:49)

  ” M-am plâns eu că trebuie să comentez neapărat ceva? Nu, drept care constat că ai lansat un ieftin şi transparent atac la persoană.” Please do not play the victim! Nu te-am atacat, ci numai am facut un comentariu la „Mă îndoiesc că Trump citeşte ceea ce apare pe ACUM, deci cele scrise de tine au caracter de lozincă (slogan).

 • Victor Manta: (18-5-2017 la 17:24)

  @Wanda

  > Please do not play the victim!

  Nici vorbă, ci doar arăt că eşti un comentator emoţional, care uită uneori prea uşor de principiile unei conversaţii civilizate.

  > Nu te-am atacat, ci numai am facut un comentariu la „Mă îndoiesc că Trump citeşte ceea ce apare pe ACUM, deci cele scrise de tine au caracter de lozincă (slogan).

  Unde în comentariul tău te referi la critica mea a sloganului ce-ţi aparţine: „MR PRESIDENT! GET BACK TO WORK! You promised a lot and until now you did NOTHING!”? Şi unde te referi la obiecţia mea, documentată, că Trump a făcut foarte multe lucruri de când este în funcţie, fie ele bune sau rele?

  Nu te referi nicăieri, drept care îmi menţin părerea că atitudinea ta faţă de Trump şi isprăvile sale este extrem de emoţională („imbecil”, etc). Acest lucru apare cât se poate de clar în comentariile tale, în special atunci când eu pun afirmaţiile tale exagerate sub semnul întrebării.

  Eu am impresia că tu îl confunzi pe „a face ceva” cu „a face ceva ce zic eu că e bine”, care sunt evident lucruri complet diferite.

 • Nicu Adrian Udriște: (19-5-2017 la 11:08)

  Și mai este ceva, (foarte) important. Președintele SUA intră în faza finală a campaniei electorale după un lung proces de analize, de filtre, interne (ale partidului care îl susține), apoi externe. Este absurd să crezi că în faza finală intră oricine, fără să fie analizat, cel puțin în faza a doua, de instituții precum FBI ori de CIA. A crede că Trump a ajuns să fie susținut de republicani drept cel mai bun candidat așa, în ultima clipă și fără analize anterioare, este o naivitate, ca să nu folosesc epitete mai dure. Ca atare, este naiv să credem că Trump a apărut așa, brusc, pe nepusă masă și în răspăr de sprijinul democraților, fără un anume scenariu. Că acest scenariu a fost bun sau rău este altă poveste. Poate a fost, poate nu a fost, nu știu, este treaba republicanilor și a poporului american să judece.
  Este, cred, relevant că, la nici 4 luni de la preluarea oficială a mandatului, se propune declanșarea procedurii de impeachment. Joc politic? Propagandă democrată? Nu știu, dar s-a propus oficial. e bine? e rău? Nici asta nu știu. Presupun că d-l Manta are deja un răspuns clar, chiar și unul culinar.

 • Nicu Adrian Udriște: (19-5-2017 la 11:09)

  Corectură: „… în răspăr de sprijinul republicanilor” [nu democraților], m-a luat deștiul pe dinainte, căci „democrat” are conotație și generică și specifică SUA.

 • Victor Manta: (19-5-2017 la 13:39)

  @Nicu Adrian Udriște

  > Este, cred, relevant că, la nici 4 luni de la preluarea oficială a mandatului, se propune declanșarea procedurii de impeachment. … Nu știu, dar s-a propus oficial. … Presupun că d-l Manta are deja un răspuns clar, chiar și unul culinar.

  Mersi că m-aţi menţionat.

  Nu văd cum aş putea să am un răspuns, culinar sau nu, la ceva cu care nu sunt la curent. Permiteţi-mi să vă întreb cine/ce, unde şi sub ce formă a „propus oficial” „declanșarea procedurii de impeachment”?

  Câteva linkuri către surse serioase mi-ar da posibilitatea să comentez acest breaking news. O căutarea de-a mea pe Google cu „impeachment procedure trump” n-a dat nici un rezultat concret, dar poate că trebuie căutat altfel. TIA.

  Pentru ca să avem clar în faţa ochilor despre ce vorbim:

  Article II § 4 of the Constitution provides as follows: „The President, Vice President and all civil officers of the United States, shall be removed from office on impeachment for, and conviction of, treason, bribery, or other high crimes and misdemeanors.”

 • Nicu Adrian Udriște: (19-5-2017 la 20:48)

  @Victor Manta

  Despre ce vorbiți, de fapt? Nu m-am prins.

 • Victor Manta: (19-5-2017 la 23:25)

  @Nicu Adrian Udriște

  > Despre ce vorbiți, de fapt? Nu m-am prins.

  Reiterez întrebarea mea: Permiteţi-mi să vă întreb cine/ce, unde şi sub ce formă a „propus oficial” „declanșarea procedurii de impeachment”?

