caractere mai micireseteazacaractere mai mari

Cele mai recente contributii la rubrica SPUNE 

Comentarii la o carte, la un articol şi la o manifestaţie

de (10-3-2014)
89 ecouri

 
Prezentul articol este un comentariu la o carte, la un articol dintr-o revistă tipărită şi la o manifestaţie a circa o jumătate de milion de oameni.

Cartea se intitulează „Biblia şi Metalurgia”; autorul ei este dr.ing. Strul Moisa. Cartea a apărut în foarte frumoase condiţii grafice la editura „Galaxia Gutenberg” din Târgu Lăpuş, jud. Maramureş, în 2011. Autorul şi-a făcut studiile în România unde i s-a acordat şi titlul de profesor onorific. Autorul trăieşte de câţiva zeci de ani în Israel şi lucrează la Universitatea Ben-Gurion din Beer-Sheva.

În prefaţa cărţii autorul îşi informează cititorii că abordează subiectul de pe o poziţie laică dar acordă credibilitate Bibliei. Eu voi încerca să demonstrez că Biblia nu este credibilă în general, inclusiv în domeniul metalurgic, că este contradictorie şi ineptă în numeroase pasaje.

Autorul descrie câteva realizări metalurgice ale vechilor evrei după ieşirea din Egipt, cum ar fi Tabernacolul, Menora, Viţelul de aur şi altele. Nici autorul, nici Biblia nu descriu cum s-au fabricat armele necesare cuceririi Ţării Promise. După cum se ştie, Exodul şi cucerirea Canaanului a avut loc în perioada bronzului şi a fierului.

Este interesant de notat aici faptul că Biblia specifică, în Num.1/46, că cei “vrednici de oaste” ar fi fost în număr de 603.550, dar în aceeaşi carte, la Num.26/51, stă scris că numărul total al fiilor lui Israel care au părăsit Egiptul a fost de 601.730, deci numărul luptătorilor ar fi fost mai mare decât al populaţiei în întregime…

În acea perioada armele de lupta erau săbiile, scuturile, suliţele, săgeţile şi arcurile. Cum şi-au fabricat vechii evrei aceste arme, ştiind că în peninsula Sinai nu există mine de cupru sau minereuri de fier şi cositor?

Mina de cupru de la Timna se află la cca. 30 de km. de Eilatul de astăzi şi era exploatată de egipteni. Dovadă: inscripţia egipteană în care Ramses III aduce ofrande zeiţei minelor şi pietrelor preţioase, Hathor. Placa se află astăzi la Muzeul Israel. Nu este o absurditate să te stabileşti într-o zona geografică care era vasală faraonilor egipteni?

Unul din produsele metalurgice din perioada exilului a fost Viţelul de Aur. El a fost realizat din 5 tone şi jumătate de aur (sic! Vezi pag.124 din „Biblia şi Metalurgia”). Se poate oare concepe că nişte sclavi au ajuns să deţină o asemenea cantitate de aur?

În Gen.46/27 se scrie că numărul evreilor care au intrat în Egipt a fost de 70 (şaptezeci); după 430 (patru sute treizeci) de ani au ieşit din Egipt cel puţin 600.000 de oameni, ceea ce înseamnă un indice de creştere medie a populaţiei de 857%, o cifra colosală, absurdă, imposibilă biologic.

Din Ex.32/20 se ştie că Viţelul de aur a fost ars în foc, iar pulberea a fost introdusă în apa de băut a poporului ca pedeapsă pentru idolatrie. Două inepţii într-o singură frază: un metal nu poate fi ars în foc iar aurul este toxic chiar şi în doze mici, ceea ce ar fi provocat moartea întregii populaţii (a existat un medicament – Solganal, astăzi abandonat – destinat bolnavilor de artrită reumatică, dozele de aur fiind de ordinul miligramelor).

În Deut.8/9 scrie că în Ţara Promisă se găseşte fier şi aramă. Fals, Israel nu dispune de minereuri de fier, în general nu dispune de minerale cu excepţia cuprului de la Timna şi a fosfaţilor şi sărurilor de potasiu de la Marea Moartă.

Pentru ce există interdicţia divină de a folosi unelte de fier la tăierea pietrelor ce vor fi folosite la construcţia Templului? Fierul le face impure?! De ce bronzul n-a fost interzis, şi în ce constă impuritatea la pietre? Descoperirea fierului a creat o întreagă epoca în istoria omenirii. Fierul este folosit şi astăzi ca atare sau în aliaje. Nu există clădire modernă fără fier-beton! Dumnezeul atotştiutor nu a prevăzut acest fapt? Folosirea fierului la fabricarea armelor le-a conferit filistinilor superioritate în confruntarea cu Poporul Ales.

Autorul cărţii semnalează totuşi că există erori şi contradicţii în Biblie (vezi cap. 18, pag. 223), pe care însă le scuză invocând nivelul cunoştinţelor de atunci. Deci „învăţămintele” Torei nu sunt valabile pentru toate timpurile? Apoi: Biblia fiind cuvântul lui Dumnezeu, de al cui nivel de cunoştinţe este vorba?! Al lui Dumnezeu?

Articolul amintit în titlu a apărut în revista „Maximum” numărul 27 din februarie 2014, revistă israeliană în limba română. Redactor şi director este Teşu Solomovici; revista publică un interviu cu autorul cărţii comentate mai sus.

Aflăm din interviu că dr. ing. Strul Moisa a prezentat la o conferinţă ştiinţifică organizată în România lucrarea sa intitulată ”Unicitatea şi profunzimea legăturii dintre Dumnezeu cu metalurgul biblic”, în care a arătat că metalurgia a fost inspirată oamenilor de către Dumnezeu.

Acest titlu contrazice categoric afirmaţia domniei sale din prefaţă cărţii că s-a situat pe o poziţie laică în abordarea subiectului. Domnia sa ştie chiar mai bine decât mine că metalurgia a apărut înaintea monoteismului, printre altele la numeroasele popoare idolatre din bazinul Mediteranei, Orientului Mijlociu, Africa, etc.

Metalurgia nu a fost inspirată omului de către Dumnezeu ci a fost inventată, poate empiric, de către oameni care-şi merită numele de Homo Sapiens.

În sfârşit, despre manifestaţia amintită în titlu. În urmă cu o săptămâna a avut loc la Ierusalim o manifestaţie a circa o jumătate de milion de religioşi ortodocşi care se împotrivesc unei legi noi care prevede serviciu militar obligatoriu şi pentru “elevii” de şcoli religioase, ceea ce n-a existat până în prezent.

Legea are la bază principiul egalităţii în drepturi dar şi în obligaţii, precum şi o componentă economică, deoarece aceşti „elevi” nu aduc niciun aport statului, nu lucrează dar sunt întreţinuţi pentru a “învăţa” la nesfârşit Tora.

În şcolile lor nu se predă nicio disciplină. Nu se ştie dacă dau examene, orale sau în scris, nu se ştie care sunt întrebările sau dacă există corigenţi sau repetenţi.

Afirmaţia lor că nu sunt lăsaţi să “înveţe” Tora este mincinoasă; li se cere, la fel ca tuturor elevilor, ca la vârsta de 18 ani să-şi facă serviciul militar obligatoriu. După care îşi pot continuă “studiile”…

De ce sunt necesari atât de mulţi ani de studii? Ca să afle că Tora este un cumul de afirmaţii contradictorii, de afirmaţii false, de principii morale… imorale, de etnocentrism, de misoginism, de interdicţii absurde?

Cum ar fi arătat omenirea fără muzee, fără pictură, sculptură, fără teatru, fără opera,fără orchestre, fără cifre, fără 0 (zero), fără anticoncepţionale, fără fecundarea artificială, fără grefe de organe, fără transport public sâmbăta, fără mâncare sau băutură caldă sâmbătă, fără radio, telefon, televiziune, internet.

Poate voi fi acuzat de vulgaritate, dar nu pot să nu întreb: este permis să apeşi pe buton sau pe mâner pentru a declanşa scurgerea apei la WC după nevoile fiziologice în ziua de Sâmbătă?

Ecouri

 • Sfartz Pincu: (11-3-2014 la 13:20)

  Este interesant, dar Domnul Neuman vrea să transforme religia în ştiinţă, ceea ce reprezintă o incompatibilitate.

  Am refăcut cu toate acestea, din curiozitate, posibila înmulţire a celor presupuse 35 de femei din cei 70 oameni veniţi în Egipt, bazându-mă pe următoarele ipoteze credibile:

  – că în fiecrae generaţie o femeie naşte câte 5 copii, care copii, după 15 ani pot să înceapă reproducerea, şi considerând că durata unei generaţii este de 50 de ani, după care generaţia precedentă a murit, iată ce rezultă:

  La 1-a generaţie 35×5= 175:2=87.5 femeix5=435:2= =217femeix5=1085:2=542 femeix5=2710:2=1355 femeix5=6775:2=3387×5=16.935:2==8467femeix5=
  =42335:2=21.167×5=105825:2=52912×5=264560:2=132.280femeix5=661.400 persoane, la a 9-a generaţie !!

  În ceeace priveşte incompatibilitaea indicată de Stimabilul Domn Neuman cu privire la neconcordanţa referitoare la numărul de persoane ieşite din Egipt, faţă de numarul de luptători recenzat de Moise, iarăşi a făcut o inducere în eroare printr-o interpretare care nu corespunde nici măcar datelor indicate în pasajele 1/46 şi 26/51 !!

  Primul recensământ s-a făcut în pustiul Sinai, iar al doilea în Moab, lângă Iordan(asta indică Numeri din Vechiul Testament).

  În ambele, subliniez, în ambele recensamānte s-au numărat numai bărbaţii capabili de luptā oameni de peste 20 de ani, aşa că cifra de 603.550 la Ieşire este perfect compatibilă cu cei 601.730, ajunşi la Iordan.

  Deasemenea nu se pot face comparaţii de resurse naturale, la un interval de 3300 de ani, minele se închid, se prăbuşesc, se epuizează!

  Dar revin la ideia de la început: este inutilă analiza ştiinţifică a preceptelor şi a misticii care stau la baza religiilor. Şi nimeni nici nu are nevoie de aşa ceva!!

 • dr.r.neumann: (11-3-2014 la 17:33)

  Dle Sfartz Pincu,

  1) am afirmat ca Biblia este o carte necredibila, nu am scris si nici nu se deduce ca vreau sa transform religia in stiinta

  2) sa presupunem ca intr-adevar in Numerii 1/46 si Numerii 26/51 sunt recenzati numai barbatii capabili de razboi; la acesti cca.600.000 barbati trebue sa existe un numar aproximativ egal de femei, deci 1.200.000 de adulti, la care adaugand copiii, numarul evreilor iesiti din Egipt ar fi cu mult peste 1 si 1/2 milioane. Ceace contravine calculului facut de dv. pe 9 generatii din care rezulta cca. 650.000 de oameni iesiti din Egipt. Unde este greseala? Nu voi fi surprins daca veti sustine ca n-ati gresit.

  3) nu am facut „comparatii de resurse naturale” ci am semnalat ca in Sinai nu existau mine de cupru sau fier; chiar epuizate sau inchise, ele ar fi fost semnalate de arheologi

  4) „este inutila analiza stiintifica a preceptelor”..si „nimeni nu are nevoie de asa ceva” afirmati dv.

  Adevarul trebue cunoscut in toate domeniile inclusiv religiile monoteiste, macar pentru ca ele (indeosebi crestinismul si islamismismul) au provocat razboaie, asasinari in masa, persecutii inclusiv de oameni de stiinta, de litere, etc.

 • Sfartz Pincu: (12-3-2014 la 05:52)

  Îmi menţin părerea că aţi comis o mistificare a adevărului, din Biblie.
  Aţi scris: … > „Este interesant de notat aici faptul că Biblia specifică, în Num.1/46, că cei “vrednici de oaste” ar fi fost în număr de 603.550, dar în aceeaşi carte, la Num.26/51, stă scris că numărul total al fiilor lui Israel care au părăsit Egiptul a fost de 601.730, deci numărul luptătorilor ar fi fost mai mare decât al populaţiei în întregime”‹….
  Aţi întors pe dos rezultatele acelor două recensamante, ca să dovediţi, ce ? Că Biblia a greşit.
  Dar dacă vrem adevărul,adică sā răspundem prin textele indicate chiar de Domnia Voastră, la trei întrebări, 1.Când s-a făcut recensământul, 2. care este obiectul recensământului şi 3..Rezultatul recensământului, iată rezultatele ;
  -Primul recensământ s-a făcut în al doilea an de la ieşirea di Egipt (• 1 Domnul a vorbit lui Moise în puştiul Sinai, în Cortul întâlnirii, în cea dintâi zi a lunii a două, în al doilea an după ieşirea lor din ţară Egiptului.)
  -Obiectul recnsamantului: 2 „Faceţi numărătoarea întregii adunări a copiilor lui Israel, de la vârsta de douăzeci de ani în sus, după casele părinţilor lor, a tuturor celor din Israel care sunt în stare să poarte armele.”
  -Rezultat: 601.730 luptători (Aceştia sunt cei ieşiţi la numărătoare dintre copiii lui Israel: şase sute una de mii şapte sute treizeci)

  -Al doilea recensământ s-a făcut lângă Iordan.
  (” Moise şi preotul Eleazar le-au vorbit în câmpia Moabului, lângă Iordan, în faţă Ierihonulu)
  -Obiectul recensământului : „Faceţi numărătoarea întregii adunări a copiilor lui Israel, de la vârstă de douăzeci de ani în sus, după casele părinţilor lor, a tuturor celor din Israel care sunt în stare să poarte armele.”
  -Rezultat : 603.550 luptători (toţi cei ieşiţi la numărătoare, au fost şase sute trei mii cinci sute cincizeci)
  Deci, în ambele recensamante s-au numărat doar LUPTATORII, şi nu există nici o inadvertenţă !!
  Calculul făcut de mine, in comentariul precedent, este ipotetic,şi pot să scot ce cifra doriţi Dvs., pentrucă evoluţia demografică,este o funcţie exponenţială, şi este posibil ca din 70-75 de oameni din «coapsa lui Iakov», să se ajungă şi la 2 milioane de evrei ieşiţi din Egipt.
  O adevărată revelaţie,care trebuie mentionata, este însă mărimea armatei lui Moise, de ordinul a 600.000
  de luptatori, dacă comparăm cu cea mai mare armatā a turcilor-de «doar»-100.000 de luptători !!
  În ce priveşte metalurgia şi sursele de minereu, trebuie spus ,că evreii au plecat din Egipt cu armele egiptene, iar dacă aveau nevoie să mai producă metal, se puteau baza pe o sursă sigură, cum era muntele Sinai, care era de fapt un vulcan, v.
  http://www.freerepublic.com/focus/news/928064/posts

 • Ghita Bizonu': (12-3-2014 la 11:33)

  Mde dupa Moise si iepurele are copita despicata (la rubrica ce este curat de mancat). Dar si Aristotel a scris ca furnica are 8 picioare si asa a rama pana la Carl Linné! Asta e cu autorii “consacrati” – la ei greselile fac scoala si sunt “adevaruri”

  Dar mai spre istoria aia de demult.

  – metale folosite . In epoca aia (1200-1000 en) se folosea in general bronzul (a fsot si o epoca scurta a aramei pure zisa calcolitic , ca piese de arama coexistau cu cele de piatra – alea de arama fiind mai mult ornamnetale!) Bronzul era scump ca naiba asa ca multe unelte erau din lemn, corn , chiar si piatra! De fapt inventarul uneii mosii carolingioene arata f putine unelte din fier, majoritaea fiind din lemn! Sau lemn intart cu niste fier (sapa de lemn cu o margine de fier de ex). Asta in Galia unde era si fier, iar celtii si francii se pricepeau binisor la prelucat fierul (mai bine decat romanii !!)Deci in zona Levabtin a lui 1000 ien ..

