caractere mai micireseteazacaractere mai mari

Cele mai recente contributii la rubrica Repere carteziene 

Căi de restructurare a sistemelor informale din spaţiul academic românesc

de (8-3-2005)

Am primit spre publicare urmatorul articol din partea domnului Virgil Iordache, eseu prezentat de dumnealui in cadrul unei mese rotunde care a avut loc ieri, avand ca tema situatia tinerilor din invatamant si cercetare. Virgil Iordache surprinde si dezvolta foarte bine pe tema structurilor, a retelelor informale din lumea academica (ceea ce in limbaj specializat, in economie si sociologie, se numesc „informal networks” sau „informal social networks”), incercand o caracterizare a acestora prin prisma brain drain-ului, fenomen general in lume, dar avand proportii si semnificatii aparte, de natura alarmanta, la noi in tara. Ar fi desigur multe altele de spus, aceasta analiza este departe de a fi exhaustiva, insa meritul necontestat al articolului este de a ridica problema, de a o plasa intr-un context nou (cel al sistemelor informale) si mai ales, de a propune niste masuri concrete pentru reformarea acestor structuri, pentru „restructurare”. Dupa cum veti observa, mai ales cititorii nostri fideli si cei „in tema” sa spunem, multe din aceste masuri si altele, neatinse aici, au fost propuse, repetat, in articolele publicate atat in rubrica „Cercetare, Stiinta, Tehnologie”, cat si in continutul scrisorilor deschise din rubrica „Ultima Ora”, ale publicatiei electronice RLIV-ACUM. Si speram sa continuam si pe viitor cu asemenea analize, invitandu-i pe toti cei interesati sa ne scrie pe aceste teme si pe altele legate de acestea si posibil neatinse pana acum.


Definirea problemei

Problema este următoarea: mulţi tinerii creativi au plecat sau urmează să plece din ţară (creativi pragmatici), mulţi tineri mediocri au rămas în spaţiul academic românesc (necreativi pragmatici), iar tinerii creativi rămaşi nu se simt prea bine (creativi idealişti) (Nota: Tipurile menţionate mai sus trebuie privite ca tipuri ideale. Cazurile concrete sunt localizate undeva pe un gradient între cele trei extreme).

Care sunt cauzele acestei situaţii ?

Raffaele Liberali, director în cadrul Comisiei Europene, a avut un discurs remarcabil cu ocazia zilei de informare Marie Curie organizată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării în data de 3 martie 2005, în faţa unui amfiteatrului ultraplin, în care cine a ocupat un loc pe scări s-a putut considera norocos. Din perspectiva problemei pe care o am în vedere aici, în esenţă domnul Liberali a spus următoarele lucruri:
· Creativitatea este cu predilecţie apanajul tinereţii, dar
· La această vârstă tinerii europeni trebuie să alerge de colo-colo pierzându-şi timpul în căutare de burse şi job-uri temporare pentru că
· Toate poziţiile stabile sunt ocupate de seniori indiferent dacă le-a secat potenţialul creativ sau nu, iar
· La nivelul tinerilor există o volatilitate prea mare a poziţiilor.

Aceasta este o chestiune de organizare internă a comunităţii academice europene şi mentalităţi ale celor care fac parte din ea, nu una politică, a spus domnul Liberali. Ceea ce îl deranja ca politician este că banii publici de cercetare intră într-un sistem ineficient. Şi de aici necesitatea luării de măsuri pentru restructurarea obieceiurilor (structurilor informale ale) comunităţii academice europene. Restructurarea va duce la îmbunătăţirea statului tinerilor cercetători şi, pe cale de consecinţă, la creşterea calităţii cercetării şi a competitivităţii internaţionale a Europei. Exodul de creiere, cu care se confruntă însăşi Europa, trebuie să se transforme într-o circulaţie a creierelor.

Iată aşadar o cauză de un nivel foarte general care dă seamă inclusiv de situaţia tinerilor cercetători din Romania: structurile formale şi informale gerontrocratice din comunitatea ştiinţifică europeană.

Dar în afara acestora în cazul Romîniei există şi cauze specifice, de nivel naţional (Nota: Ele sunt de fapt specifice spaţiului est european, în special a celui puternic influenţat de mentalitatea sovietică. A se vedea de exemplu şi Buiter (2000)).

