caractere mai micireseteazacaractere mai mari

Cele mai recente contributii la rubrica Jurnalism, Comunicare 

Tocmeli şi escamotări ale legislaţiei anti-discriminare în România

de (24-2-2013)
47 ecouri

 
Chiar în ultimele săptămâni, am „asistat”, referitor la actuala Românie, la două scandaluri legate de flagranta încălcare a legislaţiei anti-discriminare, adoptată în concordanţă cu cardul legislativ al Uniunii Europene. Scandaluri de care s-a ocupat presa scrisă şi electronică depăşind cu mult hotarele ţării noastre natale.

La jumătatea lunii în curs, această presă, inclusiv publicaţia online pe care o citiţi în acest moment, consemna „premiera” care a avut loc în aula Academiei Române, cu prilejul discursului istoricului român Vladimir Iliescu, profesor la Universitatea din Aachen, invitat să paraticipe la lansarea unor volume de istorie a comunismului în cadrul prestigiosului forum cultural-ştiinţific şi care a pronunţat un veninos discurs antisemit-negaţionist-naţionalist, pe tema Holocaustului românesc, pe care l-a etichetat drept „o minciună cosmică”. Totul, enunţând argumentele pseudo-ştiinţifice vehiculate de câţiva ani buni (vorbă să fie), în presa şi literatura română de specialitate.

Cel de al doilea scandal, poate de mai mici proporţii – „asigurate” şi de tendinţele de minimalizare ale autorităţilor româneşti de resort – a fost incidentul din săptămâna trecută, cu prilejul unui eveniment cultural al organizaţiei non-guvernamentale „Accept”, la Muzeul Ţăranului Român. De acest al doilea scandal de-a dreptul simptomatic vom încerca să ne ocupăm în cele ce urmează.

Nici unul din cele două incidente nu s-au ivit „din senin”, pe „loc gol”, ci reprezintă încă un punct – sau o etapă – în conturarea exacerbată a climatului discriminatoriu-naţionalist-homofob care în ultimii cinci ani a devenit un adevărat cancer al gândirii româneşti. Desigur, un cancer cu grave „metastaze” politice şi ideologice.

Şi asta, în contextul în care există suficiente „terapii” oferite de legislaţia română, care sunt considerate, cred, mult prea costisitoare, de natură să subţieze simţitor capitalul electoral al celor strict implicaţi.

Despre ce este vorba, în acest ultim (dar fără speranţa de a fi şi cel de pe urmă) incident? În cadrul acţiunii „Luna istoriei LGBT”, organizată de asociaţia Accept, cu sprijinul Ambasadei USA, s-a iniţiat la Muzeul Ţăranului Român, în sala Noului Cinematograf al Regizorului Român, proiecţia filmului „The Kids are Allright” (Copiii sunt în regulă), în fapt o comedie ale cărei personaje alcătuiesc o familie americană de homosexuali. Dar, la numai câteva minute de la începerea proiecţiei, au năvălit în sală un grup de vreo 50 de persoane, protestând frecvent cu steaguri, trâmbiţe şi surle, intonând imnuri religioase, schiţând salutul şi chiar arborând însemne naziste. Câţiva dintre aceşti fervenţi protestatari s-au postat în deptul proiectorului, determinând întreruperea proiecţiei, în urletele aceloraşi neonazişti şi ultraortodocşi, „Jos gay-ilor, căraţi-vă toţi în Olanda, plecaţi de-aici cu drogurile voastre, cu SIDA” şi ale scadnărilor „Moarte homosexualilor”, „Nu vă vrem aici”, „Nu sunteţi români”, împănate cu tot felul de injurii…

Deşi coordonatoarea acţiunii, Daniea Prisecaru, menţionează că s-a apelat anterior la concursul poliţiei, fiind vorba de un eveniment ce implica un anumit risc al unor asemenea agresiuni, conducerea Muzeului nu a luat măsuri pentru protejarea participanţilor: după cum a menţionat Justina Ionescu, avocat al asociaţiei Accept,deşi prezenţi, poliţiştii şi jandarmii nu au intervenit pentru reinstituirea ordinei. N-a avut vreun efect nici apelul la 112, din partea directorului Muzeului, Virgil Niţulescu, mai ales că în tot acest răstimp, a stat să discute amical cu participanţii la protest.

După cum menţionam, acest incident a cărui gravitate nu trebuie minimalizată are antecedente, la fel de grave şi cel puţin deocamdată, nesancţionate după cum prevede legislaţia românească în vigoare: ar fi suficient să amintim cele petrecute la începutul lunii noiembrie, când şapte persoane care ieşiseră de la spectacolul „După Traian şi Decebal”, reprezentat la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, şi urmat de o dezbatere pe tema istoriei homosexualităţii din România, au fost bătute cu cruzime, „pentru învăţare de minte fiindcă au organizat o conferiţă despre gays”. Iar dacă vrem să ne „îndepărtăm” în trecut, o facem încă din 2006, când parada-demostraţie a minorităţilor sexuale a avut dreptul la o foarte ostilă – şi minuţios orchestrată – contrademonstraţie, soldată chiar cu lovirea, în metrou, a unor participanţi la paradă.

În fapt, asistăm de o bună bucată de vreme la ceea ce americanii numeau încă din anii ’60 ai secolului trecut „politizarea homosexualităţii”, până în epoca actuală pe-atunci, de altfel în contextul necesarei „depolitizări” a acestei orientări, şi ajungând, în anul 1973, de-abia la prima etapă a acestui demers, adică începând cu „depatologizarea” respectivei orientări sexuale, prin eliminarea din Manualul de Diagnostic şi Statistică al Asociaţiei Americane de Psihiatrie, a categoriei de diagnostic a homosexualităţii.

Se pare însă că în România, după dezincriminarea legală a acestor orientări, confuzia a fost menţinută cu bună ştiinţă şi tenacitate, demne de o cauză mai bună, cu care publicul larg a fost supus unei sistematice dezinformări şi într-o totală confuzie privitoare la această chestiune: în primul rând, a fost vorba de concepţia tributară unei ignoranţe frizând primitivismul, cu referire la natura psihopatologică a acestor orientări, asociind-o sistematic cu o reală perversiune sexuală, anume pedofilia, eludâdu-se voit existenţa acesteia şi în „majoritarele” relaţii hetero-sexuale. În al doilea rând, s-a creat şi s-a menţinut, cu aceeaşi bună-ştiinţă de-a dreptul… perversă, amestecarea nepermisă a domeniilor juridic, etic şi al sexualităţii, suprapunându-se ermetic sfera noţiunii de homosexualitate peste cea a noţiunilor de ilegalitate şi imoralitate, printr-o la fel de perfidă amalgamare a naturii homosexuale cu gama de delicte pe fond sexual care i se atribuie. Drept cadru atotcuprinzător al acestui nepermis şi în fapt imoral şi ilegal amestec, se află desigur religia (creştin-ortodoxă, dar nu numai) din România, apanaj declarat şi nedeclarat adreptei politice româneşti.
Ar mai fi de adăugat la această generală confuzie identificarea principiilor anti-discriminatorii cu cele ale stângii româneşti (şi nu numai), pentru a avea tabloul complet al seriosului derapaj al conducerii politice-ideologice a actualei Românii.

Aservirea întru manevrare a întregului sistem juridic românesc de către actuala conducere favorizează o totală desconsiderare a legislaţiei româneşti şi europene. Până la actualul incident de la Muzeul Ţăranului Român, toate celelalte, menţionate anterior, conduc la ceea ce Mircea Toma, preşedinte al Asociaţiei de Montorizare a Presei ActiveWatch, transformarea statului român într-un „partener neonazist al grupărilor de ultra-dreaptă”. El demonstrează că în cazul specific al celor petrecute la Muzeu, statul a demonstrat că „nu reuşeşte să-şi facă datoria, să condamne şi să reprime incitarea la ură şi la violenţă”, cu un total dezinteres pentru protejarea drepturilor fundamentale ale omului. Desigur, nu au întârziat replicile publicaţiilor astfel „incriminate”, care s-au grăbit să invoce perniciosul ateism – apanaj al naţional-socialismului mussolinian şi hiterist – uitând totuşi un „amănunt”, şi anume că cel puţin acesta din urmă, nu a făcut decât să înlocuiască o religie (cea creştin-catolică), cu o alta: aş cita în acest sens lucrarea lui Walter Langer „Psychanalyse d’Adolf Hitler” (ed. Denoël, Paris, 1973), în care autorul descrie capacitatea de isterizare şi fanatizare a maselor de către Hitler, invocând, printre altele, următorul exemplu: la ieşirea – sau intrarea – din şi în satele germane, după 1933, punct crucial al ascensiunii nazismului, pe tradiţionalele „troiţe”, s-a modificat… componenţa Sfintei Treimi, în care icoana cu chipul lui Iisus Christos a fost înlocuită cu un portret al Führerului!

Cu prilejul acestui ultim protest violent de la Muzeul Ţăranului Român, asociaţia Accept a întreprins o serie de demersuri juridice, cerând nimic mai mult decât aplicara legislaţiei în vigoare asupra conducerii instituţiei (în speţă administraţia), care practic, s-a prefăcut că asigură asistenţa forţelor de ordine cu prilejul respectivului eveniment, dar a lăsat frâu liber forţelor… dezordinii, sabotând desfăşurarea evenimentului. Astfel, a fost solicitată în cadrul acestor demersuri destituirea directorului-adjunct al Muzeului, Mihai Gheorgiu. Mai ales că tocmai reprezentanţii forţelor de ordine au şi declarat, cinic, că nu pot interveni decât la instrucţiunile şi la solicitarea (inexistentă), a aceleiaşi conduceri. Personal, nu pot decât să-mi declar solidaritatea şi participarea – după puteri – la tot ce poate contribui, fie şi într-o măsură infimă, la situarea statului român în rând cu statele cu adevărat democrate europene, începând cu stricta aplicare a legislaţiei UE privitoare la sancţionarea oricăror manifestări discrimnatorii, fie religioase, fie contra orientării sexuale, fie xenofobe, fie negaţioniste, prevăzută de aceeaşi legislaţie!

