caractere mai micireseteazacaractere mai mari

Cele mai recente contributii la rubrica Social 

Iubitorii de oameni

de (6-1-2014)
138 ecouri

 
Am scris despre iubirea dintre oameni datorită impresiei puternice pe care mi-au făcut-o amintirile provocate de dragostea exprimată de prietenii mei prin felicitările ocazionate de Anul Nou, o dragoste nepreţuită, izvorâtă din prietenie sinceră pe care, spre ruşinea mea, am neglijat-o, crezând că mi se cuvine de drept!

Trăim sub imperativul consumului, fie că este vorba de sfera materială, fie că este vorba de domeniile spirituale. Unui singur lucru din care oricât ai oferi oricât ai primi, nu i se poate aplica calificativul de ”prea mult” – şi anume iubirii pentru aproapele tău!

Vor replica unii sau alţii că şi dragostea exagerat de mare şi prea multă te poate sufoca, îţi poate invada intimitatea şi îţi poate limita libertatea de acţiune. Am trăit şi retrăiesc repetat, un episod de acest gen, pe care unii l-ar califica drept o obsesie a tinereţii cat se poate de normală.

Era în toamna anului 1945, după ce s-a consumat imensa bucurie datorată terminării victorioase a războiului cu hoardele fasciste, când familia noastră s-a întors la Chişinău din peregrinările deportării in Siberia şi apoi în Asia Centrală, un rest de trei persoane dintr-o familie de opt cetăţeni români, aruncată de soartă în vârtejul nemilos al vicisitudinilor şi al luptei pentru comunism, şi dintre comunism şi fascism (v. de exemplu articolul Mama ). Oricum, după acea victorie a revenit imediat, fără nicio pauza, şi foametea cruntă, şi frigul, şi nivelul de trai atât de scăzut, încât eram bucuroşi să locuim intr-un beci, sub nivelul pământului, fără lumina, fără apă şi canal, atribute la care nici măcar nu mai visam, pentru ca obişnuinţa – rutină zilnică – ne-a adaptat, dar ne-a şi adoptat, pentru câţiva ani buni (?!).

Deci ne-am întors doar eu cu mama şi fratele meu mai mare cu un an decât mine. La 12 ani eram abia în clasa a 4-a (trebuia sa fiu intr-a 5-a sau chiar in a 6-a) şi, fără prea mare tragere de inimă din partea mea, am fost trimis de asistenţa socială, care de bine de rău încă funcţiona într-un oraş distrus rând pe rând aproape în întregime de violenţa luptelor dintre ambele tabere! Ciudat este că ambele părţi din acest conflict,considerau ca au “eliberat”capitala Basarabiei! Şcoala la care am fost repartizat, nr.3, purta un titlu de glorificare a sacrificiului pentru o cauza nobila, “Zoia Kosmodemianskaia”, era amplasată în apropierea depoului de tramvaie, unde oricum îmi petreceam zilele, atras atât de mecanica vehiculelor, cât şi de posibilitatea de a fi aproape de un loc mult mai interesant, şi întotdeauna preferabil faţă de şezutul pe banca din clasă, unde trebuia să nu mă agit câte o ora întreagă (!), urmată de o pauză binecuvântată şi aşteptată cu multă nerăbdare, dar nu pentru odihna de după travaliul învăţăturii, ci pentru a crea o ocazie de evadare din acel mediu, căt mai repede cu putinţă !

Când am intrat prima dată în clasa am rămas blocat în uşă de imaginea unui înger având forma unei fetiţe cu cosiţe, şocant de curată, aşezată în prima bancă, pe rândul din mijloc al clasei. Inima mea a luat-o la goană, mai ceva ca pistoanele unei locomotive în plină viteză. Un chip angelic, dar cu o expresie de severitate şi răceală pe care le-am înţeles mai târziu, când am aflat că Liuba Sokolovscaia era fata unui general rus care a fost crescută în spirit de disciplină militară, suvorovist-stalinistă. Am avut totuşi curajul nebun de a mă aşeza lângă ea, dar probabil mirosul din pufoaica mea, nespălată de peste doi ani, a determinat-o să se mute în altă bancă. Atât de mult eram fascinat de Liuba, încât nici nu m-am simţit jignit de gestul ei. După ore, m-am luat după ea, împins de firea mea de zurbagiu (cred că expresia corectă este de Zorba-giu, aşa cum am înţeles-o, în conţinutul ei, după ce am văzut filmul “Zorba”!), şi am tot mers, până la vila unde locuia dânsa, pe o stradă rămasă întreagă, una dintre puţinele străzi nebombardate din partea de sud a Chişinăului (poziţia geografică am determinat-o acum, în funcţie de situarea gării şi a cartierului Botanica din acest oraş). Şi am tot stat acolo, ca “viţelul la poartă nouă “ până ce a apărut o maşină militară de tip “Willis”, din care a coborât generalul Sokolovskii, cu o faţă severă şi ţeapănă ca a unei statui din granit. Pe loc l-am considerat ca fiind general de NKVD şi, evident, vinovat pentru plasarea tatălui meu în categoria de “suspectaţi că sunt spioni români”, nevoiţi să suporte toate consecinţele nefaste pe care le-am descris în alte amintiri (dacă nu erau împuşcaţi pe loc atunci când exista o minimă certitudine).

A doua zi când am intrat în clasa, Liuba nu mai era acolo şi nu ştiu nici acum dacă familia ei a fost mutată în altă zona, sau generalul a fost împuşcat de Stalin (ceea ce era un fapt curent în acele vremuri), sau pur şi simplu Liuba Sokolovsckaia a fost mutată la altă şcoală, mai de elită, pentru a evita contactul cu specimene de vagabonzi murdari, aşa cum arătam a fi noi, copiii din mahalalele oraşului.

Au trecut 69 de ani de la acea apariţie divină a unei fetiţe de 11 ani, dar imaginea ei este atât de vie în mintea mea, încât aş putea-o picta cu cele mai mici amănunte, bineînţeles dacă aş avea şi talent.

Dragoste neîmplinită, sau platonică, ar spune unii, care au obiceiul să tranşeze sentimentele ca un măcelar când despică un cadavru de porc. Nu este permis nimănui ca un sentiment atât de definitoriu pentru oameni, ca dragostea, să fie tratat ca un obiect de consum sau ca un parametru spiritual care să se preteze la o cuantificare. Dragostea are doar două posturi extreme, “este”, sau “nu este”.

Şi nu este vorba numai de dragoste de tip “sexualist”. Mai sunt, cel puţin două tipuri de dragoste, una, – ca cea comună pentru/dintre toţi oamenii, şi cea instinctuală, dintre rudele apropiate, cum ar fi de exemplu dragostea dintre “mama şi copilul”, sau invers, sau dragostea dintre fraţi (atunci când există !).

MitropVeniaminCostachiUn exemplu memorabil de iubire pentru oameni l-a oferit în anul de graţie 1803 mitropolitul Moldovei, Veniamin Costache, când a umplut mitropolia Moldovei de la Iaşi cu atâţia evrei săraci, câţi au putut încăpea acolo, şi s-a aşezat în faţa uşii, spunând : “Se trece numai peste trupul meu”(!), blocând astfel intrarea pogromiştilor dezlănţuiţi ca fiarele, să-i ucidă pe acei oameni fără de nicio vină, afara doar de faptul ca bărbaţii erau tăiaţi “primprejur”.

Reproduc integral un fragment din “Enciclopedia comunităţilor evreieşti din România” publicată de Institutul Yad-Vashem din Ierusalim, în anul 1969 din care am extras şi informaţia prezentată mai sus :

In 1803 in Iasi, a libelous document was published under the name “Înfruntarea Jidovilor” (protest against the Jews), written by Noeh Belfer, a convert who became a monk and changed his name to Neofit Jidovul. The libelous document, was published by the Moldavian Metropolitan, Yaakov Stamate, provoked the Christians to outbreaks against the Jews, but the new Metropolitan, Binyamin Costache, defended them and many found shelter în the church yard and protection from the crowd’s rage. The Metropolitan also declared that the rioters would have to go over his dead body to harm the Jews”.

Exemplul mitropolitului Veniamin Costache, care a ţinut loc şi de Domnitor al Moldovei, prin funcţia sa de “caimacam” în două perioade diferite, ne însufleţeşte în speranţa că lumea poate să devină mai bună şi mai iubitoare de/dintre oameni. A meritat pe deplin că Veniamin Costache să fie declarat “sfânt”al creştinătăţii şi, mai mult, ar merită să fie “sfânt” pentru toată omenirea, indiferent de religiile la care sunt abonaţi diverşi indivizi din specia “homo sapiens”. Am îndrăgit acest personaj şi din alt motiv, şi anume, pentru faptul că atunci când era mitropolit, a întocmit un celebru hrisov, promulgat de Domnitorul Alexandru Moruzzi, prin care a obligat pe fiecare popa să plătească câte 4 lei pe an şi cu bani strânşi să se deschidă şcoli de cultură generală (!), şcoli în care să înveţe şi copiii săraci. Iată în esenţă, prevederile acestui hrisov :

1. Se instituie pentru conducerea şcolilor, o eforie compusă din mitropolit şi doi boieri mari;

2. Se înfiinţează 6 şcoli româneşti judeţene în principalele oraşe ale Moldovei;

3. Şcolile sunt deschise deopotrivă şi pământenilor şi “străinilor”( subl. mea), şi bogaţilor şi săracilor, iar pentru copiii lipsiţi de mijloace se instituie un număr de burse;

4. Pe lângă taxa de 4 lei, percepută de la preoţi, pentru întreţinerea şcolilor, se va lua şi din visteria ţării o suma însemnată.

Suma luată pentru educaţie şcolară din vistieria ţării a fost de 1800 de lei (ceea ce arată şi cât de mare era leul de atunci, faţă de pisicuţă de “leu=RON“ de astăzi!).

Despre dragostea nemărginită şi necondiţionată a unei mame am mai scris şi în articolul “Mama”din 24 Februarie 2013, în ACUM.TV menţionat mai sus, şi acum nu pot adaogă decât imensă mea insatisfacţie că nu am făcut destul pentru a răsplăti o asemenea dragoste fără limite.

În asemenea genuri de dragoste, “nefreudiana”, nu văd în niciun fel o consecinţă a sexualităţii, în ciuda măreţiei personalităţii lui Freud însuşi.

Dragostea pentru om, pentru oameni, pentru artă şi cultură, reprezintă ele însele puritatea sentimentelor umane la cel mai înalt nivel, şi nu va fi niciodată afectată de simulacrele de dragoste din interes, de natură sexuală, politică, sau alte genuri de manifestări, cu aparenţă de iubire pentru aproapele tău. Monstruozitatea falsităţii promovate de unii privind iubirea aproapelui, care în anumite circumstanţe se comportă că nişte călăi, iar în alte circumstanţe îşi declara dragostea lor pentru victimele lor (este tipică frază spusă de aceştia, când ştiu, de exemplu, că în apropiere este un evreu : “eu am avut mulţi prieteni-evrei!”), aşa cum se întâmplă în manifestările naţionalist-şovine, aspect care reprezintă o parte întunecată din evoluţia omului spre valorile morale.

Că este posibilă o schimbare la 180 de grade dintr-o atitudine negativă (chiar criminală) într-o “dragoste pentru aproapele tău “, s-a văzut şi din cazul descris în articolul Învierea naţionalismului maghiar, în care un fascist sadea – Csanád Szegedi, se transformă peste noapte întrun iubitor al victimelor poziţiei sale extremiste anterioare!

Un alt exemplu de metamorfoza din dragoste care merită menţionat este cazul dr. Jean-Marie Musy, fost preşedinte (între 1925 şi 1930) al Confederaţiei Elveţiene, care anterior era patronul unui ziar filo-fascist şi antisemit, un prieten apropiat cu Himmler însuşi, şi care s-a întors spre dragostea pentru evrei după ce a văzut ce se întâmplă în lagărele de exterminare nazistă. S-a întors atât de mult, încât a închis ziarul său fascist şi a devenit un emisar (nici mai mult, nici mai puţin) al organizaţiei sioniste Irgun!

Dacă este de condamnat uşurinţă cu care se manevrează principialitatea unor poziţii politice, este însă de apreciat şi faptul că acest reviriment al lui Musy a avut efecte benefice care au condus la salvarea multor mii de evrei de la moartea în camerele de gazare create de amicul său Himmler, care a contramandat (după o discuţie “prietenească“ cu Musy) ordinele precise ale lui Hitler de a-i gaza pe toţi deţinuţii din lagărele morţii, atunci când Hitler şi-a dat seama de iminentă sfârşitului. Această decizie bruscă a lui Himmler a fost datorată unei convorbiri dintre Musy şi Himmler, într-un tren spre Basel, în Noembrie 1944, după ce Musy şi-a schimbat ura să antisemită în “dragoste pentru oameni” (v. aici).

Celor care îşi schimbă atitudinile negative în pozitive li se poate aplică binomul de logică matematică referitor la analizarea unui demonstraţii de adevăr, exprimabil prin sintagma verbală : este necesar să iubeşti, dar trebuie să fie şi suficient de multă dragoste sinceră şi necondiţionată pentru alţii.

Sunt convins că asemenea revirimente de atitudine nu sunt un apanaj exclusiv faţă de evrei, ci de ele “beneficiază“ şi alte etnii, naţiuni, chiar şi state întregi, blamate că sunt ce nu sunt, sau că au fost ce nu au fost.

Ecouri

 • Ion Ionescu: (7-1-2014 la 14:38)

  Grigore Resmeriță (n. 27 mai 1896, Humulești — d. 28 iunie 1941, Iași) a fost un învățător și preot ortodox român asasinat de legionari în Pogromul de la Iași.

  În seara zilei de sâmbătă, 28 iunie 1941, după slujba de vecernie la Sărbătoarea „Sfinților Petru și Pavel” Grigore Resmeriță este asasinat în timp ce lua apărarea unui grup de evrei, pe str. Sărărie unde locuia la nr. 29 B, vis-a-vis de Sinagoga „Lumânarari” situată la nr. 33.

  Auzind din casă strigăte de moarte, de peste drum, de la Sinagogă, preotul Grigore Resmeriță, în încercarea de a-i apăra pe evreii maltratați este tratat de agresori cu aceiași măsură cu care au fost martirizați cetățenii evrei: bătut cu ciomege și împușcat.

  Datorită înfățișării, roșcovan cu barbă, corpul preotului a fost amestecat cu cele ale evreilor măcelăriți și aruncat într-o groapă comună. Cel mai probabil osemintele părintelui Grigore Resmeriță odihnesc astăzi în Cimitirul Evreiesc din Păcurari.

  https://ro.wikipedia.org/wiki/Grigore_Resmeri%C8%9B%C4%83

 • Sfartz Pincu: (7-1-2014 la 15:40)

  @Ion Ionescu

  Aţi prezentat o situaţie dublu paradoxalā, mai întâi că din punctul de vedere al mişcārii legionare, care pretindea cā este bazatā pe creştinism, îşi ucid un propriu mentor al acestei religii, şi al doilea paradox este cā religia creştinā propovâduieşte respectarea celor 10 porunci, printre care cea mai importantā este: „sā nu ucizi !?”.

  Se pot trage doua concluzii circumstanţiale in acest caz de urā salbatecā a pogromiştilor faţa de evrei, şi anume cā ori preotul Razmeriţa nu purta haine preoţesti, ori cā pogromistii nu erau din zonā si nu-l cunoştea nimeni pe acest preot-martir.

  Oricum, atitudinea acestui preot reabiliteazā o buna parte a preotimii creştine, deşi o alta, tot o buna parte, a avut un rol instigator sau cel puţin pasiv, în declanşarea de pogromuri, din diverse motive (ignoranţā, reavoinţā, dogmatizm, prozelitism, etc. – adicā antisemitism).

 • Puscasu Vlad: (7-1-2014 la 16:51)

  @ION IONESCU

  WIKIPEDIA este cea mai proasta sursa de informatie. Va recomand RADU IOANID, va recomand JEAN ANCEL, va recomand ELIE WIESEL.

  Este absolut absurd ceea ce spuneti, preotul acela asasinat de ,,legionari,, Care legionari stimate domn? poate CUZISTI, poate antisemiti, poate fanatici nazisti ori pro-fascisti, dar cum era sa fie legionari?

  In iunie 1941 erau in lagare 40.000 de legionari, dupa rebeliunea legionara, un eveniment istoric controversat, plin de enigme de spionaj.

  Deci legionarii nu erau la putere. Atunci cum sa fie popa ucis de legionari? e absurd stimate domn. Poti sa spui asasinat de cuzisti (Prof.A.C.Cuza), cuzistii erau sustinatorii fanatici ai maresalului Antonescu, regalistii, monarhistii, pro-fascistii, pro-nazistii, antisemitii.

  Sa respectam adevarul istoric asa cum a fost el. Sau poti sa spui ,,asasinat de militari,, de soldati, ca doar in pogromul de la IASI din iunie-iulie 1941 a fost implicat ION ANTONESCU, adica ARMATA si nemtii aliati nazisti.

  Am citit ce scrie RADU IOANID, dar nu am vazut sa pomeneasca de LEGIONARI la Iasi. E absurd, atata vreme cat legionarii erau in puscarii dupa rebeliunea din ianuarie 1941. Ca ulterior au fost gratiati de acelasi regim Antonescu, e alta poveste, dar in timpul pogromului de la Iasi, toti legionarii au fost inchisi in lagare, ori au fugit in Germania, ori s-au ascuns de autoritati in Romania.

  Iar cele mai mari gropi ale HOLOCAUSTULUI SHOAH cred ca se afla in orasul BALTI si imprejurimi, in Basarabia ,si in Transnistria, pe langa Golta, Grosulovo Tiraspol, Balta, evident, la Odessa!

 • Puscasu Vlad: (7-1-2014 la 17:06)

  @Pincu

  Stimate d-le Pincu, ceea ce s-a intamplat in timpul regimului diabolic nazisto-cuzist al maresalului Antonescu, crimele de razboi antisemitice, pogromul din Iasi, uciderea sistematica a unor etnii, este de neiertat.

  Dvs credeti ca un crestin este in stare sa ucida pe cineva? si o musca te uiti daca s-o lovesti cu pliciul sau nu, de obicei. Sunt unii care nu suporta nici macar sa taie porcul. Eu nu mananc de altfel carne de porc, pentru ca e daunatoare organismului si din alte motive.

  Nu inteleg cum unii, chiar si pe timp de razboi au fost in stare sa traga in semenul lor. Preot ortodox ucis, mii de evrei, zeci de mii, sute ucisi pe Prut, Holocaust, este de neiertat si de neinteles.

  Un om care are o credinta, nu cred ca e in stare sa isi ucida semenul. Aceasta este parerea mea. Legionarii au ucis, cuzistii lui Antonescu au ucis, nemtii au ucis, ucrainenii, romanii au ucis in Transnistria evrei, si asa mai departe. Pentru mine este de neconceput, si de neinteles cum cineva e in stare sa-si ucida semenul. La fel cum se intampla si azi pe glob, in anumite regiuni ale lumii, unde islamicii fanatici teroristi ucid oameni inocenti in Israel, in razboiul din Siria, unde islamicii fanatici teroristi isi fac de cap, la fel ca regimul din Damasc, si asa mai departe.

 • Ion Ionescu: (7-1-2014 la 17:55)

  @Sfartz Pincu

  >”Aţi prezentat o situaţie dublu paradoxala”

  Nu e paradoxala, domnule Sfartz, insa nu doresc sa mai reiau acum intreaga argumentatie cu istoria Europei de la Imperiul Roman la Constantin, la Revolutia Franceza si cea Bolshevica, si deci sa reiau argumentul cu identitatile de grup ce au fost politizate sucesiv (civica, religioasa, etnica, sociala) in diferite epoci ale Europei. Prea mult de scris, am incercat odata sa o fac „pe scurt” intr-un raspuns catre „Corneliu”, si rezultatul a fost ca am scris un comentariu mai lung decat unele eseuri publicate de revista ACUM. Ramane sa incerce fiecare sa se documenteze, mai ales ca problema reapare des in diferite forme. De exemplu, daca nu intelegi lucrurile astea, nu intelegi de ce Stalin si genocidul kulacilor intra in aceasi categorie cu Hitler si genocidul evreilor.

  Revenind la subiect. Legionarismul e un exemplu de etno-nationalism extrem. E in aceasi categorie cu nazismul-german (ce a fost strident anti-Crestin, chiar a incercat readucerea in actualitate a cultelor pre-Crestine germanice). Legionarismul (la fel ca nazismul) e in perfecta contradictie cu tezele universalismului Crestin si cu teza centrala a manturii in Crestinism. Existenta, prezenta unor elemente religioase in Legionarism se datoreaza faptului ca identitatea etno-politica romaneasca s-a facut in mare viteza de catre elite in sec. 19, fara sa existe in mod natural o perioada de secularizare profunda prealabila (cum a fost in „Vest”-EU). Rezultatul a fost ca – din dorinta de a incheia procesul cat mai repede – s-au facut multe compromisuri si s-au inglobat in noua indentitate politica si elemente din cea ce fusese identitatea politizata in perioada anterioara/medievala (adica identitatea crestin-ortodoxa).

  Religiozitatea Crestina a Legionarilor a fost un kitsch cultural, un reziduu-arhaism cultural, iar anti-semitismul lor a fost de tip etnic nu religios, a fost pe linie de grup-etnic (exact la fel ca si anti-maghiarismul romanilor, sau ca anti-romanismul maghiarilor). Asta a fost asa chiar daca legionarii si-au putu „imbogati” propaganda/argumentatia si cu verbozitati religioase data fiind existenta acestor aspecte religioase (inglobate oarecum accidental-istoric) in identitatea etno-politica romaneasca moderna.

  Teologic vorbind, nationalismul e o forma de paganism. Un preot educat stie asta. La fel si un rabin si un imam. Adica situatia e teologic la fel fie ca vorbim de nationalismul romanesc, de nationalismul maghiar, de cel evreiesc/zionism, sau de cel iranian. De aia zicea Ayatolahul Khomeinii :

  „Iranul poate sa arda, nu ma intereseaza, noi il veneram pe Allah noi nu veneram Iranul/poporul iranian”

  Afirmatia lui Khomeinii era o lovitura retorica tangentiala adresata nationalistilor iraninei. Khomenii era un teolog si vroia o revolutie religioasa nu una doar de eliberare nationala de sub tirania Sahului-Pahlavi si/sau de sub influenta US.

  In masura in care cineva devine nationalist (cum au devenit unii preoti romani in perioada resoectiva, asa cum scrieti) el abandoneaza Crestinismul. Il abandoneaza si il inlocuieste cu o „religie seculara” ce, in ultima instanta, se centeaza pe glorificarea tribului propriu si nu a lui D-zeu. Se centreaza pe venerarea istoruei „perne si eterne” a acestui trib/neam/popor iar acum – in aceasta religie substitut – imortalitatea („salvarea”/mantuirea) se obtine in virtutea/datorita apartenentei individului la trib. Acum tribul/neamul e ce trebuie aparat si salvat aici pe pamant pentru ca astfel neamul sa continue sa existe in eternitate. Tribul/neamul (si nu mantuirea Crestina) si perenitatea/eternitatea tribului devine astfel un „vehicul” pentru asigurarea imortalitatii proprii/indivduale.
  De aia ziceau Legionarii, una din tezele lor majore, ca poporul roman sunt atat vii cat si mortii–

  „Când zicem neamul românesc, întelegem nu numai pe toti românii trãind pe acelasi teritoriu, având acelasi trecut si acelasi viitor, acelasi port, aceeasi limbã, aceleasi interese prezente.

  Când zicem neamul românesc, întelegem: toti românii vii si morti, care au trãit de la începutul istoriei pe acest pãmânt si care vor mai trãi si în viitor”- C.Z.Codreanu

  – Nationalismul e o „teologie seculara”, e vorba de supravietuirea/imortalitatea fizica nu spirituala (chiar daca indirecta, asigurata prin supravietuirea fizica a neamului), e o forma de paganism si nu Crestinism/Iudaism/Islam. Asa cum am scris deja, preotii/rabinii/imamii stiu asta, invata la seminarul teologic. Ce fac apoi e alta discutie, dar in general ei nu cauta conflictul cu enoriasii (multi dintre foarte nationalisti in sec. 19 si 20) ci cauta sa ii aduca la „dreapta credinta” cu „blandete” si intelegand din istorie ca exista mereu posibilitatea ca omul sa „cada” in idolatrii, in false religii ce promit relizarea „slavarii” prin alte mijloace.

  indeajuns, ma duc sa-mi asigur nemurirea cu un pahar de vin, sanatate si dvs.

 • Sfartz Pincu: (8-1-2014 la 05:25)

  @ Ion Ionescu

  Fără nici o îndoială, comentariul Dvs. merită să fie un articol autonom, publicabil oriunde. Analiza rădăcinilor urei interetnice ne va duce la concluzia că la baza ei se plasează violenţa ancestrală din specia cea mai „superioară”, dezvoltată de natură (pentru unii), sau de Dumnezeu (pentru alţii), şi are la bazā lupta pentru proprietate, şi fizică şi „spirituală”.

  Dar intenţia mea nu a fost analiza cauzelor acestei intoleranţe homofobe, ci prezentarea, prin câteva exemple, a faptului că mai există speranţe că partea bună poate salva în final omenirea, că sunt şi vor fi, sper, oameni care îşi riscă stilul de viaţă confortabilă, şi chiar viaţa fizică, din „simplă” dragoste pentru oameni, de iubire de oameni, ale căror fapte ne emoţionează profund, tocmai pentrucă aceste atitudini sunt atât de rare….

  Si… cui nu i-ar plăcea să tranşeze problemele existenţiale complicate la un păhărel ?!! Sănătate!

  @ Vlad

  Alertă !! Va expuneti prea mult sensibilitatea faţă de tot ce este viu, prin… „nicio muscă nu pot omarâ”, în timp ce există mulţi, din păcate foarte mulţi oameni, care sunt protectori – pentru cei apropiaţi lor, dar pot fi criminali notorii pentru alţii !

  Împărtăşesc pedeplin „neînţelegerea” Dvs. referitoare la „cum pot trage oamenii-unu în altul” ! În realitate toată istoria omenirii este formată din fapte de acest gen, cu „trasul unul în altul” !!