Structurile informale din comunitatea academică românească au câteva trăsături în plus faţă de cele europene, date de faptul că sunt menţinute de oameni formaţi în perioada comunistă. Aceasta le oferă adesea un caracter deosebit de autoritar, în măsură să încorseteze şi mai mult potenţialul creativ al cercetătorilor de calitate. Prezentarea unor dovezi directe ale unor astfel de structuri care acaparează fondurile fără să producă mai nimic în termeni de cunoaştere recunoscută internaţiona este de competenţa instituţiile abilitate ale statului, dar existenţa lor este dovedită de starea deplorabilă a cercetării şi universităţilor româneşti (sumarizată execelent de exemplu de Palade şi colab. 2004) şi de starea de spirit din Universităţi. Simptomul oricărei culturi autoritariste, teama, este prezentă din plin: dintre cadrele didactice ale universităţii din Bucureşti au intervenit pe forumul intern doar câteva, deşi rectoratul a invitat mii de persoane.

Atunci când structurile informale neproductive nu sunt pur mafiote şi doresc să îşi legitimeze raţional poziţia dominantă şi eventuala implicare în conducerea ţării ele apelează la variate retorici, dintre care cea a rolul fundamental al ştiinţei joacă un rol important (Iordache 2005). Desconsiderarea cercetării la nivelul bugetului alocat din PIB poate face şi oameni bine intenţionaţi să puncteze rolul fundamental al ştiinţei în luările lor de atitudine publice, ca argument pentru creşterea finanţării publice a cercetării (Palade şi colab. 2004). Astfel de argumente bine intenţionate pot fi scoase din context şi deturnate pentru apărare intereselor grupurilor de „Einsteini” locali lipsiţi de producţie ştiinţifică în măsură să le susţină pretenţiile de monopolizare a fondurilor de cercetare, ceea ce face necesară demascarea publică a ceea ce am numit „fundamentalismul ştiinţific”. Ştiinţa este foarte importantă pentru o societate, dacă dorim o putem considera şi fundamentală, ca artificiu retoric, dar în acest sens slab toate formele culturii sunt fundamentale şi trebuie finanţate.

Reţelele informale sunt inerente oricărei organizaţii (Albanese 1998), la nivelul lor luându-se decizii în interes privat dar care au implicaţii organizaţionale. Reţelel informale trebuie acceptate şi promovate alături de cele formale (Vlasceanu 2002), deoarece cultul raţionalităţii distruge intuiţia, implicarea şi simţul moral. Mai mult, în cadrul organizaţiilor în care procesul de producţie presupune manifestarea creativităţii este chiar necesară dezvoltarea de structuri informale care să faciliteze comunicarea între cercetători şi să consolideze încrederea atât de necesară funcţionării echipelor interdisciplinare. O organizaţie de cercetare are o structură mai informală decât cea a unei organizaţii care produce altceva, ceea ce o face însă mai vulnerabilă la dezvoltare de structuri informale autoritariste, şi la menţinerea lor odată ce au apărut.

La ora actuală reţelele informale din spaţiul academic sunt dominate de personaje neinteresate realmente de creaţia ştiinţifică, ci doar de menţinerea puterii personale şi atragerea fondurilor publice de cercetare. Sumele deturnate pot părea derizorii comparativ cu jafurile asociate privatizărilor (Gallagher 2004), dar în raport cu bugetele de cercetare obişnuite în spaţiul academic românesc, ele sunt impresionante (Hurduc, 2004). Lipsa de rezultate este adesea scuzată prin absenţa de fonduri publice suficiente tocmai de către de cei care absorb cele mai multe. Reţelele informale creative sunt copleşite de cele informale autoritariste. Destructurarea acestora din urmă nu poate veni din interiorul organizaţiilor academice (cel puţin în universităţi), datorită faptului că aceste organizaţii au formal o funcţionare democratică şi poziţiile sunt majoritar deţinute de reprezentanţi ai structurilor informale autoritariste. Rolul cheie care trebuie exercitat de manager, şi anume de a experimenta structuri informale şi de a le selecta pe cele mai potrivite pentru atingerea scopurilor organizaţionale (Weick 1988 apud Vlasceanu 2002), nu mai poate fi exercitat.

Perpetuarea acestor structuri informale a fost favorizată şi de recomandările organizaţiilor economice internaţionale, care cel puţin iniţial s-au plasat pe poziţii strict raţionaliste, pe linia noului instituţionalism economic în etapa sa incipientă, fără să ţinea seamă că un cadrul formal aplicat pe o structură informală inadecvată nu poate duce decât la eşec (Ibrahim şi Galt 2002).

În concluzie, diversitatea grupurilor informale intraorganizaţionale este foarte redusă în spaţiul academic, iar grupul autoritarist, necreativ, este dominant. Cauzele sunt istorice, cele mai aproapiate de noi în timp fiind experimentul comunist.

