caractere mai micireseteazacaractere mai mari

Cele mai recente contributii la rubrica Polemica 

D-na L.C. Kövesi – Antena 3: 0,25 – 0

de (6-11-2015)
14 ecouri

 
Autorul face referire la acest articol şi la discuţiile care au urmat./Red.

Am citit cu interes acţiunea în judecată a Procurorului Şef de la DNA, d-na Kövesi [1]. Cu cât o citeam mai mult şi o comparam cu articolul plecând de la care eu am pornit o discuţie pe ACUM, articol intitulat „România. DNA – Antena 3: 1-0. Libertatea de expresie vs. Justiţie?”, cu atât mă miram mai mult şi deveneam mai curios, drept care încercam să aflu şi mai mult. Nu am găsit tot ce mi-aş fi dorit, dar totuşi destul, zic eu, pentru a publica mai jos rezultatele şi noile întrebări pe care mi le-am pus.

Referitor la articolul d-nei Fati

Menţionez că articolul în cauză a fost preluat de « ACUM » de pe site-ul Europei Libere.

D-na Sabina Fati (SF) scrie: Instanţa i-a dat dreptate în primă instanţă şefei DNA, care i-a dat în judecată pe toţi jurnaliştii prezenţi la emisiunea din 19 iunie 2014 în care Kövesi consideră că i s-a adus „un grav prejudiciu de imagine” şi „o gravă atingere a demnităţii umane”.

În fapt d-na Kövesi nu i-a dat în judecată pe „toţi” jurnaliştii prezenţi la discuţia din acea zi, ci „doar” pe Gâdea Mihai, Ciuvică Mugur, Nae Bianca, Tudor Radu [1]. Nu i-a reclamat pe alţi doi binecunoscuţii ziarişti prezenţi la discuţie, Adrian Ursu şi Mircea Badea [4].

Pot să mă întreb în aceste condiţii dacă SF a văzut emisiunea cu pricina, în special deoarece, dacă ar fi văzut-o (ceea ce ar fi fost de aşteptat de la dânsa), ar fi trebuit să observe şi alte lucruri dintre cele expuse mai jos.

Mai scrie d-na Fati: Mai mult Tribunalul Bucureşti a hotărât vineri că moderatorul emisiunii „Sinteza zilei” Mihai Gâdea, alţi doi jurnalişti prezenţi (Răzvan Savaliuc şi Bianca Nae), şi analistul Mugur Ciuvică să plătească „în solidar” daune morale în valoare de 250.000 de lei, adică 55.000 de euro.

Într-adevăr Răzvan Savaliuc a fost pedepsit, dar d-na Fati ar fi trebui să observe că el nu a participat la emisiunea din 19 iunie 2014 [4], aşa cum a afirmat în mod eronat d-na Kövesi în acţiunea ei către Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. Voi reveni mai jos asupra subiectului.

Referitor la acţiunile d-nei Kövesi

Voi vorbi despre acţiunile d-nei Kövesi, făcute în nume personal, pentru a-şi apăra reputaţia, despre care dânsa spune că i-ar fi fost ştirbite de împricinaţi, un lucru perfect legitim şi explicabil, desigur că în măsura în care are dreptate. Menţionez că dânsa este o persoană publică, şi că, în consecinţă, ziariştii au dreptul să scruteze nu numai acţiunile ei profesionale, ci şi viaţa ei privată. Mă voi feri să afirm dacă dânsa are sau nu dreptate, deoarece acesta nu este rolul meu, ci cel al tribunalelor.

Voi încerca însă să înţeleg mai jos ce a întreprins dânsa pentru a-şi apărare onoarea ştirbită şi dreptul la imagine, şi ce impresie mi-au lăsat mie aceste acţiuni.

A. În România există o instituţie binecunoscută, numită Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA – www.cna.ro), care monitorizează spaţiul audio-vizual şi amendează posturile care nu respectă regulile în vigoare. Instituţia se poate auto-sesiza, sau poate fi sesizată de orice cetăţean atunci când crede că este cazul.

Aşa cum era de aşteptat, d-na Kövesi s-a adresat acestei instituţii, pe 24.06.2014, cerând să i se facă dreptate [2]. Am căutat în lungul şi de-a latul site-ului CNA şi nu am găsit o decizie cu privire la această sesizare, ceea ce îmi dă de gândit. Din ce am văzut pe parcursul căutării mele a fost că CNA nu s-a arătat în timp „blând” cu Antena 3, ba chiar dimpotrivă, aşa că de ce oare nu a făcut-o şi în acest caz, considerat atât de grav de d-na Kövesi.

