caractere mai micireseteazacaractere mai mari

Cele mai recente contributii la rubrica Impresii de calatorie 

La Chişinău

de (30-5-2014)
8 ecouri

– 1 –

Tocmai am revenit de la Chişinău, unde m-am bucurat să particip la conferinţa internaţională Omul nou al Europei: modele, prototipuri, idealuri. Manifestarea ştiinţifică, aflată la a treia ediţie, a fost organizată de Universitatea de Stat din Moldova, în colaborare cu Konrad Adenauer Stiftung, şi a fost coordonată de conf. univ. dr. Tatiana Ciocoi, şefa catedrei de literatură universală. Alături de specialiştii de la faţa locului, i-am văzut pe “seniorii” catedrei precum şi pe “tinerele speranţe”, la care s-au adăugat editori, scriitori, jurnalişti şi cercetători cu doctorate şi experienţă din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Evantaiul oaspeţilor a inclus filologi din diferite centre universitare: Berlin, Bucureşti, Sibiu, Iaşi, Bacău, Suceava, Cluj.

1-chisinau

În deschidere, ambasadorul Germaniei în Republica Moldova, dl. Matthias Meyer, a subliniat dificultatea de-a se identifica un singur model, valabil pentru întreaga diversitate tipologică a omului european. El a omagiat, totodată, figura lui Carl Schmidt, destoinicul primar de origine germană al Chişinăului în perioada 1877-1903, demisionat din funcţie în semn de protest împotriva pogromului antisemit de odinioară.

Concluziile conferinţei au beneficiat de prezenţa academicianului Valeriu Matei, directorul filialei moldovene a I.C.R., care a recapitulat momentele de dezvoltare culturală pe care le-a sprijinit sau influenţat. Între cuvîntarea preliminară şi cea finală s-au succedat, pe şapte secţiuni, cîteva zeci de intervenţii ştiinţifice, cu subiecte dintre cele mai diverse şi cu performanţe eterogene.

– 2 –

2-patapievici-chisinauMusafirul cel mai vizibil a fost, fără îndoială, H.-R. Patapievici. I s-a alocat întregul spaţiu de o oră şi jumătate, din prima sesiune de comunicări. El a utilizat şi timpul dezbaterilor şi, în mai bine de două ore, ne-a transmis gîndurile sale despre importanţa spiritualităţii creştine. Prelegerea a fost construită pe o strategie inductivă, prin succesiunea exemplelor din care ascultătorii, pilotaţi de vorbitor, ar fi urmat să extragă miezul de învăţătură. Punctul de pornire era plasat tocmai în China comunistă din 1992, unde conducătorii partidului unic erau frămîntaţi de ideea de-a stimula creşterea economică sustenabilă, prin revenirea la valorile moralei religioase. Această opinie bizară, de plasare a credinţei la rădăcina producţiei economice, ar fi fost reluată de liderii comunişti chinezi în anii 2002, 2003 şi 2006. Vorbitorul n-a insistat să ne ilustreze în ce măsură succesul de azi al economiei chinezeşti s-ar datora vreunei paradigme religioase, dar pesemne că nu asta urmărea – argumentarea strînsă –, ci mai curînd morişca unei cazuistici convergente.

Din China sărim cu mintea la André Malraux. Meditaţia că secolul XXI va fi religios sau nu va fi deloc nu se regăseşte, ce-i drept, în cărţile prozatorului francez. Dar i-a fost atribuită de-un apropiat, care îşi aminteşte că l-a auzit pronunţînd-o. Astfel dovada paternităţii e stabilită.

Criza instituţiilor europene s-ar datora impermeabilităţii faţă de revelaţia pe care chinezii, ei, au avut-o deja: strînsa împletire dintre progres şi creştinism. Iată cazul italianului Rocco Buttiglione, catolic practicant şi politician apropiat de sfera Vaticanului. După ce şi-a mărturisit convingerea că homosexualitatea constituie un păcat, candidatura la funcţia de comisar european i-a fost revocată. Asta duce la ideea că profesarea deschisă a credinţei e un dezavantaj, care blochează accederea în demnităţile continentale. Creştinii au devenit cetăţeni de rangul doi şi, în cadrul U.E., se realizează o contraselecţie. Se construieşte astfel un “ghetou autoimpus”, o situaţie cu atît mai nedreaptă cu cît părinţii fondatori ai Europei unite – De Gasperi, Schuman şi Adenauer – erau spirite religioase. Din păcate însăşi Constituţia europeană s-a împiedicat în piatra de încercare a laicităţii statului francez.

