caractere mai micireseteazacaractere mai mari

Cele mai recente contributii la rubrica Secundele mele 

Despre frumusete – din Kahlil Gibran

de (23-11-2004)

Şi un poet spuse, vorbeşte-ne despre Frumuseţe.
Şi el răspunse:
Unde veţi căuta frumuseţea şi cum să o găsiţi dacă ea îsăşi nu vă este cale şi călăuză ?
Şi cum să vorbiţi despre ea dacă nu e chiar ea creatoarea vorbelor voastre ?

Cei trişti şi cei răniţi spun, Frumuseţea e blândă şi bună. Ea trece printre noi ca o mamă tânără, sfioasă de propria-i glorie.
Cei pasionaţti spun, Nu, frumuseţea e un lucru puternic şi de temut. Ca o furtună ea cutremură pământul de sub noi şi cerul de deasupra noastră.
Cei obositi şi storşi spun, Frumuseţea e din şoapte blânde. Ea vorbeşte în spiritul nostru. Vocea ei se pleacă în faţa tăcerilor noastre ca o lumină palidă ce tremură de teama umbrei.
Dar nerăbdătorii spun, Am auzit-o strigând printre munţi, şi cu strigătele ei se împleteau sunetul copitelor, şi bătaia aripilor şi răgetul leilor.
Noaptea, paznicul va spune, Frumuseţea se va ridica odată cu zorile, dinspre est.
Şi la amiază lucrătorii şi călătorii spun, Am văzut-o aplecându-se peste pământ dinspre ferestrele apusului.
Iarna, cei izolaţi de zăpadă spun, Ea va veni cu primăvara săltând pe dealuri.
Şi în căldura verii, culegătorii spun, Am văzut-o dansând cu frunzele toamnei şi i-am văzut în păr o pală de zăpadă.
Toate acestea le-aţi spus despre frumuseţe, dar într-adevăr voi nu aţi vorbit de ea ci de nevoile voastre nesastisfăcute.
Şi frumuseţea nu e o nevoie ci un extaz.
Nu e o gura însetată nici o mână deschisă întinsă înainte, ci o inimă înflăcarată şi un suflet încântat.
Nu e imaginea ce-aţi vrea s-o vedeţi sau cântecul ce-aţi vrea să-l auziţi,
Ci o imagine ce-o vedeţi chiar de vă închideţi ochii şi un cântec ce-l auziţi chiar de vă închideţi urechile.
Nu e seva de sub scoarţa încreţită, şi nici o aripă legată de o ghiară,
Ci o grădină veşnic în floare şi un stol de îngeri mereu în zbor.

Oameni din Orphalese, frumuseţea e viaţă când viaţa îşi dezvăluie faţa-i sacră.
Dar voi sunteţi viaţa şi voi sunteţi vălul.
Frumuseţea e eternitatea privindu-se într-o oglindă.
Dar voi sunteţi eternitatea şi voi sunteţi oglinda.
_____________________________________

And a poet said, Speak to us of Beauty.
And he answered:
Where shall you seek beauty, and how shall you find her unless she herself be your way and your guide?
And how shall you speak of her except she be the weaver of your speech ?

The aggrieved and the injured say, Beauty is kind and gentle. Like a young mother half-shy of her own glory she walks among us.
And the passionate say, Nay, beauty is a thing of might and dread. Like the tempest she shakes the earth beneath us and the sky above us.
The tired and the weary say, Beauty is of soft whisperings. She speaks in our spirit. Her voice yields to our silences like a faint light that quivers in fear of the shadow.
But the restless say, We have heard her shouting among the mountains, And with her cries came the sound of hoofs, and the beating of wings and the roaring of lions.
At night, the watchmen of the city say, Beauty shall rise with the dawn from the east,
And at noontide the toilers and the wayfarers say, We have seen her leaning over the earth from the windows of the sunset.
In winter say the snow-bound, She shall come with the spring leaping upon the hills.
And in the summer heat the reapers say, We have seen her dancing with the autumn leaves and we saw a drift of snow in her hair.
All these things have you said of beauty,
Yet in truth you spoke not of her but of needs unsatisfied,
And beauty is not a need but an ecstasy.
It is not a mouth thirsting nor an empty hand stretched forth,
But rather a heart enflamed and a soul enchanted.
It is not the image you would see nor the song you would hear,
But rather an image you see though you close your eyes and a song you ear though you shut your ears.
It is not the sap within the furrowed bark, nor a wing attached to a claw,
But rather a garden for ever in bloom and a flock of angels for ever in flight.

People of Orphalese, beauty is life when life unveils her holy face.
But you are life and you are the veil.
Beauty is eternity gazing at itself in a mirror.
But you are eternity and you are the mirror.

Ce părere aveţi despre acest articol?
  • Corect 
  • Frumos spus 
  • Îmi dă de gândit 
  • Am învăţat ceva! 

EcouriDacă doriţi să scrieţi comentariul dv. cu diacritice: prelungiţi apăsarea tastei literei de bază. Apoi alegeţi cu mouse-ul litera corectă (apare alături de mai multe variante) şi ridicaţi degetul de pe litera de bază. Încercaţi!

Reguli privind comentariile

 
Citește articolul precedent:
Diaspora – Unde, Cine, Cum?

O cautare in Google folosind cuvintele “Diaspora romana” aduce, in circa 0.15 secunde aproximativ 27500 de rezultate. O minunata explozie...

Închide
3.238.134.157