caractere mai micireseteazacaractere mai mari

Cele mai recente contributii la rubrica Diaspora 

O premieră românească: Românii din Republica Serbia şi din Republica Moldova şi-au oficializat cooperarea

de (12-11-2008)

La Chişinău, a fost negociat şi încheiat Acordul de cooperare (pe termen nelimitat) dintre Asociaţia Răsăritul Românesc şi Federaţia Românilor din Serbia – document de bază pentru lansarea de acţiuni organizate împreună de românii din cele două ţări: un pas ca bun exemplu spre crearea unor parteneriate între românii din jurul României.

În virtutea unor asemenea Acorduri bilaterale încheiate şi cu românii din celelalte ţări aflate în imediata vecinătate a României – respectiv Bulgaria, Ucraina şi Ungaria – se poate închega o structură multilaterală, prin înfiinţarea Fundaţiei Românilor / ce ar completa organismele existente din România şi ar putea deveni partenerul cel mai puternic reprezentativ al românilor autohtoni, din jurul ţării, cu cei din România. O primă chemare a Acordului organizaţiilor româneşti din cele două ţări, Republica Moldova şi Republica Serbia, a şi fost lansată – la Sărbătorile Românilor din Serbia, pe perioada 21 noiembrie 2008 – 1 decembrie 2008 (începând cu Hramul Bisericii Mălainiţa şi încheind cu Seara Românească, de Ziua Românilor, în Negotin), invitaţiile fiind deschise de ambele părţi, la acţiunile viitoare aflate pe agendele românilor basarabenii anunţându-şi disponibilitatea mai ales pentru ajutorarea organizaţională a fraţilor timoceni.

A C O R D

Animate de dorinţa de realizare a unităţii de acţiune pentru păstrarea şi afirmarea identităţii naţionale a românilor din Republica Serbia şi a celor din Republica Moldova, în conformitate cu documentele internaţionale, Federaţia Românilor din Serbia şi Asociaţia „Răsăritul Românesc” din Republica Moldova (denumite în continuare Parteneri) stabilesc

PARTENERIATUL
PENTRU TRADIŢIE ŞI CULTURĂ ROMÂNEASCĂ

În acest sens:
Partenerii vor organiza împreună o serie de acţiuni de interes cultural, formativ, instructiv, şcolar şi studenţesc, ştiinţific şi de cercetare, de utilitate publică şi se vor informa reciproc în domeniile de interes comun, respectând graficul de acţiune convenit.

Partenerii vor promova dezvoltarea şi exprimarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a românilor din Republica Serbia şi Republica Moldova.

Partenerii vor monitoriza modul în care sunt respectate drepturile românilor în ţările de reşedinţă sau de adopţie şi vor realiza documentare, studii şi cercetări juridice şi etno-sociologice privind comunităţile româneşti din cele două ţări.

Partenerii vor iniţia demersuri necesare şi vor formula propuneri pentru crearea, completarea sau modificarea cadrului legislativ din cele două ţări astfel încât interesele românilor din Republica Serbia şi Republica Moldova să devină o prioritate constantă a politicii interne a celor două state.

Partenerii vor emite note, rapoarte şi recomandări către instituţiile centrale şi locale din cele două state, precum şi către organismele europene şi internaţionale specializate, referitoare la situaţia şi problemele comunităţilor româneşti din Republica Serbia şi din Republica Moldova.

Partenerii vor monitoriza aplicarea Rezoluţiei Adunării Parlamentare a Consiliului Europei nr. 1632 (2008) şi a Recomandării nr. 1845 (2008) cu privire la situaţia minorităţilor naţionale din Voievodina şi a minorităţii etnice române din Serbia.

Partenerii vor contribui la formarea unei atitudini constructive faţă de problemele comunităţilor româneşti din partea administraţiilor centrale şi locale de stat din Republica Serbia şi din Republica Moldova.

Partenerii vor pune în valoare realizările şi contribuţiile românilor la cultura şi civilizaţia celor două ţări sau a altor popoare, vor tipări studii, monografii, dicţionare şi enciclopedii, albume şi articole de presă în acest domeniu.

Partenerii vor colabora cu alte asociaţii, instituţii, organizaţii şi fundaţii din Republica Serbia şi Republica Moldova, precum şi din alte ţări în interesul şi beneficiul comunităţilor române din cele două ţări.

Partenerii vor sprijini eforturile comunitare locale de reactivare, organizare şi afirmare în Republica Serbia de Răsărit a vieţii religioase în parohiile ortodoxe româneşti, prin mijloace proprii, împreună cu reprezentanţii Protopopiatului Ortodox Român Dacia Ripensis şi ai Episcopiei Dacia Felix, cu respectarea legislaţiei europene şi internaţionale în materie la care Republica Serbia şi Republica Moldova sunt parte.
Partenerii vor organiza împreună manifestări culturale, vor sprijini participarea ansamblurilor şi artiştilor la manifestări organizate în cele două state.

Partenerii vor derula programe comune, tipărind şi difuzând carte românească, promovând cursuri de limbă, cultură şi civilizaţie românească, prin mijloacele pe care le au la dispoziţie, inclusiv prin atragerea de sprijin european şi internaţional.

Partenerii vor contribui în mod colegial la alcătuirea şi completarea unei bănci de date comune şi vor monitoriza felul în care se respectă drepturile omului în general şi în special în cazul persoanelor aparţinând comunităţilor româneşti din Republica Serbia şi Republica Moldova.

Partenerii vor încuraja şi vor înlesni înfrăţirea oficială, în baza unor acorduri de parteneriat, între administraţiile locale de nivelul întâi şi doi ale unităţilor administrative din Republica Serbia şi Republica Moldova.

Prezentul Acord se va aplica cu respectarea prevederilor documentelor europene şi internaţionale în materie culturală, educaţională, precum şi a celor referitoare la drepturile omului, libertăţile fundamentale şi minorităţile naţionale.

Prezentul Acord este încheiat astăzi, 2 noiembrie 2008, în municipiul Chişinău, în două exemplare identice, câte unul pentru fiecare parte semnatară, pe termen nelimitat, şi se completează prin înţelegeri, precum şi prin acordul de voinţă exprimat prin acţiunile comune derulate în beneficiul comunităţilor româneşti din Republica Serbia şi Republica Moldova.

Pentru Federaţia Românilor din Serbia Dušan Prvulović – Director

Pentru Asociaţia „Răsăritul Românesc” din Republica Moldova Vlad Cubreacov – Preşedinte

http://cubreacov.wordpress.com

Ce părere aveţi despre acest articol?
  • Corect 
  • Frumos spus 
  • Îmi dă de gândit 
  • Am învăţat ceva! 

EcouriDacă doriţi să scrieţi comentariul dv. cu diacritice: prelungiţi apăsarea tastei literei de bază. Apoi alegeţi cu mouse-ul litera corectă (apare alături de mai multe variante) şi ridicaţi degetul de pe litera de bază. Încercaţi!

Reguli privind comentariile

 
Citește articolul precedent:
Dacia Renault Pitești oprește din nou producția din 20 noiembrie

Dacia Renault Pitești își suspendă producția, din nou, pe perioada 20 noiembrie - 7 decembrie. Francois Fourmont, directorul general Automobile...

Închide
34.232.62.64