B. Chemarea în judecata la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti [1] ridică mai multe semne de întrebare.

a) De ce a făcut-o în general şi nu s-a mulţumit să aştepte decizia reclamaţiei făcute la CNA? Nu i s-a părut oare suficientă o amendă de 10.000 – 20.000 lei şi celelalte obligaţii pe care le are un post amendat de CNA? A aflat rapid că nu va apărea o decizie care să-i fie favorabilă? Este clar că a face o sesizare la CNA nu implică riscuri, nici materiale, nici profesionale, deoarece aceasta este o instituţie independentă de justiţie.

b) De ce a făcut acţiunea în nume personal şi nu a angajat un avocat care să o facă? O asemenea acţiune cere timp, ori cu siguranţă d-na Kövesi avea enorm de multe de făcut în această perioadă. În plus, nimeni nu se pricepe la toate cele legate de un domeniu atât de vast cum este justiţia. Oare a dorit să-i impresioneze (sau chiar, Doamne fereşte, să-i pună sub presiune) pe judecători prin numele ei, care apărea pe acţiune? Vom vedea deîndată că această decizie i-a adus prejudicii pe plan profesional şi de imagine.

c) De ce s-a adresat judecătoriei şi nu tribunalului? Judecătoria, conform legii, a respins cererea de a i se face dreptate a d-nei Kövesi, deoarece dânsa a făcut o cerere patrimonială de peste 200.000 lei, care nu intra în competenţa judecătoriei. Iată cum necunoaşterea legii de către d-na Kövesi, combinată cu graba şi dorinţa de a-i pedepsi exemplar pe cei consideraţi de ea vinovaţi, au făcut-o să comită o greşeală profesională [3]. Este de presupus că un avocat cu experienţă în materie nu ar fi făcut o asemenea greşeală.

d) Şi nu a fost singura greşeală. Iată ce apare în cererea făcută de d-na Kövesi:

„- RĂZVAN SAVALIUC: „Eu aştept ca Laura Kövesi, şefa DNA, să înceteze minciuna (…) că preşedintele are imunitate şi să îl cerceteze pe Traian Băsescu care nu are nici o imunitate”;

În continuare, pe parcursul întregii emisiuni, pârâţii menţionaţi au intervenit pe rând şi au continuat să facă afirmaţii mincinoase”.

De fapt Răzvan Savaliuc nu a participat la emisiunea din 19.06.2014, ci la una diferită, dar a fost inclus „la grămadă” în acţiunea d-nei Kövesi către Judecătorie [4]. Acesta nu este nici el un semn de profesionalism, şi ridică semne de întrebare când cererea vine din partea unei persoane, în acest caz private, dar despre care ştim cu toţii cu ce se ocupă şi ce enorme responsabilităţi are.

C. Hotărârea în Dosarul nr. 6043/3/2015 înregistrat la Tribunalul Bucureşti

Am puţine elemente legate de hotărârea Tribunalului. Am aflat de la Răzvan Savaliuc însuşi că a ajuns pe lista pârâţilor pentru nişte afirmaţii făcute tot la Antena 3, dar pe 22.06.2014 [6].

După ce d-na Kövesi a încurcat data în prima ei cerere, presupun că a corectat-o în acţiunea pe care a înaintat-o Tribunalului Bucureşti, ceea ce ar putea rezulta de aici: „Admite in parte actiunea principala modificata [7].

Aflăm ceea ce ştiam deja de la d-na Fati, şi anume că Tribunalul: „Obliga paratii in solidar la plata sumei de 250.000 lei cu titlu de daune morale, catre reclamanta Kövesi Laura Codruta”. Nu ştiu ce despăgubiri a cerut d-na Kövesi în acţiunea modificată, dar constat că a primit doar un sfert faţă de ce a cerut în acţiunea înaintată Judecătoriei. Aceasta explică titlul prezentului articol.

REFERINŢE

[1] Chemarea în judecată la Judecătoria Sect. 1 Bucureşti, autor d-na Kövesi Laura Codruţa

Subsemnata Kövesi Laura Codruţa,
Chem în judecată:
– pârâta persoană juridică: S.C. ANTENA 3 S.A.
– pârâţii persoane fizice : Gâdea Mihai, Ciuvică Mugur, Nae Bianca, Tudor Radu, Savaliuc Răzvan pentru ca prin hotărârea ce o veţi pronunţa să dispuneţi:
– obligarea pârâţilor la plata în solidar, a sumei de 1.000.000 lei reprezentând prejudiciul creat;

Notă: document datorat lui Alexandru – v. aici.