 • Ion Ionescu: (8-1-2014 la 11:26)

  @Pincu Sfartz

  > „oameni, care sunt protectori – pentru cei apropiati lor, dar pot fi criminali notorii, pentru altii !”

  Un articol din Haaretz ce discuta detaliile unui caz recent legat de omorarea unui membru al comunitatii evreiesti ultra-ortodoxe/Hasid Szatmar (numele vine de la orasul Satu-Mare/Szatmar) ce traieste in Brooklyn, Williamsburg.

  Cazul a aparut in presa internationala (inclusiv romaneasca dar nu ma gasesc link-ul) si ilustreaza moralitatea tribala, etica „noi vs.voi” (in-group/out-group morality). „Noi” fiind „Oameni/Ubermensch” iar voi „Neoameni/Untermensch” (chiar si „fara suflet”).

  -fragmente – articolul e in engleza

  Nu e nicio contradictie intre rolul (de mare filantrop si binefacator al comunitatii) pe care Menachem Strak l-a jucat in comunitatea sa Szatmar si felul in care unii chiriasi (precum si documentele legale) spun ca Stark s-a purtat in afara ei.

  „Ceea ce ii faci unui goyim (ne-evreu) e altceva decat ceea ce ii faci unui evreu”, spune Samuel Heilman, profesor de sociologie la Queens College si autor a cartii „Aparatori ai Credintei, despre evreimea ultra-ortodoxa”… Samuele Katz, care a crescut in comunitatea ultra-ortodoxa dar a devenit secular mai traziu, explica : „baietii din comunitate sunt invatati ca ne-evreii nu sunt chiar oameni : „nu mai vezi nicio legatura intre tine si cei care nu sunt evrei, evreii si ne-evreii apartin unor clasificari/taxonomii foarte diferite : exista evrei (cei care au suflet) si exista ne-evrei (cei care nu au suflet)”..

  „Atunci cand Messiah va veni, ne-evreii rai vor fi omorati iar cei buni vor avea privilegiul sa ne serveasca, sa fie sclavii nostrii”, explica Samuel Katz ziarului Haaretz… „Aceast tip de educatie iti structureaza moralitatea”, explica Katz, „Stark a fost binevoitor si generos cu acei oameni pe care ii vedea ca el insusi dar nu cu alti oameni”… „Felul in care Strak s-a purtat cu chiriasii si cu partenerii de afaceri e parte a acestui fel de a vedea lumea”

  In engleza : http://www.haaretz.com/misc/article-print-page/.premium-1.567422?trailingPath=2.169%2C2.208%2C2.210%2C

  [Red.: comunitatea ultra-ortodoxă din SUA numără circa 180.000 de persoane, ceea ce reprezintă circa 3% din totalul evreilor din ţară (6.6 mil.); 2/3 din total nu sunt practicanţi iar 20% se declară atei. V. aici]

  @Vlad Puscasu

  > „Un om care are o credinta, nu cred ca e in stare sa isi ucida semenul”

  Ce scrieti dvs. nu are legatura cu Iudaismul, Islamul sau Crestinismul. Are ceva legatura (dar si ea vaga) cu unele variante ale Budhhismului, si are mai mare legatura (mai ales chestia aia cu omoratul mustelor cu pliciul) cu Jainismul. Cred ca ati gresit credinta, sau v-ati creat dvs. o religie personala/privata. Vreti citate din Koran sau Torah, sau o expunere detaliata pe tema doctrinei Catolice a „razboiului just” imotriva „raului” („rau” care, desigur, e definit si pontificat el ca fiind „rau” de catre Papa)?

 • Ion Ionescu: (8-1-2014 la 12:50)

  un alt articol pe tema asta :

  Comportamentul imoral fata de goyim a lui Stark, si reactia comunitatii Haredi, amandoua reflecta dihotomia noi „noi vs. voi” – insider/outsider – a comunitatii despre care acest ziar a scris de nenumarate ori. Bineinteles, nu toti Haredi cred ca goyim nu au suflet, sau ca e permis sa salvezi viata unui ne-evreu in timpul Sabbath-ului doar daca un alt ne-evreu te vede, sau ca e bine sa lasi un abuz sa se repete decat sa informezi autoritatile seculare. Dar multi cred asta.

  Nimeni nu merita sa fie omorat si aruncat intr-un cos de gunoi. Dar acei care acuza New York Post de anti-semitism ar trebui sa aiba grija ce isi doresc. Daca moartea lui Stark a fost inseparabila de iudaismul lui Haredi-Satmar, dar atunci viata lui ?

  Jay Michaelson

  http://forward.com/articles/190402/judging-menachem-starks-jewish-life-not-just-his/#ixzz2poGmBJJi

 • Ion Ionescu: (8-1-2014 la 15:20)

  @A.Leibovici

  > „comunitatea ultra-ortodoxă din SUA numără circa 180.000 de persoane, ceea ce reprezintă circa 3% din totalul evreilor din ţară (6.6 mil.)”

  Haredi erau estimati 468 000 in 2006 in US, si o rata de crestere 5.4% (wiki).Iar in alte articole apare „statistica demografica arata ca 49% din copii evrei din New York sunt Haredi (fie Hasidic fie “yeshivish”)”.

 • Alexandru Leibovici: (8-1-2014 la 16:39)

  @Ion Ionescu

  > Haredi erau estimati 468 000 in 2006 in US

  S-ar putea. Eu am luat cifra de 180.000 de aici. Nu ştiu de unde vine o discrepanţă atât de mare.

 • Ion Ionescu: (8-1-2014 la 16:56)

  studiu demografic (2007), in engleza :

  http://www.manchester.ac.uk/aboutus/news/archive/list/item/?id=2932&year=2007&month=07

 • Alexandru Leibovici: (8-1-2014 la 17:06)

  @Ion Ionescu

  > studiu demografic (2007), in engleza :

  Rezultă deci că comunitatea ultra-ortodoxă din SUA reprezintă peste 10% (şi nu 3%) din totalul evreilor din ţară.

  Deci şi mai multă incultură şi sărăcie…

 • Alexandru Leibovici: (8-1-2014 la 17:53)

  @Pincu Sfartz

  Stimate domnule Sfartz, mulţumesc pentru frumosul articol!

  În articol vorbiţi de capacitatea se a iubi aproapele ca ceva pozitiv, dacă nu chiar obligatoriu.

  Întrebarea mea este: ce însemnă, în acest context, „aproapele” la care vă referiţi, pe cine includeţi?

 • Sfartz Pincu: (8-1-2014 la 20:16)

  @ Alex.Leibovici

  „Aproapele” este OMUL, absolut indiferent din ce rasă, credinţă, etnie face parte, fără nici un criteriu de plasare într-un grup anume, social, cultural, economic, etc., cu condiţia să respecte viaţa şi drepturile naturale ale celorlalţi semeni ai săi din specia noastră. Diferenţierea dintre oameni rămâne să fie doar capacitatea de a iubi, pentru a justifică unicitatea atât a individului ca atare, cât şi a sensului existenţei fiecăruia în limitele unei vieţi, si asa destul de scurte.

  Progresul omenirii, în sensul sau larg, sau restrâns la nivelul unui singur individ, este o funcţie de un singur parametru: „iubirea pentru aproapele tău, şi dacă nu eşti capabil de aşa ceva, măcar să existe respectul pentru om, în limitele moralei umaniste”.

 • Sfartz Pincu: (9-1-2014 la 01:01)

  @ Alex. Leibovici

  Retrag poliloghia de mai sus prin care am dat un rāspuns la o întrebare a Domnului Leibovici şi râspund mai simplu: iubire de oameni este atunci când vrei sa le fie bine !

 • Ion Ionescu: (9-1-2014 la 11:13)

  @Pincu Sfartz

  >Retrag poliloghia de mai sus..

  Mie mi-a placut mai mult cum ati formulat initial : „Aproapele este OMUL, absolut indiferent din ce … cu condiţia să respecte ..”.Cred ca varianta asta era mai aproape de intentia intrebarii.

  Cu „iubirea” e mai incurcat. Iubirea e un sentiment/emotie fata de cineva dar aici cuvantul e folosit oarecum figurativ. E folosit de fapt ca sa desemneze un anume comportament (grija, consideratie, onestitate, bunavointa, etc.) comprtament ce, se presupune, izvoraste direct din sentimentul de iubire.

  Personal mi se pare cam absurd sa-mi ceara cineva ‘sa-mi iubesc aproapele’. Sunt cam mizantrop de felul meu si chiar daca n-as fi nu vad cum poti sa iubesti pe toata lumea. Si cu atat mai mult pe cei de-a aproape pe care astfel ai ocazia sa ii cunosti bine cine sunt cu adevarat. E mai usor sa ii iubesti pe cei ‘de departe’ ce poti usor sa-i idealizezi fiindca nu ai ocazii sa le observi defectele.

  Aici insa e vorba de ce spuneati „cu condiţia să respecte viaţa şi drepturile naturale ale celorlalţi semeni ai săi din specia noastră”… adica esti obligat sa le respecti drepturile (si ei tie). E o obligatie morala, nu trebuie sa ii iubesti si nici faptul ca iti displace profund cum gandesc, cum arata si ce muzica asculta nu iti dreptul sa ii nedreptatesti (la modul serios, de exemplu nu includ ironia printre agresiunile serioase).

  Chestia asta cu iubirea e „alunecoasa”, dar, desigur, intuitiv/figurativ inteleg usor ce vreti sa spuneti. Ce vreau sa spun eu e ca daca esti japonez nu te poate obliga nimeni sa-i iubesti de chinezi. Ei au ochii oblici in jos nu in sus. Trebuie insa sa realizezi ca nu poti sa ii excluzi din categoria celor indreptatiti la drepturi umane in virtutea teoriei Nihon-Jiron (teoria Unicitatii-Nipone). Teorie ce ii face doar pe japonezi sa intre in categoria celor fata de care exista obligatii morale. Chiar nu exista nimic in mod esential unic despre japonezi care sa justifice o asemenea categorizare morala. Dar daca insa chiar ajungi sa crezi asa ceva atunci te vei si comporta cu „untermensch” in consecinta, adica fara cea mai mica problema morala.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Nanking_Massacre

 • Sfartz Pincu: (9-1-2014 la 14:16)

  @Ion Ionescu

  Ambele expresii din limba română te „lasă în ceaţă”, unii fac distincţie între ele („a face dragoste”,nu se poate înlocui cu „a face iubire”!?), alţii le cred sinonime. „Iubire” şi „dragoste”. Cel puţin cuvântul „iubire „, ştim că are origine slavă: „любовь” – „любить”, expresie unică pentru „iubire” şi „dragoste”.

  Nu cred că la gradul de emancipare de care daţi permanent dovadă, Vā puteti considera ca fiind: „puţin mizantrop”! Atitudinile mizantrope au întotdeauna o explicaţie, de cele mai multe ori reprezintă o răzbunare pentru nişte nedreptăţi în care ai fost implicat direct sau istoriceşte, ca victimā (de genul descris de Domnia Voastrā, întrun comentariu de mai sus despre atitudinile intolerante,chiar jignitoare, privindu-i pe „goim”, şi nu reprezintā decât o reacţie de apârare, dupā nedreptaţile la care a fost supus poporul evreu).

  Şi nu cred că iubirea aproapeluin poate sau trebuie condiţionată de ceva. Nu este corect.

  Mai complicată este problema „iubirii pentru aproapele tău”. Cel mai aproape de tine – eşti tu însuşi. Aşa devii mizantrop. Când te iubeşti pe ţine însuţi prea mult! „Ceilalţi”, chiar dacă sunt plini de defecte, de răutate, egoism, etc. au totuşi şi un potenţial de „bine” în ei, şi măcar pentru speranţa că pot deveni mai buni, trebuie să-i iubim.

 • George Petrineanu: (9-1-2014 la 16:20)

  @Ion Ionescu

  Apropo de nationalism ca religie bazata pe exacerbarea apartenentei (cred ca aceste mecanisme ar trebui clarificate si explicate in ,,alfabet” pentru toata lumea, ca sa stie ce consuma).

  Vreau sa mai adaug un aspect care mi s-a parut extrem de interesant intr-un documentar (nu retin titlul) despre atitudinile morale si de solidaritate la copiii de virste foarte mici.

  Studiile citate sustin ca de la virste extrem de mici avem capacitatea de a identifica grupuri umane si de a stabili apartenenta sau non apartenenta noastra la ele.

  In jocuri, copiii mici erau tentati sa nedreptateasca un alt copil. Principiul numarul unu pe care il aplicau era sa nu accepte nedreptatile (sa iei o jucarie de la cineva de exemplu). Principiul numarul doi era ca nedreptatirea unui copil (tovaras de joaca) din alt grup era acceptata daca ea era facuta pentru a lua partea unui copil din acelasi grup.

  Un alt lucru interesant era ca acesti copii mici au si capacitatea sa-si pozitioneze dinamic apartenenta pentru un grup, adica inteleg ca pot face parte din mai multe grupuri si comuta automat ori de cite ori e nevoie.

  Acei dintre noi care au amintiri mai clare de la virste mici pot eventual confirma macar in parte ipotezele de mai sus. Cu toate ca rolul cercetatorilor a fost sa creeze situatii clare, simple (in forme in care nu te intilnesti in viata reala) care sa dea concluzii cit mai plauzibile,

  E bine sa stim de unde pornim…

 • Ion Ionescu: (9-1-2014 la 17:07)

  @Pincu Sfartz

  > măcar pentru speranţa că pot deveni mai buni, trebuie să-i iubim.

  Aveti un „optimism fundamental”, ca sa zic asa in lipsa unei expresii mai inspirate, iar eu in schimb am o viziune (mai) pesimista si sceptica. Cred ca astfel de atitudini sunt ca „axiomele”, adica nu se poate discuta in contradictoriu pe tema lor ci ele sunt idei de la care fiecare pleaca in deductii si in jurul carora fiecare isi organizeaza viata si isi face alegerile (in situatiile in care are posibilitatea sa aleaga).

  Sa ai putini prieteni, din tine nu iesi.
  Caci prea des falsitatea credinta ne-o înfrânge.
  Când ti se-ntinde-o mâna, înainte de-a o strânge.
  Gândeste-te ca poate te va lovi-ntr-o zi.

 • Ion Ionescu: (9-1-2014 la 19:32)

  @George Petrineanu

  > „cred ca aceste mecanisme ar trebui clarificate si explicate in „alfabet” pentru toata lumea, ca sa stie ce consuma”

  Da, ar trebui cunoscute. Mai ales ca ele sunt intelese si bine verificate empiric de studii in sociologie. E vorba de „teoria identitatii sociale” (social identity theory).

  Loialitatea fata de grup (ce poate merge pana la sacrificiu suprem pentru „bine grupului”) e mereu insotita de ura si dispret fata de cei din afara grupului (non-X). Atitudinea de „fratie” si intrajutorare „inauntrul” grupului e mereu insotita de o atitudine belicoasa si exploatatoare/imorala fata de cei „din-afara”(in-group/out-group morality). Combinatiile astea atitudini apar mereu impreuna, sunt ca fetele unei monede, si apoi sunt „sanctificate” prin doctrine religioase (in mod obsinuit-istoric, in modernitate avem ideologii ca nationalismul si marxismul).

  Fiecare grup se lauda pe sine ca superior, isi glorifica trecutul si se considera fara vina, isi glorifica realizarile, divinitatile si obiceiurile, respectiv se uita cu dispret la obiceiurile si istoria/cultura celorlalti pe care tinde sa ii vada ca inferiori si/sau sa ii „explice” in atribute negative. Binecunoscut, grecii antici ii considerau „barbari” pe toti ne-grecii. La fel si romanii ii ‘teoretizau’ pe germani ca fiind ‘emotionali’ (!?!) si incapabili de actiune militara ‘rationala si organizata’ (chiar si dupa Arminius, desi banuiesc ca o faceau printre sughituri).

  Tiganii au si ei distinctia cu ‘gadjo/ne-tigan’ (de unde vine gagiu/gagica in lb.romana) gdajo pe care este permis sa il furi si sa il pacalesti fara probleme dar nu este permis insa sa faci asta unui alt tigan fiindca atunci risti sa ajungi la judecata staborului-criss. Tiganii au si un sistem foarte complicat de delimitare/excludere identitara a altora bazat pe idea de ‘curati vs. murdari’. Ideile lor, multiple, ritualistice si complicate, despre curatenie par bizare la prima vedere dar la o analiza mai atenta a lor ele apar ca un sistem arahaic de marcare/delimitare a identitatii, de delimitare intre „ei”/tigani si „ceilalti”/ne-tigani. Poti – de fapt chiar trebuie! – sa arunci gunoiul in jurul taberei/locuintei–fiindca in afara taberei sunt ne-tiganii (adica ‘gunoiul’) – iar inauntrul taberei sunt tiganii (romanies, adica „oamenii”).

  Fenomenele astea apar si se pot observa usor cu toate grupurile, galeriile de fotbal de exemplu. Ele apar usor chiar in cazul grupurilor formate din indivizi luati la intamplare (indiferent de orgine etnica/rasiala/sociala) si aflate in conflict de interese cu alte grupuri formate tot la intamplare (Sherif/1961). Rapid apare identificarea cu grupul, apar imbracamintea/simbolurile identitatre specifice grupului, apare limbajul „rasist”-derogatoriu-dispretuitor si dezumanizant (bestii, animale, fara suflet, etc.) fata de grupul celalalt. Apare atitudinea afectiva pozitiva/preferentiala fara de cei din grupul propriu respectiv cea negativa/discriminatorie fara de cei din grupul opus/diferit. Iar apoi conflictul se poate escalada usor pana la violenta fizica si chiar omor (dupa cum stim cu galeriile de fotbal).

  In esenta, aceasta combinatii de „dragoste/ura” fata de grup/uri sunt mecanisme de aparare identitara (dupa cum observa bine domnul Pincu Sfartz). Valorizarea grupului propriu totdeauna e combinata cu devalorizarea celorlalte grupuri fiindca in acest fel se faciliteaza identificarea individului cu grupul propriu, se faciliteaza asumarea identitatii (entice, religioase, etc.) si se asigura mentinerea ei. Adica se realizeaza astfel un proces de socializare, de internalizare/asumare a unei identitati (calificata pozitiv) respectiv de respingerea a identitatilor alternative (calificate negativ).

  Aceste aspecte ‘belicos-defensive’ exista mereu, simpla existenta a identitatilor multiple/alternative creeaza o competitie intre ele si deci un conflict si apoi aparitia acestor mecanisme de aparare „bi-polare”. Ele exista oricum dar sunt amplificate si mai mult in conditii de conflicte de interese economice dintre grupuri. Se amplifica in conditii de criza economica si de competitie economica intre grupuri pentru „resurse” (hrana, bani, locuri de munca, pozitii cu status ridicat in sistemul social-politic, etc). Vedeti ce se intampla acum in conditii de criza europeana, cum au reaparut miscarile nationaliste, xenofobia, discursul de extrema dreapta in majoritatea tarilor EU.

 • Alexandru Leibovici: (9-1-2014 la 20:28)

  @Ion Ionescu

  > “teoria identitatii sociale” (social identity theory)

  Cred că este util de reamintit că nu toţi oamenii se înregimentează în asemenea structuri, ci numai cei care nu au fost capabili să-şi creeze o identitate proprie şi atunci se mulţumesc cu pseudo-identitatea furnizată de apartenenţa la un grup.

 • nicolae waldmann: (9-1-2014 la 21:37)

  Felicitari D-lui Pincu Sfarz pentru un alt articol scris deosebit de frumos!

  Doresc sa mentionez,la acest topic, o alta poveste similara,anume acea a lui Richard Strauss si nora sa,Alice.
  Dupa cum ‘se stie’, Richard Strauss a acceptat de buna voie sa ‘lucreze’ pentru regimul nazist,devenind,in urma ofertei facute de goebels un fel de ‘musikfuhrer’ si ca atare identificat ca un porzelit al regimului nazist.
  Aceasta pina cand filzofia nazista a afectat familia sa imediata:Alice,sotia fiului sau,era evreica.Cei 2 nepoti a lui Richard Strauss erau evrei….
  Nazisgtii au decis s-ai deporteze pe nora si nepotii lui Richard Strauss.
  De la acest punct incepe una dintre cele mai interesante povesti a le epoci.
  Eu ne avand talentul necesar pentru a o povesti,fiind prizonierul intetiilor permanente de a divaga,da rau de tot si totodata fiind lovit in mod total ne explicabil de un val de bun simtz, imi inchei intyerventia aici,sperand ca cineva – dece nu Dl.Pincu – ar dori sa preia stafeta acestei poveti deosebit de interesante.
  Fac doar o mica mentiune:resedinta lui Richard Strauss era la Garmisch,nu departe de cea a multor nazisti de frunte,printre care si a lui hitler,iar nora si nepotii sai locuiau impreuna cu R.S. la Garmisch.

 • Tzvi Saita: (9-1-2014 la 21:38)

  @ Ion Ionescu

  Elevarea vestului European la nivel de „civilizare” prin debarasarea, divizarea puterii, de elementul religios in conducerea statului este total falsa, mai cu seama cind se fac comparatii cu ideologia legionara.
  O analiza atenta a ascensiunii – pentru ca vorbim de o crestere acerba – antisemitismului VESTIC, asa cum a fost facuta de grupul Adorno, sau mai recent de Richard J. Evans, demostreaza ca fundamentele antisemite, in fond ascensiunea excesiva a nationalismului, are baze mistice ele bine coagulate cu toate formele dogmatic crestine. Prezenta simbolurilor religioase in mai toate formele de fascism nationalist, la Ustasa, Nylas, la slovaci, dar mai cu seama la Legiunea Arhanghelui Mihail, asociaza formal bisericile cu aceste miscari.
  In ” Authoritarian Personality” analiza fenomenului fascist demonstreaza clar ontogeneza spiritual/mistica a sentimentului de superioritate si concomitent al respingerii elemetului „alogen”.
  Deci vestul nu a parcurs o „civilizare” a intrepretarii escatologice catre o ameliorare a diviziunilor religioase, etnice, rasiale, dimpotriva, exacerbarea nationalismului post napoleonic a implicat TOATE elemnetele nociv anti-sociale prezente in constiinta segmentat nationala, active in etosul local pre-liberal burghez. Ce se intimpla, odata cu diverse omogenizari nationale ( Germania, Italia SI Romania ) profilul de prevalenta nationalista devine atit de acerb, incit conflicte de cea mai mare amploare apar INEVITABIL. Doua razboiaie miondiale la numai 24 de ani distanta, amindoua determinate de expansiuni nationale SI nationaliste, sovine, ultima cu accentele cele mai puternice sovine. In toate aceste manifestari BISERICA, un organ, o institutie de cea mai mare amploare si RESPONSABILITATE sociala , NU a facut NICI UN GEST umanitar, consecvent cu doctrina sa, atit de generos si FALS incercat de introdus in anumite comentarii, chiar aici.
  Dogma NU poate fi rupta de practica institutionala. Biserica si serviitorii sai ar fi trebuit gasiti printre cei mai voluntar oponenti ai conflictlui, mai ales intre state ele insine „crestine”. Cu toate astea, vocea religiilor a fost mai curind de sprijin al disensiunilor, al conflictelor, in efect, criminale. Aceeasi biserica ar fi fost normal sa fi condamnat , de exemplu, atrocitatile pogromului de la Iasi, daca tot se insista pe valori doctrinale.
  Mici si, intr-adevar exceptionale cazuri au fost , dar ele nu pot definii caracterul general.
  Esential, biserica a fost, implicit, o entitate constient participanta la aceste miscari politce/sociale, iar doctrina sa este gasita in toate formele de angrenare sociala de sorginte propagandist ideologica. O respingere a unei structuri formale, istorice, nu a facut decit sa inlocuisca o doctrina cu alta, Nitsche este cel mai bun exemplu al unei fuziuni finale intre expuneri spirituale aparent contradictorii.
  National Socialismul a abdicat in cele din urma o sumeddenie de principii, inclusiv anticapitaliste si antireligioase. Legionarismul s-a bazat pe spiritualitatea mistica gasita cel mai imediat in etosul maselor la care apela si de care, evident, depindea.

 • Wanda Lucaciu: (9-1-2014 la 21:44)

  @Ion Ionescu

  „eu in schimb am o viziune (mai) pesimista si sceptica” ati scris dv.

  Pacat! Am crescut intr-o familie pesimista si ca atare am devenit si eu la fel.
  La virsta de 18 ani am sosit in Statele Unite. Prietenii mei pe care i-am cunoscut la Los Angeles, toti din Romania, au fost si ei crescuti de parinti pesimisti. Cu timpul, toti ne-am schimbat (mai mult sau mai putin) felul pessimist, in optimism.

  Am fost in Romania acum citeva luni, si sa va spun sincer, prietenii mei cu care m-am vazut, vad aproape totul in negru cu putin gri. Nu au joie de vivre. Oare este faptul ca au trait atitia ani sub communism? Posibil! Dar sint 25 de ani decind comunismul a cazut si ei inca au ramas sceptici. Bunicul meu imi spunea, sa nu ma bucur asa de tare pt ceva, pt ca in cazul ca nu se va indeplini nu voi fi asa de deziluzionata.

  Cu o astfel de „lozinca” sa-ti traiesti viata? Nu eu.

 • Sfartz Pincu: (9-1-2014 la 22:04)

  Mi se pare interesantă discuţia pe tema „teoriei identităţii sociale”. Şi dacă am aplică acestei teorii, teoria matematică a mulţimilor, ar rezulta ceva care face ca matemateca să nu rămână „teorie pură !!”.

  De exemplu, teoria mulţimilor ne spune că zona de intersecţie a două mulţimi nevide, conţine elemente din ambele mulţimi, ceeace tradus în plan social înseamnă, că pot există grupări de oameni care au aceleaşi interese, deşi fac parte din grupări opozabile!

  Şi aplicând şi axioma alegerii din teoria mulţimilor, care spune că alegerea simultană a câte unui element dintro familie de mulţimi, se poate obţine o nouă MULTIME, adică, tradus în plan social, dacă dintrun număr oarecare de mulţimi SOCIALE antagonice (numărul de mulţimi, poate fi şi infinit!), se aleg de exemplu numai iubitorii de oameni, obţinem o mare mulţime iubitoare de oameni, aşa cum ne o dorim, pentru viitorul lumii !!