  Încerc să vă ajut să vă prindeţi. Spuneţi-mi vă rog care parte a întrebării mele nu vă este clară? Citatele dintre ghilimele vă aparţin.

 • Alexandru Leibovici: (20-5-2017 la 00:18)

  @Victor

  Îl întrebi pe dl. Nicu Adrian Udriște:

  > Permiteţi-mi să vă întreb cine/ce, unde şi sub ce formă a „propus oficial” „declanșarea procedurii de impeachment”?

  Degeaba întrebi, domnul NAU nu răspunde la asemenea întrebări meschine… Mai general, după dânsul „O părere nu trebuie argumentată, fiind părere” — © Nicu Adrian Udriște! Sau că este doar o „chestiune de percepţie” dacă există vreo diferenţă între cub şi sferă (tot © Nicu Adrian Udriște).

  Oricum, chestia cu impeachment era secundară în comentariul său. Principalul este afirmaţia că

  > Este absurd să crezi că în faza finală [a campaniei electorale americane] intră oricine, fără să fie analizat, cel puțin în faza a doua, de instituții precum FBI ori de CIA… naivitate… scenariu…

  Cu formula „este absurd/naiv să crezi că…” se prefixează afirmaţii care sunt rodul unor iluminări subite, a unor revelaţii. N-ar fi însă prima dată pentru dl. Udrişte… Dânsul preferă să nu se încurce cu fapte, ele necesită ceva efort, iar în plus sunt şi o frână pentru revelaţii, iluminări, scenarii…

 • Victor Manta: (20-5-2017 la 13:00)

  @Alexandru

  > Mai general, după dânsul „O părere nu trebuie argumentată, fiind părere” — © Nicu Adrian Udriște! Sau că este doar o „chestiune de percepţie” dacă există vreo diferenţă între cub şi sferă (tot © Nicu Adrian Udriște). … Dânsul preferă să nu se încurce cu fapte, ele necesită ceva efort, iar în plus sunt şi o frână pentru revelaţii, iluminări, scenarii…

  Este o caracterizare bună a gândirii d-lui Udrişte. Aş adăuga la aceasta şi tendinţa sa de a folosi ACUM ca pe o platformă unidirecţională, de propagare a ideilor proprii, desconsiderând sau ignorând reacţiile, întrebările, opiniile celor care comentează spusele sale.

  > Degeaba întrebi, domnul NAU nu răspunde la asemenea întrebări meschine…

  Aşa este, degeaba. Faptul că dl. Udrişte are subit momente în care afirmă cu insistenţă că nu înţelege lucruri foarte simple merge pe aceeaşi direcţie, aceea de a se descotorosi de întrebările devenite jenante.

 • Wanda Lucaciu: (30-5-2017 la 17:17)

  Citeva cuvinte descriu aceasta situatie:
  narcissist, egomaniac, no diplomacy, bully
  Otherwise he is a nice guy 🙁

  https://www.theguardian.com/us-news/video/2017/may/25/trump-appears-to-push-aside-montenegro-pm-at-nato-photocall-video?CMP=share_btn_link

 • Wanda Lucaciu: (1-6-2017 la 19:45)

  Trump is pulling the U.S. from Paris Agreement

  Trump a fost informat de către propriii consilieri sa nu ne retragem din acest accord si multe companii americane l-au sfatuit pe presedinte sa nu ne retragem, DAR el nu asculta de nimeni! Sint doua tari care au respins acest accord: Siria si Nicaragua.
  https://www.yahoo.com/news/trump-pulling-u-s-paris-agreement-193701009.html?.tsrc=fauxdal

 • Alexandru Leibovici: (1-6-2017 la 20:37)

  @Wanda

  > Trump … nu asculta de nimeni!

  Ascultă, cum să nu! Şi anume de cei care l-au sfătuit să se retragă.

  Tu eşti pentru? Contra? De ce da sau de ce nu?

 • Wanda Lucaciu: (2-6-2017 la 02:29)

  Președintele Trump a snobit multi dintre cei mai mari, gigantici Chief Executives Officers (CEO)din Statele Unite, cind a semnat retragerea din Paris accord.

  Giganti , printre care se numera : Exxon (XOM), Dow, General Electric (GE), Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) si Alphabet (GOOGL), au cerut ca Trump sa respecte acordul pe care aproape toate celelalte tari din lume l-au semnat. CEO-ul Tesla (TSLA), Elon Musk, a declarat că va renunța sa ramina consilier informal al Casei Albe.

  In schimb, muncitorii din minele de carbuni si alti someri muncitori, l-au aplaudat pe presedinte, pentru decizia de a iesi din pactul „2015 Paris climate agreement”

  Dupa ce a semnat „demisia” din pactul „2015 Paris climate agreement”, Trump a tinut o sedinta la Casa Alba, in care a spus ca el va fi pentru re-intrarea in acest acord, daca anumiti termini pot fi schimbati (nu a dat nici un detaliu la care termini se refera). Aceasta ultima „decizie” a fost probabil , sa-i imbuneze pe gigantii CEO si in acelasi timp sa arate ca se tine de cuvint la promisiunile facute in timpul electiei.