Obiectivul care trebuie atins

În baza elementelor de mai sus putem diferenţia următoarul obiectiv de interes public:
· restructurarea sistemelor informale actuale din spaţiul academic românesc

Homo sovieticus trebuie eliminat printr-o acţiune grupală deoarece la nivel individual pe termen scurt el este mai competitiv decât omul civilizat. Metodele lui sunt mai ieftine şi mai rapide, prin imoralitate şi lipsă de scrupule. În lupta individuală de obicei homo sovieticus îl elimină pe omul civilizat, sau îl transformă determinîndu-l să îi adopte tiparele comportamentale pentu a putea supravieţui.

Mai mult, există un risc ca structurile informale autoritariste să pericliteze proiectul European dacă nu sunt contralate în mod programatic. Se vor întinde ca un cancer în reţeaua de cercetare şi educaţie europeană, destabilizînd-o. Fără eliminarea focarelor de mizerie din comunitatea academică românească programele de mobilitate vor avea un efect pervers.

Instrumentele şi mijloacele pentru atingerea obiectivului

Fără a avea pretenţia să fiu comprehensiv, ceea ce ar presupune o analiză de politici publice mult mai bine documentată, sugerez mai jos câteva măsuri.

De jos în sus, prin iniţiativă privată
· Crearea de sindicate ale doctoranzilor şi tinerilor doctori care să le apere interesele.
· Trecerea de la stadiul intereselor la stadiul ideilor. Dezvoltarea societăţii civile în comunitatea academică pentru enunţarea şi promovarea valorilor juste. Sensibilizarea statelor europene cu privire la riscul de destabilizare a viitoarei ERA în condiţiile difuziei valorilor informale est-europene actuale.

De sus în jos, prin iniţiativă publică
Reducerea puterii establishment-ului
· Creşterea mobilităţii poziţiilor de Conferenţiar şi Profesor prin reevaluare periodica si scoatere la concurs a pozitiilor persoanelor cu rezultate nesatisfacatoare.
· Reducerea avantajelor formale date de poziţiile de Conferenţiar şi Profesor în competiţia pentru resurse.
· Scoaterea la concurs a poziţiilor din comisiile de finanţare a cercetării care presupun expertiză cultural-ştiinţifică şi limitarea duratei de ocupare a unei astfel de funcţii.
· Evaluarea anonimă a părţii ştiinţifice şi manageriale a proiectelor, după modelul european.
· Alocarea aleatoare a evaluatorilor tezelor de doctorat şi a dosarelor de promovare a cadrelor didactice. Utilizarea unei baze de experţi comună pentru un anumit domeniu în întreaga comunitate academică. Păstrarea anonimităţii evaluatorilor până după elaborarea referatelor.

Intărirea puterii tinerilor
· Deschiderea accesului tinerilor doctori la toate poziţiile din ierarhia academică aleasă democratic, până la cea de rector, şi la toate tipurile de proiecte de cercetare, indiferent de amploarea lor.
· Susţinerea şi pe plan naţional a formării de centre de cercetare conduse de tineri promiţători („emerging new leaders” în limbajul Comisiei Europene).

Susţinerea structurilor informale creative
· Finanţarea unor direcţii de cercetare pentru demontarea retoricilor care susţin politici autoritariste (fundamentalismul ştiinţific, unele teorii comunitariste).
· Alimentarea sistemului cu resursă umană capabilă să depăşească dihotomia cultură-ştiinţă. Formarea culturală şi antreprenorială a noilor generaţii de studenţi. Nu tineri supracalificaţi, ci fiinţe umane.

Referinţe bibliografice

1. Albanese, R. (1988): Management, South-Western Publishing Co., Cincinnati
2. Buiter, W. H., 2000, From predation to accumulation? The second transition decade in Russia, Economics of Transition, 8(3), pp. 603-615
3. Gallagher, T, 2004, Furtul unei naţiuni, Ed. Humanitas, Bucureşti
4. Hurduc, N., 2004, Scrisoare de protest a domnului profesor Nicolae Hurduc, presedinte in exercitiu al comitetului FAR, cu o introducere de Sebastian Buhai, http://www.romanialibera.com/articole/articol.php? step=articol&id=243
5. Ibrahim, G., V. Galt, 2002, Bye-Bye central planning, hello market hiccups: institutional transition in Romania, Cambridge Journal of Economics, 26(1), 105-118
6. Iordache, V., 2005, Pericolul fundamentalismului ştiinţific, scrisoare deschisă, cu o introducere de Sebastian Buhai, http://www.romanialibera.com/articole/articol.php?care=434
7. Palade, E. şi colab., 2004, Scrisoare deschisa adresata candidatilor la presedintie, semnata si de domnul profesor George Emil Palade, laureat al Premiului Nobel, cu o introducere de Sebastian Buhai, http://www.romanialibera.com/articole/articol.php?step=articol&id=227
8. Vlasceanu, M. (2002): Organizations and the organizing culture (in Romanian), Ed. Trei, Bucuresti
9. Weick, K. E. (1988): Enacted sensemaking in crisis situations, Journal of Management Studies, 25: 305-317

