caractere mai micireseteazacaractere mai mari

Cele mai recente contributii la rubrica Marturii 

Caiet documentar procesul comunismului – apărut sub egida Fundaţiei Horia Rusu (5)

de (12-6-2006)

MASS MEDIA ŞI PROCESUL COMUNISMULUI

Autoare: Irina Siminenco*

De-a lungul timpului, principalul argument adus de reprezentanţii societăţii civile în favoarea condamnării comunismului a fost de ordin moral: datoria morală în faţa victimelor represiunii comuniste şi necesitatea impunerii principiilor democratice în ceea ce priveşte aplicarea legii şi stabilirea adevărului reprezintă cele mai importante elemente ale luptei duse pentru judecarea unui proces al comunismului încă din 1990.
Publicaţii precum 22 – revistă editată de Grupul pentru Dialog Social”, România Liberă a lui Petre Mihai Băcanu sau Memoria lui Banu Rădulescu reprezintă doar câteva din susţinătorii lustraţiei în sfera mass media.

22. An 1, nr. 11, 30 martie 1990 – Împotriva privilegiaţilor vechiului regim

„Înlăturarea dictaturii nu este însă suficientă […] e necesară îndepărtarea din posturile de conducere a tuturor celor care, făcând parte din categoria privilegiaţilor vechiului regim, s-au făcut vinovaţi de abuzuri şi corupţie, ameninţând însăşi existenţa poporului român. […]. E de condamnat modul în care actualul regim a menţinut în funcţie, uneori chiar avansând privilegiaţi ai vechiului regim, invocând competenţa şi experienţa acestora […]. Nu vom rezolva nimic dacă vom menţine vechile structuri.”

22. An 1, nr. 13, 13 aprilie 1990

„Noi, subsemnaţii, în virtutea aderării noastre la Proclamaţia de la Timişoara, cerem Consiliului Provizoriu de Uniune Naţională adoptarea următorului text din punctul 8 al amintitei proclamaţii ca amendament la legea electorală:
Se interzice pentru primele trei legislaturi consecutive candidatura pe orice listă, în alegerile centrale şi locale, a foştilor activişti comunişti şi a foştilor ofiţeri de securitate. De asemenea, se interzice foştilor activişti ai PCR candidatura, pe aceeaşi perioadă, la funcţia de Preşedinte al României. ”

22. An 1, nr. 14, 20 aprilie 1990

„5. Cerem publicarea în presă a listelor informatorilor şi colaboratorilor Securităţii, pe întreprinderi şi instituţii. Să-i cunoaştem, să-i judecăm moral, să-i iertăm şi să le dăm posibilitatea de a se reabilita.”

Fragmentul de mai sus reprezintă o parte a unui Memoriu către Consiliul Provizoriu de Uniune Naţională şi Guvernul României iniţiat de Societatea Timişoara, Societatea Europa, Asociaţia Tot Banatu-i Fruncea, Confederaţia 16 Decembrie. Argumentul moral primează, reconcilierea fiind posibilă doar după identificarea vinovaţilor. Se observă distincţia ierarhică a indivizilor acuzaţi.

22. An 1, nr. 16, 4 mai 1990 – Timişoara: fără violenţă. Memoriu-protest

„În virtutea Punctului 8 din Proclamaţia de la Timişoara cerem retragerea pe o perioadă de 10 ani din viaţa politică a ţării a fostei nomenclaturi comuniste. Activiştii partidului şi foştii ofiţeri de Securitate au reuşit trista performanţă de a duce România până la mizerie şi genocid. Tot ei se pretind astăzi cei mai capabili să ne guverneze. Răspunderea pe care o purtăm faţă de copiii şi nepoţii noştri ne sileşte să nu le mai lăsăm pe mână destinul ţării. […] De aceea, Punctul 8 al Proclamaţiei de la Timişoara conţine în el nodul gordian al Revoluţiei române. Dacă foştii activişti şi foştii securişti acceptă să se retragă din viaţa politică a ţării, dedicându-se profesiilor de bază, atunci în România s-a petrecut într-adevăr o revoluţie, întrucât poporul a reuşit să înlăture de la putere categoria socială vinovată de declanşarea revoltei.”

Un nou tip de argument apare, astfel: necesitatea lustraţiei ca mijloc de legitimare a Revoluţiei şi a necesităţii Revoluţiei.