Ecouri

 • Sfartz Pincu: (25-2-2013 la 01:31)

  Stimată Doamnă Rodica Grindea!

  Este perfectă analiza făcută de Dvs. asupra unor încălcări ale aplicării legislaţiei europene, în România. Deşi aţi insistat pe evenimentul de la Muzeul satului, eu consider că evenimentul cu discursul şi reacţia academicienilor la acest discurs al lui Vladimir Iliescu explică, justifică, şi-l înglobează pe cel de la Muzeu, şi nu numai.

  Elementul definitoriu pentru aplicarea, de fapt cu „neaplicarea”, legislaţiei europene în privinţa alunecărilor spre extremism religios, naţionalist şi antisemit din România, este „solidaritatea în gând şi acţiune” cu infractorii, a celor chemaţi să facă ordine. Şi unii şi alţii, împărtăşesc aceleaşi convingeri primitiviste.

 • Ion Ionescu: (25-2-2013 la 05:49)

  Cred ca trebuie adaugat aici si lucruri care nu se incadreaza in teza autorului articolului. Desi aceste lucruri nu contrazic neaparat teza (exceptiile daca sunt rare o confirma) ele trebuie totusi mentionate.

  De exemple rapida sesizare a autoritatilor si inceperea urmaririi penale in cazul „nationalistilor autonomi” care au oferit bani pentru femeile de etnie tiganeasca ce se sterilizeaza „voluntar” (o idee cei drept inspirata de metodele autoritatilor franceze care le ofera bani imigratilor ilegali din Africa si tiganilor din Romania si Bulgaria daca se deporteaza voluntar din Franta).

  Precum si demiterea (sau demisia la „cerere”) a presedintelui organizatiei de tineret PNL Alba-Iulia, Rares Buglea pentru idei similare (experimate pe Facebook) in legatura cu sterilizarea tiganilor. A inceput urmarirea penala si in cazul lui.

 • Alexandru Leibovici: (25-2-2013 la 07:04)

  Nu găsesc vreo similitudine între „metodele autorităţilor franceze” şi îndemnuri la sterilizare.

 • Ion Ionescu: (25-2-2013 la 07:34)

  @Leibovici

  In cazul „nationalilor autonomi” din Timisoara se oferea o suma de bani daca se aducea dovada unei operatii de sterilizare, adica era vorba de sterilizare voluntara, auto-sterilizare contra unei sume de bani.

  Franta oferea 300 euro per adult, si 100 euro per copil, pentru tiganii care se deporteaza voluntar (se ‘repatriaza voluntar’) inapoi in Romania si Bulgaria.

  Nu e ceva similar ? De ce ?

 • Alexandru Leibovici: (25-2-2013 la 07:57)

  @Ion Ionescu

  Vă invit pe dumneavoastră să spuneţi ce anume este similar.

  Eu văd o singură asemănare: în ambele cazuri este vorba de o ofertă de tranzacţie – „dacă tu faci asta, eu îţi dau nişte bani”. Dar asemenea oferte/tranzacţii sunt cât se poate e curente şi banale.

  Iar în ce priveşte însuşi obiectul tranzacţiei („asta”), nu văd nici o asemănare.

 • Ion Ionescu: (25-2-2013 la 08:04)

  @leibovici -„în ambele cazuri este vorba de o ofertă de tranzacţie”

  La asta ma refeream, nu e ceva bazat pe forta ci pe schimb, tranzactie, adica voluntar.
  Este evident ca tranzactii se fac cu multe lucruri, de la alimente la organe.

 • Alexandru Leibovici: (25-2-2013 la 08:21)

  @Ion Ionescu

  Deci suntem de acord: asemănarea este superficială, nu era nevoie de vreo „inspiratie din metodele autoritatilor franceze”.

 • Rodica Grindea: (25-2-2013 la 09:03)

  D-lor Ionescu și Leibovici, am impresia că, oarecum, dialogul dvs. se cam îndepărtează de tema tratată, iar în articolul meu o remarcă de natură să pună „punctul pe i”: o tranzacție, desigur, voluntară, presupune un interes de ambele părți: îți ofer atât și-atât, eu fiind interesat de marfa ta, iar tu – de banii mei.

  În cazul propunerii sterilizării voluntare contra cost a femeilor de etnie romă (asta-mi amintește că în tinerețe, spuneam că ne ducem la muncă patriotică voluntar-obligatorie), autoritățile de resort au fost in-te-re-sa-te să se autosesizeze, intervenind cu rigorile justiției, fiindcă „interesul” era aici capitalul electoral: naționalismul de tip nazist era în acest caz… costisitor, după cum scriu în articol, „subțiind capitalul electoral”.

  În vara trecută am urmărit la cele două canale de televiziune internaționale de care dispun „telenovela” referendum-ului, în care puterea de influență a persoanelor de etnie romă, mai ales în localitățile cu o mare densitate a populației de această etnie n-a fost deloc neglijabilă. Altfel spus, „suntem interesați” în protejarea romilor față de tendințele de discriminare, findcă mai avem nevoie de ei, de influența lor și de „victimele” acesteia.

  Stau oare la fel lucrurile cu încercările de „spălare a petelor negre din istoria românilor” cu „detergentul” numit negarea Holocaustului? Cine are nevoie de victimele Holocaustului contra evreilor, ori de urmașii acestora, oricum aflați în majoritate în afara României? Iar de comunitatea HLBT – nici atât! Atunci, în ceea ce-i privește, ne putem face de cap cu naționalismul-antisemitismul-homofobia! Poate mă înșel, dar cred că este și acesta un punct de vedere din care s-ar putea privi problema! Și tot „mercantil”, stimați domni!

 • Ion Ionescu: (25-2-2013 la 09:11)

  @Grindea…”Cine are nevoie de victimele Holocaustului contra evreilor, ori de urmașii acestora, oricum aflați în majoritate în afara României? Iar de comunitatea HLBT – nici atât!”

  Probabil ca asta e explicatia corecta a diferentei in reactii, suna „politic realist”

 • Sfartz Pincu: (25-2-2013 la 11:21)

  Iată răspunsul Academiei Române, la negarea Holocaustulu din România, făcută în aplauzele onor academicienilor români, de Vladimir Iliescu:

  „a€œ fost o lansare de carte. S-a purtat o dezbatere, în care fiecare şi-a spus punctul de vedere. Nu este poziţia oficială a Academiei. Domnul profesor a spus că au fost persecuţii, nu Holocaust. A fost o intervenţie într-o dezbatere stiintifică”

  Deci Academia consideră că o „intervenţie într-o dispută” poate fi scutită de aplicarea legilor din România, privind propaganda naţionalist-legionară!

  În privinţa comerţului cu organe, cum de auroritatile române au fost atât de prompte în aplicarea legii, faţă de un profesor cu renume mondial şi doctori specialişti de înaltă clasă, arestaţi pentru că cumpărau ovule pentru a le insemina artificial unor femei dornice să aibe un copil? Este această faptă „comerţ cu organe”, din moment ce nu afectează sănătatea donatoarelor şi, oricum, un ovul nefolosit pleacă la canal? Dacă aceşti specialişti nu ar fi fost israelieni ci români, autorităţile ar fi fost la fel de active?

 • Munteanu Corneliu: (25-2-2013 la 11:57)

  @ „schiţând salutul şi chiar arborând însemne naziste”

  Ati fost cumva in sala? Eu nu, dar pe net se gasesc scene filmate, ca si imagini destul de explicite. Poate ma faceti si pe mine sa inteleg unde ati vazut Dvs. insemne naziste.

  @ „publicul larg a fost supus unei sistematice dezinformări şi într-o totală confuzie privitoare la această chestiune: în primul rând, a fost vorba de concepţia tributară unei ignoranţe frizând primitivismul, cu referire la natura psihopatologică a acestor orientări, asociind-o sistematic cu o reală perversiune sexuală, anume pedofilia, eludâdu-se voit existenţa acesteia şi în „majoritarele” relaţii hetero-sexuale”.

  Nu este adevarat. Publicul larg este extrem de bine informat asupra acestui subiect. Daca filmul respectiv era prezentat in cinematografe, nu se sinchisea absolut nimeni. Se informa fiecare pe smart-phone asupra continutului, foarte bine, nu-ti place, nu intri. Au fost filme la tv cu continut homosexual mult mai scarbos si nu s-a sinchisit nimeni. Problema este ca o prezentare de film s-a transformat intr-o actiune de propaganda gay-lesbi, iar chestiunea aceasta nu prea e acceptata de multi.

  Si va voi explica si de ce. Mult prea multe „crime pasionale” oribile intre homosexuali in acesti ani din 1989 incoace, ceea ce a creat parerea ca aceasta „activitate” este un viciu capatat prin inchisori, orfelinate sau in urma abuzarii sexuale in copilarie. Nu am ce face, astea sunt statisticile, incepand cu celebrul caz Ion Luchian Mihalea, un lung sir de crime oribile au incetatenit aceasta idee care contrazice categoric statisticile dlui Kinsey.

  Apoi a deranjat locatia, Muzeul Taranului Roman nu are printre obiectele de activitate propaganda homosexuala. Si mai este o chestiune, pe care nu ati sesizat-o, anume ca la aceasta „comedie” intrarea era liberă, deşi rating-ul filmului este de +16 ani. In rest, toate manifestarile de acolo au fost filmate, le-am vazut si eu, nu cred ca depasesc „nivelul” de tulburare a linistii publice, dar nici macar atata, am vazut manifestari mult mai violente la filme proaste.

  Oricum, ramane ca autoritatile sa se pronunte, pentru ca reclamatii sunt de ambele parti.