Am aflat de pe buzele conferenţiarului că educaţia trebuie să fie bazată pe valori, nu pe bunuri materiale. Ne este reamintit Karl Marx care, în Privitor la chestiunea evreiască (1843), s-a pronunţat împotriva democraţiei liberale, fiindcă era creştină. Dar, spre deosebire de marxism, creştinismul ia omul aşa cum este, nu încearcă să-l modifice.

Un lung excurs ne descrie naşterea Europei, reflectată în Iliada lui Homer, care este “un poem al forţei” (după cum notează Simone Weil). H.-R. Patapievici insistă pe deosebirea dintre troienii mai vociferanţi, dar cu valori familiale mai pregnante, şi grecii care au o cultură a ascultării celuilalt, precum constata Pierre Manent.

Lucrurile merg unse, în firul diegetic al vorbitorului, către spiritualitatea lui Noica, preluată şi ea, ce-i drept, prin intermediul lui Blaga, cel care, în Eonul dogmatic, înţelegea dogma metodologic, ca pe o metodă de operare. Prin urmare trebuie să fim atenţi la dispozitivul care încorporează raportul de transcendenţă în realitate. Trebuie să ne ştim reintegra zeii. Cam asta a fost. La sfîrşit: aplauze.

– 3 –

După acest bombardament cultural-eclezial, cea mai bună continuare s-a dovedit a fi pauza de cafea şi gustări. La întoarcerea pe baricade, conferenţiarul a fost complimentat de public pentru acuitatea sa intelectuală. M-am înscris şi eu la cuvînt pentru a nota, pe marginea cazului Buttiglione, că, în cadrul Uniunii Europene, deciziile majore se iau prin acord comun. Poate din această cauză nu s-a adoptat Constituţia continentală, care a stîrnit atîtea discuţii. Franţa şi aliaţii săi insistau pe caracterul laic al documentului legislativ fundamental; Italia şi aliaţii săi persistau să impună un principiu confesional. În lipsa consensului, demersul a fost suspendat. Criteriul consensual de luare a deciziilor e mai democratic decît cel religios. Primul este în măsură să blocheze o prevedere intolerantă. Cel de-al doilea riscă să discrimineze o categorie socială neconvenabilă.

Pînă la urmă statul sîntem noi, cetăţenii care îl constituim şi care putem deveni funcţionari abuzivi, care să promovăm nu valori civile, ci opţiuni confesionale, odată ajunşi într-o demnitate publică fără o adecvată selecţie.

Am continuat prin a observa că religiozitatea are o sferă amplă de acţiune în viaţa contemporană. Ea este de respectat ca opţiune individuală; este de acceptat şi în educaţia tineretului pentru o bună cultură generală şi estetică. Dar religia devine inacceptabilă, atunci cînd vrea să interfereze în decizia politică sau în procesul legislativ. I-am reamintit conferenţiarului că, încă din Evul Mediu, această problemă a fost clarificată de Dante Alighieri, în lucrarea sa politologică Monarchia. Împăratul e stăpînul trupurilor noastre; Papa e păstorul sufletelor noastre. Cele două puteri trebuie să-şi păstreze, fiecare, propria sferă de acţiune, pentru a nu se ajunge la perturbarea bunei funcţionări a treburilor cetăţii. Este oare de acord H.-R. Patapievici cu cele stabilite de Dante încă de-acum cîteva secole, sau ne propune cumva să revenim la ingerinţa Bisericii în treburile statului şi ale continentului?