 • Tzvi Saita: (9-1-2014 la 23:22)

  @ Wanda Lucaciu

  Romania ar putea sa faca o avere daca ar ambala frumos si exporta ” Manic Depression” cu garnitura de mujdei si ardei iute, ca sa se stie de unde vine.
  Tot romanu is face his routine care incepe 10 minute bancuri bune, 12 minute de bancuri rasuflate, una ora de critica politica, doua ore de cazuistica personala SI bolile aferente, cu final inspirat din cinematografia scandinava a inutilitatii oricarei incercari de a schimba un destin prapastios. In mod constant eu imi verificam biletul de avion to make sure it was a return ticket. Sint un erou, eu am petrecut anulk trecut (abea) patru luni la Bucuresti. Cel putin am casa mea in cartierul Capitale, teii cu mireasma lor si „sticle goale !!!!” si „fiare vechi” tot cu mireasma lor.

 • nicolae waldmann: (10-1-2014 la 05:36)

  Draga Wanda,
  Pesimismul cronic de care amintiti,imi amingteste de atitudinea destul de frecventa a sotiei mele si nu ma refer la ‘motivul’ essential al stari Dansi – eu insumi.
  Insa ma grabesc sa adaug ca acest pessimism,cunoscut deasemenea si ca ‘schtckles’, al bunicului Dvs. ma face sa v-a intreb daca nu cumva sotia mea este bunicul Dvs.

 • Sfartz Pincu: (10-1-2014 la 06:35)

  @ Nicolae Waldmann
  Ne-aţi stârnit curiozitatea cu nişte episoade din viaţă lui Richard Strauss, şi…aţi fugit, când trebuia să ne daţi şi precizările aşteptate, privind soarta nurorii sale-Alice, si a nepotilor sai, cu originea lor semită !!
  Richard Strauss, nu poate fi acuzat decât de oportunism, (pentru cariera sa din perioada nazistă) şi ignoranţa politică, şi nu de colaboraţionism, cu toate invocările unui persoanaj odios, care a fost Goebbels, şi care nu a ezitat să blocheze prezentarea la Dresda a operei sale „Die schweigsame Frau”, a cărei libret l-a scris evreul Ştefan Zweig, (!) şi să-i aplice eticheta de…. «nevrotic decadent» .
  ( http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Strauss#cîte_ref-18).
  Imnul olimpic compus de Richrd Strauss, cu ocazia Olimpiadei din 1936, de la Berlin, a fost cântat de miile de participanţi,fără ca cineva să-I poată consideră pro-nazişti !
  Este adevărat, nepoţii lui au fost hărţuiţi la şcoală, pentrucă mama lor Alice, nora lui Strauss, era evreică, şi mai târziu au fost obligaţi să stea în „arest la domiciliu”, (după intervenţiile lui Strauss la autorităţile naziste, pentru a nu fi trimişi în lagărele de concentrare), şi au beneficiat şi de protecţia lui von Schirach, guvernatorul nazist al Vienei.În schimb, mama lui Alice,a fost internată în lagărul de la Teresienstadt.

  @ Tvi Saita
  Biserica orodoxa, (şi celelalte culte religioase), au de ales, în evoluţia lor între : promovarea unor valori morale necesare, şi goana după un număr cât mai mare de credincioşi, care credincioşi să le asigure lor o viaţă bună, şi perpetuarea religiei. Şi au ales varianta a doua, care implică naţionalismul şi antisemitismul, ca instrumente foarte preţioase !!

 • Ion Ionescu: (10-1-2014 la 08:40)

  @Wanda Lucaciu

  > „Bunicul meu imi spunea, sa nu ma bucur asa de tare pt ceva, pt ca in cazul ca nu se va indeplini nu voi fi asa de deziluzionata.”

  Avea dreptate bunicul dvs. 🙂 .Viata in ansamblul ei e o afacere proasta, „bad business”. In cazul bunicului meu, daca aveai o dilema si mergeai la el sa te sfatuiasca ce sa faci obisnuia sa-ti raspunda „si asa ii bine si asa ii rau”, ceva de genul „think twice that’s my only advice”.

 • Tzvi Saita: (10-1-2014 la 10:45)

  @ Sfartz Pincu

  Opriti-va putin si zaboviti asupra urmatoarelor.

  NU EXISTA nici o contradictie, nu este nici un fel de alegere intre doua alternative distincte, opuse, intre etica „dogmei” si „goana dupe un numar cit mai mare de credinciosi”.

  Valorile etice ale credintei nu depind de suportul fizic, numeric, ele NU SINT reflectia numerica ci consistenta nominal ideatica intrinseca.

  Intreaga epopee Sinaitica este exact efortul de a inculca in „multime” valorile transmise si necesarmente inculcate si RESPECTATE. Acesta este cel mai clar exemplu al functiei etice al „religiei”.

  Punctul ontogentic si determinant este continutul „logosului”. Pervertirea sa prin reducerea la acele BAZE originale, ignorante, care se CER modificate de LEGILE etice este exact opusul functiei religiei. Abandonarea „cuvintului” este exact acceptarea „vitelului de aur”. Aici Biserica amintita mai sus a redus functia sa, a pervertit rolul sau etic educativ.

  Din aceasta perspectiva Iudaismul transmite clar si fara nici un echivoc importanta respectarii celor transmise in puritatea lor valorica. Dinamismul interpretativ trebuie sa fie consecvent cu simburele valoric al „mesajului”.
  In acest fel acea „diviziune” functionala intre institutile statale este necesarmente falsa si neavenita.

  Practica religioasa care abandoneaza valorile sale si a avut totdeauna un rol efectiv in natura politicii de stat, a fost imediat reflectata de practici politce relative la trabnsgresiunile bisericii statului respectiv. O biserica antisemita a fost consistent reflectata in politice de stat si ele antisemite. Astfel, diviziunea puterilor a fost mereu obfuscata de orgolii tribale politice.
  Statele declarate seculare, pe de alta parte, nu au facut decit sa incerce in a elimina o sursa de putere, biserica, si a o inlocuii cu dogme desemnate apartinind clicii LA putere.

  Codul etic comunist nu se diferentiaza esentialmente de nici o dogma religioasa.

  Acolo unde este a armonie existentiala de principii, unde biserica este ingaduita sa functioneze, fie ea chiar disimulata de „protocoale” consititutionale, bisercia ca atare functioneaza cu o amploare ingaduita de necesitatea unei omogenitati sociale. Aceasta este, in fond, functia statului desemnat „laic”. El nu combate religia.

  Nazismul a avut un caracter puternic spiritual, mistic, structural identic cu cel „pur” teologic, totusi proclamat de sine statator pentru a eleva conducatorii sai la statut de autoritate indiscutabile, consimtita sfinta. Un context dictatorial impregnabil.

 • George Petrineanu: (10-1-2014 la 10:49)

  @Ion Ionescu
  As mai adauga un comentariu legat de relatia individ-grup.

  In cartea lui Jeremy Rifkin The Empathic Civilization el pomeneste despre capacitatea primordiala a individului de a gestiona relatii intr-un grup in jur de 100 persoane. El citeaza in mod sigur alte studii pe care nu le-am retinut (si nu am nici cartea la indemina).

  Acest ordin de marime (100) este probabil dat de o serie de proprietati cognitive innascute dar e si un efect practic al arhitecturii unei retele de comunicare. Probabil un fel de optim la nivelul de baza. Am citit in alta parte ca o oaie poate identifica in jur de 200 oi din propriul grup.

  Evolutia a facut ca omul sa extinda aceasta dimensiune la nivelul unor ,,mega grupuri”. Pentru asta au fost pregatite instrumente, concepte etc noi care sunt perfectibile.
  Evolutia noasta ca individ trebuie sa urmeze si ea aceste salturi de la nivelul zero (de birlog) prin cel de trib si mai sus. De vreme ce s-a acceptat odata pentru totdeauna apartenenta la grupuri cu mult mai mari decit cel al ,,proportiei de aur”, nu vad de ce cineva va putea nega ascensiunea spre o constiinta de apartenenta la nivele mai inalte de integrare (milioane). Avem aici de a face si cu un truc care faciliteaza si simplifica gestionarea unui astfel de relatii 1:1000000. In citiva pasi de ,,filtrari” conform unor principii suplimentare putem gasi puncte comune cu indivizi de la mare departare. Se creaza un set intreg de conexiuni/apartenente la un numar mare de grupuri.
  Ceeace trebuie ,,controlat” in aceasta traiectorie individuala este ca sa nu apara aderari la grupuri care au incluse principii antisociale.

  P.S. Am avut placerea sa urmez un curs de cultura si limba romanes. Am gasit ca extrem de interesanta conceptia lor despre curatenie (nicun fel de ironie in asta, dimpotriva). In privinta declararii gagiilor ca ,,impuri” si a impunerii izolarii fata de acestia, e de constata ca a fost un principiu nefericit cu care aceasta etnie s-a autocondamnat la izolare. Las laoparte alte efecte prin care societatile i-au respins. Dar e de constatat ca prin aceasta credinta ei insisi au surpat puntea dinspre partea lor.

 • Ion Ionescu: (10-1-2014 la 11:15)

  @Alexandru Leibovici

  > „..nu toţi oamenii se înregimentează în asemenea structuri, ci numai cei care nu au fost capabili să-şi creeze o identitate proprie şi atunci se mulţumesc cu pseudo-identitatea furnizată de apartenenţa la un grup.”

  De acord in principiu, dupa cum si trebuie mentionat ca sunt putini aceia care parcug tot acest drum/proces spre „individualizare/individuation” (discutat, mai mult sau mai putin inspirat, de autori ca Mill, Nietzsche, Jung, Allport, Rand si altii). Cel mai adesea criza identitara se „rezolva” prin convertirea la o alta forma de colectivism.

  Un exemplu foarte bun e chiar acest Csanád Szegedi mentionat de domnul Sfartz ca „exemplu pozitiv”. Un individ aflat parca intr-o criza identitara permanenta, Csanád Szegedi a fost in prima faza un membru marcant al Jobbik (adica deja „suspect” de anxietati/crize data fiind stridenta si agresivitatea acestui partid). Un hiper-maghiar ultra-etnocentrist si detestand pe toti ne-maghiarii. Iar acum a avut o „revelatie”(ceva gen Sf.Paul pe drumul Damascului cand s-a transformat din evreu in crestin).Csanád si-a „descoperit” evreitatea si a devenit acum un hiper-evreu : scrupulos, mereu cu kipa pe cap, respectand toate regulile, ba chiar merge pe la conferinte unde tine discursuri despre schimbarea sa la fata („Nimeni nu e asa zelos ca un recent convertit”).

  Nu m-ar mira deloc sa urmeze acum evolutia treptata catre vreo forma hiper-sionista sau ultra-ortodoxa a sovinismului evreiesc. E de fapt acelasi lucru ce face doar ca a schimbat steagul lui Arpad cu steaua lui David si discursurile politice cu conferintele. Nu mai tine acum doliu dupa „trauma” si „cea mai mare nedreptate a sec.XX” a Trianonului ci dupa cea a Holocaustului (amandoua evenimentele joaca acelasi rol central in constructia si mentinera coeziunii si sentimentului de „comunitate”, de destin comun, a grupului). Daca pana acum era „toti ne urasc, suntem singuri, toti au fost/sunt impotriva noastra la Trianon”-Nem, Nem, Soha”) acum o s-a inceapa sa vada anti-semitism peste tot si o sa repete „never again”.

  Arthur Koestler (nascut la Budapesta) a scris bine in perioada intrebelica despre mentalitatea maghiarilor – despre sentimentul lor de izolare/separare culturala si lingvistica in Europa, mentalitatatea de „bunker” si impresia sunt „sub asediu” si sub amenintarea celorlalte natiuni europene, ca au fost „tradati” de toti (de minoritatile lor dar si de marile puteri europene) desi ei nu au tradat niciodata pe nimeni si au aparat Europa 1000 de ani. Precum si ca o noua catastrofa nationala e totdeauna iminenta.

  Toata istoria lor, istorie asa ei insisi prefera cu insistenta sa o povesteasca si sa o intelega, e doar o serie de catastrofe si de infrangeri carora insa, miraculos-divin desigur, mereu le-au supravietuit – invazia mongola 1241, Mohacs 1526, revolutia de la 1848, Trianon – 1920, revolutia din 1956 – o istorie vazuta ca o serie de traume in jurul carora isi construiesc conceptia de sine ca natiune si in care, desigur, ei nu au niciodata vreo vina sau contributie ci totdeauna au fost nedreptatiti de toti ‘ceilalti’.

  Koestler scria in anii 1930s ca „Sa fi maghiar e o nevroza colectiva” („To be Hungarian is a collective neurosis”). Csanád Szegedi e acum in proces sa descopere ca sa fi evreu nu e cu nimic mai putin o nevroza colectiva decat sa fi maghiar.

  Mai are drum lung pana sa devina Csanád Szegedi in primul rand.

 • Alexandru Leibovici: (10-1-2014 la 12:30)

  @Ion Ionescu

  În acest comentariu răspundeam la întebarea d-lui Sfartz „ce avea de câştigat Csanád din transformarea sa din antisemit într-un evreu habotnic?” în felul următor:

  „Eu am o explicaţie simplă care nu are nevoie de ipoteza “umanizării instantanee”: individul are o gândire tribală. De aceea, când se considera ungur, făcea ce credea el că trebuie să facă un “bun ungur”, adică să fie naţionalist, şovin şi antisemit. Acuma, când a aflat că este evreu, a devenit “un bun evreu” – religios, koşer, şabat, etc.”

 • Ion Ionescu: (10-1-2014 la 12:34)

  @George Petrineanu

  „…pomeneste despre capacitatea primordiala a individului de a gestiona relatii intr-un grup in jur de 100 persoane… extinda aceasta dimensiune la nivelul unor „mega grupuri”. Pentru asta au fost pregatite instrumente, concepte etc. noi care sunt perfectibile”

  Da, astea sunt comunitatile-reale (actual communities) respectiv comunitatile-imaginate (imagined communities). Despre constructia „comunitatilor” cu milioane de membrii (natiunile politice etno/religioase) va recomad „Imagined Communities” de Benedict Anderson. Este cartea, teza, de baza in sociologia contemporana pe aceast subiect. La ea se face mereu referinta in articole si pe baza (ipo)tezelelor lansate de Benedict Anderson in 1983 se fac majoritatea cercetarile in domeniu in prezent. O sa priviti intreg fenomenul altfel dupa ce o cititi.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Imagined_communities

  > „un principiu nefericit cu care aceasta etnie s-a autocondamnat la izolare. Las laoparte alte efecte prin care societatile i-au respins. Dar e de constatat ca prin aceasta credinta ei insisi au surpat puntea dinspre partea lor.”

  Nu e corecta exprimarea „principiu nefericit”. Nu e un accident, nu e o intamplare fara sens sau fara rost, o intamplare ce a dus apoi la consecinte „nefericite”. E exact ce era de asteptat sa gasim si o gasim la fiecare grup(in foarte diverse forme/mijloce functie de cultura grupului, si cu diferite grade de intensitate). Aceasta separare/delimitare e chiar esenta fenomenului identitar. E un mijloc a carui scop e delimitarea „granitelor” intre „noi” si „restul”, granite ce trebuie aparate astfel incat sa asigure existenta si preservarea in timp identitati grupului.

  Ca sa il citez pe Spinoza (ca tot ii place la d-l Saita, macar sa fim si noi odata de acord cu ceva ca in rest nu e cazul chiar deloc) :

  „Each thing, as far as it can be its own power, strives to persevere in its being. To persevere in its being is nothing but the actual essence of the thing” .

  La fel si acest fenomen particular al identatii de grup si a mecanismelor ei de aparare a granitelor ce o definesc.

 • George Petrineanu: (10-1-2014 la 13:36)

  @Ion Ionescu

  Multumesc pentru comentarii si trimiteri!

  Nu e corecta exprimarea “principiu nefericit”. Nu e un accident, nu e o intamplare fara sens sau fara rost, o intamplare ce a dus apoi la consecinte “nefericite”. E exact ce era de asteptat sa gasim si o gasim la fiecare grup(in foarte diverse forme/mijloce functie de cultura grupului, si cu diferite grade de intensitate). Aceasta separare/delimitare e chiar esenta fenomenului identitar. E un mijloc a carui scop e delimitarea “granitelor” intre “noi” si “restul”, granite ce trebuie aparate astfel incat sa asigure existenta si preservarea in timp identitati grupului.

  Nu prea inteleg. Prezervarea identitatii si delimitarea granitelor se face printr-un set de metode. Sunt grupuri care adopta un set care le asigura nu numai acest deziderat, dar si supravietuirea fizica.

  Altele adopta o linie mai putin inspirata (ca sa nu spun ,,nefericita”) care duce la distrugerea lor. Românii au vorba ,,a-ti taia creanga de sub picioare”. In viata reala nimeni nu e timpit sa-si taie creanga de sub picioare. Dificultatea e ca nu intoteaduna este vizibil ca creanga pe care o tai este cea pe care stai, ca sa pastram metafora.

  In cazul romilor conservatori, sa zicem, daca pornesti de la premisa ca lumea din jurul tau e maculata, consecinta este in primul rind somajul. Am urmarit de curind un reportaj din Suedia cu mai multi dintre ei (mai ales femei) care se lupta cu traditiile identitare ca sa-si poata obtine slujba si locul in societate pe care le doresc (stewardesa). Daca ar fi ales pastrarea identitatii nu ar fi putut obtine slujba respectiva. Nu stiu ce sfat ar da Spinoza 🙂

 • Sfartz Pincu: (10-1-2014 la 14:22)

  @ Tsvi Saita

  Este perfectă analiza Dvs. În ecuaţie sunt doar cei doi parametri variabili, biserica şi statul laic, mai exact: politica religiei şi politica statală, în care valorile morale, nu sunt pe primul loc, în evoluţia acestora.

  Din punctual de vedere al teoriei echilibrului de forţe, la un moment dat, vom ragasi o axiomă, pentru relaţia valorică dintre cele două entităţi, şi anume : predominantă şi mai autoritară este partea care deţine de facto puterea asupra mulţimii, şi ceeace mi se pare paradoxal, este faptul că pentru a se menţine acest echilibru static, ori statul, dacă el conduce, se foloseşte de influenţă religiei, ori religia, dacā este dominantā, foloseşte legile organizării sociale statale. !
  Factorul care strică echilibrul de forţe, ar trebui să fie încălcarea normelor de moralitate, dar dîn păcate, se pare, că dezechilibrele- le crează în mod prioritar, baza materială imperfect distribuită,între stat şi biserica.

  Nici statul,nici biserica nu se omoară de dragul moralităţii, care este doar un instrument eficient, pentru a păcăli mulţimile.

  Aşa că, ce spuneţi Domnia Voastră : «Valorile etice ale credinţei nu depind de suportul fizic, numeric, ele NU SÎNT reflecţia numerică ci consistenta nominal ideatică intrinsecă.», este adevărat, cu privire la independenţa de un «număr», dar rămân indoielile cu privire la valorile etice, iar «consistenţa ideatică», depinde totuşi, în foarte mare măsură, de baza materială.

  @ George Petrineanu

  Capacitatea de a gestiona relaţii într-un grup,depinde de numărul de criterii luate în consideraţie în cadrul grupului, (am vrea să credem că este vorba de criterii morale !), Dacă în cadrul unui anumit criteriu, se pot distinge mai multe tipuri de atitudine faţă de criteriul dat, atunci panru a forma un grup de cca. 100 de indivizi, este necesar să existe 2 criterii morale cu 7 tipuri de atitudine faţă de acele criterii,ca să obţinem grupul de 2 la puterea a 7-a=128 de indivizi. Adică este valabil principiul de funcţionare a unui calculator tâmpit, care ştie doar de un «da» sau un «nu». Dacă aplicâm acelasi raţionament unui grup care respectă 3 criterii morale, grupul va avea deja 2.187 de membri,la 4 criterii=16.384 membri, iar respectarea a 7 criterii morale, ne duce la aproape un million de indivizi în grup (mai exact-823.543 de membri), şi dacă am avea un grup în care toate cele 10 porunci, ar fi respectate, este nevoie de cel puţin-10 milioane de indivizi, cât o ţară întreagă !!

  Oile pot fi doar 100 într-un grup, pentrucă au un singur criteriu (nemoral !), mirosul.

  Iar dacā lipseşte iubirea aproapelui, devine valabil zisul lui Marin Preda: „dacā dragoste nu e, nimic nu e !!”

 • Tzvi Saita: (10-1-2014 la 14:43)

  G.Petrineanu

  ” Ceea ce trebuie „controlat” in aceasta (sic) traiectorie individuala este ca sa nu apara aderari la grupuri care au preocupari antisociale”.
  Si astfel definiti cu acuratete incompatibilitatea intregii teorii avansate cu necesitatea gasirii ACELEI balante etice indispensabile validitatii intregului proces de „integrage numerica” de care vorbiti.
  Unde gasim acel PUNCT FIX de referinta a viabilitatii etice a aderarii numerice!?
  Nu amintiti nicaieri de existenta vreunei categorii „obiective” care sa reglementeze traiectoria subiectivului.
  Asta cade PERFECT in conditia a ceea ce Popper numeste „the fragmentary character of our knowledge”.

  Nu este de mirare ca tocmai Koestler extinde valori „atomiste” la proportii de weltanschaaung. Probabil cel mai elocvent exemplu de incapacitate de a gasii un echilibru intre perceptia personala si limitele sale „cosmice”. Numai un cronic „selfcentered mind” ar fi atit de miop in a nu constata echivalentele fenomenologice.

  Desi studiase fizica, evident ca Koestler, ca si sursele pe care le-ati verificat, nu au luat in considerare acel ” fundamental postulate of statistical mechanics”
  better known as ENTROPY.

  Lsindu-l la oparte pe Spinoza, prevalentele mecanice de electivitate sociala, sint pe atit de eronate pe cit este de necesar de a gasii acea echitate a cunoasterii exprimata de „quantum mechanics”, combinatia fericita intre teoria mecanica a particulelor fundamentale, care are un aspect obiectiv si un caracter subiectiv ca teorie a probabilitatii.
  Ce am vazut aici pina acum este o atasare soloda numai de aspectul subiectiv, determinant fara NICI o „autoritate” de corectie a dinamicii sale. Catgoric o stipuati ca necesara, dar la fel de categoric o excludeti.

 • Ion Ionescu: (10-1-2014 la 15:19)

  @George Petrineanu
  >”Nu stiu ce sfat ar da Spinoza”

  Nu stiu nici eu aici, poate ne lamureste d-l Saita ca pare sa fie domeniul dansului de expertiza.

  In general, modernitatea (un proces cultural global lansat de filosofia Enlightenment/Iluminismul, proces ce inculde „occidentalizarea” lumii in sec.19/20, si care acum continua cu numele de „globalizare”).Enlightenment a avut si are un efect coroziv asupra tuturor identitatilor de grup.Vedeti linkul dat de d-l Leibovici in discutia despre Haredi : 70% din text deplange secularizarea si diluarea identitatii evreiesti in US.
  Apar si miscarile contrare, reactiile de aparare de care am vorbit, ca nationalismul extrem in sec 20, sau ca fundamentalismul islamic sau cel evreiesc, miscari ce incerca sa se opuna acestui proces, sa ridice bariere, sa izoleze si sa conserve traditiile.Avea dreptate Ayatolahul Khomeinii cand zicea ca US e Marele Satan nu din cauza fortei lui militare ci datorita culturii pe care o exporta si care „corupe moral” Islamul.E greu sa te rogi la Allah de cinci ori pe zi asa cum cere Koranul cand poti foarte usor sa iti folosesti timpul liber respectiv sa te uiti la filme porno pe internet.

  Nu cred ca aceasta ideologie/cultura (in esenta universalista si individualista, a rationalismului lui Descartes si a individualismului lui Locke) a Iluminismului/Enlightenment, poate fi oprita pe termen lung.Dar pana atunci (pana la „sfarsitul istoriei”) pot usor aparea destul „spasme” (ceva ca in Lenin cu „un pas inapoi doi pasi inainte”).Ati vazut ce usor se pot constitui/construi aceste identitatile colective.Asa ca si daca identitatile/natiunile etno-culturale prezente sunt, si vor fi in continuare, subminate oricand se pot trasa noi linii de demarcatie.Samuel Huntington specula ca ele vor avea loc de-a lungul „faliilor culturale”, deci ce va urma va fi politizare culturilor majore (Vestul, Ortodoxia, Islamul, China) si vor urma conflicte intre aceste mega-structuri.

 • Christina Vlad: (10-1-2014 la 15:58)

  Eu cred ca, una dintre principalele cauze a multor conflicte, fie ca este vorba de natiuni sau indivizi, este mândria. Din mândrie ajungi la dusmanie afisând o superioritate doar pentru ca Mama natura te-a dotat cu niste calitati fizice sau morale, sau întâmplarea a facut sa te nasti cu o situatie, origine, rasa, culoarea pielii, etnie, nationalitate, rasa etc. buna.

  Tot ea atâta certuri, naste invidii sau dispret fata de cei din jur.

  S-a vorbit pâna acum de Csanád Szegedi.Eu as mai da un exemplu despre care s-a scris recent aici : George Filip.

  La început am încercat sa-l înteleg, sa-i dau o sansa. Nu suport când un grup de oameni se unesc si ataca un om. Chiar daca este vinovat îi întind o mâna de ajutor.

  M-am întrebat de ce la vârsta lui nu si-a gasit înca armonia interioara si poarta dusmanie în suflet. Cu atât mai mult ca peretii locuintei sale exagereaza în tablouri cu figuri bisericesti (unii le numesc icoane) care sunt un model de blândete si smerenie. Cel care se vrea cu adevarat credincios nu se lasa dominat de ura. Poate ca în locul lor (al icoanelor) si-ar pune mai bine un citat din Friedrich Nietzsche (Aşa grăit-a Zarathustra): Eul meu e ceva care trebuie preamărit: Eul meu e marele dispreţ faţă de oameni.

  Iar din bun-simt, când tu însuti traiesti printre straini, renunti la xenofobie.

 • Sfartz Pincu: (10-1-2014 la 16:37)

  @ George Petrineanu

  Este clar ce ar fi spus Spinoza, care s-a exprimat împotriva eticii medievale, tradiţionaliste şi bigote (chiar în lucrarea să filosofică – „Etica”). Persoana din exemplul dat de Domnia Voastră, dacă vrea un stil de viaţă lipsit de prejudecăţi, trebuie să renunţe la etica anacronică a grupului din care face parte!