  Parerea mea este ca Trump joaca cu fundul pe doua (sau mai multe) luntre.

 • Alexandru Leibovici: (2-6-2017 la 04:33)

  @Wanda

  > Parerea mea este ca Trump joaca cu fundul pe doua (sau mai multe) luntre.

  Să mai încerc o dată: tu eşti pentru (Acordul de la Paris şi participarea SUA)? Eşti contra? De ce pentru sau de ce contra?

 • Nicu Adrian Udriște: (2-6-2017 la 06:58)

  În urmă cu aproximativ 30–40 de ani, părerea specialiștilor era că vremea este într-un proces de răcire. În ultimii ani, părerea este contrară, că se încălzește. Și atunci și acum părerile sunt justificate, deoarece ele se bazează pe analize statistice și pe observații meteorologice. Problema este, așadar, „tehnică”, în sensul că se bazează pe date științifice. Acum, față de acum 30–40 de ani, aparatele sunt mai sofisticate, mai precise. Ipoteza că, în ultimii ani, avem de-a face cu o manipulare politică a chestiunii încălzirii~răcirii nu este nouă, o susținea vehement fostul președinte ceh Václav Klaus, reacția cehilor fiind nervoasă împotriva unei asemenea păreri, care nu se baza decât pe opinia unui om. Să mai spun că, în perioada aprox. 10.000–8000 î.e.n., deci cu aprox. 12.000 de ani în urmă, vremea a cunoscut un proces de răcire, urmat de „explozia de civilizație” din Fertila Semilună.
  Acordul de la Paris vine după reuniunea de la Copenhaga, ambele fiind acorduri politice, în sensul că implică statele ca entități politice, bazate însă pe niște date „tehnice”, pe niște măsurători în care cuvântul de bază îl au specialiștii. Ca atare, nu se pune prpblema că „ții cu acordul de la Paris” ca și cum ții cu Steaua când joacă cu Dinamo și urli când Steaua bagă gol sau invers.
  Faptul că Trump se opune acestui acord se bazează, eventual, pe niște analize. Nu știu care sunt acestea, nu le-a publicat, nu le-a analizat (eu nu cunosc așa ceva, poate există și nu știu eu. Trump introduce în politica mondială imprevizibilitatea, declarațiile contradictorii („NATO is obsolete” pentru ca, după întâlnirea cu Stoltenberf, să o întoarcă la 180 de grade, nu mai e așa; mutăm ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim, nu o mai mutăm, mai stăm un pic etc..) Decizia lui Trump pare, mai degrabă, o încercare ca SUA să preia inițiativa. Trump spune că, respingând acordul, SUA va începe noi negocieri. Nu ne-a spus în ce ar consta, ce ar fi rău în actualul acord, ce ar trebui schimbat etc. „Make America great again” (de unde ar rezulta că acum America stă rău de tot) implică un rol de leader mondial, inclusiv în privința Acordului de la Paris. Bizar este faptul că Trump dorește „America great again”, dar fără să mai implice cheltuielile aferente, vrea să fie lider în NATO, dar să nu mai plătească așa mult, să fie lider mondial, dar izolat, cu un mare și lung zid spre Mexic… Toate acestea denotă, mai degrabă, ezitări, nehotărâre, o anume teamă că SUA nu mai controlează situația, de aici tot felu de declarații ciudate, incoerente, imprevizibile. Poate fi o tactică. A nu fi previzibil poate avea anumite avantaje, greu de spus. Derutarea adversarului (care e acela? U.E.? Rusia? și unii și alții? toată lumea?…) este, într-adevăr, o tactică. Care ar fi aceea nu se știe… Dv. știți?

 • Alexandru Leibovici: (2-6-2017 la 14:03)

  Recomand celor interesaţi de scandalul retragerii SUA din Acordul de la Paris şi citeacă acest articol apărut relativ recent pe ACUM:

  Ce ar fi necesar pentru a demonstra realitatea încălzirii globale

 • Wanda Lucaciu: (2-6-2017 la 17:22)

  @ Alex Leibovici

  Nu gasesc ca este importanta parerea mea despre „global warming”, daca support teoria sau nu!
  Cert este ca Trump is „making waves” numai pentru ca sa arate ca EL ESTE PRESEDINTELE STATELOR UNITE! Este o manevra din partea lui, care nu serveste la nimic, ci instigheaza.

  Daca intradevar el este impotriva acestul accord, ar fi trebuit sa aduca dovezi stiintifice si asa cum a spus in sedinta de la Casa Alba, sa schimbe anumiti termini, inaintre de a se retrage din accord.