„Refacerea societăţii româneşti nu este posibilă fără ca mandatarii sistemului, cei care s-au făcut expresia vie a totalitarismului, să nu fie înlăturaţi din posturile lor de decizie. Aceşti oameni suficient de numeroşi trebuie integraţi în societatea română. Lucrul acesta trebuie înţeles de toată lumea: e nevoie de reconciliere naţională, inclusiv cu mandatarii vechiului regim.[…] Punctul 8 – referindu-se la foştii activişti, include în mod automat pe Iliescu. […] Mi se pare aproape o chestiune de moralitate să nu elimini un astfel de om din viaţa politică şi eu unul aş accepta o excepţie la Punctul 8 al Proclamaţiei de la Timişoara. Cu valoare de simbol.”

Afirmaţia aparţine domnului Gabriel Andreescu în articolul Ca să fii credibil pentru viitor… trebuie sa fi fost credibil în trecut.

22. An 1, nr. 17, 11 mai 1990

„Diversiunea, minciuna şi denigrarea sunt armele dintotdeauna ale comunismului. […] Cei care s-au făcut vinovaţi de atrocităţi, de crime, trebuie să-şi primească pedeapsa. […] Cei care au contribuit direct, în aparatul de represiune, la brutalizarea oamenilor, trebuie să plătească în justiţie.”

Fragmentul face parte dintr-un interviu luat domnului Ticu Dumitrescu. Măsurile care trebuie luate sunt de o natură mai radicală, tonul mai imperios. Chestiunea morală este înlocuită de elementul punitiv. Perspectiva necesităţii unei pedepse apare şi într-un interviu acordat de către domnul Sergiu Nicolaescu:

22. An 2, nr. 9, 8 martie 1991 – Crimă împotriva umanităţii

„Procesul comunismului e un proces foarte amplu. Scopul principal este să existe o clarificare definitivă asupra a ceea ce a însemnat comunismul în ţara noastră, răspunderile care le-au avut cei care au fost angrenaţi în sistemul comunist. […] Găsesc normal ca o ţară democrată să aibă partid comunist, dar să-l înfiinţeze nişte idealişti, care nu s-au compromis, nu Verdeţ, care a fost, să zic aşa, vîrf de lance pe vremea lui Ceauşescu. […] Dar consider că cei care au făcut parte din această clasă dictatorială nu mai au dreptul. Ei trebuie să plătească cinstit pentru tot ce au făcut şi asta nu se poate face decât într-un mare proces al comunismului în România.”

România liberă, ediţia internaţională. nr. 70, 22 septembrie 1991 – Procesul comunismului – interviu Igor Dima

„Temeiurile sunt, în primul rând, de ordin moral şi izvorăsc din principiul reparaţiei daunelor suferite de poporul român, supus 45 de ani unui experiment social – comunismul, impus cu forţa. Daunele – morale şi materiale – sunt urmare unor fapte juridice, dictate de considerente ideologice şi politice, aşa încât repararea lor nu se poate face decât pe acceaşi cale, prin acte juridice. […] În cadrul unui proces judiciar există în primul rînd faptele deduse judecăţii şi în funcţie de existenţa lor se stabileşte vinovăţia ori nevinovăţia persoanei implicate. Pentru procesul comunismului, căci despre el este vorba, datele statistice la care m-am referit pot servi la stabilirea faptelor pe care le incriminăm ca acte nedrepte, de represiune politică. […] Represiunea a fost, în primul rând, o acţiune politică, supervizată de partid, dusă pe etape, şi exemplul grăitor e campania din anii 1957-1959. […] Cei vinovaţi pot fi pedepsiţi cu respectarea principiilor de drept unanim instituite şi, evident, pe baza textelor de lege de la data săvârşirii acestor fapte.”

22. An 2, nr. 21, 31 mai 1991

„Recentele săpături efectuate la noua Sarmiszegetuză a Serviciului Român de Informaţii de la Berevoieşti au reactivat, în directă legătură cu legea Siguranţei Naţionale adoptată la Senat, chestiunea arzătoare a responsabilităţii morale – dar şi penale! – a tuturor abuzurilor, nelegiuirilor şi, mai apăsat, crimelor comise de fosta poliţie politică românească. […] Este important să aflăm în detalii tot ce s-a petrecut în acele săptămâni aprinse. Cei morţi şi cei răniţi care, încă, aşteaptă judecarea vinovaţilor. […] Nu se poate face politică în România, nu se poate aşeza cu adevărat o democraţie parlamentară şi un pluripartidism care să reprezinte un real mecanism legislativ fără să se facă o dreaptă judecată a poliţiei politice române. […] Putem ierta după ani, dar nu avem dreptul să uităm. […] Importantă este asanarea morală a unei societăţi bolnave şi corupte.”

