caractere mai micireseteazacaractere mai mari

Cele mai recente contributii la rubrica Social 

Sate cu populație ZERO – SOS demografia Republicii Moldova (I)

de (27-7-2008)
Republica Moldova e o țară care se depopuleazăRepublica Moldova e o țară care se depopulează

Este incredibil: s-a ajuns până la stadiul de număr al populaţiei ZERO. Sate întregi fără nici un locuitor. Mass media internaţională trage un semnal de alarmă în ce priveşte criza demografică alarmantă din R. Moldova. Am realizat un reportaj în acest sens pornind de la datele oficiale care pot fi puse la dispoziţie şi terminând cu situaţii particulare de familii destrămate, bătrâni singuri, stare de lucruri de la faţa locului (sate părăsite, unde singura “alinare” a sătenilor ajunge să fie doar păhărelul).
Sărăcie, singurătate, dezamăgire. Cuvinte de ordine pentru multe sate din Republica Moldova.

Stare generală

La 1 ianuarie 2008, populaţia a trei localităţi din R. Moldova era de 0 (ZERO) locuitori – date oficiale, pe care ni le-a pus la dispoziţie Biroul Naţional de Statistică al RM, în persoana dnei Elena Vătcărău. Localităţile respective sunt: comuna Chetrişul-Nou (aparţine primăriei satului Chetriş, Făleşti); comuna Stalineşti (primaria satului Corestăuţi, Ocniţa) şi comuna Odaia (satul Alcedar, Soldăneşti).

Nu mai puţin îngrijorătoare sunt statisticile conform cărora, localităţile Chirilovca, Popovca, Podul-Lung, Elenovca, Frumuşica-Nouă, Nistreni, Gavrilovca, Darcăuţii-Noi şi Bondăreuca aveau de la 1 până la 13 locuitori fiecare.

Tot la 1 ianuarie 2008, R. Moldova înregistra 3,6 mln de cetăţeni, 1,7 mln. bărbaţi şi 1,9 mln femei, repartizaţi astfel: 1,5 mln. În mediul urban, iar restul în mediul rural.

Criză demografică

Criza demografică în R. Moldova este în continuă ascensiune, o ascensiune care de fapt a început încă din ultimele decenii de existenţă a URSS.

Caracteristici ale crizei demografice din R Moldova:
Reducerea natalităţii, înrăutăţirea sănătăţii şi majorarea mortalităţii, reducerea longevităţii, schimbarea modelului familiei tradiţionale. Nu trebuie omis, desigur, nici exodul forţei de muncă în special a persoanelor de vârstă reproductivă.

Declinul demografic este abordat la nivel de guvern în toate ţările vecine (Ucraina, România, Bulgaria, Rusia). Însă, deocamdată, R. Moldova este singura ţară din regiune care nu are politici şi strategii demografice. Criza demografică actuală provoacă scăderea drastică a numărului populaţiei, dar şi îmbătrânirea acesteia.
Natalitatea va continua să descrească în următorii 15 ani, în parallel, din păcate, cu scăderea în ritm accelerat a numărului de personae apte de muncă. Unele prognoze pe termen lung aproximează că în preajama anului 2050, populaţia RM va scădea cu un milion, iar către 2030 va ajunge la 1,5 milioane.

A fi bătrân în Moldova…

O problemă ridicată de tot mai mulţi reprezentanţi ai societăţii civile. Dacă, în general, (cu precădere în Occident, persoanele ajunse la vârsta de pensionare consideră că abia îşi încep viaţa – se vor odihni, vor călători etc), bătrânii din RM se confruntă cu mari dificultăţi: pensii mici, condiţii de trai mizere, agravarea stării sănătăţii, dispreţ şi umilinţă din partea societăţii şi chiar a propriilor copii.

La începutul anului trecut, numărul persoanelor de peste 60 de ani în RM era de 491 mii persoane (în majoritate femei, locuind la sate). Desigur, se întreprind unele măsuri (servicii sociale, centre de plasament, centre de zi pentru bâtrâni), dar în general locurile sunt limitate.
Mai cresc şi pensiile, dar paradoxal bieţii bătrâni sunt mai săraci, prin raportarea la salariul mediu (în 2001 reprezenta 38% din salariul mediu, iar în prezent se apropie de 30% şi continuă să scadă).