 • Sfartz Pincu: (10-1-2014 la 16:45)

  @Christina Vlad

  „Nu suport când un grup de oameni se unesc şi atacă un om. Chiar dacă este vinovat îi întind o mâna de ajutor”.

  Depinde de ce fel de grup e vorba şi de ce fel de om se discuta! Aliaţii s-au unit împotriva lui Hitler. Va este milă de el şi-i întindeţi o mâna de ajutor??

 • George Petrineanu: (10-1-2014 la 18:44)

  @Sfartz

  > Persoana din exemplul dat de Domnia Voastră, dacă vrea un stil de viaţă lipsit de
  > prejudecăţi, trebuie să renunţe la etica anacronică a grupului din care face parte!

  Corect, asta a si facut. Si-a schimbat sexul (din barbat in femeie) si a alergat sa-si aleaga o meserie care nu era pe lista permisa in etnia sa. Doua incalcari grave.

  A spus ca risca sa fie exclusa din etnie. Manierele de excludere sunt destul de dure, asa ca a avut curaj. Nu stiu daca i s-a intimplat ceva. Dar e de remarcat ca asta se intimpla in Suedia lui 2013 unde de bine de rau nimeni nu traieste in cocioabe, deci etnia roma, in mai mare parte decit in alte parti, are acces la cultura si se instruieste. Dar barierele identitatii pot fi mai puternice ca acelea ale culturii.

  Apropo de cultul curateniei. Am mai aflat ca tot la romi (sa zicem unii dintre ei, care pastreaza traditia) trupul femeii este maculat de la briu in jos. O femeie care a tinut o prelegere povestea ca in copilarie nu-si permitea sa paseasca peste cablul telefonic cind vorbea bunicul la telefon. Trebuia sa-l ridice sa treaca pe dedesubt.

  Daca un prosop de corp a nimerit intr-o oala de bucatarie, aceasta nu se mai foloseste la gatit. Am extrapolat ca daca traditionalistii comunitatii roma traiesc in conditii de bunastare si comfort, atunci dispare mitul ca ar trai in murdarie.

 • Christina Vlad: (10-1-2014 la 19:22)

  @Sfartz Pincu

  Depinde…

  Între cei doi este o diferenta: Unul scrie versuri, celalalt a acceptat sa moara oameni.

  Din istoria omenirii A.H. nu este singurul criminal…Altii traiesc si în zilele noastre.

 • Tzvi Saita: (10-1-2014 la 20:18)

  Sfarts Pincu are dreptate in legatura cu Spinoz, pe care mu l-am abandonat deloc ci am facut numai o mica tranzitie stilistica.
  Intregile teorii ale „recunoasterii apartenentei” pe simple ecuatii contabile este de o falsitate strigatoare la notiuni ca de exemplu:

  a) cea mai clasica a „perpetual transgression”. Recunosaterea si amplificarea identitatii este facuta aici, mai cu seama de Petreanu, dar preluata si de altii ca expresia unor proces statice contemplative. Nici nuse poate mai gresit.

  b) identificarea cu un grup generic este, din nou, pe aceasi baze fundamentale din a” falsa. Avem de a face, in fapt, de variable ale unei”generic misrepresentation”.
  Wittgenstein ( cit si Russell) exprima extrem de emfatic faslitatea expresiei, a verbului. De aici se dezvolta si notiunea de „misleading somatics”, subiectiovitatea autoselectiva, procesul oportunist, circumstantial al selectivitatii sociale.

  Nu voi intra aici in cunoscutul proces ISTORIC de tranzitii bine vazute si in convertiri etc. Asta este reflectata si de consecinta „temporary affiliations”.

  c) Ajungem la inevitabilul ” contradictory/conflictin core” ceea ce, practic, oblitereaza centrul originator, in falsa aparenta coagulant.

  Intreaga idee de coincidenta a subiectivului cu o baza imobila, un FIX

  un determinism perpetuu, este nu numai tendentios, dar face parte din programatica ideologica, o premiza falsa.
  Pentru incept voi mentiona numai falsitatea teoriei marxiste a „rolului istoric al proletariatului”. Marx sustine ca o clasa, proletariatul, definita static de el, are un rol categoric determinat, unul care atomic NU se altereaza. Marx chiar defineste in categorii clare CARE din compzitia generica mai larga de „proletariat” are „misiunea”, o escatologie politica de primul rang nu numai de a prevala, dar de acreea o societate bazata pe legi a priori stabilite si nealterabile.
  Aici Lenin a incercat anumite ajustari care, in practica au anchilozat si mai mult realizarea dinamica a unor forte latente si ele dorite emasculate. Aceasta este una din trasaturile functionale ale esuarii sistemului „comunist”. Astazi vedem ca acei „proletari”, oamenii „noi’, sint de fapt rezultatul unor tranzitii complet opuse teoriei.

 • Tzvi Saita: (10-1-2014 la 20:42)

  Sfarts Pincu

  Valorile etice sint intrinsec, definitoriu, relatate la elementul matrialistic. Asta este chiar functia afirmarii etice, „calitatea” vietii, mai precis idealizarea interdependentei sociale.
  „Legiferarea” comportamentului, o functie practica, tangibila, este tocmai sensul conceptelor asa numite religioase.
  Legile morale nu fluctueaza in functie de de forma or compozitia efectiva a institutiei care supravegheaza „legea”. Conflictul este numai unul generic. Autoritatea de sorginte”religioasa”, biserica, se pozitioneaza conflctual cu proprii ei MEMBRII diferentiati aparent, total superficial de simple vesminte.
  Debarasarea de religie, eliminarea , eradicarea fizica a institutiei religioase in comunism a fost numai o faza a conflictului ascensiunii la putere. In anumte parti, pe anumite perioade a avut succese nefaste acolo, mai cu seama unde Iudaismul in URSS a fost intrerupt, in multe cazuri ireversibil. Aici ne intoarcem si la cealalta idee dezbatuta de noi in care demonstram ca apartenenta de grup este total ALEATORIE. In f.multe cazuri conflictul religie -stat este unul de intensitati variabile. In prezent in Egipt vedem exact procesul de eliminare al unei aripi ale institutiei religioase cu program exclusivist politic, MB. Islam nu este interzis in Egipt, expresia sa acut si competitiv politica, DA.

  Din partea moderatorului: Conform pct. 5 din Regulament, în comentarii „limbile acceptate sunt cele cunoscute de moderatori”. Eu nu cunosc limba în care este scris acest comentariu al dv. şi i-am dat drumul numai ca mostră. Eventualelor comentarii ulterioare scrise într-o asemenea limbă nu le voi mai da drumul.

 • Tzvi Saita: (10-1-2014 la 22:52)

  moderator !!

  Limba este complet ROMANA !!!
  La ce limba va referiti !!??
  Fiecare cuvint este romanesc. Parerile sint exprimate relativ la nivelul si forma educativa a autorului. Intelegerea textului face parte din unghiul si intensitatea comprehesivului.
  Poate vreti sa spuneti ca nu intelegi ce spun. Eu consider ca fiecare fraza este corect exprimata, iar cuvintele folosite sint perfect adecvate.
  Se pare ca provenim din scoli diferite, iar daca Regulamentul interzice anumite scoli atunci e altceva.
  Sint curios sa stiu ce ANUME nu ati inteles, conceptual sau chiar „verbal” vorbind !!

 • Alexandru Leibovici: (10-1-2014 la 23:01)

  @Tzvi Saita

  > Parerile sint exprimate relativ la nivelul si forma educativa a autorului.

  Pentru moderare, moderatorul trebuie să înţeleagă comentariile, de aceea vă rog să coborâţi nivelul comentariilor dv. la nivelul şi forma educativă mai modestă a moderatorului. Nivelul moderatorului îl puteţi identifica din comentariile pe care le scrie moderatorul.

  Respectaţi de asemenea şi pct. 3 şi 4 din Regulament.

  Asta dacă doriţi ca comentariile dv. să fie publicate.

 • Tzvi Saita: (10-1-2014 la 23:36)

  Srios vorbind, mai toate opinile de esenta, nu diverse birfe, nu pot fi exprimate aici decit foarte succind, extrem de concentrat.
  Desi sintaxa mea poate fi mai dificila, ma strduiesc sa comprim cit mai expresiv SI CORESPUNZATOR ideile in expresii adecvate.
  Cind vorbim stiinte politice utilizam vocabularul respectuv, nu ne lasam ametiti de limbaj caracteristic altor discipline, biologia etc. NICI MACAR limbajul matematic nu este agreeat in textul politic sau istoric sui generis. Diverse incuriuni interdisciplinare, daca sint relevante, se fac, dar cei care sint educati intr-un anumit vernacular folosesc ceea ce este adecavta subiectlui in care se avinta cu opinii verficabile, adica vorbesc cind stiu ce spun.
  Eu nu ma voi baga in subiecte de chimie ca atare. Voi face analogii de suorafata numai in masuar in care un istoric se asteapta sa inteleaga analogiile, fara amununte intime de laborator.
  Oricum, orice moderator care supravegheaza o complexitate atit de vasta ca aceasta, trebuie sa faca efortul de a se adapta la varietatile de exprimari care EL INSUSI le-ar vrea sa „decoreze” aspectul dorit sofisticat al domeniului sau.

  Moderator: Sunt curios ce stil folosiţi în domeniul dv. Aţi putea să-mi indicaţi o lucrare de-a dv. care a fost acceptată spre publicare de o revistă de specialitate din domeniul dv.?

 • Tzvi Saita: (11-1-2014 la 00:11)

  Bun, de acord ca am alambicat prea mult obiectile mele la Petrineanu.

  mai clar.
  Vorbiti si unii adera la ideea de multiplicare la un quantum arbitrar al perceptiei subiective.
  Un individ se poate identifica cu un grup pe baze de identificare a unor element comune. Astfel, se zice aici, apar comunitati de idei, „ceoziuni sociale” de un anumit profil caracteristic, sa-i zicem unitar.
  FALS !!!
  Fenomene istorice IMPORTANTE, determinante, daca la analizam amanuntit releva un cu totul alt fenomen.
  Sa luam Germnia.
  Poate cel mai divizat „stat” posibil.
  Pe la 1850 erau cam 300 (trei sute) de formatii autonome cu o forma superficiala, NEDEFINITORIE care comprima un numar de entitati, Prusia. Divergentele administartive si politice, unele cu cauze religioase chiar, erau endemice.
  Abea catre finele sec XIX avem de-a face cu un stat unitar. La fel si cu Italia.
  Ocuatia partiala straina ( austriaca ) a Italiei a fost un element extern de coeziune nationala. Apoi Garibaldi si Vittorio Emanuele.
  Coeziunea „nationala” Germana a fost CONFECTIONATA ideologic pe baze doctrinale si ele limitate,daca ne gindim ca, pina la anschluss, idea de unitate Germano-Austriaca era complet dezavuata de Austria, desi cultural/lingvistic s-ar gasii „suficiente” argumente.
  Ce a creeat o unitate nationala UNICA a spatiului german a fost nazismul.
  Aici cineva trebuie sa demonstreze predilectia ontologica a „caracterului german” fata de esenta ideologica, spirituala nazista.
  Richard J. Evans se angajeaza sa demonstreze ca nazismul s-a dezvoltat ORGANIC in etosul de ultima fizionomie al Reich-ului al treilea. In „The Coming of the Third reich” si volumele succesive, Evans aduce cele mai multe argumente vreodata expuse in aceasta directie. El explica istoria prin fapte SELECTATE. Tot el avizeaza, mult mai timid, ca Germania ar fi putut lua o directie total opusa, sau cel putin ne-nazista daca circumstante aporpae subiective nu ar fi prevalat. Dar insista pe ideea de continuitate a etosului geo-politic.
  Asa ceva poate incuraja, dupoe cit se vede, notiunea de aderare a individului la valori recunoscute subiectiv ca necesitati existentiale OBIECTIVE. Adica individul isi zice ca modalitatea ideala existentei sale depinde de aderarea la un grup din care el DECIDE ca face orgabic parte.
  Exact acea decizie personala defineste caracterul sau oportunistic, de circumstanta.

  Individul „X” transplantat din Romania in USA, NU va primii cetatenia Americana daca nu JURA sa fie un…..American. O face pentru ca conditile existentiale oferite de USA sint mult mai favorabile celor din Romania. Aderenta sa la noua conjunctura este atit de reala pe cit acelasi individ POATE fi omologat ca a true blue American.
  criterile ne stau la dispozitie si cer citeva lamuriri ale contribuabilor de fata sa ne depne ei citi asemenea americani sint extrem de deficitari in a-si demonstra noua lor apartenenta. Acel „ubi bene ubi patria” va trebuii sa iasa la suprafata.

 • Tzvi Saita: (11-1-2014 la 00:45)

  @ Alexandru Leibovici

  Mi-am dat seama foarte bine ca nu ati agreeat limbajul din postingul in care m-ati atentionat.
  Ma intereseaza FOARTE mult opinia Dv. relativ la ce spun eu acolo.
  Sint convins ca la un mic efort veti intelege foarte bine ce spun.
  Zic asta pentru ca s-ar putea foarte bine ca sa fiti perfect de acord cu opinia mea, oricum de laconic si comprimat exprimata. Altminteri v-am observat foarte activ si effusive la acelasi subiect….
  Acelasi indemn si Pt. Ion Ionescu, sau poate nici dinsul nu a inteles limbajul !?

 • Tzvi Saita: (11-1-2014 la 04:37)

  @ ion Ionescu

  Sint de-a dreptul uimit de analiza pe care ati facut-o originei nazismului si a miscarii legionare. Departajarea clara pe care o faceti intre cele doua fenomene foarte similare si elementul mistic si aici nu ma refer la misticism pagin ci la crestinism, este o surpriza pentru oricine cunoaste bine caracetrul celor doua fenomene.
  Va invit sa consultati date istorice clare si foarte la indemina oricui.
  Iata un episod:
  La 28 octombrie 1933, Clemens August Count von Galen a fost consacrat Episcopul Catolic de Munster. La ceremonia de consacrare, SS stormtrooper flancau aleea catre catedrala salutind nazi si in seara respectiva au parcurs o parada cu torte in fata resedintei noului episcop cu toate simbolurile naziste etc. Asta deja in 1933.
  Oricum, la Nuremberg, unde parada traditionala nazista era centrul spiritual, o cruce masiva domina scena. Asta NU este deloc expresia unui cult pagin.
  Nu vad de ce asocierea constanta si simbolica, dar si ideologica explicita a miscarii legionare ( Legiunea Arhanghelui Mihail !!!) nu poate fi considetata ca o expresie sincera crestina !!?? In sinul miscarii au fost sumedenie de preoti, Calciu e numai unul care imi vine in minte si al carui frate, Mihai, l-am cunoscut eu destul de bine aici in Sydney. Va asigur ca nu era pagin deloc si facuse toate „lagarele” legionare din Iugoslavia, Germania etc. cu crucea cu tot.

  De unde scoatei aceste teorii !!!???

 • Sfartz Pincu: (11-1-2014 la 05:55)

  @ Christina Vlad

  Afirmaţia Dvs.: „Între cei doi este o diferenţa: Unul scrie versuri, celălalt a acceptat să moară oameni”, ar fi fost valabilă (în conţinut !), dacă menţionaţi şi ce fel de versuri scrie G. Filip ! Cuvîntul poate fi o armă mai puternică decât cuţitul sau glonţul. Iar instigatorii sunt pedepsiţi, în orice ţară în care există o justiţie bazată pe un cod penal!

  Culoarea “verde” a versurilor lui G.F. şi antisemitismul lui au fost commentate deja la articolul: ”…hai să-ţi prezint un jidan; aş vrea să fac din el săpun, dar nu pot!” scris de de Lucreţia Berzintu şi publicat la ACUM.tv., pe data de 25-11-2013

  @ Tzvi Saita

  „…« cea mai clasică a “perpetual transgression”. Recunosaterea şi amplificarea identităţii este făcută aici, mai cu seama de Petreanu, dar preluată şi de alţii ca expresia unor proces statice contemplative.” Nici nu se poate mai greşit.”

  Nici Domnul George Petrineanu, pe care l-aţi rebotezat, în “Petreanu”, din “cauza vitezei” (poate şi din considerentul că face parte din clasa cu un nivel de înţelegere diferit de cel mult mai «ridicat», adică al Domniei Voastre!), nici eu, şi absolut nimeni dintre cititorii şi comentatorii de la ACUM.tv (adică acei «alţii»), nu este atât de tâmpit încât să vadă lucrurile doar în mod contemplativ şi doar într-o posturā «statică».

  Vā pot asigura că exprimarea de către Domnia Voastră de tipul …«Părerile sînt exprimate relativ la nivelul şi forma educativă a autorului» (e confuzie, este vorba de noi sau de Dvs.?), nu corespunde adevărului, pentrucă cu toţii gândim dinamic, şi dacă oprim un fenomen, o situaţie, la un moment dat, într-o poziţie aparent «statică», o facem doar pentru a face o analiză corectă, cum dealtfel se obişnuieşte în analiza matemateca şi ştiinţifică, deja consacrată !

  Chiar şi cei care nu cunosc filosofia lui Mach cu privire la o săgeata care «stă pe loc», dacă poziţia ei este consideratā la un moment dat, din zborul ei, îşi dau seama că săgeata este în mişcare, adică în evoluţie.

  Şi nu este vorba de analize contabiliceşti, ci de analiză ştiinţifică, bazată pe teoriile statisticii, în aceiaşi măsură în care explodează o bombă atomică, datorită aceleaşi teorii statistice, şi care nu are legătură cu exprimarea Dvs… «simple ecuaţii contabile, este de o falsitate strigătoare la noţiuni … »

  Vā asigur că înţelegem perfect şi apreciem, analizele profunde pe care le faceţi Domnia Voastră, dar greşiţi dacă credeţi că sunteţi la un nivel de inteligenţă şi educaţie (atenţie, «educatie» şi nu «instrucţie» !!) mult deasupra muritorilor de rând, toţi avem acelaşi tip de creier, diferim doar prin viteza de înţelegere.

 • Tzvi Saita: (11-1-2014 la 05:58)

  Trebuie clarificate anumite puncte.
  Pozitia anticlerica a multor liederi nazisti este documentata. Rosemberg, Borman, Goebles, A.H. ( pt. toti yimach shemlachem !! [??/Mod.]).
  Cultul fuhrerului precedea in teorie orice alta credinta. Sute de clerici crestini au fost persecuati. Cu toate astea national socialismul a facut totdeauna o legatura organica intre tezele lui Luther si nazism. O noua religie, Crestinismul German, crestina la baza ar fi inlocuit structurile crestine traditionale. UNIII teoreticieni nazisti introduceau si notiuni de paganism istoric in a propaga nazismul.
  Modificari radicale ale textelor crestine au fost impuse de nazism, mai cu seama lagaturile cu orice ar fi relatat crestinismul la iudaism. Tote astea sint stiute.

 • nicolae waldmann: (11-1-2014 la 06:57)

  Stimate Dl.Leibovici,
  In legatura cu stilul,nivelul de exprimare si mai ales nivelul fiecarui participant la discutie, nu prea inteleg ce…inlelegeti Dvs. prin cerinta ca autorul unui material prezentat aici ar trebui scris in asa fel incat sa-l intelegeti Dvs.
  Indiferent daca stilul D-lui Saita este sau nu pe placul sau intelegerea Dvs.,atata timp cat dansul nu jigneste sau abuzeaza un apt participant si bineinteles se mentite in limitele general acceptate a le bunului simtz, ar trebui sa fie lasat sa-si exprime opiniile.
  Incercati,Dl. Leibovici sa v-a mentineti o prezenta ceva mai discrete,nu sa insistati ca contributiile sa fie aduse aici ca si cukm ar fi o ofranda adusa Dvs.

 • Alexandru Leibovici: (11-1-2014 la 10:20)

  În calitate de moderator:

  @Nicolae Waldmann

  Indiferent daca stilul D-lui Saita este sau nu pe placul sau intelegerea Dvs.,atata timp cat dansul nu jigneste sau abuzeaza un apt participant si bineinteles se mentite in limitele general acceptate a le bunului simtz, ar trebui sa fie lasat sa-si exprime opiniile.

  După cum am mai scris, pentru moderare, adică pentru a stabili că cele scrise de comentator respectă Regulamentul, moderatorul trebuie să înţeleagă comentariile.

  > Incercati,Dl. Leibovici sa v-a mentineti o prezenta ceva mai discrete

  Dacă renunţ la observaţiile mele în calitate de moderator, singura alternativă este să pun la gunoi comentariile respective, în întregime.

 • Alexandru Leibovici: (11-1-2014 la 10:34)

  @Tzvi Saita

  > Ma intereseaza FOARTE mult opinia Dv. relativ la ce spun eu acolo.

  🙂

  > Sint convins ca la un mic efort veti intelege foarte bine ce spun.

  Nu sunt dispus să depun un efort mai mare decât pentru alţi autori.

  > zic asta pentru ca s-ar putea foarte bine ca sa fiti perfect de acord cu opinia mea

  Nu este vorba de opinia mea.

 • Tzvi Saita: (11-1-2014 la 12:28)

  @Sfarts Pincu

  Nu vad de ce sinteti atit de broiges cu mine ( broiges e o expresie Yidis. Yidish este o limba evreeasca. Broiges se traduce simplu pe romenaste cu „sucarit”).Vad de fapt ca sinteti complet de acord cu mine.De fapt curios este ca eu eram insiprat exact de filozofia lui Ernst Mach si de notiunea sa de „Sinnesempfindungen”. Nu voi repeta ceea ce am spus realtiv la postulatul fundamental al statisticii mecanice. destul spus.
  In plus, comentariul la aparentele discrepante de comprehensiune, din nou, nu se adresau DELOC Dv. si nimeni altuia decit moderatorului care, a avut buna cuvinta sa elucideze situatia in mai multe rinduri, declarind, in final ca nu este dispus sa intre de data asta in nici o disputa cu cele impecabil exprimate de mine.
  Va rog sa observati in continuare ca am fost complet de acord cu tot ce ati afirmat in toate domeniile.
  Mod: expresia „Yemach shemo” este una sacra care se asociaza cu orice nume „blestemat”. Sint multumit ca v-am mai informat ceva util.

 • Tzvi Saita: (11-1-2014 la 13:01)

  Moderator.

  Daca chiar va intereseaza publicatii ale mele in stilul meu, putei gasii circa 120 de articole publicate de mine SUB pseudonim chiar in presa romaneasca, cu precadere in stiinta si subiecte de preocupari sociologice si educative, cit si culturale.

  Aveti adresa mea de email…..
  Fostul meu sef de la cele doua publicatii de virf poate fi contactat spre edificare.

 • Alexandru Leibovici: (11-1-2014 la 14:18)

  @Zvi Saita

  > putei gasii circa 120 de articole publicate de mine SUB pseudonim chiar in presa romaneasca

  Vă rog să alegeţi dv. unul din cele 120 care se apropie cel mai mult ca mod de exprimare de acest comentariul de pe ACUM. Vă rog să-l reproduceţi aici sau să mi-l trimiteţi prin email. Adresa mea o aveţi sau puteţi folosi formularul acum.tv/redactia/

  Vă amintesc că eram curios să văd o lucrare de-a dv. care să fi fost acceptată spre publicare de o revistă de specialitate din domeniul dv., dar este OK şi dacă este din presa românească. Mă interesa dacă sunt tot în limbajul pe care îl folosiţi câteodată aici, de ex. în referinţa de mai sus.

 • Ion Ionescu: (11-1-2014 la 17:34)

  @Tvzi Saita

  >”Nu vad de ce asocierea constanta si simbolica, dar si ideologica explicita a miscarii legionare ( Legiunea Arhanghelui Mihail !!!) nu poate fi considerata ca o expresie sincera crestina”

  Sa va mai explic odata ? De straduit m-am straduit, v-am explicat, am dat chiar citate din „credo-ul” lui C.Z Codreanu : „Când zicem neamul românesc, întelegem nu numai pe toti românii trãind pe acelasi teritoriu, având acelasi trecut si acelasi viitor, acelasi port, aceeasi limbã, aceleasi interese prezente. Când zicem neamul românesc, întelegem: toti românii vii si morti, care au trãit de la începutul istoriei pe acest pãmânt si care vor mai trãi si în viitor”.CZC.

  Diferenta intre Crestinism si Legionarism, intre I.H.Cristos, respectiv C.Z.Codreanu, e exact diferenta dintre ” Viii cu vii si mortii cu mortii” respectiv „Viii cu mortii si mortii cu viii”. Amandoua sunt religii, culte, dar unul e Crestinism iar celalalt e un cult al tribului (al neamului, al stramosilor si a istoriei „perene si eterne”, a „salvarii” individului prin perpetuarea in eternitate a neamului lui). Ca atare aceste culte ale tribului/neamului sunt mai multe, fiecare neam are unul al lui propriu in care isi glorifica sinele etnic : nazism-german, fascism-italian, legionarismul roman, maghiarii cu a lor neam si „turanici” stramosi, etc.

  Teologic (in sens Iudaic, Crestin si Islamic) aceste „culte tribale” sunt forme de „Paganism”, de Idolatrie. Cum zicea ayatolahul Khomenii- „Noi il veneram pe Allah noi nu veneram Iranul”.

  Daca nu va place de Khomenii, atunci sa va citez din Enciclica adresata in 1937 de Papa Pius XI clerului Catolic German. O „encyclica” e un ordin (o „fatawa” ca in Islam), ea reprezinta intelegerea/pozitia Papei intr-o anumita problema si e obligatorie pentru tot clerul si credinciosii Catolici. Enciclica s-a numit „Mit Brennender Sorge” – „Cu Mare Teama” – si stabilea pozitia Vaticanului/Papei fata de Hitler si ideologia nazista si fost publicata in presa internationala a vremii.