3-conferinta-chisinau

M-am bucurat să aflu, din răspunsul primit, că eseistul bucureştean subscrie la tezele danteşti de odinioară, pe care le consideră valabile. Patapievici a subliniat că respinge calificativul de “reacţionar”, care îi este mereu atribuit pe nedrept. “Nu sînt un reacţionar, dar am exigenţe!” – ne-a comunicat el cu hotărîre. N-am vrut să-l indispun semnalîndu-i că, pentru a evita umbra unei asemenea acuzaţii, era mai indicat să-şi construiască prelegerea nu doar promovînd drepturile şi importanţa credinţei, în lumea de azi, ci marcîndu-i şi limitele sociale. La urma urmei, conferinţa era a lui, nu a mea. Fiecare îşi prezintă ideile în anvergura şi sub aspectul pe care le consideră potrivite.

– 4 –

Oraşul ca atare a fost o surpriză pentru mine, în rarele momente cînd am apucat să-l văd. Mai mult ca oriunde stăteau alături, contrastant, vechiul şi noul. Chiar peste drum de Palatul Republicii zăcea într-o rînă, cu geamurile sparte şi zidurile găurite, o coşmelie delabrată. Doi paşi mai încolo trona a vilă măreaţă, cu zugrăveala deteriorată. Mi-a atras atenţia de departe o clădire cochetă, proaspătă, cu un parc îngrijit în faţa sa. M-am apropiat să constat că e oficiul stării civile. Un edificiu uimitor prin eleganţă, dar cu paznici la poartă şi camere de filmare pe ziduri, s-a dovedit a fi ambasada americană. Ceva mai încolo se distingea profilul aristocrat al muzeului de ştiinţe naturale. Străzile erau toate vălurite, cu asfaltul crăpat, plin de zbîrcituri şi noroi. Probleme cu parcarea nu existau, maşinile erau puţine şi treceau în goană. Am observat un hîrb şubred şi ruginit, ideal pentru programul “Rabla” de la noi, încadrat strîns de autoturisme de teren 4 x 4, cum văzusem doar la televizor. Troleibuzele circulau rar şi aveau un aspect antediluvian. Mai vioaie păreau cîteva microbuze, ce brăzdau străzile şi se opreau la semnul trecătorilor, care se îmbulzeau să urce. Toate aveau acoperişul scund şi erau supraaglomerate, aşa că pasagerii se îndoiau de şale şi ţineau fundul în geam. Zonele întinse de verdeaţă şi parcurile abundente alungau orice gînd de depresie.

Hotelul nou-nouţ era imaculat şi silenţios, personalul discret şi prevenitor. Instalaţiile se puneau în funcţiune, magic, dacă introduceai cartela magnetică în fanta amenajată. Ca preţ era de vreo trei ori mai scump decît la Bucureşti. Seara am coborît în restaurantul spaţios, complet pustiu. Chelnerul a aprins repede toate becurile, a pornit muzica, m-a poftit să mă aşez oriunde. I-am cerut un pahar de vin caracteristic pentru acea regiune. M-a întrebat: roşu sau alb? Am ales prima variantă. Prea bine. L-am rugat totuşi să nu fie sec, prefer demidulce. Hm, din păcate nu aveau decît sec. Ok, atunci să-mi dea un vin alb specific. Prea bine. Dar să fie demidulce. Hm, din păcate nu aveau decît sec. Ok, atunci să-mi dea orice vin demidulce, roşu sau alb, chiar dacă nu-i de producţie locală. Hm, nu aveau nici un soi de vin care să nu fie sec, nici local, nici internaţional. Am rămas descumpănit. Ok, să-mi dea atunci un pahar de Coca-Cola. Prea bine. Dar să nu fie rece, dacă e posibil. Hm, trebuie să verifice. S-a dus în colţul încăperii, a ridicat receptorul, a început să explice, a insistat, a gesticulat. Într-un final a apărut cu paharul. M-a întrebat politicos ce altceva mai doresc să comand. Am renunţat.

Nicăieri ca acolo n-am avut prilejul, în două zile, să mă întîlnesc cu atîţia ambasadori, academicieni şi excelenţe de diverse calibre. Toţi păreau modeşti şi naturali, titlul social venea după ei ca o trenă inefabilă, ajungea la destinaţie după ce ei se îndepărtau. Vorbeai cu omul, schimbai cu el două glume, se ducea mai încolo, şi-apoi aflai că a fost sau va fi ministru. La plecare am luat taxiul, care trebuia să mă ducă pînă la autogara din capătul oraşului. Mă întreţineam cu şoferul despre cum e viaţa pe la ei. La un moment dat s-a întrerupt din vorbire şi, cu un gest banal, mi-a indicat maşina care venea spre noi din sens invers: o vedeţi? E a primului-ministru. Locuieşte prin apropiere. Cred că acuma merge la serviciu. E un om tare destoinic. Mie îmi place foarte mult.