Necesitatea morală de a pedepsi vinovaţii regimului comunist este cel mai bine prezentată în acest articol – SRI = Securitatea română de ieri. O nouă latură a acestei obligaţii morale este prezentată de Ion Vianu. Apare un potenţial conflict: procesul comunismului versus procesul unor fapte precise:

22. An 2, nr. 35, 8 septembrie 1991 – Reconciliere – interviu Ion Vianu

„Eu nu sunt pentru interzicerea PCR sau P.S.M., dar cred că cei care sunt responsabili de dezastrul economic al ţării, de moartea a sute de mii de oameni trebuie judecaţi. […] N-ar trebui făcut procesul comunismului. Ar trebui făcut procesul unor dosare precise. […] Sigur că dacă este să explicăm totul, trebuie să şi iertăm totul şi, prin urmare, nu suntem cu nimic vinovaţi. Dar noi trebuie să ne simţim vinovaţi pentru că numai în felul acesta vom putea ieşi din inerţia care a fost a noastră timp de zeci de ani. Trebuie să ne simţim vinovaţi pentru că am acceptat apăsarea şi nu ne-am revoltat.”

22. An 2, nr. 39, 4 octombrie 1991 – GDS invită la căutarea unei soluţii

Thomas Kleininger: „… întâmplările nefericite din ultimul timp sunt consecinţa firească a gravelor erori politice comise din decembrie 1989 încoace. Societatea nouă nu poate fi întemeiată pe minciună şi fals. Toate întrebările rămase fără răspuns blochează procesul de însănătoşire din România. Este ameninţată însăşi fiinţa naţională. Dreptul la existenţă al unui popor incapabil de autopurificare poate fi mai uşor de pus sub semnul întrebării. Avem, de aceea, nevoie urgentă nu doar de un proces al comunismului, cât şi de unul al postcomunismului.”

Adevărul şi justiţia trebuie să stea la baza reconcilierii naţionale în această analiză a evenimentelor postcomuniste:

România liberă, ediţia internaţională. Nr. 72, 6 octombrie 1991 – Culpă şi armistiţiu social

„Toţi morţii trebuie plânşi, şi cei din decembrie, şi cei din iunie, şi cei din septembrie. Toţi au fost pedepsiţi de comunism. Dar nu ne putem tocmi cu călăii, dacă aceştia nu-şi recunosc păcatele. Culpa socială nu poate fi iertată doar prin spovedanie individuală. Precarul armistiţiu social este rupt. Democraţia originală se clatină.”

O distincţie este făcută între simplii membri de partid şi oficiali de rang înalt:

22. An 2, nr. 44, 8 noiembrie 1991 – 7 Noiembrie sau 8 Timişoara – interviu Radu Popa

„Mărturisesc ca nu am întâlnit personal membri de partid care să creadă cu adevărat şi sincer în viitorul de aur al societăţii comuniste. Am cunoscut doar grade diferite de oportunism şi forme variate de naivitate. […] Cu asemenea raţionamente nu se cade totuşi să absolvim de păcat milioanele de cotizanţi, printre care m-am numărat, fie şi numai datorită faptului că prin semnătura lor, pe care n-au mai avut curajul să o retragă, au oferit dictatorului şi clicii sale o falsă legitimitate în opera de distrugere a ţării. Dar nici să-i punem nediferenţiat la zid.”

România liberă, ediţia internaţională. Nr. 68, 8 septembrie 1991 – AFDPR a deschis procesul comunismului

„Scopul procesului comunismului nu e în primul rând punitiv şi vindicativ, el urmărind respectarea ideii de justiţie şi scoaterea de sub culpa colectivă a celor peste 3 milioane de oameni care au fost simpli posesori de carnete de partid şi au aceleaşi drepturi ca şi noi toţi, deoarece şi ei au urât comunismul. De asemenea, se urmăreşte punerea sub acuzare a celor care s-au făcut vinovaţi de crimă şi incitare la crimă în faţa unei ţări întregi după decembrie 1989 şi în timpul evenimentelor din 13-15 iunie 1990.”