  Un fragment din ea :

  „Oricine exalta rasa, sau poporul, sau Statul, sau o forma anume de Stat, sau pe purtatorii puterii, sau oricare alta valoare a comunitatii umane – oricat de necesar si onorabil ar fi rolul ei in functionarea societatii – oricine ridica aceste notiuni deasupra utilitatii lor sociale si le divinizeaza la nivel de idolatrie, distorsioneaza si perverteste ordinea (ierarhia) lumii asa cum a fost ea planuita si creata de D-zeu, (cine face asa ceva) e departe de adevarata credinta in D-zeu si de conceptul de viata pe care credinta il afirma.”

  http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_14031937_mit-brennender-sorge_en.html

  Toate lucrarile de specialitate ce trateaza miscarile fasciste au observat caracterul atipic al Miscarii Legionare din Romania. E „unica” in pozitia ei pro-Crestina in timp de toate celelate miscari nationalist-extreme ale epocii au fost virulent anti-Crestine. Asa cum si era de asteptat, asa cum si trebuia sa fie, fiindca aceste ideologii sunt religii particularist/tribale si deci intr-un conflict direct-major cu teologia universalista Crestina (si Islamica dar nu si cea Iudaica) si, chiar si mai grav de atat, il inlocuiesc pe D-zeu si slavarea in „viata de apoi” cu neamul (rasa/poporul) si apoi glorifica/venereaza realizarile acestui neam si au ca scop ultim supravietuirea/perpetuarea eterna, in vecii vecilor, aici pe pamant a acestui neam/popor.

  Ce am argumentat eu, in raspunsul catre domnul Sfartz, e ca nu e vorba de o diferenta esentiala in cazul romanesc. Uncitatea Legionarismul e triviala nu esentiala. Miscarea Legionara e si ea un cult tribal-fascist la fel ca si celelalte din epoca, iar prezenta elementelor Crestine in ideologia/discursul legionar se datoreaza felului cum s-a construit identitatea national-politica romaneasca in sec.19 (la repezeala, ingloband multe din cea veche/medievala – ce era ortodox-crestina in primul rand, nu etnica). Adica era de asteptat ca odata cu amplificarea pana la paroxim a ideii ento-nationalismului romanesc de catre legionari vor aparea si elemente religioase in discurs fiindca ele au fost (si sunt si acum) „inglobate” in constructia identitatii moderne romanesti in sec.19. Dar ele sunt periferice si contradictorii, sunt „de decor” si un kitsch teologic. Etno-nationalismul-extrem (romanesc, maghiar, german, evreiesc, etc.) e un cult in sine (paganism/idolatrie) si deci in conflict cu religiile „abarahamice”.

  Clar ?

 • Vlad Puscasu: (11-1-2014 la 18:38)

  @Ionescu

  Va spun sincer ca nu ma pricep la religii, budhiste, lamaiste, deci nu va pot raspunde exact de unde are sorginte sentimentul umanitatii si fratiei colective.

  @Pincu

  Eu nu cred in principiul acesta pronuntat in America de ,,legitima aparare,, Nu mi se pare normal ca oricine sa aiba acces la armament ca in America, stiindu-se ca pot ajunge pe mana unor bolnavi mintali, cum de nenumarate ori chiar s-a intamplat in USA.

  Vorbim aici de principii, stiu, tocmai de aceea dadeam exemplul de mai sus. Principiul pacii spune ca cu cat sunt mai putine arme, cu atat lumea va fi mai pasnica.

  Pe de alta parte America a pervertit acest principiu logic si firesc in „cu cat sunt mai multe arme, cu atat vor fi mai putine crime, ca lumea se va putea apara”.

  Ei bine, aici deja vorbim de niste probleme grave. Orice regim dictatorial diabolic are nevoie de un dusman ca sa-si justifice crimele si asasinatele. Toate regimurile terorist-dictatoriale au vorbit despre auto-apararea „poporului”. Nazistii au vorbit de dusmanul inventat – „mason, evreu, homosexual”. Comunistii au inventat si ei dusmani ca sa isi justifice crimele: dusmanul de clasa, dusmanul ,,esploatator,,(nu exploatator, ca erau cam analfabeti), dusmanul burghez, dusmanul imperialist, si asa mai departe.

 • Ion Ionescu: (11-1-2014 la 20:41)

  @Vlad Puscasu

  > „Va spun sincer ca nu ma pricep la religii..”

  Mi-am dat seama, de aia v-am scris ca dvs. aveti (v-ati creat) o religie personala-privata.

  Dar bine ca traiti in perioada de dupa revolutia franceza, de cand religia a fost depolitizata si si-a pierdut puterea in stat, ca altfel (cu ideile dvs.) ati fi ajuns pe rug, sau crucificat.

 • Tzvi Saita: (11-1-2014 la 21:22)

  @ Alexandru Leibovici

  nici o grije, nu mi-am schimbat stilul in aproape 5o de ani si am fost el foarte bine acceptat de editori de ziare mai dati dracu decit orice blog, trecut prin cele mai caudine cenzuri…

  @Ion Ionescu

  Nu va suparat Dnul Ionescu , dar m-i se pare de un curaj extraordinar sa declarati public descoperiri de o semnificatie NEMAIVAZUTA/AUZITA e.g..:

  – Ideea ca Iudaismul nu MAI este o religie universalista(sic).

  -„Etno-nationalismul” (!!???) evreesc e in conflict cu religile Abrahamice”

  Nu intru in amanunte, dar trebuie mentionat ca dezvoltarea ideeii de „anti-crestinism” al miscarii legionare este la fel de ilogica ca intreaga miscare, etic vorbind. Sa ne fie clar miscarea legionara este un fenomen dintre cele mai acerb anti-social. Felul cum o descrieti Dv. este anti-rational, dezice realitati palpabile.

  Va sugerez serios, deloc cinic, sa va documentati mai bine relativ la anumite categorii filozofice inainte de a va avinta in opinii.

  Singura concesie care o pot face, si ea cu rezerve, este ca legionarismul a vulgarizat crud si bestial un cred „universalist” in scopul avansarii pragmatice de autoritate absoluta.
  Nazismula facut acelasi lucru prin inventarea unei religii noi, si ea vruta tot crestina, dar subordonata unor parametrii clari politici cu accente MULT MAI puternice exclusiviste. Sovinismul legionar si nazist ( mult mai putin fascist italian ) era la baza coeziunii „tribale” de care vorbiti.
  Tribalismul national socialist, de exemplu, era, la rindul sau aferent notiunii mult mai acerbe to superioritate de grup. In sine asta era mecanismul perpetuarii autoritatii elitei pre-detrminate. Aceasta perpetuare, dreptul DIVIN, SACRU al „gintei” conducatoare, al Reichului de o mie de ani, a trebuit sa aiba un caracter quasi religios, mistic. O noua escatologie.
  Fundalul acceptarii de catre mase trebuia sa fie pastrat la eclasi nivel, aceeasi structura de intelegere, iar religia era cea mai vasta baza de intelegere de catre masa a tuturor fenomenleor sociale-politice. Dat fiind ca crestinsmul era fundamentul acestei intelegeri” el nu trebuia „ofensat” ci exploatat, intr-adevar cu scopul unor modificari de ritmul „generational”. Veti vedea ca nouya forma de credinta nazista era programata sa intre in functiune DUPA ce ei ar fi cistigat razboiul. Aste sint chestii documentate, nu inventate.
  Vedeti ce ziceau Rosenberg, Goebels chiar si Strauss ( YS !!).

 • Tzvi Saita: (11-1-2014 la 21:43)

  @ Vlad Puscasu

  E interesanta metamorfoza/identificarea care o creeati intre metoda si scop a criminalitatii social-politice. Nu glumesc.

 • Alexandru Leibovici: (11-1-2014 la 22:06)

  @Tzvi Saita

  nici o grije, nu mi-am schimbat stilul in aproape 5o de ani si am fost el foarte bine acceptat de editori de ziare mai dati dracu decit orice blog, trecut prin cele mai caudine cenzuri…

  Dar, domnule Tzvi Saita, întrebarea nu era dacă aţi reuşit să vă publicaţi multe texte în publicaţii serioase, ci dacă măcar unul din ele era scris în stilul comentariului de pe ACUM pe care l-am menţionat (acesta). Dv. aţi aţi afirmat că texte în acel stil şi acel limbaj aţi mai publicat. Aţi spus chiar că ar fi circa 120 de „publicatii ale mele in stilul meu” şi că aş putea să le consult.

  Eu v-am rugat să alegeţi una şi să-mi trimiteţi, dar văd că nu mai doriţi să le văd.

  Sunt nevoit să trag concluzia că asemenea texte de-ale dv. nu aţi reuşit să publicaţi în publicaţii serioase; în schimb încercaţi să le publicaţi aici, pretinzând că textul dv. este OK, numai că moderatorul nu este la înălţime.

 • Ion Ionescu: (11-1-2014 la 22:21)

  @Tzvi Saita

  > „.. este ca legionarismul a vulgarizat .. un cred “universalist” –

  Da, pare ca ati inteles pana la urma, sau macar intuiti idea. Crestinismul legionarilor era un kitsch teologic, o balmajeala aiuristica de fraze in contradictie chiar cu ideile de baza ale teologiei Crestine. Dar asa e nationalismul romanesc, are si o „aluzie” (vulgarizare) ortodoxa din constructie. Insa esenta fenomenului legionar e alta si e aceeasi cu cea a celorlalte miscari fasciste europene din epoca. Crestinismul era un adversar ideologic si o problema pentru ele.

  Si acum vedem cum Islamul e o problema pentru etno-nationalismul Kurd fiindca si Turcii sunt si ei tot Sunni-Islam. De aia Kurzii au adoptat o atitudine „modernista”, au inarmat si femeile si le-au acordat statut social ridicat in miscarea lor nationalista (PKK) : Kurzi cauta sa „ignore” Islamul, sa ii diminueze importanta, au nevoie sa adope o atitudine seculara (anti-Islamica) pentru ca sa poate sa isi politizeze etnicitatea si sa se bata cu Turcii.

  > Sovinismul legionar si nazist (mult mai putin fascist italian) era la baza coeziunii “tribale” de care vorbiti.

  Exact, exaltarea grupului etnic propriu totdeauna e insotita de adversitate, devaluare si sovinism fata de celelalte grupuri (vedeti „social identity theory” de care am scris). Iar conflictul/razboiul cu celelalte grupuri duce la colectivism, la coeziune sociala („strangerea randurilor” – fascia) pentru un scop comun/colectiv.

 • Tzvi Saita: (11-1-2014 la 22:26)

  @ Alexandru Leibovici

  care este scopul insistentelor de a „calrifica” unde am publicat eu acele vreo 120 texte ? Daca va spun ca au fost in publicatii unde stringentele stilistice si de continut erau dintre cele mai dure, credeti-ma ca asa a fost.
  Daca Dv. ati avut vreodata ocazia sa publicati ce se numeau „cearsafuri” adica texte vaste in ziare de o cruzime rara in selectivitatea lor, atunci va inteleg peristenta.
  Va venii si momentul sa dezvalui amanunte. Intre timp incercati sa va delectati din ce se intimpla aici si ACUM.
  In plus, publicatile respective nu sint usor de a avea acces la el ca atare, mai cu sama daca omu nu locuieste „cu casa” in Bucuresti.

  Va trimt acum ceva detalii pe email.

 • Alexandru Leibovici: (11-1-2014 la 22:50)

  @Tzvi Saita

  > care este scopul insistentelor de a “calrifica” unde am publicat eu acele vreo 120 texte ?

  Am primit primul email de la dv. în care începeţi să-mi povestiţi în ce ziare aţi publicat.

  Aţi greşit subiectul, este inutil să continuaţi pe această linie. Eu NU v-am rugat să-mi spuneţi unde aţi publicat, ci să-mi arătaţi un text publicat de dv. care să fi fost scris în stilul comentariului menţionat.

 • Tzvi Saita: (12-1-2014 la 00:19)

  @ Ion Ionescu

  Cind definiti orice miscare politica trebuie sa mentineti MEREU caracterul sau dinamic.
  Principii fundamentale sint si ele flexibile in masura in care adaptarea temporala, istorica se cere pentru a mentine viabilitatea entitatii.
  In cazul miscarilor cu caracer chiar foarte pronuntat antisemic , NU doar general sovin, prin insa natura exclusivist eliminatorie, antisemitismnul era o trasatura PROGRAMATICA. Nu voi insista, dar in proiectia nazista milenara „problema evreeasca” ar fi fost „rezolvata” definitiv ( has vsholem !!).
  Unele din trasaturile fundamentale si perpetuue este caracterul escatologic al acestor miscari.
  Baza toeretica cit si emotional angrenanta a miscarii gravita, asadar, in jurul capaciatii de expresia mistica a participantilor. Adorno face cea mai exacta trimitere la asta in amintitul ” Authoritarian Personality”. Ascensiunea fascismului este organic legata de fundamentul receptiv mistic. In acest proces, existenta misticismului vestic European a fost de natura crestina la „target-ul” de masa al miscarilor respective. Nazismul, mai cu sama s-a greaft pe crestinism cu intentia de a il modifica unii spun radical, altii spun ca orice modificare este de ne conceput dogma tic.
  Biserica catolica s-a opus acelor incercari dogmatice, desi in multe cazuri a facut concesii nazismului.

  Adaptarea legionarismului la crestinism sau invers, crestinismul la legionarism nu exclude DELOC simbioza petrecuta conceptual si in evidenta masura SIMBOLIC, indiferent de modificarile observate, ele fiind NU de fond.

 • Sfartz Pincu: (12-1-2014 la 04:37)

  @Tzvi Saita

  Dacă tot şi toate au o origine mistică, aşa cum prezentaţi Dvs. originea mişcărilor naziste, antisemite, etc., de ce au apărut atât de plenipotentiale aceste mişcări la naţia germană, una din cele mai raţionale naţiuni din lume, şi nu la papuaşii din Noua Guinee, de exemplu, acolo unde se vorbesc peste 1000 de limbi, şi o parte din acel teritoriu a fost – temporar – o colonie germană?!

  Şi dacă antisemitismul are o baza mistică, de ce nu dispare din zonele unde cultura şi civilizaţia cuprind majoritatea populaţiei?

  Am trăit un timp în zona Horezm din Uzbekistan şi am aflat că acolo nu a existat deloc nici măcar o urmă de antisemitism, până ce nu au venit ruşii.

 • Craig Mitchell: (12-1-2014 la 05:20)

  Domnul Saita,

  Eu intervin rareori cu comentarii, insa de aceasta data fac o exceptie.

  Dumneavoastra interveniti la fiecare subject, indiferent despre ce este vorba, cu nesfarsite randuri cu o constructie a frazei nu numai deosebit de greoaie insa mai ales extrem de pretentioasa, fara a contine, in realitate, nici argumentul si mai ales nici cea mai mica relative cu subiectul de la care s-a pornit.

  Celelalte comentari ale Dvs. dau dovada de multe ori de un gen de vulgaritate care demonstreaza ca daca nu sunteti greu de citit, puteti deveni si mai neplacut.

  Va rog sa consideration cele de mai sus ca o critica constructiva si amicala.

 • Tzvi Saita: (12-1-2014 la 05:34)

  Inca o chestie dnul ionescu. Nu incercati sa extrapolati si sa va agatati de doua trei cuvinte dintr-o fraza complexa cu „..pai eu ce ziceam, Acum si in sfirsit m-ati inteles si pe mine…”. tertipuri dintr-asta sint mult prea ieftine daca vrem sa mentinem un ton respectabil.

  Miscarea Legionara nu era si nu este un seminat teologic. Masa ei de actiune era compusa din muncitori, marxist vorbind acel lumpen proletariat, pe linga un numar redus, bineinteles de educati la diverse nivele, invatatori, preoti si ceva studenti.
  STB-ul era un centru puternic legionar si ei erau cel mult vatmani. Din minoritatea machedona, gealatii generic vorbind, desi erau printre ei si firseroti etc., aveu in medie calificare de oieri semi-urbanizati. Asadar retorica legionara trebuia mentinuta „respectabil” la nivelul mediu de perceptie. Vulgarizarea de acre vorbeam a fost o metodologie propagandistica de coeziune ideologica. Cit mai simplu si clar.
  In anii ’65-’70 am lucrat ca voluntar la arhiva federatiei unde se afla o colectie de „Antisemitica” mai bogata decit cea a Academiei, unde studentii ca mine, chiar daca aveam lucrari de specialitate, nu prea aveau acces liber la literatura de spcialitate. La federatie insa am avut prilejul sa consult fara nici o opreliste, printre altele, INTREAGA colectie a „Poruncii Vremii”. asadar eu stiu foarte bine ce vorbesc, perfect documentat si NU FAC speculatii nefondate, total centrifugale.

  …. vom continua, sint convins….

 • Vlad Puscasu: (12-1-2014 la 07:11)

  @Saita Tzvi

  stimate d-le Saita,

  Din pacate nazismul a avut temelia si originea la Vatican in Biserica Catolica. Toate discursurile hitleriste aveau aprobarea catolicismului si al Papei: antisemitismul, anti-comunismul, expansiunea catre est (nu conteaza cum, sub Catolicism, sub militari, sub prozelitism, sub nazism, important era sa se mearga spre est)

  Sa nu uitam ca Mussolini a creat statul vatican in anii 20, aliatul lui Hitler.

  Iar ca sa va demonstrez antisemitismul catolic al germanilor nazisti, si al lui Hitler in persoana, Himmler, si mai ales Adolf Eichmann, va arat datele concrete si faptele, nu doar ideologiile:

  – Biserica catolica sub Mussolini a interzis in Italia si Germania sterilizariile (pe criterii ariene).

  Biserica catolica a fost de acord cu interzicerea mariajelor intre crestini si evrei in Germania nazista.

  Biserica Catolica a fost impotriva sterilizarii. Dar cand Hitler a sterilizat sute de mii de evreice la Auschwitz si alte lagare, Vaticanul nu s-a opus!!!

  Astazi Banca Vatican (cash) cred ca e cea mai influenta dupa Banca europeana din Bruxelles in Europa, poate chiar si in lume.

  Antisemitismul, nazismul in Germania a avut temelia si aprobarea Bisericii Catolice. Singura data cand Biserica s-a opus nazismului a fost atunci cand Hitler a aprobat eutanasia copiilor cu handicap fizic.

  Dar si atunci Vaticanul s-a opus tot pe criterii ariene: nu pentru a salva evreii, ci copii germani cu handicap. Ca sa vedeti ca Biserica Catolica in anii 30-40 era mai rasista si antisemita decat insusi Hitler!

  Atunci intreb si eu: ce incredere sa mai ai astazi in Vatican ca ar vrea pacea in lume?! Sau ca ar promova umanismul si umanitatea?

 • Vlad Puscasu: (12-1-2014 la 07:34)

  @Ionescu

  M-am documentat „nu cata cum a gresit aproapele tau. Ia seama la tine insuti si vezi ce-ai facut tu sau ai uitat tu sa faci”.

  Citatul nu este din crestinism ci din Budha. A gandit Budha cu secole inainte ceea ce avea sa zica religia crestina. Adica „nu te uita la paiul din ochiul altuia,ci la barna din ochiul tau”.

  Dar bine spuneti ca daca eram in evul mediu, pentru aceasta remarca pe rug ajungeam. Ca atunci nu aveai voie sa pui in dezbatere dogmatica crestina.

  Ma bucur ca se prabuseste Vaticanul si ideologiile lui, si alte biserici.

  Razboaiele religioase au ucis nenumarati oameni acum 1000 de ani, iar astazi islamul face aceleasi crime in numele unei religii islamice fanatice.

  Pe de alta parte observ cum America zisa crestina a abandonat Israelul in lupta din Siria, in favoarea regimului Bashar al Assad dandu-i castig de cauza pe plan international. Av. Lieberman ministrul de externe din Tel Aviv avea perfecta dreptate ca relatia cu USA se deterioreaza din cauza lui John Kerry si politicii USA.

  Acum Israelul e inconjurat de dusmani, de Hezbollah in nord (liban,Siria), de Hamas-ul islamic fanatic terorist, de Egiptul cu turburente sociale grave, de milioane de refugiati sirieni, o baza de recrutare pentru teroristi a unor nenumarati posibili revoltati islamici, fanatizati de razboiul dus de Bashar Al Assad.

  Pe de alta parte pe langa Assad sunt si multi rebeli teroristi islamici fanatici (al nusra) care doresc raul Israelului.

  REST IN PEACE ARIEL SHARON, ca a mers la cer.

  Iranul isi face de cap.

  Si acum dezbatem problema crestinismului antisemit, dar in Europa crestinismul a murit, si ma tem acum de nasterea islamismului fanatic in Europa, in Franta algerieni, in Germania turci. Am fost in Vienna si am vazut ca turcii imigranti fac 5 copii de familie, austriecii nici macar un copil, deci Europa va fi islamica, si pericolul antisemitismului va exploda. In Franta din cauza algerienilor islamici nu se mai preda Holocaust in scoli, si multe altele. Uciderea unei copile evreice la Toulouse de catre un terorist islamic fanatic retardat algerian, a dus la isterizarea ca explodeaza islamismul in Europa. In Anglia 57 la suta din populatie (londra) sunt islamici pakistanezi, nigerieni si altii.

  Acum nu crestinismul ar fi o problema majora, ci islamismul in Europa. Astia vor conduce prin explozia demografica, prin babby-boom toata Europa in 50 de ani. Asta mi se pare o crima contra pacii.

 • Vlad Puscasu: (12-1-2014 la 07:39)

  @Ionescu

  PSS: pe mine ma deranjeaza antisemitismul fanatic islamic care explodeaza si in Europa, si faptul ca Germania tov. Merkel conduce Europa ca pe timpul lui Hitler, dar nu cu tancul ci cu moneda euro-cash.

  Va rog sa verificati harta lui Hitler din 1940. O sa vedeti Uniunea Europeana de azi in aceleasi granite. Si tot Berlinul conduce si azi Europa, nu Bruxelles-ul, adica Angela Merkel dicteaza daca intra Moldova in UE sau nu, daca merge in Ucraina sau nu, daca Banca europeana face austeritate cu moneda euro sau nu. Acest fapt ma ingrozeste. Sunt multi care spun ca Hitler a castigat razboiul, pentru ca in Germania azi salariile sunt de 5000 de euro, iar in Rusia (care in 1945 cica a castigat), nici macar 100 de euro. Mai puneti la socoteala antisemitismul islamic, 10 milioane musulmani in Germania, si trageti o concluzie. Noi ce facem?

 • Ion Ionescu: (12-1-2014 la 08:42)

  @Tzvi Saita

  > „una a din trasaturile fundamentale … este caracterul escatologic al acestor miscari”

  Chiar nu a avut nici una din ele caracter escatologic. Folositi termeni fara sa le cunoasteti semnificatia, doar pentru ca suna „interesant”, bombastic.

  > „Biserica catolica s-a opus acelor incercari..”

  Da, asta v-am tot explicat pana m-am plictisit. Biserica/teologii, fiind educati in astfel de subiecte, au inteles caracterul „idolatru” al acestor miscari politice de „prea-marire” a etniei/rasei proprii. Din punctul lor de vedere ce se intampla era o de-crestinare a popoarelor europene si o reintoarcere a fiecaruia dintre ele la cultele pagane (ale stramosilor, ale istoriei tribului fiecaruia din ele) culte ce existau inainte de crestinare. Asta a fost esenta fenomenului vazut din punct de vedere religios, iar apoi sovinismul fiecaruia trib impotriva fiecaruia (X anti-Y, anti-Z.. si Y anti-X, anti-Z.. etc.) era doar o consecinta previzibila.

  Fenomenul se poate observa si acum in Transilvania (si Ungaria). Stiu ca nu traiti in Romania dar altii de aici sunt mai informati). De cativa ani asistam la renasterea etno-nationalismului maghiar in forma sa extrema. A reparut si simbolistica specific tribala pre-crestina (steagurile arpadiene, cultul pasarii Turul, simbolurile turanice/altaice, scrierea runica secuiasca, etc.) si – predictibil – asistam si la exacerbarea sovinismului maghiar impotriva tuturor ne-etnicilor maghiari (inclusiv evreii). Clerul Catolic a intrevenit deja de cateva ori „in forta” ca s-a opreasca „degenerarea” sarbatorilor religioase crestine in spectacole nationaliste (in Secuime cu ocazia Rusaliilor, cu ocazia pelerinajului masiv de la Sumuleu/Harghita) au refuzat ostentativ sa traga clopotele bisericilor (asa cum le-a cerut Viktor Orban) la aniversarea Trianonului in Ungaria („Noi il veneram pe D-zeu nu „trauma Trianonului”), a condamnat public (episcopul Transilvaniei) in presa maghiara aceste manifestari.

  Dar, pe termen lung, e discutabil in ce masura insa va reusi Biserica Catolica sa „ii tina in frau” pe maghiari sa nu o ia razna de tot. Traim in alta epoca, nu in Evul Mediu cand cuvantul Papei era lege, si o confruntare deschisa cu puterea politica e fara sanse pentru Biserica.

  Iar Viktor Orban (ca si Hitler la vremea lui) stie ca are aici o problema ideologica insolubila asa ca ii „manevreaza”. Ii corupe oferindule facilitati (subventii, infinatarea de institutii catolice) precim si prin promovarea publica a celor care „defecteaza” in tabara nationalista (ca franciscanul Böjte Csaba).

 • George Petrineanu: (12-1-2014 la 11:09)

  @Ion Ionescu
  > pe termen lung, e discutabil in ce masura insa va reusi Biserica Catolica sa “ii tina > in frau” pe maghiari sa nu o ia razna de tot. Traim in alta epoca, nu in Evul Mediu
  > cand cuvantul Papei era lege
  Din punctul meu de vedere, ma intereseaza ce va rezulta in perioada imediat urmatoare din aceasta opozitie a tribalismului contra unor conceptii cu caracter universal care sa joace, cu alte metode, rolul pe care l-a jucat biserica.
  In mintea mea, candidati ar fi un amalgam format din consumism, globalizare, presiunea asupra individului de a imita, internetul.
  Tendintele de retribalizare le vad ca pe fenomene regionale sau locale, in unele parti (parti ale Europei de Est care se incapatineaza sa se remarce prin singularitatea lor) destul de puternice. Dar vor putea ele tine pasul daca materialul uman pe care ele se bazeaza, ,,soldatii”, vor dezerta in favoarea unor oferte mai agreabile? In asta va intra probabil si reusita umplerii burtii acestora. Un individ satul nu se mai sinchiseste de altii care atenteaza la o bucatica din halca lui.
  Am in minte traiectoria suedezilor in putinul timp de la aderarea la UE, care au abandonat cu usurinta o mare parte a mentalitatii lor de ,,enclava elitista”. Evident, nu toate paturile sociale au facut-o in aceeasi masura, dar global vorbind tranzitia s-a facut benevol si fara mari framintari. Se pare ca cei care in prezent trag in alta directie (spun ,,se pare” pentru mass media suedeza nu dezvluie proveninenta etnica in relatarile ei), sunt copiii unora dintre etniile imigrate. Acestia practica tribalismul cu consecinta ca platesc polite unor etnii adverse.