  – Sa nu fie folosite unelte de fier la tăierea pietrelor ce vor fi folosite la construcţia Templului. Si unele popoare nordice aveau aceiasi repulsie fata de fier . Daca nu popoare macar fiinte imaginare considerate primii locuitori ai acelor tinuturi. Poate niste indivizi cu arme de fier i-au “tocat”. Poate o interdictie legata de faptul ca prima data fierul a fots ala meteoritic – cazut din cer – si ca popoarele mai “tinere” nu disting intre “sacru” si “blestemat” ci ptr ele totul etste “tabu” iar omul “tabu” trebe omorat. Poate pur si simplu conservatorism social si religios care facea din fier ceva spurcat (ca prea nou!) sau se considera ca fierul este ptr ucis oameni! In cestia cu conservatorismul observatie persoanala de ins apartinator credintei ortodoxe. Acum 40 de ani daca indrazneai sa folosesti o bricheta ca sa aprinzi o lumanare sareau toate babele pe tine ”pacat! Pacat!!” , findca se “stia” lumanarea nu poa fi aprinsa decat cu chibritul!! Presupun ca pe la 1880 numa cu amnaru’.

  În acea perioada armele de lupta erau săbiile, scuturile, suliţele, săgeţile şi arcurile – pe la 1200 –1000 ien sabiile erau de uz restrans , apartinand unei elite f bogate iar Khopesh ul egiptean era chiar de ras … In cazul egiptean sabia khopesh era clar doar de parada!! Iar sulita era de multe ori doar ţăpoi – adica lemnu , coada, ascutit si intarit prin ardere. Se folosea toporul de lupta . Mult folosite erau maciucile cu capete de piatra (sferice, piriforme). Nu va luati dupa Iliada sau Odiseea unde eroii au multe sulite cu varf de bronz pe care le arunca “cu generozitate” – astia sunt de fapt razboinici aristocrati cu ceva benefiici de pe urma unor asaezari destul de mari sau insule (isi ziceau regi … in sa traducerea corecta azi ar fi cacichi) deci care isi puteau permite luxul asta.
  Ar fi de presupus ca majoritatea evreilor care l-au insoit pe Moise erau inarmati cu bate, ţăpoaie, maciuci si poate chiar topoare de piatra! Scuze echipament de “om normal” in epoca aia care are nevoie de arme sa se apere nu sa … deci nu “baga” totul in arme !!!
  A era sa uit – prastia!! Care putea fi facuta de oricine – o bucatata de piele, la o adica una mai mica si ceva sfoara. Usor de facut, usor de transportat , usor de “aprovizionat”, mia edicare decat credem azi …
  Ar mai fi de zis ceva… Biblia prezinta de multe ori o perspectia sa zicem “morala” si nu “istorica”, Asa ca mai ingroasa lucrurile – niste pribegi fugiti au 5 tone de aur .. fac un idol care va fi ars si apoi pus in apa de baut … Deci de retinut – au avut o suma imensa (5 tone!) si au pierdut-o in cel mai stupid mod (mai bine il pastrau pe deste si gaturi!) pentru ca si-au facut chip cioplit!! Ce importanta are aici preciza? Nici una! Exgaerarea amplifica lectia “morala”
  Idem in legatura cu populatiile deplasate. Cica sute de mii. Lu’ mutu’. Sa presupunem ca intr-adevar ar fi fost 600.000 luptatori evrei si ca acesta ar fi fost urmarea unei rate de recrutare de 98% (imposibil de mare!!) din populatia masculina trecuta de 13 ani. Asta ar cam insemna un total de vreo 2 milioane de kabiru. Insa marimea unei populatii este in stransa legatura cu modul in care isi agoniseste haleala. In condtii ideale – valea Nilului de exmpelu – o suprafata de teren mica intretine o populatie numeroasa (valabil si in timpu lu’ Keops). Insa in Sinai ? Chiar daca acum 3500 de ani condtiile nu erau atat de drastice ca azi totusi e greu de presupus ca putea sustine o populatie de 2 milioane. Nu de alta dar in Galia, sec IX , suprafata de teren necesara unei familii – mans – era de cca 40 de hectare.
  Si in acest caz aveam de-a face cu o exagerare “morala” …
  Atentie cele de mai sus se aplica oricarui popor din epoca respectiva!
  iar cestia cu densitatea populatiei se aplica si azi (si densitatile extremului Orinet se explica numai prin cultura orezului de apa care poate hrani populatii dense. Daca nu ar fi avut orez… ci doar grau ar fi avut populatii mult mai scazute!)

 • Ghita Bizonu': (12-3-2014 la 11:45)

  Dle Sfartz Pincu

  In epocile nu chiar atat de vechi o femeie nastea mai mult de 5 copii (10-12 “normal”) Insa adevarul este ca mai si mureau – ca nastea 10-12 insa aplica sa creasca 8-9! Chiar mai putini. Actiala explozie demografica se datoreaza sulfamidei si antibioticelor …

  Cauati orice sursa mai serioasa depre crestera populatiei mondiale. Veti vedea despre ce este vorba.

  Apoi ar mai fi ca o “generatie” insema cam 30 de ani. Si inca o cestie – cand eram copil era “normal” sa se moara pana pe la 65 de ani. Pe la 1900 pe la 60. Acum vreo 2 mii de ani cine eatingea 50 de ani era deja batran .

  Ar mai fi o cestei – nu cred ca s-au numărat numai bărbaţii capabili de luptā oameni de peste 20 de ani In epoca se recruta si mai devreme. Romanii de la 17 ani. Alte popoare mai devreme – depinzanad de dezvoltaerea fizica a adolescentului. In Europa de vest prin sec IX-XI chiar si de la 15 ani .. si unii scutieri intrau in lupta chiar de pe la 12-13 ani.

  Nu cred c a erveii faceau exceptie – mai ales ca tinerii de 12-13 ani puteau fi pusi sa traga cu prastia si sa fie laslati sa fuga daca era riscu de “contact” .

 • dr.r.neumann: (12-3-2014 la 20:35)

  dle Sfartz Pincu,

  este corect sa se transcrie un citat in intregime si mai ales sa se indice cartea, capitolul si subcapitolul ,dar dv.preferati amalgamul.

  Iata citatele:

  1) numerii1/45; toti fiii lui Israel a caror numaratoare a fost facuta dupa familiile lor,vrednici de oaste in Israel,dela 20 de ani si mai sus
  numerii 1/46 au fost 603.550

  2) numerii 26/51: si tot numarul fiilor lui Israel a fost 601.730

  3) Exodul12/37: si au pornit fiii luiIsrael din Ramses spre Sucot ca la 600.000 de pedestrasi, afara de copii.

  Imi puneti intrebarea: ca sa dovedesc ce? am scris ca voi incerca sa dovedesc ca biblia nu este o carte credibila; daca toti adultii au fost cca. 600.000 de pedestrasi iar raportul barbati/femei este apriximativ 1/1 nu puteau fi 600.000de luptatori.

  Pe ce va bazati afirmatia ca evreii au plecat din Egipt cu armele egiptene?
  Afirmati ca evreii si-ar fi putut fabrica armele din minereurile muntelui Sinai care de fapt este un vulcan; din articolul pe care mi-l indicati rezulta ca muntele Sinai se afla in.. Arabia!

  In privinta calculului demografic pe care l-ati facut il numiti ipotetic!
  Nu-mi ramane decat sa constat ca onestitatea nu-i caracteristica dv..

 • Sfartz Pincu: (14-3-2014 la 05:57)

  @ Dr.R. Neuman

  Ca să intelegem bine cu toţii unde aţi greşit, şi nu vreţi să recunoaşteţi, confundând numărul de luptători cu numărul total al populaţiei, precizez ca răspunsurile din Numeri la 3 cele întrebări referitoare la cele două recensamante, şi anume: UNDE, CE SE NUMĂRĂ, REZULTATUL, sunt :

  Recensământul I –Numeri, cap. 1
  Unde ?
  1/1 Domnul a vorbit lui Moise în pustiul Sinai, în Cortul întâlnirii, în cea dintâi zi a lunii a doua, în al doilea an după ieşirea lor din ţara Egiptului.
  Ce să se numere ?
  • 1/45 Toţi aceia dintre copiii lui Israel, ieşiţi la numărătoare, după casele părinţilor lor, de la vârsta de douăzeci de ani în sus, toţi aceia din Israel care erau în stare să poarte armele,
  Rezultatul ?
  • • 1/46.. toţi cei ieşiţi la numărătoare, au fost şase sute trei mii cinci sute cincizeci.

  Recansamantul II-Numeri,cap.26
  Unde?
  • 26/3 Moise şi preotul Eleazar le-au vorbit în câmpia Moabului, lângă Iordan, în faţa Ierihonului. Şi au zis:
  Ce să se numere ?
  • 26/4 „Să se facă numărătoarea, de la vârstă de douăzeci de ani în sus, cum poruncise lui Moise şi copiilor lui Israel, Domnul, când au ieşit din ţară Egiptului.”
  Rezultatul ?
  26/51 Aceştia sunt cei ieşiţi la numărătoare dintre copiii lui Israel: şase sute una de mii şapte sute treizeci

  Referitor la arme. Evreii au ieşit din Egipt înarmaţi, aşa cum rezultă din următoarele surse :

  Exodul, 13/8-Copii lui Israel,au ieşit înarmaţi din ţară Egiptului- şi
  Exodul 17/13- Şi Iosua a bătut pe Amalic şi poporul sau,cu TĂIŞUL SABIEI(!)

  În ce priveşte Muntele Sinai, trebuie precizat că sunt două localităţi pentru aceeaşi denumire, dar cea în care Moise a dat tablele se găseşte pe teritoriul Egiptului (actual), conform hărţii traseului exodului, v.
  https://sites.google.com/site/iudaismrothoraebraicromana/harta-3-exodul-evreilor-cucerirea-canaan

  În loc să recunoaşteţi cinstit că Dvs. aţi greşit, ca forţaţi argumentele dupa dorinţa Dvs., îi acuzaţi pe alţii că sunt lipsiţi de onestitate !

  Bună metodă, îmi aduce aminte de doctoratul lui Ponta, sau de metoda de cucerire a Crimeii de către ruşi..

  Mod: rog interlocutorii să nu se înfierbânte 🙂

 • dr.r.neumann: (14-3-2014 la 19:51)

  Dle Sfartz Pincu,

  Nu acuz pe altii de lipsa de onestitate, dupa cum scrieti in ultimul ecou, ci pe dv.personal. Mai mult: cand scrieti „… in ce priveste muntele Sinai trebuie precizat ca sunt 2 localitati pentru aceiasi denumire…”. Muntele Sinai este o localitate? Sau cand va sustineti afirmatia ca evreii au parasit Egiptul inarmati cu arme egiptene invocand Exodul 13/8 in care se explica consumul azimei, nu este ceva haotic in cele ce scrieti? Deasemeni citand Exodul 17/13: Ioshua i-a trecut pe Amalec si poporul sau prin ascutisul sabiei, este o dovada ca armele proveneau din Egipt?

  Ce legatura faceti cu plagiatul prim-ministrului roman Ponta sau modul de cucerire a Crimeii de catre rusi si micul meu articol?

  Eu ma marginesc sa citez din Biblie (editata in 1939 de fundatia ptr. literatura si arta regele Carol II, traducerea Gala Galaction) fara interpretare, textul vorbind dela sine.

  In israel exista o expresie, nu prea eleganta dar inteleapta: sunt unii care vorbesc din burta nu din cap. In concluzie nu lasati resentimentele sa va influenteze ratiunea.

  Mod. Domnilor, discuţia derapează. Vă rog să respectaţi principiul că „buna credinţă se presupune”. Asta înseamnă că trebuie să porniţi de la ideea că interlocutorul este de bună credinţă, iar dacă spune ceva ce credeţi că este un neadevăr, etc., atunci nu o face ca să vă păcălească, ci pentru că asta crede. Şi atunci arătaţii că se înşeală; nu vă grăbiţi să-l acuzaţi de „lipsă de onestitate”.

  În afară de asta: nu vă legaţi de mărunţişuri, de ex. că Sinai nu este localitate

 • Sfartz Pincu: (16-3-2014 la 05:19)

  Nu trebuie sa ne abatem de la subiectul propriu zis, legat de -metalurgie si Biblie-. Resursele pe care le-am folosit sunt:

  Textul Bibliei în limba română, Versiunea Dumitru Cornilescu Corectată, Ultima actualizare: Septembrie 2013, si in care la Exodul, cap. 13, se spune textual :

  18 Ci Dumnezeu a pus pe popor să facă un ocol pe drumul care duce spre pustiu, spre Marea Roşie. Copiii lui Israel au ieşit înarmaţi din ţara Egiptului.

  Si o alta sursa : http://biblia.resursecrestine.ro/exodul/13 in care se gaseste (tot textual) fraza urmatoare:

  “ 18 Ci Dumnezeu a pus pe popor să facă un ocol pe drumul care duce spre pustiu, spre Marea Roşie. Copiii lui Israel au ieşit înarmaţi din ţara Egiptului.”

  Deci erau inarmati si..cu sabiii !!

  Si, daca sunteti Doctor in teologie, nu-mi ramane decat sa zic «pas !», pentru ca Va cred pe cuvant. Eu ma pricep, si cei care ma cunosc o pot confirma, la stiinte exacte, dar si la metalurgie, domeniu in care am obtinut personal inca la varsta de 15 ani, aliaje de tip electron pentru constructii de motoare cu reactie si, mai tarziu, fonte cenusii de cubilou (cu componente la cantar,si incarcate de mine cu lopata, in acel tip de cuptor), si, si mai tarziu, oteluri speciale care sa reziste la temperaturi ridicate.

  Poate totusi, fara ironie, ne spuneti in ce domeniu sunteti doctor. Va multumesc anticipat, si va asigur de respectul meu.

 • Alexandru Leibovici: (16-3-2014 la 09:29)

  @Sfartz Pincu

  > daca sunteti Doctor in teologie, nu-mi ramane decat sa zic «pas !»

  Eu personal n-aş recunoaşte aşa un titlu 🙂 😉

  > Eu ma pricep… si la metalurgie

  Nu ştiu dacă discuţia de faţă era chiar de ştiinţa metalurgiei… Poate mai mult de (pre)istoria prelucrării metalelor…

  > Poate totusi, fara ironie, ne spuneti in ce domeniu sunteti doctor.

  Eu zic că ceea ce contează este dacă ceea ce spune este adevărat, nu ce titlu are…

 • Sfartz Pincu: (16-3-2014 la 12:53)

  @Alex. Leibovici

  Exact acesta este subiectul. Spre deosebire de distinsul specialist, autor al cărţii invocate în tilu, Dr.Ing. Moisā Strul, care crede în referinţele Bibliei cu privire la metalurgie, şi sunt în acord total cu această atitudine, pentru că pe vremea lui Solomon metalurgia a atins în Israel nivele de invidiat pentru alte culturi (de ex. au folosit cubilouri pentru obţinerea fontei, din care, prin pudlaj, au obţinut oţeluri), Domnul Doctor R. Neuman neagă la grămadă toate datele biblice !!

  Iată afirmaţia din text care confirmă cele spuse mai sus:

  >.. Eu voi încerca să demonstrez că Biblia nu este credibilă în general, inclusiv în domeniul metalurgic, că este contradictorie şi ineptă în numeroase pasaje.<..

  Ce ar vrea Domnul Neuman, ca în Vechiul Testament să apară un manual de metalurgie? Dacă neagă datele unor recensāmānte, probabil că aici este specializarea lui, şi de aceea i-aşi da crezare, dacă este doctor în aşa ceva, pentrucă un doctor este un expert în domeniul sau de activitate, şi cu mici excepţii (v. cazul Ponta şi altele), toată lumea dā crezare experţilor. De aceea am cerut, cu respectul cuvenit, să aflu ce fel de doctor este Domnul Neumann !!

  Revenind la subiect, metalurgia fierului a aparut, cel mai probabil, mai întâi pe baza meteoriţilor, care cădeau peste tot, apoi în zona vulcanilor, unde sunt aruncate granule grele din miezul pământului, dar tot din vulcani sunt aruncate pirite, care au un conţinut de cca. 47% fier, restul fiind sulf, şi era suficient să se găsească o metodă de desulfurare, pentru a obţine fierul, care după bătăi repetate, în mediu cu carbon, devine oţel, bun pentru săbii !!