Aşa a fost la Chişinău.

Preluat de pe blogul autorului, http://laszloal.wordpress.com/, cu amabila permisiune a acestuia.

Ecouri

 • Sfartz Pincu: (31-5-2014 la 04:38)

  Descrierea făcută lui H.R.Patapievici mi-a trezit în minte conflictul P-P, (Ponta-Patapievici), în urma căruia cel de al doilea P a fost destituit de la ICR şi acuzat de primul P (care P provine de la P-rocuror, şi în mică, foarte mică măsură, apropiată de „zero absolut”, de la actualul P-rîm-ministru).

  Cuplul de „P”-uri din prima paranteză s-ar putea traduce strict corect şi în această ordine: Prostia-Philosofiae !!

  Descrierea Chişinăului făcută de Domnul Laslo Alexandru mi-a trezit amintiri foarte dulci, şi foarte amare, chiar din perioada când am trăit în acest oraş.

 • Alexandru Grosu: (31-5-2014 la 11:22)

  Eu cred ca daca comandati o sticla de vin demi-sec vi se aducea imediat. Insa ati comandat doar un pahar. Ei nu au dorit sa deschida sticla. La Chisinau se bea cu sticlele, nu cu paharele. Si desigur ca vinul dulceag provoaca dureri de cap. De aia si au mai mult vin sec. Cand veti mai merge la Chisinau, comandati o sticla, nu va zgarciti.

  In privinta transportului, am multe sa-i reprosez domnului absolvent al Sorbonei Dorin Chirtoaca, actualul primar al capitalei. A ajuns primar votat de locatarii Chisinaului fiind purtator de idei unioniste, adica de unire a R.Moldova cu Romania. Insa dupa alegeri a devenit brusc „pragmatic”. Recent a fost decorat de catre regele Mihai si facut cavaler al casei regale romanesti, dar cand principesa Margareta, urmasa regelui Mihai, impreuna cu printul Radu au vizitat Chisinaul, nu a facut absolut nimic ca sa protejeze familia regala. Astfel Margareta si Radu au fost brutalizati de niste lingai bolsevici, cand depuneau flori la monumentul lui Stefan cel Mare din Chisinau, monument turnat din bronzul tunurilor turcesti de la Plevna, unde Carol I , strabunicul Margaretei a participat in lupte impreuna cu Armata Romana. Din pacate tot romanismul dispare dupa vot. Apare doar setea de a fura si a-si atribui bunuri municipiale.

  Domnule Pincu, va inteleg perfect. Eu am trait mai mult de 20 de ani la Chisinau. Nicaieri floarea de tei nu miroase mai placut, nicaieri castanul inflorit nu este mai frumos. Si fetele mai dragi.

  Dar din pacate am ales calea pribegiei, am ales sa traiesc acolo unde am un lucru interesant. Sper ca ma voi intoarce, neaparat ma voi intoarce in acel oras al tineretei.

  Domnule Sfartz, daca mai gasiti de cuviinta sa scrieti vreun articol despre Chisinaul anilor de razboi, va voi fi cel mai credincios cititor.

 • Laszlo Alexandru: (31-5-2014 la 12:19)

  Sînt trist. Eu încercam să vorbesc despre o conferinţă ştiinţifică, iar Alexandru Grosu a tras concluzia că sînt un zgîrcit, fiindcă beau vinul cu paharul, nu cu sticla. Vai-vai, trăim o dramă a necomunicării, mai ales de cînd pentru articolul meu este felicitat comentatorul său.

 • Alexandru Grosu: (31-5-2014 la 12:39)

  Domnule Alexandru, beti cum doriti, eu nu am nimic cu astea. Eu nu-mi permit sa consum alcool de cativa ani incoace. Lucrez cu temperaturi peste 3.000 de grade Celsius. O singura greseala ar pune in primejdie viata mai multor oameni. In privinta stiintei, am si eu o legatura cu aceasta, numai ca eu vorbesc de temperaturi inalte si technologia semiconductorilor, pe cand Dvs vorbiti de cultura si literatura.