 • Ion Ionescu: (12-1-2014 la 11:44)

  @Vlad Puscasu

  > „A gandit Budhha cu secole inainte ceea ce avea sa zica religia crestina.”

  Posibil, de ce nu, macar in unele privinte. Peste tot oamenii gandesc si au fata acealeasi realitatii social-umane (doar cu etichete/nume diferite). Asa ca e normal sa ajunga uneori si la aceleasi concluzii.

  > „pe mine ma deranjeaza antisemitismul fanatic islamic care explodeaza si in Europa”

  Cred ca toata lumea e ingrijorata de „islamizarea Europei” si de ce consecinte va avea in viitor asupra societatilor vestice, in prezent liberale si seculare. A fost naiva politica de imigratie necontrolata in EU dinspre Orient si Africa din ultimii 25 de ani, naiva idea ca musulmanii se vor integra-europeniza usor. Iar ideologia cu „diversitatea si multiculturalismul” a amplificat si mai mult problema, a ajutat la enclavizarea lor sociala si culturala.

  Cu ocazia asta Europa a „importat” in interiorul ei si conflictul dintre lumea islamica si Israel. Musulmanii sunt fanatizati impotriva Israelului, regiunea aia geografica are mare semnificatie teologica in Islam, e o blasfemie sa nu fie sub control islamic (dar-el-Islam). Totul cu consecinte nefaste pentru evreii europeni.

 • Ion Ionescu: (12-1-2014 la 12:39)

  @George Petrineanu

  > Tendintele de retribalizare le vad ca pe fenomene regionale sau locale, in unele parti (parti ale Europei de Est care se incapatineaza sa se remarce prin singularitatea lor) destul de puternice”.

  Da, doar ca in ultimii ani ele au deveni miscari semnificative si in Franta, Italia sau UK. Cred ca e clar ca asistam la slabirea coeziunii europene in general. Mie mi-e teama ca elitele romanesti, corupte si venale pana in maduva oaselor cum sunt sa nu declanseze si in Romania un proces ca in Ungaria doar ca sa scape de controlul EU&US si de DNA.

 • Tzvi Saita: (12-1-2014 la 13:00)

  @ Sfarts Pincu

  Un raspuns scurt si clar.
  Cum puteti face o trimtere a notiunii de „natiunea rationala” si absenta misticismului la germani, mai cu seama in prima jumatate a sec. XX, evident nazismul.
  Va rog eu fruoms sa verificati atent cele spuse. Apoi a aduce ca obiect de comparatie tocmai Papua SI Noua Guinee. Data viitoare cind ma voi duce, a zecea oara la Port Moresby va iau cu mine acolo sa ne documentam si sa ne cunoastem mai bine. Beheshbon sheli !!!

  @ Craig Mitchell

  Ce are stilul si sintaxa mea cu ce nu va place sau nu concepeti Dv. !!?? Este ca si cum eu asi avea un contract de „comprehesiune obligatorie” cu Craig Mitchell !!!
  Expresile pe care le folosesc la descrierea de fenomene istorice sint adecvate disciplnei respective. Concise si relevante. As Jerry Seinfeld used to say : You have to work harder !!. Mult mai relevante ar fi comentarii de substanta.

  @ Vlad Puscasu

  Aici chiar ca avem mult de lucru.
  Este clar evident ca nu conoasteti DELOC starea de afaceri intre Vatican si ideologia/practica nazista. Iata citeva date importante care este MULT prea evident ca nu le detineti:

  Ricard J Evans „The coming of the Third Reich” pp.294 ” ( in 1932) the Nazi Party continued to be attractive mainly to Protestants, with only 14 per cent of catholic voters supporting it as against 40 per cent of non-Catholics.”

  In 1937 Papa Pius XI a emis enciclica ” Mit Brenner Sorge ” in care condamna nazismul, in special politica educatiei scolare „gleichschaltung, cit si condamnarea rasismului SI antisemitismului. Pius XI, a fost, in mod special un critic al nazismului si moartea sa nu a fost lipsita de banuielille de rigoare.
  Pius XII a fost considerat mult mai relaxat fata de nazism dar totusi a emis cunoscuta „Sumi Pontificatus” in 1939 in care condamna totalitarismul.

  @ Ion Ionescu

  Cam in anul 2000 am tinut citeva prelegeri din partea NSW Jewish Board of Deputies in legatura cu vestitul document Vatican II, in mod specific cap. XIX,” Nostra Aetate”. Asadar conceptul si vastitatea escatologiei imi sint extrem de bine cunoscute si nu vad de ce mi-asi modifica increderea in sine numai de la o fraza total nefondata care se opare ca a fost aruncata NUMAI malitios si total nefondat.
  Usurinta cu care abordati traversarea notionla de ‘misticism”, „tribalism” si ceea ce eu numesc ( si numai eu ) determinism istoric, adica apelul nationalist ungur la diverse date istorice care ar justifica iredentismul lor, este un exrecitiu facil intelectual de speculatii circumstantiale. Adica, mai simplu, puneti cap la cap diverse fapte si incercati sa contruiti un rational servind intentiei argumentului.
  Cit despre acel nationalism magyar de recenta data, regret sa va infoirmez ca , din cite stiu eu, si am crescut in casa unde s-a vorbit de catre parinti NUMAI ungureste intre ei, cu femei de servici din secuime, poporul magyar si secuii in particular au INVENTAT nationalismul !!!Ca sa fim clari, intocmai parintii mei m-au informat foarte doct asupra acestui „amanunt”.
  Cit despre trecerea la paganism a ungurilor sau secuilor daca vreti si pozitia bisericii catolice, DAR de fapt si protestanta pt. ca majoritatea secuilor sint protestanti, va rog sa va documentati mai bine asupra valorilor substantiale si nu a ceea ce se pare ca va parvenit din surse NEacademice.
  NU voi face nici o observatie extinsa la legatura pe care o faceti intre Trianon si „paganismul”. Aici chiar ca raminem fara suflare si fara comentarii ….
  In general iredentismul magyar relativ la Transilvania nu serveste aproape deloc ca argument la tema pe care cred ca inca o mai discutam. Este o divagatie far nici un rost.

 • Ion Ionescu: (12-1-2014 la 15:38)

  @Tzvi Saita

  > „pt. ca majoritatea secuilor sint protestanti”

  Marea majoritate sunt Catolici

  https://en.wikipedia.org/wiki/File:Romano-catolici_Romania_%281930%29.png

  In rest „no more comments”, sunteti prea off-subject si doar incercati sa va acoperiti ignoranta printr-o frazeologie pretentioasa, bombastica (pe care nu o intelegeti nici macar la nivel de definitie de dictionar).

 • Alexandru Leibovici: (12-1-2014 la 16:40)

  @Vlad Puscasu

  Va rog sa verificati harta lui Hitler din 1940. O sa vedeti Uniunea Europeana de azi in aceleasi granite. Si tot Berlinul conduce si azi Europa, nu Bruxelles-ul, adica Angela Merkel dicteaza daca intra Moldova in UE sau nu, daca merge in Ucraina sau nu, daca Banca europeana face austeritate cu moneda euro sau nu. Acest fapt ma ingrozeste.

  Adevărul este exact pe dos: Germania este cea care ţine în spate Uniunea Europeană. Iar când refuză să satisfacă chiar toate dorinţele partenerilor (mai bine zis a lipitorilor) din UE, este acuzată că „dictează” şi că duce o politică imperială à la Hitler.

  Eu, dacă aş fi în locul nemţilor, i-aş băga undeva pe toţi şi aş ieşi din UE (şi eventual m-aş asocia cu anumite alte câteva ţări)!

  Sunt multi care spun ca Hitler a castigat razboiul, pentru ca in Germania azi salariile sunt de 5000 de euro, iar in Rusia (care in 1945 cica a castigat), nici macar 100 de euro.

  Este pentru că Germania a mers după război pe o cale mai liberală, iar Rusia a continuat pe linia comunisto-etatistă, linie de care nu s-a debarasat încă.

  Apoi: este evident că Hitler nu a câştigat războiul – de aceea s-a şi sinucis. Dar nici URSS nu l-a câştigat, deoarece nu şi-a atins obiectivul care era subjugarea întregii Europe Occidentale (v. seria de articole „22 iunie 1941” care începe aici). Din această cauză s-a şi prăbuşit URSS-ul şi tot sistemul comunist.

 • Vlad Puscasu: (12-1-2014 la 19:40)

  Germania in loc sa fie un desert atomic pentru vina holocaustului, o gubernie, un raion sovietic, americanii i-au eliberat pana pe Elba si i-au lasat in Gulag-ul comunist pe polonezi care au luptat cot la cot cu aliatii si cu evreii!

  Americanii au fost obligati sa intre in Germania nu pentru ca ar fi dorit ei, ci pentru a pune mana pe rachetele V1 si V2 aflate la Dora Mittelbaum si in zona Leipzig.

  Nebunul asta de Ernest von Braun trebuia executat, ca el era vinovatul-sef al producerii acestor arme ultra moderne in folosul nazist.

  Daca nu ar fi fost el,probabil ca americanii nu erau interesati de germania si ii lasau pe sovietici in toata Germania,pe merit pentru crimele din Holocaust,ocupatie sovietica.

  Daca ar fi avut si Germania 50 ani de comunism azi era o ruina ca si Romania ca si Ungaria ca si tarile din fostul URSS.

  Dar pe mine ma deranjeaza ca in loc ce in Germania sa profite de acesti euro-cash, 1 milion sau mai mult de evrei,ca rascumparare pentru Holocaust, au venit toti neavenitii islamici,vreo 5 milioane turci si tot pe atat arabi,sa suga banii de ajutor social,ca o buna vaca de muls.Stau toata ziua si nu muncesc nimic,fac 5 puradei,si traiesc ca niste lenesi de pe urma alocatiilor si ajutoarelor sociale,incurajand lenea si delasarea.Pai daca astia o sa conduca Europa e foarte grav,ca ei se inmultesc ca iepurii,la fel ca palestinienii islamici.

  Pacat ca s-a terminat cu politica lui George Bush,ca daca era el sau urmasii lui in politica,azi Europa arata altfel,si nu aveam 100 de refugiati ISLAMICI in fiecare ZI la Lampedusa-Italia,din Tunisia,SUTE de refugiati zilnic!! ZILNIC(ganditi-va serios!) in lagarele ONU in GRECIA

  Pai in ritmul asta o sa ajunge STATELE ISLAMICE UNITE ALE EUROPEI,ca tot vrea Viviane Reding sa impuna coranul,pardon,REFERENDUM pentru crearea Statelor unite ale europei.Dar vad ca nu se gaseste nimeni in Europa sa trezeasca populatiile,ca se pune la cale de o mascarada europeana.

  Una e sa acorzi azil politic la 1000 de familii nevoiase dintr-o alta tara (fie si islamica),cu totul altceva e sa iti aduci in FRANTA 10 milioane de algerieni islamici,care propaga antisemitismul in massa.

  Asta e deja invazie,la fel si in Londra unde 57 la suta din populatie,adica majoritatea oamenilor deja sunt islamici pakistanezi.

  In ritmul asta va asigur ca in 40 de ani Israelul nu o sa mai aiba ALIATI in Europa!!(probabil in afara de Rusia)Situatia este foarte grava.De ce?de ce va ramane Israelul fara aliati peste 40 de ani?pentru ca islamicii ajunsi majoritari in Europa isi vor impune legea islamica si in politica si vor conduce ei Europa dupa bunul plac(al lui Allah).

 • Tzvi Saita: (12-1-2014 la 20:42)

  @ Ion Ionescu

  b) referinta la harta „religioasa” a Romaniei cu procenatje catolice (1930) demoinstreaza doua lucruri:
  1- se vede ca nu stiti cum sa cititi o simpla harta demografica. Procentele de catolici in secuime NU reprezinta citi catolici ar fi DIN secuime, ci din intregul teritoriu romanesc la acea data. O analiza a apartenentei specifice secuiesti ar deminstra ca din populatia respectiva sint mai multi protestanti secui decit catolici secui.Acesta este un fapt foarte bine cunoscut, Deci in secuime sint mai multi caolici decit in restul Romaniei, dar mai putin catolici decit protestanti in secuime.
  a) Nu imi cer scuze ca ma exprim intr-un limbaj complet romanesc dar adecvat la nivele care pt. Dv. evident ca par „pretentioase” , „bombastice”. Comentarile si incursiunile care le faceti in discipline in care este evident ca NU ati fost academic educat, denota numai dorinta vanitoasa de a antagoniza si prevala din orgoliu nu din respect fata de disciplinele respective, ele fiind determinate expresiv de un vernacular specific.
  Improvizatia de cunostinte, mai cu seama la „Academia Wikipaedia” este atit de evidenta, si, cel putin o recunoasteti, incit ma mir de ce ma deranjez sa mai fac comentarii pe marginea unor SIMPLE si arogante pretentii de „autoritate”.
  Incidentally, asta este valabil si pentru Craigy.
  Nu ma mira si, de fapt, ma multumeste ca ati ajuns la concluzia inevitabila ca nu avem ce discuta ( si CUM discuta ) de pe pozitile total inegale pe care ne „gasim”.

  N.B.

  NU mai astept provincia !!!!

 • Tzvi Saita: (12-1-2014 la 20:53)

  @ Alexandru Leibovici

  Va implor, Dnul Leibovici. Cum adica:

  URSS NU a cistigat razboiul (WWII) impotriva lui Hitler (YS), ca de el e vorba in fraza respectiva !!!!!???
  Cit despre URSS „subjugind” intreaga Europa occidentala……..REALLY NOW !!!!.Eu va recomand sa mai treceti inca odata pe la Yalta, chiar acum, la o reinformare „la rece”.

 • Alexandru Leibovici: (12-1-2014 la 22:08)

  @Tzvi Saita

  > Va implor, Dnul Leibovici. Cum adica […]

  În comentariul meu aveţi tot ce trebuie ca să înţelegeţi „cum adică”, dar este nevoie să faceţi un mic efort.

  Vă las să-l faceţi singur, căci după performanţa dv. lamentabilă în problema morţii lui Litvinov, nu sunt interesat în discuţii de istorie cu dv.

 • Alexandru Leibovici: (12-1-2014 la 22:33)

  @Vlad Puşcaşu

  Aţi schimbat subiectul. Subiectul era dacă Germania exploatează pe ceilalţi membri ai UE, sau din contra, îi subvenţionează. În loc de asta abordaţi o duzină de alte subiecte şi repetaţi o grămadă de clişee care sunt vehiculate în anumite cercuri.

  Numai cu o afirmaţie sunt de acord:

  > Daca ar fi avut si Germania 50 ani de comunism azi era o ruina ca si Romania ca si Ungaria ca si tarile din fostul URSS.

  la care adaug că Germania de Vest ar fi putut deveni o ruină şi fără comunismul sovietic, şi anume dacă ar fi mers pe calea etatistă pe care a mers Anglia din 1945 până în 1980. Deci bravo Germaniei de Vest şi în special lui Ludwig Erhard!

 • Tzvi Saita: (12-1-2014 la 22:52)

  @ Alexandru Leibovici

  Complet de acord. Litvinov, conform Teoriei Leibovici a murit NU SE STIE CUM, in afara faptului ca la 31 decembrie era defunct si ca atare URSS NU a cistigat WWII impotriva Germaniei naziste.
  Chiar ca nu mai incape nici o discutie…..

 • Sfartz Pincu: (13-1-2014 la 04:03)

  @ Alex.Leibovici

  > ..nu toţi oamenii se înregimentează în asemenea structuri, ci numai cei..<

  Când este vorba de apartenenţa la "grupuri de identitate", pe lângă cei care se înregimentează direct, mai sunt şi cei care se asociază, simpatizează, şi tolerează !

  Dacă grupul respectiv este de condamnat din punct de vedere umanistic, eu cred că cei care "tolerează" (dacă ar fi avut posibilitatea să nu o facă!), sunt vinovaţii principali, pentru că presupun că "ştiau cu ce, şi cu cine au de-a face.

  Statistic, chiar dacă un astfel de grup de identitate este "numeric"- mic, importanţa sa socială ar putea fi enormă, dacă subsumăm şi pe toţi cei care se asociază simpatizează şi tolerează!!

 • Tzvi Saita: (13-1-2014 la 04:32)

  @ Alexandru Leibovici
  Nu va suparati ca va intreb ca cum se face ca tocami in perioada mea post-lamentabila ati continuat sa ma tot bruscati logic ( de fapt ilogic) !!??
  Eu va recomand prieteneste ca la gafa cu URSS care NU a cistigat WWII, sa ne oferiti un „pardon, am vrut sa zic altceva, de fapt complet opusu’, dar a sarit Stubborn, motanul meu, pe claviatura computerului si a incurcat itele .Va multumesc Dnu Saita pentru observatia corecta si va raman dator. ”
  Mesajul nu poate fi al meu ptca. eu nu folosesc i din „a”. dv. DA.
  Eu sa stiti ca,,,, consider declaratia de aici ca si facuta, asadar va ajut in munca si Dv. nu mai trebuie s-o faceti.

 • nicolae waldmann: (13-1-2014 la 07:42)

  Staimate Vlad Puscasu,
  Nu am crezut ca voi argumenta vreodata impotriva unei opinii ca cea exprimata de Dvs. ref. Italia fascista,biserica catolica si antisemitismul:
  V-a sugerez,in primul rand sa ‘vizitati’ cazul Dolphus – camcelarul Austriac fascist asasinat de catre agentii trimisi de hitler – toti 5 prinsi,judecati si executati in Austria.
  Realitatea ca,pina la pactul Ciano-ribentrop, italia fascista nu a impus ‘numerous clausus’ sau ‘nullus’ evreilor care doreau sa studieze orice disciplina la orice universitate italiana,inclusiv medicina.Socrul meu,evreu, a studiat un an de medicina in Italia in 1935.
  Si argumentul final; faptul ca Konrad Adenauer, un catholic deosebit de ‘dedicat’ a fost ‘ales’ ca kanzelar dupa ww2 – in mod special deoarece perceptia generala a timpului a fost ca Kony Adenauer fusese o victima a nazismului,mai ales din cauza katolicismului sau.
  Ce este deosebit de ciudat este faptul ca eroul istoric a lu hitler a fost Frederic cel mare – care,in realitate era un mare dusman al catolicismului.

 • nicolae waldmann: (13-1-2014 la 07:52)

  o mica precizare ref. fraza mea in legatura cu admiratia lui hitler fata de Frederic cel mare; hitler s-a nascut (din pacate),bineinteles,intr-o familie catolica.Si doresc sa anticipez o interventie posibila a D-lui Saita:
  este adevarat ca hitler a fosy coleg de scoala cu Wittgenstein la Graz,insa nu este adevarat,dupa cum sustin uni, ca cei doi s-ar fi intanit vreodata.Aceasta informative o am de la nepotul meu care studiaza istoria la aceiasi alma matter ca Wittgenstein.

 • Alexandru Leibovici: (13-1-2014 la 09:46)

  @Tzvi Saita

  > la gafa cu URSS care NU a cistigat WWII, sa ne oferiti un “pardon…”

  Aţi stabilit că este o gafă, adică că nu este adevărat? Unde? Când?

  Nici nu cred că măcar aţi făcut micul efort pe care vi l-am recomandat ca să înţelegeţi la ce mă refer.

  Scrieţi: „sa ne oferiti…”. Vorbiţi în numele unui colectiv?

 • Christina Vlad: (13-1-2014 la 11:40)

  Domnule Sfartz Pincu,

  aveti dreptate, cuvântul are puterea de a crea sau distruge (fizic si spiritual ), de a vindeca sau îmbolnavi. Si tot el este cel mai pretios si mai puternic dar pe care îl are umanitatea.

  Dar eu cred ca este mult mai întelept sa nu raspunzi rautatii cu rautate pentru ca aceste gânduri negative sunt de ambele parti nocive, toxice si autodistructive.

  Nu cred ca George Filip nu si-ar da seama ce mult greseste daca i s-ar explica calm si cu blândete. Aruncând cu vorbe de ocara în el va reactiona asemenea unui câine tinut în lant si batut. Si din mândrie va emite mai departe aceste gânduri distrugatoare. Nu îi cunosc trecutul ca sa-mi dau seama ce l-a determinat sa gândeasca atât de nociv. Eu i-am scris un singur mesaj si daca as mai fi continuat i-as fi sugerat probabil sa-si caute teme filozofice. Nu am facut-o pentru ca omul traia cu impresia ca este un Fat-frumos irezistibil…

 • Tzvi Saita: (13-1-2014 la 12:09)

  @ N. Waldmann

  da exista o fotografie cu elevi de scoala primara in care grup se afla si Wittgenstein si ĂH.
  nici Wittgenstein nici acel coleg de clasa, insa, nu au facut vreodata vreo referinta la coincidenta respectiva.
  Toata viata Wittgenstein, nascut catolic, mort catolic, ( inmormintat la Cambridge sub o piatra f. modesta fara cruce, vorba fiului meu „under a big W ” ) a evitat sa confirme originea sa evreeasca. Numai foarte la sfirsit a reconoscut ca a regretat ca nu si-a confirmat afirmativ originea. Bunicul sau s-a convertit cam prin 1830 pe cind era angajat pe mosia contelui Wittgenstein. M-i se pare ca numele lor era Mayer si un portret al buncului se afla in palatul Wittgenstein. Fratele lui, pianistul, a fost prigonit ca evreu si s-a refugiat, impreuna cu „partenera”, care nu era evreica, si copii lor. Sora lui, Ellen, insa s-a luptat cu nazistii ani de zile si a platit „tone” de aur ca sa obtina certificat de „Arian”. L-a primit…..

  Dar deviem………oricum va multumesc ca mi-ati permis sa ma mai desfat cu subiecte mai putin conroversate.
  Acum inapoi la chestia cu URSS care a pierdut un razboi al 2lea mondial.

 • Tzvi Saita: (13-1-2014 la 13:02)

  @ Alexandru Leibovici

  Daca mi-asi permite luxul de a continua prin un reductio ad absurdum, asi da curs provocarii de a redefinii evenimente numai ca sa satisfac spatii ce „se cer” umplute, eviedent, fara nici o justificare logica.
  Ideea cum ca al 2lea razboi moindial a fost numai o „faza” a conflictului esential intre doua sisteme politice, capitalist si comunist apartine numai unei discipline filozofice care NU contrazice, Nu elimina disciplina intelectuala de a diferentia „calitatea” proceselor istorice DISTINCTE.
  In linile cele mai vaste, ale istoriei UMANITATII, tot ce are loc este INDVIZIBIL.
  Ca obligatie definitorie bazata pe categorii istorice, departajarea CLARA de evenimente este o disciplina INCA viabila. Mai simplu, NU se poate spune ca, in mod specific , al 2lea razboi mondial nu a incetat idata cu capitularea Germaniei si, implicit victoria aliatilor, adica si a URSS.
  Ce a urmat , ca o categorie istorica cu complexitati COMPLET diferite, se disthinge de evenimentele intre 1938 si 1945 pem parcursul confictelor armate care au definit WWII.
  Consecintele razboiului reprezinta un stadiu NOU, distinct di puncte vedere ESENTIALE.
  Cel mai important punct de departajare istorica este ca in acel Razboi Rece aliantele care functionasera in acord perfect in WWII nu numai ca nu mai existau, dar se scindasera radical si devenisera tabere opuse, de conflict.
  Asta este punctul esential. Din ele deriveaza si FAPTUL ca scopurile conflictului urmator WWII au fost complet diferite, RADICAL complet opuse.
  Dusmanii razboiului rece se SPRIJINISERA reciproc spre MENTINEREA entitatilor lor politice in timpul razbouilui 2 mondial.
  Razboiul rece este, ca atare, antiteza politica a razboiului mondial.
  Aceste doua trasaturi IN SINE creeaza acea distinctie de caracter istoric care NU permite amalgamarea celor doua eveimente.

  O precizare.
  am spus ca istoria umanitatii este un proces “indivizibil”. Asta trebuie calificat.
  TOTUL este necesarmente divizibil, dar in linii generale mai curind ca indulgente ESTETICE, diviziunile pot fi obliterate in frontala CONTRADICTIE cu principii fundamentale epistemologice.

  Nu mai explic si asta. Cine intelege bine……

 • Alexandru Leibovici: (13-1-2014 la 13:34)

  @Tzvi Saita

  > Ideea cum ca al 2lea razboi moindial a fost numai o “faza” a conflictului esential intre
  > doua sisteme politice, capitalist si comunist

  Aţi ghicit greşit. Afirmaţia mea că Stalin a pierdut războiul nu se referă la „Războiul rece” cum credeţi dv. Se referă tot la începutul anilor 1940.

  Eu nu v-am pus în situaţia să trebuiească să ghiciţi în ce sens spun eu că Stalin/URSS a pierdut răzbiul. Eu v-am indicat clar ce trebuie să faceţi ca să aflaţi ce vreau să spun:

  URSS … nu şi-a atins obiectivul care era subjugarea întregii Europe Occidentale (v. seria de articole „22 iunie 1941” care începe aici).

  Dar dv. preferaţi să ghiciţi… Treaba dv., nu eu mă fac de râs…

 • Tzvi Saita: (13-1-2014 la 14:06)

  @ Alexandru Leibovici

  nici o „ghiceala”.
  M-am referit EXCLUSIV la afirmatia Dv. care inca se mai gaseste aici cum ca”..Hitler (YS) apierdut razboiul, ca de aia s-a sinucis, dar nici Stalin nu l-a cistigat pt. ca etc.”

  fraza este foarte clara, acelasi razboi necistigat de unul a fost, asisderea, o PIERDERE a inamicului sau. Apoi urmeaza referintele la planul” lui Stalin de a subjuga intreaga Europa Occidentala. Asta a fost razboiul rece pe de o parte pentru ca referinta la razboiul 2 mondial este deja facuta POST FACTUM, dupa sinucidere, pe de alta parte pt. ca „ofensiva” asupra „occcidentului European” a fost tot o caracteristica a razboiului rece, INDIFERENT de politica Cominternului pre-war. Si nu voi accepta nici un sofism care sa incerce sa ma mai trimta la o asemnea aluzie !!!