  În ceeace priveşte povestea cu aurul înghiţit de evrei, este vorba de un aspect simbolic, mistic dacă vreţi, pentrucă, dacă aurul se topeşte la 1064 grade Celsius, temperatura uşor de atins la un foc cu aport suplimentar de aer (cu foale de ex.!), temperatura necesară ca aurul să dispară prin evaporare şi apoi sa se condenseze ca nisip, este de 2856 grade Celsius, imposibil de atins pe acele vremuri. Deci nici vapori, dar nici nisip, cel mai probabil a fost o împărţire “frăţească” a celor 5 tone de aur, că să aibe tot omul cu ce plăti apă, dacă se vindea pe undeva! (La vândut apă sunt expert, o spun cu certitudine, pentrucă am făcut-o, în Uzbekistan, la vârstă de 10 ani!!)

  PS. Am trimis comentariul in doua parti, pentru ca calculatorul meu, sau receptorul redactiei, refuza texte lungi. Rog unificarea celor doua segmente.

 • Alexandru Leibovici: (16-3-2014 la 13:57)

  @Sfartz Pincu

  > PS. Am trimis comentariul in doua parti, pentru ca calculatorul meu, sau receptorul redactiei, refuza
  > texte lungi. Rog unificarea celor doua segmente.

  Nu cred că este receptorul redacţiei, deoarece alţi comentatori, inclusiv eu, au putut posta texte chiar mult mai lungi.

  În altă ordine de idei, pentru toţi comentatorii.

  Pentru a posta comentarii îngrijite, corectate, şi formatate ca să fie uşor de citit (punctuaţie, separare în paragrafe scurte, etc.), eu scriu textul mai întâi într-un editor simplu – Notepad – apoi îl corectez şi formatez, iar la sfârşit, când sunt mulţumit, îl copiez în fereastra de comentarii de pe ACUM şi îl trimit. Nu ia mult mai mult timp şi îmi dă posibilitatea să mă gândesc mai mult la ce scriu 🙂

  Vă rog să notaţi că diacriticile nu sunt obligatorii în comentarii. Dacă insistaţi să le puneţi, puteţi folosi saitul http://diacritice.opa.ro/

  Dacă scrieţi mult pe româneşte şi doriţi diacriticele, puteţi instala un pilot care vă redefineşte unele taste de pe tastatura dv actuală. Procedura este relativ simplă şi, pentru Windows XP, este descisă în acest clip : http://www.youtube.com/watch?v=IM0qt3fSyTo

 • Ghita Bizonu': (16-3-2014 la 14:29)

  Dle Sfartz Pincu

  curios cum acum Vechiul Testament este litera sdanta [sfanta] insa inainte , cand discutam depre erei [evrei] si monoteism in sec I en nu vaea [avea] importanta …

  Hm .. cu
  regeret” [regret] insa „reducerea” fontei otr [ptr] obtinerea otelului este ceva mai recenta – v Bessemer. Daca evreii antici ar fi resuit [reusit] sa ontina [obtina] otel a gogo Shefieldu si Solingenu nu ar avea gaima [faima] de azi … si avamd [avand] arme excelente ar fi taiat pe toti dusmanii lor!!

  Si as mai zice ceva despre cei 600.000 de luptatroi [luptatori] de peste 20 de ani. Cifra enorma!! In epoca aia o armata de peste 100.000 se gasea poate in China sau India!! Daca kabiru (numele sub care s epresuou8ne [se presupune] ca sunt numiti evreii in actele egiptetene) ar fi avut 600.000 de luptatori (macar inarmati cu bate si prastii!!) nu ar mai fi iesit din Egipt. Ar fi domnit in Egipt!! Ca la Quadesh [Qadesh] Ramses cel Mare a avut doar 20.000 de luptatori si ala e momnetul [momentul] supreram [suprem] al Egiptului Antic . ma rog erau si 2000 de care de lupta insa sa zicem 20.000 (din care mare paete [parte] inarmati mai .. prost adica topoare de bronz si bate au maciucci [maciuci] cu cap de piatra plus sageti cu varf de fildes!) i9mpotriva a 600.00 de insi cu bate si prastii .. scuze cam naspa!!! Mai ales ca cei 600.000 erau prezenti in Egipt ..

  In istoria veche lucrurile trebuie luate cam cum granno [grano] salis. De ex marea armata a lu’ Sinan Pașa de cica 180.000 (!!!) era cica doar de 80.0000 (enorm ptr epoca!) soldati capabili de lupta (restu de 100.000 sclavi sau oamnei liberi la transport – care si animale samarizate- negustori gata sa cumpere rezulatele jafului plus oamenii lor, pehlivani, diversi paraziti si presupun inevitabille prostiutate) Adica Sinan comanda 80.000 soildati de prima linie, plus naiba stie cati magarari [??] si mai era insoitit [insitit] de f multi „paraziti”. De altfel si azi cam la fel – de ex 500.000 de americani in Vietnam se traducea cam in 80-100.000 combatanti zisi „dinte” [??] restu „spate” sau „coada” care aveau ceva cam mult timp liber ca sa se imbete, drogheze, sa faca „piata neagra”, sa fure si sa daca [faca] debandada completa …(asta nu prea se zice … da ma puteti crede pe cuvant sau sa va infuncati [infundati] intr-o bibiloteca [biblioteca] cu reviste si zaire [ziare] din anii lu Johnson!!)

  Si in gnl [general,] cartile sunt scirse [scrise] de scitori [scriitori] – prea doenici [dornici] de „imagine” si „mesaj moral”. Scuze da si vechiul testament [Vechiul Testament] este o carte (ma rog mai celebra oe [pe] merit dect [decat] altele!)

  Mod.: Mulţumesc pentru comentariu, dar am avut de făcut peste 30 de corecturi!! Vă rugasem să faceţi un efort!! Voi începe prin a vi le trimite înapoi pentru corectură.

 • CHARLIE: (16-3-2014 la 15:20)

  Relativ la populatia evreiasca in Egipt am de adaogat urmatoarele:

  Intr’adevar in Biblie scrie ca Yaakov a coborit in Egipt cu 70 de suflete si la iesirea din Egipt dupa 400+ de ani au ajuns la cifra astronomica de 600,000. Era foarte prolifica populatia sclavilor in Egipt!!! Nu uitati ca nooii nascuti erau omoriti la nastere din ordinul Faraonului. As conclude ca numarul femeilor era mult mai mare decat cel al barbatilor.

  In epoca actuala cateva sute de mii de Arabi au plecat sau au fost goniti din Palestina in anii 1948-1949. In momentul de fata peste 6 milioane de Arabi se declara refugiati! Deci in 60 de ani numarul lor s’a inzecit! daca luam in consideratie ca o generatie este aproximativ 25 de ani „refugiatii” arabi sunt si ei foarte prolifici.

  Concluzia mea este ca trebuie sa luam aceste rezultate a recensamantelor cum grano salis.

 • Sfartz Pincu: (16-3-2014 la 18:32)

  @ Ghita Bizonu

  Confundati procedeele industriale moderne cu metodele empirice de rafinare a otelurilor!

  Bessemer a inventat in 1879 (abia!) procedeul de ardere a carbonului excedentar din fonte prin insuflarea de aer, mai tarziu cu oxigen, in oala cu fonta. Dupa cum se stie, otelurile, inainte de a fi Solingen-uri erau si solomoniene, si japoneze (in sabiile samurailor) si de Damasc, etc. Iar procedeele de obtinere erau secrete strasnice!!!

  O sa va dau un exemplu din propria mea experienta. In anii 80 aveam nevoie de un otel special fabricat in Suedia si aveam compozitia lui, cu precizie de miimi de procente. Am dat reteta la Fabrica de oteluri speciale de la Targoviste si la Uzinele 23 August-Bucuresti, care au turnat cate o sarja, respectand perfect reteta (am asistat la elaborarea acelor otelurɨ). La analizele de laborator a iesit coincidenta perfecta la compozitia chimica cu otelul suedez. La incercarile de laborator insa rezultatele nu au fost nici pe departe asemanatoare cu ce ne trebuia !! De ce? Secret de fabricatie!!

  Alt exemplu. Combinatul a angajat niste tigani sa fabrice scule de tamplarie. Au venit, au instalat un cort, au lucrat complect izolati, si ne-au servit niste unelte infinit mai bune decat cele din comert. De ce? Secret de fabricatie.

  Asa ca sa fim circumspecti cu datele superioare si exacte de azi fata de cele din istorie, inclusiv cele din Testamentul Vechi.

  Referitor la cifre, sunt credibile, stiau matemateca in stil- „doxa”!! Ne jucam cu interpretarile. In Numeri se vorbeste de tineri „capabili” sa poarte arme, nu de numar de luptatori! Si Romania are azi cel putin 6 milioane(!) de barbati cu varsta peste 20 de ani, capabili sa poata purta arme, dar tara nu are macar o armata de nici de 200.000 de soldati!!

 • Ghita Bizonu': (16-3-2014 la 22:43)

  Dle Sfartz

  cu tot respectu da dvoastra ati scris : pe vremea lui Solomon metalurgia a atins în Israel nivele de invidiat pentru alte culturi (de ex. au folosit cubilouri pentru obţinerea fontei, din care, prin pudlaj, au obţinut oţeluri). Nu sunt inginer insa din ce am citit despre istorie inclus a tehnologiei ce sustineti dvoastra este un procedeu modern . Si as mai zice ca dupa pudlaj se obtine fier pudlat. De altfel chinezii care sunt creditati ca ar fi primii care au obtinut fonta (vreo 300 de ani dupa ce Solomon trecu la loc cu verdeata) foloseau fonta ca atare. Si cautand gasesc ca pudlajul a fost introdus pe la 1784.. en!
  Asa ca chiar daca otelul se obtinea si in antichitate se producea mai greu si mai rar fata de fierul comum. Si fara fonta . Asa ca ramane cum am scris – daca evrei antici ar fi avut nivelul tehnoogic pe care li=l atribuiti .. ar fi avut o armata excelent inarmata plus s-ar fi umplut de bani numa vanzand otelul lor ..
  In rest am inteles – tiganii sunt mai priceputi decat inginerii scoliti in Romania!!

  Dle Charlie nu uitati aportul medicinei moderne- vaccinuri, antibiotice samd. D’aia au reusit sa se inmulteasca atat de mult arabii dupa 1950. Ca prin 1930 .. mai o scarlatina,mai o tuse magareasca, mai o holera, o tifoida , sa nu mai zic de variola … copii mureau pe capete! Citeam ca pe la 1700 numai 1/2 copii ajungea sa prinda varsta de 30 de ani.
  A se vedea si cazul Europei de vest (unde exista date) care a avut nevoie de cca 200 de nai ptr a recupera pagubele umane produse de Marea CIuma (cam 1/2 din populatie ucisa in spatiul a 3 deceni. Ma rog au fots mai multe valuri de ciuma), Chiar daca populatiile mediteraniene antice nu ajungeau la fradful de mizerie a Europei sec XI-XVIII totusim mortalitatea era mare .. [Ha! medicna moderna face ca azi tuse magareasca sa treaca ca injuratura, ca erizipelul sa fie considerat un cuvant probabil obscen di daca ii zici unui de draculoza te da in judecata pentru insulta!]
  Ca o observtie rautacioas a- arabii ar face bine sa isi schimbe modelul reproductiv inainte sa moara de foame !!! Sau sa renunte la antibiotice ..

  Si domnului Leibovici : scuzele si multumirile mele

 • Sfartz Pincu: (17-3-2014 la 05:58)

  @ Ghita Bizonu

  Suntem pe lungimi de unde diferite (sper ca doar despre metalurgie!). Eu vorbesc despre metalurgia antica, Dvs. despre metalurgia Moderna.
  Diferenta intre aceste doua tipuri de metalurgie o fac “secretele de fabricatie”, de natura empirica – in antichitate, si procedeele stiintifico-industriale ale metalurgiei moderne.

  In antichitate, dupa ce se obtinea o lupa de fier, aceatsa era purificata prin pudlaj, pana se scapa de excesul de zgura si scorie, dupa care urma transformarea in otel prin diverse « secrete strasnice », dintre care amintesc o nitrurare care se facea in urina, si alte mixturi, stiute numai de ei, si o cementare a fierului inrosit in fasole sau alte cereale, care aduceau aportul de carbon, pentru a obtine straturi de otel dur al produselor, fie ca era vorba de sabie, sau de un fier de plug.

  Se confirma fabricarea de oteluri prin folosirea de catre Solomon a « 24 paratraznete, din fier aurit » la constructia Templului, care nu a luat foc niciodata, desi avea tavanul din lemn de cedru (socant este ca paratonierul este atribuit azi, lui Faraday !!) asa cum aflam din : http://www.scribd.com/doc/102264268/Rober-Charroux-Cartea-Cartilor

  Regele David spunea referitor la construirea Templului:

  “Pe cat mi-a stat in putere, pentru templul Domnului meu am pregatit aur, argint, arama, fier, lemn si piatra, onix si pietre scumpe pentru tot felul de podoabe, pietre nestemate si multa marmura. 1Par 22:14, http://www.crestinortodox.ro/biblia/Paralipomena/Danii-pentru-casa-Domnului-Rugaciunea-regelui-Ungerea-lui-Solomon-Moartea-lui-David/

  Existenta metalurgiei fierului este confirmata in biblie (oricat nu ati crede in ea, este cea mai citita si cea mai citata carte din lume !!)prin :
  Geneza 4:22

  • 22 Ţila, de partea ei, a născut şi ea pe Tubal-Cain, făuritorul tuturor uneltelor de aramă şi de fier.

 • Ghita Bizonu': (17-3-2014 la 18:26)

  Domneule Sfartz

  nu contest ca in antichitate se obtinea otel . Insa productia de otel – pana la Shefield – era redusa cantitativ. ori obtinerea oteleului din fonta ar presupune cantitati mai mari (fonta se obtin e in furmale inalte .. care dau o productie mai mare) Ce descrieti dumneavoastra este „procedeul catalan” ala univeral „normal” pana prin sec XVIII. Si principalul produs era fierul forjat (bataut bine!) nu „pudlat”

  Ma rog ca din fierul forjat se mergea mai departe la otel depindea de mester si de banii

  Ca in spoca constructie templului evreii cunosteau fierul nu are de ce surprinde. Deja dupa 1000 ien fierul se extinde (desi se pare ca primele unelte si arme nu erau mai bune decat cele de bronz INSA erau mai ieftine si deci accsibile!) iar evreii se aflau cam in proximitatea hitilor (aia care au proidus primii fier in cantitati mai mari. Suprinzatoar este Egiptul care a rams la bronz cam pana la cucerirea lui Alexandru ..

  Dar nu zicema ca nu era fie in epoca lui Solomon ci c a nu se obtinea fonta si din ea otel! E o diferenta nu?

 • Sfartz Pincu: (18-3-2014 la 04:00)

  @Ghita Bizonu

  Indiferent de procedeul metalurgic de obtinere a otelului, fierul chimic pur, definit ca atare, trebuie sa treaca, obligatoriu, prin faza de fonta !

  Apropo de metoda catalana, sabiile de toledo se faceau din 3 foi, doua din otel si una, cea din mijloc, din fier sau otel moale. Sabiile samurailor insa au mers pe alta cale, si de aceea sunt net superioare celor europene.

  Japonezii au mers pe calea maruntirii excesive a cristalelor din otel, prin plierea multipla a lamei si sudarea prin batere la cald a celor doua straturi rezultate din pliere, astfel ca o sabie de samurai poate avea peste 1000 de straturi, dupa 10 plieri!

  Ajunge cu otelurile. Eu astept in continuare, ca Stimatul autor, Domnul Doctor R. Neumann, sa ne spuna la ce se pricepe, adica in ce domeniu are doctoratul, doar pentru a putea accepta, sau nu, afirmatiile sale anti-biblice.

 • dr.r.neumann: (18-3-2014 la 08:28)

  Dlui Sfartz Pincu,

  cum puteti sa ma respectati dupa ce m-ati acuzat ca am comis o mistificare a adevarului Biblic?

  Inteleg ca la dv. sentimentele religioase prevaleaza asupra ratiunii; este dreptul fiecaruia de a prefera credinta ratiunii sau viceversa. Dar cum se impaca profesarea unei stiinte exacte cu religia (oricare dintre religiile monoteiste).