[2] Sesizarea d-nei Kövesi la CNA

De asemenea, procurorul şef DNA a sesizat, la data de 24.06.2014 Consiliul Național al Audiovizualului şi a solicitat să se constate că au fost încălcate prevederile Deciziei nr.220/2011 privind Codul de reglementare al conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul Audiovizualului), în cadrul Emisiunii „Sinteza zilei” difuzate de postul Antena 3 la data de 19.06.2014, deoarece nu au fost prezentate în mod corect mai multe fapte, nu a fost verificat contextul împrejurărilor despre care s-au făcut afirmaţii şi nu a fost prezentat imparţial şi cu bună credinţă niciunul dintre aspectele privitoare la temele emisiunii. V. aici.

[3] Respingerea chemării în judecată de Judecătoria Sector 1 Bucureşti

Potrivit art. 94 din noul Cod de Procedura Civila: …” Orice alte cereri evaluabile in bani in valoare de pana la 200.000 lei inclusiv, indiferent de calitatea partilor, profesionisti sau neprofesionisti (art. 94, pct. 1, lit. j). in ceea ce priveste cererile patrimoniale al caror obiect are o valoare de peste 200.000 lei, acestea intra in competenta de prima instanta a tribunalului.”

Se vede treabă că şefa DNA nu a citit acest text de lege şi a adresat acţiunea civila judecătoriei, în loc de tribunal. Prin urmare, pronunţându-se marţi 13 ianuarie 2015 pe excepţia invocata de avocatul Marius Arizan, Judecătoria Sectorului 1 a decis, pe buna dreptate, să decline dosarul în favoarea Tribunalului Bucureşti. V. aici.

[4] Antena 3, video-ul emisiunii din 19 iunie 2014

Notă: Se cere înregistrarea – v. aici.

[5] Respingerea chemării în judecată de Judecătoria Sector 1 Bucureşti

Potrivit art. 94 din noul Cod de Procedura Civila: …” Orice alte cereri evaluabile in bani in valoare de pana la 200.000 lei inclusiv, indiferent de calitatea partilor, profesionisti sau neprofesionisti (art. 94, pct. 1, lit. j). in ceea ce priveste cererile patrimoniale al caror obiect are o valoare de peste 200.000 lei, acestea intra in competenta de prima instanta a tribunalului.”

Se vede treaba ca şefa DNA nu a citit acest text de lege şi a adresat acţiunea civilă judecătoriei, in loc de tribunal. Prin urmare, pronunţându-se marţi 13 ianuarie 2015 pe excepţia invocata de avocatul Marius Arizan, Judecătoria Sectorului 1 a decis, pe buna dreptate, să decline dosarul în favoarea Tribunalului Bucureşti. V. aici.

[6] Pledoaria lui Răzvan Savaliuc:

NOTE SCRISE

“Am fost chemat in judecata pentru afirmatiile facute in emisiunea “SUBIECTIV” din 19.06.2014 difuzata de postul Antena 3 – ora 20.30, respectiv pentru afirmatia: “Eu astept ca Laura Kövesi, sefa DNA, sa inceteze cu minciuna (…) ca presedintele are imunitate şi sa il cerceteze pe Traian Basescu care nu are nicio imunitate”

In actiune, reclamanta Kövesi, care a sustinut in mod fals ca as fi facut respectivele afirmatii in data de 22.06.2014 la emisiunea “Sinteza zilei”, mai pretinde “si acest parat s-a alaturat, prin sustinerile neadevarate din data de 22.06.2014, demersului celorlalti parati, pentru a intari prin relatari false, dezbateri pe tema mincinoasa lansata in data de 19.06.2014, al carui unic scop l-a constituit denigrarea şi distrugerea imaginii publice a subsemnatei reclamante”.

Aceste sustineri sunt aberante, fara niciun fundament, cata vreme:

– afirmatiile mele nu au nicio legatura cu ce au afirmat ceilalti parati indicati in actiune intrucat au vizat o cu totul alta tema de discutii.