  Trump este impulsiv, vorbeste inainte sa gindeasca, si rezultatele decizilor lui, pot fi daunatoare pentru SUA si aliati.

  In engleza se spune: we do not need to play nice, but we need to play fair El nu face nici una , nici alta.

 • Alexandru Leibovici: (2-6-2017 la 20:39)

  @Wanda

  > Trump is „making waves” numai pentru ca sa arate ca [etc.]

  Nu găsesc că sunt importante motivaţiile personale ale lui Trump, mai ales că asupra lor nu putem decât să speculăm.

  Dar Trump a scos SUA din Acordul de la Paris pentru reducerea emissilor de CO2, şi atunci este important de ştiut dacă este o treabă bună sau nu (indiferent de motivele lui), dacă aduce ceva sau nu, adică dacă ipoteza îmcălzirii globale antropogene este sau nu adevărată.

  Mă gândesc că

     Ce ar fi necesar pentru a demonstra realitatea încălzirii globale

  este oricum util de citit, precum şi noul articol care tocmai a apărut despre iminentul sfârşit al lumii cauzat de încălzirea globală.

 • Wanda Lucaciu: (2-6-2017 la 21:16)

  @ Alex Leibovici

  „Nu găsesc că sunt importante motivaţiile personale ale lui Trump, mai ales că asupra lor nu putem decât să speculăm.”

  Cind avem de a face cu o persoana egomaniaca de tipul lui Trump, la baza decizilor lui de a iesi din accord este clar(pentru mine si pt multi ca mine) ca a facut-o „to flex his muscles”.

  De a iesi din acest accord, ar fi avut sufficient timp sa studieze pro si contra, sa se sfatuiasca cu consilierii lui (mai ales fiica lui care crede in global warming) si sa decida anumiti termeni pentru care ar ramine in Paris accord .

  Alex, in loc sa ma intrebi pe mine daca sint pro sau contra global warming, ar fi mai bine daca Trump ar raspunde la aceasta intrebare si sa dea dovezi. El inca nu s-a exprimat.

  Ca sa-ti satisfac curiozitatea, eu nu cred ca avem global warming. Faptul ca avem enorm de multa pollution, este evident. Daca polutia contribuie la global warming, s-ar putea, dar nu cred ca face mare diferenta in temperatura globului.

 • Alexandru Leibovici: (2-6-2017 la 21:41)

  @Wanda

  > … eu nu cred ca avem global warming.

  Prin urmare, după tine, restricţiile şi costurile impuse de Acordul de la Paris sunt inutile. Iar orice ţară care vrea să evite costurile inutile ar trebui să iasă din acord.

  Am înţeles corect?

 • Wanda Lucaciu: (3-6-2017 la 02:12)

  @Alex Leibovici

  „Iar orice ţară care vrea să evite costurile inutile ar trebui să iasă din accord”

  Felul cum Trump a procedat este nediplomatic!!!! Si-a lasat o portita sa re-intre in accord cu anumite schimbari.

  Ca in fiecare decizie, fie ea personala , sociala, politica, internationala, trebuie sa examinezi toate posibilitatile, sa definesti pro si con, si sa avansezi conditii in care arati ca vei ramine in accord, daca aceste conditii sint indeplinite.
  In schimb, el (Trump) s-a retras din accord si va propune anumiti termeni care daca sint acceptate, SUA va reintra in accord.

  Put the cart before the horse!

  In ce priveste , faptul ca eu nu cred in global warming, este irrelevant! Nu sint documentata in stiinta ecologica, nu pretend sa fiu global warming scientist. Therefore, my opinion, is based on what I read in the papers. THIS DOES NOT MAKE ME AN EXPERT!
  I objected about his lack of diplomacy!

 • Nicu Adrian Udriște: (3-6-2017 la 07:18)

  Cel mai interesant, să spunem elegant, fenomen al ultimilor 2–3 ani este mutarea discursului dreptei tradiționale din SUA și din UK spre extrema dreaptă. Oricât ar dori cineva să escamoteze discursul, „make America great again” este un slogan din categoria „Deutschland über alles”. Mai atenuat, dar tot bătând spre extrema dreaptă, este discursul Theresei May și al său neo-izolaționism suficient de bizar pentru a conduce la, cel puțin, derută ideologică. Este și motivul pt care partenerii europeni ale celor două puteri anglofone nu prea pricep mare lucru, iar mulți sunt de-a dreptul supărați și o și declară, fie brutal, fie voalat.
  Deocamdată, vorba Anei Blandiana, îmi pun aplauzele în sertar și aștept, spectacolul pare abia la început.

 • Sfartz Pincu: (3-6-2017 la 07:42)

  @ Wanda Lucaciu

  Aveţi dreptate să nu credeţi în „global warming” !