  Credeti ca suntem in anul 5724 de la „facerea lumii”,s au ca Dzeu a creat in prima zi lumina si intunericul si soarela abia in a 4-a zi?

  Ati scris ca distinsul dr.ing.nStrul Moisa crede in referintele Bibliei la metalurgie si ca sunteti in total acord cu aceasta atitudine. Deschideti cartea Biblia si metalurgia la pagina 223 cap. 18 si veti constata ca sta scris: trebue sa semnalam existenta erorilor si contradictiilor in Biblie. De asemeni ne informeaza ca cele mai vechi dovezi asupra metalurgiei dateaza din urma cu cca. 6-7000 de ani.

  Dar chiar dv.personal va intrebati cum de au avut evreii eliberati din Egipt 600.000 de luptatori cand imperiul otoman a avut o armata de numai 100.000 de oameni.

  Afirmati: in timpul regelui Solomon metalurgia a cunoscut o dezvoltare invidiata de alte tari; atunci de ce a apelat la regele Hiram din Tir pentru a-i trimite materiale si muncitori in vederea cladirii Templului? (era interzisa taierea pietrelor cu unelte de fier)

  Autorul cartii sustine ca totalul evreilor sclavi esiti din Egipt ar fi de 1.700.000 invocand Ex.12/37, Num.1/46 si Num.26/51(vezi pag.124).

  In urma cu 2-3 zile ati scris ca Biblia este cartea cea mai citita si citata. Eu cred ca este poate cea mai editata dar nu si citita; in orice caz este si una din cele mai contestate, si chiar de catre evrei, incepand din sec. 1 era noastra (Elisha ben Avuia), continuand cu Spinoza si majoritatea biblistilor contemporani

  Dupa citirea acestei carti si coroborand cu alte lucrari despre istoria evreilor se impun urmatoarele constatari si concluzii:

  – nu este verosimil sa se elibereze sclavi inarmati
  – nu este verosimil ca niste sclavi sa detina peste 5 tone de aur
  – nu este verosimil ca o populatie atat de numeroasa sa supavietuiasca 40 de ani in peninsula Sinai, un pustiu lipsit de apa si resurse alimentare. Singura sursa de informare despre aceasta perioada eate Biblia
  – peregrinarea evreilor in Egipt si Sinai n-a lasat nici o urma arheologica. Deci este un mit

 • Sfartz Pincu: (19-3-2014 la 05:06)

  @ Dr. R. Neumann
  Avetzi si Dvs . dreptate! O dreptate particulara.Explicatia dreptatii Domniei Voastre,este simpla.Exista lucruri inexplicabile, nici azi, nici in viitor.Daca puteti explica, ce a lansat Big-Bangul, aveti tot dreptul sa nu credeti in Biblie (ma refer,doar la testamentul Vechi !), si s-o criticati.Cand esti bolnav, si iei un medicament, ai speranta ca te va vindeca. Si nu te itereseaza, ca sunt unii care fac studii si para-studii,sa critice acel medicament. Nu poti lua speranta oameniloř. Nu le poti lua credinta, singura arma eficienta,impotriva „fricii”.Nu le poti lua credinciosilor Biblia, daca nu ai ce pune in locul ei.
  Nu este onest, sa critici bazele sperantei umane.

 • Ghita Bizonu': (21-3-2014 la 17:34)

  Sfartz Pincu

  apropos de afirmatii antibiblice samd .. atunci cum ramane cu evrei care in sec. I en sacrificau ba si statuii Divinului August ?!

 • Lucian-Zeev Herscovici: (28-3-2014 la 13:24)

  Stimati Domni,

  Imi permit sa va spun ca o analiza critica a unei carti poate fi facuta NUMAI DE CATRE UN SPECIALIST IN DOMENIU.

  Dupa cate stiu, domnul Neuman este medic (si il apreciez mult in acest domeniu), dar nu istoric, arheolog, teolog, cercetator al istoriei tehnologiei, sociolog. Nu stiu care este pregatirea celorlalti interventi. In schimb, domnul Strul Moisa este profesor universitar de inginerie, care a studiat si tehnologia antica si preistorica a metalelor, specializandu-se in acest domeniu.

  Va propun sa renuntati la amatorism. Lasati cercetarea istoriei tehnologice inginerilor specializati, precum si arheologilor, iar analiza textului biblic cercetatorilor bibleisti si comentatorilor, indiferent de apartenenta lor la o religie sau alta, sau la ateism, precum si istoricilor. Propun sa respectati o carte care are valorile ei, acceptata de intreaga lume de circa 2000 de ani. Cred ca o informatie dintr-o cronica ebraica din Biblie are aceeasi valoare ca si o informatie dintr-o „istorie” greaca sau latina, la fel de importanta. De asemenea, propun sa cititi cu atentie numeroase studii arheologice referitoare la istoria tehnologiei preistorice, protoistorice si antice – in special din epoca neolitica, epoca bronzului si epoca fierului, inainte de a analiza un studio academic referitor la acest domeniu.

  Va scriu acest lucru in calitate de istoric profesionist, care are si studii de arheologie. Istoria si arheologia sunt STIINTE CA TOATE STIINTELE si cred ca, asa cum un istoric sau un arheolog nu are dreptul sa se amestece in domeniul stiintei medicale, nici un medic nu are dreptul sa se amestece in domeniul stiintei istorice si arheologice. Cu atat mai putin un publicist sau un nespecialist in domeniu. Dupa cum un inginer de obicei nu se amesteca in alt domeniu decat cel in care este speciaizat.

  Teologia este de asemenea o stiinta si cred ca trebuie sa ramana apanajul specialistilor teologi, analisti ai textului biblic, nu la discretia publicului, a unor nespecialisti, nechemati in domeniu, care au chiar si idei preconcepute, confundand analiza textului biblic, scriere antica – cu orientarea lor antireligioasa individuala. Exista si analisti biblici nereligiosi, dar care inteleg aspectul istoric al textului.

  In privinta serviciului militar in statul Israel, cred ca solutia este una singura: armata profesionista, ca in toate tarile civilizate, care sa inlocuiasca serviciul militar obligatoriu. A recruta oameni care nu vor acest lucru nu face decat sa ingreuieze armata, pe langa faptul ca inseamna a folosi soldati in care nu se poate avea incredere. Nu cred ca armata mai poate avea acelasi rol in societate ca in trecutul de acum circa 50 de ani. Pentru educarea tineretului si realizarea unitatii sociale (daca este necesara o unitate sociala cu adevarat) sunt si alte cai, iar pentru solutionarea complexelor psihologice ale populatiei antireligioase din Israel (care uneori caricaturizeaza populatia religioasa) si este deranjata ca unii (adica laicii) merg la armata si ultrareligiosii nu merg sunt alte metode.

  Cred ca trebuie sa ne obisnuim cu totii – in statul Israel – ca exista o minoritate religoasa formata din ultrareligiosi evrei si sa o respectam ca atare, la fel ca orice minoritate, dandu-i posibilitatea sa traiasca dupa valorile ei, care sunt diferite de ale majoritatii, dar nu sunt agresive. Nu trebuie sa fie fortata uniformizarea populatiei, ceea ce s-a si dovedit a fi imposibil (de exemplu, in regimurile comuniste si alte regimuri dictatoriale). Este evident ca o minoritate iese in strada si demonstreaza atunci cand ii sunt afectate drepturile. Nu ma identific cu aceasta minoritate, nu apartin acestei minoritati, dar cer respectarea drepturilor ei, la fel ca al tuturor celorlalte minoritati, in orice tara din lume.

  Unitatea interna a unui stat poate fi realizata numai prin respect reciproc intre oameni si grupuri umane, nu prin constrangeri, amenintari „legale” cu inchisoarea, presiuni sociale.

  Cu deosebita stima,

  Dr. Lucian-Zeev Herscovici

 • CHARLIE: (29-3-2014 la 15:18)

  Si eu ca naivul credeam ca in domeniul arheologiei exista tot felul de teorii si dezbateri dar stiinta precisa nu este intotdeauna posibila.

  De exemplu in pesterile din Qumran s’au gasit texte apocrife care au fost atribuite Eseenilor. Teorii mai moderne combat aceasta teorie, atribuind multe texte si documente de proprietate si casatorii si etc. ascunse de cetateni din Ierusalim inainte de avansarea trupelor romane. Aceasta controversa va continua pana se vor gasi alte dovezi ca sa coroboreze una din teorii.

 • dr.r.neumann: (30-3-2014 la 11:52)

  Stimate dle dr.L.Z Herscovici,

  Afirmatia dv. ca analiza unei carti o poate face numai un specialist este inexacta, mai ales cand va referiti la cartea Biblia si metalurgia, ci oricine care gandeste si tinand seama de faptul ca aceasta carte nu expune numai o problema tehnica metalurgica.

  Ceea ce reprosez autorului este zigzagul ideologic: in prefata autorul declara ca abordeaza problema de pe pozitii laice dar acordand credibilitate Bibliei, in capitolul 18 recunoscand insa ca exista erori si contradictii in Biblie, iar intr-o conferinta stiintifica tinuta in Romania declarand ca metalurgia i-a fost inspirata omului de catre Dzeu.

  Analiza textului biblic o poate face oricine ce citeste cartea si cugeta; Voltaire nu a fost teolog, Spinoza a fost elev de ieshiva (scoala religioasa) iar in zilele noastre Henri Atlan este medic. Dupa dv. toti acestia confunda analiza textului biblic cu ideile lor anti-religioase. Lucrurile se produc invers: prin analiza textului biblic se ajunge la o orientare anti-religioasa.

  In ce priveste afirmatia dv. ca istoria si arheologia sunt stiinte ca toate stiintele, ea nu este tocmai exacta, lipsindu-le posibilitatea dovedirii adevarului prin experiente.

  Preconizati o armata de profesionisti pentru rezolvarea problemei refuzului serviciului militar de catre „elevii” scolilor religioase .Nu cred ca este posibila, populatia Iraelului fiind prea mica.

  Nu poate exista respect pentru religiosii care nu invata nici o disciplina, care nu lucreaza, care vor sa impuna modul lor de viata si sunt intretinuti prin impozitele platite de restul populatiei.

 • Tzvi Saita: (30-3-2014 la 22:33)

  @dr.n. neumann

  V-am zarit numele pe tabelul comenatrilor si mi-am zis ca trebuie sa verific daca nu cumva s-ar strecura „ceva” care merita discutat si eventual dezavuat.
  Din pacate se gasesc citeva notiuni/idei care se cer adresate:

  – ca istoric sint duprins ca aplicati metodologii ( in principiu) irelevante istoriei , dar foarte adcvate altor discipline.
  Probele stricte de laborator indispensabile chimiei, fizicii, sint treaba lor, a chistilor , fizicienilor . Istoricul, din cite m-au invata pe mine cei in materie, lucreza cu alte sisteme demonstrabile. Este foarte adverat ca se crede in anumite foruri academice ca tot ce are de facut istoricul este sa comunice realitatea evidenta si incontestabila. Realitatea istoricului, insa, nu este de aceeasi natura ca reactia elemetelor in eprubeta la fata locului, in situ de laborator. Datele arheologice sint intr-adevar concrete si ofera revelatii tangibile, dar ce facem cu texte de autori pe care istoricul analitic se vede nevoit sa analizeze !? Ce facem cu idei expuse fata de fenomene asa cum se gasesc ele, ideile, la diversi autori pe acre istoricul decide sa ii analizeze. Si aici, in fine ajungem la studiul critic al Bibliei. Cum se poate angaja ORICINE in astudia un text care FUNDAMENTAL este conceput ca simbolic chiar si in evenimentele descrise. Cum GASESTE, descifreza acel cercatator al Bibliei mesajele continute daca nu are pregatirea necesara patrunderii in LIMBAJUL sugestiv al Bibliei !!?? Insasi natura mistica a Bibliei este necesar acceptata daca intentia si continutul ei trebuie intelese ca atare.
  Daca ne intoarcem la „expertii” de gen sovietic, majoritatea de origine evreeasca care scriau in prostie ( adica ca prosti fiind ) mizerii critice si defaimatoare, propagandisti fara perdea de ateism si, imlpicit, dezavuare a Bibliei ca atare, atunci, la loc comanda.Ne aflam in treaba si dezmintim valoarea academica a multitudinilor de foruri academice care iau foarte in serios studiul unui tom de valori etice, filozofice SI istorice de cea mai mare amploare in atentia umanitatii.
  Si, da, numai un metalurgis merita luat in szeama la subiectu METALURGIE.

 • dr.r.neumann: (31-3-2014 la 14:12)

  Dlor Tzvi Saita si dr.L.Z. Herscovici,

  amandoi condamnati imixtiunea unui nespecialist in Biblie: „analiza textului biblic trebue lasata pe seama biblistilor”, scrie dl dr.L Z H sau un medic nu are voe sa se amestece in istorie si arheologie.

  Dar levitii, desemnati de Tora sa se ocupe de problemele religioase, au dreptul sa se amestece in medicina? Ma refer la lepra, boala de care a suferit Miriam sora lui Moshe. Levitilor li s-a dat sarcina de a diagnostica boala, de a o trata si de a hotari cand s-a produs vindecare. Se scrie in Biblie si despre o lepra a caselor (sic) si despre etiologia (cauza) ei care este calomnia (sic) si nu microbul Hansen, sensibil la anumite antibiotice.

  Nu voi comenta (n-am facut-o nici pana acum) in calitate de medic ci ca absolvent de liceu care a invatat cate ceva despre fizica, chimie, biologie, astronomie.

  La „facerea lumii” Dzeu i-a creat pe Adam si Eva, barbat si femeie; las la o parte faptul ca sunt prezentate in 2 feluri deosebite crearea lor: odata amandoi facuti din pamant, in varianta a 2a Eva este facuta dintr-o coasta a lui Adam. Eva a dat nastere lui Cain si Abel. La biologie am invatatat ca la mamifere copiii rezulta din unirea unui spermatozoid cu un ovul; din cei 2 barbati deci nu puteau sa se nasca urmasi. Nu este aici o lacuna a Bibliei? Ca absolvent de liceu si nefiind biblist n-am dreptul sa ma intreb cum su aparut alti oameni, iar Biblia nu da nici o explicatie.

  Ai voe sa citesti dar sa nu pui intrebari, crede dar nu cerceta! Raspunsul nu poate fi decat ca Adam si Eva au mai avut si alti copii, fete si baeti, care la un moment dat s-au imperechiat comitand un incest. Mai mult decat atat: Avraham avinu (Avraham tatal nostru) si femeia lui Sara au fost frate si sora de tata! In alt capitol al Bibliei se scrie: „blestemat sa fie cel ce se culca cu fiica tatalui sau”.

  Dl.Tzvi scrie: cum se poate angaja ORICINE sa studieze un text care FUNDAMENTAL este conceput ca simbolic…

  Va rog in calitatea mea de ORICINE sa-mi explicati, si in general celor ce citesc cea mai citita carte, cartea cartilor, cele de mai sus, domniile voastre fiind istorici si biblisti.

  Se stie (din enciclopedii iudaice) ca Spinoza a cerut ca textul Bibliei sa fie citit si interpretat ca oricare alt text; aceasta l-a costat excluderea din poporul evreu dar i-a adus intrarea in ISTORIE.

  Conform Bibliei ne aflam in anu 5774 de la „facerea lumii”. Dupa datarile cu C14 (carbon radioactiv), picturile rupestre dela Lascaux (exemplu luat la intamplare) au o vechime de cca. 17.000 de ani.

  Imi permit sa va intreb ce credeti domniile voastre ca istorici, arheologi si biblisti despre aceste date.

  Dle Dr.L Z Herscovici, cred ca lucrarea dv. de doctorat a avut ca subiect Haskala (emanciparea evreilor). Va rog sa-mi explicati cum se explica ca pana la data acesteia (sec.18) aproape ca nu se gasec nume de evrei remarcabili in domeniul stiintelor, artelor, literaturii, muzicii, dar dupa Haskala, care a insemnat poate in primul rand studiul stiintelor profane (nu exclusiv al Torei), s-a produs o explozie de evrei in pictura, literatura, muzica, stiinte, cu un record de premii Nobel. Intre studierea stiintelor profane si acest fenomen este o legatura de cauzalitate?