Mulţi bătrâni sunt înşelaţi de escroci şi rămân fără proprietăţi. Unii funcţionari publici au ajuns să profite de vârsta înaintată şi starea dificilă a bătrânior alângându-i în stradă.

Boli și sărăcie

În instituţiile medicale nu au acces toate persoanele în vârstă, afectate de boli grave; alături de modificările psiho-fiziologice specifice, are loc şi o acutizare a bolilor cronice. Ca urmare, gradul cel mai înalt al morbidităţii se înregistrează în rândul populaţiei în vârstă.

Nu putem ignora nici subnutriţia bătrânilor, iars ingurătatea care caractezizează această perioadă a vieţii provoacă stări de depresie şi stress, reducându-se astfel dorinţa de viaţă a acestora.

Deosebit de frecvent sunt înregistrate cazuri când copiii nu-şi ajută părinţii deoarece sunt la rândul lor săraci, sunt plecaţi din ţară sau pur şi simplu nu le mai pasă de aceştia.

Prognoze

Creşterea numărului persoanelor de vârsta a treia va determina necesitatea modificării sistemului de asigurare cu pensii prin creşterea vârstei de pensionare. Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale medicale la domiciliu (home care), servicii de reabilitare şi recuperare, servicii de alimentare (cantione sociale etc).
Copii orfani cu părinţi în viaţă?

Biroul Naţional de Statistică al Moldovei afirmă că zece mii de copii din Republica Moldova cresc în internate, izolaţi de rude şi comunitate. Majoritatea, însă au cel puţin un părinte în viaţă.

Moldova se află printre ţările cu cel mai mare număr de copii abandonaţi. Modurile de abandon sunt de la cele mai diferite fiind înregistrate chiar şi cazuri şocante în care micuţii erau aruncaţi în tomberoane, în sacoşe atârnate în copaci, dar au supravieţuit ca prin minune.
Mulţi părinţi pleacă peste hotare şi îşi uită practic odraslele. Sunt lăsate în grija vecinilor sau rudelor etc, însă, nebeneficiind de atenţia necesară abandonează şcoala, familia şi devin “copii ai străzii”.

În ediţia următoare vom reveni cu un reportaj realizat în cateva sate din Moldova care să ilustreze datele statistice oferite mai sus.
Pentru cei interesaţi suntem în măsură saă punem la dispoziţie şi alte date de ordin statistic, privind numărul populaţiei, oferite BNS de către Ministerul Dezvoltării Informaţionale.

La 1 ianuarie 2008, mun. Chişinău înregistra 785 mii de locuitori, dintre care 368 mii de bărbaţi şi 416 mii femei; 105 persoane cu vârsta de 95-99 de ani şi doar 3 persoane care au împlinit vârsta de 100 de ani (doi bărbaţi şi o femeie).

Mun. Bălţi avea 148 de mii de locuitori, dintre care 68 de mii bărbaţi şi 80 mii de femei; 7 persoane de peste 100 de ani (doi bărbaţi şi cinci femei).
În UTA Găgăuzia locuiau 160 mii de persoane, inclusiv două de peste 100 de ani.

Cele mai populate raioane ale RM sunt:
Orhei (126 mii de locuitori)
Cahul (124 mii)
Hânceşti (123 mii)
Ungheni (117 mii)

Cel mai mic număr al populatiei se atestă în raioanele:
Basarabeasca (30 mii)
Dubăsari (35 mii)
Taraclia şi Şoldăneşti (44 de mii fiecare)
Rezina (53 de mii)
Leova (54 de mii).

Ce părere aveţi despre acest articol?
  • Corect 
  • Frumos spus 
  • Îmi dă de gândit 
  • Am învăţat ceva! 

EcouriDacă doriţi să scrieţi comentariul dv. cu diacritice: prelungiţi apăsarea tastei literei de bază. Apoi alegeţi cu mouse-ul litera corectă (apare alături de mai multe variante) şi ridicaţi degetul de pe litera de bază. Încercaţi!

Reguli privind comentariile

 
Citește articolul precedent:
Câteodată doar vântul

câteodată doar vântul ne spulberă iluziile ca zăpada pe crengile goale câteodată nici el se aprinde o lumină adâncită în...

Închide
34.238.189.240