  Am verificat prin calcule destul de laborioase (cu care nu vreau să plictisesc cititorii care au uitat sau nu ştiu termotehnică şi termodinamică), deci am calculat cu câte grade Kelvin se va încălzi apa oceanelor în fiecare an la arderea celor 4 miliarde de tone de cărbune de pe întreg globul în fiecare an, şi – surpriză mare – este că mi-a rezultat că pentru a se încălzi apa oceanelor (până la adâncimea apei de 300m, cât se consideră doar apele de suprafaţă !) cu doar un grad, vor trebui să treacă … 50 de milioane de ani! (mai exact-50.237.500 de ani!). Deci sperietoarea cu „încălzirea globală” – ca atare a planetei, nu are efect imediat, ea este valabilă doar dacă „planetă verde” nu ar mai absorbi aceiaşi cantitate de bioxid de carbon şi nu ar mai produce aceiaşi cantitate de oxigen.

  În evoluţia Terrei, oxigenul a variat mult faţă de concentraţia actuală medie de 21%-a fost şi mai mică şi mai mare, după cum a evoluat „verdeaţa” planetei – în anumite perioade concentratia de oxigen in aer a atins şi 30%-când cu saurienele, dar şi cu o vegetaţie uriaşă.

  Sunt convins ca cel putin Domnii Manta si Leibovici au intrebari de natura tehnica, asa ca le astept!

 • Alexandru Leibovici: (3-6-2017 la 10:05)

  @Sfartz Pincu

  Deci calculele dv. arată că dacă se încălzeşte direct apa oceanelor cu arderea cărbunelui extras, atunci sunt necesari 50 de milioane de ani pentru a o încălzi cu 1 grad.

  După mine, singura concluzie care se poate trage de aici este că fenomenul observat al încălzirii oceanelor (să presupunem că este real) nu poate fi explicat prin acest mecanism, adică prin ceva de genul încălzirii apei cu căldura rezultată din arderea cărbunelui.

  Sau dv. aţi făcut calculele presupunând un cu totul alt mecanism, mult mai indirect? Care este acela? Şi încă ceva: este acest mecanism acelaşi cu cel presupus de cercetătorii din domeniu?

 • Nicu Adrian Udriște: (3-6-2017 la 10:16)

  Încă și mai aproape, ca stil și ca ideologie, de „Make America great again” este sloganul României Mari din perioada se de glorie cu Vadim Tudor: „vom fi iar ce-am fost și mai mult decât atât”, We shall be what we were, and even more.
  Nu-i așa că i-ar plăcea lui Trump?

 • Wanda Lucaciu: (3-6-2017 la 15:29)

  @ Nicu Adrian Udriște

  Very funny! Eu i-as propune lui Vadim Tudor sa-l dea in judecata pe Trump pentru plagiarism. 🙂

 • Victor Manta: (3-6-2017 la 19:33)

  @Nicu Adrian Udriște

  > Încă și mai aproape, ca stil și ca ideologie, de „Make America great again” este sloganul României Mari din perioada se de glorie cu Vadim Tudor: …

  Să rămânem la SUA:

  „It was first used in President Ronald Reagan’s 1980 presidential campaign, when the United States was suffering from a worsening economy at home marked by stagflation.he slogan to stir a sense of patriotism among the electorate. The slogan was also used by former President Bill Clinton in his 1992 presidential campaign, although he later criticized the phrase as being a racist dog whistle during the 2016 election (adică a lui D. Trump – vm).”

  https://en.wikipedia.org/wiki/Make_America_Great_Again

  @Wanda

  > Very funny! Eu i-as propune lui Vadim Tudor sa-l dea in judecata pe Trump pentru plagiarism. ????

  Ce este funny la toţi aceşti plagiatori ai lui Reagan? Apropo de propunerea ta, Vadim a decedat în 2015.

 • Wanda Lucaciu: (3-6-2017 la 19:52)

  @ Victor

  Habar n-am avut despre Vadim Tudor! Am citit citeva rinduri din biografia lui, si m-am lamurit. 🙁
  Din pacate, trebuia sa decedeze, in 1949.

 • Victor Manta: (3-6-2017 la 20:34)

  @Wanda

  > Din pacate, trebuia sa decedeze, in 1949 (Vadim Tudor – vm).

  De mortuis nihil nisi bonum, aşa cum zice proverbul cel vechi, aşa că nu mai zic nimic…

 • Victor Manta: (4-6-2017 la 02:12)

  @Wanda

  > Felul cum Trump a procedat este nediplomatic!!!! Si-a lasat o portita sa re-intre in accord cu anumite schimbari.

  Ce nu este diplomatic în aceasta? Mie mi se pare că este tocmai pe dos. A întâlnit nişte lideri mondiali, nu s-au înţeles, drept care Trump a retras SUA din Acord, lăsând însă o portiţă întredeschisă pentru viitoare negocieri.

  > … el (Trump) s-a retras din accord si va propune anumiti termeni care daca sint acceptate, SUA va reintra in accord.

