caractere mai micireseteazacaractere mai mari

Cele mai recente contributii la rubrica Republica Moldova 

Voronin se joacă de-a integrarea europeană

de (10-8-2008)
Comisia Națională pentru Integrare Europeană - o formă fără fond?Comisia Națională pentru Integrare Europeană – o formă fără fond?

Ultima şedinţă a Comisiei Naţionale pentru Integrare Europeană, din 17 iulie 2008, a scos în evidenţă nivelul ridicat de inadecvateţe a actualei guvernări în domeniul politicii de integrare europeană. Carenţe de abordare au putut fi depistate practic în tot discursul şefului statului. Percepţia eronată a vizat nu numai estimarea rezultatelor RM în contextul integrării europene, dar şi relaţia dintre aceasta şi UE.

Dezinformare pentru salvare…

În lumina incapacităţii de a implementa în mod integral şi eficient Planul de Acţiuni RM-UE (PAUERM), actuala guvernare tinde să fixeze atenţia opiniei publice locale pe alte subiecte de pe agenda relaţiilor moldo-comunitare (migraţia, noul Acord de Parteneriat şi Cooperare etc.). Astfel, se trece sub tăcere rezultatele Reuniunii Troicii COEST UE-Moldova, din 18 martie curent, unde oficialii europeni s-au referit la necesitatea perpetuării reformelor interne în RM în conformitate cu prevederile CoE şi OSCE. Menţiunile critice ale Comisiei Europene despre restanţele în domeniul reformei judiciare, libertăţii mass-media, luptei împotriva corupţiei, calităţii mediului investiţional şi de afaceri, stipulate în Raportul pe ţară privind progresul RM în procesul implementării PAUERM, au fost excluse, de asemenea, din discuţiile publice naţionale din RM.

Alte recomandări, precum şi imperativul consolidării instituţiilor democratice, a statului de drept, dar şi respectarea drepturilor omului, au fost exprimate şi în cadrul celei de-a 10-a Reuniuni a Consiliului de Cooperare RM-UE, din 27 mai curent. În pofida gravităţii acestor critici, dar şi a faptului că UE a făcut clară intenţia de a corela obligativitatea realizării progreselor în aceste domenii, de către autorităţile moldovene, de probabilitatea aprofundării dialogului politic cu Bruxellul, Chişinăul ignoră cu perseverenţă aceste obiecţii.

Absenţa unei abordări comprehensive din partea RM a mesajelor lansate de UE, ar putea duce la amplificarea suspiciunilor în cancelariile europene privind interesul real urmărit de Chişinău în ce priveşte integrarea acesteia în UE. Materializarea acestei ipoteze poate fi urmărită în cazul declaraţiei comune a reprezentanţelor europene şi a misiunilor diplomatice a statelor UE de la Chişinău, publicată la 17 iulie curent, privitor la problemele acute care există în legislaţia RM referitor la reglementarea procesului electoral, funcţionarea pluralismului şi independenţei mass-media etc.

De asemenea, accentul a fost pus pe necesitatea realizării recomandărilor OSCE şi CoE care se referă la garantarea desfăşurării alegerilor din 2009 în corespundere cu standardele europene. Totuşi, ideea centrală a acestei declaraţii a constat în reiterarea existenţei unei interdependenţe între potenţiala apropierea a RM de UE şi pregătirea în conformitate cu regulile democratice a electoralei din 2009. Cu toate acestea, semnalele repetate ale oficialilor europeni pricind implementarea şi asigurarea defectuoasă a principiilor, valorilor şi standardelor europene în RM, nu au fost luate pe deplin în consideraţie de către actuala guvernare.

Chiar dacă ziua emiterii acestei declaraţii a coincis cu 17 iulie, când a avut loc şedinţa Comisiei Naţionale pentru Integrare Europeană, nimeni din oficialii moldoveni nu a făcut nicio referinţă la ea. De fapt, prin această acţiune guvernarea moldoveană nu a neglijat declaraţia propriu-zisă, ci autorii acesteia, printre care Franţa, Germania şi alte state semnificative din cadrul UE, ceea ce în mod inevitabil va contribui la creşterea neîncrederii capitalelor europene în sinceritatea şi coerenţa discursului european al RM.

Această situaţia demonstrează faptul că acutizarea problemelor în domeniile sensibile ale dialogului moldo-comunitar au motivat foarte puţin autorităţile moldovene. Astfel, în loc să ia act de aceste carenţe, cele din urmă şi-au canalizat eforturile întru muşamalizarea lor. În acest scop se propune elaborarea şi difuzarea „notelor informative” care urmează să reflecte situaţia „reală” la capitolul integrare europeană în mod diferit de cel aplicat de sursele media de opoziţie.

În cadrul recentei Comisii pentru Integrare Europeană, preşedintele RM, V. Voronin, a menţionat că din cauza informaţiei incorecte prezentate în sursele media de opoziţie, în capitalele europene se creează percepţii greşite despre evoluţia integrării europene în RM. Mai mult decât atât, informaţiile furnizate de acestea vizavi de integrarea europeană în RM au fost echivalate cu acţiunile caracteristice propagandei. De fapt, acest mesaj nu a fost destinat UE sau statelor membre, ci opiniei publice moldoveneşti, cu scopul maximizării gradului de reticenţă a acesteia faţă de sursele de informare alternative celor ce sprijină actuala guvernare. Tentativa preşedintelui moldovean de a discredita mass-media neloială, prin invocarea necesităţii difuzării unor „note informative”, contravine principiilor pluralismului de idei şi a surselor media, prevăzute atât în Acordul de Parteneriat şi Cooperare, cât şi în Planul de Acţiuni RM-UE. Totodată, în mod indirect V. Voronin pune la îndoială abilităţile şi competenţele misiunilor diplomatice europene de a recepţiona şi a transmite informaţia despre RM către instituţiile lor naţionale.

