caractere mai micireseteazacaractere mai mari

Cele mai recente contributii la rubrica Ultima Ora 

Declaraţia Forului Democrat al Romanilor din Republica Moldov

de (18-3-2007)

Stimati prieteni,

Aveti mai jos un document de o covirsitoare importanta, care dovedeste lupta inversunata dintre guvernarea comunista de la Chisinau si fortele dreptatii, fortele fratilor nostri romani, care vor ca Basarabia sa scape de robia comunista si sa revina la sinul Mamei sale Romania.

Rog raspinditi acest document cu mijloacele pe are le aveti la indemina, ma refer mai ales la publicatiile romanesti din exil. Dupa cum vedeti documentul este semnat de cele mai importante personalitati din Basarabia.

FDRM recent inregistrat are deja peste 200.000 de membri si creste mereu, si guvernarea comunista este ingrozita de acest „TSUNAMI” si simte ca ghiata de sub ei e foarte subtire.

TREBUIE SA-I SPRIJINIM PE FATII NOSTRI !!

Cu Dumnezeu inainte !!!

Ovidiu Creanga

Declaraţia Forului Democrat al Românilor din Republica Moldova (FDRM) privind ostilităţile guvernanţilor comunişti declanşate contra României şi a Uniunii Europene
Chişinău, 12 martie 2007

Guvernanţii comunişti şi acoliţii lor de la guvernare şi-au arătat din nou, zilele acestea, adevărata faţă antidemocratică, revanşardă, antieuropeană, antiromânească. În fond, o faţă a crimei totalitariste de tip comunist, fiindcă reprezintă şi un atac brutal împotriva drepturilor fundamentale ale omului. A refuza cetăţenilor Republicii Moldova, osândiţi de comunism la sărăcie şi subdezvoltare, un drum european, o alternativă a bunăstării şi a siguranţei contra abuzurilor dictatoriale este una din cele mai grave crime împotriva condiţiei umane. A le refuza cetăţenilor dreptul de a se împuternici spiritual în unire cu familia lor europeană şi naţională este o crimă încă şi mai mare, fiindcă ea vizează speranţa de viaţă a oamenilor. A le refuza cetăţenilor dreptul la adevărul istoric, dreptul de a şti cine a masacrat în Basarabia şi în Nordul Bucovinei, după 28 iunie 1940, peste un milion de oameni, cine este vinovat de starea lor jalnică materială trecută şi actuală, de ruperea lor brutală – prin genocid, Gulag, procese politice şi expropriere a averilor – de contextul lor european este o infracţiune şi mai gravă. Iar destabilizarea necontenită a situaţiei politice pe o jumătate din hotarul de est al Uniunii Europene reprezintă acum şi un război nedeclarat împotriva întregii Europe.

Concetăţeni!
Atacurile conducerii de vârf a Republicii Moldova împotriva României, stat membru al NATO şi al UE, dar mai ales termenii impardonabili pe care îi foloseşte preşedintele R.M., Vladimir Voronin, în atacurile sale absolut nefondate contra României au dat pe faţă toate cărţile politicianiste ale guvernanţilor de la Chişinău şi ale susţinătorilor acestora din umbră. Tăcerea sinistră a aliaţilor lui Voronin, diversiunile „comunisto-creştine” necontenite împotriva Mitropoliei Basarabiei, anihilarea complexului mediatic radio şi TV, lichidarea cursului de istorie a românilor şi a instituţiilor academice corespunzătoare, revendicarea Moldovei lui Ştefan cel Mare de către un aventurier politic şi un necredincios care provoacă un război intern în ortodoxie, dar mai ales atacurile neruşinate ale Rusiei împotriva Uniunii Europene în problema cererilor de redobândire a cetăţeniei româneşti ale basarabenilor demonstrează că altele decât grijile pentru bunăstarea socială şi spirituală a cetăţenilor R. M. constituie fundamentul acestei diversiuni. Ura comuniştilor faţă de poporul român şi idealul european, dorinţa pătimaşă a guvernanţilor de a nimici tot ce este românesc şi proeuropean pe străvechiul pământ românesc al Basarabiei, decimarea prin mankurtizare a populaţiei româneşti de dincolo Nistru, rebolşevizarea societăţii prin reinstalarea monumentelor criminalului Lenin şi ale ocupanţilor sovietici, incapacitatea de a democratiza şi de a aduce prosperare cetăţenilor R.M., fenomenul periculos al depopulării R.M., unitatea criminală dintre economia subterană şi politica guvernanţilor actuali, toate astea la un loc arată că atacurile conducerii de vârf a R.M. împotriva României reprezintă acelaşi vector criminal procomunist, slujitor al urâciunii antidemocratice şi anticreştine a urmaşilor regimului totalitar de ocupaţie, dar şi al intereselor geopolitice ruseşti.

