caractere mai micireseteazacaractere mai mari

Cele mai recente contributii la rubrica Comunicate de presa 

ANIMMC deruleaza Programul START – comunicat de presa

de (8-9-2006)

Comunicat de presa

ANIMMC deruleaza Programul START.
Înscrierile încep luni – 4 septembrie_si se vor finaliza vineri – 29 septembrie

Pentru a doua oara in Constanta, ANIMMC, prin Oficiul Teritorial pentru Intrepreinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, organizeaza cursurile de pregatire antreprenoriala prin Programul START pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea acestora la finantare .

Înscrierile încep luni – 4 septembrie si se vor finaliza vineri – 29 septembrie. Dosarele însotite de documentele justificative fiecarei categorii de beneficiari va fi depus, personal sau prin posta, numai la Unitatea de Implementare a Programului (UIP) – „START” din cadrul ANIMMC, strada Poterasi, nr. 11, sector 4, cod 040263.

• Cursurile de pregatire antreprenoriala se vor desfasura în Bucuresti, Brasov, Constanta, Cluj, Iasi, Timisoara si Craiova .
• Se acorda sprijin financiar sub forma de credit bancar în limita maxima a 10.000 euro sau echivalent în lei de catre Banca „CARPATICA” desemnata câstigatoare în urma achizitiei publice si ajutor financiar nerambursabil (AFN) în limita a 20.000 RON

Prin Ordinul nr 181/2006 al Presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, publicat în Monitorul Oficial al României nr 543/23.06.2006, cu completarile ulterioare care au fost publicate în Monitorul Oficial nr 730/25 august 2006, se va derula Programul START pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare
Obiectivul urmarit este acela de a promova un sistem formativ care sa faciliteze mobilitatea tinerilor între sistemul de învatamânt si piata fortei de munca, precum si dezvoltarea aptitudinilor lor antreprenoriale, în scopul implicarii active în structuri economice private.

Bugetul alocat este de 1.350.000 RON

Beneficiarii eligibili sunt: Persoanele fizice; Persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale; Persoanele juridice.
Beneficiarii potentiali trebuie sa îndeplineasca, cumulativ, la data depunerii formularelor de înscriere urmatoarele criterii de eligibilitate:

Pentru persoanele fizice:
• a) sunt cetateni români; b) au vârsta cuprinsa între 18 si 35 de ani neîmpliniti; c) au studii medii sau superioare definitivate; d) au obtinut un numar de minimum 50 de puncte, ca urmare a evaluarii datelor din Formularul de înscriere.
Pentru persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale:
• a) persoana fizica autorizata sau membrul asociatiei familiale sa aiba vârsta cuprinsa între 18 si 35 de ani neîmpliniti; numai un singur membru al asociatiei familiale poate beneficia de acest curs; b) persoana fizica autorizata, respectiv membrul asociatiei familiale participant la program este cetatean român; c) au cel mult 1 an de la autorizare/înfiinatare la data depunerii Formularului de înscriere prevazut în Anexa nr. 2 la prezenta procedura.

Pentru persoanele juridice:
• a) sunt microîntreprinderi conform prevederilor art. 2 si ale art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare; b) au capital social integral privat; c) asociatul ori actionarul solicitant sa aiba vârsta cuprinsa între 18 si 35 de ani neîmpliniti; numai un singur asociat/actionar al persoanei juridice eligibile poate beneficia de acest curs; în situatia în care solicitantul nu este asociat majoritar este obligatoriu sa fie administratorul numit al societatii. Este permisa asocierea cu persoane care au mai mult de 35 de ani, daca procentul actiunilor detinut de acestea nu este decisiv în luarea deciziilor în cadrul societatii.
• b) Asociatul, actionarul majoritar este cetatean român;
• c) au cel mult 2 ani de la înfiintare la data depunerii Formularului de înscriere si la data depunerii planului de afaceri corespunzaoare celei de-a II-a etape a programului;
• d) au ca obiect de activitate productia de bunuri materiale si/sau prestarea de servicii;
Nu beneficiaza de prevederile programului: societatile bancare, societatile de asigurare si reasigurare, societatile de administrare a fondurilor financiare de investitii, societatile de valori mobiliare, agentii economici cu activitate principala de comert, activitati de intermedieri financiare, activitati auxiliare intermedierilor financiare, activitati juridice, de contabilitate si revizie contabila, consultanta în domeniul fiscal, selectie si plasare a fortei de munca, precum si furnizorii de instruire, de servicii de consultanta de orice gen, servicii de publicitate si servicii IT, activitatile de închiriere (masini, biciclete, etc), sectorul alimentar – servicii de catering, fast-food, organizarea de evenimente, agricultura. De asemenea sunt excluse serviciile oferite de agentiile imobiliare, serviciile de transport si activitatile de export, precum si activitatile care prezinta risc pentru societate (alcool, tutun, arme).

