caractere mai micireseteazacaractere mai mari

Cele mai recente contributii la rubrica Oportunitati 

Oportunitati de finantare

de (6-8-2005)

Apeluri pentru propuneri de finantare 2005-2006 – LIFE Natura si LIFE Mediu

Descriere:
OBIECTIVELE PROGRAMULUI:
Obiectivul general al programului LIFE este de a contribui la aplicarea, actualizarea si dezvoltarea politicii comunitare si a legislatiei in domeniul mediului, in special cu privire la integrarea dimensiunii de mediu in alte politici si dezvoltarea durabila in cadrul Uniunii Europene.

Acest anunt cuprinde urmatoarele apeluri pentru propuneri de finantare:

1. PROIECTE LIFE NATURA

OBIECTIV: proiecte avand drept scop conservarea habitatelor naturale si a faunei si florei salbatice de interes comunitar si (doar pentru statele candidate) international.

TERMENE LIMITA:
– Proiectele vizand obiectivul de mai sus si care acopera peste 80% din bugetul pe anul 2006 prevazut pentru programul LIFE Natura vor fi inaintate autoritatilor nationale competente cel tarziu pana la data de 30 septembrie 2005.
– proiectele vor fi inaintate Comisiei de! catre autoritatile nationale, cel tarziu pana la data de 31 octo! mbrie 2005.
– Statele Membre si statele candidate asociate la programul LIFE pot decide schimbarea termenului limita national. In sarcina acestora va cadea informarea corespunzatoare a publicului.

Un apel pentru propuneri de finantare, acoperind 20% din bugetul anului 2006 alocat programului LIFE Natura, va fi lansat in toamna acestui an (2005), pentru sprijinirea pregatirii, cel putin, a planurilor nationale pe termen lung pentru perioada 2007-2013. Aceasta are drept scop asigurarea unui stari favorabile conservarii habitatelor si/sau a speciilor vizate de directivele “Pasari” si “Habitate”. Aceasta finantare va viza autoritatile nationale ale Statelor Membre responsabile de implementarea programului Natura 2000. Termenul limita propus pentru inaintarea propunerilor de finantare este de 31 decembrie 2005.

2. (a) PROIECTE DEMONSTRATIVE LIFE MEDIU

OBIECTIV: proiecte demonstrative care contrib! uie la dezvoltarea de metode si tehnici inovatoare si integrate si! la dezvoltarea continua a politicii comunitare in domeniul protectiei mediului si care:
– integreaza dimensiunea de mediu si de dezvoltare durabila in dezvoltarea si planificarea amenajarii teritoriului, in special in zonele urbane si cele de coasta, sau
– promoveaza managementul durabil al solului si a luciurilor de apa, sau
– minimizeaza impactul asupra mediului a activitatilor economice, in special prin dezvoltarea tehnologiilor ‘curate’ si prin concentrarea pe prevenire, inclusiv reducerea emisiilor de gaze poluante (generatoare de efect de sera), sau
– promoveaza prevenirea, refolosirea, recuperarea si reciclarea deseurilor de orice fel si asigura un bun management al fluxurilor de deseuri, sau
– reduce impactul asupra mediului al produselor, printr-o abordare integrata a fazelor de productie, distributie si consum, manipulare si epuizarea acestora, inclusiv dezvoltarea de produse ecologice.

TERMEN LIMITA:
– proiectele vor fi inaintate autoritatil! or nationale competente cel tarziu pana la data de 30 septembrie 2005.
– proiectele vor fi apoi inainte Comisiei de catre autoritatile nationale, cel tarziu pana la data de 30 noiembrie 2005.
– Statele Membre si statele candidate asociate la programul LIFE pot decide schimbarea termenului limita national. In sarcina acestora va cadea informarea corespunzatoare a publicului.

2. (b) PROIECTE PREGATITOARE LIFE MEDIU

OBIECTIV: Proiecte pregatitoare pentru dezvoltarea unor noi instrumente si actiuni comunitare in domeniul protectiei mediului si/sau imbunatatirea legislatiei si a politicii de mediu existente.

TERMEN LIMITA:
Proiectele trebuie expediate Comisiei pana la data de 30 noiembrie 2005.

Mai multe detalii sunt disponibile consultand pachetul solicitantului aferent fiecarui sector LIFE, disponibil la adresa web urmatoare:
http://www.europa.eu.int/comm/environment/life/home.htm

CINE POATE SOLICITA FINANTARE:
Programul LIFE Nat! ura este deschis tuturor persoanelor juridice din Uniunea Europeana si din statele candidate asociate la programul LIFE (in 2006 doar Romania).

CONDITII DE FINANTARE:
Sprijinul financiar standard al Comunitatii este de maximum 50% din totalul costurilor eligibile.

Cu titlu de exceptie, acesta poate fi crescut la 75% (pentru detalii, consultati ghidul solicitantului).

UNDE SE DEPUN CERERILE DE FINANTARE:
Proiectele trebuie inaintate:

1. Autoritatilor Nationale Competente (lista completa a acestora este disponbila la adresa web urmatoare:
http://europa.eu.int/comm/environment/life/contact/index.htm)

2. Serviciilor Comisiei (Directia Generala Mediu)

Adresa postala:
EUROPEAN COMMISSION,
DG ENV.D.1, BU-9 02/1,
B-1049 BRUSSELS

• Fax (+32-2) 296 95.56
• E-mail: life-environment@cec.eu.int
• INTERNET : http://europa.eu.int/comm/environment/life/home.htm

Livrarea personala se face numai la adresa urmatoare:

European Commission
Rue de Genève, 1
B – 1140 Brussels

DOCUMENTELE NECESARE:
Pachetul solicitantului, care include explicatii detaliate in legatura cu criteriile de eligibilitate si procedurile,impreuna cu formularul cererii de finantare necesare pot fi obtinute de pe site-ul Comisiei, de la adresa web urmatoare:
http://www.europa.eu.int/comm/environment/life/funding/index.htm

Data lansarii: 26 iunie 2005

Data expirarii: 30 septembrie 2005

Dosar de licitatie: http://www.europa.eu.int/comm/environment/life/funding/index.htm

EcouriDacă doriţi să scrieţi comentariul dv. cu diacritice: prelungiţi apăsarea tastei literei de bază. Apoi alegeţi cu mouse-ul litera corectă (apare alături de mai multe variante) şi ridicaţi degetul de pe litera de bază. Încercaţi!

Reguli privind comentariile

 
Citește articolul precedent:
Editie de weekend – EW 9

Rubrica: Mr Hyde Park Articol: Da, da' eu am fost si bolnav! Autor: Gabriel ANDRONACHE Bancul e vechi. Un soricel...

Închide
100.26.179.41