  [… Mod., cf. pct. 2 din Regulament]

 • Rodica Grindea: (25-2-2013 la 12:52)

  D-le Sfartz, ceea ce scrieți dv. este, să spunem, omenește, logic dacă vreți, dar există o serie de argumente care vă fac susceptibil de a fi contrazis. Aici nu se pune problema sub aspect omenesc, ci în primul rând juridic. Dacă legislația română sacționează cele petrecute în actuala clinică (de exemplu, faptul că donatoarele de ovule n-au făcut-o din… omenie, ci pe bani), ceea ce nu este legal, sau dacă ceea ce s-a făcut acolo nu a respectat cu rigurozitate legea – nu este despre ce sta de vorbă.

  Și nici „n-ați avea voie” să puneți în discuție promptitudinea cu care acești specialiști au fost arestați și anchetați pt. că sunt israelieni, nici să avansați întrebarea dacă autoritățile române ar fi fost mai clemente (tot nu pe degeaba!) cu specialiștii români. Ce-i drept, în climatul de antisemitism-anti-Israel, care se observă acum în România, ne putem indigna ca evrei, dar nu mai mult!

  Desigur, aveți perfectă dreptate că justificările Academiei Române cum că aceasta nu ar fi fost poziția oficială a prestigioasei instituții frizează cinismul, și aici ar „avea loc” întrebarea dacă respectiva dezbatere științifică nu s-a făcut cumva în cadrul unui eveniment „oficial”, fie și o lansare de carte, și nu la vreo crâșmă, fie ea cât de selectă și destinată distinselor personalități academice.

  Cred că lucurile trebuie spuse și… expuse cât se poate de clar și precis, fiindcă altfel de-abia deschideți portițe ticăloșiei total străine de vreo dezbatere științifică ori de principii și idei, exact cum facem noi acum! Și de-abia atunci ar deveni, cred, mai vulnerabili cei care semnalează toleranța, neaplicarea legilor în privința sancționării discriminărilor de orice gen în general, și a negaționismului și a propagandei naționalist-legionare în particular.

 • Alexandru Leibovici: (25-2-2013 la 12:55)

  Eu nu ştiu care a fost exact aranjamentul între asociaţia „Accept” şi proprietarii sălii de cinematograf respective. Poate au închiriat-o, poate a fost un alt aranjament. În orice caz, proiecţia acelui film a avut loc cu acordul celor în drept să dispună de sală. Prin urmare fapta intruşilor este cea prevăzută la art. 220 Cod Penal, Tulburarea de posesie însoţită de violenţă şi săvârşită în grup (alineat 3), pentru care se prevede o peeapsă cu închisoarea pe o durată de 3 la 15 ani.

 • Munteanu Corneliu: (25-2-2013 la 13:27)

  Iar va inselati amarnic.

  Indiferent de aranjament, manifestarile nu au nimic in comun cu tulburarea de posesie. Nici macar cu tulburarea linistii publice, asa cum am afirmat si eu in mod gresit. Pentru ca a fost o proiectie cu intrare libera. Sala cu pricina, sala de proiectii cu acces gratuit in cadrul MTR, si destinata proiectiei filmelor cu tematica preponderent culturala, in legatura cu specificul muzeului, nu poate in niciun fel fi asimilata cu un club gay privat, caz in care s-ar fi putut aplica, dar cu multe precautii, art 220.

  Nu trebuie sa fii jurist ca sa intelegi ca sensul infractiunii de tulburare de posesie este cu totul altul, care tine mai mult de incalcarea dreptului de proprietate. Imi pare rau ca inca o data se arunca cu vorbele asa la intamplare.

  Tot ce s-a intamplat acolo, tine cel mult de manifestari anti-sociale, huliganice, ceva in genul scandalurilor de la meciurile de fotbal, dar de amploare mult mai redusa, care in cel mai rau caz se pot solda cu o amenda modica, evident, daca nu se va tine cont si de argumentele celeilalte parti.

  De aici si pana la manifestari neo-naziste si asocierea cu negarea holocaustului este o distanta mare, iar astfel de exagerari grosolane nu pot decat sa degenereze in alte conflicte.

 • Munteanu Corneliu: (25-2-2013 la 14:17)

  @Ce-i drept, în climatul de antisemitism-anti-Israel care se observă acum în România, ne putem indigna ca evrei, dar nu mai mult!

  1. Nu este vorba de ovule care ajung la canal, ci despre stimulare ovariana in schimbul prelevarii fortate de ovule, chestiune extrem de periculoasa. Parca mai era un doctor celebru, Josef Mengele se numea, care avea si el astfel de preocupari.

  2. Activitatea infractionala a celor doi nu plasează în ilegalitate procedura de fertilizare in vitro, ci se referă strict la prelevarea de celule şi ţesuturi umane contra cost. Astfel, în acest moment, constituie ilegalitate donarea de ovule în scopul obţinerii de profit material, prevedere care se aplică în toate statele UE.

  3. Inainte sa acuzati autoritatile romane, puteati sa faceti o scurta incursiune pe net ca sa vedeti si legislatia israeliana in domeniu pentru a vedea ca toate aceste chestiuni nu au nimic de-a face cu anti-semitismul. Inutil sa va spun ce reactii au afirmatiile Dvs aici in tara. Oricum, puteti sa dormiti linistita, cei doi vor fi cel mult expulzati, nu vor face ani grei de puscarie asa cum ar merita cu prisosinta.

  Din partea moderatorului:

  – când recomandaţi autorului comentariului să consulte legislaţia israeliană, recurgeţi la un argument legat de etnia acestuia, ceea ce este un argument ad homimem, pe care pct. 2 al Regulamentului acestui site îl interzice; aici recidivaţi.

  – scrieţi: „Inutil sa va spun ce reactii au afirmatiile Dvs aici in tara”. Vă repet să nu mai faceţi aluzii voalate la eventuale consecinţe grave…

  Ţineţi cont că acest site este privat şi cu toţii suntem aici ca într-o casă străină, unde trebuie să avem grijă cum ne purtăm.

 • Rodica Grindea: (25-2-2013 la 15:06)

  D-le Munteanu Corneliu, apreciez preocuparea dv. pentru a clarifica lucruri, de aceea vă invit să faceți unele precizări: scrieți că sala de proiecție este „cu acces gratuit”: pentru spectatori, sau pentru cei care au vreun film de proiectat, mi se pare important. Dacă aceștia din urmă nu trebuie să închirieze sala, putem înțelege din asta că oricine… are ceva de proiectat poate beneficia de sală pt. un anumit timp? Altfel spus, ar putea veni cu orice? Fie cu vreun film de propagandă neolegionară, fie cu vreunul „pentru adulți”, de exemplu??

  Cât despre însemnele naziste, a relatat o bună parte a presei din România, iar despre ce s-a strigat acolo, nu numai că am citit în publicațiile românești online, dar au confirmat-o și unii comentatori care au avut acces la scurt-metrajele filmate cu telefoane mobile, inclusiv de către demonstranți. Adică, conducerea Muzeului nu a avut cunoștință de conținutul filmului? Oare din moment ce a acordat aprobarea pentru folosirea sălii, nu avea totuși nici o răspundere de a asigura ordinea și securitatea participanților?

  În al doilea rând, în articolul meu precizez încă din primele rânduri că două incidente, unul pe fundal naționalist-negaționist și un altul, distinct, izbucnire de homofobie, s-au succedat în timp scurt, ambele având ca numitor comun discriminarea. Astfel încât, asocierea nepermisă s-a făcut pe parcursul prezentei dezbateri! Vă rog, reveniți cu precizări, tocmai fiindcă văd în persoana dvs. pe cineva cu care „se poate sta de vorbă”!

 • Munteanu Corneliu: (25-2-2013 la 15:43)

  Stimabila doamna. Eu nu vorbesc despre ce scrie presa, ci despre ce se vede din filmele postate pe youtube si din fotografiile destul de explicite de pe net.

  Am pus o intrebare clara si doresc un raspuns extrem de clar. Au fost bannere in tot orasul in care se vorbea despre intrare libera, iar imaginile exista pe net, le puteti gasi extrem de usor. Iar protestele au apartinut unei parti a spectatorilor, asa ca toate astea nu au nimic de-a face cu conducerea muzeului. Sala cu pricina este o anexa a muzeului destinata proiectiilor de film cu caracter cultural, gratuite, care se incadreaza in specificul muzeului. In niciun caz nu este destinata inchirierii sau altor activitati de acest gen.

  Aici este implicata conducerea muzeului, care trebuia sa refuze acest gen de activitati care nu au nimic de-a face cu specificul muzeului. Aceasta sala de proiectie, asa cum sunt alte mii in Bucuresti, nu era locul cel mai potrivit pentru astfel de manifestari. Din aceasta cauza totul a fost luat ca o provocare, care ne-fiind nici prima, si probabil nici ultima, a fost tratata ca atare.

  Las deoparte amploarea care s-a dat unui incident intre 20 de spectatori si 20 de protestatari, care numai manifestare homofoba si cu atat mai putin neo-nazista nu este. Exact ce spuneam, daca filmul era lansat la unul din marile cinematografe, chiar si cu o parada gay, nu se sinchisea nimeni, venea lumea, facea poze, intra cine avea chef, restul se duceau la o bere, totul era normal. Dar atata vreme cat aceasta manifestare a avut loc intr-un spatiu total nepotrivit unei astfel de tematici, a fost luat ca o provocare.

  De altfel, in curtea MTR se gaseste o straveche biserica maramureseana, si chiar vis-a-vis, pe strada Monetariei se gaseste o alta biserica extrem de iubita de bucuresteni. Din cate stiu eu, legea interzice o serie de manifestari de genul asta la o anumita distanta de lacasurile de cult si de scoli. Nu poti proiecta filme de o anumita factura, deschide carciumi sau tripouri alaturi de astfel de institutii.