 • Alexandru Leibovici: (31-3-2014 la 19:13)

  @Dr. R. Neumann

  > Dle Dr.L.Z. Herscovici, cred ca…

  Am căutat comentariile d-lui Herşcovici din ultima vreme şi am constatat că de cel puţin doi ani obişnuieşte să scrie câte un comentariu, însă la eventualele obiecţii nu răspunde. De aceea n-am mai comentat ultimul său comentariu: ar fi fost o pierdere de vreme. Deci, domnule Neumann, eu nu cred că dl. Herşcovici vă va mai răspunde.

  @Tzvi Saita

  > Cum se poate angaja ORICINE in a studia un text care FUNDAMENTAL este conceput ca simbolic chiar
  > si in evenimentele descrise. Cum GASESTE, descifreza acel cercatator al Bibliei mesajele continute…

  Interesantă ideea că Biblia trebuie înţeleasă simbolic, inclusiv evenimentele(!!) descrise…

  1. Spune undeva Autorul (sau autorii) Bibliei asta – că Biblia trebuie înţeleasă simbolic?

  Dacă nu, cine a dat voie, şi cine ar avea autoritatea să dea voie răstălmăcitorilor s-o facă?! Fără o asemenea autorizare orice interpretare neliterală (simbolică) este o impostură şi un sacrilegiu!!

  Am o bănuială rea : răstălmăcitorii au simţit de multe ori nevoia să renunţe la înţelegerea literală a textului pentru a „explain away” diverse dificultăţi – inconsecvenţele, nepotrivirile, contradicţiile – între diferitele texte componente.

  Aceste nepotriviri s-ar explica cel mai simplu prin aceea că Biblia este o colecţie de scrieri aparţinând diferiţilor autori în diferite perioade, care au preluat din tradiţiile orale şi unii de la alţii. Dar această explicaţie simplă nu este compatibilă cu teza originii divine, deci perfecte, a Bibliei.

  „Soluţia” salvatoare este deci de a căuta interpretări nu în lumea reală a faptelor, ci în lumea umbrelor, a simbolurilor, unde fanteziile sunt permise şi nu trebuiesc justificate.

  2. Este oare plauzibil că Biblia „a fost fundamental concepută ca simbolică”?

  Răspunsul poate fi găsit dacă se examinează care este rolul social al Bibliei (şi religiei în general):

  – furnizează o concepţie despre lume
  – norme etice
  – norme de drept
  – elemente de istorie pentru coeziunea socială şi armă ideologică contra duşmanilor.

  Acuma, dacă toate aceste elemente sunt expuse clar, cu puţine ambiguităţi, Biblia serveşte într-adevăr ca puternic element de coeziune. Dacă însă Biblia este concepută ca simbolică, şi dat fiind că interpretările simbolice sunt multe şi limitate doar de imaginaţie, atunci Biblia este extrem de dezbinătoare, generatoare de veşnice conflicte.

  De aceea mi se pare improbabil ca Biblia să fi fost concepută fundamental ca necesitând (sau permiţând) o interpretare simbolică, mai ales că nu este furnizată nicio cheie pentru o asemenea interpretare…

 • Ghita Bizonu': (1-4-2014 la 08:50)

  Domnule Herscovici

  intrucat sunt si eu unul care isi mai da cu parerea uneori pe teme istorice (desi nici „amator” nu sunt)… ma vad nevoit sa raspund apelului dumneavoastra cu un fin de non recevoir.

  De exemplu .. Biblia. Indubitabil Biblia este in acelasi timp o monumentala lucrare de literatura. O capodopera a creatiei literare universale… Insa ca orice opera literara se distinge printr-o imprecizie sa zicem asa „stiintifica” si asta pentru ca pedaleaza prea mult ptr efectul moral. De o pilda imi este destul de greu sa cred ca erau atatia detracati sexual in zona antica a Orientului Apropiat – sunt cel 2 putin 2 episoade in care toti barbatii dintr-o localitate se reped sa violeze niste barbati necunoscti (cred insa ca au violat in grup niste femei). Ma rog sa zicem ca poate la Sodoma era „normal” cf standardelor locului DAR MAI AVEM SI „Nelegiuirea din Ghibeea” … Exagerare cestia cu „Scoate-l pe omul care a intrat in casa ta, ca sa-l cunoastem (Fc 19:4-5, Os 9:9) „.

  Idem se prea poate ca sa fie usor exagerata cifra de 1.000 de femei din haremul lui Solomon.

  Sau ce sa zicem despre nu mai stiu care judecator pomenit ca ar fi ucis 1.000 de dusmani cu o tanjea de boi! Mai ceva decat Belaya Smert’ (Moartea Alba!) creditat cu numai 750 … Sa fie tanjaua mai eficace decat arma de foc a sec XX?!

  De fapt cam asa stau lucrurile cu multe dintre textele antice si medievale .. sunt exagerate!

  Insa valoarea Bibliei nu sta in astfel de amaunte ci in zugravirea unei epoci sa zicem mai „tinere” si mai „patimase” si in eternul uman .. (O Absalom!)

  Totusi uneori Biblia mai ofera si amaunte de mare valoare.. ca ati zis arheologie – orasele Ur, Uruck samd erau doar „legende biblice” pana cand unu’ s-a hotarat sa verifice. Tot un amator nu un savant .. Sa nu mai zic ca Iracul antic (asirieni, sumerieni samd) a fost readus la lumina de niste … functionari diplomatici si ofiteri care nu gaseau bautura si jocurile de noroc suficent de distractive. (Si se pare ca bransa specialistilor nu il iarta nici azi pe Schliemann)

  Cu tot respectul, dar in Biblie fiecare gaseste ce doreste .. „sfintenie”, subiecte de meditatie, marturii despre conditia umana sau chiar informatii arheologice. Ce nu gaseste insa .. este „stiinta”

  Cat despre indemnul ca numai teologii sa se ocupe de Biblie – permiteti: Moise unde a studiat teologia? Ca sa zic asa .. din pacate .. profetii erau cam lipsiti de studii teologice!!! Niste „amatori” si ei, niste „nechemati in domeniu” cu totii : Abraham, Moise, Emmanuel ben Josef (Iisus Cristos), Mahomed nici unu nu avea studii teologice!!! Nici Buda …

 • Ghita Bizonu': (1-4-2014 la 08:57)

  Domnule Leibovici

  Ref la scrisa dumneavoastra : „atunci Biblia este extrem de dezbinătoare, generatoare de veşnice conflicte” .. as observa ca oamenii se agrega segregandu-se (noi rapidistii dam #### celor care tin cu alte echipe. Noi care suntem ingineri de calculatoare suntem mai griozazi decat restul. Noi asbolventii de filozofie suntem … Noi cei din cartierul X suntem cei mai grozavi… pana la religia mnea este corecta si tu esti adorator al diavolului!!)

 • dr.r.neumann: (1-4-2014 la 19:19)

  Dle Leibovici,

  imi pare bine ca cel putin in aceasta problema vedem lucrurile lafel: nu-mi amintesc sa fi primit pana acum un sprijin atat de net. Este posibil ca nici dl. Tzvi sa nu raspunda; probabil nu este usor daca nu ai contra-argumente sa-ti faci mea culpa.

  Dle Ghita, in toate cele 3 religii monoteiste au fost dezbinari interne; in crestinism si islamism s-a ajuns chiar la razboae. In iudaism, probabil din cauza numarului mic de credinciosi, numai cca.15 milioane fata de miliarde la crestini si musulmani, precum si a dispersarii geografice, conflictele au fost si sunt numai verbale. Desi acum, existand un stat Israel, sper totusi ca nu se va ajunge la un razboi intern intre ortodocsi si laici.

 • Alexandru Leibovici: (1-4-2014 la 19:48)

  @dr.r.neumann

  Dle Leibovici, imi pare bine ca cel putin in aceasta problema vedem lucrurile lafel: nu-mi amintesc sa fi primit pana acum un sprijin atat de net.

  Credeţi-mă că nu-i nimic personal … 🙂

 • Sfartz Pincu: (2-4-2014 la 02:47)

  Bazandu-ma pe afirmatia Domnului Alex. Leibovici ca Stimatul Domn L.Z.Herscovici nu raspunde la comentarii(!), imi permit textul de mai jos, fara nici o aluzie la cineva anume.

  Un intelept a fost intrebat: Stim ca astepti sa ti se nasca un copil, te-ai gandit cumva spre ce meserie o sa-l indrumi? Inteleptul a raspuns:

  1. Daca va fi foarte inteligent, il las sa fie un encicloped, liber sa gandeasca ce vrea si ce poate!

  2. Daca o sa fie inzestrat normal, asa cum este in medie toata lumea, il las sa fie ce vrea el, sa-si valorifice inteligenta cat mai bine.

  3. Dar daca va fi un tampit, o sa-l indrum sa devina un specialist!!

 • Sfartz Pincu: (2-4-2014 la 02:53)

  @Ghita Bizonu

  De ce va mira ca Abel si Cain nu aveau femei pentru reproducere? Cand un armasar in calduri n-a avut o iapa la dispozitie, s-a „culcat” (nu ad-literam!) cu o magarita, si au iesit-catarii !

  Deci mergea si cu niste cimpanzeice, ca sa iasa „politicienii” atotstiutori de azi !

 • Tzvi Saita: (2-4-2014 la 12:19)

  Daca se tot lanseaza discutii pe teme atit de importante, care este scopul „dezbaterilor” !!!
  Se vede clar ca opinile total inopinate au prevalenta.
  Dr. Neumann declara cu ceritudine ca Haskala a fost importanta in manifestarea Evreului intr-o lume care a permis, „in fine” exprimarea valorilor Iudaice.
  Eu am raspuns – evident fara drept de raspuns ca atare – ca Haskala a avut un efect nefast asupra Iudaismului.
  Mai departe insist ca opinile ORICUI asupra valorii Bibliei Evree ( Tanah ) nu au deloc valoare daca nu provin din surse docte in materie.
  Aici nu se pot improviza „intelepciuni”, ori cunosti subiectul ca lumea or ramii stumm.

  Nu voi intra in amanunte deoarece eu unul sint indrumat consecvent de principiul de Hilul HaShem.
  Nu il voi explica pe simplul motiv ca daca trebuie sa o fac atunci chiar ca nu am cu cine discuta. Iar sa reduc discutia la nivelul expertizei de tip Bizon, chiar ca nu imi pot permite.
  Restul va intereseaza, dar ma intreb unde este un Moderator care sa inteleaga ce inseamna valori spirituale Iudaice si sanctitatea lor. Ateismul NU este o scuza ci o acuza !!!

 • Lucian Herscovici: (2-4-2014 la 12:22)

  Domnule Sfartz, va rog sa binevoiti a va cere scuze pentru folosirea unor anumite expresii nepotrivite nivelului revistei. Sunt unele glume apartinand limbajului suburban, care nu pot fi spuse in public. Nu va intreb in ce, dar cred ca si dumneavoastra aveti (sau ati avut) o specialitate oarecare si sunteti (sau ati fost) specialist intr-un domeniu oarecare. Si va rog sa faceti diferenta intre oameni si animale.

  Domnule Alex Leibovici, imi pare rau ca tolerati asemenea „comentarii” in paginile revistei. Un asemenea comentariu nu face decat sa reduca nivelul revistei. Nu cred ca asemenea comentariu ar placea chiar si autorului, domnul doctor Neuman, pe care am onoarea de a-l cunoaste personal si il apreciez, desi avem diferente de pareri uneori, dar fara certuri sau atacuri la persoana. Vreau sa sper ca veti avea grija ca asemenea „glume” sa nu mai apara in revista ACUM in viitor, din respect pentru revista, pentru redactia ei, pentru autorii articolelor si pentru masa de cititori.

  Cu deosebita stima,

  Dr. Lucian-Zeev Herscovici

 • Tzvi Saita: (2-4-2014 la 12:25)

  apropos de triumfalismul Dr. Neumann. Am raspuns eu foarte bine si , nici o grije, v-am pus bine la punct. Intrebati Moderatorul unde este raspunsul !!!
  In el va invitam sa va exprimati profesional in profesia Dv. si mult mai putin in domenii total straine, cum ar fi „importanta liberalismului/Neologismul” etc.
  Nimic nou in aberatile respective.

 • Alexandru Leibovici: (2-4-2014 la 12:57)

  @Lucian Herscovici

  Înainte de a da drumul la comentariul d-lui Sfartz, m-am gândit mult dacă este sau nu un atac clar la persoana dv. şi am ajuns la concluzia că nu este.

  Dar poate m-am înşelat.

  Îl invit deci pe domnul Sfartz să se explice.

 • dr.r.neumann: (2-4-2014 la 15:18)

  @Tzvi Saita

  Atribuindu-mi textele de mai jos comiteti un fals. Iata textele:

  1) „dr. Neumann declara cu certitudine ca Haskala a fost importanta in manifestarea Evreului intr-o lume care a permis „in fine” exprimarea valorilor iudaice”

  2) „va invitam sa va exprimati profesional in profesia dv. si mult mai putin in domenii total straine, cum ar fii „importanta liberalismului/neologismului etc”‘

  3)..insist ca opiniile ORICUI asupra Biblie Evree nu au deloc valoare daca nu provin din surse docte in materie”

  Comentariile dv. respective sunt datate: 2/4/2014 ora 12:19 si respectiv 12:57.

  Invoc o asemenea sursa: Hans Kung si cartea sa „Iudaismul” (ed.Hasefer 2005), paginile 23-24: „… lumea exista de 13 miliarde de ani, Homo Sapiens de 200.000 de ani, ca in urma cu 10.000 de ani sa apara pe langa oamenii nomazi si sedentari”

  Ceea ce contrazice „facerea lumii” in urma cu 5774 de ani conform iudaismului.
  In comentariu va rugam sa explicati aceste diferente cu deosebirea ca eu ma refeream la picturile rupestre din pestera Lascaux care dateaza de cca. 17.000 de ani (datare cu C14 (carbon radioactiv)).

  Vreau sa beneficiez de invitatia dv. (comentariul din 2/4/2014 ora 12:25) de a ma exprima profesional in profesia mea, recomandandu-va sa verificati daca nu cumva […/Mod.].

 • Alexandru Leibovici: (2-4-2014 la 15:24)

  @Tzvi Saita

  Eu am raspuns – evident fara drept de raspuns ca atare – ca Haskala a avut un efect nefast…

  … ma intreb unde este un Moderator care sa inteleaga ce inseamna valori spirituale Iudaice si sanctitatea lor. Ateismul NU este o scuza ci o acuza !!!

  1. „fara drept de raspuns…” Într-un comentariu de-al dv. pe care nu l-am publicat şi pe care vi l-am returnat ca să-l re-gândiţi, aţi vorbit într-adevăr de efectul nefast etc., dar nu de aceea nu l-am publicat, ci pentru că cuprindea un număr de atacuri personale.

  Ceea ce dv. descrieţi acum ca „in el va invitam [pe dl. Neumann] sa va exprimati profesional in profesia Dv. si mult mai putin in domenii total straine”, sună cu totul altfel în original. Nu-l reproduc aici, pentru că dacă aş face-o, va trebui să vă dau un Avertisment… 🙂

  2. Moderatorul pentru ACUM nu trebuie „sa inteleaga ce inseamna valori spirituale Iudaice si sanctitatea lor”. Rolul lui este să vegheze ca discuţia să decurgă în mod decent, respectând normele comun admise pe Internet („Netiqette”, RFC 1855), aşa cum sunt acestea concretizate în Regulament.

  Siturile specializate pot specifica restricţii suplimentare. De exemplu, îmi imaginez că siturile/forumurile pentru oamenii mai credincioşi, resp. religioşi, pot interzice ceea ce cred ei că ar fi „hulirea lui Dumnezeu” (ebr. „Hilul HaShem”). ACUM nu este aşa un site, dar decenţa comună se cere şi în acest domeniu.

  Dacă pe dv. (sau pe alţii) vă deranjează o discuţie pe aceste teme, atunci poate că ACUM nu este un sit pentru dv.

