caractere mai micireseteazacaractere mai mari

Cele mai recente contributii la rubrica TELEGRAMA 

PROMOCULT 2007 – Programul de Promovare a Artei Contemporane Romanesti in Uniunea Europeana

de (21-3-2007)

Ministerul Culturii si Cultelor anunta lansarea sesiunii de finantare a proiectelor culturale privind promovarea artei contemporane romanesti în Uniunea Europeana, denumit generic Programul PROMOCULT 2007.

Anuntul public de concurs lansat de Ministerul Culturii si Cultelor este disponibil la adresa: www.cultura.ro, precum si la adresa: http://www.finantare.cultura-net.ro

Pentru artistii si persoanele juridice interesate sa participe la concursul Promocult 2007, reluam mai jos cele mai importante precizari ale anuntului public.

Persoana de contact secretariat A.F.C.N.: Cristina Obreja, e-mail: promocult@cultura.ro , http://www.finantare.cultura-net.ro

O lista a intrebarilor frecvente, care sa ii sprijine pe solicitantii de finantare va fi afisata pe pagina http://www.finantare.cultura-net.ro

PRECIZARI ALE ANUNTULUI PUBLIC

Pentru ce se acorda finantare?
Scopul programului „Promocult 2007″ este promovarea culturii contemporane în Uniunea Europeana, pe domeniile:
arte vizuale;
teatru
muzica
dans
cultura scrisa
film

Ce suma se poate solicita?
Suma maxima care poate fi acordata pentru un proiect cultural este de 400.000 lei, reprezentand maximum 80% din valoarea proiectului.

Bugetul total al programului este de 10.000.000 RON

ATENTIE:

Sumele finantate prin Ministerul Culturii si Cultelor se ramburseaza (operatorul cultural efectueaza cheltuielile necesare din banii proprii sau din alte surse, dupa care solicita rambursarea cheltuielilor eligibile).

In conditiile H.G. 264/2003, se poate acorda un avans din fonduri publice de 30% în baza unei scrisori de garantie bancara. Exceptie fac institutiile publice care pot primi avans fara scrisoare de garantie bancara.

Cine poate cere finantare?
Orice persoana fizica sau persoana juridica romana, fara scop patrimonial (inclusiv O.N.G.-urile si institutiile publice), care desfasoara activitati nonprofit în domeniul culturii menite sa promoveze arta contemporana romaneasca în Uniunea Europeana are dreptul de a participa, în conditiile prezentului Regulament, la procedura pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila.

Cand si unde se pot depune cererile de finantare?

Cererile se pot completa pe Internet, la adresa www.finantare.cultura-net.ro , în perioada 19 martie – 19 aprilie 2007. Pentru întrebari, va puteti adresa in scris Secretariatului tehnic asigurat de Administratia Fondului Cultural National (AFCN):

Email: promocult@cultura.ro

Declaratia pe proprie raspundere poate fi depusa de un delegat al operatorului cultural sau transmisa prin posta la adresa: Calea Dorobantilor nr. 99 A, etaj II, biroul 201, sector 1, Bucuresti.

Ghidul Solicitantului, disponibil la adresa www.finantare.cultura-net.ro, prezinta instructiuni detaliate despre modul de completare a cererii de finantare, precum si alte aspecte relevante.

Cum vor fi selectate proiectele?
Proiectele vor fi selectate printr-o procedura competitiva simplificata: comisii formate din experti independenti vor evalua proiectele depuse.
Grilele de evaluare, Regulamentul Programului PROMOCULT 2007, precum si aspectele procedurale sunt disponibile pe pagina www.finantare.cultura-net.ro

Vor fi finantate în ordinea punctajelor obtinute si în limita bugetului total al Programului proiectele care îndeplinesc conditiile de eligibilitate.

Pentru a facilita accesul la finantare, Ministerul Culturii si Cultelor va organiza doua sesiuni de informare în zilele de 26 martie si 5 aprilie 2007, cu scopul de a raspunde la întrebarile legate de accesarea fondurilor, procedura de evaluare si selectie.
Locul si ora de desfasurare a sesiunilor de informare vor fi anuntate in scris de catre Ministerul Culturii si Cultelor.

Care sunt conditiile de eligibilitate?
Solicitantul face parte din categoriile de operatori culturali eligibili.
Activitatea este eligibila (proiectele corespund domeniului cultural de referinta pentru care a fost organizata sesiunea de selectie).
Activitatile proiectului se deruleaza în intervalul 21 mai-1 decembrie 2007.
Suma care poate fi solicitata pentru un proiect este de maximum 400.000 lei.
Solicitantul contribuie cu minimum 20% din valoarea totala a proiectului.
Solicitantul a completat în mod corect si complet cererea de finantare si a transmis în original declaratia pe proprie raspundere cu privire la datele completate în cerere, existenta partenerilor si a capacitatii de cofinantare.

Care sunt criteriile de evaluare?
Calitatea artistica si originalitatea proiectului
Relevanta, rezultate si impact
Fezabilitate
Capacitatea administrativa si financiara
Sustenabilitate
Grila detaliata de evaluare poate fi accesata pe adresa: www.finantare.cultura-net.ro

Ce tipuri de activitati se pot finanta?
EXEMPLE:

spectacole;
concerte;
expozitii;
ateliere de creatie;
întalniri cu publicul;
conferinte de presa aferente proiectelor;
participare la festivaluri, saloane, targuri internationale;
difuzare de materiale promotionale, inclusiv realizarea de CD/DVD-uri.

Cum se încheie contractele?

Operatorii culturali ai caror proiecte au fost aprobate spre finantare vor trebui sa prezinte pentru a doua etapa de selectie în termen de maximum 5 zile lucratoare de la data publicarii rezultatelor pe site, copii dupa urmatoarele documente:

a. actul constitutiv, statutul si actele doveditoare ale sediului si patrimoniului initial ale operatorului cultural, precum si actele aditionale, certificatul de înregistrare fiscala, dupa caz;

b. certificatul de înscriere sau alte acte doveditoare ale dobandirii personalitatii juridice;

c. dovada existentei altor surse de finantare proprii sau atrase: scrisori de intentie, contracte de sponsorizare sau alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terti;

d. documentatia privind fundamentarea devizului general al proiectului sau actiunii culturale propuse;

e. alte documente relevante privind activitatea operatorului cultural solicitate de comisia de evaluare.

Unde se publica rezultatele si unde se gasesc mai multe informatii?

Lista cuprinzand proiectele culturale selectate pentru acordarea finantarilor, punctajul obtinut, precum si cuantumul finantarii acordate va fi publicata pe site-ul www.finantare.cultura-net.ro
Toate documentele aferente acestui program vor fi publicate aici.

Cum se deconteaza cheltuielile?
Cheltuielile eligibile sunt rambursate beneficiarilor, pe baza documentelor justificative precizate în Ghidul Solicitantului care precizeaza cheltuielile eligibile si procedurile financiar-contabile necesare decontarii.

Secretariat Promocult
Cristina Obreja
Oana Neferu
Roxana Marin
promocult@cultura.ro

Ce părere aveţi despre acest articol?
  • Corect 
  • Frumos spus 
  • Îmi dă de gândit 
  • Am învăţat ceva! 

EcouriDacă doriţi să scrieţi comentariul dv. cu diacritice: prelungiţi apăsarea tastei literei de bază. Apoi alegeţi cu mouse-ul litera corectă (apare alături de mai multe variante) şi ridicaţi degetul de pe litera de bază. Încercaţi!

Reguli privind comentariile

 
54.158.248.112