Concetăţeni!
Cei peste 800.000 de consângeni care doresc deschis, fără frică, să redobândească cetăţenia română şi posibilitatea reală ca numărul acestora să crească în continuare au pus pe jar corupta, ignoranta şi neobrăzata coaliţie „comunisto-creştină” care conduce R.M. în baza unor înţelegeri subterane. Prin cererile de redobândire a cetăţeniei române, ultima furată cu forţa armelor de care URSS în iunie 1940, s-a manifestat în masă, sub forma unei majorităţi electorale ce poate schimba radical actuala situaţie politică a celui mai sărac stat european, dispariţia fricii din inimile oamenilor, hotărârea populaţiei majoritar româneşti din Republica Moldova de a-şi asuma responsabilitatea pentru a nu pierde, şi de data asta, trenul european.
Forul Democrat al Românilor din Republica Moldova, ca exponent civic al acestei responsabilităţi, nu poate să nu susţină acest demers colectiv şi majoritar. FDRM conştientizează necesitatea acută a debolşevizării mentalului oamenilor, a revenirii acestui mental la cadrul democratic european şi pledează pentru însănătoşirea morală şi civică a societăţii, pentru revigorarea idealului naţional după modelul realizat de marea naţiune germană la căderea Zidului Berlinului. FDRM are în rândurile sale sute de mii de oameni eliberaţi de frica Gulagurilor leniniste şi de angoasele comuniste, fiind conştienţi de faptul că sunt români, că fac parte din marea familie europeană. Ţinând seama de aceste realităţi sociale, economice şi politice, FDRM a depus în numele societăţii civile Cererea de Aderare a Republicii Moldova la UE, pe care guvernarea actuală refuză cu îndărătnicie să o depună, şi a colectat peste 200.000 de iscălituri întru susţinerea acestei cereri, iniţiind, de fapt, un referendum naţional de integrare a R.M. în structurile euro-atlantice.

Concetăţeni!

În aceste condiţii, caracterizate de accentuarea crizei ce afectează toate structurile societăţi, prin promovarea de către guvernanţii comunişti, în relaţiile cu România, a unei politici agresive, incompatibile cu o veritabilă politică proeuropeană, FDRM adresează un apel partidelor democratice din R.M., societăţii civile, tuturor cetăţenilor acestui stat, de a se uni într-un Bloc al Unităţii Naţionale, capabil să debarce de la guvernare ruşinea „comunisto-creştino-democratică”, ce ne îndepărtează tot mai mult de Europa, de democraţie şi bunăstare. Condamnând atacurile murdare ale guvernanţilor comunişti împotriva României, FDRM cheamă pe toţi cetăţenii, oamenii politici, reprezentanţii de frunte ai tuturor grupurilor sociale, religioase şi etnice din Republica Moldova să se unească, pentru a readuce perspectivele europene ale democraţiei şi bunăstării în cel mai sărac stat din Europa. Doar prin unire vom izbândi. Aşa să ne ajute Dumnezeu!