  Iata inca un aspect care ar trebui sa dea de gandit celor ce judeca prea pripit astfel de evenimente. Daca doriti si un punct de vedere personal, eu cred ca totul a fost provocat, pentru a demonstra cat sunt dansii de discriminati, si pentru a mai obtine ceva fonduri. Dovada ultimele parade gay, care au fost un fiasco total, imaginile facute de mine atunci le gasiti pe orasul.ro.

  Cat despre afacerea cu ovule, raspunsul meu destul de transant, vad ca este inca in asteptare, inutil sa mai comentez aceste aspecte, deja m-am obisnuit.

 • Alexandru Leibovici: (25-2-2013 la 16:21)

  @Munteanu Corneliu

  Am vorbit cu un jurist şi pot să vă confirm că m-am înşelat cu privire la încadrarea în art. 220 C.P. „Amarnic”, dacă doriţi 🙂 deşi găsesc că exageraţi.

  Încadrarea corectă este art. 321, tulburarea ordinii şi liniştii publice (1-5 ani închisoare), eventual şi art. 205 (insulta), pedepsit cu amendă, iar dacă au avut loc acte de violenţă, atunci şi art. 180, pedepsite cu 1-3 luni sau amendă.

  Apoi: v-aţi înşelat amarnic, faptul că a fost o proiecţie cu intrare liberă nu are nici o importanţă, deoarece fapta penală este că o parte din spectatori au împiedicat o altă parte să vizioneze netulburat proiecţia.

  Mai departe. Legislaţia românească actuală ia în consideraţie şi motivarea care stă la baza unei infracţiuni (rasism, „discriminare”, etc.). Eu am o părere proprie despre acesta, dar legile trebuiesc respectate, atâta timp cât sunt în vigoare.

  > Imi pare rau ca inca o data se arunca cu vorbele asa la intamplare.
  > astfel de exagerari grosolane nu pot decat sa degenereze in alte conflicte

  Vă rog, mai mult calm şi sânge rece, aveţi tendinţa să faceţi aluzii voalate la eventuale consecinţe grave…

  [Adăugat mai târziu: în noul Cod Penal, art. cu tulburarea ordinii şi liniştii publice este art. 371, 3 luni la 2 ani închisoare. Mai este Legea 61/1991, art. 3. pct.1 şi 2]

 • Alexandru Leibovici: (25-2-2013 la 17:33)

  @Munteanu Corneliu

  PMJI

  > Au fost bannere in tot orasul in care se vorbea despre intrare libera..

  Cum am arătat, faptul că sala a fost sau nu închiriată, nu este relevant, deoarece încadrarea penală corectă este „tulburarea ordinii şi liniştii publice”. Conform art. 152 C.P., o faptă nu este săvârşită în public numai dacă este vorba de reuniune cu caracter de familie. Deci spaţiu „public” este aproape orice (inclusiv un club privat gay, foarte probabil!)

  > Aici este implicata conducerea muzeului, care trebuia sa refuze acest gen de activitati …

  Da, hotărârea este a conducerii muzeului, dar aceasta se conduce după un regulament. În funcţie e prevederile acestuia, este posibil că conucerea nici nu putea să refuze.

  > aceasta manifestare a avut loc intr-un spatiu total nepotrivit unei astfel de tematici,
  > a fost luat ca o provocare.
  > chestiunea aceasta nu prea e acceptata de multi.

  Cine a stabilit că-i „total nepotrivit”? Dv. credeţi că dacă cuiva i se pare că-i „total nepotrivit”, atunci are dreptul să perturbe manifestaţia sub pretextul că s-a simţit provocat?? Un stat de drept este unul în care cetăţeanul, sau „cei mulţi”, nu-şi fac singuri dreptate, ci respectă o procedură, ca şi statul, de altfel. Pe blogul dv. v-aţi arătat oripilat, şi pe bună dreptate, de felul în care au fost asasinaţi, în 1938, în mod cu totul ilegal, 65 de legionari deţinuţi. V-aţi arătat oripilat deşi în 1938 România era o dictatură, cu Constituţia din 1923 abrogată şi o protecţie a drepturilor individuale mult slăbită. Ei bine, într-un stat de drept este şi mai strict. Nu puteţi aplica principiile în mod selectiv şi să simpatizaţi cu acele manifestări anarhice pentru care aveţi înţelegere.

  > in curtea MTR se gaseste o straveche biserica maramureseana … şi o alta biserica
  > extrem de iubita de bucuresteni. Din cate stiu eu, legea interzice o serie de
  > manifestari de genul asta la o anumita distanta de lacasurile de cult

  Sigur, dacă există o lege, atunci aveţi dreptate. Dar există o asemenea lege?

  > eu cred ca totul a fost provocat…

  Care sunt indiciile directe pe care vă bazaţi acestă credinţă?

  > Cat despre afacerea cu ovule, … vad ca este inca in asteptare, inutil sa mai comentez
  > aceste aspecte, deja m-am obisnuit.

  Nu mai faceţi pe victima. Comentariul dv. cu ovulele va apare, dar cu un comentariu al moderatorului, iar acesta mai are şi alte priorităţi.

 • Alexandru Leibovici: (25-2-2013 la 18:58)

  @Rodica Grindea

  > D-lor Ionescu şi Leibovici … o tranzacţie, desigur, voluntară, presupune un interes de ambele părţi…

  Nu am înţeles în ce constă obiecţiunea dv. la spusele mele; v-aş ruga s-o formulaţi mai clar. Şi poate să precizaţi în ce fel aţi înţeles spusele mele.

 • Sfartz Pincu: (25-2-2013 la 22:59)

  @Rodica Grindea

  Aveţi perfectă dreptate, eu nu am pretenţia că mă exprm în calitate de jurnalist, pentruca nu asta este meseria mea. Eu mă exprim omeneşte, ca un simplu cititor. Dacă nu am voie să mă exprim aşa, să mi se spună de către redacţie, şi las comentariile în posesia exclusivă a celor competenţi în ale gazetăriei!

  @Corneliu Munteanu

  În calitate de cititor am făcut un comentariu care conţine o „îndoială justificată”, că un ovul, pe care o femeie nu doreşte să-l fecundeze pentru a naşte un copil, şi vrea să scape de el, ar intra în categoria „donare de organe”! Şi dacă este cu recompensa, care-i baiul? Nu se donează, oficial, sânge (care chiar este un organ!!), pentru o recompensa??

 • Alexandru Leibovici: (26-2-2013 la 05:25)

  Domnule Buzu,

  Mulţumim pentru întrebare, nu e nici o supărare, ea ne dă ocazia să răspundem la toţi cei care demult voiau să ştie, dar n-au îndrăznit să întrebe, probabil de teamă de represalii.

  Vorbesc de represalii pentru că sursa principală care ne finanţează este Mossadul (88%), şi se ştie că Mossadul este peste tot şi loveşte pe-neaşteptate. Cât priveşte restul de 12%, acesta provine din surse pe care nu putem să le divulgăm fără a pune viaţa în pericol, a noastră şi a cititorilor.

  După cum bine ştiţi, costurile pentru un site ca acesta sunt enorme, pentru că operăm în direcţia României din străinătate, şi mai ales acum, în perioada e criză. Numai bogătaşii îşi pot permite un astfel de site, iar noi nu suntem, după cum atât de bine aţi observat. Într-adevăr, costurile lunare depăşesc 11.800 de dolari US.

  Dacă doriţi amănunte, vă pot comunica şi cât primesc autorii, moderatorii, redactorii, cât costă hostingul, suportul, maintenance, ce prime încasăm pentru fiecare comentariu al cititorilor care se publică, etc., dar cred că, prin cele e mai sus, aţi aflat lucrul principal care vă interesa.

  Vă stăm oricând la dispoziţie în caz că aveţi şi alte întrebări.

 • Ion Ionescu: (26-2-2013 la 04:16)

  Cei care au participat la protestul de la MTR au organizat o cenferinta de presa :

  http://www.privesc.eu/Arhiva/15122/Conferinta-de-presa-cu-tema–Romania-in-deriva–

 • Buzu Florin: (26-2-2013 la 04:33)

  Citesc, din cand in cand, pe acest site articole interesante de cultura generala. Unele opinii ma imping adesea in deruta, ce e drept. N-am pus intrebari si nu-mi dau cu parerea. Totusi as avea ceva de intrebat, fara suparare…

  De pilda un domn scrie ca negustorii de ovule erau „un profesor de renume mondial si doctori de inalta clasa…”, care-si practicau meseria -d e inalta clasa(?!), unde?, intr-un apartament? Ii stiu cum ii cheama si-am tot cautat pe internet sa ma lamuresc pe unde si-au practicat meseria… Nimic!

  Al doielea, intreb, tot fara suparare: sunteti un site privat, asta o spuneti fara ocol si asta inseamna ca publicati NUMAI ce place, nu? Bun si asta. Dar cine va finanteaza? Inteleg ca aveti o activitate practic neintrerupta pentru publicatie. M-am uitat si la editori, in parte chiar si pe CV-urile respective si, poate ma insel, nu pareti a fi chiar instariti, mai trebue sa va castigati si existenta, nu-i asa? Fara suparare…

  (Stiu ca nu-mi veti publica intrebarile, dar am facut-o doar pentru dvs. si nu astept raspuns; voiam numai sa stiti ca oamenii, poate nu prea au ce face, dar isi mai pun si intrebari… Asta deranjeaza?).

 • Rodica Grindea: (26-2-2013 la 06:58)

  D-le Sfartz, când am scris „n-ați avea voie” am crezut că ați sesizat ghilimelele, care inversau total sensul expresiei… dintre ele!