  … insist ca opinile ORICUI asupra valorii Bibliei Evree (Tanah) nu au deloc valoare daca nu provin din surse docte in materie.

  Poate nu au valoare pentru dumneavoastră. În orice caz, nu vă puteţi erija aici în poliţai ideologic, decretând cine are şi cine nu are dreptul să aibă opinii despre una sau alta. Orice carte la care publicul are acces – iar Biblia este cea mai răspândită dintre ele – poate fi discutată pe ACUM (respectând regulile amintite mai sus). De altfel, discuţia nu era atât despre „valoarea Bibliei”, cât despre veridicitatea unor afirmaţii concrete.

  Biblia nu este rezervată numai celor „iluminaţi” prin 7+ ani de studiu. Dacă nu sunteţi de acord cu ceva, argumentaţi eroarea interlocutorului. Să vă debarasaţi de această necesitate prin echivalentul lui „ţine-ţi gura pentru că n-ai cei 7+ ani de studiu” este o ruşine – pentru un intelectual

 • Ghita Bizonu': (2-4-2014 la 16:37)

  D-le Neumann

  din cate tin minte, in timp ce Titus asedia Ierusalimul, niste insi mai „credinciosi” zisi „sicari” taiau gatitele unora care nu aveau nivelul religios „corespunzaator”…

  Sa nu mai zic de tratamentul rezervat profetilor. Deci ceva mai mult decat „verbale”. In rest de acord ca a lipsit „masa critica”

 • dr.r.neumann: (2-4-2014 la 18:31)

  Dle Ghita Bizonu,

  sicarii reprezentau fractiunea cea mai violenta din partidul zelotilor care era pentru confruntarea armata cu romanii; celelalte partide – fariseii, esenienii si saduceii – erau realiste in ce priveste o infruntare cu Imperiul Roman, cautau un compromis. Asasinatele comise de zeloti aveau mai mult un caracter politic si aproape deloc religios. Si oricum, cu o randunica nu se face primavara.

 • Tzvi Saita: (3-4-2014 la 08:26)

  Greu de ghicit in ce mod poate cineva sa combata notiuni false daca ele sint exprimate de „sus”, adica de catre cei care dispun de „uzul ratiunii”.

  Replicile oferite de catre domnii Leibovici si Neumann la comentarile mele nu se refera deloc la esenta subiectului ci doar la anumite, „bine” selectate ( extrapolate ) crimpeie care, evident, sint „combatute” asa cum ar cade cel mai convenabil „autoritatilor”.
  Distinctia pe care o fac eu este intre cei care promoveaza o „analiza” fara baze erudite si cei care sint la un stadiu care poate aprecia valorile spirituale, in cazul nostru, Iudaice.
  Autoritatea in materie nu este data de „pozitia” administartiva ci de cunostinte relevant aprofundate. Repet ca sa intelegeti mai bine. Cine NU a studiat subiectul serios nu poate fi acceptat ca interlocutor, like it or not !!!
  Ma mira, de fapt, ca tocmai Dv. A.Leibovici demonstrati aici o laxitate, toleranta fata de (in)competenta. De obicei sinteti foarte saritor in a atrage atentia, a corecta, lipsa de precizie si BUNA INFORMARE. Expresia Dv. tipica este : Demonstreaza !!!
  In acest caz, DEMONSTRATI ca detineti autoritatea informativ/educata de a dezbate acest subiect, i.e. valoarea simbolica a Tanahului.

  Relativ la semnificatia fenomenului Haskala, nu ma surprinde ca dr. Neumann este atit de pasionat de ceea ce am numit deja unul dintre cele mai nefaste fenomene care a putut afecta Iudaismul din interiorul sau. Ce vreau sa spun cu asta, FARA atac la persoana, este ca adapostul in spatele „progresului” obtinut prin Haskala este de fapt dezavuarea tocmai a aprofundarii EXISTENTIALE a celor mai esentiale elemente Iudaice, iar aici NU ma refer la cele mai extreme manifestari !!!!
  In linii foarte mari, atit Dnu. Leibovici cit si Neumann nu accepta viziunea spirituala teologica, baza Iudaismului.
  „Rationalizarea” pe care se bazeaza dinsii poate fi la indemina oricui inclinat catre dezmintirea faptului ca, la baza CREDINTEI Iudaice, sta convingerea ca Torah a fost DATA si, totodata, ca restul Tanahului contine elemente consistent simbolice cu PRACTICA identitatii Evreesti.
  Rstul sint speculatii irelevante.

 • Sfartz Pincu: (3-4-2014 la 08:35)

  @ L.Z. Herscovici

  În primul rând îmi cer scuze pentru gluma cu înţeleptul şi meseria pe viaţă a copilului SAU. Nu am jignit în mod voit pe nimeni dealungul celor 81 de ani de viaţă.

  Dar sunt absolut supărătoare afirmaţiile Domniei Voastre referitoare la dreptul la o părere, doar- «exclusiv»- pentru specialişti, şi pretenţia tot a Domniei Voaste să renunţăm la «amatorism», măcar din următoarele considerente:

  1. Dreptul la opinie este fundamental nu numai pentru democraţie ca atare, ci chiar şi pentru cea mai strict specializată ştiinţă, dovadă fiind faptul că în gândirea şi progresul tehnologic modern a apărut noţiunea de «brainstorming», un instrument de gândire colectivă, format nu din oamenii «exclusivi», aşa zişii «specialişti» întrun domeniu oarecare, ci dimpotrivă, prima condiţie a brainstormingului este tocmai adunarea de idei din cât mai multe domenii de specialitate. Şi rezultatele au fost colosale !!

  2. Revista « Acum » este o revista de cultură generală şi nu o revista de strictă specialitate ! Toţi care participa, fie autori, fie comentatori şi în primul rând cititorii, sunt oameni din cele mai diverse domenii de activitate si au dreptul sa-si spuna sau sa aibe o parere proprie, ceeace o şi face atractivă.

 • Sfartz Pincu: (3-4-2014 la 08:53)

  @ Ghita Bizonu

  Unora li se pare jignitor că un om poate proveni şi din incrusisarea de specii asemănătoare (om+cimpanzeu), situaţie pe care am exemplificat-o cu încrucişarea dintre măgar şi cal – rezultând catârul. Catârul chiar este rezultatul unei asemenea încrucişări din care a rezultat un catâr care face parte din clasa mammalia, ordinul-perissodactyla, familia-equidae, genul-eguue, specia-equus asinussau equus caballus !

  Ce ar ieşi daca amestecâm ştiinţa ADN-ului cu credinţa religioasā ? Nu trebuie, nu are sens sā cauţi justificâri pentru realismul religiilor. Realismul este apanajul exclusiv al ştiinţei. Este un non-sens ideia acestui articol, din acest punct de vedere!!

 • Sfartz Pincu: (3-4-2014 la 09:01)

  Un contraexemplu de nespecialist in ceva anume, fără nici o intenţie să mă laud, dimpotrivă am unele regrete că nu m-am făcut candva medic.

  Am făcut studiile superioare în mecanică, dar ulterior am rezolvat probleme complexe în următoarele – enumăr doar câteva – domenii : mecanică, metalurgie, construcţii de maşini, construcţii propriu zise-cladiri, stadioane, sali publice etc., chimie generală, chimie organică, electrotehnică, AMC, industria berii, industria alimentară, aromele sintetice, benzine superioare, etc.

  Şi chiar acum, la bătrâneţe, mi se pare că am inventat o inima artificială acţionată de respiraţie. Îmi poate interzice un doctor să mă gândesc la domeniul sau de activitate şi să studiez aspectele legate de medicină, în acest caz? Doar pentrucā nu am diploma corespunzaātoare?

 • Alexandru Leibovici: (3-4-2014 la 10:54)

  @Tzvi Saita

  > Greu de ghicit […]

  Dv. păreţi să comentaţi/combateţi spuse de-ale mele, dar nu precizaţi – cu citat – care anume, astfel încât să-mi fie clar – mie, dar şi dv. – despre ce este vorba. Eu nu ştiu dacă această imprecizie este involuntară sau căutată. În orice caz, rezultatul este o alunecare necontrolată a subiectelor discutate.

  Aţi remarcat că eu, atunci când răspund, citez din spusele interlocutorului. În acest fel subiectul este clar, nu am posibilitatea să-i atribui interlocutorului lucruri pe care nu le-a spus, şi se evită substituirea subiectelor discutate.

  Deci : dacă doriţi răspunsuri de la mine, faceţi cum am scris mai sus. Nu sunt dispus să încerc să ghicesc la ce vă referiţi şi ce vreţi să spuneţi.

 • Tzvi Saita: (3-4-2014 la 12:29)

  @ A. Leibovici

  Acum discutam total steril ( adica dicutati !!) metodologie pretinzind ca ultimul meu comentariu nu s-ar referii la distinctile cardinale intre pozitile noastre fata de subiectul in cauza.
  Incercarea de a ma prezenta oarecum confuz este cel putin rizibila.
  Cine citeste tot ce am scris pe aceasta tema ( inca mai discutam valori Iudaice, sper ) poate sa observe foarte bine ca eu nu folosesc deloc ambiguitati sau ocolesc tema principale sau persoana care MERITA adresata.
  Acel „greu de ghicit” se refera simplu numai la faptul ca mai multe comentarii facute de mine NU au fost publicate si astfel a trebuit sa „ghicesc” in ce modalitate se poate comunica cu Dv. Se pare ca am nimerit-o pina la urma, eu, de fapt, fiind inca foarte convins ca SI acele comentarii cenzurate erau foarte publicabile. Pentru cei care nu pot face comparatile merita amintit ca in nici o versiune nu m-am abatut de la convingerile mele.Altminteri, ramine cum ne-am inteles….

 • Tzvi Saita: (3-4-2014 la 12:52)

  @ Pincu Sfartz

  ma adresez comentariului trimis, de fapt, Dnului. Herscovici.

  – analogia intre „brainstorm”, in general acceptarea diletantismului sau a simplului inters si chiar entuziasm ca identice specializarii in materii stricte, este total neavenita.
  Una este eforul colectiv in materii complexe care NECESITA o multitudine de discipline care, FIECARE IN PARTE trebuie asistata de experti in materile respective,si alta este simpla claca de opinii adunate in spiritului bancilor de la Cismigiu.
  Nu pot sa nu relatez cum m-a pleznit fiul meu cind, discutind politica cu el pe skype si eu avansind teorii total aiurea mi-a raspuns calm si usor scirbit ( ASA l-am crescut EU ) ca „vorbesc ca un frizer”. L-am implorat sa ma avansaze cel putin la sofer de taxi…..
  Vedeti, aici e diferenta intre „libertatea de expresie” si substantialul expresiei.
  Chestia cu profilul revistei Acum, asa cum o prezentati Dv., este si ea sinonima cu „cineva” incercind sa va convinga pe Dv. ca , asa cum crede nevinovatul contributor in acest for, Chisinau a fost stabilit, construit si locuit in mare parte de irlandezi si cvasul se face din morcovi, sfecla si cu aroma de portocale. E dreptul respectivului sa zica ce vrea muschii lui ca doar e un for liber si asa numita „specializare” sau informatie corecta este un bizdic, un moft total nepotrivit profilului acestei reviste. Pravda !!??

 • Sfartz Pincu: (4-4-2014 la 03:58)

  @ Tzvi Saita

  „Конечно правда, но чья ?” (Desigur-adevarat, dar a cui adevar?).

  Domnia Voastra spuneti ca la brainstorm pot participa si frizerii si soferii (!), eu cred ca trebuie sa participe doar specialisti – dar din domenii total diferite.

  Daca Dvs. aveti dreptate, retrag comparatia cu brainstormingul, si raman doar cu ideia ca si un frizer, si un sofer, au dreptul la o parere proprie, fara sa fie neaparat „specialist”.

 • Tzvi Saita: (4-4-2014 la 08:40)

  @ Pincu Sfartz

  Ya solglasen !!

  Sint de acord ca toata lumea are dreptul sa isi exprime opinia si sint la fel de acord ca in lucruri serioase cel mai indicat este a se considera opiniile calificate.

  Poanta cu frizerul era precis ca noi „era vorba ” sa discutam stiinte politice iar, eu, dupa cum bine m-a potcovit feciorul, o luam razna precum un frizer plictisit sa tot taie reflexiv coama oricui, in timp ce mintea ii merge auirea.

 • Lucian-Zeev Herscovici: (4-4-2014 la 13:02)

  Domnule Tzvi Saita, va multumesc, ati spus lucruri pe care am dorit sa le spun. In privinta istoriei miscarii de Hascala, sper sa scriu un articol in viitor, daca si atunci cand voi avea timp. Deocamdata sunt extrem de ocupat.

  Domnule Sfartz, primesc scuzele dumneavoastra si inteleg punctul dumneavoastra de vedere, chiar daca nu sunt de acord cu el. Dar, apropos, daca ati reusit sa descoperiti o inima artificiala, va rog sa va adresati forurilor medicale potrivite. Aceasta descoperire a dumneavoastra ar putea salva viata unui numar mare de oameni si ar intra in istorie ca una dintre cele mai mari descoperiri.

  Domnule Alex Leibovici, va multumesc pentru interventie in problema mesajului domnului Sfartz, care s-a scuzat pentru greseala facuta.

  Cu stima,

  Dr. Lucian-Zeev Herscovici

 • Sfartz Pincu: (5-4-2014 la 03:32)

  @ Dr. L.Z. Herscovici

  Am conceput o inima artificială în două variante: preluarea integrală a circulaţiei sangvine, saų/şi doar ca un supliment de circulaţie în cazurile de insuficientă, ambele cu acţionare de către ciclul respirator, dar am îndoieli justificate cu privire la sincronizarea ritmurilor de pompare.

  Ca să mă adresez unui for, sau unui cardiolog competent, ar trebui ca aceştia să dispună de sistemul de desen numit ACAD (dacă comunic prin e-mail), sau să am o adresā pentru trimiterea unor desene prin poştă.

  Nu am nici o adresā a cuiva competent dispus să judece dacă e ceva fiabil. Descoperire este prea mult spus, există inimi artificiale, a mea (nu cea organica, din piept!) nu are nevoie de sursă de curent electric şi nici o trecere prin piele, fiind în totalitate-ca un organ intern.

  Deci, o adresā ?

 • dr.r.neumann: (5-4-2014 la 08:01)

  Dlui Tzvi Saita,

  ati scris ca „Haskala a avut un efect nefast asupra iudaismului”.

  Dar Haskala a adus evreilor 22% din prmiile Nobel desi ei reprezinta numai 0,2% din populatia mondiala. Mai mult de jumatate din populatia globului pamantesc nu a aderat la vreuna din cele 3 religii monoteiste. Totusi, Japonia de exemplu, a carei populatie practica in majoritate 2 religii simultan (shintoismul si budismul), nu este mai prejos de Israel din nici un punct de vedere.

  Lucrarile premiatilor Nobel au adus omenirii mult mai mult decat a adus iudaismul.
  Se aplica undeva in lume (cu exceptia Arabiei Saudite si altor tari islamice fundamentaliste) justitia Talionului? Sau anul de repaus sabatic a pamantului? Se foloseste cineva de litere cu valoare cifrica in documente in general si in special bancare? Este vreo tara care percepe dobanda numai dela straini nu si dela coreligionari? Nici macar in Israel!

  La baza civilizatiilor europene si americane (care sunt dintre cele avansate) nu se afla iudaismul ci realizarile civilizatiilor pagane, greco-romane din antichitate.
  Daca iudaismul are menirea sa aduca lumina omenirii (la goimi), de ce traducerea Torei – Septuaginta – s-a facut atat de tarziu (aproximativ anul 250 i.e.n)? Si de ce ziua prezentarii traducerii a fost considerata zi nefasta?

  Socrate, Platon, Aristotel, Pitagora, Arhimede etc., etc., au precedat cu sute de ani aceasta traducere. Rambam a studiat tratatele lui Aristotel si nu invers.

  Fara emanciparea initiata de secolul luminilor, fara Napoleon si Sanhedrinul convocat de el, evreimea ar fi trait poate si astazi intr-un ghetou spiritual steril.