  Nu am tras o concluzie ca sunteti zgarcit, am scris acel comentar pentru ca cunosc mentalitatea locuitorilor acelui oras. Am scris mai inainte ca am fost nascut in micutul targ evreiesc Telenesti, dar mi-am petrecut viata si tineretea la Chisinau. Apoi au urmat Kiel, Hannovra, Konstanz, Frankfurt am Main si acum Hamburg.

  Nu va suparati, domnule Alexandru. Am citit articlul Dvs cu dragoste, nu cu ura. Am incercat doar sa va explic de ce nu vi s-a adus acel pahar cu vin. In anul 2009, imi amintesc ca la Chisinau am baut cateva pahare cu „Muscat” demi-sec, si apoi am regretat mult… 🙂 🙂 🙂

 • Alexandru Grosu: (31-5-2014 la 12:44)

  Iar in privinta Chisinaului… Imi apar uneori in vise strazile acestui oras verde al copilariei si tineretei ca si cuvintele regretatului poet Dumitru Matcovschi, care trec prin inima mea ca un curent electric:

  „Unde esti, bade Mihai?
  Trece alta primavara
  Peste gura cea de rai
  flori de tei se scutur iara
  Unde esti, bade Mihai?
  Ca te-au dus departe anii!

  Iar acum, la noi acasa,
  beau drumetii ca mocanii
  la hangita cea frumoasa
  Descrescuta sub tarane,
  casa noastra parinteasca
  nu stiu cat va mai ramane
  fruntea sa ne-adaposteasca

  Poate-un veac, sau poate doua
  Dar eu cred ca-ar fi mai bine
  sa ne facem casa noua
  cu-o odaie pentru tine.

  Ai avea putere-aleasa
  si ti-ar fi cuvantul lege,
  si pe cei de-ar sta la masa
  langa tine i-ai alege!
  Unde esti, bade Mihai?”

 • CHARLIE: (31-5-2014 la 13:12)

  Chisinau – Orasul Macelului, poem de H.N. Bialik

 • Sfartz Pincu: (31-5-2014 la 13:32)

  @ Laszlo Alexandru

  Nu aveţi motive să fiţi trist, decât dacă aţi fi băut singur o sticlă întreagă de vin!

  Şi nu a fost nici o intenţie a D-lui Grosu de a va face zgârcit, trebuie înţeleasă mentalitatea din raţiuni de economie, din restaurantele unor ţări mai sărace.

  O sticlă întreagă de vodcă nu poate fi consumată decât dacă se adună 3 inşi. Nu aţi auzit de fraza tipică – „На троих”? (pe din trei?), spusă de cineva de pe lângă un bufet sau chiar un reataurant, prin care caută încă doi „cooperatori” – complect straini, pentru a cumpără si consuma pe loc o sticlă întreagă?

  Trebuie timp,să cunoşti specificul unui popor, oraş, etc.

  Va cer scuze şi în numele Domnului Grosu, că noi doi avem altfel de legături de viaţă, şi de o viaţă, cu Chişinăul, şi ne-am permis nişte digresiuni.

  Şi faptul că ne-aţi trezit amintiri dulci-amare este meritul articolului Domniei Voastre, pentru care faptă Va mulţumim!!

 • Alexandru Grosu: (31-5-2014 la 13:34)

  Pe strada Creanga a ramas … iubirea noastra repetenta…
  http://www.youtube.com/watch?v=ybez1SlMEu0Dacă doriţi să scrieţi comentariul dv. cu diacritice: prelungiţi apăsarea tastei literei de bază. Apoi alegeţi cu mouse-ul litera corectă (apare alături de mai multe variante) şi ridicaţi degetul de pe litera de bază. Încercaţi!

Reguli privind comentariile

 
Citește articolul precedent:
Un român mişcă New York-ul – Michael Horodniceanu

Un român mişcă New York-ul - Michael Horodniceanu

Închide
44.212.99.208