  În afară de aceasta, donarea de sânge este legală și aici știu sigur că se face cu toate mijloacele de precauție, pt. a nu prejudicia cu nimic sănătatea donatorului. De exemplu, este luat într-o strictă evidență și un timp anumit nu este acceptat ca donator, tocmai din aceste considerente. Dar donarea de ovule (uitați, nu mai pun ghilimele, ci vă previn să citiți vinderea), presupune anumite gesturi medicale prealabile, despre care am văzut că se menționează și aici, care pericliteaază sănătatea donatoarei, fapt pentru care și este interzisă contra cost, pentru a evita lăcomia de câștig.

  Iar cea strict umanitară este strict controlată medical. Chiar dacă această temă este adiacentă celei tratate în articol, trebuie să ne exprimăm foarte exact și să nu riscăm afirmații hazardate, care s-ar putea să fie false, ca să mă exprim elegant, tocmai într-un subiect de dezbatere atât de sensibil.

  Asta am învățat de la un fost redactor al publicației care, deși avea poate unele cusururi, fiindcă nimeni nu-i perfect, era totuși un mare profesionist, iar eu regret și acum că a părăsit această publicație, și amândoi știm la cine mă refer.

 • Sfartz Pincu: (26-2-2013 la 10:51)

  @ Rodica Grindea

  Este OK, stimată Doamnă Rodica Grindea! Existenţa riscurilor în prelevarea de ovule determină aplicarea legislaţiei europene. Poate nu ştiţi că în România există o criză mare de sânge, şi când o persoană trebuie să facă o operaţie care necesită mai mult sânge, i se spune că nu poate fi operată dacă nu aduce donatori. Şi evident, că aceşti donatori, în majoritatea lor trebuie plătiţi! Şi aceiaşi „lege”, care nu mai poate de supărare că se încalcă protecţia sănătăţii donatorilor, se face că nu vede această situaţie, pentruca, CAS-ul (Casa de Asigurări Sociale) este finanţată de la stat!

  Această discriminare (deci suntem în cadrul problematicii acestui foarte util articol) m-a determinat să intervin în favoarea medicilor israelieni care se ocupă de implantul „în vitro”. Am doi vecini care au făcut operaţii de varice la Tg.Mureş, unde sunt specialişti f.f. calificaţi, şi aşa am aflat de asigurarea cu sânge, descrisă mai sus.

  @Buzu Florin

  Nu ştiu cum l-aţi căutat şi nu l-aţi găsit pe Profesor Dr. Raphael Ron-El, aşa că deschideţi vă rog: http://mednewlife.ro/medici/prof-dr-raphael-ron-el şi o să aflaţi că are specializări de înaltă clasă în Austrie şi Germania!

  Dacă închidem ochii când nu ne place ceva, acel ceva nu o să dispară!

  Admit că o fi greşit cu ceva din punct de vedere mercantilist, că a plătit prea puţin pentru ovule, dar spuneţi-mi, cu mână pe inimă (poate chiar şi pe Biblie!), câţi doctori români nu iau bani, încălcând astfel legislaţia?

  În ce priveşte ilegalitatea, este o inducere în eroare voită a opiniei publice, deorece prelevarea de ovule se făcea într-o unitate medicală, cu TOATE autorizaţiile la zi, aşa cum a declarat Directorul Executiv, dr Victor Zota de la ANT (Agenţia Naţională de Translant din România):

  „La ultima inspecţie realizată,ƒ împreună cu Inspecţia Sanitarムde Stat, clinica întrunea toate criteriile de funcţionare”

  Nu este discriminare că numai unii doctori (în acest caz, numai israelieni) sunt luaţi la întrebări de justiţie, iar alţii (români, în cazul de faţă), fac operaţii cu tarif fix, la vedere ?

 • Munteanu Corneliu: (26-2-2013 la 11:21)

  Buna seara! Observ ca tot desfacand firul in patru nu ajungem nicaieri. Am afirmat din start ca acest incident, banal si penibil, se incadreaza clar la categoria „tulburarea linistii publice”, ramanand ca autoritatile sa se pronunte, daca, evident, au fost depuse reclamatii.

  Nu sunt avocatul nici-uneia dintre parti, pentru niciuna nu am niciun fel de simpatie. Am adus, cred eu, suficiente motive, atat legale, cat si de bun-simt pentru a arata contextul total nepotrivit in care s-au desfasurat aceste incidente. Un ultim argument este ca cei 15-20 membri Accept (sau simpatizanti) ca si cei 15-20 de „contrasi”, nu sunt nici reprezentativi, si nici nu se pot erija in reprezentanti ai celor doua parti. In treacat fie spus, primii puteau sa-si vizioneze filmul intr-un separeu al unui club privat, ba chiar si o sufragerie de bloc ar fi fost suficienta. De altfel, nu ma intereseaza conflictele dansilor, care nu sunt decat micute scandaluri pentru a mai creste in ochii opiniei publice, care numai de asa ceva nu are chef.

  Interventia mea s-a datorat insa modului in care unui incident banal i s-a asociat in mod tendentios, ca sa fiu bland totusi, eticheta de manifestare neo-nazista, legionara, ca si punerea in legatura cu pretinsul „climat de antisemitism-anti-Israel care se observă acum în România”.

  O ultima observatie: chiar si asocierea antisemitism-anti Israel este tendentioasa, prin faptul ca se pune liniuta de unire intre doua chestiuni complet diferite, nu ar trebui sa ne jucam cu vorbele. A critica unul sau altul din aspectele politicii interne sau externe a Israelului nu are nici in clin, nici in maneca cu antisemitismul.

 • Munteanu Corneliu: (26-2-2013 la 13:07)

  @Sfartz Pincu, Rodica Grindea

  Nu combaterea comertului cu organe este sensul legii, asimilarea cu donarea de sange este putin fortata, ci tocmai faptul ca acest comert conduce la abuzuri.

  Va dau un singur exemplu, in anii 90 mii de romani au donat contra cost cate un rinichi, pe filiera ilegala turceasca in special, dar nu numai. Problema este ca, indiferent de ce asigurari dau medicii, acesti oameni, cu un singur rinichi, nu mai sunt oameni „intregi”. Atunci cand ai doi rinichi, daca se imbolnaveste unul, mai ai unul sanatos, dar in cazul in care mai ai numai unul, ce faci?

  Toate aceste mii de „donatori” contra cost sunt potentiali candidati la insuficienta renala si dializa. Las deoparte faptul ca transplantul, de cele mai multe ori ilegal, poate fi facut si in conditii improprii, dar si de catre persoane interesate doar de bani, fara asigurarea sigurantei necesare. Iar societatea nu-si poate permite un astfel de risc. Ca atare, astfel de „operatii” sunt interzise in toate tarile europene, iar donarea de organe, inclusiv ovule umane, se face in conditii extrem de clar precizate si intr-un cadru legal extrem de strict.

  In cazul clinicilor citate, a fost vorba de racolare, momire cu diverse sume mari de bani, a unor tinere cu lipsuri materiale, au fost prezentate cateva cazuri la tv, chestiune extrem de grava de altfel. De asemenea, cateva „tranzactii” inregistrate. Si nu este prima data. Intrebarea mea a fost pur tehnica, iar dl. Leibovici m-a atentionat in mod nejustificat. Intre timp m-am documentat, asa cum era si normal, si in Israel legislatia este identica. Asa ca nu inteleg toate aceste discutii.

 • Ion Ionescu: (26-2-2013 la 13:20)

  @Munteanu Corneliu

  –„A critica unul sau altul din aspectele politicii interne sau externe a Israelului nu are nici in clin, nici in maneca cu antisemitismul.”

  Uneori are alteori nu.

  Anti-semiti de profesie folosesc aspectele negative din politica statului Israel drept „paravan” pentru a-si varsa anti-semitismul. Un exemplu e chiar asta cu ‘ovulele’, imediat a aparut informatia, si a fost tocata marunt-marunt, pe web-site-uri cunoscute ca anti-semite. De exemplu kuruc.info, un site maghiar cunoscut ca apropiat de partidul Jobbik din Ungaria.

  Alteori nu, exista si cei care critica Israelul din motive pur etic-ideologice, de obicei ideologii de stanga, si subiectul lor e opresiunea si umilintele la care sunt supusi palestinienii de catre israelieni si/sau politica externa foarte agresiva a Israelului. Un exemplu de acest tip e poemul lui Gunther Grass.

  Insa cei care apara Israelul se grabesc sa acuze/sa clasifice drept „anti-semitism” sau „fascism” orice critica a Israelului. Nu e o idee buna fiindca pentru restul lumii e evident neadevarat ce spui acest gen patrioti israelieni, in felul asta doar se discrediteaza pe ei insisi, discrediteaza si conceptul de „anti-semitism”, si il fac pe critic sa para ca are dreptate din moment ce un raspuns „la subiect” nu e oferit ci in schimb se foloseste acuzatia de „anti-semitism” pentru a scapa de critica.

  Dar in cazul cu „ovulele” putem vorbi de anti-semitism. S-a folosit subiectul in presa pentru a activa idei „latente” din subconstientul cultural colectiv (imaginea „evreul malefic” care -eventual- rapeste copii, ceva de genul asta, ceva gen horror-movie).

  E ilegal cum spui, discutabil daca e si imoral deoarece e vountar-tranzactie, si romanii sunt cel putin la fel de malefici. E plina Africa si Orientul Mijlociu de AK-47 produse la Cugir (dupa 1989) cu care au fost omorati, si se omoara unii pe altii in continuare acolo.

  Dar romanul nu are reputatie de „malefic” ca evreul, el are reputatie de hot si/sau de smecher/sneaky care te fraiereste si in care nu poti avea incredere.
  Vezi si cu carnea de cal ce repede s-au grabit sa ne acuze, se pare ca e fals, dar „mitul” e mai puternic decat realitatea.