  (Daca pentru moderator este acceptabil) vreau sa mentionez cateva randuri care apar (pag. 184) in cartea „Intelesuri Iudaice”, autor Hennri Wald, editura Hasefer 1995:
  „este de datoria lui sa studieze si sa-si sporeasca cunostintele,sa observe si dupa acea sa faca… Caci cine se margineste sa indeplineasca riturile fara sa le inteleaga nu se deosebeste de un magar care trage o povara.”

 • Tzvi Saita: (5-4-2014 la 10:55)

  @dr. Neumann

  Numai propozitia ca Haskala a dat premii Nobel este suficienta pentru mine sa nu ma angajez in controverse. Este ca si cum un evreu premiat Nobel s-a dezis de Iudaism,mai precis de Iudaismul veritabil, ortodox, considerind logica de mai sus.
  Nu vreau sa ma erijez in moderator, dar ar fi corect sa recititi de citeva ori ce vreti sa spuneti inainte de a apasa pe „Trimte Ecoul”. Si dac, eventual va considerati in continuare multumit, atunci asa ramine si sa fiti sanatos.
  In acelasi timp ce pot eu discuta cu cineva care a ajuns la concluzia ca Iudaismul este in urma, restantier fata de premile Nobel si ca Aristotel NU l-ar fi citit pe Maimonide.
  Restul cu „sterilitatea” ghetoului chiar ca pune capac la toate. Sper ca nu o sa va apucati acum sa scrieti si vreo istorie a evreilor in Romania, Doamne fereste ( has vSholem !!)Atita ar mai trebuii…..

 • dr.r.neumann: (6-4-2014 la 08:17)

  Dle Tzvi Saita,

  reproducerea neadevarata, falsa, a ceace v-am scris nu tine loc de argumente: nu am scris „Haskala a dat premii Nobel”, nu am scris ca „Aristotel NU l-ar fi citit pe Maimonide”, ceea ce se poate verifica usor.

  Fraza dv. „ce pot eu discuta cu cineva care a ajuns la concluzia ca Iudaismul este in urma…” nu o voi comenta, ea vorbeste dela sine, dar am sa va amintesc ca stilul este omul.

  In comentariul din 2/4/2014 i-ati scris moderatorului:

  > unde este un moderator care sa inteleaga ce inseamna valori spirituale iudaice si
  > sanctitatea lor”.

  Eu nu sunt moderator, sunt un ORICINE, dar oricine are dreptul (daca nu chiar datoria) sa stie care sunt acele „valori spirituale iudaice si sanctitatea lor”. Va pezint mai jos o lista ne-exhaustiva de citate din Biblie si va rog sa-mi spuneti daca acestea fac parte din valorile spirituale iudaice sfinte. Daca raspunsul va fi negativ va rog sa-mi spuneti care este semnificatia lor si sa ma indrumati la acele carti, capitole si versete din Biblie unde se gasesc adevaratele valori spirituale iudaice.

  Astept nerabdator raspunsul dv. si poate si alti comentatori sau cititori a lui ACUM.

  Iata citatele:

  1) Ex.20/5 Dzeu gelos pedepseste pacatele parintilor in descendenti 3-4 generatii.

  2) Ex.35/2 sa omori pe cine nu respecta ziua de sambata.

  3) Deut.21/18-21 sa omori copilul recalcitrant.

  4) Deut.22/13-21 sa omori mireasa care s-a dovedit in noaptea nuntii a nu fi fost virgina.

  5) Deut.14/21 alimentele alterate sa le vinzi la straini.

  6) Deut.15/3 dobanda sa percepi dela straini.

  7) Deut.7/1-2-16 sa prapadesti popoarele pe care Dzeu ti le da in mana.

  8) Num.31/17 sa omori toti copiii si femeile care au cunoscut barbat, fetele sa le pastrezi pentru tine.

  9) Deut.15/6 tu vei stapanii si imprumuta multe popoare, dar tu nu vei fi stapanit sau imprumutat.

  10) Lev.12/2-7 dupa nastere, femea este impura 40 zile daca a nascut un copil de sex M sau 80 zile daca a nascut copil de sex F si sa duca la preot o pasare ce va fi sacrificata pentru pacat.

 • Tzvi Saita: (6-4-2014 la 11:18)

  @dr. Neumann

  Consistent cu tot ce ati spus pina acum, iar nu ati inteles:

  1. am parafrazat corect convingerile/aberatile [Mod.: atenţie la proferarea de insulte!] pe care le-ati depanat
  2. moderatorul nu era sugerat a fi dr. neumann
  3. lista de 10 (!!) provocari pe care ati prezentat-o a fost, evident, copiata din numeroasele „manuale”/maculatura antireligioasa emanate din tiparnitele pre’89, majoritatea de inspiratie ateista pseudoacademica sovietica. Intrebarile sint retorice si contin, din nou, aceeasi dovada a neintelegerii substantei si caracterului Tanahului. Astfel, sinteti bine implintat intr-un monolog !!!
  Este si mai curios faptul ca nici macar in Haskala nu apar asemenea manifestari ale incomprehesibilului eticii Iudaice. Asta apropos ca se parea ca macar ati avea ceva afiliatii cu Neologismul.

 • Tzvi Saita: (6-4-2014 la 20:51)

  Stimat Moderator
  „aberatie” nu este o expresie radical urita, jignitoare. Foate simplu, indica o „indepartare de la norme stabilite, adevaruri cunoscute.” In optica , de exemplu, este comuna etc. Nu este, deci o insulta ci doar o descriere a unui fenomen si are mai curind o tenta fizica, desi expresia este folosita si la teme morale, dece nu.
  In cazul nostru, din ptcul meu de vedere, dr. Neumann se departeaza categoric de convingerile ortodoxe Iudaice si o face intentionat, fara nici un dubiu, nespa !?

 • Alexandru Leibovici: (6-4-2014 la 21:39)

  În calitate de moderator:

  @Tzvi Saita

  >>> aberatiile pe care le-ati depanat…

  > “aberaţie” nu este o expresie radical urîta, jignitoare..

  Vă invit să respectaţi cu stricteţe Regulamentul. La următoarea încălcare primiţi un avertisment. După încă două avertismente veţi fi blocat pe două luni.

 • Tzvi Saita: (6-4-2014 la 23:40)

  Va priveste, dar daca continuati sa ignorati opinile mele referitoare la folosirea corecta de termeni, s-ar foarte putea sa va boicotez eu pe ceva mai mult de regulamentarele nu stiu cite luni. Fiecare cu drepturile si privilegile sale si cu intinderea corzii ….

 • Sfartz Pincu: (7-4-2014 la 06:34)

  @Dr. R. Neumann

  Conţinutul celor 10 citate ale Domniei Voastre a fost cândva compatibil cu mentalităţile şi sălbăticia acelor vremuri, demult apuse, dar azi sunt total anacronice; eu nu cunosc nici un singur evreu care ar pune în practică îndemnurile prevăzute în acele citate.

  Norocul este că cele 10 porunci, universal valabile, reabilitează preceptele negative de mai sus !

  Numărul mare de laureaţi Nobel este o recompensă pentru cumulul de suferinţe îndurate de evrei dealungul istoriei şi constituie o reabilitare pertinentă şi necesară în faţa celor care au oprimat acest popor (şi încă o mai fac!) în toate modurile posibile.

 • dr.r.neumann: (7-4-2014 la 07:30)

  Dle Tzvi Saita,

  „Lista celor 10!! provocari” este extrasa din Biblia tradusa din texte originale ebraice si grecesti de catre Gala Galaction si prof. preot Vasile Radu, aparuta sub auspiciile Fundatiei pentru literatura si arta Regele Carol II in anul 1939.

  Afirmatia dv. ca citatele au fost copiate DESIGUR din manuale antireligioase aparute inainte de ’89 demonstreaza fara posibilitate de negare ca nu cunoasteti continutul Bibliei.

  Oricine poate citi Biblia pe internet, in engleza, franceza, romana etc si sa ma verifice; ii rog pe cititorii lui ACUM si mai ales pe moderator sa stabileasca de partea cui este adevarul, este o problema de cinste si demnitate.

  Sunt gata sa ma supun unui arbitraj si cel gasit ca nu a spus adevarul sa plateasca 1.000 de euro Redactiei ACUM si sa-si recunoasca afirmatia inselatoare.

 • Tzvi Saita: (7-4-2014 la 09:01)

  Splendid pus si spus Pincu Sfartz.
  Sa ne intelegem, dr. Neumann, citatele SINT din Tanah, exemplele sint date insa in spiritul critic de obirsia amintita.Atzi incurcat rau itzele.
  Raspunzindu-i Dnului Sfartz imi raspundeti si mie.
  NU voi discuta, insa, sanctitatea Torei !!!

 • Alexandru Leibovici: (7-4-2014 la 10:47)

  @Tzvi Saita

  > “aberatie” … [n]u este, deci o insulta ci doar o descriere a unui fenomen si are mai curind
  > o tenta fizica, desi expresia este folosita si la teme morale…

  … caz în care are ca sens „absurditate, inepţie, prostie”, cum scrie în acelaşi dicţionar.

  @Sfartz Pincu

  > Conţinutul celor 10 citate … a fost cândva compatibil cu mentalităţile şi sălbăticia acelor vremuri,
  > demult apuse, dar azi sunt total anacronice; eu nu cunosc nici un singur evreu care ar pune
  > în practică îndemnurile prevăzute în acele citate.

  Poate nu cunoaşteţi suficient de mulţi evrei 😉

  Nu, vorbind acuma serios: După domnul Saita, Biblia este sfântă, deci (înţeleg eu) intangibilă, imuabilă şi în afara timpului. Prin urmare nu poate fi anacronică. Deci problema semnalată de dl. Neumann rămâne în picioare, nu are rezolvarea pe care o propuneţi. Iar dl. Saita refuză s-o discute, ascunzându-se în spatele „sanctităţii Torei”.

  > Numărul mare de laureaţi Nobel este o recompensă pentru cumulul de suferinţe îndurate de
  > evrei dealungul istoriei

  Adică nu sunt luate pe merit ci numai pentru suferinţele trecute!?? 🙂 🙂

  @dr.r.neumann

  > ii rog pe cititorii lui ACUM si mai ales pe moderator sa stabileasca de partea cui
  > este adevarul

  Nu este rolul moderatorului să stabilească de parte cui este adevărul. Dar în calitate de cititor sunt de părere că dl. Saita nu a contestat exactitatea citatelor (lucru pe care l-a precizat şi dânsul ulterior). „Contraargumentul” său a fost că

  – şi comuniştii atacă Biblia pe aceste teme
  – şi că nu înţelegeţi substanţa si caracterul Tanahului

  ceea ce este lamentabil ca argument.

  > cel gasit ca nu a spus adevarul sa plateasca 1.000 de euro Redactiei ACUM

  Mulţumim pentru frumoasa intenţie, dar nu avem nevoie de aceşti bani, deoarece suntem suficient finanţaţi pe căile descrise aici 🙂

 • Tzvi Saita: (7-4-2014 la 12:11)

  @ A. Leibovici

  In legatura cu sensul expresiei „aberatie”, ceea ce am definit eu este sensul dat de mine. Adaosurile Dv. va privesc. Eu am calificat ceea ce am spus EU si asa ramine in ceea ce ma priveste. Restul este irelevant.

  In leagtura cu imuabilitatea Tanahului, din nou imi atribuiti intepretari care nu numai ca nu imi apartin, dar in citeva rinduri am calificat – din nou – care este functia integritatii Cartii. In momentul in care am acceptat interpreatrea Dnului Sfartz am clarificat si complexitatea Tanahului, chestie pe care am amintit-o de citeva ori. Ca sa elucidam si acest aspect pentru cei care implicit recunosc ca NU sint deloc intrudusi in valorile simbolismului Iudaic:

  – sanctitatea tuturor afirmatilor Divine au pe de o parte un caracter imediat, locativ si temporal, relativ la conditile in care poporul evreu este admonestat de catre Hashem, cit si valori morale continute in necesitatea obligativitatilor lor in circumstantele date. In alte cuvinte, trebuie inteles DECE a trebuit poporul ales sa se supuna unor practici specifice relativ la imprejurari specifice.Aici si astfel se defineste dinamismul unei spiritualitati, intr-adevar, capacitatea sa de a se adapta raminind legata imuabil de principile continute fiecare din istoricitatea practiclor. Cel mai bun si relevant in aceste zile este momentul istoric UNIC al perioadei trecerii poporului Evreu prin Sinai. Timp de 40 de ani s-a mincat matza; inseamna asta ca matza este obligatorie in afara Pesah-ului !!?? De cite ori a fost oferita aceluiasi popor mana !!?? Citi dintre evreii merituosi ( NU Meyer Lanski !!!) nu au voie sa intre in tara Fagaduintei, precum Moshe Rabeinu !!??
  Extrapolarile de genul oferit de dr. Neumann fac parte din aceeasi tendetiozitate centrifugala, rezultatul categoric al necunoasterii principilor de mai sus.

  – Interpretarile Tanahului sint parte a dinamicii cunoasterii si ADAPTARII continutului sau. Acest proces este edificat de compilarea Talmudului.
  Dupa cum am mai amintit – dar convenabil evitat de criticii incintati sa ofere pareri gratuite – rolul studiului acestor tomuri este EXACT de a actualiza valorile continute in Tanah.

  Analogia cu „analizele” antireligioase si de-a dreptul antisemitice de tip comunist-ateist ramine in picioare. Trebuie sa repet din nou ca nu se discuta autenticitatea citatelor ci numai(i)rationalul extrapolarilor.

 • dr.r.neumann: (7-4-2014 la 12:20)

  Dle Sfartz,

  1) din ecoul dv. rezulta in primul rand ca recunoasteti existenta in Biblie a ceace am citat; este deja ceva pozitiv;

  2) cronologic cele 10 porunci le-au precedat pe cele amintite de mine Este de presupus ca o lege noua este facuta pentru a ameliora sau a anula o lege anterioara. Deci lucrurile s-au petrecut invers de cum vedeti dv.

  3) in confesiunea de credinta a lui Rambam la articolul 9 din 13 declara cu o credinta de nezdruncinat ca Biblia nu se va schimba.

  4) nu degeaba Zangwill a spus: daca n-am sti ca evreii au scris Tora am putea crede ca este opera unor antisemiti.

 • dr.r.neumann: (7-4-2014 la 13:04)

  Dle Tzvi Saita,

  nu, nu ne putem intelege: dupa ce ca ati afirmat ca cele 10 citate au fost DESIGUR copiate din manuale anti-religioase, dupa ce recunoasteti, poate de teama arbitrajului, ca ele exista intr-adevar in Tanah, nu numai ca nu spuneti mea culpa, nici macar nu va jenati sa scrieti ca EU am incurcat itele. Halal de asemenea onestitate!

 • Tzvi Saita: (7-4-2014 la 20:58)

  dr. Neumann
  halal asemena atentie la detaliu. Daca va agatati argumentarea de cuiul plasarii citatelor si ignorati mesajele mele repetate ca citatele sint autentice din Tanah , dar au fost constant folosite de sursele de propaganda amintite tot de mine, atunci chiar ca sinteti angajat intr-un monolog in care va dati perfecta dreptate, singurul , evident.

 • ramon neumann: (8-4-2014 la 09:09)

  Dle Tzvi Saita,

  1) a afirma ca cele 10 PROVOCARI provin DESIGUR din manuale anti-religioase dinainte de’89, ca peste o zi sa recunoasteti ca ele (provocarile s-au transformat in citate! ) intr-adevar figureaza in Tanah si fara a va scuza, nu este un amanunt ci o trasatura de caracter.

  2) din nou faceti o afirmatie falsa scriind ca „ignor repetatele dv.mesaje precum ca citatele sunt autentice din Tanah, dar au fost folosite de surse de propaganda’.

  Va rog sa indicati precis ecourile cu „mesajele dv. repetate” precum ca citatele sunt autentice.

  3) de ce refuzati sa dezvaluiti „valorile spirituale iudaice si sanctitatea lor”, combatand asfel cele 10 provocari?

 • Tzvi Saita: (8-4-2014 la 12:19)

  r.neumann

  da, da, asa este, sint o trasatura de caracter…….
  Extraordinar de conclusiv mai ales ca din toata chestia asta rezulta ABSOLUT NIMIC.
  In acelasi timp, cum pot combate ceva cu care sint de acord ?!