  Inca o chestie.
  Sfirsitul WWII a OFERIT URSS TOT ce fusese obtinut prin Molotov-Ribentropp, toate statele Baltice, Moldova, Bucovina si IN PLUS tot “lagarul socialist’ care a fost cel mai mare bonus al lui Stalin, ca sa nu amintesc o parte din……Germania !!! ea insasi aflata, unde, in Europa occidentala. Deci cum si CE a pierdut STALIN. Nu vorbim Gorbaciov, VORBIM Stalin !!!!

 • Alexandru Leibovici: (13-1-2014 la 14:39)

  @Tzvi Saita

  > Deci cum si CE a pierdut STALIN. Nu vorbim Gorbaciov, VORBIM Stalin !!!!

  Exact. Şi v-am mai precizat că este vorba de începutul anilor 1940. Şi în general v-am dat mură-n gură, adică v-am dat tot ce aveţi nevoie ca să aflaţi mai în detaliu la ce mă refer.

  Eu cu asta am terminat acestă discuţie absurdă.

 • Sfartz Pincu: (13-1-2014 la 17:27)

  @ Christina Vlad

  Mulţumesc pentru că susţineţi exact ce am vrut să subliniez prin tema acestui articol, nevoia de iubire a aproapelui, chiar şi în cazul când acest „aproape”, este încă destul de „departe” de tine.. La răutate nu se răspunde cu răutate. Clar. Dar la o agresiune trebuie să se râspundā cu o ripostā. Altfel agresiunea nu va putea să fie limitată. În cealaltă suspiciune a Dvs., legată de „Făt-Frumos”, nu pot decât să spun că oricare bărbat ar vrea să fie Făt-Frumos, ca să cucerească o femeie foarte inteligenţă !

  @ Tzvi Saita

  Insistaţi să credeţi că sunteţi greu de înţeles! Nimeni nu vrea, şi nu este „broighes”, pe Domnia Voastră, eu cel puţin, în nume personal, apreciez logica gândirii Dvs., dar ceva mai puţin – stilul de expunere, care nu ţine seama că suntem cititori şi comentatori care au la baza specializări diverse, şi că nu aveţi de-a face doar cu oponenţi ultra-specializaţi în terminologia filosofiei şi istoriei.

  La subiectul tratat de Dvs., având la baza ideia neconfundârii conflictului global inter-sistemic (sic!), cu fazele reale şi separate ale acestuia, de război „cald” şi război „rece”, mi-aş exprima o modestā opinie, că Hitler, nu s-a prea omorât cu lupta contra unui sistem, fie el bolşevic, fie el capitalist (cu care dealtfel, chiar a cochetat, în speranţa că UŞA să nu între în război, iar Anglia să se alieze cu el, împotriva URSS), toate viziunile lui politice, era şi normal, să fie subsumate cultului sâu de personalitate, normal pentru oricare dictator.

  Cred cā ideia de „spaţiu vital”=”Lebensraum” îl preocupa mai mult, ca să-i poată hrăni pe germanii lui nu numai cu ridichi şi cartofi, voia şi grâul Ucrainei, şi vinurile franceze, si cat mai multe bogatii care nu erau inca ale Germaniei !!

  Pe de altă parte, globalizarea economică a lumii vine să susţină modul cum trataţi istoria, la fel de globalist, sau poate că e invers, înţelegerea globală a istoriei, justificā o globalizare economică, ceeace nu e rău, dacă odată cu această globalizare s-ar rezolva definitiv şi conflictele inter-religioase, şi cele sociale, şi cele de identitate naţională !

 • Tzvi Saita: (13-1-2014 la 21:10)

  @Alexandru Leibovici

  Notiunea de Stalin la 1940 o introduceti ACUM atit de EXPLICIT dupa ce, de fapt si de text v-ati referit la ceea ce se intimpla la momentul si, evident, dupa moartea lui AH si sfirsitul nazismului in Germania. Or aceste puncte de referinta NU au fost la anul precis 1940 !!! In acelasi sens va referiti la „pierderea razboiului” de catre Stalin in aceeasi masura ca si adversarul sau. Ei bine SI asta NU a fost la 1940.
  Pierderea la care va referiti succint, dar implicit foarte clar, este legata de eforturile futile ale „razboiului rece” in ceea ce priveste URSS, sta pt. ca intr-adevar URSS a pierdut razboiul rece. Chestia este, insa, ca nu Stalin, ca atare, l-a pierdut, pt ca la momentul mortii sale razboiul rece nu era inca pierdut, abea incepuse.
  Deci cum am sugerat, daca vreti sa anulati fraza de acre ma tot leg si s-o inlocuiti cu ce spuneti ACUm, atunci imi voi schimba si eu linia de conversatie si poate ne vom intelege sa ne certam pe alte subiecte.

  @Pincu Sfarts

  Daca ma intelegeti Dv. pt. mine e destul de suficient. Este evident ca nici eu nici Dv. nu avem ambitia sa facem a groisse parnusse [??/Mod.] la Tahana Merkazit [??/Mod.] ci sintem foarte comfortabili in acest cochet boutique de gescheft mit eitzes [??/Mod.]. Eu unul nu-mi fac baiot [??/Mod.] cu ce ar intelege cei cu care NU vreau sa comunic…..

  In ceea ce priveste baza ideologica si concreta a notiunii de al treilea reich, cultul personalitatii fuhrerului are parte din sistem, bineinteles, dar la baza concreta era niste principii bine definite de ideologia national socialista. Aici eu asi pune un accent FOARTE precis pe aceste doua notiuni, foarte „chirurgical” si foarte loial fata de sensul lor precis. u le voi definii aici pt. ca stiti prea bine ce inseamna ele si cum au fost CONSTANT definite de ideologii si „activitii” nazisti. Un lucru e clar, cultul personalitatii, de care cei care l-au intimpinat in varianta comunista au avut parte, NU a fost elementul PRINCIPAL al ideologiei naziste. A exista si nu a fost deloc dezavuat prin atentia data acelor elemente mult mai importante. Astfel nazismul a luptat impotriva ORICARUI sistem politic-social care NU era nazist. E o concluzie elementara dar foarte corecta.
  Elementul de „nivelare” de obliterare a identitatilor nationale subsumate celei „superioare” ariene, poate fi comparat cu notiunea de o Europa fara diversiun concurente nationale, una tot „nivelata”, ca sa folosim aceeasi expresie, dar NU prin teroare si exterminare ci prin consens pasnic. O sa va mire, dar ideologia nazista avea un loc f. bine argasit si pentru „calfele” lor slave sau orice alta forma umana „inferioare”. Aici asi putea introduce o tema mult mai de actualitate in care acelasi nazism facea niste concesii foarte inconsistente micilor grupuri islamice ( vezi Bosnia ), evident neaflate in sfera ariana deloc, dar pragmatist necesare.

  N.B. mi-au scapat niste agramatisme total neintentionate. Dau vina pe viteza, care tot a mea este….

 • Tzvi Saita: (13-1-2014 la 22:58)

  Glossar:

  Tahana Merkazit : Statia centrala de autobuz Tel Aviv si piata de produse, mincare etc.
  Eitzes: Yidish ,idei
  Baiot : Ivrit , pobleme

 • Alexandru Leibovici: (14-1-2014 la 00:09)

  @Tzvi Saita

  Discuţia a început aici, unde am scris:

  URSS … nu şi-a atins obiectivul care era subjugarea întregii Europe Occidentale (v. seria de articole „22 iunie 1941” care începe aici).

  Vedeţi acolo un link? Aţi clikat pe el? Aţi citit? După ce citiţi, o să înţelegeţi la ce mă refeream când spuneam că URSS/Stalin „nu şi-a atins obiectivul care era subjugarea întregii Europe Occidentale”.

  Luaţi-vă suficient timp să citiţi şi să reflectaţi. Cel puţin câteva ore.

 • nicolae waldmann: (14-1-2014 la 01:36)

  Dl.Saita,

  Va rog sa explicati ‘pe inteleselea’ ce inseamna la Dvs., citez, ‘Elementul de nivelare de obliterare al identitatilor subsumate celei superioare poate fi comparat cu notiune de Europa fara diversiune concurente nationale,una tot nivelata ca sa folosim aceiasi expresie,dar nu prin teroare si exterminare ci prin consens pasnic’.

  In primul rand citatul Dvs – pentru ca este un citat – provine din ‘Manualul de exprimare corecta in limba romana al elevilor anilor II si III a scoli de arte si meseri ‘Galvani Tei’ editia 2-a (prima editie a fost distrusa de catre Academia Romana), ceace v-ar fi obligat sa fi mentionat sursa.

  In al 2-lea rand, Dl.Saita, ne fiind un alumni al institutiei citate mai sus, nu am inteles ce doriti sa spuneti.

  Cu toate acestea, va rog frumos Dl.Saita sa NU incercati sa-mi explicate ce ati dorit sa spuneti, caci risc sa fiu si mai confuz.

  p.s.: va rog sa nu-mi sugerati sa ‘fac’ scoala de arte & meseri in chestiune daca doresc sa v-a inteleg pe Dvs.

 • Sfartz Pincu: (14-1-2014 la 04:27)

  @ Tzvi Saita

  Deşi aparent ne-am abătut de la subiectul articolului discutând cauzele şi efectele urii umane la scară mare, rămânem totuşi în temā.

  Pe această linie, afirmaţia Dvs.:

  > …moartea lui AH şi sfîrşitul nazismului…

  din răspunsul către Domnul Alex. Leibovici mi-a trezit o întrebare legată de "sfârşitul nazismului?". Oare chiar s-a sfârşit? Aşa, peste noapte, toţi îndoctrinaţii, multe milioane, au renunţat imediat ?

  Mie cel puţin, îmi place când explicaţi anumite aspecte prin expresii din idiş (desigur, cu glosar – ca să înţeleagă toată lumea!?), pentru că limba în care a scris Şalom Alehem, nu poate fi egalată de nici-o altă limba, când este vorba de ironizare…!!

 • Tzvi Saita: (14-1-2014 la 09:28)

  Domnu Waldmann

  Considerind tipul de pastile care le consumati pe acest site, textele mele nu pot decit sa cauzeze conditiei Dv.

  Eu va recomand:

  – sa nu mai cititi ce scriu

  – categoric sa nu va mai deranjati cu replici.

 • Tzvi Saita: (14-1-2014 la 09:55)

  @ Alexandru Leibovici

  nu inteleg ce nu ati inteles.
  Ati declarat clar ca URSS nu a cistigat al 2lea razboi mondial pt. ca – acum „clarificati” si mai mult prin adincirea confuziei – comform pactului Moltov- Ribb. si a depanarilor in 1960 ale lui Ehremburg, Stalin stia prin aprilie ’41 ca Germania va ataca URSS……
  Nu vad firul logic.
  In primul rind pretentile teritoriale URSS ale Pactului respectiv (M-R) mergeau vest pina la republicile Baltice, pe care Stalin LE-A PRIMIT si apoi recuperat dupa razboi!!!.
  In al doilea rind Yalta i-a dat URSS mina libera mult mai vast, si mai vest inclusiv Kaliningrad care si ASTAZI este teritoriu Rus.
  Churchill tragea o cortina de fier in Sept-Oct ’46 cu mult dupa ce parodia politica se consumase deja la Yalta.

 • Ion Ionescu: (14-1-2014 la 10:28)

  @Sfartz Pincu

  > „o întrebare legată de „sfârşitul nazismului?”. Oare chiar s-a sfârşit?”

  Nu s-a sfarsit. Nazismul e o ideologie si ideile nu mor asa usor ca oamenii (oamenii sunt cei care mor usor pentru ele). E un program politic global la randului lui (revin mai jos la asta), e o vizune coerenta, una foarte bine articulata ideologic, ce a aparut ca reactie la Modernitate, ca reactie impotriva Modernitatii (impotriva Enlightenment-ul, despre care am scris deja destul in raspunsul catre d-l Petrineanu). Ideologia a aparut in spatiul cultural German in a doua jumatate a sec. 19. Ea a fost prima data expusa de Nietzsche, desi el o vedea initial in termeni „soft”-culturali (mega-comunitatile definte de cultura/idealuri morale si de istorie despre care vorbeste acum Huntington) si nu termeni „hard”-biologici-rasiali (dar asta e o diferenta minora). Aceasta conceptie a fost dezvoltata, „finisata”, in prima jumatate a sec. 20 de ganditori ca Oswald Spengler, Arthur Moeller van den Bruck, Ernst Junger, Heidegger, Carl Schmitt.

  Ideologia aceasta a fost creata (in principal) de cultura Germana in incercarea de a gasi un raspuns, o solutie, pentru existenta poporului German in perioda moderna/post-enlightenment dar ea are un caracter universal : poti oricand sa inlocuiesti in ea „poporul German” cu „poporul X”. E la fel ca Enlightenmentul si e principalul lui competitor ideologic in prezent, are un caracter universal doar ca ea se refera la culturi/popoare si nu la indivizi, e colectivista si diametral opusa liberalismului si individualismului promovat de Iluminism. Orice grup definit cumva etnic/rasial/cultural o poate adopta ca ideologie.

  De exemplu, unul din ganditorii ce contribuit semnificativ/major la dezvoltarea aceastei ideologii a fost filozoful Leo Strauss : evreu si Sionist dedicat, student a lui Heidegger in anii 1920s, a emigrat in US in anii 1930s unde devenit un ganditor influent in perioada post-WW2 (Hannah Arendt la numit „un Nazist” fara ezitare dupa ce i-a citit cartile, iar Carl Schmitt l-a laudat, a fost „profund impresionat” pentru felul cum Strauss a clarificat unele din ideile/conceptele expuse anterior de Schmitt insusi in cartile sale). Bineinteles, dupa cum marturisea deschis chiar Strauss, pentrul el „Problema Evreiasca/Jewish Question” a fost problema care l-a obsedat toata viata. Adica problema asigurararii supravietuirii grupului evreiesc in conditiile „identitar-corozive” creata de modernitate, conditii ce submineaza toate identitatile de grup.

  In prezent aceasta ideologie „anti-modernitate” e conceptia care uneste miscarile de extrema-dreapta in Europa, le ajuta sa se intelega usor unii pe altii. Fie ca vorbim de neo-legionarii/ND de la noi, de Forzza Nuova din Italia, de Jobbik, de FN din Franta, etc., sunt aceleasi idei aplicate grupul etnic-national al fiecaruia. Dupa cum au observat multi, ironia e extrem-nationalistii europeni sunt singurii care au cu adevarat o ideologie pan-europeana comuna, singurii care intradevar sunt de acord sa colaboreze pentru atingerea unor scopuri/valori ce ii intereseaza pe fiecare.

  E si ideologia de stat in Rusia lui Putin (in forma „soft”-originala a lui Nietzsche). Ea e promovata de ideologul Kremlinului – Alexander Dughin – sub diferinte nume : „eurasianism”, „a 4-a teorie politica”, etc. desi Rusii, in buna traditie velikorusista, prefera sa se refere la autori Rusi de la inceputul sec. XX (Savitsky, Trubetskoy, Alekseev) ce au discutat idei asemanatoare cu cele ale Germanilor. De aici vin discursurile lui Putin despre lumea „multi-polara” (conceptie expusa intial chiar de Nietzsche) si strategiile Rusiei de politica externa. La fel si propaganda anti-liberala a Rusiei (daca urmariti canalul „Russia Today”, observati imediat), promovarea conservatismului ortodox, legile anti-homosexualitate, etc. Rusia cauta sa se delimiteze cultural-ideologic de EU si US (principalele „forte” ale exportarii ideilor liberalismului), sa polarizeze cultural/identitar spatiul geo-politic est-european, sa isi construiasca astfel o sfera politica cu vocatie separatist identitara.

  Ca sa inchei, da -asistam si in prezent la continuarea tensiunilor ce au dus la WW2 sub alte denumiri/etichete. Asa cum am scris deja, eu cred ca Enlightenmentul va invinge pana la urma, dar pana atunci vom mai vedea destui „pasi inapoi”, regrupari si tragedii.

 • Alexandru Leibovici: (14-1-2014 la 10:39)

  @Tzvi Saida

  > Nu vad firul logic.

  Să vă iau de mânuţă…

  Înţelegeţi ce vrea să zică fraza mea

  > > ”v. seria de articole ’22 iunie 1941′ care începe aici” ?

  Vrea să zică că este vorba de mai multe articole, iar linkul este către primul. Se vede şi din titlul articolului: „22 iunie 1941. Partea I-a:…”. Înseamnă că mai există încă cel puţin o continuare. La sfârşitul primului articol găsiţi linkul către continuare. Şi după asta mai există încă o continuare. Aticolul are în total trei părţi. Citiţi-le pe toate şi … reflectaţi. Adăugat: Articolele conţin şi ele linkuri; ar fi util să le urmăriţi.

  În mod normal, după această operaţie dv. ar trebui să fi înţeles în sfârşit de ce am spus că URSS/Stalin “nu şi-a atins obiectivul care era subjugarea întregii Europe Occidentale”, asta însemnând pentru el pierderea războiului pe care l-a planificat.

  Iar dacă aţi înţeles ce am vrut să spun, voi fi mulţumit.

  Dacă argumentele din articol (privitoare la genul de război pentru care se pregătea Stalin în 1941) vi se par sau nu convingătoare, este deja o cu totul altă problemă.

 • Sfartz Pincu: (14-1-2014 la 13:34)

  @ Ion Ionescu

  Explicaţia dată de Dvs. referitor la „sfârşitul nazismului”, afirmaţie făcută de fapt de câtre Domnul Tzvi Saita, este acoperitoare pentru toate ideologiile care s-au manifestat şi în realitate, şi chiar provoacă nelinişte prin sugestia că ele nu mor uşor, renasc sub forme „îmbunătăţite”, ca valurile marii, mai mici sau mai mari, după cum bate vântul! Nu vreau să cred, dar nu contează părerea mea, că va reapare şi nazismul şi comunismul, dacă se vor tolera repetările parametrilor istoriei pe care lumea o uită, de la o generaţie la alta, sau după cel mult două generaţii.

  Nu noi, generaţiile viitoare vor avea de suferit, dacă ideologia globalizării, neînsoţită şi de o doză bună de egalitarism nu va deveni dominantă, fără să se fi terminat cu ideologiile deja verificate ca fiind toxice. În situaţia coexistenţei tuturor ideologiilor cunoscute de omenire (este vreuna care a murit „definitiv”?), Enlightenment-ul riscă să rămână fără „becuri”!

 • Vlad Puscasu: (14-1-2014 la 14:07)

  STATELE UNITE ALE EUROPEI,este al 20-lea REICH hitlerist.

  Planul BARBAROSSA de distrugere a populatiilor slave,este preluat de PARTENERIATUL ESTIC al UE

  http://cursdeguvernare.ro/viviane-reding-cere-referendum-pentru-crearea-statelor-unite-ale-europei.html

  O sa conuca Merkel,cu SS-ul,dupa modelul hitlerist,tot ce misca si ce zboara prin directive europene.

  ISRAELUL o sa-si piarda toti aliatii NATO din Europa,din cauza importului de imigranti(ca sa poata crea SUE stat federal european) ISLAMICI de religie!!!

 • Tzvi Saita: (14-1-2014 la 14:50)

  @ Pincu Sfartz

  Vreau sa ma intelegeti. Nazismul a fost o reprezentare a unei forme generale numite ura fata de evrei. Ei nu au inventat antisemitismul, l-au dezvoltat si, dupa cum se stie si observa, acelasi fenomen inca mai persista, desi in morfologii citeodata inselator diferite. Generatii de roshe Titus au fost si, din nefericire vor mai fi.
  Chiar acum vedem cum cei din aceeasi ginta de „Jew haters” celebreaza disparitia unui erou al poporului Evreu, Ariel Sharon. Un fel de nahes fin rahmunes, daca tot e vorba sa mai promovam oleaca de mamelushen.

  Glosar:
  Roshe Titus – tiran antisemit, Titus (imparatul) cel rau, bestial.
  naches : fericre, deliciu
  rahmunes: necaz
  mamelushen: limba Yidish

  Toate din Yidish.
  ca sa ne intelegem…..

  [Mod: vedeţi? Şi în româneşte se poate spune totul!]

 • Tzvi Saita: (14-1-2014 la 15:00)

  @ Alexandru Leibovici

  Voiu studia TOATE articolele respective si ma voi opune lor si dupa ce le-am citit.

 • Sfartz Pincu: (14-1-2014 la 15:27)

  Da, după ce am citit acest link, am luat la rând canalele media ruseşti şi concluzia rezultată din acestea este că Frontul Naţional al lui Marine la Pen doreşte o aliere cu Rusia pentru a limita „dictatul” SUA asupra Franţei şi a Europei, iar ideologia ei este calificată de ruşi, aproape unanim, ca fiind „ultranaţionalism PROLETAR” !!

 • Alexandru Leibovici: (14-1-2014 la 16:03)

  @Tzvi Saita

  > Voiu studia TOATE articolele respective…

  În sfârşit le-aţi găsit!! Nu ştiu de ce a trebuit să vă iau de mânuţă…

  > ma voi opune lor si dupa ce le-am citit.

  🙂 🙂 Deci vă opuneţi şi înainte şi după ce le citiţi !!

  Cum am spus, scopul meu era doar să înţelegeţi în ce sens am spus eu că a pierdut Stalin războiul, şi care război a pierdut.

 • Ion Ionescu: (14-1-2014 la 17:05)

  @Sfartz Pincu

  > „ideologia ei este calificată de ruşi, aproape unanim, ca fiind “ultranaţionalism PROLETAR” —

  Adica „national-socialism”. Acest curent e deja bine instalat in Ungaria unde Orban e in plin proces de recentralizare a statului si de re-nationalizare a economiei. Doar dependenta Ungariei de fondurile EU ii mai franeaza entuziasmul lui Orban. Ieri a explodat o bomba in Budapesta la una din bancile CIB (sunt sucursale a bancii Intesaun din Italia), un „simbol” al globalizarii. Probabil a fost pusa de una din multele grupuri (ultra)nationaliste din Ungaria.

  http://www.reuters.com/article/2014/01/13/us-hungary-explosion-idUSBREA0C0EB20140113

  Sa nu urmeze un „efect de domino” care sa duca la nazificarea tuturor ca in anii 1930s. Fiindca sunt indepline conditiile pentru asa ceva : toate popoarele/natiunile europene sunt in prezent afectate de aceasta criza identitara indusa de globalizare, criza economica e ca un catalist pentru astfel de procese, iar sovinismul (egoismul-etnocentric si agresivitatea) unora genereaza in mod natural reactiile de aparare „in oglinda” ale celorlalti. Apare nevoia de a „strange randurile” (colectivism, fascism) pentru a se apara la randul lor.

 • Tzvi Saita: (14-1-2014 la 22:14)

  Sa nu ne grabim cu etichetarile „filozofice”.
  Ungaria este un caz oarecum duferit ca profil „cultural”, adica traditii, comportament national.
  Ungurii au fost ULTIMII din migratori stabiliti in Europa in conditii in care reprezentau o forta locala foarte impozanta. „Mindria” nationala, incredera in autoritatea lor i-au caracterizat de-a lungul veacurilor. Expansiunea lor a fost rapida si stabila sute de ani. Scosi din mai mult de jumatatea vechiului regat a lui Szent Istvan, Sf. Stefan, regele simbol, nu au putut decit sa se incrinceneze si mai mult nationalis iredentist.
  In acelasi timp, TOTUSI , aceeasi unguri au dat doivada de o capaciate extraordinara de adaptare la schimbari de structura si mai cu seama eficienta si disciplina. In foarte multe cazuri asta se tdauce si printr-o coeziune nationala-culturala apropae unica in Europa.
  Cum am spus flexibilitatea administrativa a fost opusa numai de incapatinarea identitatii nationale. Ca eficienta econoimica administrativa, disciplina civica, ungurul e campion si da clase Romaniei. Orice vizita la Budapesta da clase Bucurestiului ( pe care eu personal il iubesc la nebunie si ma simt cel mai necomfortabil la B-Pesta , sa ne fie clar !).

  Atit cultural.

  statistici IMF arata ca invstitile straine in Ungaria au scazut la 2011 la $700 milioane de la un record de 5.4 miliarde in 2005.
  In 2010 indexul de investitii in Ungaria era un MINUS 16.07 puncte, rapid recuperat la plus 6.38% in 2011, dar totusi mult scazut de 2005.

  Deci Ungaria a trebuit sa se adapteze economic indeelor de mai sus. SINGURA cale este apelul la sursele INTERNE. Asta unii ( Ionestii ) o vad ca o recrudescenta nationalista. Este ca si cum Orban „nazistu” a pus mina pe economie si o trage pe barba lui Jobik elvtars ( Tov. Jobik).

  NU, nu este asa. Jobik e sucarit ca invstitile straine se concentreaza in alte parti _categoric nu in Romania, Romania e pe locul valoric de exporturi la 53 cu $700 milioane , iar Ungaria pe locu 34 cu….121 milioane anual – 2011 ).

  Nationalsimul ungur, care e bine snataos/bolnav cu iredentismul lui cu tot, vrea sa demonstreze ca El poate lua frinele tarii prin dezvoltarea ( daca mai e nevoie !!) spiritului local national ca „salvare” a tarii. Asta nu ar fi asa de rau daca nu s-ar propovaduii pe seama eliminarii elementelor alogene care ar fi obstacolul strin responsabil pt. „tragedia ” lor nationala.
  Absurdul ala atractiva is scoate aici capul lui bubos. Strainii era uochei cind baga dolarii in economie, acum cind s-a roit cu paraiioor cu tot, tot ei , aceeaasi straini e de vina ca s-a carat, dar a mai ramas unii aici ( vezi ji, pardon ievreii ) care sta pe maldarele lr de dolari si ne sug tara de vlaga, ca sa nu vorbim de erzsike si Juliska care s-a obisnuit la tarife pe care ei, ungurii posesori de „drept” a „valorilor” lor nationale nu isi mai pot permite.

  da, o vulgarizare de genul asta poate lua mintile oricarui Feri ametit de o palinca doua la necaz si cifre de groaza de la IMF.

  Simplu si sanatos sa nu m-i se mai imPute ca o fac pe impenetrabilu neologist !!!
  N.B.: “neologist” de la NEOLOGISME NU Neolog.

