caractere mai micireseteazacaractere mai mari

Cele mai recente contributii la rubrica Comunicate de presa 

Controalele la granitele UE se vor schimba pentru cetatenii romani dupa aderare

de (16-3-2006)

Anunţ de presă
Bucureşti, 16 martie 2006

Delegaţia Comisiei Europene în România vă invită să urmăriţi, pe pagina sa de internet
(http://www.infoeuropa.ro/jsp/page.jsp?cid=211&lid=1&id=24856), dezbaterea „Securizarea frontierelor externe ale României (şi Uniunii Europene)” ce a avut loc în data de 15 martie, cu participarea dnei Anne de Ligne, Coordonatoarea departamentului de “Asistenţă de Pre-Aderare pentru sectoarele social, justiţie şi afaceri interne”, dnei Camelia Suică, Coordonatoarea departamentului pentru „Justiţie şi Afaceri Interne” şi dnei Eleonora Vergeer, Coordonatoare programe UE în domeniul gestionării frontierelor.

Cei trei experţi din cadrul Delegaţiei Comisiei Europene au arătat că:

– cetăţenii români vor avea nevoie în continuare de paşapoarte pentru a călători în interiorul UE chiar şi după aderare;

– graniţele sunt de trei tipuri verzi/terestre, albastre/maritime-fluviale şi aeriene), fiecare dintre ele având reguli specifice de aplicat în cazul controalelor de la frontieră;

– se vor aplica diferite reguli de control în cazul traversării Dunării, în funcţie de mijlocul de transport utilizat (ambarcaţiune proprie, feribot, navă de croazieră, etc.)
– controalele la graniţele interne ale UE vor fi simplificate pentru cetăţenii români după aderare şi eliminate după intrarea ţării în zona Schengen.

A fost subliniat şi faptul că, actualmente, controalele la frontiere nu se mai referă strict doar la traversarea (fizică) a acestora, ci acoperă o zonă de 30 km din teritoriul naţional învecinat, precum şi supravegherea zonelor de graniţă situate între două puncte de trecere/control. Acestea implică utilizarea de echipament specializat şi adecvat tipului de graniţă, de personal bine pregătit, precum şi o cooperare eficientă între diferitele agenţii (deoarece nstituţiile implicate includ, pe lângă Poliţia de Frontieră, Autoritatea Vamală,
Autoritatea Sanitar-Veterinară, Oficiul Naţional pentru Refugiaţi, etc).

Un alt aspect subliniat s-a referit la faptul că graniţele României ar putea reprezenta, după aderare, cel puţin o cincime din frontierele externe ale UE.

Dezbaterea face parte dintr-un program de întâlniri săptămânale cu reprezentanţi ai presei, în perioada 1 februarie – 12 mai, pentru a discuta „steguleţele roşii” monitorizate de Comisia Europeană în vederea
elaborării Raportului ce va fi publicat pe data de 16 mai 2006.

Contact: Angela Filote, Purtător de cuvânt, tel 021/203.54.30 ; e-mail: angela.filote@cec.eu.int
—————————

Press announcement
Bucharest, March 16th, 2006
EU border controls will change for Romanian citizens after accession

Delegation of the European Commission in Romania invites you to follow, on its webpage
(http://www.infoeuropa.ro/jsp/page.jsp?cid=211&lid=2&id=24856&changeLangEv=1n ), the debate „Securing Romania’s (and EU’s) external borders” that took place on March 15th, with the participation of Mrs Anne de Ligne, Head of Section “Pre-Accession Assistance for Social, Justice and Home Affairs Sectors”, Mrs Camelia Suica, Team leader of the „Justice and Home Affairs” Dept. with the EC Delegation, and Mrs Eleonora Vergeer, Task Manager for EU Programmes on Border Management.

The three experts pointed out that:

– Romanian citizens would still need their passports for travelling within the Union even after accession;

– borders are of three types (green/land, blue/water and air), each with its own rules for controls to be applied;

– different rules would be applied for crossing the Danube, depending on the transport means used (own boat, ferry,
cruise ship, etc.)

– checks at internal borders will be simplified for its citizens as Romania joins the EU and will only be abolished when
the country joins the Schengen area.

It was also underlined that border controls no longer refer only to actual (and physical) crossing of borders, but cover some 30 kms of inland territory, as well as surveillance of the border between the border crossing/control points, and that they are supposed to involve specific and adequate equipment, well-trained staff and efficient inter-agency cooperation (as institutions involved include, besides the Border Police, the Customs Authority, Sanitary-Veterinary Authority, National Office for Refugees, etc). And that Romania’s borders would most likely represent, following
accession, at least one fifth of the EU’s external ones.

Debate is part of a programme of weekly meetings with media representatives, over the February 1st – May 12th period, in order to discuss the „red flags” monitored by the European Commission in view of elaborating its Report, to be made public on May 16th 2006.

Contact: Angela Filote, Spokesperson, tel 021/203.54.30 ; e-mail: angela.filote@cec.eu.int

EcouriDacă doriţi să scrieţi comentariul dv. cu diacritice: prelungiţi apăsarea tastei literei de bază. Apoi alegeţi cu mouse-ul litera corectă (apare alături de mai multe variante) şi ridicaţi degetul de pe litera de bază. Încercaţi!

Reguli privind comentariile

 
Citește articolul precedent:
Matematicianul John D. Barrow a castigat Premiul Templeton 2006

John D. BarrowNew York, 15 Martie – Matematicianul John D. Barrow a castigat Premiul Templeton 2006. Barrow este un cunoscut...

Închide
44.210.77.73