caractere mai micireseteazacaractere mai mari

Cele mai recente contributii la rubrica Repere carteziene 

Efectele imunomodulatoare ale preparatelor naturale. Argumente imagistice.

de (3-10-2005)

Autori: dr. Liana Rodica Mărginean, dr. Gelu Răducanu, dr. AnaMaria Mărginean.
1 – Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, Catedra de Fiziopatologie
2 – Centrul Medical Elmavital Cluj-Napoca

Ipoteza de lucru

Stadiul actual al cunostinţelor în domeniul cercetării bolilor imunologice (imuno deficienţe, alergii, b. autoimune, cancere, îmbătrânire precoce, etc.) permite efectuarea unor corelaţii interdisciplinare în primul rând datorită acceptării noilor teorii fundamentale în domenii de cunoaştere cum ar fi: biologia, fizica, chimia.

Abordarea carteziana, reducţionistă a modelului biomedical, se limitează la înţelegerea fenomenelor biologice implicate în apariţia leziunilor, iar reducerea vieţii la simple fenomene moleculare nu este suficientă pentru a înţelege starea oamenilor, bolnavi sau sănătoşi. Diviziunea carteziană a influenţat practica asistenţei medicale tocmai prin apariţia multiplelor specialităţi medicale cu foarte puţină comunicare interdisciplinară. Un exemplu al acestei incapacităţi de integrare a elementelor fizice, biologice şi psihice ar fi abordarea durerii (1).

În accepţiunea clasică, boala este un inamic ce trebuie înfrânt, iar cercetările din medicină urmăresc idealul utopic de a elimina toate bolile, prin aplicarea cercetărilor medicale. Corpul uman este prea des comparat cu o maşină predispusă la defecţiuni ce pot fi tratate de medici şi cu medicamente.
Apariţia noului model de sănătate şi de boală care să ţină cont de complexitatea fenomenelor biopsihosociale, a legăturilor intrinseci între om „microcosmos” şi Univers „macrocosmos”, ce permit o integrare şi o interacţiune reciprocă impune şi o altă viziune asupra funcţiilor biologice, cum ar fi imunitatea(2).

La nivel biologic rolul principal al imunităţii constă în menţinerea integrităţii structurale şi funcţionale a self-ului în strânsă corelaţie cu sistemul nervos şi endocrin. Sub această triplă comandă au loc în permanenţă, în organism, procese de reparare a ADN-ului, neutralizarea agenţilor patogeni, stimularea regenerării tisulare, controlul mitozelor celulare, producţia de anticorpi, citokine etc.
La nivelul funcţiilor mental-cognitive sistemul imunitar este implicat în controlul emoţiilor şi sentimentelor asigurând digestia emoţiilor negative (strâns legate de memoria creierului emoţional), această funcţie reprezentând una din principalele funcţii ale timusului (Inima arhaică).

La nivel spiritual imunitatea înseamnă inţelegerea şi acceptarea conştientă a sensului spiritual al vieţii, legătura realizându-se între cortex şi inimă, prin aceasta asigurându-se o homeostazie a tuturor proceselor biologice cognitive şi emoţionale, în concordanţă cu legile divinităţii (a fi si a produce Lumină – Iubire)(5).

Ne-am propus, în studiul de faţă, să utilizăm în demonstrarea efectelor imunomodulatoare ale unor preparate bioinformatizate, o tehnică moderna de evaluare imagistică, ce aplică principiile de biorezonanţă şi biofotonică.

Material şi metoda

Mecanisme de acţiune ale preparatelor Energy.

– sunt preparate bioinformaţionale de armonizare, detoxifiere şi magnetizare, rezultând, prin aceasta, un efect imunomodulator complex.
– au spectru larg, obţinut dupã cele mai moderne cunoştinţe din fitoterapie, psihotronicã, cristaloterapie şi bio-rezonanţã, printr-o tehnologie specialã.