7 martie 2005 Virgil Iordache

(NR: pe viitor il vom ruga pe domnul Iordache sa se inregistreze pe site si sa trimita articolele in mod direct, cum ii rugam si pe ceilalti colaboratori ai nostri, mai ales ca domnul Iordache are deja „vechime”, avand deja doua articole publicate pe site-ul RLIV-ACUM).

Ce părere aveţi despre acest articol?
 • Corect 
 • Frumos spus 
 • Îmi dă de gândit 
 • Am învăţat ceva! 

Ecouri

 • Nea Marin: (8-3-2005 la 00:00)

  Materialul, interesant, contine cateva puncte care ar merita detaliate, pentru a fi facute mai transparente.

  – spre exemplu: crearea de sindicate ale tinerilor cercetatori. O idee care-ar putea fi o buna idee. Ma-ntreb insa: cine le-a interzis pana acum s-o faca? Cine e interesat, se asociaza in vederea atingerii tintelor propuse.

  – reducerea avantajelor formale ale confilor si profilor la obtinerea de contracte. Nefiind la curent cu acestea, intreb , ca sa ma pun si eu la curent, care ar fi aceste avantaje. Din cate stiu eu (poate ma-nsel), contractele se „dau” (sau ar trebui) si pe baza cv-urilor membrilor din grupul de cercetare. Acest cv tinde sa fie mai bogat in cazul rangurilor didactice de la varf, nu? Cand dai banu’, trebuie sa fii convins ca grupul poate finaliza tema.

  Eu cred ca problema nu e cine initiaza grantul ci cum se distribuie sarcinile/responzabilitatile/”retributia” in echipa.

  – nu inteleg deloc ce inseamna „alocarea aleatorie” a expertilor care-si dau cu parerea asupra tezei de doctorat. Nu e implicit ca acei referenti trebuie sa fie *exact*, dar *exact* pe felia tezei? Abia daca-i *altfel* putem vorbi de alocare aleatorie.

  Inca o data, intreb ca sa ma dumiresc, fiind in mod evident constient de faptul ca aceste aspecte nu pot fi detaliate intr-un material de lungime limitata.

  Toate cele bune,

  Nea Marin

 • Virgil Iordache: (8-3-2005 la 00:00)

  Nea Marin,

  Merci de intrebari. Iata raspunsurile:

  Intrebare 1
  – spre exemplu: crearea de sindicate ale tinerilor cercetatori. O idee care-ar putea fi o buna idee. Ma-ntreb insa: cine le-a interzis pana acum s-o faca? Cine e interesat, se asociaza in vederea atingerii tintelor propuse.

  Raspuns 1
  Nu i-a impiedicat nimeni. I-a impiedicat frica si lipsa de cultura civica. Cineva trebuie sa ia initiativa si sa speram ca o va face.

  Intrebare 2
  – reducerea avantajelor formale ale confilor si profilor la obtinerea de contracte. Nefiind la curent cu acestea, intreb , ca sa ma pun si eu la curent, care ar fi aceste avantaje. Din cate stiu eu (poate ma-nsel), contractele se „dau” (sau ar trebui) si pe baza cv-urilor membrilor din grupul de cercetare. Acest cv tinde sa fie mai bogat in cazul rangurilor didactice de la varf, nu? Cand dai banu’, trebuie sa fii convins ca grupul poate finaliza tema.

  Raspuns 2
  – La granturile CNCSIS tip A consortiu nu au dreptul sa conduca proiectul decat confi si profi. Mai jos nu. E o discriminare a tinerilor.
  – CV-ul NU tinde sa fie mai bogat o data cu pozitia in Romania, decat in sens statistic, dar cu multi outlieri, ca sa zic asa,datorita sistemului de promovare care nu e bazat pe lucrari. Nu e frumos sa ma dau pe mine ca exemplu, dar mi-e cel mai usor: sunt asistent desi am 7 carti de autor/editor sau capitole in carti, 4 articole ISI si alte vreo 40 de articole. Ca mine sunt si altii. Pana acum m-am descurcat cu proiecte obtinute de la DGXII, unde conteaza CV-ul cum spui tu.