  Este tocmai ce ziceam. Să nu uităm că nu Trump a fost cel care a semnat intrarea SUA în acest acord, scump pentru cei taxaţi din SUA şi foarte puţin util pentru reducerea poluării ţării, ci predecesorul său Obama.

 • Wanda Lucaciu: (4-6-2017 la 22:13)

  @ Victor Manta

  „Felul cum Trump a procedat este nediplomatic!!!! Si-a lasat o portita sa re-intre in accord cu anumite schimbari.”
  Ai neglijat sa citesti atent ceea ce am scris:
  HE PUT THE CART BEFORE THE HORSE!

 • Victor Manta: (4-6-2017 la 22:48)

  @Wanda

  > Ai neglijat sa citesti atent ceea ce am scris: HE PUT THE CART BEFORE THE HORSE!

  Câtuşi de putin, am citit cu atenţie. În româneşte se spune, de altfel, ceva foarte asemănător: a pune carul înaintea boilor.

  Cum ai ajuns la această concluzie (de neglijare) din cele scrise de mine?

 • Victor Manta: (7-6-2017 la 12:11)

  O surprinzătoare idee ecolo-protecţionistă

  După ce a anunţat retragerea SUA din Acordul de la Paris referitor la schimbarea climatică, preşedintele Trump ar fi propus ca zidul despărţitor între SUA si Mexic, pentru care îi lipseşte finanţarea, să fie acoperit cu panouri solare.

  Detaliile planului sunt încă neclare, dar veniturile realizate din vânzarea energiei electrice generate de panouri ar putea reduce considerabil costurile legate de construirea zidului. Sursa.

  Sunt evidente potenţialele complicaţii politice pentru cei care sunt împotriva lui Trump şi a zidului, dar pentru folosirea lărgită a energiei solare. Extinsa zonă sudică a SUA se pretează apriori bine la folosirea panourilor solare.

 • Wanda Lucaciu: (7-6-2017 la 15:35)

  …”preşedintele Trump ar fi propus ca zidul despărţitor între SUA si Mexic, pentru care îi lipseşte finanţarea, să fie acoperit cu panouri solare.”

  O idee exceptionala!

 • Victor Manta: (7-6-2017 la 17:20)

  @Wanda

  > O idee exceptionala!

  Am nişte îndoieli. Dacă zidul ar fi arătat ca Marele Zid Chinezesc, pe care pe porţiuni pare-se că poate circula o maşină, atunci ar fi posibilă realizarea ideii prin instalarea pe partea de sus, orizontală, a panourilor.

  Cum însă am văzut o idee practică de zid care consta din panouri înalte, dar nu foarte adânci, aceasta ar duce la instalarea panourilor solare pe pereţii verticali, ceea ce nu pare ideal pentru captarea fluxului luminos.

  De fapt nu mă pricep la acest domeniu şi poate că există soluţii bune.

 • Wanda Lucaciu: (7-6-2017 la 21:46)

  Nici eu nu ma pricep! IDEEA ESTE BUNA si cu oamenii de stiinta in aceasta ramura, probabil ca se va gasi o modalitate.

 • Victor Manta: (8-6-2017 la 00:07)

  @Wanda

  > IDEEA ESTE BUNA si cu oamenii de stiinta in aceasta ramura, probabil ca se va gasi o modalitate.

  Ideea se va dovedi bună numai dacă va putea fi realizată. Dacă ai observat, panourile solare sunt aşezate de regulă concentrat, unele lângă altele, pentru a se scurta conexiunile între ele (care şi costă, şi produc pierderi). Un zid lung prezintă dezavantaje vizibile din acest punct de vedere.

  Mai rămâne şi intrebarea centrală dacă construcţia unui asemenea zid este în sine o ideea bună. Dacă în cazul Marelui Zid Chinezesc sau a zidului construit în Israel era vorba de a bloca pătrunderea unor duşmani, aici este vorba despre altceva, şi anume de a se bloca intrarea unor oameni care în marea lor majoritate îşi doresc o viaţă mai bună. Este o problemă mult mai spinoasă decât cea tehnică de dinainte şi poate mai importantă pentru comentatorii/cititorii de aici, dintre care mulţi au solicitat cândva, cu rezultate pozitive, ospitalitatea unor ţări libere.

 • Alexandru Leibovici: (8-6-2017 la 19:15)

  @Victor
  @Wanda

  Propunerea cu „zidul fotovoltaic” va avea, poate, un singur avantaj, iar acesta este politic: va câştiga câteva voturi în Congress din partea deputaţilor cu sensibilităţi ecologiste.

  În rest, „zidul fotovoltaic” va fi dublu nerentabil:

  – pentru că, în comparaţie cu o centrală fotovoltaică obişnuită, va necesita o ajustare foaaarte specială la zidul acela
  – pentru că energia fotovoltaică este nerentabilă (atunci când există alternative), motiv pentru care şi supravieţuieşte doar datorită subvenţiilor şi entuziasmului.