 • Alexandru Leibovici: (26-2-2013 la 15:34)

  @Munteanu Corneliu

  > Am afirmat din start ca acest incident … se incadreaza clar la categoria “tulburarea linistii publice”

  Curios… Cu puţin inainte aţi afirmat:

  > manifestarile nu au nimic in comun … cu tulburarea linistii publice, asa cum am afirmat
  > si eu in mod gresit.

  Scrieţi:

  > Am adus, cred eu, suficiente motive, atat legale, cat si de bun-simt pentru a arata
  > contextul total nepotrivit in care s-au desfasurat aceste incidente.

  Motivele pe care le-aţi adus dv. eu le-am contestat, dar preferaţi să treceţi acest fapt sub tăcere – nici nu negaţi, nici nu aprobaţi, pur şi simplu închideţi ochii. „Nici usturoi n-am mâncat…”

  > pentru niciuna nu am niciun fel de simpatie

  Nu este adevărat. Aţi afirmat că proiecţia a fost pe bună dreptate luată drept o provocare intenţionată, aţi mai argumentat, de la dv., că sunt biserici prin apropierere(?), din care rezultă, dacă nu simpatie, cel puţin multă înţelegere pentru scandalagii.

  > Interventia mea s-a datorat insa modului in care unui incident banal i s-a asociat in mod
  > tendentios, ca sa fiu bland totusi, eticheta de manifestare neo-nazista, legionară…

  Etichetarea cu „legionară” este în imaginaţia dv. Privitor la „neo-nazistă” – autoarea, R. Grindea, a scris într-un comentariu că

  „Cât despre însemnele naziste, a relatat o bună parte a presei din România, iar despre ce s-a strigat acolo, nu numai că am citit în publicațiile românești online, dar au confirmat-o și unii comentatori care au avut acces la scurt-metrajele filmate cu telefoane mobile, inclusiv de către demonstranți.”

  Dacă contestaţi afirmaţiile dânsei, spuneţi-o clar şi, eventual, cereţi-i probe.

  Deci, domnule Munteanu Corneliu, dacă pledaţi cu atâta insistenţă pentru un studiu scrupulos al faptelor, faceţi-o nu selectiv, ci pentru toate cazurile. Măcar de formă, ca să vă întreţineţi reputaţia de „om cu care se poate discuta”…

 • Munteanu Corneliu: (26-2-2013 la 17:00)

  Vad ca tineti cu tot dinadinsul sa aveti ultimul cuvant.

  Da, am afirmat asta, dar am precizat clar ca este vorba despre manifestari huliganice, care se incadreaza tot la tulburarea linistii publice, de fapt. In cazul de fata, acesta ar fi mai degraba delictul, linistea publica se refera deja la o comunitate, ceva mai larg decat cei 15-20 de spectatori.

  Motivele legale au fost in principal doua, desi nu le-am enumerat: 1.rating +18 2. statutul de functionare al MTR. Si mai sunt. Faptul ca dansii au dorit musai sa se manifeste intr-un spatiu care nu a fost destinat niciodata acestor manifestari, dovedeste clar caracterul provocator al manifestarii. Zic dansii, pentru ca nici asta nu sunt. La cererea politiei nu au putut sa spuna exact pe cine reprezinta. Daca s-au reprezentat pe ei insisi, pentru ca nu au dovedit ca reprezinta vreo entitate oarecare oficiala, atunci totul decade dpdv legal la o „altercatie”.

  Din aceasta cauza politistii au privit mai degraba amuzati acest circ. De altfel, nu trebuie decat sa va uitati cateva minute pe net la filmele facute atunci ca sa va dati seama, in cazul in care doriti realmente sa fiti impartial, cum s-au derulat realmente faptele. Parerea mea este ca a fost o provocare, asa cum au mai fost. Din aceasta cauza, politia a legitimat exact pe cine trebuia, pe istericii care au sarit urland „sariti! ne omoara homofobii!”. Filmul, va rog! Pana la proba contrarie. Cat despre rest, nu ma bag.

  Parerea mea personala este ca una din urmatoarele manifestari de genul asta s-ar putea sa-i coste scump de tot. Pentru ca romanul rabda, dar nu la infinit. Maine-poimaine s-ar putea sa vrea sa spurce si o biserica, sau Patriarhia, de ce nu? Vom trai si vom vedea. NB.

 • Alexandru Leibovici: (26-2-2013 la 18:19)

  @Munteanu Corneliu

  1. Partea de încadrare legală din comentariu dv. este, din punct de vedere juridic, un delir. Consultaţi un jurist, cum am făcut eu.

  2. Ultimul paragraf este extraordinar !:

  Parerea mea personala este ca una din urmatoarele manifestari de genul asta s-ar putea sa-i coste scump de tot. Pentru ca romanul rabda, dar nu la infinit. Maine-poimaine s-ar putea sa vrea sa spurce si o biserica, sau Patriarhia, de ce nu? Vom trai si vom vedea. NB. [s.m.]

  Este o pură ameninţare, şi anume pentru fapte care sunt legale! Deci dv. justificaţi apriori recurgerea de către cetăţeni la violenţă.

  Este, în termeni nejuridici, incitare la rebeliune împotriva ordinii de drept, în staul de drept fiind interzs cetăţenilor să-şi facă singuri ce cred ei că este dreptate. A-şi face singuri „dreptate” este tema insidioasă de propagandă a grupurilor extremiste.

  Ca moderator vă avertizez că la cea mai mică nouă ieşire de acest gen vi se va interzice postarea oricăror comentarii pe acest site.

  Puteţi să vă lamentaţi cât doriţi că vi se bagă pumnul în gură, cititorii vor judeca…

 • Wanda Lucaciu: (26-2-2013 la 18:37)

  Dl. Munteanu,

  Am citit toate comentariile dv. Unele au fost publicate si altele nu. Daca ar fi dupa mine, nu as publica nici unul din comentariile dv. Dar asta este o alta mincare de peste!

  Va dati arama pe fata cu ultimul paragraf din comentariul dv.

  1. nu aveti nici macar putina decenta sa va referiti la homosexuali pe nume. i.e va referiti ca „sa-i coste scump de tot” Pe cine? Pe „Ei”, adica populatia gay? Homosexualii au indurat destul si „ei” sint complet clar vazatori de ce se poate intimpla in viitor la o astfel de manifestatie.

  2. „s-ar putea sa vrea sa spurce…” „Ei” , adica populatia gay, vor spurca bicerici sau patriarhia. Biserica (religia in general) este asa o institutie incuiata la minte, ca nimeni nu va putea s-o spurce. Clericii insisi o spurca cu pedofilia.

  3. „Romanul rabda, dar nu la infinit”. Unii romani nu au rabdat niciodata! Au jignit si au urit din suflet! I-a urit pe evrei, pe romi, pe homosexuali, pe oricine care nu se incadra in „rama de fotografie” pe care „romanul” a considerat-o ca fiind pe placul lui.

  Dle. Munteanu, admiteti ca sinteti HOMOFOB! Este clar si pentru ca sinteti homofob, aceasta maladie vine si cu XENOFOBIA, ANTI-SEMITISMUL, ANTI-orcui care nu este la fel sau care nu gindeste la fel ca dv.

 • Rodica Grindea: (26-2-2013 la 21:41)

  @Munteanu Corneliu: Vă dezvălui un secret: am văzut filmul cu conferința de presă a protestatarilor cu foarte mare atenție și chiar mi-am notat unele lucruri, cu obiceiul meu de „școlăriță conștiincioasă”: cea mai penibilă mi s-a părut acea d-nă doctor, care se cam contrazicea singură, când nu spunea lucruri pe care nu le stăpânește: decreta asertiv că „fobia” este un termen strict medical, de specialitate, extrapolat pe nedrept la termenul de homofobie”, ignorând că s-au scris numeroase studii pe această temă, în care majoritatea autorilor decretau că deși fobia este teama irațională față de ceva, pe când prejudecata este o atitudine, o judecată morală falsă, și în aceeași măsură acțiune față de homosexualitate. De asemenea atitudinea sa lasă să se creadă că o fi chiulit de la cursurile de psihiatrie (se fac, la medicină, în primii ani, indiferent dacă nu toți se orientează spre această ramură a medicinei), altfel ar fi știut ce traumă înseamnă, la pubertate, pentru homosexualii care își descoperă această natură, iar dacă au și primit o educație religioasă pertinentă, trauma devine dublă. Majoritatea acestor studii conchid că termenul de homofobie s-a instituit totuși, ceea ce în lingvistică se numește „prin uzaj”, cu referire la un termen care, deși nu este propriu, se impune printr-o îndelungată și generalizată folosință chiar și în limba literară, cultă. Doamna doctor a fost un exemplu concludent al „vorbitului de pe pereți”sau de deformare intenționată a realității, ca argument pt. propria concepție și ideologie, adecvată sau nu!

 • Kovacs Jozsef: (27-2-2013 la 00:51)

  Cred ca domnul Munteanu s-a prezentat singur cine este prin comentariile sale, de ce este de partea celor care si-au permis sa perturbe si sa intrerupa un eveniment unde au participat alte persoane.

  Eu imi pun doua intrebari:

  1. Cum s-ar fi comportat oare acesti, sa-i numim scandalagii, daca erau dinsii intrerupti si scosi afara din sala de la o vizionare care era pe placul lor? Plus, autoritatile oare s-ar fi comportat la fel?

  2. „ca romanul rabda, dar nu la infinit” – afirma dl. Munteanu. Cei deranjati si scosi afara din sala au fost tot romani dupa cum am vazut din inregistrari. Dumneavoastra la care „romani” va referiti, domnule Munteanu?

 • Sfartz Pincu: (27-2-2013 la 10:36)

  @ Munteanu Corneliu,

  Nivelul intelectual de care faceţi dovadă ar trebui să vă inducă dragoste pentru oameni, dar din păcate tocmai unii intelectuali care se exprimă ca Dvs. dau dovadă de ură antisemită, anti-romă, anti-maghiară, şi ură faţă de alte minorităţi.