Tipurile de ajutor financiar

Prin Program se organizeaza si finanteaza în etapa I cursuri de pregatire destinate beneficiarilor eligibili în domenii de interes pentru dezvoltarea capacitatilor antreprenoriale, în scopul dobândirii cunostintelor teoretice si cu aplicabilitate practica, necesare începerii si dezvoltarii unei afaceri, conform tematicii prevazute în Anexa nr. 1 la prezenta procedura.

În vederea implementarii primei etape a Programului, ANIMMC va încheia parteneriate cu institutii publice si/sau private si va contracta furnizori specializati pentru prestarea serviciilor de instruire specifice Programului.
Cursurile de pregatire antreprenoriala se vor desfasura pe parcursul a patru zile lucratoare consecutive, în Bucuresti, Brasov, Constanta, Cluj, Iasi, Timisoara si Craiova. Prezenta la cursuri este obligatorie, neparticiparea atragând dupa sine excluderea din Program.
La sfârsitul cursurilor de pregtatire antreprenoriala, fiecare participant care a participat la cursuri, având o frecventa de cel putin 90%, poate elabora un plan de afaceri în vederea participarii la cea de-a doua etapa.
În etapa a II-a a Programului , se acorda sprijin financiar sub forma de credit bancar în limita maxima a 10.000 euro sau echivalent în lei de catre banca desemnata câstigatoare în urma achizitiei publice, în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (3) din Legea nr. 346/2004 si ajutor financiar nerambursabil (AFN) în limita a 20.000 RON de catre ANIMMC, pentru finantarea celor mai bune planuri de afaceri elaborate de beneficiarii cursurilor de pregatire antreprenoriala.
Alocatia financiara nerambursabila în cuantum de maximum 40% din valoarea estimata a investitiei, fara TVA, prevazuta în planul de afaceri, nu va depasi, însa suma de 20.000 de RON pe plan de afaceri selectat.
Contributia personala va fi în cuantum de 15% din valoarea estimata a investitiei, fara TVA, nu se accepta contributia în natura.
Planurile de afaceri vor fi selectate de catre o Comisie de evaluare constituita din specialisti din cadrul bancii selectate, ai ANIMMC si Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM), care are ca scop evaluarea primara a planurilor de afaceri depuse în cadrul programului .
Perioada de înscriere si de depunere a Formularului de înscriere, însotit de documentele justificative este 04 – 29 septembrie 2006. Punctajul obtinut, necesar pentru participarea la prima etapa a programului, trebuie sa fie de minim 50 de puncte din maxim 100 puncte posibil.
RELATII SUPLIMENTARE, INTOCMIREA SI COMPLETAREA CERERII DE INSCRIERE SE POATE FACE LA SEDIUL O.T.I.M.M.C. CONSTAN_A, Bld. Tomis, nr. 79-81, et. 1, cod postal 900669 (POSTA MARE) Tel. 0241.66.12.53, Fax. 0241.66.12.54 CONSTANTA.

Biroul de presa

Ce părere aveţi despre acest articol?
  • Corect 
  • Frumos spus 
  • Îmi dă de gândit 
  • Am învăţat ceva! 

EcouriDacă doriţi să scrieţi comentariul dv. cu diacritice: prelungiţi apăsarea tastei literei de bază. Apoi alegeţi cu mouse-ul litera corectă (apare alături de mai multe variante) şi ridicaţi degetul de pe litera de bază. Încercaţi!

Reguli privind comentariile

 
54.158.248.112