Pe lângă obligaţia morală, un alt tip de argument este propus de Ştefan Augustin Doinaş când vorbeşte de necesitatea înfiinţării revistei „Memoria” – importanţa lustraţiei din punct de vedere juridic:

România liberă, ediţie internaţională. Nr. 83, 22 decembrie 1991 – Acolo e pedeapsa, unde este vina

„Revista se leagă, în ideea noastră, de o cerinţă morală a societăţii noastre în procesul comunismului. […] Ar fi trebuit să ajungem să ne îmbrăţişăm duşmanii, să avem puterea să ne închipuim că în fiecare duşman există un grăunte bun pe care trebuie să-l scoatem la lumină. […] Ce facem cu generaţia tânără, pentru că ea, dacă nu facem dreptate, nu mai înţelege ce să facă în viitor, ce e aia justiţie.”

Analiza se opreşte la această perioadă a istoriei postcomuniste, cu menţiunea că în această perioadă 1990-1992 unele ţări deja trecuseră de mult de faza discuţiilor şi dezbaterilor teoretice.

Concluzia spre care tind toate relatările de mai sus poate fi sintetizată într-o singură frază:

„O naţiune nu se poate construi pe ascunderea adevărului şi tăinuirea trecutului apropiat. Riscul este să-şi piardă orientarea în spaţiul existenţial şi spiritual în care se mişcă, sustrăgându-i-se elementele necesare autoapărării.”

Doina Cornea – Adevăr şi Dreptate pentru România

22. An 15, nr. 839, 4 aprilie 2006

Antologie de articole semnificative 1998/2006

Cotidianul

11-4-2006 : Comentarii
Impotriva legii lustratiei – Horatiu Pepine
7-4-2006: Politica
Lustratie cu dedicatie – Ada Mesesean
7-4-2006 : Comentarii
Cine s-a opus lustratiei? – Vladimir Tismaneanu
6-4-2006 :Comentarii
Editorial – Olé, olé, Ceausescu unde e? – Ada Mesesan
6-4-2006: Cultura
Regizorul Krzysztóf Zanussi pledeaza pentru legea lustratiei – Gabriela Lupu
3-4-2006: Actualitate
Alianta se lustreaza singura – Raul Balogh
3-4-2006 : Comentarii
Otrava din hoitul Securitatii – Dan Tapalaga
1-4-2006 : Actualitate
Noua lege a pastrat portite pentru securisti – Cristian Sutu
31-3-2006 : Actualitate
Basescu sare peste Ticu la gitul liberalilor – Raul Balogh
31-3-2006 : Comentarii
Coasta rupta a lui Basescu – Dan Tapalaga
30-3-2006 :Actualitate
Cu lustratia dupa Basescu – Ada Mesesan
28-3-2006 :Comentarii
Contractul cu Securitatea – Horatiu Pepine
26-1-2006 : Actualitate
Conditiile lui Ticu Dumitrescu
25-1-2006 : Comentarii
PNL-CD – Marius Cosmeanu
21-1-2006: Comentarii
Scrisoare – Lustratia – Mic dictionar de purificare morala
30-12-2005 : Comentarii
Editorial – Anticomunismul romanesc, editia 2005 – Cristian Patrasconiu
15-12-2005 : Comentarii
Editorial – Comunism pierdut, cinism regasit – Traian Ungureanu
6-12-2005 : Comentarii
Tradarea societatii civile – Horatiu Pepine
8-11-2005 : Comentarii
PNL agita o flamura zdrentuita – Horatiu Pepine
8-11-2005 : Comentarii
Istoria decenta – Marius Cosmeanu