  Speculând un limbaj mai academic, aceştia practică în fapt toate tipurile de „anti”, la fel ca ignoranţii, needeucatii, fanaticii religioşi, dar învelind ura lor intr-un ambalaj de exprimare voalata, cu îndoieli mimate, poate-poate vor păcăli vigilenţă raţiunii!!

  Dumneavoastră, poate, faceţi distincţia dintre anti-semit şi anti-israelian,
  dar oamenii străzii, mai puţin educaţi, în special cei care au moştenit mentalităţile părinţilor lor fără a se obosi să facă un discernământ sau să-şi formeze o opinie proprie, aceşti oameni pronunţă, cu orice ocazie sentinţa: „jidanii sunt de vina !”

  Neîndoielnic este faptul că spiritul contestatar specific adolescenţilor şi tinerilor, dublat de o lipsă de educaţie, şi sub influenţa unui exces de hormoni, conduce foarte uşor la violenţa care se aprinde la orice scanteie de scandal, sau de nemultumire, şi pot trece instantaneu la o stare de violentă fără limite !

  Şi indiferent cine-i conduce în grup, la orice întrunire va obţine în final exact ceeace a dorit, când i-a mobilizat, adică violentă şi huliganism.

 • Wanda Lucaciu: (27-2-2013 la 14:49)

  Dl. Munteanu,

  Am citit ultimul comentariu trimis de dv. si pot sa va raspund:

  1. eu l-am aruncat la gunoi
  2. scrieti enorm de mult si va situati dupa o „perdea” ca sa nu se vada ca sinteti un militant nationalist, simpatizant cu legionarii
  3. va ascundeti sub masca unuia care caută cu scrupulozitate adevărul istoric şi se insinuează în orice eroare reală sau imaginară a istoricilor ca să denunţe „persecuţia” şi „calomnierea” românilor.
  4. oameni ca dv. pun alti romini intr-o lumina dezavantajoasa. Din pacate sint multi romani ca dv. si Romania nu va putea iesi din situatia tragica in care se afla, daca oameni ca dv. au un rol in guvern.

 • Stefan N. Maier: (27-2-2013 la 16:56)

  Munteanu Corneliu: aţi fost avertizat cât se poate de clar că la proxima ameninţare cu violenţă din partea cetăţenilor revoltaţi care iau legea în mâna lor, vi se va interzice postatea pe acest site. Am şi citat ce anume din comentariul dv. constitue, din punctul de vedere al redacţiei, o asemenea ameninţare, astfel încât lucrurile să fie perfect clare.

  În ciuda acestui avertisment aţi recidivat, scriind:

  „Consider însă duşmani ai românilor pe toţi cei ce subminează într-un fel sau altul, tradiţiile, simbolurile, credinţa, moştenirea spirituală şi cultura poporului roman. În momentul în care statul nu apară cetăţeanul de agresiuni, este dreptul şi datoria oricărei comunităţi să-şi ia măsuri de apărare.”

  Cu alte cuvinte, în numele tradiţiei, simbolurilor, credinţei, moştenirii spirituale şi culturii, al căror purtător vă autoinvestiţi, vă arogaţi dreptul, chiar datoria, de a ignora statul, adică legea, şi de a vă face „dreptate”. Este exact ceea ce se numeşte linşaj.

  Nu mai vorbim de enumerarea unor motive generice, irelevante şi neexplicitate. Între altele e clar că dv. sunteţi unul dintre habotnicii care duce România la fund, considerând Creştinismul Ortodox drept „religie naţională” si luandu-vă cu de la sine puterea de a le refuza dreptul de a se considera români celor care nu cotizeaza acestei religii. Utilizarea aşa-ziselor exemple nu reprezintă altceva decât o scuză pentru un limbaj violent, imund şi total descalificabil – la această din urmă operaţiune procedând redacţia ACUM din acest moment. Ca să fie şi mai clar:

  Prin urmare, acest site nu va mai postă nici un fel de comentarii de-ale dv., pe nici o temă.

 • Alexandru Leibovici: (27-2-2013 la 17:36)

  A. Cu privire la clipurile de la Muzeul Ţăranului Român:

  În acest clip se văd, începând cu minutul 2:40, nişte portrete. Ştie cineva cine sunt oamenii din portrete?

  În acest clip se vede, începând cu minutul 1:10, că intruşii au venit cu un tricolor (cu benzi orizontale) şi cu inscripţia „Totul Pentru Ţară”. Acelaşi tricolor, cu aceeaşi inscripţie, se poate vedea pe prima pagină a sitului Mişcării Legionare (acesta).

   
  „Totul Pentru Ţară”:

  1. a fost numele partiului legionar constituit în urma dizolvării Gărzii de Fier (1933), avându-l pe Corneliu Zelea Codreanu ca conducător de fapt (cf. Wiki)

  2. este sloganul Mişcării Legionare (înregistrată ca „Asociaţia Totul Pentru Ţară”)

  Aceasta îşi propune să popularizeze „adevărul istoric despre Legiune si Căpitan”.

  3. este numele partidului, (re)înfiinţat în 1993 şi care cere membrilor: „să recunoaştem cu toţii pe Corneliu Zelea Codreanu ca şeful nostru spiritual” (v. aici

  B. Pe de altă parte, pe blogul lui Munteanu Corneliu întâlnim acelaşi nume – C.Z. Codreanu – într-un articol în care autorul denunţă – pe bună dreptate – felul în care au fost asasinaţi, în 1938, în mod cu totul ilegal, 65 de deţinuţi legionari.

  Numai că nu se opreşte aici, ci-şi exprimă o caldă simpatie pentru „Căpitan” şi „camarazii” acestuia, prin citate cum ar fi „…a fost ucis Căpitanul meu şi al Neamului (C. Gane)”, „… Căpitane, Căpitane, neamul plânge cu amar (Em. Cioran)”

 • Sfartz Pincu: (28-2-2013 la 00:07)

  > Ştie cineva cine sunt oamenii din portrete?

  O sumara analiza fizionomica indica asemanari intre indivizii care prezinta niste fotografii, cu persoanele din aceste fotografii.

  Probabil legionari si fiii lor!

 • Anton Constantinescu: (11-3-2013 la 12:31)

  Subiectul discutat aici pare a fi legat de parerile personale ale dlui Munteanu Corneliu, un om cum nu se poate mai dezinformat, din generatia tov jurnalist Ioan Grigorescu, in prezent decedat. Jurnalist care prin anii 70 scria ca in SUA a vazut lucruri oribile „intre gunoaie, homosexuali si dejectii”.

  Dar sa dau exemple de „judecata”:

  „Publicul larg este extrem de bine informat asupra acestui subiect. (orientarea sexuala!)”

  Nu zau! Nici macar dl Munteanu Corneliu nu este deloc informat! Nu are habar, cel putin asta rezulta din cele scrise de dansul!

  „Au fost filme la tv cu continut homosexual mult mai scarbos”.

  Ceea ce este scarbos pentru dl Munteanu poate fi exact ce le-a prescris medicul altora. A pune cuvantul „scarbos” in judecarea orientarii sexuale este o dovada clara de nerozie, de lipsa de profesionalism. Dar chiar si asa, palavrele dlui Munteanu atrag atentia numai asupra lipsei dumisale de cultura.

  „Problema este ca o prezentare de film s-a transformat intr-o actiune de propaganda gay-lesbi, iar chestiunea aceasta nu prea e acceptata de multi. ”

  Ce prostii!

  Daca lucrurile s-ar desfasura dupa propaganda, nu ar exista deloc homosexuali in Romania, pentru ca singura propaganda admisa este cea…heterosexuala.

  Apoi, pseudoargumentul dlui Munteanu „iar chestiunea aceasta nu prea e acceptata de multi” i-ar face sa rada pe foarte multi oameni…culti. Adica oameni care isi verifica cunostintele pe temeiuri stiintifice. Ar trebui sa ma surprinda faptul ca dl Munteanu, care in principiu ar trebui sa stie diferenta dintre stiinta si palavre, in realitate nu o cunoaste. Oricum, pana si dansul admite implicit ca nu este un argument. Nu?

  „Si va voi explica si de ce”.

  Da, da da. Sa ne explice dl Munteanu „de ce”.

  Si iar il citez: „Mult prea multe “crime pasionale” oribile intre homosexuali in acesti ani din 1989 incoace, ceea ce a creat parerea ca aceasta “activitate” este un viciu capatat prin inchisori, orfelinate sau in urma abuzarii sexuale in copilarie.”

  Cum majoritatea absoluta a crimelor din lume sunt facute de barbati heterosexuali, dupa „logica” tov Munteanu, care gandeste „in chip comunist”, heterosexualitatea este de condamnat, nu-i asa?

  Nu trece o zi fara sa nu vad ca se anunta la tv mereu alt film documentar despre uciderea unor femei tinere de catre barbati. Dupa viol.

  „Nu am ce face, astea sunt statisticile, incepand cu celebrul caz Ion Luchian Mihalea, un lung sir de crime oribile au incetatenit aceasta idee care contrazice categoric statisticile dlui Kinsey.”

  Imi vine sa rad si de faptul ca dl Munteanu nu are habar nici de Kinsey si ii atribuie lucruri imaginare aici.

  Am si eu o intrebare tov. Munteanu: de ce nu incerci dta sa citesti materialele stiintifice puse la dispozitia publicului atat de Organizatia Mondiala a Sanatatii, cat si de Asociatiile Psihologilor, Psihiatrilor, Pedagogilor din tarile civilizate?

  In chimie asa procedezi dta? Culegi informatiile stiintifice din inchisori sau din santuri?Dumneata esti pe dinafara rau cu cultura, dar nici de adevarul stiintific nu te sinchisesti.