  Cvasiintreabare 3
  Eu cred ca problema nu e cine initiaza grantul ci cum se distribuie sarcinile/responzabilitatile/”retributia” in echipa.

  Raspuns 3
  Ambele sunt importante

  Intrebare 4
  – nu inteleg deloc ce inseamna „alocarea aleatorie” a expertilor care-si dau cu parerea asupra tezei de doctorat. Nu e implicit ca acei referenti trebuie sa fie *exact*, dar *exact* pe felia tezei? Abia daca-i *altfel* putem vorbi de alocare aleatorie.

  Raspuns 4
  Sa luam un domeniu x. Daca exista doar trei specialisti pe felia tezei atunci nu se poate aloca aleatoriu. Toti trei vor fi in comisie alaturi de coordonator. Dar daca exista un numar suficient de mare pe felie, atunci se poate extrage aleatoriu din populatia statistica de experti un numar de membrii. Asta e ideea. Pentru ca la noi cativa coordonatori se invita reciproc intre ei intr-un cerc restrans si nu isi critica in sens bun tezele unii altora. Mai baga in comisie unul care nu e din cerc pentru a da o impresie buna, iar apoi il preseaza social sa spuna ca ei, si el din jena zice da la final, eventual la citirea referatului critica nitel ca sa autojustifice moral. Am asistat la n teze si cam acesta e tiparul observat.

  Toate cele bune,
  Virgil

 • lina_gainusa: (8-3-2005 la 00:00)

  Eu am mai discutat cu cineva pe-aici
  si poate s-ar putea face publice fragmente,
  care arata diferenta intre sistemul american
  si cel european (ma refer la sistemul american
  clasic, nu la cel al actualei administratii pusa
  pe ingropat America – si restul lumii odata cu ea).

  concur la obiectiile lui Nea Marin.

  rezolvarea nu consta intr-o implicare statala in
  sensul european.

  ci mai degraba intr-una in care se dau bani pt.
  lucruri VERIFICABILE.

  – proiecte SBIR, SUA: Astfel de proiecte,
  si in general granturile in SUA, se
  acorda cu mult mai multa atentie. Se dau
  banii pe etape, accesul in etapa supe-
  riaora (financiar si ca proiect) fiind
  atinsa dupa prezentarea cu succes a
  etapei anterioare. De exemplu proiectele
  SBIR (Small Business Innovative Research
  programme): faza-I demonstratia de prin-
  cipiu ($10,000), faza-II demonstratorul
  ($100,000) si faza-III ($1,000,000) in-
  tegrarea in productie. Nivelele de fi-
  nantare sunt indicative, ele depinzand
  de fiecare proiect in parte, insa arata
  existenta unui sistem de management f.
  clar, o plasa bine tesuta, prin care nu
  au cum se „prelinge” sume mari fara sa
  se atinga rezultatele scontate (decat
  eventual prin frauda – caz in care exis-
  ta alte organisme preocupate).

  – voi deschide aici o paranteza vis a
  vis de certificari si standarde, pt. ca
  a urmari scoaterea unor rezultate din
  niste bani investiti are a face cu
  certificarea la un anumit standard de
  competenta manageriala. Diferenta intre
  ISO9000/1 si CMMI (SUA) de pilda este ca
  ISO certifica un nivel tehnic, iar CMMI
  certifica un nivel managerial. (Mai larg
  vorbind, SUA este preocupata de ordinea
  biologica „pentagonul”, iar Europa de
  cea cristalina „hexagonul”.) CMMI, adica
  Capability Maturity Model Integration
  certifica (la diverse nivele) capacita-
  tea ca o firma sa elimine in mod con-
  stant (an-de-an !) erorile din procesul
  de fabricatie, adica sa aiba un sistem
  intern de (1) detectie si (2) reparatie
  de defecte, erori, etc. Din acest motiv,
  CMMI este un test care poate fi picat la
  anul, desi firma a facut progrese – dar
  nu la nivelul dorit de certificare. Fara
  un sistem de asigurarea rezultatelor
  devine nesigur pt. orice banca sa inves-
  teasca, ba chiar si pt. venture capital.Dacă doriţi să scrieţi comentariul dv. cu diacritice: prelungiţi apăsarea tastei literei de bază. Apoi alegeţi cu mouse-ul litera corectă (apare alături de mai multe variante) şi ridicaţi degetul de pe litera de bază. Încercaţi!

Reguli privind comentariile

 
Citește articolul precedent:
Rezultatele alegerilor din R. Moldova

(Preluare dupa Moldova.org) Partidul comunistilor din Moldova a înregistrat o victorie sigura la alegerile pentru Parlamentul republicii care au avut...

Închide
34.238.189.240