Romania libera

Vineri, 14 aprilie 2006: Editorial
Lustratia, povara si purificarea – Petre Mihai Bacanu
Marti 11 Aprilie 2006 : Politica Interna
C.V. Tudor face apologia comunismului in Senat
Ultima ora
Lustrati si luxati – Eliade Balan
Luni 10 Aprilie 2006 : Politica Interna
Lustratie sau rafuiala? – A. Nicolae
Vineri 07 Aprilie 2006 : Eveniment
„Pozam in sfinti ai luptei anticomuniste” – Iulia Vaida
Politica Interna
Cine vor fi marii lustrati? – Tomica Petcu
Marti 04 Aprilie 2006 : Editorial
Doua semnale: Panait si Lazea – Nicolae Prelipceanu
Sambata 01 Aprilie 2006 : Lumea crestina
O lege amenintatoare pentru BOR – George Baltac
Joi 30 Martie 2006 : Editorial
Victoria securistilor impotriva intregului popor – Bogdan Ficeac
Eveniment
Legea lustratiei loveste in Cotroceni – Andreea Nicolae
Sambata 25 Martie 2006: Editorial
CNSAS, ca de obicei… – Dan Stanca
Marti 14 Martie 2006
PNL sustine condamnarea regimului comunist
Luni 06 Martie 2006 : Pesedistii, impotriva legii lustratiei
Joi 02 Martie 2006 : Politica Interna
Pesedistii se tem de Legea lustratiei
Vineri 24 Februarie 2006: Dobrogea
Reforma morala a clasei politice ramane o prioritate pentru Partidul National Liberal
Sambata 18 Februarie 2006 : Aldine
Juristul Petre Nemoianu, erou al Unirii Mari, persecutat si dupa moarte – C.I. Merisescu
Sambata 04 Februarie 2006 : Aldine
Am facut procesul comunismului prin cultura
Vineri 23 Decembrie 2005 : Aldine
Comunismul, un blestem pe capul romanilor? – Victor Mircea
Noi suntem dovezile vii ale terorii comuniste – Romulus Georgescu
Fostii detinuti politici – stigmatizati a doua oara –
Luni 05 Decembrie 2005 :Politica Interna
Alianta Civica cere din nou condamnarea comunismului – Roxana Ristache
Joi 01 Decembrie 2005 : Interviu
„Vreau de la statul roman numai un tablou” – Dan Tapalaga, interviu cu I.M.Pacepa
Vineri 25 Noiembrie 2005 :Aldine
Lustratia nu se poate realiza in Romania, o tara pervertita de comunism
Joi 24 Noiembrie 2005 : Editorial
Ce inseamna siguranta nationala? – Bogdan Ficeac
Vineri 30 Septembrie 2005 : Aldine
Declaratie adoptata la Congresul al Xll-lea al AFDPR – Cnstantin Ticu Dumitrescu
Vineri 09 Septembrie 2005
Polifonia tranzitiei – Constantin Nemoianu
Vineri 29 Iulie 2005 : Aldine
Sa ne privim trecutul – Petruska Sustrova
Vineri 15 Iulie 2005
Daca adevar nu e, nimic nu e! – Constantin Ticu Dumitrescu
Vineri 08 Iulie 2005
Convertibila Securitate – Constantin Marius Abuseanu
Joi 07 Iulie 2005 : Ultima ora
„Nu este necesar sa-mi cer scuze victimelor comunismului” – Roxana Ristache
Marti 21 Iunie 2005 : Editorial
Ce a ramas din procesul comunismului – Nicolae Prelipceanu
Luni 20 Iunie 2005 : Politica Interna
APEL PENTRU ROMANIA
Ziua
2006-04-12 : Politica
Lustratia impreuna cu antinomenclatura – R.P.
2006-04-11 : Editorial
Cutia Pandorei – Neculai Constantin Munteanu
2006-04-10 : Eveniment
Magistrati dresati de Securitate – Silviu Alupei
2006-04-08 : Editorial
„Meciul natiunii”: doar circ – fara paine – George Damian
2006-04-06 : Editorial
Marile probleme ale proiectului de lege a lustratiei – Gabriel Andreescu
2006-04-06 : Editorial
Hamlet Basescu si dilemele securiste – Dan Pavel
2006-04-05 : Editorial
Deciziile Presedintelui – Bedros Horasangian
2006-04-04 : Editorial
Ticu, Mona si cu Boc tin nomenclatura-n soc! – Adrian Severin
2006-04-03 : Eveniment
Un nou scandal: lustratia – D.I.
2006-04-03 : Eveniment
La cutite – R.A.
2006-04-03: Editorial
Pseudodilemele lui Hamlet Basescu – Dan Pavel
2006-03-31 : Eveniment
Presedinte sfidator – V.D.