(V. aici)

[7] Hotărâre în Dosarul nr. 6043/3/2015 înregistrat la Tribunalul Bucureşti

Data: 2015-10-16 Ora: 08:30
Complet: F 4
Solutie: Soluţionare Pronuntata in data de 2015-10-16
Solutia pe scurt: Respinge exceptia lipsei calitatii procesual active invocate de paratul Radu Tudor, ca neintemeiata. Respinge exceptia lipsei calitatii procesual pasive a paratei reconveniente DNA, invocate de reclamanta parata, ca neintemeiata. Admite in parte actiunea principala modificata. Obliga paratii in solidar la plata sumei de 250.000 lei cu titlu de daune morale, catre reclamanta Kövesi Laura Codruta. Obliga paratii sa asigure comunicarea publica a dispozitivului hotararii in termen de 10 zile de la ramanerea definitiva, la postul TV „Antena 3”. Respinge in rest pretentiile din actiunea principala, ca neintemeiate. Respinge cererea reconventionala, ca neintemeiata. Cu apel. Pronuntata in sedinta publica.
Tip solutie: Hotarare

(V. aici).

Ecouri

 • Sfartz Pincu: (7-11-2015 la 06:53)

  Corecta analiza din punct de vedere al conformitatii cu notiunile si formele judiciare, numai ca… FONDUL BATE FORMA !

  Pentru romanii satui pana peste cap de sistemul corupt de jos poana sus, de la dreapta pana pe stanga (politic!), de la analfabeti pana la intelighentia putreda, etc., nu conteaza decat faptul ca exista cineva care incearca sa curete acest grajd, aceasta tara ingropata in mizerie, si este un fapt indubitabil ca oricine cu un minim de bun simt ar prefera sa inchida ochii la abaterile de forma a lui Codruta si sa sanctioneze de mai multe ori indivizii cu gura sloboda, dar bine remunerata si proportionala cu cantitatea de balegar din acel grajd.

  Pe scurt – „JOS MANA DE PE CODRUTA”. Cand Romania va fi curata, curatata de mucegaiul coruptiei, atunci-da, vom accepat si defectele de forma!!

  Stimate Domnule Manta, sunt convins ca la nivelul Domniei Vostre de competenta analitica V-ati dat seama ca ati „sarit calul” – putintel, cum se spunea in epoca cand nu existau automobile, si ca scorul Codruta-Antenele e totusi 1-0, sau chiar ceva mai mare!

 • Victor Manta: (7-11-2015 la 16:27)

  @Sfartz Pincu

  >Corecta analiza din punct de vedere al conformitatii cu notiunile si formele judiciare…

  Mulţumesc pentru aprecierea corectitudinii celor analizate de mine!

  >… este un fapt indubitabil ca oricine cu un minim de bun simt ar prefera sa inchida ochii la abaterile de forma a lui Codruta si sa sanctioneze …

  De aici trag concluzia că, după părerea dvs, mie mi-ar lipsi acel „minim de bun simţ”, deoarece am preferat să nu închid ochii la viciile de formă, precum şi la alte lucruri legate de demersurile judiciare ale d-nei Kovesi.

  Îmi permit să vă atrag atenţia că d-na Kovesi, chiar dacă a depus plângerea în nume personal, deţine poziţia unuia dintre cei mai importanţi şi puternici jurişti ai ţării, şi anume pe cea de Procuror Şef al DNA. De corectitudinea deciziilor (în formă şi conţinut a) instituţiei pe care o conduce depinde soarta foarte multor oameni, vinovaţi şi nevinovaţi. Daţi-mi voie să afirm cu tărie că în special în cazul dânsei forma şi conţinutul sunt la fel de importante.

  Ceea ce este scuzabil pentru dvs., sau pentru mine, într-un asemenea demers, nu este scuzabil pentru jurişti care se ocupă de lucruri asemănătoare cu ale d-nei Kovesi, în special deoarece nu avem motive să credem că ei şi-ar apăra propriile interese mai prost decât pe ale altora (da, procurorii au şi sarcina de a-i apăra de nedreptăţi pe cei pe care îi cercetează).

  >si sa sanctioneze de mai multe ori indivizii cu gura sloboda, dar bine remunerata si proportionala cu cantitatea de balegar din acel grajd.

  Această afirmaţie a dvs. mă îngrijorează şi întristează, deoarece vine tocmai de la dvs. Ar trebui să ştiţi că libertatea cuvântului este garantată pentru oricine de Constituţia României, iar „Lipsa de comunicare întărește doar sistemele discreționare”, aşa cum bine zice motto-ul lui ACUM.

  >Stimate Domnule Manta, sunt convins ca la nivelul Domniei Vostre de competenta analitica V-ati dat seama ca ati „sarit calul” – putintel, cum se spunea in epoca cand nu existau automobile, si ca scorul Codruta-Antenele e totusi 1-0, sau chiar ceva mai mare!