În realitate autorităţile statelor europene se informează despre starea de lucruri din RM în baza datelor oferite de corpurile lor diplomatice acreditate la Chişinău, care la rândul lor colectează date din toate sursele mass-media moldoveneşti. De aceea, afirmaţiile despre imaginea şifonată a RM ce persistă în capitalele europene din cauza sursele media moldoveneşti de opoziţie, care după Voronin ar face “propagandă”, compromit misiunile diplomatice europene de la Chişinău atât în faţa guvernelor lor naţionale, cât şi a populaţiei din RM.

Noul APC – succesul guvernării actuale sau efect conjunctural

Noul Acord de colaborare cu UE are o importanţă majoră pentru consolidarea aspiraţiilor europene ale RM, constituind o premisă inedită pentru aprofundarea raporturilor multidemensionale dintre Chişinău şi Bruxelles, în baza unui cadru politico-juridic reînnoit. Cu toate acestea, deschiderea discuţiilor pe marginea negocierii acestui document nu este în exclusivitate meritul RM, ci mai degrabă se datorează conjuncturii regionale şi politice existente. Astfel, UE doreşte să substituie vechiul APC cu un nou acord, deoarece ultimul nu mai corespunde realităţilor actuale în raporturile moldo-comunitare, iar efectul lui juridic a încetat la 1 iulie 2008.

De asemenea, intenţia Bruxellului de a crea o nouă platformă politico-juridică se datorează în mare parte dinamismului diplomatic al Ucrainei. Pentru a păstra ritmul general în integrarea regiunii în spaţiul european, UE a hotărât să promoveze şi RM alături de Ucraina. În afară de aceasta, prin negocierea noului acord oficialii europeni fac presiuni asupra conducerii RM în vederea asigurării de către aceasta a unei bune desfăşurări a alegerilor parlamentare din 2009.

Pe lângă faptul că, autorităţile moldovene încearcă să prezinte demararea negocierilor informale în vederea obţinerii APC-ului drept succes al guvernării comuniste, acestea falsifică situaţia reală în raporturile moldo-comunitare. Astfel, UE şi-a exprimat intenţia de a începe procesul de reflecţie privind un acord bilateral mai profund, cu condiţia că guvernarea moldoveană va elimina restanţele la capitolele sensibile şi va asigura desfăşurarea în mod democratic a alegerilor din 2009. În timp ce, în cadrul Comisiei Naţionale de Integrare Europeană, din 17 iulie, V. Voronin a prezentat iniţierea tratativelor pe marginea viitorului APC drept fapt împlinit, menţionând că “UE a hotărît să purceadă la elaborarea unui acord de tip nou”.

Un alt subiect contrariat de Chişinăul oficial este poziţia Comisiei Europene faţă de viitorul acord cu RM. Conform datelor disponibile pe pagina web. a MAEIE, pe data de 8 iulie curent, a avut loc prima rundă de consultări neoficiale între reprezentanţii şi experţii Comisiei Naţionale de Integrare Europeană şi a celor din partea Comisiei Europene, în cadrul cărora s-a efectuat un schimb de viziuni privind principiile generale şi obiectivele eventualului acord. Contrar informaţiei date, V. Voronin a afirmat că “Comisia Europeană şi-a elaborat deja viziunea asupra conţinutului său cu Moldova şi asupra viitoarei foi de parcurs, în cadrul discuţiilor purtate de grupul COEST”. Nici pe pagina web. a MAEIE şi nici pe cele ale instituţiilor europene nu a fost identificată confirmarea acestor afirmaţii.

Datorită interesului major a populaţiei RM pentru UE, guvernarea evită să deschidă parantezele pe marginea mai multor subiecte ce vizează eşecurile politicii moldoveneşti în procesul integrării europene, în special ceea ce vizează implementarea PAUERM. Eschivarea de la răspundere pentru aceste insuccese, reprezintă o modalitate sigură de menţinere a partidului de guvernământ în topul de preferinţe a electoratului autohton, în special în contextul alegerilor parlamentare din 2009. Or, PCRM-ul este capabil să compromită procesul de integrare europeană în care este antrenată RM pentru a asigura realizarea intereselor lui de grup.

N.Red. Atrag atenția cititorului care postează de la IP 86.106.215.148 | host-static-86-106-215-148.moldte să înceteze să mai atribuie nota 1 în fiecare zi, oricărui articol postat de Denis Cenușă. Există suspiciuni serioase că e vorba de aceeași persoană care semnează „Stalinus” pe pagina unimedia.md. Îi cer să nu se mai ascundă cu lașitate sub anonimat și să spună ce are de obiectat la articolele lui Denis Cenușă, pe text. Astfel de manifestări de ură și oligofrenie nu vor fi tolerate pe pagina revistei ACUM.

Ce părere aveţi despre acest articol?
  • Corect 
  • Frumos spus 
  • Îmi dă de gândit 
  • Am învăţat ceva! 

EcouriDacă doriţi să scrieţi comentariul dv. cu diacritice: prelungiţi apăsarea tastei literei de bază. Apoi alegeţi cu mouse-ul litera corectă (apare alături de mai multe variante) şi ridicaţi degetul de pe litera de bază. Încercaţi!

Reguli privind comentariile

 
54.81.102.236