2006-03-30 : Eveniment
Iminenta autoritarismului – R.P.
2006-03-27 : Eveniment
Vanatoarea – Valentina Deleanu si Doru Dragomir
2006-03-23 : Eveniment
Ultimii la lustratie – George Damian
2006-03-22 : Editorial
„Mi-mi” – Bedros Horasangian
2006-03-22 : Politica
Dezinteres la lustratie – V.D.
2006-03-21 : Anchete
Obiectii ale Ministerului Justitiei la Legea lustratiei – Bogdan Galca
2006-03-14 : Editorial
Istoricul Dennis Deletant: Condamnarea comunismului ar fi un gest necesar
2006-03-11 : Eveniment
Condamnarea comunismului la mana presedintelui – Ovidiu Banches
2006-03-10 : Politica
Sansa pentru Legea antinomenclatura – Alina Mihai
2006-03-10 : Anchete
Apel pentru condamnarea comunismului – G.D.
2006-03-02 : Anchete
De ce trebuie condamnat comunismul
2006-03-01 : Editorial
De ce sufera Parlamentul? – Ovidiu Banches
2006-02-25 : Dosare ultrasecrete
Legea lustratiei – Alex Moraru, Razvan Ionescu
2006-01-26 : Dezbatere
Ticu Dumitrescu: „Fara adevar nu vom construi nimic” – Anca Hriban
2006-01-26 : Politica
Iliescu, lustrat de colegi – Roxana Andronic
2006-01-26 : Editorial
Condamnarea comunismului – Varujan Vosganian
2006-01-24 : Politica
PPCD: Este necesara condamnarea comunismului – R.G.
2005-11-09 : Editorial
Lustratie 2005 – ultimul episod – Ovidiu Banches
2005-09-29 : Editorial
Despre mostenirea comunismului la Fundatia Konrad Adenauer – Gabriel Andreescu
2005-09-10 : Eveniment
Legea lustratiei intra in dezbatere publica – Ovidiu Banches
2005-06-24 : Eveniment
AFDPR solicita presedintelui sa condamne genocidul comunist – Carmen Epuran
2005-06-18 : Politica
Legea lustratiei, test pentru clasa politica – R.A.
2005-06-15 : Politica
Societatea civila cere Procesul Comunismului – o.B.
2005-05-21 : Anchete
„Decreteii”, un experiment ucigas – Brindusa Amanca
2005-05-18 : Politica
Condamnarea comunismului – Anc Hriban, Ovidiu Banches
2005-05-09 : Editorial
9 mai – ziua victoriei blestemului comunist – Dan Pavel
2005-04-30 : Eveniment
Proclamatia pentru Romania – Sorin Iliesiu
2005-04-23 : Politica
Pedepsirea vinovatilor mineriadei – R. Gheorghe
2005-04-23 : Eveniment
15 ani de la fenomenul „Piata Universitatii” – Adina Anghelescu
2005-04-21 :Externe
Der Spiegel: Nastase si tovarasii, responsabili pentru situatia Romaniei – D.E.
2005-04-09 : Editorial
Sunt secretele lui Ceausescu secretele noastre? – Serban Orescu
2005-04-08 : Politica
VREMEA LUSTRATIEI – Razvan Gheorghe
2005-04-05 : Politica
Iliescu se simte vizat de Legea Lustratiei – Roxana Andronic
2005-04-04 : Politica
Ion Iliescu – „Intregitorul” de tara – Carmen Epuran
2005-03-25 : Eveniment
Au fost gardienii gulag-ului romanesc – O.B.
2005-03-25 : Eveniment
Aveau legaturi cu fosta Securitate – R.A.
2005-03-25 : Eveniment
Istoria proiectului Legii lustratiei – Anca Hriban
2005-03-21 :Editorial
(Mai) poate fi invins sistemul? – Dan Pavel
2005-03-19 : Politica
Referendum pentru Lustratie – Gheorghe Ciuhandu
2005-03-12 : Politica
PPCD relanseaza Legea lustratiei – Anca Hriban
2005-01-20 : Anchete
Actiunea Goma – Ana Dinescu
2005-01-15 : Politica
Gusa, pentru o lege a lustratiei – Roxana Andronic
2005-01-14 : Eveniment
PNTCD si URR solicita Legea Lustratiei – Razvan Gheorghe
2004-11-02 : Editorial
Pentru o societate civila curata – Adrian Severin
2004-07-19 : Eveniment
Romania are nevoie de o lege a lustratiei – George Coman
2004-06-30: Editorial
De ce nu poate Bucurestiul ceea ce poate Praga? – Sorin Rosca Stanescu
2004-04-14 : Editorial
Iertare, domnilor securisti! – Daniel Uncu
2004-03-23 : Politica
AFDPR continua lupta pentru adevar – A.D.
2004-03-18 : Eveniment
Radiografia rezistentei anticomuniste – constantin Ticu Dumitrescu
2004-03-06: Dezvaluiri
Securistii afaceristi dicteaza in Romania – Ovidiu Banches
2003-12-18 : Dialoguri
„Nu s-a dorit si nu se doreste deconspirarea reala a Securitatii” – Ana Dinescu
2003-08-07: Editorial
„Elogiul” frustrarii (II) – Varujan Vosganian
2002-05-28 : Eveniment
Accesul la dosare, problema comuna a fostelor tari comuniste – Ovidiu Banches
2002-04-02 : Politica
Romania – membra NATO va fi obligata sa se lepede de securisti – Anca Hriban
2000-03-12 : Editorial
Cine se mai teme de dosare? – Dan Pavel
1999-06-30 : Dezvaluiri
AFDPR ii cere presedintelui sa nu promulge Legea Ticu in actuala varianta
1999-05-28 : Politica
Democratii vad in alb si negru o lege a lustratiei – I.D.
1999-05-28 : Dezvaluiri
Presedintele AFDPR nu mai asteapta nimic – Gabriel Hizo
1999-05-28 :Actualitate
La Multi Ani, dle Ticu! – Iosn Grosan
1999-05-19 :Actualitate
Taranistul Mihai Grigoriu duce mai departe testamentul politic al lui George Serban – Anca Hriban
1999-03-28 :Dezvaluiri
Deocamdata, au invins! – Constantin Ticu Dumitrescu
1999-04-04 : Editorial
Mimii capitalismului trebuie eliminati – Adrian Patrusca
1999-02-17 : Dezvaluiri
Cancerul Securitatii trebuie extirpat cat mai repede – I.M.Pacepa
1998-06-28 : Editorial
Colaborationism si contra-colaborationism – Adrian Severin
1998-06-24 : Editorial
INFORMATORII PECERISTI Sorin Rosca Stanescu
1998-05-11 : Editorial
Asumarea trecutului si nevoia de reconciliere – Adrian Severin