 • Victor Manta: (8-6-2017 la 22:38)

  @Alexandru

  > În rest, „zidul fotovoltaic” va fi dublu nerentabil: …

  Desigur. Bănuiesc că afirmaţia lui Trump că Mexicul va fi cel care va plăti pentru zid înseamnă de fapt că Trump are de gând să-i vândă acestei ţări energia electrică rezultată, la un preţ convenabil, deoarece va fi subvenţionată masiv, aşa cum e cutuma, de contribuabilul american.

 • Alexandru Leibovici: (8-6-2017 la 22:52)

  @Victor

  Wanda zice: „IDEEA ESTE BUNA”
  Victor zice: „Ideea se va dovedi bună numai dacă va putea fi realizată”

  Ideea poate fi realizată, cu toate acestea este O IDEE PROASTĂ, pentru că este dublu nerentabilă.

  Singurul posibil avantaj este politic – acela pe care l-am semnalat. Dar este dobândit la un preţ foarte mare. Dacă nu mă înşel, finanţarea zidului trebuie s-o aprobe congresul, şi nu cred că acesta va aproba o finanţare suplimentară substanţială pentru a satisface moftul unora cu energia „curată” fotovoltaică.

 • Victor Manta: (9-6-2017 la 00:00)

  @Alexandru

  > Ideea poate fi realizată, cu toate acestea este O IDEE PROASTĂ, pentru că este dublu nerentabilă.

  Aşa este, chiar dacă cuvântul „dublu” putea să lipsească.

  > Dacă nu mă înşel, finanţarea zidului trebuie s-o aprobe congresul, şi nu cred că acesta va aproba o finanţare suplimentară substanţială pentru a satisface moftul unora cu energia „curată” fotovoltaică.

  Congresul, sau cine o fi, a mai făcut-o, aprobând subvenţiile pentru folosirea energiei solare, ceea ce a dus la implementări ale ideii proaste. Aşa cum a făcut-o deja, aşa poate să o facă şi pentru zidul fotovoltaic.

  Republicanii ar vota propunerea pentru că zidul „protector” le surâde multora, iar democraţii din convingerea că e bine să fie promovată o energie „curată”, coûte que coûte.

  Pe aceasta se bazează de fapt, zic eu, „fitilul” lui Trump, ceea ce explică titlul meu iniţial: „O surprinzătoare idee ecolo-protecţionistă”.

 • Wanda Lucaciu: (9-6-2017 la 01:43)

  Astazi am ascultat depozitia fostului Director al FBI-ului, James Comey, in fata Senatului (Senate Intelligence Committee)

  Dintre toti senatorii, intrebările lui McCain au fost foarte confuze pentru Comey și pentru public

  McCain și-a folosit cele șapte minute pe o linie de întrebări, învinuind Comey pentru că are un „double standard” în ceea ce privește modul în care l-a tratat pe Trump versus fosta secretara de stat Hillary Clinton. McCain părea că dă vina pe Comey pentru că a ajuns la o concluzie cu privire la investigația închisă privitoare la Clinton și nu la investigația deschisă a Trump/Rusia

  Ancheta cu privire la e mail-urile lui Hillary Clinton nu a fost legată de ancheta continuă asupra modului în care Rusia a căutat să influențeze alegerile prezidențiale, dar Senatorul McCain a părut să le conecteze pe cele doua.

  Am cea mai mare admiratie pentru McCain pentru serviciul sau militar și participarea sa politică.
  Din pacate, astazi nu a fost bine pregatit.

 • Alexandru Leibovici: (9-6-2017 la 06:11)

  @Victor

  > cuvântul „dublu” putea să lipsească

  „Dublu nerentabil” înseamnă nerentabil din două puncte de vedere – cele pe care le-am enumerat

 • Victor Manta: (9-6-2017 la 12:21)

  @Wanda

  > Astazi am ascultat depozitia fostului Director al FBI-ului, James Comey, in fata Senatului (Senate Intelligence Committee).

  Eu am urmărit ieri, în direct la TV.

  > McCain și-a folosit cele șapte minute pe o linie de întrebări, învinuind Comey pentru că are un „double standard” în ceea ce privește modul în care l-a tratat pe Trump versus fosta secretara de stat Hillary Clinton.

  O acuzaţie care a rezultat în urma comportării diferite (zice McCain) a fostului şef al FBI-ului faţă de încălcările dovedite ale candidatei la preşedenţie H. Clinton, în raport cu unele doar bănuite ale lui D. Trump. Cercetările legate de Clinton au fost, după o serie de bâlbâieli, închise de FBI-ul condus de Comey, dar cele legate de Trump şi ai săi au continuat.