  Îmi pare rău să vă contrazic, stimate Domnule Sfartz, dar tocmai încercările mele de a înţelege lucrurile mă împiedică să văd că aş fi „sărit calul”, aşa cum vă exprimaţi.

  Dacă veţi citi cu mai multă atenţie rezultatele căutărilor mele, veţi constata că nu este vorba numai de vicii de formă, ci şi, de exemplu, de pretenţiile de despăgubiri ale d-nei Kovesi (1 milion de lei noi!!). Tribunalul a redus această sumă la un sfert, ceea ce ar putea să ne dea o idee despre capacităţile analitice ale d-nei Procuror Şef. Acesta este unul dintre motivele pentru care am modificat titlul jubilatoriu al articolului d-nei Fati, reducându-l la 0,25 – 0.

  Revenind la subiectul dvs, cât se poate de real, şi anume cel al coruptiei din România, m-ar interesa să aflu ce credeţi despre propunerea făcută (şi discutată) de membri ai fostului guvern Ponta, prin care „cadourile” pe care le primesc doctorii din instituţiile medicale de stat să fie declarate de aceştia la fisc, pentru ca să fie impozitate. Motivarea de ce să primească acei doctori plocoane era că salariile lor sunt foarte mici, chiar dacă au fost ridicate de acel guvern cu 50% (din motive pre-electorale, pe seama cheltuielilor pentru investiţii, zic unii ziarişti şi analişti).

 • Sfartz Pincu: (10-11-2015 la 19:31)

  @Victor Manta

  Ce coincidenţă ! Întrebarea Domniei Voastre a venit exact când făceam nişte calcule privind, „dragostea” lui V.V.Ponta pentru bunăstarea doctorilor şi profesorilor!

  Iată câteva date:

  1. Investiţiile la care s-a renunţat, care normal trebuiau să fie în cota medie de 8% din PIB pentru ţările care vor să se modernizeze şi să asigure locuri de muncă pentru cei care vin din şcolile de toate nivelele, reprezintă 0.08 x 155 miliarde Euro (PIB 2015-România) = 12.4 miliarde Euro.

  2. Creşterea de salarii la medici – 50.000 medici x 555(salar mediu de 2500RON/luna) x 12 luni x 0.5(creştere 50%) = 166.5 mil. Euro

  3. Creşterea de salarii la corpul didactic de 15% -3 00.000 cadre x 350Euro/luna (salariu

  4. Total pomeni electorale – 166.5 + 189 = 355.5 milioane Euro

  Acum a se compară: 12.4 miliarde Euro economisiţi prin renunţarea la investiţii, cu „pomana de 0.3555 miliarde Euroi !!

  Şi un aspect care răspunde parţial la întrebarea Dvs.:

  Câţi medici din cei 50.000 au nevoie reală de această pomană? Exceptând rezidenţii şi medicii din servicii în care nu prea se da ciubuc, pentru majoritatea medicilor această majorare reprezintă cel mult ciubucul dintro singură zi de muncă.

  Acelaşi aspect la profesorii, într-adevăr mai puţini sub raport procentual decât medicii, care câştigă prin meditaţii, şi aceleaşi „ciubuc”-uri blestemate, o reminiscenta cu care ne-au blagoslovit mentalităţile fanariote şi otomane!!

  Nu înţeleg de ce luaţi apărarea bicisnicilor de la Antene ? Sunt ei cavaleri ai libertăţii de exprimare corectă ? O revolutie cum e cea în domeniul politic este la fel de necesară şi în Media, unde de 25 de ani vezi aceleaşi figuri interesate şi păltite de… ştim noi cine

 • Victor Manta: (10-11-2015 la 22:45)

  @Sfartz Pincu

  „Guvernul Ponta …. a dus investiţiile din buget (cheltuielile de capital) la cel mai jos nivel din cel puţin ultimii 10 ani – doar 0,7% din PIB”.
  http://www.zf.ro/eveniment/cand-romania-plange-dupa-infrastructura-investitiile-statului-au-ajuns-la-minimul-ultimilor-10-ani-14691397

  Această cifră, care mai trebuie verificată şi adusă la zi, vă va permite să ajustaţi calculele dvs. la realitate.

  > Şi un aspect care răspunde parţial la întrebarea Dvs.

  Într-adevăr foarte parţial, deoarece întrebarea mea se referea la legalizarea ciubucului pentru medici.