22 – Revistă editată de GDS

04 aprilie 2006 – 10 aprilie 2006
Alianta pe patul de moarte – ANUL XV (839) – Andreea Pora
1 februarie 2006 – 7 februarie 2006
Care pe care – ANUL XV (830) – Rasvan Popescu
04 aprilie 2006 – 10 aprilie 2006
Deconspirari si conspiratii – ANUL XV (839) – Alexandru Lazescu
12 iulie – 18 iulie 2005
Legea lustratiei – ANUL XIV (801)
04 aprilie 2006 – 10 aprilie 2006
Un hipermarket cu dosare fara inventar – ANUL XV (839) – Germina Nagat
2 august – 8august 2005
Se poate reincarca schimbarea? – ANUL XIV (804) – Alina Mungiu Pippidi
18 octombrie – 24 octombrie 2005
Condamnarea comunismului – ANUL XIV (815) – Vladimir Tismaneanu
20 septembrie – 26 septembrie 2005
O jumatate de generatie irosita (I) – ANUL XIV (810) – Sorin Antohi
12 noiembrie – 20 noiembrie 2003
Arhivele Securitatii trec la CNSAS. Cartotecile raman la SRI – ANUL XIV (714) – Gheorghe Onisoru

*Irina Siminenco studentă a Facultăţii de Ştiinţe Politice Universitatea Bucureşti, Secţia Limba Engleză, anul II, intern în cadrul Institutului Diplomatic Român în domeniul Conflicte Internaţionale şi Tehnici de Negociere, colaborator – conf. dr. Dan Pavel (cercetare sistemul politic românesc). Interese deosebite în domeniul relaţiilor internaţionale, sistemului politic românesc, societăţii civile şi în studiul tranziţiilor democratice ale fostelor ţări comuniste.

Ce părere aveţi despre acest articol?
  • Corect 
  • Frumos spus 
  • Îmi dă de gândit 
  • Am învăţat ceva! 

EcouriDacă doriţi să scrieţi comentariul dv. cu diacritice: prelungiţi apăsarea tastei literei de bază. Apoi alegeţi cu mouse-ul litera corectă (apare alături de mai multe variante) şi ridicaţi degetul de pe litera de bază. Încercaţi!

Reguli privind comentariile

 
54.80.81.223