 • dr.r.neumann: (9-4-2014 la 14:11)

  Dle Tzvi Saita,

  daca intr-adevar credeti in Dzeu si in valorile spirituale iudaice si sanctitatea lor, la Yom Kipur viitor va trbui sa-I cereti iertare pentru cel putin 2 pacate:

  1) pentru hulirea Lui atribuindu-I 10 „provocari”; dar deoarece a doua zi ati revenit recunoscand autenticitatea lor divina, poate va va ierta.

  2) necunoasterea Torei: in ecoul din 07.04.14 ati scris ca timp de 40 de ani, cat timp evreii au peregrinat prin Sinai, au mancat Matza (paine nedospita). Ceea ce este un fals: s-a iesit din Egipt cu painea nedospita (Ex.12/39) dar in scurt timp neavand ce manca si regretand oalele cu carne si painea pe saturate ce o primeau in Egipt (Ex.16/3, Dzeu le dadea seara prepelite si dimineata mana, ceva „maruntel si grauntzos” care, amestecat cu apa si copt sau fiert, tinea loc de paine (Ex.16/23-29).

  Matza se face din faina si apa, iar faina se face din grau. De unde grau in pustiul Sinai? iar evreii nu erau sedentari ci in permanenta deplasare. Dar dv. se vede ca credeti dar nu cercetati.

  De Yom Kipur se cere iertare si semenilor nostri daca ai gresit cu ceva; dv. ati scris despre „sanctitatea tuturor afirmatiilor Divine” dar nu ati explicat cum se impaca, de exemplu, porunca din Num.31/17 sa omori, la cucerirea tarii promise, toti copiii si femeile, pastrand pentru tine fetele virgine.

  In zilele noastre se obisnueste consultarea populatiei. ACUM are o opţiune „opinie solidara cu comentariul”; cum apreciti faptul ca incepand din 30.03.14 cand ati inceput sa comentati articolul: „Comentarii la o carte….”, ati primit o singura apreciere pozitiva si peste 20 negative?

 • George Petrineanu: (9-4-2014 la 16:36)

  Referitor la cele zece ,,provocari”.

  Pornind de la postulatul ca „opinile ORICUI asupra valorii Bibliei Evree ( Tanah ) nu au deloc valoare daca nu provin din surse docte in materie”, mă abțin de la opinii personale și cu toată sinceritatea aștept niște explicații de la d-l Saita. Sper că nu există categorii de indivizi care, după dumnealui, să nu aibe dreptul să ceară măcar explicații fără să emită opinii.

  Deci: există aceste formulări în Biblie (dacă ele nu sunt exclusiv niște invenții tendențioase ale antireligioșilor) si ce se ascunde an spatele lor.

  Dacă v-am înțeles bine, reacția unui neinițiat de a exprima oroare față de aceste formulari este nepermisă si o puneți exclusiv pe seama „neintelegerii substantei si caracterului Tanahului.”

  Ce există în Biblie în plus ca să mă determine să trec cu ușurință peste aceste îndemnuri oribile? Ce atitudine ați lua dacă un grup ar încerca să le pună în practică după litera cărții?

  P.S. Prevalîdu-mă de faptul că respingeți abordarea subiectului de catre neinitiați nu mă voi angaja într-un dialog. Sunt doar curios de explicațiile dumneavoastră.

 • Tzvi Saita: (9-4-2014 la 21:21)

  @ George Petrineanu

  Ma oblig cu placere. Astfel, va rog sa cititi explicatile date de mine DEJA valorilor continute in principiu a tot ce ar pare a fi „surprinzator” ( expresia mea) sau chiar contradictoriu principilor ACTUALE care calauzesc intelegerea Tanahului.
  Cred ca am postat cel putin doua asemenea explicatii, una in care stiu eu bne ca am repetat de citeva ori normativ aceleasi principii.
  Totul este explicat cu atentie si deferenta fata de cititor/curios.
  Repet ca nu consider deloc necesar sa iau la daracit fiecare pasaj asa cum se pare ca ati vrea sa procedez. Si in felul meu de a explica se pot gasii lamuririle cautate.
  In plus Dnul Sfartz a dat si dnsul foarte clar si succint explicatia. Eu am mai extins-o oleaca.

  Lectura placuta !

 • nicolae waldmann: (13-4-2014 la 05:03)

  Apropo – sau nu – de cele 1 porunci, doresc sa amintesc o intamplare de acum muuuulti ani:

  Cu putin timp dupa stabilirea la Sydney am fost invitat de catre Domnu Consul al Romaniei la un picnic cu ocazia zilei de 23 august.

  La acel picnic, Dl. consul al Romanie – introdus ca ‘diplomat de cariera’, m-a tras deoparte si mi-a spus urmatoarele

  Nepotica lui de sora, inginera la Bucuresti, astepta primu ei copil si tare mult ar dori ca Domnu rabinu Sef, Mozes Rozen, sa-i boteze copilul si daca nu am eu niste legaturi la domnu Mozes Rozen pentru treaba asta.

  Bineinteles ca I-am promis D-lui consulu general ca ma voi interesa si al lasat situatia la acel punct (penibil).

  Dupa 2 luni am primit un telefon de la Dl. Consul sa ma anunte ca nepotica a nasut un baiat si daca am rezolvat cu Dl. Mozes Rozen. La raspunsul meu ca este OK, s-a aranjat, insa micutul v-a trebui sa fie mai intai circumcis, Dl. Consul General a Romaniei la Sydney mi-a raspuns ‘ma scuzati, domnu Valman, da e cineva la use’….

 • dr.r.neumann: (13-4-2014 la 19:18)

  @N. Waldman,

  respingerea „diplomatica” a unei circumcizii in familia consulului roman din Sydney aminteste de „aventurile” lui Moshe provocate de ne-circumciderea fiilor lui.

  Fuge din Egipt dupa ce a omorat un paznic care a maltratat un sclv evreu, refugindu-se in Madian. Aici se casatoreste cu Sephora, una din ficele preotului pagan Itro, si care va naste 2 baeti, Ghershon si Eliezer.

  Dzeu ii da lui Moshe misiunea de a-i scoate pe evrei din sclavia egipteana. Pe drum, dintr-o data vrea sa-l omoare deoarece fiii lui nu sunt circumcisi!!
  Sephora il circumcide cu un cutit de piatra pe Ghershon salvand astfel viata lui Moshe.

  Ce I s-a intamplat lui Dzeu? A avut un lapsus? I-a incredintat o misiune si pe de alta parte vrea sa-l omoare!?

  O enigma asemanatoare s-a petrecut cu Avraham: il scoate din Ur (Mesopotamia), il anunta ca-i va da o alta tara locuita de cateva – 7 – popoare si care se intinde dela Nil pana la Eufrat, dar nu mai inainte de a fi sclav 400 de ani in Egipt.

  Care-i ratiunea? Pentruce aceste zigzaguri?

  Pntru a evita eventualilor comentatori o gafa ca cea a dlui Tzvi Saita care a numit provocari antireligioase dinainte de ’89 o serie de porunci divine, merita de citit Geneza 15 si Exodul 3/8 si 4/24.

 • Tzvi Saita: (13-4-2014 la 21:32)

  Ei ce sa-i facem Dr. Neumann, daca in loc de medicina ati fi trecut printr-o Yeshive sau conversat o tzira cu unchiul meu, Rabbi Fischl Sofer cindva tot din Timisoara, ati fi inteles cum sta treaba .
  Nici un zig-zag, a fi Evreu inseamna o groaza de obligatii si responsabilitati, de fapt inseamna ocolirea zig-zagurilor, un fel de „ocolire” in linie foarte dreapta !!!

  Mod.: da, d-le Saita, acele lucruri nu sunt de nasul d-lui Neumann, un pigmeu un raport cu dv., dv. care aţi studiat 7+ ani etc., etc.!!

 • Tzvi Saita: (14-4-2014 la 11:17)

  dr. neumann

  nici un zig-zag, dimpotriva, astfel se demonstreaza foarte clar ca a fi „popor ales” inseamna responsabilitati pe care nimeni altul ( altii) nu le au.

 • dr.r.neumann: (14-4-2014 la 14:12)

  @Tzvi Saita

  vorbe goale, fara nici un continut concret, ca de obicei. Adaugand ceea ce ati scris si in mail-ul din 5/4/2014:.. este ca si cum un evreu premiat Nobel s-a dezis de iudaism… Iata un fragment din scrisoarea adresata de Einstein filosofului (evreu) Gutkind :

  pentru mine cuvantul Dzeu este expresia si produsul slabiciunilor omenesti si Biblia o culegere de legende, onorabile, dar primitive si puerile. Pentru mine, interpretarile subtile, torturate, n-au nimic de-a face cu textul original.

  Iudaismul, ca si celelalte religii, este incarnarea unor superstitii puerile.
  Poporul evreu caruia ii apartin si a carui mentalitate o apreciez nu prezinta calitati diferite de a altora.

  Scrisoarea este datata 3/1/1954, un an inainte de a muri si isi cunostea data aproximativa a mortii. Prin dispozitie testamentara a fost incinerat, iar creerul a fost incredintat unui laborator de histologie, ceea ce este interzis in iudaism.

 • Tzvi Saita: (14-4-2014 la 18:04)

  @ Moderator

  sint uimt si puternic ofensat ca permiteti asemenea expresii de hilul HaShem al unei dezgustatoare voci geshmate si inca intr-o zi ca cea de azi !!!
  Rusine acestui neumann !!!

 • Alexandru Leibovici: (14-4-2014 la 18:56)

  @Tzvi Saita

  sint uimt si puternic ofensat ca permiteti asemenea expresii de hilul HaShem al unei dezgustatoare voci geshmate si inca intr-o zi ca cea de azi !!! Rusine acestui neumann !!!

  V-am explicat deja aici că publicaţia ACUM nu s-a angajat să respecte şi nu respectă ceea ce numiţi „principiul de Hilul HaShem”. Iar dacă pe dv. (sau pe alţii) vă deranjează acest fapt, atunci poate că ACUM nu este un sit pentru dv.

 • Tzvi Saita: (14-4-2014 la 19:25)

  A. Leibovici

  cuvintul corect este „sitE”
  in plus un adevrat evreu NU se mindreste cu ce sustineti ca NU respectati.
  Si toate astea de Pesach……

 • Alexandru Leibovici: (14-4-2014 la 20:56)

  @Tzvi Saita

  > cuvintul corect este “sitE”

  Mulţumesc că m-aţi luminat. Aflaţi însă că cuvântul „sit” nu este incorect (http://www.culiuc.com/archives/2007/03/site_sit_sait.phtml)

  > un adevrat evreu NU se mindreste cu ce sustineti ca NU respectati. Si toate astea de Pesach…

  Nu-i bai : din punctul dv. de vedere eu nu sunt un „adevărat evreu”, iar din punctul meu de vedere dv. sunteţi un adevărat troglodit, sau un adevărat „evreu troglodit”, dacă preferaţi. Şi anume chiar de Pesach.

 • Tzvi Saita: (14-4-2014 la 23:13)

  @Leibovici

  ca troglodit, „sit” este o abreviatie a corectului SITE.
  Acum m-ati ingrijorat pe bune, chestia cu „trogloditu” la persoana mi-e frica nu cumva sa va paleasca cu vreun avertisment Moderatorul , sa va dea afara si sa pierd eu cel mai apropiat din SITul asta.
  Deci ramine cum am stabilit, eu troglodit, dar evreu, Dv. NU la patrat.

 • Alexandru Leibovici: (14-4-2014 la 23:46)

  @nicolae waldmann

  > rabinu Sef, Mozes Rozen, sa-i boteze copilul

  Spuneţi sincer, domnule Waldmann, este asta o întâmplare reală, sau o remaniere a unui banc? Diverse elemente mă fac să mă îndoesc de autenticitatea poveştii, în primul rând faptul că, cel puţin la creştinii de rit ortodox, botezul, pentru a fi valabil, trebuie să fie săvârşit de preot şi episcop (in extremis de un simplu credincios, dar neapărat creştin), într-o biserică şi în numele Sfintei Treimi.

  Se pare că la creştinii de anumite alte rituri (catolic, poate şi protestant), dacă este un caz de urgenţă, cel care botează nu trebuie să aibă vreo anume calificare pentru asta, nici măcar să fie creştin, ci trebuie să:

  – aibă intenţia să boteze şi
  – să urmeze un anumit ritual – anumite acte, anumite cuvinte.

  Deci nu conteză cine, ci în ce mod o face.

  Deci : d-l Moses Rosen nu putea să efectueze un botez în nici un caz, deoarece sigur nu era caz de urgenţă.

  Deci spuneţi-mi mai multe despre povestea acesta improbabilă cu botezul şi Rabinul Rozen.

 • Tzvi Saita: (15-4-2014 la 22:18)

  @ A. Leibovici

  nu prea pricep de ce sinteti atit de moale cu Dnul Waldmann. In mod NORMAL eu asi pretinde:

  – dovezi concrete a convorbirilor telefonice Waldmann-Consul gen. Romania, chitantze etc.
  – documente oficiale incontestabile ale efectuarii de botezuri in cadrul Federatiei Comunitatilor Evreesti din Romania, in special dovezi referitoare la Rabinul Sef in respectivele ipostaze
  -certificat nastere copilas ( gen masculin) nascut , fiu nepoata de verisoara Consul Gen. Romania, Sydney
  – dovada incontestabila ca persoana batut use Consul Gen. Romania pe timpul conversatiei telefonice cu Waldmann cu birou populatiei persoana respectiva
  – document botez copil nepoata verisoara sotie Consul Gen.
  – document certificat incontestabil poza detaliu copil circumcis sau NU inainte si dupa circumcis sau NU cu poza certificat botez eliberat de Federatie sau NU.

  A se respecta Regula mente !!! NUI DE GLUMA !!!!!!( corect ar fi trebuit „nu-i”)

 • Alexandru Leibovici: (16-4-2014 la 12:55)

  > nu prea pricep …

  E din ce în ce mai ridicol…

 • Alexandru Leibovici: (17-4-2014 la 09:40)

  @Nicolae Waldmann

  Vă rugasem să-mi spuneţi mai multe despre povestea aceea improbabilă cu botezul şi Rabinul Rozen. Pot deduce din tăcerea dv. că povestea, cel puţin aşa cum aţi povestit-o, nu este adevărată?

 • nelutiu: (20-4-2014 la 16:24)

  Frumos articol dar am şi eu dreptul pe aici!

  Deoarece agenţii americani au aflat de pseudonimul lui Ponta dedicat de bunicuţa fiind numit cârlan, în această săptămânâ (stăpânii Lumii americani) l-au propulsat în zbor în locul căţelei Laika pe care bolşevicii au propulsato cu peste cinci decenii în urmă! Eram în clasa I-a şi am primit broşura Laika şi altele.

  Recunosc pe atunci era cea mai mare realizare… cu toate că Laika n-a fost recuperată!

 • Alexandru Leibovici: (20-4-2014 la 17:14)

  Domnule „Neluţiu”,

  Comentariul dv. n-are nicio legătură cu articolul; nici nu rezultă că l-aţi citit.

  Nu ştiu ce „drept” ziceţi că aveţi aici. Să vă apară comentariile? Nu aveţi un asemenea drept; în afară de proprietarul sitului nimeni nu are.

  Mai văd că aveţi în continuare idei fixe cu agenţii americani, cu americanii-stăpâni ai lumii, cu comunisto-securişti şi altele. Devine plictisitor. Sunt explicaţii comode pentru că vă scutesc să gândiţi… dar cred că să gândiţi este mult mai interesant şi amuzant…Dacă doriţi să scrieţi comentariul dv. cu diacritice: prelungiţi apăsarea tastei literei de bază. Apoi alegeţi cu mouse-ul litera corectă (apare alături de mai multe variante) şi ridicaţi degetul de pe litera de bază. Încercaţi!

Reguli privind comentariile

 
Citește articolul precedent:
Pâine de grâu

Mai apoi, după ce l-a ascultat pe nepot si s-a lămurit despre ce este vorba, i-a pus nepotului următoarea întrebare:...

Închide
100.26.176.111