  > Nu înţeleg de ce luaţi apărarea bicisnicilor de la Antene ?

  După DEX: BECÍSNIC, -Ă, becisnici, -ce, adj., s. m. și f. (Pop.) 1. (Om) vrednic de compătimire, lipsit de personalitate, de inteligență și de energie; ticăit2.

  Cine sunt, nominal, becisnicii de la Antene şi pentru care luări concrete de poziţie îi numiţi în acest fel?

  > O revolutie cum e cea în domeniul politic este la fel de necesară şi în Media, unde de 25 de ani vezi aceleaşi figuri interesate şi păltite de… ştim noi cine.

  Eu nu ştiu de cine sunt plătite. Poate ne spuneti dvs, care păreţi să ştiţi mai bine. Directorul A3 a susţinut de mai multe ori că postul său este plătit din piaţă (adică din reclamă). Aveţi alte informaţii?

  > Sunt ei cavaleri ai libertăţii de exprimare corectă ?

  Pentru exprimare şi informare incorectă pe Antene le atinge la buzunar şi imagine CNA-ul şi privaţi ca d-na L.C. Kovesi. Când celor doi din urmă li se dă dreptate prin justiţie, atunci lucrul mi se pare foarte corect. La fel de corect mi se pare şi când/dacă celor doi nu li se dă dreptate de către justiţie.

 • Johnny Walsh: (13-11-2015 la 08:28)

  O, da, o da, un puternic ca domnișoara Köveesi câștigă, după cum a câștigat și cucoana aia cu mutră de președinte de CAP procesul cu grefiera aia, care a și fost arestată imediată, la ordin. Ar trebui să vă bucurați, stimate autor, când un amărât de grefier câștigă un proces cu dra Kövési, asta ar fi o mare bucurie și pentru așa ceva au protestat oamenii după tragedia de la Colectiv.

 • Victor Manta: (13-11-2015 la 15:05)

  @Johnny Walsh

  > Ar trebui să vă bucurați, stimate autor, când un amărât de grefier câștigă un proces cu dra Kövési, asta ar fi o mare bucurie și pentru așa ceva au protestat oamenii după tragedia de la Colectiv.

  Vorbiţi cu mine sau cu dl. Sfartz? Dacă este vorba despre mine, ce lucruri concrete îmi reproşaţi?

 • Sfartz Pincu: (14-11-2015 la 04:01)

  @ Victor Manta
  Cine sunt cei de la Antene ? Oamenii de acolo,isi castiga si ei o bucata (buna,chiar!) de paine, este vorba de mentalitatea de tipul „Suzana Gadea”-!

 • Sfartz Pincu: (14-11-2015 la 04:13)

  @ Victor Manta şi Johnny Walsh

  Să nu sărim calul, şi să atribuim procurorilor vinovăţii. Ei îşi fac datoria, în limitele sarcinilor lor de serviciu, iar justiţia o fac JUDECĂTORII.

  În bătălia cu corupţia este normal să existe şi „pierderi colaterale”, dar esenţial este ca DNA-ul cu Codruţa în frunte să continue pe ideea bine exprimată de călătorul englez Perry: „Ai reuşit-continuă, Nu ai reuşit-continuă”

  Dacă nu ar fi Codruţa cea implacabilă, cine ar extirpa corupţia endemică, PSD-ul,cu un Dragnea- sef la DNA ??

 • Victor Manta: (18-11-2015 la 19:24)

  @Sfartz Pincu

  >Dacă nu ar fi Codruţa cea implacabilă, cine ar extirpa corupţia endemică, PSD-ul, cu un Dragnea- sef la DNA ??

  „Codruţa cea implacabilă” să „extirpeze” PSD-ul, adică un partid politic, şi anume pe cel mai mare al ţării? Ar trebui pentru aceasta să-i „extirpeze” şi pe toţi votanţii săi, adică o foarte mare parte a populaţiei majore a României.

  Chiar aceasta doriţi, d-le Sfartz?

 • Johnny Walsh: (14-12-2015 la 20:07)

  @Victor Manta

  Vorbesc și cu dv. și cu oricine altcineva care aplaudă spectacolul cvasicotidian al DNA-ului, o tragi-comedie din care Europa are ce învăța.