 • nicolae waldmann: (14-1-2014 la 23:22)

  Dl.Saita,
  Numai intr-o lume nebuna,nebuna ve-ti gasi ceva inmormantat sub ‘a big W’ – inclusiv, pina la ….urma si subsemnatul.
  Fac deasemenea o mica corectie la afirmatia mea anterioara ref. unde a facut hitler ceva-ceva scoala: nu este vorba de Graz ci de Linz.
  Graz sau Linz,Scrofoasa sau Lepadati – una si aceiasi…

 • Ion Ionescu: (15-1-2014 la 07:20)

  „Federația Comunităților Evreiești din România își exprimă profunda nemulțumire față de intenția autorităților din Gheorgheni de a organiza o manifestare de evocare a personalității scriitorului transilvănean József Nyirö, cunoscut sprijinitor al regimului fascist din Ungaria…”

  http://www1.agerpres.ro/comunicate/2014/01/14/comunicat-de-presa-federatia-comunitatilor-evreiesti-din-romania-14-24-08

  in engleza despre propaganda de la Duna-TV

  http://hungarianspectrum.wordpress.com/2014/01/12/neo-nazi-jobbik-programs-on-dunatv-the-orban-government-has-no-objection/

 • Tzvi Saita: (15-1-2014 la 14:01)

  Iredentismul unguresc de Transivania nu conoaste limite morale.

  Pentru ei si fascismul, sovinismul sint o cale normala a unor „revendicari” dominate de intoleranta si dusmanie.

 • nicolae waldmann: (16-1-2014 la 00:36)

  Considerand numarul de laureati ai Premiului Nobel ca fiind clasificarea de predilectie a multora,este de remarcat ca 5 din cele 10 personae de nationalitate maghiara laureate ai premiului Nobel erau evrei :
  Barany Robert
  Denes Gabor
  Kethesz Imre
  Harsany Janos
  Wigner Jeno

  Tare mandru este poporul prieten maghiar de acesti savant de renume mondial,ceace,insa nu I-a impiducat sa dea in ei cu barda antisemita si ca atare 3 dintre acestia au fost trimisi la munca obligatory in perioada ww2 – unul dintre ei fiind un copil de 13 ani la acea vreme.
  Foarte ciudata este povestea unui alt medaliat cu premiul Nobel: Lenard Philip,care de fapt nu era ungur deloc,insa este revendicat de catre istoriografia maghiara.
  Lenard era german protestant si un foarte dedicate si activ nazist.

 • Ion Ionescu: (16-1-2014 la 15:52)

  Un articol despre dilemele identitare, etnice si nationale din Rusia lui Putin.

  Merita citit pentru analiza pentru ca, asa cum observa autorul, temele, problemele, retorica politica si strategiile au fost mereu aceleasi in toate imperiile sau statele multi-etnice si/sau pluriconfesionale.

  http://adevarul.ro/international/rusia/vladimir-putin-the-last-emperoro-1_52d7990fc7b855ff568640f1/index.html

 • Tzvi Saita: (16-1-2014 la 20:24)

  @ N. Waldman

  La lista de evrei unguri laureati ai premiului Nobel se mai adauga:

  Hevesy Gyrorgy

  Avram Hershko – desi Israelian , nascut si crescut la B/Pesta, emigrat in Israel la 13 ani, INAINTE de a „lua” premiul Nobel, stiu si anticipez ocservatia Dv.

  Ellie Wiesel, care el se considera a fi din Ungaria si de aia Romania nu il poate pune pe lista sa.

 • Alexandru Leibovici: (18-1-2014 la 19:19)

  @Zvi Saita

  Presupun că la ora asta aţi terminat de citit şi aţi înţeles în sfârşit de ce am spus că URSS/Stalin “nu şi-a atins obiectivul care era subjugarea întregii Europe Occidentale”, asta însemnând pentru el pierderea războiului pentru care s-a pregătit (sau: se pregătea).

  Dacă este aşa,atunci a venit timpul să recitiţi comentariile dv. (începând de aici) în care spuneţi că eu vorbesc aiurea, şi să vedeţi dacă nu cumva ar trebui să vă exprimaţi regretul pentru asta.

 • Tzvi Saita: (19-1-2014 la 11:00)

  @Alexandru Leibovici

  Sa pornim de la ideea ca Stalin/URSS ar fi intentuionat la, hai sa luam o data care trebuie sa fie post 1933, sa „subjuge” Europa Occidentala.
  Odata cu aparitia nazismului revansard Stalin ar fi trebuit mai intii sa „rezolve’ copetitia de acelasi scop cu Reich #3. Presupunerea asta presupune ca el, Stalin/URSS ar fi putut sa elimine NUMAI prin conlfict un inamic mai puternic deicit el.
  WWII a fost cistigat, inclusiv eliberarea URSS de nazisti NUMAI cu ajutorul dat de aliati, in sine USA. Deci Stalin SINGUR nu a cistigat razboiul. Asadar, citig razboi fiind, nazistii concurenti eliminati Stalin nu putea pune stapinire pe Europa occidentala peste Check Point Charlie, ceea ce s-a si intimplat.
  Asadar ideea Stalin/URSS vreodata visind stapinirea de unul singur si nederanjat de nimeni nu numai ca era imposibila, dar, in afar de niste birfe de scriitori veniti de la o zacusca si o pileala la Kremlin, NIMENI, nici macar Stalin si oamenii lui NU AU DECLARAT sa cev. Sa nu intram aici in rolul Cominternului in Europa Occidentala pe simplu motiv ca nici o minte realista nu a conceput cindva ca psionatii Pasionariei ar fi putut vreodata sa puna mkina pe putere sa zicem in Franta sau Germania. italia, Spania tarile scandinave , ANGLIA nici vorba.
  Deci unde gasim cea mai vaga notiune de o strategie de „OCUPARE” a occidentului European. Partide comuniste, da, acolo unde era „voie” au fost si, in afara de cel German pre 1933 NICI o lata tara Europeana nu a avut cea mai mica sansa. Spania a fost cel mai clar exemplu al esuarii tangibilului de putere de durata in ciuda temporarelor succese electorale.Reactia fata de orice „left” a fost in cazul Spaniei un exemplu viu si clar nu numai al fortelor interne de opozitie dar si a existentei aliantelor ideologice intre tari occidental Europene bine instalate anticomunist, exact Germania nazista si Italia fascista.
  In tezele sale de prin 1922 Lenin preconiza chiar sacrificarea unor partide comuniste ( vezi Turcia ) in scopul consolidarii URSS. La prima vedere Turcia nu are nimic de a face cu ce vorbim noi, dar principiul manipularii partidelor „fratesti” nationale ca miza a intaririi puterii „centrale”, Moscova, demonstreaza caracterul manipulativ circumsatntial al expansiunii sovietice spre occident. Am mai amintit eu odata si o fac din nou, cazul celebru Willi Munzberger. Conflictul Trotzki – Stalin/URSS e si el un exemplu perfect. Exact critica de genul asta era facuta in anii 30 de P.C. Indian !!!!

 • Alexandru Leibovici: (19-1-2014 la 12:09)

  @Tzvi Saita

  Cum am mai spus, după performanţa dv. lamentabilă de până acum, de exemplu în problema morţii lui Litvinov, nu sunt interesat în discuţii de istorie cu dv.

  Tot cum am spus, scopul meu era doar să înţelegeţi în ce sens am spus eu că a pierdut Stalin războiul, şi care război a pierdut. Acuma, după ce aţi înţeles, a venit timpul să recunoaşteţi că aţi misunderstood din vina dv. ce am afirmat şi mi-aţi atribuit nişte absurdităţi.

  Şi încă mai aştept de la dv. un text care să arate că aţi publicat în presa serioasă articole în stilul unora din comentariile pe care le publicaţi aici.

 • Sfartz Pincu: (19-1-2014 la 18:11)

  @Tzvi Saita

  Nu aveţi nici-o posibilitate de a demonstra că ruşii, fără ajutor american, ar fi pierdut războiul!!

  Dacă Napoleon a pierdut în faţa unei Rusii înapoiate, Hitler cu atât mai puţin avea vreo şansă de duratā să câştige războiul cu un sistem puternic industrializat, căruia îi trebuiau în plus câteva ierni „ruseşti” – şi timp, ca să ajungă la acelaşi rezultat – victoria! Desigur, nu sistemul ideologic comunist ar fi învins, ci caracteristicile rasiale ale slavo-mongolilor!

 • Tzvi Saita: (19-1-2014 la 21:00)

  @ Sfartz Pincu

  Echivalarile istorice nu sint specialitatea mea.
  Atita ca nazistii criminali cum sint au avut succese imediate in toate teritorile ocupate din URSS. Nu vorbesc numai de tarile baltice recent „achizitionate”, dar chiar in Ucraina, Belorusia si Rusia, daca nu erau diversele ofensive puternice militare, Stalingrad, Kursk etc. , Rusia ocupata putea ramine in miini naziste. Colaborarea intre locali si nazisti a fost foarte puternica. Literatura de specialitate NU a acoperit acest fenomen deloc, din rusine. Din literatura de specialitate a partizanilor evrei din Bielorusia, de exemplu, reiese ca la nivel local a fost o colaborare strinsa intre anumiti autohtoni si nazistii. Multe din actiunile acelor partizani din detasamente EVREESTI de partizani, 100% numai soldati evrei, actiunile de pedepsire a colaboratorilor locali au fost numeroase.
  Fara asistenta militara din vest (USA) si fara deschiderea frontului vestic European, soarta URSS era cu totul alta. Toate acestea sint si au fost MEREU declarate, niciodata negate nici macar de catre sovietici !!! Ca amanunt Basarabia odata reintrata in admin. romaneasca a devenit teritoriu romanesc fara nici o problema. In Ucraina politia LOCALA a colaborat STRINS cu nazistii, mai cu seama in pogromurile de la Odesa si Kiev. Nici cea mai mica analogie cu tactica „pamintului ars” din campania napoleoneana.

 • Tzvi Saita: (19-1-2014 la 21:16)

  @ Alexandru Leibovici

  Dat fiind ca stau prost cu intuitia si aici sin cam 4o grade la umbra, mi-au scapat sensurile in care m-ati fi cnvins cum ca Stalin/URSS ar fi pierdut UN razboi anume.

  Dat fiind ca am cazut ( dar apoi mam ridicat !!) de acord ca razboiu rece a fost”pierdut” de catre URSS Stalin lipsa, mai ramasese raboiul ala al 2-lea de la Mondiale, care, conform textelor pe care le-am consultat eu pina la Dv., Stalin SE ZICE ca l-ar fi cistigat.

  Sa mor eu daca nu fac efortu ALA si gasesc ceva articole publicate in care ma lafai in cel mai imposibil stil, alambicat, complicat, incilcit si a dracu de elegant AL MEU personal !!
  Cit despre saracu de Litvinov, eu sint extrem de multumit ca am demonstrat din plin cum Litvinov a fost busit tot din plin la vestita aia cotitura. Dv vreti ca a murit de suparare, lingoare sau ficatu marit, eu insist ca de ficatu zdrobit, sa nu ne fie cu suparare…..

 • Alexandru Leibovici: (19-1-2014 la 21:50)

  @Tzvi Saita

  > mi-au scapat sensurile in care m-ati fi cnvins cum ca Stalin/URSS ar fi pierdut UN razboi anume.

  Văd că tot n-aţi înţeles despre ce vorbesc, aşa că o lăsăm baltă.

 • Arcadius: (21-1-2014 la 05:13)

  Domnilor,

  Am trei mari personalitati care ma fascineaza si m-au fascinat ca OAMENI : LAZAR SEINEANU, MIHAIL SEBASTIAN SI NICOLAE STEINHARDT. Pentru mine reprezinta toti trei o chintesenta a evreitatii, dar si a romanitatii, in acelasi timp.

  Peste ceea ce am dat AICI, completamente intamplator, este incredibil. Intelepciune cu carul, informatie la fel, cultura autentic asimilata si o inegalabila, dar constanta iubire de oameni. Eu ii zic Umanism sau, mai bine zis, NEOUMANISM.

 • Tzvi Saita: (23-1-2014 la 13:38)

  @ Arcadius

  Parca nu pot fi de acord cu Nicolae Steinhardt fiind o „chintesenta” a evreitatii.
  Daca stau si ma gindesc, cam DELOC !!!

 • Gabriela Munteanu: (30-1-2014 la 11:16)

  @ Arcadius!

  … am „dat” şi eu aseară, peste articolul de mai sus al Dlui Sfartz Pincu, cel care de fapt a reuşit să mă atragă şi pe mine in „competiţie” la „acum.tv” prin articolul „Crăciunul” al Dlui S. Paliga, unde pe domnia sa, l-am găsit căutînd, de fapt, să dau de Dnul Tzvi Saita, care mi-a citit comentariile la Articolul amintit mai sus şi… l-am gasit: iată-l aici, printre „actorii principali”, precum şi pe Dnul Nicolae Waldmann, de asemeni cititor al comentariului meu. Ca să nu mai vorbesc de interesul primordial ce m-a facut să „descopăr” personalitătile acestor domni – la toti combatantii acestui comentariu – Articolul Domnului Sfartz Pîncu „Iubitorii de oameni”, care parca ar fi scris cu „capul meu” acest articol; ceea ce m-a facut foarte curioasă de a parcurge Comentariile.

  De aseară, toată noaptea am savurat – pur şi simplu -, amuzîndu-mă, bucurindu-mă, luînd la cunoştinţă din cele ce cu mult timp in urmă – de copil – le auzisem comentate de iubitii mei părinţi atotştiutori, cu judecată inţeleapă, drepţi şi umanitari, care au fost tatăl, unchiul şi bunicul meu şi tatăl celor doi – bineînţeles mă refer la starea lucrurilor, la vremea cînd mai erau incă printre noi -, dar bucuria mea mare a fost m a i a l e s, descoperind in aceşti combatanţi ai articolului, m i n ţ i luminate, cu frunţi descreţite şi combatante din care se degajă, pur şi simplu, Omenie, Umanitate şi un delicios umor de moment şi de situaţie…

  Le-am recitit, şi in aceeaşi măsură, din nou cu savoare, exclamînd aceleaşi(!) impresii… pe care tocmai le-am descoperit in rindurile Dvs.: Quod errat demonstrandum!

  Sînt foarte bucuroasă că în – şi prin – acest Articol, am REGĂSIT(!!) ceea ce am pierdut prin dispariţia d r a g i l o r mei, amintiţi mai sus, dar mai ales găsind aici ŞTIINŢĂ, OMENIE ŞI RESPONSABILITATE UMANĂ! Vă mulţumesc cu tot sufletul, tuturor combatantilor… aici şi… „acum”.tv !!

  Salutări însorite,
  Gabrilela Munteanu Gionea

  P.S. Îmi este de mare ajutor modalitatea de a scrie cu caracterele diacritice specifice limbii Române, dat fiind faptul că o respect cu sfintenie, dar… fac eforturi “supra”-naturale in timpul redactarii textelor… este foarte ingreunat scrisul, din aceasta cauza. De aceea se strecoara in text “lipsuri” de silabe sau de litere… Rog mult, indulgenţă pentru aceste “lipsuri” şi răbdarea necesară pt a intelege exact ceea ce eu am dorit sa exprim!
  MULTUMESC anticipat,

  aceeasi
  GMG

 • Alexandru Leibovici: (30-1-2014 la 14:20)

  @Gabriela Munteanu

  > modalitatea de a scrie cu caracterele diacritice specifice limbii Române … fac eforturi “supra”-naturale in
  > timpul redactarii textelor… este foarte ingreunat scrisul

  Pe ACUM, diacriticile în comentarii nu sunt obligatorii.

  Vă pot însă recomanda situl http://diacritice.opa.ro/ care vă pune/propune diacriticele. Pentru acesta, scrieţi textul fără diacritice într-un editor oarecare de texte, verificaţi cu grijă corectitudinea, apoi folosiţi situl amintit.

 • Gabriela Munteanu: (30-1-2014 la 16:07)

  Stimati comentatori ai articolului de bază, insetat de Domnul Sfartz Pîncu,

  comentariile Domniilor Voastre, cu derivatiile lor spre situatia globala ce generează o multime de probleme natiunilor, mai ales din pct de vedere al identităţii acestora (situatie in care România este trasă nu numai cu ambele picioare, ci chiar pînă la gî)t, amintind aici c a u z e l e de bază, alle desfăşurării istorice pîna la rezultatele problemei, a carei temă o dezbateti aici, şi cu care fiecare om civilizat, cult şi cultivat, purtător de simţ pt responsabilitate umanitară, se confrunta, mă atrage şi pe mine la masa „rotundă”… Şi, amănunte ale situaţiei politice a. premergătoare, b. de declanşare, c.de desfăşurare, d. de sfîrşit şi e. de post-„desfăşurare” a acestuia cu fatalitătile ce au urmat şi au pus amprenta pe fiecare dintre noi -generaţie dupa generaţie, pîna la zdrobirea unui sistem „c o c o n”, din care am făcut şi noi parte.., mă preocupă in mod deosebit, avînd conostite din literatura de specialitate -biblioteca familiei- şi din cele comentate în familie -cum amintisem mai sus, dar, atît cît pot „încape” printre preocupările unei femei cultivate şi mamă, -departe fiind totuşi, de conostintele fundate ale domniilor Voastre, făcîndu-mă să vă citesc cu mare interes comentariile.
  Eu aş numi aceasta plarformă decomentarii „platforma muşatistă”: fiecare cu părerea lui, pe o tema -numitor comun-.
  >>Comentariile mele se alătură aici, in măsura aspectului descris mai sus, rolul meu pe „scena” evenimentelor actuale, fiind acela al unui purtător de valori morale şi culturale, respectiv ştafetă a acestora, şi patriot. Patriot -făra urma de… nationalism, doar cu constiinţa naţiunii noastre române, in care incap toţi cetăţenii oneşti şi de bun simţ-, cei cu responsabilitatea păstrării valorilor ţării şi a limbii, avînd cele mai plauzibile motive să fim patrioţi. Am dorit să aduc şi eu aici, cu aceasta ocazie, d i f e r e n ţ i e r e a ce se face n e a p a r a t necesara astăzi, cind asa cum dvs atingeti aici subtilul aspect al re-nasterii nationalismului si al nationalistilor, dar care care -prin definitie!-, nu sînt patrioţi. [ Un patriot doreşte, din toata fiinţa sa, binele tarii si al !cetăţenilor!! săi, pe cind un nationalist seamana ura de persoana si dujmanie, sub pretextul interesului naţional.

  Generaţia următoare, a acestei „zdrobiri” de care pomeneam mai sus, este o generatie cu totul deosebita de cele alor noastre -aici in discutie si in dialog-. Si aceasta, o afirm complet constient, avind in vedere ca aceasta „zdrobire” in Europa anilor 1989a unui sistem social mondial, la noi in România, se poate spune la propriu, ca a fost z d r o b i r e de ţară… zdrobire pe toate planurile de existentă a acesteia… Cetăteanul de rind al tarii noastre in acea vreme traia intr-o agonie… de cel putin zece ani inainte.., fara orizonturi concrete, total i n a p ţ i sa perceapa o asemenea răsturnare..; ce sa mai vorbim de o „reactie”… „hopa mitică…
  …in aceste conditii s-au născut copii.., asa cum este in firea lucrurilor… (s-au nascut copii si pe cimpul razboiului, ca si in virf de munte sau in avion…), iar acesti COPII, au venit pe „DĂRÎMATURI”… si mai mult decît atit, pe URĂ… pe o u r ă „CONFECTIONATA pe măsură”, i m p o t r i v a a tot ceea ce a fost i n a i n t e a lor… a culturii, a cărtilor -si ceea ce contineau ele-, a denumirii cladirilor si a denumirilor strazilor, a tuturor invataturilor si intelepciunii bunicilor… si, mai ales…. ura impotriva propriilor(!) p ă r i n ţ i … S-a nu individul, ci DRAGOSTEA SI RESPECTUL pentru tot ceea ce a fost al său, si de aici, implicit IMPOTRIVA p r o p r i e i sale FIINŢE…… Nu este a c e a s t a , Doamnelor si Domnilor, CEA MAI AFURISITĂ(!) ARMĂ de ucidere a unei săminţii..?!?!?!.., aceea de a încarcera vlăstarele unui popor in „ura de sine”…?!?!…. răpindu-i cele mai elementare mijloace de exprimare… Limba Cea vorbită…. şi d r a g o s t e a de aproapele său… revenind aici la „punctul” pe I.., tema de la care s-a pornit aceasta rundă de dialoguri…

  [ cer aici ingăduinta redactiei, pt a fi scris prin unele locuri cu majuscule.., dar exista lucruri care nu se pot exprima decit cu LITERE MARI.., spre luare aminte… Multumesc anticipat!!]

  Aceasta este c r i m a primordiala care pune in pericol deja.., viitorul Tării noastre!!!

  Cum mai pot p r i v i aceşti copii -ai cărei prime generatii devin acum, la rindul lor, PĂRINŢI ai copiilor de mîine…?!… o intrbare absolut retorica; REZULTATUL este simtit pe pielea tuturor…. Pielea „arsă” a unor copii „mutilaţi” cărora le fuge -la propriu-… pămîntul de sub picioare….
  **In nici o ţara din lume (!), nu a avut loc o asemenea crima, impotriva unei populatii intregi, si a pamintului ce îl detine…!!… ce sa mai amintim de „surorile” de sistem social -tarile est europene… niciuna dintre acestea nu s-a confruntat cu asemenea Exponent al distrugerii in masa…. si mai ales.., mass media..; tehnica de care dispunem astazi, pe mapamond.

  Bine, bine… s-a desfiintat un sistem social… …din considerente pe care nu le amintesc aici, fiind o alta tema mult prea ampla, dar de la acest deziderat si pina la a invrajbi generatiile unui popor intre ele, de a invrajbi tata cu fiu… de a-i nimici cultura acumulata cu truda milioanelor de cetaţeni care s-au cultivat la un nivel demn de luat in consideraţie -cu milioanele investite in aceasta-, in a-i nimici constiinta de cetătean al acestei tări.., in a-i f u r a pe f a ţ ă identitatea… şi in văzul lumii intregi…… aceasta nu se mai poate numi n u m a i …. schimbare de sistem….., ci desfiintarea unui popor care avea si el o mîndrie…: demnitatea si cinstea sa!!! …că acest popor mai posedă si inteligenţa sclipitoare… şi multe alte calităti care ne reprezintă.., acestea se adauga in „talerul” pozitiv al balanzei valorilor acestui neam.

  Aş mai avea de scris, incă, dar si datoria mă chiamă… asa ca voi reveni cu inca citeva rinduri importante, ce tin direct de subiectul temei articolului.

  Salutări,
  Gabriela Gionea

 • Gabriela Munteanu: (30-1-2014 la 21:55)

  @ Alexandru Leibovici

  Bună seara, Dl Leibovici! Vă multumesc foarte mult pentru sfatul acordat si numirea sitului ajutător. Mă voi folosi de aceasta posibilitae.
  Cu toate ca computerul este a 3-a mea mînă dreaptă 😉 .., totuşi comlexitatea oferită de acest mediu tehnic nu o poti cuprinde in totalitate; doar atunci- şi acolo unde ai nevoie să te foloseşti de aceasta inventie miraculoasă.

  După cum atí observat, eu abia am descoperit forumul dvs, din pură intîmplare, fiind in căutare de date autentice şi veridice in legătura cu intrepătrunderea limbilor indo-europene. Interesul este autodidactic, şi intemeiat pe propriile analize şi studii. Aşa l-am descoperit pe dnul Paliga cu o lucrare de specialitate; de la aceasta, la cuvîntul „Crăciunul” cu care Dumnealui m-a „transportat” la „acum.tv”, al carei redactii, din cîte am inţeles, o conduceti 🙂

  Nu am avut timp, pînă acum să mă ocup de aceasta „latură” oferită de internet, dar pe de altă parte, port discutii si dialoguri, necontenit(!).., cu mine insămi… Aici, in jurul meu pare a fi doar… cerul…
  In germană există o zicala „ein Felz in der Brandung!” Ei, cam aşa sînt eu aici, ajunsă cu 28 de ani in urmă…
  Numai că satisfactia schimbării de păreri si comentarea temelor intr-un colectiv bine intentionat, studiat, competent si cu principii clare, este un beneficiu constructiv… Iar noi trăim aceste timpuri cînd tehnica ne stă la dispozitie, oferindune foarte multe lucruri bune; incercînd şi noi, la rîndu-ne să-i „iertăm” slăbiciunile… şi să ne ferim noi inşişi de cele ce ne-ar dăuna sau supăra, precum ne invaţa si proverbul nostru din bătrîni „Dumnezeu îti dă.., dar obor nu-ţi face” sau in alte zone „Dumnezeu îti dă.., dar in traista nu-ţi bagă”… O inţelepciune răspîndită, cu interpretările ei, dar in fond ideea de bază este:
  Minte să gîndeşti şi să judeci, primeşti de la Dumnezeu, dar pe acestea.., trebuie să le foloseşti singur; de nu… 🙁 .., să nu dai vina pe altul… Logică şi folozofie, dar acestea sînt un numitor comun ce îl descoperim in noi toţi, oamenii de credinţă -indiferent care ar fi aceasta. Inportant este ca omul să aibă o credinţă constructivă 🙂

  Şi prin aceste rînduri, inchei aici prezentarea mea către Domnia Voastră, şi vă asigur încă o dată, că mi-aţi înseninat fruntea, prin comentariile Domniilor Voastre, dorind cu această ocazie să vă transmit şi complimentele mele pentru calitatea participanţilor la forumul acum.tv; este meritul Dvs. 🙂

  O seară bună,
  Gabriela Munteanu Gionea

  P.S. incep acum sa „invăt” pagina Dvs.
  …de unde o veni cuvîntul ..?
  are cineva o idee..?Dacă doriţi să scrieţi comentariul dv. cu diacritice: prelungiţi apăsarea tastei literei de bază. Apoi alegeţi cu mouse-ul litera corectă (apare alături de mai multe variante) şi ridicaţi degetul de pe litera de bază. Încercaţi!

Reguli privind comentariile

 
Citește articolul precedent:
Suedia, dincolo de Cercul Polar

Era ora pranzului, cand, la inceput de decembrie, am coborat din avion pe micul aeroport din Kiruna, la mai putin...

Închide
44.220.44.148