  Moderator: Munteanu Corneliu nu mai poate răspunde pentru că ACUM nu mai publică comentariile sale

 • Anton Constantinescu: (11-3-2013 la 13:22)

  In aceasta privinta parerile mele sunt diferite. Din punctul meu de vedere este mai bine sa fie publicate pareri oricat de anacronice sau incorecte, atata vreme cat exista posibilitatea de a fi contracarate cu mijloace convingatoare.

  Blocand publicarea unor opinii, nu facem altceva decat sa-l reorientam pe autor spre presa de extrema dreapta, unde acesta sa-si continue „activitatea”.

  Cred eu ca este mai bine sa lasam si opiniile jignitoare si total incorecte si sa le discutam. In acest mod exista cel putin o sansa ca un om cu o doza minima de rationalitate sa inteleaga unele argumente.

  Dar nu eu decid, evident.

 • olivia: (12-3-2013 la 05:22)

  Parerea mea este diferita de a domunlui Anton Constantinescu.

  Free speech, dupa parerea mea, nu inseamna lasarea gunoaielor la liber sa impanzeasca Internetul. Prea multe gunoaie inabusa conversatia si pe bune, nu exista suficienta energie si forta de munca sa le curete. In mod practic, cel mai eficient mi se pare sa fie curatate in faza incipienta. Nu o sa dispara complet, dar macar o sa fie marginalizate la extrema conversatiei. Lumea stie de ele, ca exista doar, dar macar deranjeaza doar marginal.

 • Anton Constantinescu: (12-3-2013 la 13:15)

  Sunt de acord cu Olivia in privinta blocarii gunoaielor. Dar in acest caz trebuie sa facem noi corecturile acolo unde ele sunt necesare, intrucat sunt foarte multi oameni care nu au reperele necesare sa judece lucrurile mai complexe si se iau dupa orice „guru” care le iese in cale, ca acest domn Munteanu Corneliu, care mai are si pretentia de a fi „om de stiinta”. Si care aparea de obicei nu singur in postari, ci cu „adulatori” care mureau de admiratie pentru activitatea lui.

  Il citez pentru exemplificare din nou:

  „“Mult prea multe “crime pasionale” oribile intre homosexuali in acesti ani din 1989 incoace, ceea ce a creat parerea ca aceasta “activitate” este un viciu capatat prin inchisori, orfelinate sau in urma abuzarii sexuale in copilarie.
  Nu am ce face, astea sunt statisticile, incepand cu celebrul caz Ion Luchian Mihalea, un lung sir de crime oribile au incetatenit aceasta idee care contrazice categoric statisticile dlui Kinsey.”

  El scrie deci ca homosexualitatea ar fi rezultatul „abuzarii sexuale in copilarie” si a efectului inchisorilor.

  Nici nu ar fi fost necesar ca dl Munteanu sa mearga in inchisori sau orfelinate, ca sunt destule procese de abuzuri sexuale in ziua de azi in cazul clerului catolic, pornind de la acele celebre scoli de surdo-muti. Preotimea catolica si-a imaginat cu ani in urma ca daca abuzeaza copiii surdo-muti, ei nu vor putea vorbi! Numai ca in ziua de azi scandalul lor este…asurzitor. Si, ce sa vezi? Copiii abuzati timp de multi ani au dat in judecata Vaticanul (de fapt organizatiile catolice respective), venind cu nevestele lor. Ca marea majoritate nu sunt homosexuali, ci heterosexuali.

  Geneza homosexualitatii este foarte diferita. De fapt abuzul sexual creeaza mai degraba scarba decat atractie; acest lucru e la mintea cocosului, dar din pacate nu si la mintea dlui Munteanu.

  „Homosexualitatea de inchisoare” sau „de internate” este ceva total diferit de homosexualitatea reala: marea majoritate a detinutilor sunt atrasi tot de femei cand ies din inchisori. La fel si elevii din internatele stricte. Aici e vorba de un fenomen temporar, bine cunoscut.

  Dar ceea ce este de inteles este faptul ca in timp ce asemenea domni isi dau cu pumnul in piept sustinand ca sunt oameni de stiinta pentru ca ei consulta revistele centralizatoare de informatii din domeniul lor de munca (cum ar fi „Chemical Abstracts” in cazul acestui domn), nici nu le trece prin cap ca si psihologia este o stiinta si ca exista centralizatoare de informatii si in psihologie, cum ar fi „Psychological Abstracts”.

  Nu este necesar ca ei sa spuna din burta ce cred pe post de atoatestiutori. Iar in Romania toate revistele de psihologie si psihiatrie sunt accesibile la bibliotecile centrale.

  Dar de aici rezulta si lipsa totala de empatie a acestui domn, chiar fata de Ion Luchian Mihalea, care a avut o viata amarata, nenorocita, cand merita cu totul altceva. Nu a fost vina lui ca a fost crescut intr-un orfelinat, evident.

  Mutatis mutandis este ca si cum l-as acuza pe dl Munteanu ca face parte dintre cancerosi, cand dansul probabil nu are nici un control asupra sanatatii personale.

 • Alexandru Leibovici: (12-3-2013 la 14:02)

  @Anton

  Are Munteanu Corneliu care a scris aici într-adevăr ceva de-a face cu ştiinţa şi chimia?

 • Anton Constantinescu: (12-3-2013 la 16:17)

  Da

 • Cristescu: (6-4-2013 la 23:12)

  1).
  Nu decideti dvs sau altcineva in locul meu pentru denumirea mea sau a alora:

  D-le Ion Ionescu,de ce cand va referiti la etnia noastra spuneti tiganii?
  Decizi d-ta sau altcineva in locul meu care este termenul corect pentru a
  desemna identitatea mea? Nu credeti ca va arogati gratuit acest drept?
  V-ati gandit/ intrebat daca ”ixulescu” doreste” sa isi asume aceast
  termen de tigan? Dvs nu stiati ca fiecare individ este un caz particular?

  Cate ceva de stiut de rromi:
  Eu,unul,nu-mi permit sa decid eu in locul altor rromi cu care termen vor sa
  se identifice ,pentru ca etnia noastra numara 5 mari grupuri de rromi(sinti,
  kalo,rromi,romanikel,manoushe). Romii sunt acei din Punjab, districul Romastan.
  Sinti provin din regiunea Karachi,districtul Sindh. Toate aceste denumiri:rromi,
  sinti,romanikel,manoushe sau kalo,sunt denumiri regionale. Uneori,nu mereu,se foloseste termenul ”ROMA” pentru a insuma intreaga etnie. De ce? Pentru ca
  toti sunt un popor care vorbesc o singura limba (romani-chib). ”Tigan sau limba tiganeasca” este autonim pentru ne-romi. Adica,acest termen de ”tigan” este
  un ”exonim” (denumire data de altii) care echivalazeaza linvgistic in toate limbile. Insa,cuvantul tigan cuvant nu exista in limba rromani -chib. Este un
  cuvant folosit de ne-rromi. Termenul de tigan este unul corect din punct de
  vedere istoric. Este un cuvant vechi care dateaza de secole in bagajul lingvistic
  al popoarelor.Tocmai din aceasta cauza nu poate fi scos din uz acest termen,pentru ca nimeni de pe aceasta lume nu v-a putea impune/interzice un endonim sau un
  exonim. Tocmai de aceea este indicativ utilizarea tuturor termenelor,pentru ca
  favorizarea unuia din termeni l-ar defavoriza celalalt termen. Ceea ce este discrinatoriu!

  Nu s-a predat istorie adevarata in scoli:
  Denumirea oficiala a noastra este cea de ”rromi”,nu tigani! Acest termen
  a fost oficializat in anul 1971,la primul Congres Mondial al Romilor tinut
  la Londra. Nu este o inventie din anul 1980 precum pretind neiformatii,pentru
  a crea confuzie cu termenul de roman,ci este denumirea noastra corecta cu
  care ne identificam de secole :” Ame sam e rromane dzene”. Daca veti cere
  dovezi care sa ateste ca termenul este unul mai vechi de 160 de ani,nu are
  cine sa va dovedeasca din etnia noastra,pentru ca eram prea ocupati cu munca
  pe tarlalele boierilor cu botnita la gura! Stiti… aceste informatii au fost
  posibile dupa perioada Ceausista! Tovarasii profesori de istorie au omis sa mentioneze la orele de istorie ceva despre cele doua capitole rusinoase
  din istoria Romaniei (Sclavia tiganilor din perioada 1385-1857),in schimb,
  aminteau doar de sclavia negrilor de pe plantatii. Nu am eu treaba cu ideologiile
  astea de stanga sau de dreapta,dar tovarasii nu i-au dat in gat pe adevaratii
  romani verzi (cei care citesc din carticica sefului de cuib),pentru ca tovarasii
  aminteau doar ca rusii au masacrat romani si deportat in Gulagul Siberiei!
  Insa,tovarasii omiteau sa spuna la ora de istorie ca Statul Roman au persecutat,
  exterminat,deportat evrei si rromi in perioada celui de-al doilea Razboi Mondial!
  Asa ca,sa nu-i mai acuze pe tovarasii consumatori de Stalinskaya ca ne-au spalat
  creierele,pentru ca nu i-au dat in primire pe cei care citesc din carticica
  sefului de cuib. Toate astea s-au aflat dupa perioada Ceausista! Multi dintre
  rromi nici in ziua de astazi nu stiu ce s-au intamplat de-a lungul istoriei cu rudele lor sau cu membrii din etnia noastra.Dacă doriţi să scrieţi comentariul dv. cu diacritice: prelungiţi apăsarea tastei literei de bază. Apoi alegeţi cu mouse-ul litera corectă (apare alături de mai multe variante) şi ridicaţi degetul de pe litera de bază. Încercaţi!

Reguli privind comentariile

 
Citește articolul precedent:
Jurnal indian (IV)

Avem o discuţie realmente incitantă cu proprietarul Guest House-ului. India văzută de el e chiar mai deprimantă decât India mea...

Închide
44.210.149.205