  Sigur, dacă mi se permite și nu vă supărați, am remarcat că mulți dintre cei care scriu aici sunt deosebit de supărăcioși, imediat ce cineva nu este de acord cu părerea domniilor lor se supără, se simt jigniți, protestează…

 • Victor Manta: (15-12-2015 la 20:34)

  @Johnny Walsh

  >Vorbesc și cu dv. și cu oricine altcineva care aplaudă spectacolul cvasicotidian al DNA-ului,

  Pentru aplauze vă invit să vă adresaţi de exemplu d-lor Uncu şi Sfartz („Codruţa cea implacabilă”, etc). Eu nu pot decât să mă minunez (understatement) cum li se pun cătuşe (de preferinţă cu anunţări prealabile şi în faţa camerelor de TV) unor oameni care sunt suspectaţi că au comis fapte reprobabile în urmă cu câte 5 – 8 ani. Este vorba despre acte pe larg cunoscute de cei care s-au hotărât în fine să-i acuze pe respectivii bănuiţi, într-un prezent al cărui sfârşit nu se întrezăreşte, motiv pentru care l-am numit prezentul continuu.

  > o tragi-comedie din care Europa are ce învăța.

  După procesul fam. Ceauşescu, după mineriade şi după orfelinate jalnice nu cred că Europa mai poate fi profund impresionată de ceva ce vine din zona mioritică. Dacă ne-au clasat este un lucru uşor de înţeles şi greu de îndreptat.

  >Sigur, dacă mi se permite și nu vă supărați, am remarcat că mulți dintre cei care scriu aici sunt deosebit de supărăcioși, imediat ce cineva nu este de acord cu părerea domniilor lor se supără, se simt jigniți, protestează…

  Mă deranjează de regulă atunci când constat că nu este vorba de discuţii, ci de atacuri la persoană, sau la insinuări care lasă loc pentru tot felul de izmeneli ulterioare. Nu mă refer în particular la dv. În asemenea cazuri luările ferme de poziţie şi protestele pot fi perfect justificate.

 • Victor Manta: (14-9-2016 la 22:29)

  Procesul intentat de şefa DNA unor cunoscuţi ziarişti, care a fost relatat în articolul meu de anul trecut, se judecă într-o etapă nouă la Curtea de Apel Piteşti. Azi procesul a avut un nou termen.

  ” Procesul Kovesi vs. jurnalistii Antena 3 s-a amanat din cauza ca avocatul Marius Arizan a fost citat la DNA in timp ce trebuia sa fie la CA Pitesti. Avocata lui Kovesi: “Se incearca tergiversarea!” Razvan Savaliuc: “Domnule presedinte, va dati seama cum se vede? Nu putem sa ne judecam pentru ca DNA ne-a luat avocatul si acum tipa ca e tergiversare?” ”

  http://tinyurl.com/gp6mlop

  Va urma…

 • Victor Manta: (9-3-2018 la 16:46)

  Scurt rezumat al ultimilor peste 3 ani de proces

  Spre reamintire, pe 19 iunie 2014 a avut loc o emisiune a postului de televiziune Antena 3 (A3), în care doi ziariști (Mihai Gâdea şi Bianca Nae) şi un analist politic (Mugur Ciuvică) au discutat ştirea fierbinte, conform căreia fratele presedintelui de atunci, Mircea Băsescu (MB), a fost acuzat de DNA pentru trafic de influenţă şi arestat. Mai târziu el a fost condamnat definitiv de judecători la închisoare cu executare, cu termen de 4 ani. Sursa.

  La originea acuzaţiilor contra lui MB se aflau nişte video-uri difuzate de A3, care dezvăluiau activitatea penală a acestuia. Cum aceleaşi înregistrări, şi altele, erau de ceva vreme în posesia DNA, ziariştii respectivi au reproşat DNA-ul că nu a reacţionat decât în urma dezvăluirilor A3, şi nu s-a sesizat din oficiu.

  În consecinţă şefa DNA-ului, d-na Laura Codruţa Kovesi (LCC), a intentat ziariştilor menţionaţi mai sus, şi în plus a lui Răzvan Savaliuc, care nu a participat la emisiunea respectivă, un proces în civil, în nume personal, cerându-le 1 milion de lei noi daune pentru „un grav prejudiciu de imagine” şi „o gravă atingere a demnităţii umane”. A mai apărut pe listă şi ziaristul Radu Tudor, care nu a ajuns să spună nici un cuvânt în acea emisiune.

  În anul 2015 Tribunalul Bucureşti, la judecata pe fond, i-a dat dreptate lui LCC, dar a redus prejudiciul, ce urma să fie plătit în „solidar” de acuzaţi, la 250.000 lei, adică la un sfert din ce a cerut LCC.