În numele Consiliului Director şi al Sfatului Înţelepţilor ale Forului Democrat al Românilor din Moldova:
Nicolae DABIJA, scriitor, Membru de Onoare al Academiei Române;
Mihai CIMPOI, academician, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova;
Constantin TĂNASE, director al publicaţiei „Timpul”;
Valeriu SAHARNEANU, preşedinte al Uniunii Jurnaliştilor din Moldova;
Grigore VIERU, academician;
Dumitru MATCOVSCHI, academician;
Ion UNGUREANU, ex-ministru al Culturii;
Ion COSTAŞ, ex-ministru al Apărării;
Petru SOLTAN, academician;
Alexandru MOŞANU, Membru de Onoare al Academiei Române;
Sergiu CHIRCĂ, Membru de Onoare al Academiei Române;
Gheorghe PALADI, preşedinte al Asociaţiei Istoricilor;
Gheorghe GHIDIRIM, academician;
Anatol CODRU, academician;
Anatol CIOBANU, academician;
Diomid GHERMAN, academician;
Aurelian SILVESTRU, doctor în pedagogie, directorul Liceului „Prometeu”;
Ion MAHU, academician;
Timotei MELNIC, preşedinte al Ligii Pedagogilor;
Boris MOVILĂ, publicist;
Ion BUGA, doctor în istorie, profesor universitar;
Andrei VARTIC, regizor;
Anatol VIDRAŞCU, director al Grupului Editorial „Litera”;
Boris DRUŢĂ, avocat;
Nina JOSU, preşedinte al Asociaţiei de pentru Cultura şi Literatura Română „Astra – O.Ghibu”;
Alecu RENIŢĂ, preşedinte al Mişcării Ecologiste din R. Moldova;
Petru MUNTEANU, avocat;
protoiereu Ioan CIUNTU, preşedinte al Comisiei Cultură a Mitropoliei Basarabiei;
Ion MELNICIUC, doctor în filologie, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova;
Ionuţ GROSU, magistru în filozofie, preşedinte al Ligii Tineretului a F.D.R.M.;
Ion GĂINĂ, profesor, director al Casei-Muzeu „A. Mateevici” din Zaim (Căuşeni);
Valeriu DULGHERU, şef de catedră, doctor în ştiinţe tehnice, preşedinte al Filialei F.D.R.M. de la Universitatea Tehnică a Moldovei;
Mihai MORĂRAŞ, scriitor, preşedinte al Filialei F.D.R.M. de la Universitatea de Stat din Moldova;
Gheorghe MAXIAN, preşedinte al Filialei Orhei a F.D.R.M.;
Nicolae ARSEN, preşedinte al Filialei Cahul a F.D.R.M.;
Maria CIOBANU, preşedinte al Filialei Nisporeni a F.D.R.M.;
Sebastian VOINU, preşedinte al Filialei Cantemir a F.D.R.M.;
Mihai ELADI, preşedinte al Filialei Anenii Noi a F.D.R.M.;
Nicolae MÂRZA, preşedinte al Filialei Glodeni a F.D.R.M.;
Grigore TESLARU, preşedinte al Filialei Ştefan-Vodă a F.D.R.M.;
Gheorghe MIGOREANU, preşedinte al Filialei Rezina a F.D.R.M.;
Victor BUZATU, preşedinte al Filialei Ciocana (mun. Chişinău) a F.D.R.M.;
Vasile GRAMA, preşedinte al Filialei Botanica (mun. Chişinău) a F.D.R.M.;
Ion BOTEZATU, secretar al Filialei Râşcani (mun. Chişinău) a F.D.R.M.;
Parascovia COLŢA, preşedinte al Filialei Cimişlia a F.D.R.M.;
Ana NOVIC, preşedinte al Filialei Criuleni a F.D.R.M.;
Sergiu COJOCARU, preşedinte al Filialei Călăraşi a F.D.R.M.;
Ion NEGRESCU, preşedinte al Filialei Teleneşti a F.D.R.M.;
Vasile FURDUI, preşedinte al Filialei Şoldăneşti a F.D.R.M.;
Valeriu OSTAŞ, preşedinte al Filialei Căuşeni a F.D.R.M.;
Iulius POPA, preşedinte al Filialei Bălţi a F.D.R.M.;
Lidia HANGANU, preşedinte al Filialei Ialoveni a F.D.R.M.;
Valentin RUSU, preşedinte al Filialei Donduşeni a F.D.R.M.;
Iurie CUJBĂ, preşedinte al Filialei Soroca a F.D.R.M.;
Alexandru ŞUŢU, preşedinte al Filialei Făleşti a F.D.R.M.;
Victor DARIE, preşedinte al Filialei Drochia a F.D.R.M.;
Anatol CROITORU, preşedinte al Filialei Dubăsari a F.D.R.M.;
Ion PLĂMĂDEALĂ, preşedinte al Filialei Leova a F.D.R.M.;
Valentina STRĂTILĂ, preşedinte al Filialei Basarabeasca a F.D.R.M.;
Ludmila PĂDUREŢ, preşedintele Aripii Tinere de la USM a F.D.R.M.;
Ion DICUSARĂ, preşedintele Aripii Tinere de la UTM a F.D.R.M.;
Eugen CEPOI, preşedintele Aripii Tinere a Filialei Botanica a F.D.R.M.;
Ion GARAM, preşedintele Aripii Tinere a Filialei Râşcani a F.D.R.M.;
Liliana GHEORGHIŢĂ, preşedintele Aripii Tinere a F.D.R.M. de la Universitatea „A. Russo” din Bălţi.

Chişinău, 12 martie 2007

EcouriDacă doriţi să scrieţi comentariul dv. cu diacritice: prelungiţi apăsarea tastei literei de bază. Apoi alegeţi cu mouse-ul litera corectă (apare alături de mai multe variante) şi ridicaţi degetul de pe litera de bază. Încercaţi!

Reguli privind comentariile

 
Citește articolul precedent:
Petale pe oglinda lacului

Un înger trist A început să numere Fără speranţă: Mă iubeşte – nu mă iubeşte..... Ultima petală Coboară pe oglinda...

Închide
3.236.142.143