– Au o biocompatibilitate şi o biodisponibilitate crescute, manifestat prin:
* Preparare de tip homeopatic (diluare/dinamizare);
* absorbţie ridicată (92% comparativ cu medicamentele de sinteză);
* un înalt grad de rezonanţă/coerenţă care asigură tropismul înalt al substanţelor bioorganice, vegetale sau/şi animale, din compoziţie, alegând câmpurile/structurile pe care acţionează în organism (remedii inteligente);
* conţinut crescut de enzime, vitamine, compuşi macroergici cu acţiune energizantă;
* armonizeazã meridianele energetice ale organismului şi prin aceasta influenţeazã favorabil problemele care decurg din funcţionarea insuficientã a organelor de pe aceste meridiane energetice;
* corectează bioluminiscenţa ţesuturilor reprezentând, la propriu, un curcubeu vindecător (fiecare produs având o culoare dominantă definitorie, exemplu: vironal-roşu, korolen-violet)(3).

Prin toate acestea, produsele Energy acţioneaza la nivel bio-energo-informaţional, exercitând un efect imuno-modulator complex de la procesul de detoxifiere necesar pentru reactivarea porţilor de intrare (piele, mucoase), la armonizarea neuro-endocrină şi până la stimularea proceselor de regenerare tisulară ţi reparaţia ADN-ului.

Despre OBERON – aparat de diagnostic şi analiză nelineară

Aparatul OBERON face parte din categoria maşinilor cu creier care permit obţinerea informaţiei de la nivelul subconstientului prin prelucrarea/procesarea stării energo-informaţionale a organismului, metoda de analiză nelineară permite, pe lângă diagnostic al fiecărui organ în parte şi aprecierea răspunsului unui ţesut/organ ca urmare a aplicrii unui medicament/remediu, pe baza principiului de biorezonanţă (terepie simulată)(6, 7).
În timpul diagnosticului bioenergetic se apreciază:
– nivelul entropic al sistemului de cercetat (sub forma punctelor de control energetic),
– aspectul metabolismului (curbele de formare/distrugere, respectiv anabolism/catabolism),
– modificări la nivelul bioluminiscenţei ţesuturilor în concordanţă cu starea de boală sau de sănătate.

Verificarea eficienţei unui medicament/remediu, se face prin Vegetotest, care constă în: înregistrarea activităţii bioenergetice ale remediului, cu ajutorul camerei de biorezonanţă, urmată de suprapunerea curbei electromagnetice obţinută, peste cea a organului ţintă. Cuantificarea ameliorării/diminuării stării bioenergetice se face procentual.
Această metodă permite alegerea celei mai potrivite opţiuni terapeutice.

Am luat în studiu efectele produselor Energy asupra imunităţii, utilizând analiza nelineară, ceea ce a permis efectuarea unor corelaţii în legătură cu modificarea stării entropice a metabolismului şi a bioluminiscenţei. (vezi tabel 1 -5, Prezentare PPT.)(4).

Rezultate şi discuţii

În principal au fost constatate două mai categorii de efecte:
– unul de tip energizant (efectul de tip metabolic, vizualizat pe modelul curbelor formare/distrugere), corelat cu scăderea entropiei ţesuturilor
– efect armonizator prin modificarea bioluminiscenţei ţesuturilor şi corecţia câmpului magnetic. (vezi figurile 6 – 12, Prezentare PPT.)

Aceste observaţii sunt în concordanţă cu cercetările lui Oldfield şi Stănciulescu (teoria laserilor biologici)(3).
O viziune integratoare asupra stării de boală şi sănătate este nemijlocit corelată cu efectele (bio)cîmpurilor electromagnetice asupra structurilor vii. În consens cu cercetările lui H. Oldfield şi TLB, se poate formula o firească definiţie a stării de sănătate astfel: un organism este sănătos atunci când permite o optimă pătrundere a radiaţiei cosmice benefice (a radiaţiei benefice din spectrul vizibil, luminos) în structurile sale profunde; sau, altfel spus, organismul este sănătos atunci când se caracterizează printr-o optimă transparenţă la lumină. În mod complementar, boala presupune instaurarea opacităţii celulare, a lipsei de transparenţă membranară la trecerea luminii şi, implicit, o afectare a posibilităţii de a genera o emisie bioliminiscentă normală [Stancilulescu, Manu].