  Din ansamblul depoziţei nu am aflat ceva esenţial nou, aceasta şi deoarece Comey, pentru motive justificate, nu a putut să spună în public tot ce ar fi avut de spus.

  Am rămas cu ideea neliniştitoare că Comey a confirmat că a lăsat/făcut să se scurgă nişte informaţii nedestinate publicului către o anume presă.

 • Victor Manta: (9-6-2017 la 23:18)

  Referitor la lipsa de menţionare de către Trump a unui articol de bază din tratatul NATO la întâlnirea şefilor de state membre NATO, urmează o completare revelatoare, extrasă din conferinţa de presă care a urmat după întâlnirea Trump – Iohannis:

  When asked about how many countries in Russian region see the country as a threat, Trump says he’s „committing the United States to Article 5” of NATO on collective defense, which says „an attack against one Ally is considered as an attack against all Allies.”

  Alt lucru interesant, spus de Iohannis:

  Iohannis says Trump’s involvement in NATO showed participating countries that they need to step up their efforts.

  Sursa: http://www.foxnews.com/politics/2017/06/09/trump-romanian-president-klaus-iohannis-talk-at-joint-white-house-press-conference-live-blog.html

  De observat că Romania nu este nici ea pe lista ţărilor care dedică 2% din PIB efortului propriu de apărare.

 • Alexandru Leibovici: (1-9-2017 la 10:40)

  Primele 4 modele de zid (zidul SUA cu Mexicul) alese de autorităţile vamale şi de paza frontierelor pentru a fi testate NU conţin panouri fotovoltaice şi nici nu este prevăzut pentru a le putea accepta ulterior.

  Prototipurile sunt de 9 metri lungime şi 9 metri înălţime, din beton, şi costă 500’000 dolari bucata.

  Se mai aşteaptă pentru testare încă vreo patru modele, dar nu din beton, ci mai mult sau mai puţin transparente – probabil din motive estetice.

  Montarea şi testarea prototipurilor va dura mai multe luni. Pentru acest an nu există bani pentru altceva decăt achiziţionarea şi testarea prototipurilor.

  Alte detalii – aici.

 • Wanda Lucaciu: (1-9-2017 la 15:08)

  @Alex

  Sint curioasa cine va plati pentru acest „zid”? Trump ne-a promis ca Mexico va plati. Presedintele Mexicului a spus ca nu va plati. Trump insista ca da.

  Il cred pe Trump. tot asa de mult cum l-am crezut pe presedintele Clinton cind a spus” I did not have sex with that woman” 🙂

 • Alexandru Leibovici: (1-9-2017 la 15:42)

  @Wanda

  > Il cred pe Trump. tot asa de mult cum l-am crezut pe presedintele Clinton cind a spus” I did not have sex with that woman”

  Poate să fi fost adevărat; depinde de ce înseamnă „having sex” şi „I” 😉

  Cu Trup tot aşa: va depinde de ce se înţelege prin „a plăti pentru” şi prin „cine” 😉

 • Wanda Lucaciu: (1-9-2017 la 16:12)

  Scuza-ma Alex, dar numele presedintelui Statelor Unite nu se scrie TRUP ci TRAP 🙂

 • Alexandru Leibovici: (1-9-2017 la 17:29)

  @Wanda

  Am corectat 😉

 • Victor Manta: (1-9-2017 la 18:33)

  @Alexandru

  > Primele 4 modele de zid (zidul SUA cu Mexicul) alese de autorităţile vamale şi de paza frontierelor pentru a fi testate NU conţin panouri fotovoltaice şi nici nu este prevăzut pentru a le putea accepta ulterior.

  Amintesc, deoarece discuţia despre zid în acest fir a avut loc mai demult, că este vorba despre panouri solare, cu care ar fi fost vorba să fie împrejmuit zidul. Scopul ar fi fost să se producă şi vinde energie electrică, aceasta pentru a mai reduce costurile construirii şi întreţinerii zidului. Aparent această idee discutabilă a fost abandonată.

  > Prototipurile sunt de 9 metri lungime şi 9 metri înălţime, din beton, şi costă 500’000 dolari bucata.

  Este vorba despre costurile totale ale proiectării şi realizării pentru fiecare protitip în parte. În cazul în care firmele vor primi comenzile pentru multe panouri, costurile totale pentru prototip se repartizează de obicei pe toate panourile livrate.Dacă doriţi să scrieţi comentariul dv. cu diacritice: prelungiţi apăsarea tastei literei de bază. Apoi alegeţi cu mouse-ul litera corectă (apare alături de mai multe variante) şi ridicaţi degetul de pe litera de bază. Încercaţi!

Reguli privind comentariile

 
Citește articolul precedent:
Am ieşit în lumină!

Îmi amintesc marşul spre Democraţie în iarna anului 1989 într-un peisaj gri şi apăsător. Coloana se mişca precum un miriapod...

Închide
3.215.16.238