  Despre Apel

  La data de 6 martie 2018 a avut loc la Curtea de Apel din Ploieşti, transferat de la Piteşti, ultimul termen de judecată în procesul intentat de LCC ziariştilor de la A3, unde au apărut lucruri interesante, ce merită să fie cunoscute şi consemnate. Le voi parcurge foarte pe scurt.

  La cererea insistentă a acuzaţiilor, avocata lui LCC a precizat în sfârşit pentru ce motive cere tocmai suma de 1 milion de lei (peste 200 mii de euro) ca daune, redusă pentru moment la un sfert (curtea de apel poate să decidă însă altfel decât cea de fond). Să o ascultăm pe d-na avocată a lui LCC:

  „Suma daunelor morale este justificată sub aspectul profiturilor realizate din publicitate… Au avut audiențe spectaculoase de 7,8% rating. Opinia publică nu are cum să cunoască, că spectaculosul informațiilor mincinoase urmărește strict valoarea comercială a punctului de rating. Pentru că astfel se traduce beneficiul comercial care, într-un calcul minimal și necontestat, a arătat că pe durata celor patru ore de emisiune, în prime time, beneficiul financiar a fost de 80.000 euro… Suma daunelor morale pretinse este justificată inclusiv sub aspectul câștigurilor realizate din publicitate”.

  Cu alte cuvinte, LCC doreşte în mod vizibil să-i pedepsească personal pe ziariştii respectivi pentru succesul comercial al postului la al cărui emisiune au participat, considerând acest succes ca reprezentând daune aduse imaginii şi demnităţii sale. Las cititorii să judece.

  A mai ieşit la iveală că DNA a cerut într-o adresă adresată Curţii de Apel din Piteşti (din greşeală, în locul celei de la Ploieşti) solicitarea de a trimite toate documentele din Dosarul nr. 6043/3/2015 (cel civil, cu jurnaliştii), pentru a fi folosite într-un dosar penal cu numărul 853/P/2016. Documentul poate fi văzut aici.

  Sursa menţionată susţine că „Cererea DNA este un act de intimidare faţă de judecătorii procesului civil” şi pune întrebarea: „Ce are a face o asemenea acţiune cu preocupările DNA, instituţie care, aşa cum scrie chiar pe site-ul oficial, „este o structură de parchet specializată în combaterea corupției mari și medii”?

  Autosesizarea Inspecţiei Judiciare

  „Inspecția judiciară s-a autosesizat după ce Direcţia Naţională Anticorupţie a cerut documente din dosarul în care procurorul şef DNA, Laura Codruţa Kovesi, se judecă cu jurnaliştii Antena 3. Reamintim că șefa DNA cere 1 milion de lei daune, după ce în platoul ”Sintezei Zilei” s-au pus simple întrebări și s-au emis opinii, referitoare la cazul Mircea Băsescu – Bercea Mondial”. Sursa.

 • Victor Manta: (20-3-2018 la 23:10)

  Curtea de Apel Ploieşti a decis marţi 20.03.2018 că şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi, va primi suma de 300.000 lei cu titlu de daune morale, în solidar, de la pârâţii Mihai Gâdea, Bianca Grigore, Mugur Ciuvică şi SC Antena 3.

  Faţă de hotărârea instanţei de fond, suma a fost mărită de la 250.000 lei la 300.000 lei.

  O altă noutate este decizia tribunalului de respingere a acţiunii intentate „la grămadă” de d-na Kovesi ziariştilor Radu Tudor şi Răzvan Savaliuc, ca fiind neîntemeiată.

  Potrivit legii solutia este definitivă şi executorie (!), dar ea poate fi totuşi atacată, jurnaliștii/analistul vizaţi de la emisiunea Antenei 3 având drept să facă recurs în termen de 30 de zile de la data deciziei Curţii de Apel.

  Alte informaţii se pot afla de aici.Dacă doriţi să scrieţi comentariul dv. cu diacritice: prelungiţi apăsarea tastei literei de bază. Apoi alegeţi cu mouse-ul litera corectă (apare alături de mai multe variante) şi ridicaţi degetul de pe litera de bază. Încercaţi!

Reguli privind comentariile

 
Citește articolul precedent:
Democraţie, pontocratie şi piromanie

Decembrie 1989, Ceauşescu revenea de la Teheran. Noiembrie 2015, Ponta revine din Mexic. Niciunul, nici altul, n-a priceput nimic. Unul...

Închide
44.192.44.30