Atunci când mai multe celule emit pe una şi aceeaşi frecvenţă, emisia lor (bioluminiscenţa în termeni TLB) se transformă într-un semnal puternic care leagă coerent structura celulară a organismului în ceea ce s-ar putea numi – urmând tehnologia lui R. Shedrake, preluată şi de H. Oldfield – câmp morfogenetic. În acest context se pot formula următoarele observaţii:
– atâta timp cât celulele sunt în „comunicare” (respectiv în fază, generând o emisie coerentă de bioluminişcenţă) se poate considera că organismul este sănătos
– funcţionalitatea câmpului morfogenetic poate fi afectată de apariţia unei celule (grup de celule care „sar de pe frecvenţa normală”), utilizând o frecvenţă incorectă, generând defazarea şi incoerenţa emisiei bioluminiscente. O atare frecvenţă poate fi treptat transmisă şi celulelor apropiate (sau chiar îndepărtate), generând – spre exemplu – apariţia ţesuturilor maligne. Din punct de vedere al intensităţii bioluminiscenţei generate de acest tip de ţesuturi, acesta poate fi mai puternic decât cel al celulelor normale, caracterizându-se prin:
* emisie în spectrul ultraviolet
* modificarea formei produse de emisia de bioluminiscenţă, care îşi schimbă conturul, distribuţia culorilor; acest lucru explicând posibilitatea diagnosticării unei boli cu ajutorul instrumentaţiei electronice
* modificarea structurii ADN-ului şi ARN-ului ca urmare a modificărilor de unghi, distanţă, emisie de câmp magnetic şi electruc pe care situaţia maladivă o generează.

Concluzii

Modelul holistic de sănătate şi boală care integrează noţiunile de fizică cuantică în biologie oferă condiţii de evaluare energetică, entropică şi informaţională a sistemelor vii.
Din perspectiva biofotonicii sănătatea reprezintă inclusiv utilizarea optimă a luminii, atât la nivel fizic cât şi spiritual, pe când boala reprezintă apariţia unei opacităţi fizice şi a unei cecităţi spirituale.
Preparatele naturale bioinformatizate oferă soluţii de imunomodulare complexă, atât la nivelul reacţiilor biochimice, cât şi la nivelul structurilor infoenergetice.
Analiza nelineară demonstrează şi cuantifică aceste efecte prin, modificarea stării entropice, a curbelor metabolice şi a bioluminiscenţei.
Aceste argumente permit să recomandăm această metodă ca fiind corelativă, accesibilă şi noninvazivă.

Bibliografie selectivă

1 Fritjof Capra, Momentul adevărului, Ed. Tehnică, Bucureşti 2004, pag. 133-185
2 George Vithoulkas, Un nou model pentru Sănătate şi boală, Ed. Pan Europe, Iaşi 2002, pag. 50-71
3 Traian Stănciulescu, Terapia prin lumină. Fundamente biofotonice ale medicinei complementare, Ed. Cristal-Concept, Iaşi 2003, pag. 179-213
4 Liana Rodica Mărginean, Efectele regeneratoare ale preparatelor naturale în disfuncţii tiroidiene, Compendiul lucrărilor celei de-a VIII-a ediţii a Conferinţei internaţionale de Terapii complementare,
Publiştirea Expres SRL, Arad 2004, pag. 355-366
5 Emil Cojocariu, Sistemul imunitar, un mecanism holistic de rezonanţă bio-energo-informaţională, Compendiul lucrărilor celei de-a VIII-a =ediţii a Conferinţei internaţionale de Terapii complementare, Publiştirea Expres SRL, Arad 2004, pag. 193-200
6 Metapatia, pagina net
7 Ddfao-methapatia, pagina net

Ce părere aveţi despre acest articol?
  • Corect 
  • Frumos spus 
  • Îmi dă de gândit 
  • Am învăţat ceva! 

EcouriDacă doriţi să scrieţi comentariul dv. cu diacritice: prelungiţi apăsarea tastei literei de bază. Apoi alegeţi cu mouse-ul litera corectă (apare alături de mai multe variante) şi ridicaţi degetul de pe litera de bază. Încercaţi!

Reguli privind comentariile

 
Citește articolul precedent:
SCRISOARE DE DOR-POETIC PROSE

SCRISOARE DE DOR FARA DESTINATAR Insetata de aroma dragostei in inceput de toamna adorm imbratisand doar perina de puf si...

Închide
3.226.122.122